luni, 18 septembrie 2017

Solicitare catre membrii grupurilor parlamentare ale PNL


- Adresa oficiala de e-mail a grupulului parlamentar al PNL din Senatul României: pnl@senat.ro
- Adresa oficiala de e-mail a grupulului parlamentar al PNL din Camera Deputaților: pnl@cdep.ro
- Adresa de Facebook a liderului PNL: https://www.facebook.com/ludovic.orban.79?fref=tsAtenție! Solicitarea trebuie înaintată cu simple modificari in titulatura si in text, privind destinatarul, și catre grupurile parlamentare ale altor formațiuni politice din opoziție, cum ar fi USR sau PMP (fara UDMR si alte minoritati - acestea necesita o abordare separata). Ocazie cu care testăm întreaga opoziție privind atitudinea față de armată.

-  Adresa oficiala de e-mail a grupulului parlamentar al USR din Senatul României: usr@senat.ro
- Adrese oficiale de e-mail ale grupulului parlamentar al USR din Camera Deputatilor: cristian.seidler@cdep.ro, nicusor.dan@cdep.ro
- Adrese oficiale de e-mail ale grupulului parlamentar al PMP din Camera Deputatilor: pmp@cdep.ro, eugen.tomac@cdep.ro
- Adresa de Facebook a liderului grupului PMP din Senat: https://www.facebook.com/DorinValeriuBadulescu/?fref=ts 


MEMBRILOR GRUPURILOR PARLAMENTARE

ALE PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL
    

Subsemnatul ……..……………………….………..………….., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………….., CNP ……………………………………, ofițer în rezervă în evidența Ministerului Apărării Naționale, având obligații  militare și după pensionare în situații de război, mobilizare și/sau campanie (până la împlinirea vârstei de 63 ani),  înaintez următoarea:


S O L I C I T A R E

          Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, insist să luați act de faptul că prezenta solicitare, reliefează o situație excepțională care denunță producerea unor grave încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale, precum și ale  principiilor echității și egalității de tratament. Cele menționate fiind exercitate asupra militarilor români

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, în măsura în care doctrina partidului din care faceți parte, respectă drepturile și libertățile fundamentale și constituționale, în egală măsură pentru toți cetățenii, vă solicit să inițiați un proiect de lege, care să legifereze  abrogarea în regim de urgență:

-  a prevederilor Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată, prin care cadrelor militare pensionate cu vârsta până la 63 ani (bărbați și femei), le sunt impuse în mod discriminatoriu în raport cu alți cetățeni, obligații  militare în situații de război/mobilizare/campanie.
Prevederile legislative menționate încălcând în mod grosolan, atât drepturile și libertățile fundamentale și constituționale ale militarilor români, cât și  principiile echității și egalității de tratament între cetățeni.

Menționez în detalierea solicitării mele, următoarele:

1]. Formațiunile politice din coaliția majoritară promovează în ultima perioadă, o doctrina extrem de periculoasă pentru democrația autentică. Doctrină care din nefericire, a fost practicată în trecut și  de către unii membri actuali ai PNL, proveniți din fosta formațiune politică PDL.
2]. Doctrină la care fac referire este de natură retrogradă, încurajând o falsă egalitate în drepturi între cetățeni, respectiv doar în părți secvențiale.
3]. Aduc în atenția membrilor PNL, faptul că în ultima perioadă s-au produs atingeri esențiale ale dreptului la pensie militară de care beneficiază militarii români. Drept de pensie militară  restabilit militarilor români prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, după ce în prealabil, acest drept a fost complet desființat între anii 2011-2016. 

Menționez că ulterior adoptării Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, O.U.G. nr. 59/2017, dreptul la pensie militară a fost din nou afectat prin prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. Iar la acest moment, pensiile militare de stat sunt practic redesființate, urmare a efectelor O.U.G. nr. 59/2017 care a modificat de natură atât de radicală prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, încât din pensiile militare de stat nu a mai rămas decât titulatura. [Notă: La modul informativ, menționez că mai există încă o  situație promovată de actuala coaliție majoritară din Parlamentul României, în acest an, contra armatei. Aceasta constă în legiferarea instituirii de către coaliția actuală majoritară,  a unor întârzieri în achitarea la zi și în volum complet, a pensiilor recalculate către militari (restanțe care totalizează 8-10 luni), prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat  pe anul 2017 (articol introdus în lege la inițiativa guvernului precedent al României)]. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, doctrina periculoasă la care am făcut referire promovată de actuala coaliție politică majoritară și aplicată în trecut și de actuali membri ai PNL proveniți din fostul PDL, susține faptul că pensiile militare de stat ar reprezenta un privilegiu pentru militari, element care ar încălca principiile echității și egalității de tratament între cetățeni. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, vă informez în măsura în care nu cunoașteți, că pensia militară de stat nu a constituit niciodată un privilegiu pentru militari. Acest tip de pensie a reprezentat (pe lângă un regim special de salarizare a militarilor – care a dispărut complet din legislație) doar o simplă compensare legislativă, menită să echilibreze într-o măsură cât de cât rezonabilă (nicidecum în volum complet), tratamentul complet nedemocrat și profund discriminatoriu, exercitat asupra militarilor români, comparativ  cu restul societății. Instituirea pensiei militare de stat, având 2 scopuri majore: 

-  compensarea celor 15 categorii de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, exercitate asupra militarilor români prin Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (aplicată ad-litteram și gradaților/soldaților profesioniști prin efectele Art. 25 din Legea nr. 384/2006). Secțiune anacronică existentă în legislația română dinainte de adoptarea actualei Constituții a României, conținând prevederi care încalcă în mod flagrant, drepturi și libertăți fundamentale, elementare! În timp ce toți ceilalți cetățeni români, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, neavând nici o interdicție și nici o restricționare a unui drept sau unei libertăți fundamentale și/sau constituționale. Privarea militarilor de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, aducând acestora extrem de „grave atingeri principiilor echității și egalității de tratament”, comparativ cu restul societății; 

