duminică, 29 octombrie 2017

Ați observat? Politicienii retardați mioritici, doresc un fel de egalitarism doar la pensii între militari și cetățenii civili! Dar nu și în privința respectării drepturilor fundamentale ale militarilor români, drepturi pe care aceiași politicieni retardați, fac pipi!

Drepturile fundamentale sunt garantate, în egală măsură, tuturor  cetățenilor lumii democrate. Prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, întărită pe continentul european, prin Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene! Mai departe, statele semnatare ale unuia sau ale ambelor documente menționate, au emanat constituții. Constituții care prevăd respectarea în totalitate, a drepturilor fundamentale ale omului. Nici Constituția României nu face excepție, în sensul că aceasta garantează respectarea drepturilor fundamentale, în egală măsură pentru toți cetățenii români, indiferent de rasă, religie, etnie. Dar și atenție - indiferent de apartenența profesională!

Cu toate acestea, politicienii români, fentează în modul cel mai cras, respectarea drepturillor fundamentale și constituționale ale militarilor români! Prin introducerea într-o lege internă, respectiv în Legea nr. 80/1995 privind statul cadrelor militare, a unei întregi secțiuni întregi care încalcă în modul cel mai grav, militarilor români, drepturi fundamentale și constituționale, elementare! Este vorba despre Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statul cadrelor militare.

Aducem în atenția tuturor respectiva Secțiune a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statul cadrelor militare, urmare a faptului că cei din zona "R-26500 Elita", vrem sa spunem STOP, tuturor acelor politicieni care practica un soi de egalitarism la pensii între militarii români și cetățenii civili! Politicieni care în schimb, fac pipi pe respectarea drepturilor fundamentale și constituționale ale militarilor români, drepturi în cazul cărora nu mai doresc nici o egalitate în drepturi  cu cetățenii civili!Articolul 1
Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. 

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari.

Articolul 7
Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin constitutie sau lege.

Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13
Orice persoana are dreptul de a circula in mod liber si de a-si alege resedinta in interiorul granitelor unui stat. Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de reveni in tara sa.

Articolul 17
Orice persoana are dreptul la proprietate, atit singura, cat si in asociatie cu altii. Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gindirii, de constiinta si religie;

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Articolul 20
Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica

Articolul 21
Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi. Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa.

Articolul 22
Orice persoana, in calitatea sa de membru al societatii, are dreptul la securitatea sociala; ea este indreptatita ca prin efortul national si colaborarea internationala, tinindu-se seama de organizarea si resursele fiecarei tari, sa obtina realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale.

Articolul 23 
Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale. Orice persoana are dreptul de a intemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselelor sale.

Articolul 28
Orice persoana are dreptul la o orinduire sociala si internationala in care drepturile si libertatile expuse in prezenta Declaratie pot fi pe deplin infaptuite.

Articolul 29

In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica.

Articolul 30
Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act indreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta Declaratie".

Interzicerea sau restrîngerea exerciţiului unor drepturi şi libertãţi 

Art. 28
Cadrelor militare în activitate le este interzisã exercitarea urmãtoarelor drepturi
a) sa facã parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfãşoare propaganda prin orice mijloace sau alte activitãţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice; b) sa candideze pentru a fi alese în administraţia publica localã şi în Parlamentul României, precum şi în funcţia de Preşedinte al României; 
c) sa declare sau sa participe la greva.

Art. 29
Cadrelor militare în activitate le este restrînsa exercitarea unor drepturi şi libertãţi, astfel: 
a) opiniile politice pot fi exprimate numai în afarã serviciului; 
b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate nu este permisã; c) condiţiile în care cadrele militare în activitate vor putea sa prezinte public informaţii militare se vor stabili prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale; 
d) aderarea la culte religioase este libera, mai puţin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de pãstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalca bunele moravuri sau afecteazã exercitarea profesiei; 
e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, cu excepţia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei armatei, este permisã în condiţiile stabilite prin regulamentele militare. g) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisã, cu excepţia activitãţilor la care se participa în misiune; 
h) cadrele militare în activitate se pot deplasa în strãinãtate în condiţiile ce se stabilesc prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale.

Art. 30
Ofiţerii, maistrii militari şi subofiţerii în activitate au obligaţia de a nu efectua activitãţi care contravin demnitãţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare. 

Cadrelor militare în activitate le este interzis
a) sa îndeplineascã alte funcţii decît cele în care sînt încadrate, cu excepţia cumulului prevãzut de lege, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale; 
b) sa fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societãţi comerciale, cu excepţia celor numite în consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societãţilor comerciale din subordinea Ministerului Apãrãrii Naţionale, din cadrul industriei de apãrare sau în legãtura cu aceasta.

Art. 31
Ofiţerii, maistrii militari şi subofiţerii în rezerva, pe timpul cît sînt concentraţi sau mobilizaţi în unitãţi militare, pot rãmîne membri ai partidelor, formatiunilor sau organizaţiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisã desfãşurarea oricãror activitãţi cu caracter politic sau sindical, în unitãţi militare".

La care mai adăugăm, un exercițiu  de discriminare stabilit prin alte legi, conform căruia dintre toți pensionarii români, singurii cu atribuții la mobilizare/război, sunt militarii. Bărbați și femei!

De remarcat: 

Secțiunea 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statul cadrelor militare din România, încalcă în mod grosolan, o multitudine de prevederi elementare din Declarația Universală a Drepturilor Omului (prevederi integrate ad-litteram atât în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cât și în Constituția României);
Secțiunea 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statul cadrelor militare din România cuprinde multe prevederi identice sau asemănatoare care au fost cândva aplicate de către Germania fascistă, unor etnii precum evreilor, rromilor sau polonezilor. Precum și de către colonialiștii albi, negrilor din Republica Africa de Sud, în perioada de apartheid. 

Dincolo de evidențe, există și o întrebare pe care o adresăm franc, militarilor nu doar în rezervă, ci și în activitate! Până când trebuie să mai suportăm "egalitarismul" ăsta la pensii, trâmbițat de tot felul de fătălăi și pițipoanece politice? Dar care în schimb, nu dau nici nici 2 bani găuriți pe egalitatea între cetățeni, privind respectarea drepturilor fundamentale elementare și pentru militarii români?

Sugerăm încă o dată tuturor militarilor români, încolțiți de diverse fufe și aurolaci politici - care practică doctrina "egalitarismului la pensii", să le dea peste bot urgent, fără nici o reținere, cu  Secțiunea 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statul cadrelor militare din România. Fiind mult prea evident că astfel de politicieni, formatori de opinie și ce or mai fi, nu numai că nu au nici o legătură cu respectarea drepturilor fundamentale sau cu egalitatea în drepturi între cetățeni, ci încurajează încălcarea acestor drepturi, cu rea credință. 

C.C.O.M. "R-26500 Elita"


242 de comentarii:

 1. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ZICE FRUMOASA ..CANTAREATA SABRINA BRUNOOOO...

   Ștergere
  2. @ CEZAR2 9 octombrie 2017, 13:58. Mda! Cam prost organ scris de tine cu litere mari, a putut sa stea la ...urul mamei tale. Din moment ce a putut sa dea nastere unuia ca tine!

   Ștergere
  3. Ce vrei domnule ..nu pot sa ma exprim in ..frumoasa limba PORTUGHEZA...??
   Un an am luat lectii de la frumoasa Sabrina ...
   Te rog sa fii mai atent la limbajul pe care-l afisezi public ..cioban esti de la munte dar nici chiar asa ....!!

   Ștergere
  4. @ CEZAR 29 octombrie 2017, 16:35. Da, sunt cioban, dar numai cu ...orcii. Care strica bloguri, rosturi si nu stiu cand sa se opreasca. Unul dintre ei fiind fiind chiar tu. Ai sute de comentarii retinute la SPAM, care se rezuma la ... ma pis pe blogul tau, etc. Totul trebuie sa aiba o limita, in final.

   Mai este o chestie pe care nu o stii! Acest material ca si altele, apar pe 4 retele de socializare frecventate de militari. Oamenii mai citesc si comentariile. Realizezi cumva ce impresie le creezi cu interventiile tale scelerate si paranoide? Oricum, celor de pe Facebook le dau si contul tau ... macar sa te injure direct. Acesta este contul https://www.facebook.com/Padinapetre?ref=ts&fref=ts

   Ștergere
  5. Ole,
   Ce nu inteleg eu este de ce il mai lasi pe acest individ sa mai posteze cand tot ce stie este sa injure? Macar daca ar fi original, dar de 8-9 ani de cand il stiu eu, nu s-a schimbat nimic, tot cu ea in gura e. Treaba ta, tu pierzi.

   Ștergere
  6. Neacșu,
   Este pt exemplu negativ de gândire, să nu uităm nivelul cel mai rău, cel mai de jos al ofițerului frustrat!

   Ștergere
 2. Ăstia nu respecta decât dreptul la furt, se interesează doar de pușcărie pt ca poate ăsta urmează pentru ei. .....

  RăspundețiȘtergere
 3. @Cezare, la turma ta s-a nascut idedutul cu chip de om ? Iti cam seamana , sa-ti traiasca, cum l-ai botezat cezar capri sau Petrefoi? Vezi, sa-l dai la scoala ca sa n-ajunga ca tine!

  RăspundețiȘtergere
 4. In cf cu legea 263/2010 privind pensiile publice, sistemul public de pensii se organizeaza si functioneaza pe baza a 9 principii de baza.
  In cf cu legea 223/2015 sunt 6 principii de baza ale sistemului pensiilor militare de stat, primele 5 sunt comune cu cele din legea 223/2010.
  "Politicienii retardati" vor egalitate intre pensiile civile si militare, pt ca nu vor in ruptul caoului, sa respecte al saselea principiu din legea 223/2015:
  " f) principiul recunostintei fata de loialitatea, sacrificiile si privatiunile suferite de militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si familiile acestora oe timpul carierei"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este un impas din care ca sa iesim, trebuie sa revenim obligatoriu, la principiile elementare ale democratiei. Si sa ii izbim pe retardati in moalele capului, cu Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statul cadrelor militare din România. Care incalca EXTREM DE GRAV, documentele mentionate in material!

   Trebuie sa o luam cu inceputul! Toti politicienii cu functii in aparatul de stat, de la presedinte, la parlamentari si guvern, sunt ILEGITIMI! Urmare a faptului ca s-au ales ei in intre ei, ELIMINAND din start prin lege interna, dreptul militarilor IN ACTIVITATE, de a candida si a ocupa functii de demnitate publica. INTERZICAND armatei tot prin lege interna si alte multe drepturi, prevazute ca fiind sfinte, in Declaratia Universala.