-  compensarea constrângerii impuse pensionarilor militari, de a avea obligații militare și după pensionare, în situații de război/mobilizare/campanie. Precizez în acest sens, faptul că legislația internă  impune personalului militar deja pensionat, obligația de a efectua prin reactivare, serviciul militar în situații de război/mobilizare/campanie - bărbați și femei,  până la împlinirea vârstei de 63 ani (dintre toți pensionarii, militarii sunt singurii pensionari care au o astfel de obligație).  În timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sau identice - bărbați și femei, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, majoritatea cetățenilor neavând obligații pentru îndeplinirea nici unei forme a serviciului militar - în aceleași situații critice de război/mobilizare/campanie. Element care aduce din nou, „grave atingeri principiilor echității și egalității de tratament”, la adresa militarilor pensionați. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, ca orice cetățean cu convingeri democratice, eu sunt perfect de acord cu respectarea principiilor echității și egalității de tratament între cetățeni. Dar nu sunt de acord sub nici un motiv ca astfel de principii să fie aplicate doar în mod secvențial, respectiv doar la pensii. Ci în toate domeniile care vizează echitatea și egalitatea de tratament între cetățeni. În caz contrar, discutăm de o falsă echitate și egalitate în drepturi între cetățeni, respectiv de promovarea unei democrații pe părți, ceea ce reprezintă un mutant al democrației autentice.
Consider astfel că din punct de vedere al respectării  principiilor echității și egalității de tratament între cetățeni, este inadmisibilă alterarea dreptului la pensie militară sub pretextul că acest drept ar constitui un privilegiu față de alți cetățeni. În condițiile în care formațiunile politice care promovează astfel de doctrine, refuză să sesizeze și faptul că  Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cuprinde nu mai puțin de 15 categorii de interdicții și/sau limitări de drepturi și libertăți fundamentale impuse militarilor români, care încalcă principii elementare ale echității și egalității de tratament între cetățeni! La care se mai adaugă și prevederile discriminatorii ale Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată și care introduce obligații militare doar pensionarilor din armată, dintre toți pensionarii români. Legat de ultimul aspect, caracterul discriminatoriu atinge limite inclusiv de natură paradoxală, în condițiile în care un pensionar militar – bărbat sau femeie, are obligații militare în situații critice (război, mobilizare, campanie) până la împlinirea vârstei de 63 ani, în timp ce alți cetățeni – bărbați sau femei, cu vârste mult mai tinere, au privilegiul de a nu efectua nici o formă a serviciului militar în aceleași situații critice (război, mobilizare, campanie).
Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, vă mai informez  asupra faptului, că prevederile Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare nu reprezintă nicidecum atribuții de serviciu, nici ale serviciului militar, nici ale altui serviciu. Prevederile menționate fiind exact ceea ce exprimă titulatura "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți". Interdicții și restricționări de drepturi și libertăți fundamentale care pot fi aplicate la fel de bine oricărei alte grupări profesionale, sociale, etnice, politice, culturale, religioase ș.a.m.d., inclusiv membrilor formațiunilor politice, membrilor guvernului sau membrilor Parlamentului României. În condițiile în care Constituția României nu permite interdicții de drepturi și libertăți – nici unui cetățean, cu atât mai puțin militarilor români. Constituția României permite doar posibilitatea ca în situații excepționale, să   fie restricționate anumite drepturi și libertăți – nicidecum să fie interzise total, cu condiția bine definită ca restricționarea unor drepturi și libertăți să fie exercitată pe termen limitat - nicidecum permanent, și în mod nediscriminatoriu, respectiv, ori asupra tuturor cetățenilor, ori asupra nici unui cetățean. 
În ceea ce privește implicarea mea de ordin civic, solicit grupurilor parlamentare ale PNL,  să ia în considerare cu toată responsabilitatea, următoarele 4 aspecte: 
- subsemnatul, având calitatea de militar în rezervă  cu obligații militare în situații critice (până la împlinirea vârstei de 63 ani), nu mai sunt dispus ca în situația de reactivare să mai fiu supus celor 15 categorii de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, exercitate asupra militarilor români prin Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. În condițiile în care legislația română internă nu mai compensează cu absolut nimic rezonabil încălcarea celor 15 categorii de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, exercitate asupra militarilor români;

- subsemnatul, având calitatea de militar în rezervă  cu obligații militare în situații critice, până la împlinirea vârstei de 63 ani, nu mai sunt dispus să îmi asum astfel de obligații. În condițiile în care alți cetățeni cu vârste mult mai tinere, nu au nici o obligație militară în aceleași situații critice. Consider că este inadmisibil ca un bărbat sau o femeie din spectrul politic sau de oriunde și care blamează existența pensiilor militare pe motiv că ar reprezenta un privilegiu, să nu aibă nici o obligație militară în situații critice,  în schimb eu să am astfel de obligații după pensionare, până la împlinirea vârstei de 63 ani;

-  prevederile Art. 118 (1) din Constituția României. În virtutea cărora armata (care nu include doar o componentă activă, ci și componenta militarilor în rezervă) este singura autoritate subordonată exclusiv voinţei poporului și care are obligația să garanteze respectarea democrației constituționale. Constituția României neabilitând nici o instituție sau autoritate din statul român și nici o formațiune politică, să interzică militarilor români, prin acte normative interne, exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale sau instituirea unui tratament discriminatoriu, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general;
-  situația de ilegitimitate a tuturor membrilor prezenți in  Parlamentul României și în alte funcții de demnitate publică. Ilegitimitate survenită pe fondul în care toate alegerile  din ultimii 22 ani (mai exact, din anul intrării în vigoare a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare) au fost complet nedemocrate. Caracterul nedemocrat este cauzat de faptul că diverse formațiuni politice au restricționat poporului român, prin lege internă, dreptul fundamental și constituțional de a alege orice cetățean în care are încredere că îi reprezintă interesele. Cetățeni care ar putea fi la fel de bine, inclusiv membri activi ai armatei. Un drept interzis poporului român, urmare a efectelor Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și care prin prevederea neconstituțională ce interzice militarilor activi să candideze pentru a fi aleși în funcții de demnitate publică,  limitează în fapt, în mod direct, voința democratică a întregului popor român. Popor care a devenit astfel constrâns, să își aleagă reprezentanții dintr-o arie de cetățeni restrânsă în mod artificial, urmare a unor legi interne cu caracter subversiv la adresa democrației autentice.
Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, precizez că aceleași solicitări pe care vi le-am adresat, au fost înaintate în prealabil și membrilor formațiunilor politice din coaliția parlamentară majoritară, guvernului României, precum și Președinției României. Toate instituțiile menționate eschivând tratarea cerințelor principale și care nu se referă nicidecum la acordarea unor privilegii legate de pensii, ci la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale ale militarilor români - în egală măsură precum pentru ceilalți cetățeni, precum și la eliminarea oricăror exerciții de discriminare între cetățeni, privind obligațiile militare.  În condițiile date, fiind evident că formațiunile politice care dețin majoritatea parlamentară,  precum și instituții și autorități importante ale statului, promovează în mod deliberat, doctrine periculoase la adresa democrației autentice. Doctrine care aplică militarilor, un tratament diferențiat și care conține o serie de elemente identice sau similare, practicate cândva în istorie, în regimurile de fascism și/sau de apartheid. 
Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, realizez faptul că la acest moment aveți posibilități limitate de legiferare, însă consider că acest element nu vă împiedică nicidecum să apărați respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale ale militarilor români - în egală măsură precum pentru ceilalți cetățeni, prin diverse alte metode. În acest sens, solicitarea mea constituie și un test pentru formațiunea politică din care faceți parte, privind înțelegerea gravității elementelor semnalate. Menționez că am atenționat atât grupurile politice care formează coaliția majoritară din Parlament, cât și guvernul și președinția României, asupra faptului că nerezolvarea aspectelor semnalate, pe cale instituțională, va declanșa în mod inevitabil, o reacție tipică națiunilor în care  drepturile și libertățile fundamentale ale unor cetățeni,  sunt încălcate în mod flagrant de diverși decidenți politici, precum și de instituțiile și autoritățile statului.