   Art. 21 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului "Orice persoana are dreptul DE ACCES EGAL la functiile publice din tara sa". Or, idiotii au INTERZIS militarilor activi, acest drept. Alegandu-se doar ei pe ei si intre ei, toti politicienii au intrat si sunt in stare de ILEGIMITATE DEMOCRATICA! Prin urmare, orice decizie politica luata de acestia in privinta militarilor este NULA, fiind ILEGITIMA din punct de vedere democratic

   In aceeasi situatie de ILEGITIMITATE democratica se afla si institutii ale statului, ai caror membri sunt desemnati politic. Cum ar fi membrii CCR. Mai ales in conditiile in care membrii CCR stau si se uita ca muta la ...ula, cum de 28 ani, in Romania sunt incalcate grav, drepturi si libertati fundamentale!

   Legat de L. 223/2015 si principiile sale, din moment ce retardatii incalca nu mai putin de 16 articole din Declaratia Universala, este frectie la picior de lemn sa isi bata joc si alte principii, mai ales ca acestea sunt de ordinul legislatiei interne.

   Solutia este una singura si este asemanatoare celei din '89 sau a miscarilor contra apartheid: retardatii trebuie luati de guler si ... judecati. Judecati de cei carora li se incalca drepturile si libertatile fundamentale. Dupa care o luam de la capat cu democratia, astfel incat sa NU mai existe pentru nici un cetatean, INTERDICTII de drepturi si libertati fundamentale. Abia atunci, vom politicienii vor intra in legitimitate democratica.

   Ștergere
  2. Păi,cum să respecte al 6-lea principiu când cmd.armatei a spus că pt.el armata a fost o pierdere de timp?
   Unde dracu,în lumea asta,se mai întâmplă ca la noi,pensionarii militari să fie terfeliți de politicieni,iar cu ocazia unor evenimente să se afișeze alături de aceștia?Ba și mai mult,îi mângâie părintește pe crestet,cum au luptat armata în diferite locuri,ce victorii răsunătoare a obținut,garantul suveranității,a democrației etc,etc.Iar după aceea merg în parlament și le arde câteva Ordonanțe,așa, să le piară pofta de garant a democrației.

   Ștergere
 5. Le doresc acestor "politicieni retardati" sa-si trimita copii, surorile si fratii sa imbratiseze cariera militara si atunci cand apar nacazuri: decese, in timpul si din cauza serviciului militar, la ceremonialul de inmormantarr sa sustina, egalitarismul intre pensii, dar numai pt rudele lor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dincolo de dorinte, si ai nostri din breasla, au o vine extrem de mare! Din diverse discutii rezulta clar, ca militarii - mai ales cei de generatie mai veche - dar nu numai, sunt cam ... inculti. In sensul ca desi au arma forte in mana - sesizarea privind nerespectarea drepturilor fundamentale fiind cu adevarat o arma redutabila, ai nostri ... habar nu au ce sunt alea drepturi fundamentale. Confund interdictiile de drepturi fundamentale, cu atributiile de rutina ale serviciului militar. Ceea ce reprezinta o extrem de grava eroare!

   In acest context, politicienii profitand de ... prostia din capetele multora dintre ai nostri, fac si ceea ce fac. Daca vad ca merge cu ... 16 drepturi fundamentale interzise, atunci de ca nu ar merge si cu alte mai marunte?

   Ștergere
 6. Legat de material si unele raspunsuri la petitiile despre care stiti, prin care am reclamat exact incalcarea pentru militarii romani, a unor drepturi fundamentale stabilite in Declaratia Universala. Din rapsunsurile unor institutii - dincolo de limbajul de lemn, s-a intrevazut in clar si ... panica. Panica privind responsabilitatea fata de gravitatea evidenta a acuzatiilor aduse!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Un militar activ ar trebui sa introduca o actiune in contencios tocmai impotriva acestor aberatii din statut...

   Ștergere
  2. @ Liviu Po 29 octombrie 2017, 11:10. Esti copil? Aceste drepturi fundmentale nu sunt incalcate de azi sau de ieri. Ci de ... 28 ani! La care institutie introduci actiune in contencios? Tot la una cu membri desemnati politic? La o institutie care asista de ... 28 ani la astfel de incalcari grosolone ale drepturilor fundamentale? Stii ce inseamna asta? Este ca si cum ai introduce actiune in contencios in Coreea de Nord, pentru incalcarea drepturilor fundamentale. Diferenta fiind doar ca in Coreea de Nord te anihileaza cu pusca, iar in Romania cu ... pixul.

   Solutia nu este sigur asta cu ... contenciosul! Pana la urma, cam aceleasi drepturi au fost interzise si in fascism, si in apartheid si pe timpul lui Martin Luther King. Iar solutiile de rezolvare au fost altele.

   Nu are sens sa ne mai ascundem dupa degete!

   Ștergere
 7. 1. Armata este condusa de servitori care nu vservesc interesele vreunui partid. Ei executa slugarnic dispozitiile primite de la ,, umbre,,.
  2. Partidele sunt facaturi sa spele obrazul democratiei in Romania. Totul este condus de ,, umbre,, iar in parlament ajung cei trimisi acolo , de aceea si avem circa 90 de parlamentari cu dosare penale.
  3. Moise Guran a recunoscut in aceasta saptamana ca militarii in rezerva au fost o tinta falsa in acest an doar pentru a putea fi loviti magistratii. A spus-o cu subiect si predicat intr-o emisiune la 13.15.
  4. Si eu am crezut ca mai exista cat de cat responsabilitate la varful armatei , al politicii sau al tarii. M-am inselat . Toti sunt o apa si un pamant. Toti sunt condusi si primesc ordine de la ,, umbre,,.
  5. Daca o comisie parlamentara a constatat ca la alegerile din 2009 s-a constattat formarea unui grup infractional care a furat rezultatul alegerilor si nimeni nu face nimic , ce mai vreti voi? Noi?
  6. La rahatii astia le este frica doar de doua lucruri ...
  a. de un partid nou , neinfiltrat , care sa atraga increderea populatiei fiindca ar fi un partid fara penali , cu membrii din randurile fostilor militari.
  b. de glonte.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Armata... armata... servitori... etc. Te referi la cei activi, nu? Dar noi, cei in rezerva, NU suntem tot carpe? Ba da! Hai sa fim seriosi. 9/10 pe putin dintre noi emana poezii, filosofii si cam atat! Si se uita tot ca multa la ... scula cum "etniei" militare ii sunt incalcate nu mai putin de 15 categorii de drepturi fundamentale. Constatam si ... ne smiorcaim, este?

   Pe bune acum, vrei ca Moise Guran sa intervina pentru respectarea Declaratiei Universale si a Cartei Fundamentale? In cazul "etniei militare"? Sau rromii sa intervina, astfel incat si militarii sa aiba drepturi fundamentale egale cu ale lor?

   Nu! In primul rand, ca incultura romaneasca isi spune cuvantul! In primul rand ca Moise Guran ca si cele mai multe alte vedete de televizor, habar nu au ca in Romaniei, exista totusi o minoritate careia i se incalca 15 categorii de drepturi fundamentale! In al 2-lea rand, ca ii doare in ... basca!

   In al 2-lea rand, ar trebui sa ne fie clar! Oriunde in lume au fost incalcate unei minoritati un drept fundamental, aceasta minoritate si-a castigat acel drept ... nu la TV, ci protestand in strada. Sau luptand! Uneori si murind.

   Ștergere
  2. Cred ca Moise Gurana vrut sa spuna ca Magistratii au fost o tinta falsa, ca pana una alta cei loviti au fost militarii iar magistratii au ramas cu actualizarea in picioare si scosi de sub efectele OG-59.

   Ștergere
  3. Afirmativ! Rezultatul este clar defavorabil nouă!

   Ștergere
 8. Probabil esti nervos sau suparat sau nu citesti comentariile intregi sau le interpretezi cum doresti. Ma refeream la sefii activi. Moise Guran am senzatia ca are grade si nu astept nimic de la el. Raman la paretea mea ca singura modalitate de a lupta cu canliile din poltica si cu celle din barfil armatei este aparitia unui partid al nostru.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ba citesc bine! Nu mai dati exemple de vedete TV. Romanul este indobitocit de astfel de vedete, care habar nu au pe ce lume traiesc, dar dau sfaturi altora. Moise Guran nu face exceptie! Este un nimeni care face pe economistul si finantistul lui Peste. Dar el in viata lui nu a gestionat nici macar o taraba in piata, daramite sa ii mai tina si contabilitatea.

   Pe de alta parte, am inteles ca te referi la cei activi! Sunt la fel de ... ingramaditi ca si noi. Noi ii acuzam pe ei, dar ultima data in strada, dintre cei in rezerva au fost ... 200. Din ... 170 000. Ceea ce spune totul!

   In legatura cu partidul ... nostru? Care al nostru? Nu poate fi viabil, decat daca in "al nostru" intra si militarii ACTIVI! Ai citit de curiozitate, articolele din Declaratia Universala? Militarii activi trebuie sa aiba dreptul sa fie alesi. Abia dupa aceea, putem discuta de un partid ... al nostru. Iar daca acest drept si care este fundamental, nu le/ne este acordat, atunci trebuie sa ... punem mana si pe ... prastii, pe tunuri, pe orice. Pana cand se va respecta acest drept fundamental si in Romania.

   Ștergere
  2. Micutule ,
   1.Exista un ”partid al nostru”, infiintat de niste miltari, ii spune Partidul National Pentru Patrie. Deci nu de partid ducem lipsa ci de oameni care sa si confirme ca doresc cu adevarat sa lucreze pentru militari in general si nu doar pentru anumiti militari in particular.

   Ștergere
  3. Neacsule un partid serios are nevoie de membrii seriosi care asa cum spui sa confirme. Dar si sa plateasca o cotizatie nu asa cum s-a intamplat cu SCMD. Acest partid trebuie sa aiba un lider foarte cunoscut , charismatic si care sa poata trage partidul dupa el. Probabil ca unii nu imi vor da dreptate dar eu cred ca unul ar putea sa fie generalul Chelaru. Altul de exemplu chia gazda noastra. Sunt oameni care au aratat ca se pot zbate pentru noi. Eu de exemplu pot sa ader la un partid condus de unul din cei doi. Inceputul e foarte greu dar trebuie seriozitate.

   Ștergere
  4. Micutule, de acord cu faptul ca un partid trebuie sa aiba oameni care sa atraga alti oameni, nu sa ii indeparteze.Vorbind de acest partid, daca ma uit la o parte din cei care il compun, tot ce pot face este sa stau pe loc. In ceea ce priveste omul care sa il conduca, iti pot spune ca din cate stiu eu Chelaru nu se baga, stiu de ce, dar nu e treaba mea. Cunosc persoane care ar putea sa il conduca si sunt aproape fara cusur, dar nu se baga pentru ca nu vor batai de cap in conditiile in care ”coeziunea si seriozitatea” rezervistilor au fost probate in atatea ocazii. Imi e teama ca acest proiect este un copil mort nenascut. Vei vedea in Noiembrie cat de seriosi si demn de urmat sunt liderii actuali ai rezervistilor.