În măsura în care PNL este interesat de respectarea principiilor democrației autentice, anexez sub formă sintetizată, prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și acele prevederi care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.


Nume, prenume:                                                                               Data: 


ANEXĂ  


 Nume, prenume:                                                                               Data:

110 comentarii:

 1. Azi, dupa ora 16.00, se dezbate in Senat soarta OUG 59/2017 (proiectul L209/08.08.2017) https://www.senat.ro/ProgramLucruZi.aspx?Zi=2017-09-18&ComisieID=69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5. Este inca timp sa dam niste copy paste si sa avertizam opozitia.

  Textul legii de aprobare a OUG 59/2017 poate fi gasit aici https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20693!

  Stapanirea a luat oricum la cunostinta ca va iesi cu mare scandal daca mai face mult timp pe proasta in targ si vrea egalitate doar la pensii, si nu si la drepturile si libertatile fundamentale, precum si la obligatiile civice cu caracter general, in situatii de razboi!

  Certificam inca o data, din surse multiple, ca astfel de sesizari creeaza multiple frisoane!

  RăspundețiȘtergere
 2. INTREBARI ADRESATE GUVERNANTILOR

  1.De ce noi trebuie sa platim mancarea copiilor de la gradinite si internate ale elevilor si studentilor iar detinutii o primesc gratis?

  2.De ce slariatilor si pensionarilor li se impoziteaza veniturile(chiar si cu 40%) iar celor care primesc ajutoare sociale(520lei) primesc veniturile ,intacte , la usa?

  3.Care sunt prioritatile acestei natii, ce blestem trebuie sa suportam si cat?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pt. ca TU nu iti indeplinesti obligatiile care iti revin cf. Art. 118 (1) din Constitutie. Conform acelui articol, indiferent ca esti activ sau in rezerva, faci parte din armata si care este singura autoritate subordonata exclusiv poporului roman, care are obligatia sa garanteze democratia constitutionala! Garanteaz-o, nu te mai plange ca nu exista!

   Ștergere
  2. @KIs: Adaug inca o intrebare:
   De ce se retine Contributia pentru Sanatate de 5,5% unui amarastean de salariat cu 1.450 lei pe luna iar un boier cu pensia de 10.000 lei este scutit de aceasta contributie?

   Ștergere
  3. @Kis:
   Referitor la intrebarea nr. 2:
   - De unde ai scos-o pe aia cu impozitul de 40% aplicat pensionarilor?
   - Ajutoare sociale se dau in toate lumea civilizata.
   Referitor la intrebarea nr. 1:
   Dar de ce sa platesc eu mancarea copiilor dumitale? Ai vrut urmasi? Ii ai.
   Sa-i cresti sanatos!
   In general detinutii nu au venituri. Deci, de unde sa plateasca? Dai tu o lege?

   Ștergere
  4. Dar daca tu esti CRIMINAL,VIOLATOR, HOT,trebuie sa te hranesc eu???

   Ștergere
 3. Unde au fost "contributivitistii"in Banat,ieri?Au pretentii!?Au fost alaturi de pompieri.politisti ,militari,jandarmi,etc?

  RăspundețiȘtergere
 4. Pt Dl tigri 2
  Daca vorbiti prostii, credeti ca cineva va baga-n seama ?
  La pensionari, singura dare catre stat este impozitul de 16% pt suma din pensie ce depaseste 2000 lei. De unde ati scos ca pensionarilor li se impoziteaza veniturile chiar cu 40% ?
  Si la salariati, impozitul cu alte dari catre stat nu depaseste 40% din venituri.
  Domule tigri 2 sunteti depasit si de vremuri si de legislatia in vigoare din Romania. Va recomand o pauza pe net, pt documentare in domeniul legislatiei. V-ati dat si va asemanati cu dogaru, alta entitate depasita de situatie.

  RăspundețiȘtergere
 5. Candva, nu demult, " prioritatea" acestei natii a fost gabriel oprea, evident si tigri 2 si dogaru. A fost o mare gresala si un afront adus bunului simt, democratiei si valorilor sociale. Nu mai sperati ca acele vremuri se mai intorc.

  RăspundețiȘtergere
 6. PENSII EGALE = DREPTURI SI LIBERTATI FUNDAMENTALE SIMILARE !

  RăspundețiȘtergere
 7. Nu mai e nimic de comentat!

  http://m.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/versurile-care-dau-fiori-mai-marilor-armatei-romane-azi-plange-o-sotie-si-azi-plange-o-mama-murim-in-slujba-tarii-si-nu-ne-luati-in-seama-639149.html#.Wb_PFet4gZ9.facebook

  RăspundețiȘtergere
 8. Handriane tata.Si salariatul la randul lui cand va ajunge pensionar va fi scutit de contributia pentru sanatate.Sa fii tu al dracului ca daca ai fi un "boier de pensionar cu 10000lei "te-ar mai durea in cur de "amarasteanul de salariat cu 1450lei"?
  Fii destept.Detinutii pot sa-si plateasca mancarea.Dece paine fara munca?Sunt atatea lucruri de facut in Romania.Dece nu un canal Dunare-Bucuresti?
  Tehno@nu sunt fan Oprea si Dogaru.Totusi dupa atatea critici , judecand la rece ,daca nu era Oprea cred ca legea lui Boc ar fi fost si mai pagubitoare.
  O fi Dogaru cum o fi dar pana acum nu am gasit un altul sa-l inlocuiasca.Gaseste-l tu in persoana ta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si din cauza unora ca tine, care ati pus botu' la fadaregile lu' Oprea, care de fapt a fost sluga fidela lui Boc, s-a ajuns aici!

   In ceea ce il priveste pe Dogaru, l-a durut in ... basca. A incetat orice lupta pt. drepturile militarilor, imediat cum s-a vazut scapat de ... Basescu. De aceea il si critica filialele din provincie pe e-mail, cum ca desi este in Bucuresti la 2 pasi de stapanire, nu schiteaza nimic concret. Mimeaza niste scheme pe la TV si cam ... atat!

   Finalul va fi oricum ca in material. Urmeaza sa dispara din istorie, toti cei care nu dau 2 bani pe respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale. Toti care le-au incalcat, au patit la fel!

   Ștergere
  2. Iceparu:
   Mie la pensia de 1978 nu mi se pare normal sa fiu scutit de Contributia pentru Sanatate. Ai inteles acum?

   Detinutii pedepsiti pentru fapte grave trebuie izolati si paziti foarte strict. Ce munci crezi ca ar putea desfasura? Trebuie sa moara de foame?
   Esti european sau nu?

   PS. Si cu canalul las-o mai moale!
   Folosesti Armata in acest caz? Pai cine pazeste tot santierul?
   Sau angajezi cohorte de paznici pe bani grei? Nu inteleg?

   Si, in definitiv, care e legatura cu subiectul articolului?

   Ștergere
  3. Bontaș,
   Să-ți explic adevărul că să nu înoți in mocirlă... Când erau mt, militari în termen, alocarea bugetară/zi/lună a unui militar era mai mică decât pt un condamnat definitiv! Era o diferența de statut, poziție, misiune, scop?
   Tu ce zici? Era ori ba?
   Și în ce consta diferenta?
   Eu știu la ce grup socioprofesional cu salariu de peste 10000 și fără sarcini privind contribuția pt sănătate! Numeste-i tu dacă ești curajos!

   Ștergere
 9. Atentie! Adoptarea legii de aprobare a OUG 59/2017 fost amanata pentru maine https://www.senat.ro/ProgramLucruZi.aspx?Zi=2017-09-18&ComisieID=69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5

  Cu rugamintea pt. cei care inca mai sunt inca vioi sau vii, sa transmita solicitarile din material si la celelalte grupuri din opozitie. Ar mai fi USR, PMP, UDMR si minoritati! Nu trebuie modificat decat denumirea destinatarului, in titlu si in material!

  Pe de alta parte, este cert ca in ultima perioada, mai multi parlamentari din coalitia de guvernare, au intrat intr-o anumita ... vrie! Contra doctrinei de baza a partidelor din care provin!

  RăspundețiȘtergere
 10. Au inceput sa vina deciziile de actualizare. Evident ca au venit acum la cei care au solicitat acest lucru in scris CPS MApN. Am vazut ca a fost o crestere negativa si ca se pastreaza in plata cuantumul recalculat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta o știam de acum 3 luni.
   Nu am făcut cerere,nu avea rost. La mine îmi dă -2,68

   Ștergere
 11. Adrian Puiu
  22 ore ·

  << Urmând calea de acum, oare ce ne-am face şi într-un conflict serios, în care ar putea să moară mii sau zeci de mii de gradaţi şi subofiţeri? Ne vom umple atunci de mii şi zeci de mii de sublocotenenti post mortem? Am ajunge de râsul întregii istorii militare a planetei Pământ!

  Nu, hotărât lucru, moartea nu poate fi o şcoală de ofiţeri. La fel cum – poate nu e locul aici, dar trebuie să menţionăm – nici sportul nu e o şcoală de ofteri. Nu poţi ajunge ofiţer pentru că joci foarte bine tenis. Sau pentru că antrenezi o echipă de fotbal.>>

  RăspundețiȘtergere
 12. 7 OCTOMBRIE 2017 - MITING SCMD/CNSC
  APEL
  - Catre toti membrii si aliatii SCMD -
  -Catre toate fundatiile, asociatiile
  si uniunile rezervistilor-

  Doamnelor si domnilor,
  Intrunit satutar la Alba Iulia, in ziua de 15 septembrie a.c., Comitetul Director al SCMD a constatat urmatoarele:
  · S-a reluat integral, incepand cu luna mai, a.c., programul antimilitar si antinational din anii 2009-2013 ai regimului Basescu.
  · Razboiul mediatic si psihologic, declansat impotriva rezervistilor si a altor categorii socio-profesionale, prin confuzia voita dintre pensiile magistratilor si ale militarilor, este, de data aceasta, cu mult mai violent si jignitor, fiind sustinut de intreaga clasa politica si de intreaga mass-media.
  ·
  · Rand pe rand, pierdem, cu votul unanim al USL, tot ceea ce am recuperat prin acelasi vot unanim al ...... USL: Legea Pensiilor Militare de Stat, facuta praf prin OUG 57/2015, a fost definitiv compromisa prin OUG59/2017; toate angajamentele asumate fata de NATO, prin Anexele la Tratat privind salarizarea si pensiile militare, au fost incalcate; baza de calcul este, caz singular in NATO, 65% din net, nu din brut, ajungandu-se la tripla impozitare; ajutoarele salariale au fost anulate si pentru civili si pentru militari prin Legea 153/2017; prin aceeasi lege, coeficientul de salarizare la militari si politisti este sub nivelul unei secretare de primarie sau al unui balerin la Opera de Stat; se anunta, deja, limitarea anticonstitutionala a dreptului la munca pentru pensionari, fie militari, fie civili si masuri de reducere a pensiilor aflate in plata;
  · .................................................