   Ștergere
  5. Apropo, se gavareste prin targ cum ca Dogaru, in sfarsit vrea sa isi traga partid, mai bine zis sa transforme sindicatul in partid, ca oricum ca sindicat functioneaza practic ilegal neindeplinind conditiile legale. Sa te tii lupta la baioneta cu PNPP.

   Ștergere
  6. Daca transforma sindicatul in partid nu stiu daca mai are dreptul a folosi spatiile din cercurile militare!

   Ștergere
 9. @All, despre pensiile militare in viitorul imediat din cea mai fierbinte sursa.Paralel cu legea pensiilor,cea de 67 de pagini, varianta PROPUSA de MApN pentru PENSIILE MILITARE DE STAT, are urmatorul text:
  "Se va aplica LEGEA 223/2015 CU MODIFICARILE ULTERIOARE"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. adica se aplica cu modificarile care , ulteriare deja sant 40 si 59

   Ștergere
 10. In 2015 , cand am infiintat PNPP, eram doar militari, l-am invitat si pe d-l Gl. Mircea Chelaru dar a ridicat niste pretentii a la Vadim tudor si ne-am lipsit...(il invitasem si pe Emil Streinu si alti militari vestiti)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ti-ai pus intrebarea de ce alti militari vestiti nu au vrut sa se alature partidului ? Daca da ce raspuns ai gasit? Daca nu, de ce ?

   Ștergere
  2. Indiferenta pensionarilor militari, neimplicarea si cautarea idealului. Ar mai fi si gandul ca se vor gasi altii sa lupte si vom beneficia toti. Nu numai cu PNPP s-a intamplat ci cu toate actiunile organizate de alte structuri, probabil , dupa atata stres indurat de-a lungul activitatii , acuma vor liniste sufleteasca , asteapta sa lise dea ce se cuvine si , dupa cum au fost educati cred ca dreptatea se aplica intocmai...

   Ștergere
  3. Mai sunt si alte aspecte, eu am propus sa ne aliem cu altii mai puternici, dar "mandria "unora si-a spus cuvantul , asa ca m-am retras.

   Ștergere
  4. Buna ideea, mai ales că un partid de inceput are f multe keltuielile, nu cum cred unii! Forța partidului sta în program, numărul și calitatea membrilor și sediile din teritoriu!

   Ștergere
  5. Nu fugi de raspuns domnule Kis, stii bine ca raspunsul este altul. Oamenii nu au venit la partid pentru ca nu le placeau anumite figuri din conducerea partidului asa cum nici dumitale nu ti-au placut. Partidul nici nu se infiintase bine si au apartu certuri pe putere desi erati o mana de oameni si era loc pentru toti. Din cauza asta nu a venit si nu vine lume in partid, desi sunt foarte, foarte multi care ar dori un partid care sa se identifice cu sentimentul patriotic adevarat, nu doar strigat. Ridica mana sportiv.

   Ștergere
 11. si eu subscriu la un partid al militarilor, dar cu oameni seriosi si nepatati PENAL ori POLITIC ! este singura solutie viabila pentru a ni se respecta DREPTURILE FUNDAMENTALE AL OMULUI. Daca nici atunci militarii in rezerva nu se vor inscrie in acest partid impreuna cu sotii/sotiile, cu copii, parintii, rudele ori prietenii atunci ne meritam soarta. abia dupa ce acest partid prinde putere si devine parlamntar se poate schimba si pentru activi ce spune R26500. Si eu pot sa confirm ca in perioada 2009/2012 am simtit ca politicienilor de atunci cu base si boc in frunte le era teama de amploarea pe care o luase SCMD si mai ales de actiunile acestuia in strada in toata tara. Altfel nu este decit smiorcaiala din partea noastra pe retelele de socializare. la craiova din pacate unii din liderii locali ai SCMD au urmarit doar interese personale si au ajutat-o pe LOV sa ajunga primar ca acum aceasta sa isi bata joc de noi si sa ne-o traga cum vrea muschii ei. iar acesti lideri au fugit la ROMIL Bucuresti ca sa fie tot linga LOV. este neacsule asa sau nu ai observat ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule Digi, parca nu ma cunoasteai acuma ti-ai adus aminte de mine ? Ia spune matale unde erai in 2012, si pe cine ai votat la Craiova, pe Solomon, adica PDL sau pe Olguta, adica USL ? DAR CINSTIT CINSTIT... nu o lua iar cu fofele, ca numai de strambe ai stat pana acuma.

   Ștergere
 12. Hai sa vedem cum ar arata o lista cu conducerea centrală și pe regiuni istorice!
  Trec câteva nume de Gl.: Ilie Marin, Savu, Iordache, Roman, Bejinariu, Croitoru...
  Mai puteți continua?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cine-i opreste sa se inscrie in partid si sa candideze la functii superioare, numai ca ei ar dori sa fie poftiti direct in frunte, oricum Comitetul de initiativa este separat de conducerea partiduklui si are influenta doar ceva timp pana la cristalizare. Cred ca este usor sa poftesti direct la masa fara sa te fi implicat, alergat , gandit , dezbatut ,pana la infiintare.

   Ștergere
 13. dar de ce trebuie sa fie in conducere numai generali ? ce astiA au 4 ..oaie? si asa nu au facut nimic nici pentru activi nici pentru rezervisti. toti o apa si-un pamint. cind au ajuns mari politicieni au facut ce le-a dictat partidul au pupat mina conducatorilor vremelnici si au aceste metehne de care nu avem nevoie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu numai generali....eu am trecut câțiva mai cunoscuți...

   Ștergere
 14. lui LOV nu ii plac generalii ci COLONEII care s-au dovedit mult mai activi decit acestia !! astia o incomodeaza foarte TARE ..!

  RăspundețiȘtergere
 15. Bai fratilor voi nu va saturati de mistouri ? Unii va fut de va zboara fulgii si radeti ca proasta in ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa mișcăm lucrurile..., altfel nu mai avem liniște cu hoitarii ăștia!

   Ștergere
 16. De tot rasul..
  Partid al militarilor...doar aceasta ideie nastrusinica si ne da dimensiunea ..reduceri mentale de care beneficiaza unii..pe aici foarte gomosi si foarte..autoevaluati ca ..inteligenti de scapara ..recte neacsu..etc...
  1. ce orientare ..doctrina politica are acest..viitor partid?
  2. ati luat in calcul..ca daca este votat de toooti militarii..obtine cu succes ..frumosul rezultat de 1,12% in cel mai fericit caz..?
  3. desigur marii vizionari precum Micutu&T-2Mkiss..spera sa.l voteze si ..maicile din manastiri ....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cezar,
   Daca nu încerci nu și de unde ști!
   ....plus familiile, cetățenii ce vor adera...etc!

   Ștergere
  2. @Ciobanas cu trei sute de ...idei tampite, partidul a fost infiintat de catre militari, are un program si un statut care poate fi vizionat de catre oricine pe forum sau pe GOOGLE iar acolo scrie ca are acces oricine fie militar sau civil, roman sau de alta natie si programul nu se refera doar la militari sau Armata...

   Ștergere
  3. T2@Nu il lua in seama pt. ca el are ceva la mansarda.Intrebarea mea este dece nu va faceti simtita prezenta in teritoriu?Unde naiba ati gasit asemenea denumire a partidului?Voi nu ati inteles ca trebuie o denumire legata de nemultumirile populatiei?Denumirile de tipul Salvati Romania,Partidul poporului dece credeti ca a avut succes?
   Nu incercati sa coptati in frunte oameni cu tinichele de coada.Cine poate , sa-l antameze pe Ilie Marin.Daca il lamuriti veti face treaba cu el.Chelaru are tinichele .Stainu e cu Romania Mare si se pare ca a dat-o in bara.

   Ștergere
  4. Eu m-am retras, cu toate documentele si conducerea partidului a ramas col ing Arniceru Viorel.
   Denumirea partidului a fost aleasa dupa doua zile de dezbateri si conform doctrinei sale este un partid national , de centru,iar PENTRU PATRIE are o tripla semnificatie
   -pentru cei in slujba patriei, militarii si alte categorii
   -inspirat din vechiul partid PP
   -unele idei, teluri si teorii doctrinare ale vechii miscari PP

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  7. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 17. În atenția filateliștilor și nu numai!
  Posta Română a emis un nou timbru, de colecție!
  Timbrul are kipul lui Dragnea și ca noutate el poate fi lins sau scuipat pe ambele părți!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Tu ai ceva la cip?
   În afară faptului că este un banc, că sunt nemulțumit pe binom întrucât nu întocmește rekizitorii serioase, solide, luându-si peste bot, unde ai văzut tu că fac eu propaganda lui Dragnea?
   Ah, că a fost cel mai bun și credibil la momentul alegerilor, ei asta-i altă poveste!
   Dar tu ai crezut în LD principesei de la USR sau bețivul de Orban?
   FB și nu te acuz pt asta!

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 18. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1989984201245183&set=gm.305879946564361&type=3&theater

  RăspundețiȘtergere
 19. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Și logică fracturată. Am avut grade Celsius!
   Dar, tu Bontaș?

   Ștergere
  2. @ Dobre 30 octombrie 2017, 14:22. Hai, mai, Bontas!? Hai sa limpezim un pic lucrurile! In primul rand ca L. 263/2010 a fost conceputa de niste boarfe politice care au luat barbatii de ... prosti! Cu toate ca speranta de viata la barbati este mai scazuta in Romania cu cca. 10 ani decat la femei, cf. L. 263/2010, barbatii se pensioneaza la 65 ani si femeile la ... 63 ani! Deci, cine moare primul, se pensioneaza ultimul!

   Mergem mai departe si ne aruncam ochii pe Anexa 5 - aia cu varstele de pensionare la persoanele civile! Ce descoperim? In cazul femeilor, varsta de pensionare de 63 ani se atinge gradual abia in ianuarie ... 2030. Cu alte cuvinte, de cand a intrat in vigoare legea si pana in aceasta zi, femeile se pensioneaza/s-au pensionat cu varsta intre ... 55 ani si 60 ani si 8 luni! Cu alte cuvinte, in vederea inlaturarii discriminarii intre pensionari in caz de razboi, si femeile civile pensionate cu varsta pana la 63 ani sunt apte de ... mobilizare. La fel ca femeile pensionate din armata. Bine?

   La barbatii civili, apare in schimm o porcarie. Muierustele politice care au facut L. 223/2015, nu numai ca i-au prostit pe barbatii civili cu o vartsa mai mare de pensionare, desi barbatii au speranta de viata mai mica. Ci si prin faptul ca toapele care a facut legea, nici macar NU au premis acelasi regim de marire graduala a varstei de pensionare si pentru barbati - la fel ca la femei. Astfel, cf. Anexei 5 decoperim ca din ianuarie 2015, toti barbatii se pensioneaza BRUSC la ... 65 ani! Femeile avand la dispozitie inca 15 ani de adaptare pana cand ating varsta lor maxima de pensionare ... de 53 ani.