  Doamnelor si domnilor,
  Luand in calcul realitatea, Comitetul Director al SCMD, dupa ce a facut toate demersurile legale si necesare, a stabilit ca obiective prioritare:
  · Lupta pentru separarea legislativa a pensiilor (civile si militare in numar de cca 2.208.000) de rentele viagere si indemnizatiile de merit, cu atat mai mult de ajutoarele sociale (peste 3.300.000);
  · Lupta pentru respectarea Codului Muncii, a Constitutiei Roamniei (Art.42), a legislatiei NATO si a traditiei prin neincluderea soldelor de rezervist (pensiile militarilor si politistilor) intr-o lege unica a pensiilor civile;
  · Lupta pentru amendarea Legii 153/2017, discriminatorie in ceea ce priveste salariile militarilor si politistilor;
  · Participarea sindicatelor si a ONG-urilor rezervistilor la elaborarea statutelor structurilor militare si de politie;
  · Contracararea, printr-o colaborare permanenta cu aliatii civili si media neafiliata, a manipularii imagologice, menita sa dezbine romanii si sa netezeasca drumul, prin distrugerea structurilor militare, spre federalizarea Romaniei;
  · Continuarea actiunilor pentru abrogarea Art.40 din OUG 57/2015, a OUG59/2017 si a OUG 95/2014, ca discriminatorii, neconstitutionale, antieuropene si impotriva NATO;
  · Informarea Parlamentului European, a Comisiei Europene, a Secretariatului General NATO si a ministrilor din tarile membre asupra situatiei ivite in Romania, cu grave consecinte in ceea ce priveste strategia comuna de aparare.

  Doamnelor si domnilor,
  CD al SCMD a votat, in unanimitate, declansarea unui mare miting de protest, cu participarea tuturor membrilor sai disponibili si a aliatilor sai, in ziua de 7 octombrie a.c. si pichetarea sediilor PSD si ALDE in ziua de 4 noiembrie a.c.


  Honor et Patria! Vae Victis!
  P. Comitetul Director al SCMD
  Col. (r) Mircea DOGARU

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Intre 6-9 octombrie are loc adunarea parlamentara a NATO la Bucuresti. Unde va fi organizat mitingul de protest? Conducerea SCMD este extrem de docila si unde i se spune sa protesteze, acolo va protesta! Adica pe 7 octombrie, va protesta in ... câmp ... undeva departe de parlamentarii NATO! Sau i se va interzice protestul pe motive de ... siguranta nationala. Asa cum a interzis Firea membrilor SCMD. sa protesteze la sediul M.Ap.N. si i-a trimis in crang. Desi probleme ridicate nu vizau activitatea ciocarliilor, ci pe ale militarilor.

   Conducerea SCMD nu este capabila de actiuni neconforme sau le evita cu premeditare. Si fara actiuni neconforme, faci ...ipi pe ele de proteste de parada!

   Ștergere
  2. Cred ca in Trivale la Pitesti ca si asa ai facut varza blogul asta si te comporti ca un calif in desert, publicand doar ce-ti convine tie ,sau, mai bine zis ce ti se nazare pe moment...
   " Locatia va fi comunicata ulterior pentru a evita pregatirile si actiunile deturnarii mitingului nostru de catre profesionisti, intr-o directie politica si antinationala. Manifestatia noastra nu este impotriva puterii legitime, ci impotriva unui ministru al muncii care nu stie ce spune si nu stie ce face."

   Ștergere
  3. @ tigri2 19 septembrie 2017, 15:26. Eram sigur! A protesta doar contra unui ministru oarecare al muncii, intr-o probleme care vizeaza de fapt un intreg guvern, o intreaga coalitie parlamentara si 3/4 din parlament, este ca si cum ai protesta pentru faradelegile capilor fascismului, contra puscasului 5 din plutonul 7 din compania 11 din batalionul 370 din regimentul 42 Panzer din Divizia 2 Blindate SS din Armata a 6-a din ... Wehrmacht. In loc sa protestezi direct contra lui Hitler!

   Acum este clar ce face SCMD! Deturneaza protestul pe directii secundare! Dar, ce va sta in gat sa protestati direct la Marriot pe timpul adunarii parlamentare? Sau la Comandamentul NATO? Pai in cazul asta, puteti sa protestati la ministerul ... mediului sau al fondurilor ...europene!

   Da' chiar! De ce nu la sediile PSD/ALDE - dar fix pe timpul adunarii parlamentare? Ati primit indicatii sa nu sifonati imaginea partidului chiar pe timpul adunarii parlamentare, este?

   Vrei sa iti spun pe ce se va axa mitingul, pana la urma? Iti spun eu. Pe "Jos Basescu!" Exact cum a a vrut sa faca Dogaru cu noi, cand in 2013 prin martie, cand erau Ponta si Oprea la putere - noi tot cu pensiile diminuate, noi vroiam sa scandam "Jos Ponta si Oprea" ca doar ei erau la putere atunci! Iar Dogaru ne ameninta ca daca nu strigam tot "Jos Basescu" ne da pe mana jandarmilor ca fiind ... instigatori infiltrati!

   Va duce bine Dogaru de nas si de data asta! Scopul este clar: nimeni din AP a NATO nu trebuie iritat cu problemele militarilor! Asa ca va duce ca pe oi la Ministerul Muncii. Nici macar acolo, adica veti sta inchisi tot in tarc la Izvor!

   Ștergere
  4. @ tigri2 19 septembrie 2017, 15:26. In plus, ca de scoala mai vechi veche, nu faceti diferenta intre "legal" si "legitim". Fascismul a fost ... legal, dar nu si legitim. La fel apartheid-ul! Puterea din Romania desemnata prin alegeri la care militarilor activi li s-a interzis sa candideze pt. a fi alesi, este legala, dar ilegitima.

   Mai departe! Sectiunea a 3-a din L. 80/1995, este legala, dar este complet nelegitima! Nici Constitutia, nici Carta Fundamentala, nici poporul roman, neabilitand puterea politica sa interzica militarilor romani cele 15 categorii de drepturi si libertati.

   Ce sa iti mai zic cu legal versus ilegitim? Tu stii ca toata revolutia din '89 a fost ilegala? Da, dar a fost legitima!

   Asa ca voi veti protesta doar legal, nu si legitim! Adica - cum in acea perioada nu se va aproba nici un miting, nu aveti dreptul legal sa protestati! Asa ca veti sta acasa! Desi aveti dreptul legitim sa protestati... de care insa nu veti uza! Din motive legate de ... morcovi cu esente comuniste!

   Ștergere
 13. Pe 07.10.ìn Buc.un miting organizat de SCMD.
  Ziua este aleasă bine,de data asta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este o manevra aici. De fapt, in toate statele in care se desfasoara adunari parlamentare ale NATO (mai putin in Romania), in perioada reuniunilor au loc ample proteste - dar nu pt. drepturile militarilor, ci contra inarmarii, pentru pace si altele asemenea. Proteste atipice, multe se lasa cu scantei. Parlamentarii NATO sunt extrem de invatati cu astfel de proteste.

   Acum la noi apare o problema! Pe pariu ca parlamentarii NATO - daca vor auzi de protestul SCMD din Romania, or sa creada ca este un protest de rutina din ala pentru pace si pentru stoparea cursei inarmarilor? Si nici nu or sa auda ca de fapt protestul este pt. drepturile militarilor?

   Unde vreau sa ajung? Un astfel de protest este OK. Insa daca nu este realizat ... cu cap, nu conduce nicaieri. Cu cap ... inseamna mai multe actiuni concentrate, la mai multe obiective simultan ... din care sa rezulta foarte clar ca protesteaza militari romani pt. drepturile lor, nu Green Peace. Dupa mine, pt. reusita, uniforma de campanie este ... obligatorie. Plus vreo 2-3 surprize, privind locatiile de desfasurare. O astfel de surpriza este planificata deja, dar ... nu apartine SCMD si nu are legatura cu SCMD.

   Ștergere
 14. Incident misto la Zapad 2017 https://radu-tudor.ro/accident-sau-amenintare-rachete-trase-de-rusi-in-observatorii-militari-la-zapad-17/

  https://www.youtube.com/watch?v=hbBLdXX0pdk&feature=youtu.be

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu mai multe detalii aici http://www.hotnews.ro/stiri-international-22010106-video-accident-exercitiul-militar-zapad-17-desfasurat-rusia-elicopter-lansat-rachete-zona-observatorilor-doua-persoane-fost-ranite-grav.htm

   Ștergere
 15. L-am auzit pe Dragnea spunand ca noua lege a pensiilor va reechilibra sistemul de pensii prin faptul ca la functii si vechime egala, conditii egale, vor trebui ca si pensiile sa fie egale. Sa nu mai existe diferente la aceleasi conditii. INTREBARE : SE VOR APLICA ACELEASI PRINCIPII SI LA PENSIILE MILITARE (EXPL : pensia sefului statului major general al armatei pensionat inn 1997, la aceleasi conditii de functie, grad si vechime, va fi egala cu a celui pensionat in august 2017 !??)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Chiar nu ai invatat in ultimii ani, ca astia spun una din gura, iar pe hartie iese altceva? Chiar nu ai invatat ca astia cu ocazia unei legi noi, fac de fapt rost de bani pt. ei?

   Ai auzit de L. 241/2013 ... aia prin care cica ar fi fost reintregite pensiile diminuate ale militarilor? Da, dar idiotii nu au mai spus ca reintregirea era inghetare pe viata! Asta am vazut abia dupa adoptare!

   Ai auzit de L. 223/2015 privind pensiile militare de stat? Da, dar idiotii nu au spus ca cei pensionati pana in 2011, eram exclusi de la revenirea la pensiile militare de stat? Asta am aflat abia dupa!

   Dar de OUG 59/2017 ai auzit? Menita cica sa tempereze iesirile din sistem! Da, dar idiotii nu au spus ca ordonanta desfiinteaza de fapt si pensiile militare, prin inghetarea cuantumurilor celor aflate in plata! Si tot asa ...

   Ștergere
  2. Corect. Toate au fost pacaleli ascunse sub vorbe

   Ștergere
  3. Daca înghiți gogoașa lui Dragnea cu repararea inegalităților, atunci totul este pierdut.....

   Ștergere
 16. Zulufatul asta al nostru tot ameninta cu petitii pe la forumurile internationale,dar nu a facut nimic pana acum.De ce? Astepta intai sa se aprobe de catre Parlament actele normative,si apoi sa intreprinda diferite actiuni,cand totul este mai greu de schimbat? Nu va mai uitati in gura lui,ca stie el ce vrea si ce face in intersul lui!

  RăspundețiȘtergere
 17. Eu la sefii SMG nu le-as da pensie de loc fiindca toti au fost partasi la decaderea prestigiului militarilor si la dezarmarea armatei prin desfiintari de unitati, vanzare sau distrugere de tehnica . Toti de dupa 1990

  RăspundețiȘtergere
 18. De 38 de ani locuiesc in vestul tarii si nu am vazut vreodata Timisoara atat de devastata ca in urma evenimentului meteo de duminica. Avem intre noi ofiteri meteo care pot sa spuna daca o asemenea furtuna poate fi prevazuta sau nu cu cateva ore inainte. La ANM au trecut DOAR 22 de minute intre anuntarea codului galben si cel portocaliu. Rosu niciacar nu au mai apucat. Astazi roiau laboratoare auto de control medou si aer.
  Ma intreb daca furtuna violenta aparuta din senin mu este unul din actele Zapad 2017. Cred ca da...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu sunt de specialitate, dar despre arma meteo stiu cate ceva. Asa cum americanii au sistemul Haarp, rusii au SURA. Ceva informatii aici https://roman24.ro/sura-si-haarp-armele-meteo-cu-care-se-manipuleaza-vremea-au-fost-activate/

   Orice este posibil d.p.d.v. tehnologic! De exemplu, rusii au facut o ghidusie de au distorsionat toate sistemele GPS in ... M. Neagra! http://www.ziare.com/international/rusia/rusia-ar-testa-o-noua-arma-in-marea-neagra-pacaleste-sistemele-gps-si-ar-putea-produce-dezastre-navale-1477235

   Ștergere
  2. Mai mult că sigur! Rușii au centru de comandă pt situații de urgență la Niș, în fosta Iugoslaviei!

   Ștergere
  3. Se pot face speculatii, de oricefel. Intamplator, un membru al familiei fiind in drum spre Timisoara mi-am aruncat ochii pe
   http://www.meteoromania.ro/anm2/radarg/index.radar.php
   ...harta radar pe care o consult zilnic dealtfel sau cand vad ca vremea isi face de cap. Asadar, in momentul respectiv, un front urias, de culoare rosie (vezi legenda)de orientare NV-SE tocmai intra in Serbia si venea destul de repede spre Romania...Peste cca 1 ora Timisoara era lovita! Parerea mea e ca meteorologii au cam tras mata de coada...era duminica dm, putini pe la serviciu, poate mai putin pregatiti...si apoi au incercat sa dreaga busuiocul cu explicatiile lor stiintifice. Dupa mine e simplu... am vazut pe radar, si oricine daca ar fi consultat harta radar si-ar fi dat seama ca e bine sa stea in casa. Din pacate cine dracu sta cu ochii pe un site, putin promovat, cand facebook e mai interesant! Problema adevarata e instiintarea, avertizarea si alarmarea populatiei - asta nu e rezolvata!