   Legat de barbatii civili, de fapt sa nu fim stupizi. In realitate, pana la aparitia L. 263/2010, au existat milioane de barbati civili care s-au pensionat ... la 55, 55 sau 60 ani. Dar si mai devreme. Prin urmare, inca exista zeci sau sute de mii de barbati civili pensionati care au la acest moment sub 63 ani/sub 65 ani, care sunt apti de mobilizare. Dupa modelul cadrelor militare pensionate cu varste identice!

   Bontas! Apropo de logica. Mai este o smecherie! Dar de fapt, si cetatenii civili beneficiaza de grupe de munca. Care permit reducerea varstei standard de pensionare cu un nr. de ani! Ia baga un ochi la Art. 55 de aici http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L263-2010.pdf. Vezi ceva? Cum ca varstele de pensionare se reduc si la civilii cu grupe de munca, cu pana la ... 13 ani! Asta inseamna pensionat civil barbat la ... 52 ani. Si femeie la ... 50 ani (de fapt, in acest moment, femeile se pot pensiona si 47 ani si 8 luni).

   Ai impresia ca NU exista civili cu grupe de munca? Si inca cum, minerii pe merit, dar mai sunt si baietii destepti. Ce parere ai de (vezi Anexa 4) balerini, clovni sau ... suflatori la instrumente, cu varsta de pensionare la ... 52 ani barbatii si 45 ani muierile? Astia nu sunt tot apti pt. razboi la fel ca pensionarii din armata cu varsta sub 63 ani? In rest, baga-ti un ochi si pe listele mai dinainte care permit incadrarea in CS a civilor. Si vei avea revelatii! La cati pensionari si pensionare civile se pensioneaza cu mult sub 65/63 ani!

   Prin urmare eu stau bine cu logica, numai 'mneata stai prost cu ... cititul! Citeste 'fra L. 263/2010 sa descoperi singur cum manelistii au drept de pensie la ... 52 ani, iar manelistele la ... 47 ani! Dar la razboi nu merg, ca ... deh, sunt pensionati. Merg la razboi doar pensionarii din armata ... negrii adica!

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 20. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 21. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu nici măcar o secundă nu ai călcat în urma lui Neacșu!

   Ștergere
  2. Tarane vezi ca a inceput Las Fierbinti,Ce spun romanii tai!

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Bontaș,
   Eu cred că tu te uiți doar pe pereți si-ti vezi punctul tau de vedere și când se stinge lumina crezi că ești la multiplex!

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 22. I"Teparu..ar merge treaba daca te-ai baga si tu pe post de ..mumie ..inca in viata ..!!
  Te punem in geam la sediul central al partidului care obligatoeiu va fi in ..Hurziceni ..
  Opozitia sa aibe unde sa scuipe ....:D..:D..b

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rusinica, Cezarica! Iceparu a fost de 1000 de ori, de inca alte mii si mii de ori mai bun ofiter, de inalta clasa, decat toti parazitii astia fosti cocalari peceristi, sau actuali, care umple Armata de pomana, precum sardelele din conserva! A fost si la Inspectia pe terean a Diviziei 67 Mecanizata, unde nu ajungeau rapandulele piloase, ca acum la bietele Brigazi lesinate, cu efective de pluton!

   Ștergere
 23. Olescu,
  A reapărut individul de proastă factura, din afara mediului militar, cu detalii de contact incerte, că și existența lui umila, asa zis Dobre!
  Că blamează useri obișnuiți nu ar fi o mare problema, dar Neacșu este atât de rar pe aici, dar tot nu scapă de infectul asta..., care a ajuns sa se ia și de de înfățișarea lui!
  Azi au apărut cei doi corifei nominalizați nereu la subsolul paginii!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Perverș... bătrân! Îți place de mine, ai? Nu vezi ce țin în mana?

   Ștergere
 24. Nu ajungea un nebun ... A mai aparut unul care da lectii la toti. Nu vreti voi sa va casatoriti , sa formati familia Nebunu? Doamna Nebunu ce cunoasteti dv. despre domnul Neacsu ? Si ce doriti dv. doamna Nebunu ca cel cu norma intreaga de 19 ore si 4 luni vacanta platita pe an sa aiba aceleasi drepturi cu militarii? Hai fa, ca esti nebuna...se facura zaibaru...? Si da fata drumul la nickname sa vedem si noi cu cine stam de vorba ca e rusinos asa ... sa se uite fiecare sub fusta si sa nu intelegem nimic de acolo.... Hai doamna Nebunu, fa un efort...

  RăspundețiȘtergere
 25. Admin Gelu Olescu, cred ca ar trebui cu o complectare elegant-gastronomica: Politicienii care fac caca si cu polonicu'l papa! Dupa aia, de sete si kiki, sa bea o cofa bomflata cu pipi, sta-le-ar in gatos ca ciobul de os!
  - Hauzi, politicule? Hauzi,fa, cacu-m-as in buia ta! Ada ciobu' de lulea sa ma pish in moooea ta!

  RăspundețiȘtergere
 26. Au apărut paraziții pe blog.
  Un pic de dat cu dtt nu strică.
  Dobre@
  Cine ești tu,imbecilule,de jignești userii blogului?
  Tu ești mai frumos?
  Pune-ți moaca să ți-o vedem și noi!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Mai,Dobre,frustratule ce ești,nimeni nu este în măsură
   să caracterizeze o persoană după fizionomie.Fiecare arată așa cum la lăsat creatorul.
   Ești tu în măsură sau desemnat de cineva să-l compari pe acel om cu oricare necuvântătoare de pe acest pământ?
   Ia mai gândește-te,și revii cu un răspuns la "prostovan",
   urgent!

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 27. @ Mareș

  „Glume în oglindă ” a la Mareș

  ”Iulian Mares spunea...
  Huhu,
  Ceva imi spune ca noul guvern va anula OUG cu prorogarea pe 2 luni!
  Dragnea a fost magistral semana cu un mare comandant care prezenta hotarea si conceptia campaniei pe etape sibmisiuni strategice! Impresia a fost magnifica!.....se vede ca a mai trecut si a mai si a intekes ceva din vizitele pe ka MApN si Cincu, Malina...etc!
  Felicitari!....daca muta cu I.M. Pascu ca premier da mat din 2- 3 mutari!

  vineri, decembrie 16, 2016”  Iulian Mares spunea...
  Kiar dacă luai, în plus, Oskar și sporul pt viza de control financiar preventiv, în MApN, nu se putea ajunge la pensii peste 10.000 lei, pe L223!
  Ce sa mai zic despre gogoșile împuțite ale pescarului ne.1 al României, cum că în 3-4 ani o pensie de 7000 a ajuns la 22000, prin actualizarea cu soldele activilor!
  Un mincinos ordinar...numai în 2017 a crescut cu cate ceva SF a activilor, dar fara sa influențeze actualizarea pensiilor!
  Mai bine și-ar analiza cum i-a crescut averea fabuloasă, bugetar fiind și cu declarație de interese, la zi și completată?
  Dar au inceput unii să-l strângă de bile și va ieși la lumină cum își multiplica el averea de 10-15 X / an!
  Asta dă, OSCAR!
  DNA a început corectura la romanul scurt "Dragnea, ultimul concediu!"

  marți, august 08, 2017”

  Acum cred că sunteti convinsi ce specimene ne aparau interesele la nivel ierarhic superior ca activi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Posibil sau nu să fie glume, dar sa o ții lângă cu instigatorul stradal....este peste puterea de înțelegere!
   Diferența dintre tine și mine este enormă, camarade!
   Având nume și am posibilitatea să-mi asum, tu un ...agat mic, lângă gard, NU!
   Tu te ascunzi că un borfaș eu îmi asum trecut, prezent și viitor!
   Unde sunt eu? Unde ești tu?...nu te văd.....

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 28. Am scris pe blogul lui Huhurez urmatorul comentariu la topicul referitor la daneza Wozniaki;

  ”Nordica , o frumusete, neînhibată de programele A3 si RoTv ”

  si nu l-a publicat.

  Oare daca scriam ”Nordica ,o frumusete impulsionata de programele A3 si RoTv a oferit Simonei locul 1 WTA” îl publica ?

  RăspundețiȘtergere
 29. Cezar Padina@ma asociez ideii ca "...nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar....intrucat au probleme grave la mansarda".

  RăspundețiȘtergere
 30. @Dobre, nu te-a supravegheat ma-ta sau nevasta-ta cand prestau pe centura si te -ai dat pe bloage?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 31. Scoase si tigri 2 ”botul din lături” și mârâi

  RăspundețiȘtergere
 32. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 33. @tigri3
  De ce sunteti asa de pornit impotriva domnului Mares?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai compensez din "diferența enormă " existenta intre domnul col și restul lumii.
   Și o fac fără ranchiună, mai ales când este susținut de javra tigri 2

   Ștergere
  2. Nu...restul lumii, ci diferența de asumare, sub identitate între mine și tine!
   Evident, nu?

   Ștergere
  3. Mda, in fine, cred totusi ca lucrurile care ii leaga pe oamenii de aici sunt infinit mai multe decat cele care ii despart.
   Nu ca n-ar fi utile polemicile, dimpotriva, dar de multe ori se transforma in lupte sterile care nu duc nicaieri...
   Totusi, inamicii pensionarilor militari sunt in alta parte...

   Ștergere
 34. Pentru amatorii acestui gen de film!
  Serialul Suburra, un film despre mafie, politica si biserica.
  Are 10 episoade si poate fi gasit pe Netflix, cine are, sau pe net subtitrat in romana.
  Este filmat intr-un oras superb, Roma, si chiar daca este fictiune multe din temele tratate in film au corespondenta in tealitatea italiana.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trailer Suburra.

   https://m.youtube.com/watch?v=8cNpzi3rK6k

   Eu nu prea am rabdare sa ma uit la filme dar astea 10 episoade le-am vazut in 2 zile. :)


   Ștergere
 35. @aviamyci, esti suparat ca nu ti-a lasat Limba averea si acuma esti nevoit sa minti lumea ca sa faca asigurari? Sau ai aflat de aventurile fetei lui "L" cu tot Rg .Av. de la Sibiu?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Plus școlile militare ...., dar ea trăgea mai mult la soldați!

   Ștergere
 36. @Sustin col.Gligor:
  "Să luptăm împreună pentru ca " LA GRADE, FUNCŢII, VECHIME ŞI ALTE CONDIŢII DE MUNCĂ EGALE SĂ AVEM PENSII EGALE INDIFERENT DE ANUL IEŞIRII LA PENSIE" !