   Ștergere
  4. @ calin 19 septembrie 2017, 17:35. Bine, dar frontul a avansat extrem de rapid, dupa ce a lovit Timisoara. Cluj, Bistrita, Sibiu. Ba a blocat si Transfagarasanul.

   Intelegem ca pt. Timisoara, meterologii dormeau si nu aveau timp de reactie. Dar dupa? Nici celelalte judete nu au fost avertizate si era ... timp!

   Ștergere
  5. Au fost acele avertizari nowcasting pe situl meteoromania.ro
   Cine sa stea cu ochii in calculatoare? Duminica seara, zilele recoltei, spectacole, multa distractie si ...multa indiferenta.
   Primarul Timisoarei a recunoscut ca a primit o astfel de informatie...si ce sa mai faca? Aia saracii pe telescaune, ce sa faca? Ala de era la mansa motoarelor instalatiei era cu ochii beliti in telefon sa vada cum vine furtuna? Nu putem avea pretentii...cel mai frumos ar fi sa te taraie tf si sa-ti zica sa te adapostesti ca in 10 min vine potopul! Si este posibil!

   Ștergere
 19. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ei, acum vii de acasa! Si ce mai m-ai luat la suturi! Cum PM sa manifesti pentru drepturile militarilor, in plina adunare parlamentara a NATO, la ministerul ... muncii! Nu-i clar ca un astfel de protest este directionat sa ajunga in ... balarii?

   Pe de alta parte, ceea ce am sesizat si eu, au mai sesizat si altii care se exprima pe FB. Si care vor sa protesteze tot in octombrie, tot pe timpup AP a NATO, independent de SCMD, si mai ales NU unde vrea Dogaru - adica in tarc la Izvor sa nu vada nimeni protestul, ci unde trebuie! Despre asta era vorba!

   Ștergere
 20. Azi, la RTV, LOV a anuntat in legatura cu noua lege a pensiilor, ca nu se atinge de pensiile militare. Nu are competenta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. dar a avut competenta sa arunce cu minciuni despre cum se aplica legea pensiilor respectiv art 60 din lege__? nu ii este ruine ca de la ea a plecat cu inghetarea pensiilor militare si inca mai mai minte . asta trebui data in judecata de cineva curajos

   Ștergere
 21. @R.ule, adevarul este, undeva ,pe la mijloc. Suntem de acord si noi si Dogaru ca prin manifestatia noastra vrem sa atragem atentia reprezentantilor straini in speranta unui 'ajutor" (prin indicatii si indicnari-de parca ei nu vad si nu stiu ,cu exactitate, situatia).Acuma noi, teoretic si "pe fata" vrem "capul lui Motoc" (LOV) dar stim cu precizie ca Dragnea & subordonatii lui, nu stim sigur, dar banuim ca si ei sunt "papusati" si constransi de altii , sa ne "extermine" pe toate caile , astfel incat tara(turma-sa ramana fara stapan, fara paznic).
  Asa ca , eu zic sa nu ne grabim sa "aruncam cu bolovanu'""

  RăspundețiȘtergere
 22. Unii pensionari militari, sigur MApN, nu mapronunt la celelalte entitati din SNAp, au primit, altii vor primi, de la CPS MApN, un plic cu mai multe decizii de pensie.
  Decizie de revizuire pe oug 1/2011 care stabileste un punctaj mai mic, decizie pe legea 241/2013, decizii nr 1 si 2 pe legea 223/2015, tabel de calcul cu suma in lei incasata necuvenit, plus o foaie cu o prevedere din legea 125/2014.
  Aceste decizii au ca principala cauza, falsificarea grupelor de munca si acordarea unor drepturi de pensie necuvenite, tabelul va spune si suma.
  Aceasta suma nu se da inapoi, pt ca pe foaia separata, se precizeaza: in conformitate cu legea 125/2014 ... sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie nu se recupereaza.
  Asa ca se ramane cu suma primita dar necuvenita.
  Totusi trebuie retinut faptul ca prin acest fals, s-a marit artificial nr de castigatori ai recalcularii pe legea 119/2010+oug 2011. Poate ca ar fi mai corect ca acest blog sa se numeasca R-40000.
  Deciziile pe legea 223/2015 stabilesc aceleasi drepturi de pensie recalculata, ca si cele primite in 2016 sau 2017.
  Concluzie:
  a.legea 241/2013 a fost un blat, de care nu-s straini dogaru, ancmrr su altii, prin care s-a facut o intelegere parsiva, s-au restabilit drepturi de oensie pt cei ce-au pierdut pe recalcularea lui bic, la nivelul pensiilor in plata din decembrie 2010, s-au inghetat pensiile in plata, iar in contrapartida, nu s-au mai dat inapoi, de cei mai multi pensionari militari, drepturile incasate
  necuvenit.
  Uite asa, printr-o lege s-a anulat un prejudiciu, fara prejudiciu nu exista raspunderi , evident nici vinovati.
  b. Nu s-a primit nici o decizie de actualizare , datorita cresterii SF cu 15%.
  A fost un zvon si-mi cer scuze.
  Ceea ce v-am informat cu deciziile primite este 100% adevarat. Am vazut aceste decizii. Pe o decizie, tabelul centralizator stabilea o suma necuvenita, undeva echivalentul a 2000 de euro.

  RăspundețiȘtergere
 23. R corect.Ministrul muncii este un pion pe tabla de sah.Trebuie lovit in cel care misca piesele care este nimeni decat Dragnea.Asta trebuie luat in suturi.10 plangeri penale-subiectele se gasesc in presa-si DNA il rezolva.
  Lasati-l pe Dogaru.Ce nu se poate transforma mitingul din 7 octombrie intr-un mars spontan direct la locul adunarii Parlamentare NATO?Jandarmeria nu ne va opri.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La AP NATO sunt cele mai ale dracu' masuri de securitate din Romania. Nici la presedinte nu este asa. Iti spune un fost asigurator perimetru securitate pt. AP NATO.

   Ștergere
  2. @ iceparu1 9 septembrie 2017, 19:20. Sub sigla SMCD, nu exista nimic ... spontan. In 2012, cei veniti din provincie, ne-am cam plictisit de vuvuzele si de unii care se bagau in seama singuri, spunand poezii patriotice sau cam asa ceva. Noi venisem cu rucsacuri, mai aveam si ceva prin ele, decisi sa o ... comitem.