  RăspundețiȘtergere
 37. necsule un vot in plus sau in minus pentru unul sau pentru altul nu schimba cistigatorul iar la ultima candidatura a lui lov eu nu am fost la vot intrucit mi-am dat seama ca nici PSD nu v-a face nimic pentru noi si nici pentru romani in general. eu nu te-am acuzat pe tine ci pe cei care au jucat la mai multe capete in functie de interesele personale ale acestora, prostindu-i pe ceilalti care ulterior s-au retras masiv din toate asociatiile rezervistilor intrucit si-au dat seama de jocurile acelora care le-au inselat asteptarile. spune-mi un proces cistigat de oancea si de filiala scmd craiova. cine a angajat-o ca sa cistige sute de milioane de lei pe seama rezervistilor din craiova? stii sau nu stii ? cei care au angajat-o ca sa ne reprezinte in procese au jucat corect doar pina in acel moment. restul : DEZASTRU si cum sa mai aiba incredere rezervistii in asociatiile militarilor in rezerva cu asemenea conducatori care au pus pe butuciorice forma de rezistenta impotriva celor care si-au batut joc si isi bat joc de in continuare de noi. cei care au vrut sa faca cu adevarat ceva au fost fie indepartati pentru ca incomodau fie au renuntat ei si s-au retras cu demnitate(cazul subsemnatului). si te intreb eu
  : poti sa-mi spui ce reprezinta ROMIL pentru rezervisti, cite filiale si citi membrii are la nivel national ? in afara de un blog prin ce se remarca in lupta cu cei de la putere ?iti spun eu : CU NIMIC, ESTE O ASOCIATIE ZERO BARAT. in rest sa auzim numai de bine

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Declarativ, la început, totul părea altfel!

   Ștergere
  2. In sfarsit ai ajuns acolo unde erai dar nu voiai sa recunosti.. un vot in plus sau in minus, care nu schimba nimic. In acest caz nu te mai deranjez, pierd timpul cu tine oricat de destept crezi ca ai ajuns la ultima votare.

   Ștergere
 38. Pt Dl Tigri2
  Sustinand deviza Dl Gligor, va sustineti diminuarea actualei pensii nete aflate in plata, indiferent daca discutam de pensie pe legea 223/2015 sau 263/2010.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @tehnocrat,cin' te-a pacalit , spunei sa-ti dea banii inappoi, sa-ti citez niste date de pe ultimul buletin de calcul , pensia recalculata pe legea 223 :
   23.03.2017
   Vechime cumulata:46 ani(efectiva 26 ani 7 luni 21 zile)
   Coeficient solda de functie :4,85
   Coeficient solda de grad:1,69
   Gradatii:42% apoi celelalte ...pana la clasificare 28%
   Chestia este ca din "g"uri mi-a ciuntit zdravan , zicer conform M25 art 18, dar, practic, a adus nivelul pensiei la cuantumul din 01.01.2011
   Acuma daca s-ar alinia ,macar, la nivelul 01.01.2016 cu elementele echivalentului de acuma , marirea ar fi semnificative si crede-ma le am cu calculele si cu elementele constitutive, adica sunt informat !

   Ștergere
  2. @ Tehnocrat, care-i dovada diminuarii? Chiar as fi minteresat de supozitie!

   Ștergere
 39. @ All. Sunt convins ca majoritatea userilor au sesizat si (re)aparitia a 2 comentatori ... de-a dreptul ... retardati!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Afirmativ, dar unul nu a fost militar, el lucrând doar că PCc la SMFA!...un "vesel" constant!

   Ștergere
 40. @R 26500
  Pe site ANCMRR,a apărut un comunicat al org.AI Cuza al ANCMRR,prin care se solicită participarea la dezbaterea din cadrul comisiilor de resort și în plenul Parlamentului,cu prilejul elaborării L.de aprobare a OUG 59.
  Documentul a fost elaborat în comun de structurile asociative ale SNAOPS.
  La acest document a fost atașat și o Anexă cu propunerile de modificare a Art.VII din Ord.

  RăspundețiȘtergere
 41. ANCMRR a fost infiintat de catre serviciile Armatei ca o masura de prevedere si control asupra pensionarilor militari, ei "canta" precum vrea conducerea Armatei, n-au miscat "un deget" in apararea drepturilor pensionarilor militari,iar membri ei asculta"orbeste" ordinele si dispozitiile centenarilor de la conducerea ANCMRR.
  Facand o paralela intre versurile lui Eminescu referitoare la "RELIGIE" si ANCMRR se observa multe similitudini :

  "Religia -- o frază de dînsii inventată
  Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
  Căci ar lipsi din inimi speranta de răsplată,
  Dupa ce-amar muncirăti mizeri viata toată,
  Ati mai purta osânda ca vita de la plug? "

  RăspundețiȘtergere
 42. Pentru Red, informații despre un fost camarad!

  http://m.adevarul.ro/locale/targoviste/video-romanul-ajuns-sef-vanatorilor-pirati-somalezi-oceanul-indian-daca-apropie-100-metri-voie-sa-i-impusti-direct-1_59f727c75ab6550cb8a1f9e4/index.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Il cunosc, am fost colegi la Pnt. Poarta Alba.
   E bun, adevarat luptator!

   Ștergere
  2. El este!

   https://m.facebook.com/profile.php?id=100011273195738

   Ștergere
  3. de la o posta se observa ca nu a facut Armata...
   Foloseste cea mai gresita pozitie de tragere ..lovesti ..lula din aceasta pozitie chiar cu lunetea..!
   Va spune unul care a purtat multi ani PSL-ul..pusca semiautomata cu luneta ...

   Ștergere
  4. A facut armata, a fost in Jandarmerie si apoi in sistemul penitenciar la SASS ( mascati).
   Mai e unul care face pe interesantul la comentarii pe adevarul.ro si din spirit de solidaritate simt nevoia sa-mi sprijin fostul coleg. :)

   Ștergere
  5. Scuze ..ne arata cum loveste ...oceanul ...hi..hi..hi..

   Ștergere
  6. Jandarmeria ..nu-i Armata nici pe departe ...

   Ștergere
  7. La urma urmei este un job, trebuia sa-si intretina familia.
   A plecat de la noi cand ne-au taiat salariile.

   Ștergere
  8. QED..nu a fost usor ..clar ..!!

   Ștergere
 43. De prin Israel, o tara plina de contradictii.

  https://m.youtube.com/watch?v=Q8MhfI5KFsk

  La noi chiar daca societatea civila mai stramba din nas referitor la salariile si pensiile militarilor armata este totusi respectata.

  In schimb evreii ultraortodoxi urasc armata, sionismul si implicit statul Israel.
  In videoclip copiii din aceasta comunitate haituiesc un soldat israelian.
  De fapt refuza sa faca armata iar cei care totusi se inroleaza au parte de un tratament ca cel de mai sus.
  Asadar urasc armata care ii protejeaza...
  In schimb multi arabi israelieni fac parte din armata acestui stat.
  Se traieste periculls in partea aia de lume dar nici Europa nu se lasa mai prejos, Catalonia vrea sa se rupa de Spania de prea mult bine... Deh, fiecare cu pasarica lui... :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aici baietii aia cu perciuni si-o cam iau de la politie. :)

   https://m.youtube.com/watch?v=HFAZSoysAmI

   Ștergere
 44. Abia aștept să mă înscriu în partidul militar.
  Prima dezamăgire pe care o am este aceea că din fașă dați cu mucii în fasole.
  Dacă apelați la generalii de carton sau făcuți pe sprânceana vă dați în vileag măsura neputinței și a faptului că necondusi ca turma în cazarmă nu sunteți în stare să vă asumați responsabilități.
  Eu mă autoprpun președinte și prim în gouvern .
  Pe tigri 2 îl propun ministrul propagandei.
  Pe Olescu ministru la libertăți cetățenești și comunicare cu societatea civilă
  Pe micutzul șef la Casa Națională de pensii civile
  Mareș, consilier la apărare pentru sporuri de importanță pentru gulerele albe
  Restul doar prin concurs funcție de cât ii duce capul.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pe Huhu Rezea unde l-ati vedea? :)

   Ștergere
  2. În primul rând pe d-voastră v-aș numi la doua entități comasate justiție și sri

   La Huhurez ma mai gândesc.
   În primă fază la "ochi albaștri " responsabil de bloguri, televiziuni și mos Alecu -funcție independenta cu personalitate juridica.
   Pe urmă l-aș promova șef la școala națională de "socialism științific "

   Ștergere
  3. Belea, ne-am scos...
   Mda, in alta ordine de idei, dincolo pe Huhurez iarasi avem operatiunea "Sufrageria"... :)

   Ștergere
  4. Costică,
   Ție îți văd substanța cleioasă din cutia craniana in 2 locuri: în borcan cu formol și me lama microscopului electronic!

   Ștergere
 45. Este tardiva initiatva ANCMRR de a participa la sedintele Comisiilor Camererei Deputatilor..! Deja 3 comisii au dat Aviz favorabil pentru OuG.59/2017 ! Mai trebuie aviz de la Com.juridica si apoi Raportul Comisiei pentru munca..!

  RăspundețiȘtergere
 46. ANCMRR face apel doar la slugareli, linsuri de bombeuri si dosuri ale guvernantilor, vorbe alese cu mare grija, curveste, sa nu supere stabarimea si pulimea care ne-au belit la drepturi, asa ca eu nu dau nici mucii pe ei! Ei actioneaza dupa ce vad sa am fost chisoliti iremediabil si fara de scapare, sa arate ei acolo cat de mult merita recompensele guvernantilor ca au pus umarul la matrasirea grosului de rezervisti! Inchideti-va blogurile alea de slugi si lingai, bai!

  RăspundețiȘtergere
 47. @t3, pe tine te-as trimite...nu vreau sa mai murdaresc blogul, dar, de fapt , tu esti o murdarie umana!

  @pentru pensionarii militari :
  https://www.facebook.com/lanaminharoca/videos/696211620583568/

  RăspundețiȘtergere
 48. I"Teparu..ar merge treaba daca te-ai baga si tu pe post de ..mumie ..inca in viata ..!!
  Te punem in geam la sediul central al partidului care obligatoeiu va fi in ..Hurziceni ..
  Opozitia sa aibe unde sa scuipe ....:D..:D.

  RăspundețiȘtergere
 49. Pai decat un "luptator" de talia ta ,care a tras in propiul popor in '89 iar acuma , fara nicio jena, incaseaza o pensie tot de la acest popor...asta da nesimtire!

  RăspundețiȘtergere
 50. Ce ești supărat tigri 2?
  Păi, cei mai ușor decât să tragi de "Limbă " sau să să dai ce-ți vine pe limbă și să i-ai și bani frumoși.
  Dacă -l numesc pe Cezar la "agricole "o sa -l rog să nu se supere dacă introduc în programul tău și promovarea "caprei "bun național.

  RăspundețiȘtergere
 51. https://m.facebook.com/luciferluk04?pn_ref=ec_friends_card

  Pe acest personaj l-am gasit la prietenii domnului Cornelius Flavius Ifrim.
  Deliiiiir! :) O, Doamne! :)

  Daca ar sti ca pe Huhurez este in desfasurare operatiunea "Sufrageria" ar fi un aliat de nadejde al lui Huhu Rezea... :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. General? :)
   Poate "general" cum era candva cel ce deschidea usa de la intrare la Athenee Palace, cel cu zorzoane multe pe epolet... :)
   Nu-i exclus sa fi fost pe undeva prin sistem gen politie-penitenciare dar in niciun caz general.
   De ce, asa v-a spus, ca e general? :)))

   E de ras dar e si trist...

   Ștergere
 52. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Prin urmare,Dogaru s-a zbatut pentru tot felul de " indivizi"...Nu m-ar mira ca un fost comandant de regiment de aviatie iesit la pensie prin 1990 sa aiba pensia mai mica decat acest agent principal...Halal lege ,halal haita conducatoare...

   Ștergere
  2. Și aci v-a tras tigri 2 o minciună.
   Aritmetica pe abac da la un brut de 5651 un net de 5067.
   La facultatea de matematica din Hurziceni pe abac -ul țigănesc da 5097.
   Adică să mănânce și gura noastră ceva.
   Iar turma pune botul fără a sesiza vrăjile javrei.
   Sau poate nu și-a amintit toate sporurile posibile și imposibile!!

   Ștergere
  3. Liviu PO, intreaba-l pe col Gligor de pe grupul
   "Pensionarii Militari numai din MAN" cat are si a fost CDT RG la antiaeriana Bucuresti multi ani, are cu cel putin 15% mai mica decat agentul respectiv

   Ștergere
  4. Sa va prezint un buletin de calcul la un agent principal de politie(subofiter) cu studii superioare:

   CONDITII SPECIALE :30ANI SI 4 ZILE
   CONTRIBUTIE P.S./INDIVIDUALA LA BUGET :9%
   DECORAT CU ORDINUL/SEMN ONORIFIC :20%

   I. Elemente de calcul :(media pe cele sase luni alese)
   1.TOTAL ZILE DIN LUNA :20/21
   2.NR. ZILE LUCRATE :20/21

   a)SOLDA/SALARIUL DE FUNCTIE ;
   COEFICIENT 3
   SUMA 593
   b)SOLDA DE GRAD/SALARIUL GR.PROFESIONAL
   COEFICIENT 1,45
   SUMA 287
   c)GRADATII 42% / 444
   d)SOLDA / SALARIUL DE COMANDA 10% / 59
   e)SOLDA /SALARIUL DE MERIT 20% / 119
   f)Ind.DISPOZITIV / SPOR PT.MIS. PERMANENTA 25%/376
   g) ALTE ELEMENTE 121,46793 % / 2281 (media pe sase luni)
   g1)SPOR PERICOL 29,9787 % / 563
   g2)SPOR CONFIDENTIALITATE7,9872% / 150
   g3)SPOR LUCRARI EXCEPTIE 50, 0533% / 940
   g4)SPOR DE FIDELITATE 20,0213% / 376
   h)CUANTUM ACTUALIZAT ELEM.a-f)1878

   TOTAL SOLDE /SALARIILUNAR BRUT REALIZAT LA FUNCTIA DE BAZA , ACTUALIZAT 5036

   II. DETALIERE CALCUL PENSIE CF. LEGEA 223/2015
   1.PROCENT VECHIME CF.ART.28 90%
   2.PROCENT CONTRIBUTIE P.S. 9%
   3.TOTAL PROCENT (1+2 )=99%
   4.BAZA DE CALCUL CF.ART.28= 5036
   5.PENSIE (3*4)=4986
   6.PENSIE PLAFONATACF. ART.30(4*85%)=4281
   7.MAJORARE PENSIE CF. ART.11 L.80/1985 =856(OMM)
   8.MAJORARE INDEXARI(5+5,25)%=514
   9.TOTAL PENSIE BRUTA =5651
   10.TOTAL PENSIE NETA = 5067

   Ștergere
  5. Nu contest autenticitatea!
   Acest milițian este unul din cei care are super pile,un protezat al șefilor.
   Sigur este(a fost)șef de post
   undeva printr-0 comună bogată
   și sigur autoturismul acestuia nu mai ajunge să aibă la bord 300.000 km.De ce? Răspunsul este lesne de anticipat.
   Ca acest fericit (agenți)sunt cam 10/
   Județ,sau într-un IPJ.
   Ce lucrări de excepție o fi făcut ăsta,D-zeu știe!
   Deci,să nu generalizăm!Să mergem pe ideea că toți milițienii au toți același cuantum la pensie.
   Exceptând pe cei care au ieșit la pensie începând cu 2016,ceilalți au o pensie de mizerie că și militarii.
   Am vrut să fac această precizare deoarece cunosc acest fapt de la mai multe cunoștințe.Deasemenea,am făcut această interventie,în spiritul adevărului.

   Ștergere
  6. Simularea privind buletinul de calcul, avand inclus sporul pentru lucrari de exceptie,este corecta, dar.....ipotetica. Din cate cunosc, si fac parte din recentele valuri de pensionari, un astfel de cuantum al pensiei pentru un agent de politie, indiferent de functia avuta, este rara avis.......

   Ștergere
 53. Asa este dle Liviu, un Cdor,Inginer Sef la un Rg.de Aviatie, iesit la pensie in 1990 acum dupa recalculare cf.Lg.223/2015 si OuG.57/2015 are in Decizie 2500 lei..! Halal lege..!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. A învățat carte și la ce i-au folosit?
   T3 are 1893 lei!

   Ștergere
  2. Exact.....!
   Dar, de ce să nu-ți dau ție?
   Mestecat?

   Ștergere
 54. Retineti ..
  In urma ,, luptelor "duse de T-2 MaKiss.. si ai ca el s-au realizat ..urmatoarele :
  IN MOMENTUL DE FATA TOTI PIERDEM DATORITA DESPARTIRII DE PUNCTUL DE PENSIE & ALTE INDEXARI DE LA 500..de lei in sus /luna
  Va puteti usor calcula ..daca nu APELATI LA MARETUL TROFIN sau la PROFESORII DE LA CAMPIA TURZII..!!
  In plus acum fara o pensie ..CONTRIBUTIVA CARE-I GARANTATA si OCROTITA DE CONSTITUTIE..pensia noastra ciuntita ..poate oricand sa fie redusa fara nicio problema de guvern ...ce ziceti vine criza..??
  Cuponul kaky se pare ca-i bun de ..hartie igenica
  Puteti sa le multumiti asa cum merita ..LUPTATORILOR..
  PS
  Imi aduc aminte cu nostalgie cat de Ironic ..puteam sa fiu atunci cand beneficiam de pensie contributiva ..cu orice i9ndivid care incerca sa ma scuipe ..
  Acum nu mai pot ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ti-ai botezat iedutul , am auzit ca ti-au facut astia dosar pentru zoofilie. Ai scapat atunci de terorism dar acuma cu zoofilia nu scapi.

   Ștergere
  2. @ CEZAR 31 octombrie 2017, 14:03. Ti ai debaraua TA! Evenimentele din ultimii 6 ani au demonstrat cateva lucruri:

   - tu si altii din generatia '907 toamna, credeti voi ca ati fost/sunteti multumiti de pensia contributiva. Din simplul motiv ca L. 119/2010 care a desfiintat pensiile militare de stat NU a stabilit militarilor pensii contributive reale, adica dupa regulile de la civili. Ci un fel de contributive ... tranchilizate. In caz contrar, tare am impresia ca la acest moment TU nici macar nu ai avea drept de pensie, dupa regulile pensiei real contributive. Ci ar trebui sa mai muncesti cativa ani. Prin urmare, tu nu esti adeptul pensie contributive - care este cea stabilita de L. 263/2010 pentru civili, ci adeptul .... manevrei L. 119/2010. In urma careia unii militari s-au trezit putin "gonflati" - probabil si tu, iar altii in ... urul gol.

   - eu si altii nu am fost/nu suntem multumiti de pensia contributiva. Nici de cea stabilita de L. 119/2010, si in nici un caz de cea stabilita prin L. 263/2010. Nici nu avem cum! Pe L. 119/2010 am fost rasi - fiecare cu cat s-a putut, la mine intre 39% la inceput pe minus si apoi cu niste atenuari am ajuns la minus 30%.

   - Mergem mai departe! Daca in 2011, am furat-o cu contributiva aia pe L. 119/2010 de mi-au sarit fulgii, prin L. 223/2015 - asa ...ututa cum este cu OUG 57/2015, am reusit o majorare de vreo 35%.
   Si eu si altii. Plus o mica ordonanta cam ca OUG 7/1998 - daca tin cont ca pana la urma, am primit niste diferente pentru vreo 16 luni. Normal ca ar fi fost si mai si daca nu reducea idiotii procentele cu vreo 30% prin OUG 57/2015.

   In consecinta, tu si altii esti/sunteti intr-o tabara care seamana mai mult a debara, eu si altii suntem in alta tabara - si care atentie, este cea corecta!

   Stii de ce sunt in tabara corecta? Mosule din '907 toamna! Desi L. 223/2015 acorda dreptul militarilor ACTIVI, ca in termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a legii, sa opteze pentru pensia ta ... contributiva, nici macar unul nu a optat pt. ... contributiva! De ce? De ...acat ce le iese contributiva, este clar, nu?

   In rest, o dai cu Constitutia si cu alte ... prostii! Constitutia este de fapt o tarfa, facuta astfel de niste labagii! Care au decis niste măgării! Iar vremurile sunt ciclice, lucrurile se pot schimba de la o zi la alta inclusiv in Romania, inclusiv Constitutia, forma de guvernamant, o revolutie ceva etc. Doar am mai trait vremuri din astea, nu?

   In sfarsit, eu VREAU sa iti deschis ochii si tie si altora care adulati ... contributiva! Contributiva este destinata ... mortilor de foame! La ora asta, contributiva a devenit o ... mistocarie! Cei care cotizeaza azi, au contributia ... dispersata ...doar o parte la sistemul public, iar o parte ... la fonduri private, adica in ceata! De ce a facut statul manevra asta, iti este clar? Ca sa scape de raspunderea achitarii pensiilor contributive pe viitor! Le da la fraieri cativa sfanti - ca cica doar atat au contribuit, iar pentru diferenta ii trimite la ... fondurile private. Si cu asta, statul s-a splata pe maini cu ... contributiva!

   Pe de alta parte, daca erai baiet istet si citit, tu sa nu ai impresia ca alte state au pensii de serviciu, din ... prostie. Militarii fiind de cele mai mute ori, singurii beneficiari ai unor pensii de serviciu.

   Dar pana la urma, stii totusi de ce acorda statele evoluate pensii de serviciu, anumitora, printre care si militarilor? Este foarte simplu! Face parte dintr-un plan de criza majora! Adica in situatii - sa zicem razboi nuclear sau criza economica catastrofala, nucleele statelor trebuie sa supravietuiasca, restul cetatenilor pot sa moara! Si in astfel de situatii - de criza majora militara sau economica, nici un stat nu poate supravietui fara nucleul sau de baza. Din care face parte in mod obligatoriu si armata!

   Ștergere
 55. https://www.facebook.com/constantin.badescu.5
  Uitati-l pe opincarul incornorat.

  RăspundețiȘtergere
 56. Ieri am trecut de 300 000 km ,la bordul VOLVO ului, exact cat avea d-ra mitroescu acum patru decenii, ce coincidenta! Si limuzina mea se tine bine mai are pana la 1 milion de km ,oare dansa?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu segmentare în ateliere specializate produce foarte bine. Lipsesc regimentele.

   Ștergere
 57. ..coviltirul ..daa coviltirul ...mai tine ...??
  Spune si tu ca ai luat un jaf din Italia ..care deja avea la bord 257.000 km..
  Va incepe sa pice ..ambreiajul ..suspensia ..setul motor ..asa ca pregateste argintii sa.l dai la cositorit...

  RăspundețiȘtergere
 58. Datorită ofensivei tembeleviziunilor din precedentele două luni,aflați stimați camarazi,că acestea și-au
  făcut efectul foarțe bine!
  Deunăzi,ma-am întâlnit ocazional cu o persoană care nu a activat în structura SNAOPS și care mi-a
  relatat faptul că nici nu am idee
  cât suntem invidiați și înjurați de civili.
  I-am spus că îmi dau seama de acest lucru mai ales despre ce
  s-a spus de pensiile noastre în ultima vreme prin presă.
  Am apreciat sinceritatea lui,mai ales că nu era un om de rând.
  Bineînțeles, i-am explicat cum stau lucrurile,omul a înțeles,chiar cunoștea situația,mai bine decât unii dintre noi.
  I-am mai spus că pot să înjure,dar ferească sfîntul să aibă vreodată nevoie de noi,deoarece noi suntem singura entitate care mai ținem la ei,chiar și așa înjurați.
  "Iartă-i,Doamne,că nu știu ce fac"

  RăspundețiȘtergere
 59. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca permiteti domnu' Dobre.
   Ne puteti spune asa in mare, ati fost ofiter, subofiter etc si la ce arma?
   Multumesc!

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Da,tin la poporul meu,la oamenii necăjiți,care își câștigă bucata de pâine în mod cinstit.Chiar și dacă uneori mai înjură pe cine nu trebuie!
   Niciodată un civil nu poate
   avea trăirile și sufletul unui militar!
   Pe militar îl doare inima și de suferința altuia
   În schimb civilul,numai de el!
   Ștergere
  5. Gigi,
   Specialitatea lui este arma cu recul in palma!
   A fost PCc la SMFA, dă-l Drak, de simpatic!

   Ștergere
  6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 60. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere

 61. @ Leon 31 octombrie 2017 13.05
  Leon ,conform L 223 cu OG57 da
  Dar tot cf L223 (cuantum avantajos în plata ) daca a fost ing de aviatie specialitatea ”Constructia si exploatatrea avioanelor si motoarelor de aviatie” -specialitatea sef peste specialitatile tehnice si ingineresti de pe un aerodrom dl-cdor ing de care pomenesti la vechime completa trebuie sa aiba o pensie trecuta de 4-5 miute. banuiesc ca în 1990 s-a pensionat la vechime completă.
  Sa nu uitam ca unii au fost ing sef(functie de col) de pe la gradul de LT maj tinând cont si de faptul ca au fost locotenenti din anul IV de ATM. Ca atare la multi contributivitatea le-a adus un punctaj ridicat si cuantumuri care în multe cazuri nu mai pot fi depasite de actualizarile la 01.01 2016 pe L223 .
  În aviatie sunt si maistri din exploatare si nu mecanici de zbor cu vechime completa care dupa contributivitate trec de 4500 iar pe L 223 actualizati la 01.01 2016 pierd foarte mult. La fel si cei iesit după 2016. Mecanicii de bord ajung si pe la 6-7 miute.
  Regretabil ca d-nul Dogaru nu pricepea cum au crescut unele pensii pe contributivitate dând exeple de maisti cu pensii mai mari ca ofiterii.
  da la vechime completa un mecanic de bord elicoptere poate câstiga lunar mai mult decât un pilot. Si asta deoarece mecanicul urmareste aeronava pe când pilotul zboara cf programarii.
  Nu stiu daca chiar merita facut tam tam din orice mai ales atunci când unii cam stiu ca ce le poate aduce L223 nu poate depăsi ceea ce au în plata prin contumul avantajosdupă L 164 ,241 sau 119.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Dar sunt și fff multi Mm de ARTM care dau la lupta un Tc, skimband inclusiv blocul energetic.
   Idem MM optician, de armament și muniții, comunicații, instalatii electrice,instalatii de stins incendiu la bord, CBRN?
   Un bloc energetic trebuie skimbat in barem, 15-20 minute!
   Condițiile de hangar sunt identice cu cele ale ARTM!
   Că să nu spun de despre structurile tehnice de la eșaloanele superioare, cu lucrări și mai complexe!

   Ștergere
  3. T3@lamureste-ma.Explica-mi.MM din cei ce stau pe pista ,DECI NENAVIGANTI, au cuantumul pensiei pe contributivitate mai mare decat un colonel cu vechime efectiva de 32 ani .Aceeasi MM au pensii pe contributivitate mai mari decat un colonel sef Ap.AA/Cdm.A cu vechime efectiva de 31 ani.Aceeasi MM au pensie mai mare decat un colonel,lector in catedra tactica aviatie /SC.of.Av.Aceeasi MM au pensie pe contributivitate mai mare decat un sef tura/Serviciul operativ/Cdm.A .Ceeace spun eu nu sunt povesti.Nu o spun cu rautate dar nu crezi ca sunt lucruri trase de par?Ca fapt divers.In 2011 initial acesti MM s-au aliniat noua celor care am deschis actiuni in justitie.Dupa ce au primit deciziile de recalculare toti s-au evaporat.Daca tii neaparat pot sa-ti fac nominalizari de MM din cei a caror activitate s-a desfasurat pe pista si pensia pe contributivitate aproximativa.

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. Kiar m-ai plictisit rău!
   Tu ai impresia că ekipa de MM/ARTM și din SRTM nu au responsabilitate și nu semnează?
   Și alte arme făceau un fel de SvL...ex. un număr de Tc erau în eșalonul de luptă, cu gata de luptă permanent, inclusiv muniția in elevator! TAB idem!
   Deci nu îmi aduci nimic nou sub soare, decât confirmi că un ne f mare au supt din activitatea vectorului în mișcare, adică Pilot-Avion! Că să nu îți spun eu câți mai rodeau pâine pt asigurare zbor!
   Toți cei tehnici, acum prinși în logistică, trebuie să înțeleagă că ei nu luptă, hai sa fiu indulgent, nu luptă direct...
   Nu mai trec alte concluzii, dar importanți fiind toți, nu desconsidera alte arme și corpuri!

   Ștergere
  7. Mareș
   Eu nu am minimalizat importanta nimănui. Respect colegii din alte arme. Problema salarizarii este complicata. În anii 90 -95 aviatorii au obținut statutul personalului aero prin invitarea parlamentarilor pe aerodrom
   S-a oprit chiar zborul în semn de protest. Aviatorii au fost bine plătiți și înainte de 89.
   Pe aerodrom nimeni nu fura de la nimeni.
   Dacă personalul tehnic de zbor își dă demisia aviația nu se ridica de la sol. Diferențele de salarizare intre pilot și mm sunt foarte mari.
   Prin 83 spre exemplu un mm tehnic de avion avea cam max la grad de principal cam 3500, eu luam ca lt intre 4-6 mii lei iar cdt de escadrila la grad de lt col intre 9 -11 mii lei.
   Cine a funcționat cel puțin 25 de ani pe asemenea venituri constante cum a fost școala boboc normal că a obținut pe contributivitate o pensie mai mare decât cei menționați de Iceparu.
   Piloți pe la 8-10 puncte plus omm, maiștri pe la 4 -6 puncte plus omm totul funcție de vechimea efectivă.

   Ștergere
 62. Iar bantuiesc unii care aduleaza ... contributiva. Despre

  Eu VREAU sa LE deschis ochii celor care aduleaza ... contributiva! Asupra unei alte viziuni! Contributiva este destinata in viitor, ... mortilor de foame! La ora asta, contributiva a devenit o ... mistocarie! Cei care cotizeaza azi la sistemul public, au de fapt contributia ... dispersata ...doar o parte la sistemul public, iar o parte ... la fonduri private, adica in ceata!

  De ce a facut statul manevra asta? Ca sa scape de raspunderea achitarii pensiilor contributive pe viitor! Le va da la fraieri cativa sfanti - ca cica doar atat au contribuit, iar pentru diferenta ii trimite la ... fondurile private. Si cu asta, statul s-a spalat pe maini cu ... contributiva!

  Pe de alta parte, adulatoii contributivei ar trebui sa isi imagineze de ce si alte state au pensii de serviciu? Sigur nu din ... prostie. Militarii fiind de cele mai mute ori, singurii beneficiari ai unor pensii de serviciu.

  De ce acorda statele evoluate pensii de serviciu, anumitora, printre care in primul rans si in mod obligatoriu, militarilor? Este foarte simplu! Face parte dintr-un plan de criza majora, de securitate nationala sau cum vrem sa ii spunem! Adica in situatii - sa zicem razboi nuclear, mondial sau criza economica catastrofala, nucleele statelor trebuie sa supravietuiasca, restul cetatenilor pot sa moara linistiti, reprezentand o povara pt. statele aflate in situatii de criza majora! In astfel de situatii - de criza majora militara sau economica, nici un stat nu poate supravietui fara nucleul sau de baza. Din care face parte in mod obligatoriu si armata! Ceilalti cetateni nu mai conteaza pt. nimeni, fiind vorba de criza majora, oricum sunt destinati sa moara de foame!

  Cum necum, si statul roman a priceput ca in situatii de criza majora, trebuie sa aiba un nucleu de supravietuire. Atentie, daca analizam bine cum este cu pensiile de serviciu, observam in clar ca acestea sunt acordate exclusiv nucleului de supravietuire nationala in caz de criza majora. Acest nucleu este indispensabil pentru supravietuire, ceilalti cetateni sunt oricum lasati de izbeliste! Are cineva impresia ca in situatii de criza majora, mai achita cineva pensii contributive? O ... lula! Foarte putinii bani la dispozitie vor fi dirijati exclusiv catre personalul nucleului de supravietuire.

  Si vin niste adulatori ai ... contributivitatii (cum ar fi Cezar), care ei nu vor pensie militara! Ci ... contributiva! Eu le zic sa stea in banca lor! Acum de bine de rau, mai sunt angajati (cei care in 2008 cand s-a bagat pilonul 2 privat - aveau peste 35 ani varsta, acum peste 45) care contribuie exlusiv la fondul public. Numarul lor insa se imputineaza de la o zi la alta! Vreo 5 ani, inca o mai carpesc astia cu sistemul public! Dupa aia pauza: nu ai cum sa il sustii din moment ce majoritatea angajatilor - cei care au azi varsta sub 45 ani, contribuie doar PARTIAL la fondul public, iar parte la fonduri private? Nu este clar ca sistemul public ajung din ce in ce mai putini pentru pensii?

  Alta situatie! Dar chiar asa, cei care au azi sub 45 ani, vor avea o pensie contributiva de ... ahat, iar statul le va arata directia la fondurile private! Dar daca se supara oamenii astia si nu mai vor sa contribuie deloc la stat, ci doar la fondurile private? Pana la urma este dreptul lor, sunt banii lor, fac ce vor cu ei! Cine va mai achita pensiile in acest caz, adulatorilor de contributivitate?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Te lupți cu vii, dar morți cerebral!

   Ștergere
  2. @Gelule tu cu ciobanii te prinzi in vorba? Cezar este un retardat, a demonstrat-o de nenumarate ori. El habar n-are de nimic si se baga in discutii doar ca sa arunce cu vorbe si alea la nivelul lui de oier cu patru clase, iti pierzi vremea doar bagandu-l in seama, este o carpa umana!

   Ștergere
 63. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Te cunosti cu Bontas.Cum sa nu te cunosti cand sunteti una si aceeasi persoana.Pentru ce e necesar sa te ascunzi sub alt nume?Asta da natura responsabilitatii a ce debitezi.Nu inteleg ce cauti printe militari?Vrei sa faci valuri?Te mana o ura vicerala pentru neimpliniri?Crezi ca recuperezi ceva aruncand cu laturi?Personal nu am nimic cu fostii angajati civili din armata cat timp isi vad de treburile lor.Am avut intr-o perioada civili,barbati si femei, colegi iar peste ceva timp subordonati iar relatia a fost de respect reciproc.Pentru nimic in lume nu-ti inteleg motivatia atacului asupra militarilor.Iti repet.Nu crezi ca iti este locul in alta parte?

   Ștergere
  2. Ice,
   Da, ai dreptate, nu este locul 'mnealui aici, dar este curios...
   Această curiozitate îl trimite în cursul zilei, în curtea Operei și la cursuri de curățenie!
   Sper că am fost explicit...

   Ștergere
 64. Unor persoane din Galaxia noastră, Sistemul solar, planeta Pământ, continentul Europa, România...
  "Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!"
  Insistent rugam...
  Daca te pui cu prostul, te trage la nivelul lui și te bate cu experiența!

  RăspundețiȘtergere
 65. @ R26500
  Ora 18.08 ... Excelent punctat Olescule.

  RăspundețiȘtergere
 66. @ Iceparu
  Prin raspunsul dat d-nului Mares v-am raspuns în parte si d-voastra.
  Scuze ,pentru prima fraza in care vă pomenesc,nu stiam ca o sa interveniti cu o astel de intrebare.Oricum va apartine.
  S-a intâmplat deoarece cei nemultumiti de baza de calcul pe L164 (lipsa includeri venituri realizate) s-au adresat cu scrisori ,memorii organelor in drept. Cineva i-a bagat in seama si asa a apărut L119 ,oG cu regretabila nementinere in plata a cuantumului avantajos.
  In felul acesta cei cu vechimi complete si nu numai si beneficiari de venituri consistente si constante în lungul timpului au obtinut punctaje peste cei care-i mentionati d-voastra ,mai ales daca acestia nu au avut vechime completa.
  Pentru a evita situatia in care au fost pusi precedentii ,după 2010 actualii activi din esaloanele superioare sau functionari de birouri etc nebeneficiari pe vremuri de sporuri ,prime ,etc si-au tras si isi trag in continuare tot felul de sporuri (OSKAR, de permanenta,de calculator ,de antena,etc) de ies la pensie cu pensii mai mari decât operativii beneficiari de sporuri.
  In felel asta ar evita ceea ce s-a intâmplat pe L119 în 2010 daca s-ar reveni la o forma de lege contributiva.
  Acum după L223 au ramas cu ele in plata si prin neactualizarea tuturor pensiilor la indicii de la 01 01 2016 se mentin aceste diferente.
  poate cineva va vedea pâna la urma situatia creata si îi va da o rezolvare corespunzatoare.
  Cu respect.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Mareș, cât timp nu ai beneficiat de L 164,L 119 și acum L 223 nu ești autorizat să ți dai cu părerea în chestiune.
   Da, după 2010 activi din birourile esaloanelor superioare și au tras toate bunaciunilile posibile. De la grupe de munca la sporuri ca urmare a pățaniei prin care au trecut de la L 164 la L 119, când toți șefii din birouri nebeneficiari de sporuri și grupe au pierdut masiv la pensii.
   Acum și au tras de toate că depășesc personalul aero, parașutiști, etc indiferent ca sunt finanțiști, contabili, cadristi, sau tehnici,etc

   Ștergere
 67. Eu propun ca ordonanta sa fie modificata sau amendata , dupa cum urmeaza: ” pensiile militare vor fi indexate si actualizate in conditiile Legii 223, cu exceptia celor care depășesc cuantumul venitului cadrelor active aflate pe funcții si grade egale la data aplicarii actualizarii-indexarii. Cele care prin actualizare/indexare ar depasi veniturile functiilor si gradelor echivalente se vor indexa/actualiza pana la suma egala cu aceste venituri la data indexarii/actualizarii.” In felul asta automat pensiile umflate vor stagna natural pana la data la care acestea vor intra in conditiile normale, toate pensiile se vor egaliza in cativa ani de zile , in functie de actualizarile/ indexarile aplicate si nu se vor mai crea noi favorizati, toate pensiile intrand in timp in marja decentului acceptat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Propunerea ar fi OK, daca nu ar cuprinde o imensa capcana. Este vorba de grupele de munca. Noi am fost incadrati incadrati in activitate in grupe de munca ... doar teoretic, cei activi de azi la fel. De ce teoretic? Aceste grupe (la fel ca la civili) NU sunt remunerate in activitate, sub promisiunea (morbida) ca vor fi remunerate la pensie!

   Si aici apare manevra! EU sunt in activitate in grupa care o fi, sa zicem CS. In activitate am solda LA FEL ca unul din CD, CN etc. Nici unul dintre noi, neavand grupele remunerate IN ACTIVITATE! Adica pe romenste avem solde egale, indiferent de grupa de munca!

   Si iesim la pensie! Celui din CN (nu mai exista, in realitate) i se calculeaza pensia, si oricum o da, tot NU poate depasi solda din ACTIVITATE!

   In schimb, la cei care am avut grupe, situatia se schimba! Pt. ca acel adaos pt. CD, CS sau AC acordat strict LA PENSIE, poate determina depasirea soldei din ACTIVITATE! Cand grupa NU a fost remunerata!

   A STOPA din pix ca pensia sa NU depaseasca solda, inseamna de fapt o DUBLA PACALEALA! Care se rezuma la faptul ca SE TAIE DIN ADAOSUL PENTRU GRUPA DE MUNCA! Doar sa NU depasesti solda in activitate - si care oricum NU avea remunerata grupa de munca! Dubla pacaleala fiind - o data grupa NEREMUNERATA IN ACTIVITATE. Si a 2-a oara - NEREMUNERATA nici la pensie, sub pretextul ca ar depasi solda in activitate! Dar solda in activitate este CHEALA, adica fara grupa de munca!

   Sa NU uitam ca solda este solda, FARA grupa de munca. Dar la pensie,fiecaruia dintre noi ni se acorda in realitate, pentru grupa de munca, 25% IN PLUS pt. activitatea in CD, 50% IN PLUS pt. activitatea in CS si 100% in plus pt. activitatea in AC.

   Pericolul este acela ca daca NU se permite ca pensia sa depaseasca solda IN ACTIVITATE - SI CARE NU CUPRINDE GRUPA DE MUNCA REMUNERATA, sa NI SE TAIE FIX DIN GRUPA DE MUNCA. Respectiv din cei 25-50-100%. Ceea ce este o anomalie evidenta. Nici la civili NU se intampla asa ceva! Daca omul a fost miner si a activat 25 ani in CS cu salariul de 3 000 lei, iar pensia ii iese 2200 = dar cu grupa ajunge la 3600, NICI DRACU' nu ii taie 600 lei, pt. ca ii taie grupa! ASA ESTE SI IN CAZUL NOSTRU! Cum sa tai din grupa, din moment ce chiar am activat in grupa? Doar asa sa NU depasim solda - si care oricum NU avea nici o grupa platita?

   Am spus ceva de ... morbid! Ce inseamna asta? Legislatia muncii din Romania prosteste cetatenii (civili sau militari) la faza cu grupele de munca cu ... ceasul de la gara! In mod normal, grupa TREBUIE REMUNERATA IN ACTIVITATE. Si la civili si la militari! Normal, doar riscul este IN ACTIVITATE! Ce ar trebui sa insemneze asta in armata? Un plutonier din CN (sa nu mai zic de colonei) are solda (de exemplu) = 2000 lei. Unul din CD cu 25% IN PLUS, daca i s-ar plati grupa IN ACTIVITATE, ar trebui sa aiba = 2500 lei. Unul din CS cu 50% in plus, daca i s-ar plati grupa IN ACTIVITATE, ar trebui sa aiba = 3 000 lei. Iar unul din AC cu 100% in plus, daca i s-ar plati grupa IN ACTIVITATE, ar trebui sa aiba = 4 000 lei. Numai ca la noi, indiferent de grupa, plutonierii au aceeasi solda = 2 000 lei.

   Daca la pensie TAIEM tot ce depaseste SOLDA, de fapt taiem TOTUL la cel din CD, CS si AC. Pt. ca solda lui OFICIALA este de 2 000, la fel ca cel din CN. Adica, plutonierii din CD/CS/AC, au foat luati de prosti IN ACTIVITATE, DAR SI LA PENSIE!

   Prin urmare, propunerea dumitale aplicata arbitrar naste monstri! Este ca ai CS la pensie? Dar, dar unii au CD si altii au CN. Ia taie-ti acum 50% sa vezi ce pensie iti iese? Solda de referinta fiind aceeasi ca la cel din CN. Asta este urmarea propunerii dumitale! Adica ne ...utem grupele de munca!

   Ștergere
  2. Neacșu
   Ce înseamnă pensii umflate?
   Sunt cumva nelegale?
   Egalizare în grad și funcții înseamnă cumva actualizare? Nu cred.
   Pensiile trebuie sa respecte veniturile și să fie actualizate funcție de veniturile ce compun solda bruta a militarilor.
   Poate guvernul ar trebui sa taie în carne vie și să elimine acele sporuri inventate pentru gulerele albe care duc după 2016 pensiile în derizoriu (oskar, permanență, spor de etc care nu se regăsesc la unitățile operative.

   Ștergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Aviz securistii care au primit dispozitii de infiltrare, in scopul destabilizarii coeziunii si cooperarii intre militari!