   Am asteptat ca ... poate poate, iese incinsa pana la urma. Apoi a inceput un mars initiat de liderii SCMD. Numai ca si aici ne-am plictisit de directia impusa ... si care era de-a'mpururea im gard. Adica spre TVR. Asa ca niste grupuri dintre participanti, am decis sa schimbam directia din ... mers. Spre Cotroceni mai exact! Atunci au intervenit niste asa zisi lideri ai SCMD sa ne bage in front. Cand ne-am luat in clanta ca ori protestam unde trebuie, ori ne lasam de meserie ... ni s-au vandut argumente sentimentale. Ceva in genul ca liderii SCMD platesc amenzi usturatoare etc. etc. Asa ca am muscat momeala si am mers ca vitele la TVR. Care nu avea nici o legatura cu esenta protestului! Basescu fiind facut altfel ... scapat! De liderii SCMD.

   Morala si concluzia iti apartin!

   Ștergere
 24. Pensiile militare se vor aranja si echilibra de catre MApN, MAI, SRI, de aici inainte "rufele se vor spala in familie" fara ca altii, dusmanosi si naivi sa-si mai bage nasul in ciorba noastra. Vor fi considerate "SECRET DE SERVICIU"
  Au sarit precum cainii la gatul nostru dar, prosti fiind, vor uita si-si vor indrepta atentie spre baul zavorancei sau coaiele bivolarului si ne vor lasa in pace sa ne hotaram singuri soarta.
  Pensiile se vor aranja pe fagasul normal respectand situatiile juridice asemanatoare.
  In legatura cu cuantumurile iesite din matca , acestea vor fi impozitate progresiv si aduse in limita 1/8 in Armata si 1/12 in civilie pe principiul legii conservarii energiei(banilor)'in natura nimic nu se pierde, nimic nu se castiga ci totul se transforma", adica nu se vor da sume suplimentare si nici nu se vor lua din total ,in schimb se va face nivelarea in limitele legilor.
  Hai cezare , arunca-te cu gura inainte, precum muta la .ula, comenteaza in stilul tau de homalau, discipol de-al pomohaciului...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Magistratii militari, indiferent de structura apartinatiare sa figureze pe tabelul ministerului cu a carui lege s-au pensionat!
   Eu le respect si munca si veniturile, dar ne-au facut mult rau acum si au tacut!
   Ar fi cazul sa prezinte public un pdv referitor la actele normative neconstitutionale care s-au emis in aceasta perioada in maniera nepartizana si sa revada documentatia privind fapte care au condus la slabirea capacitatii operative si a sistemului de comanda-control (C2) a SNAPOPSN!
   .... de ce nu si tradare! Ar cam fi timpul sa faca ordine printre incultii si cizile de topor ale zilei!....ca tot am analizat razboiul hibrid, bazat pe o "coloana a 5 a"!

   PS- kiar asa, cati stiu de ce este folosita expresia coloana a 5 a? Si nu ma refer doar la utilizatorii blogului!

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 25. Parca era ceva in codul de procedura penala, privind raspandirea de informatii false, cu sau fara intentie, de catre oficiali....LOV ar trebui actionata in instanta de catre organizatiile sindicale pt ceea ce a facut!

  Cezar,
  Fara banci puteam face reparatiile la casa din La Valletta ,sau sa iau casa in Miami? .... bine, nu am piscina, este o casa normala, 6 camere si 3 bai in total, 400mp curtea, dar tot am dat 100000$!
  Fa tu altfel.....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. În C.P.infr.are urm.definitie:
   Este fapta care prezintă PERICOL SOCIAL,este săv.cu VINOVĂTIE,este prev.de LEGEA PENALĂ(Cod Penal,alte Legi speciale).

   Infr.trebuie să îndeplinească cumulativ 4 elemente:
   *Obiectul infracțiunii;
   *Latura Obiectivă;
   *Subiectul infr.
   *Latura subiectivă-atitudinea sufletească a făptuitorului față de faptă și rezultatul acesteia(faptei).
   Latura sub.se compune în:
   -vinovăție;
   -mobil;
   -scop.
   Vinovăția:
   -intentie,directă și indirectă;
   -din culpă(greșeală), neglijență si ușurință.

   ***Fapta săvârșită cu VINOVĂTIE,INTENȚIE DIRECTĂ-
   Adică,infractorul prevede rezultatul faptei și îl urmăreste.
   ***Fapta săvârșită cu -vinovăție,intenție indirectă-infract.prevede rez.faptei sale,nu-l urmăreste,dar îl acceptă.
   Acum,spuneți,se încadrează?

   Ștergere
  2. Te îndoiești că nu sunt îndeplinite toate condițiile!
   Eu nu!

   Ștergere
 26. https://solidaritateeuropeana.wordpress.com/2016/11/04/orban-dubleaza-efectivele-armatei-maghiare-si-promoveaza-educatia-militara-a-elevilor/

  RăspundețiȘtergere
 27. Dl Mares
  Privind situatia dumneavoastra locativa, din insula, va propun sa analizati si sa va hotarati sa acordati un sejur gratuit, unui pensionar militar din Zona Timisoarei, zona greu incercata in ultimele zile, datorita unor fenomene meteo imprevizibile.
  All inclusiv+decontare transport+diurna zilnica, eventual ca in teatrele de operatii externe. Eventual daca mai incape si unele procedee psihologice de refacere. In primul rand: inflentarea pozitiva a gandirii si comportamentului prin sugestie experimentala prin hipnoza.
  Nici nu stiti ce nume-mi vine in minte, pt a beneficia de acest sejur gratuit.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Are și el, cum sa nu aibă! :))

   Ștergere
  2. Aha...dar, numai daca vine in transhumanța, în frunte călare pe acel TAB.....pierdut/vândut!

   Ștergere
 28. Un raspuns dat lui Huhu ,referitor la cine "ne pune bete-n roate"
  @Huhu , stiu cine le-a pitrocit(art.40 din OUG-57/2015 ;Ordinul M-25; OUG-56,59 etc.) : Jianu, Maciu, Luca , in general serviciile judiciar(capul tuturor discriminarilor si ilegalitatilor) si serviciul financiar.
  Toata tevatura asta a izbucnit din teama marilor profitori(generali, sefi de compartimente si de arme cu staful lor cu tot-statul major al Armatei) de a nu le fi afectate salariile si pensiile lor, umflate si dodoloatze, pe nemerit.
  Dupa 2010 au inceput sa -si atribuie sporuri si indemnizatii inchipuite si inspirate cine stie de pe unde ,dar totul cu aplicabilitate de la ei inainte, cei din urma ramanand cu ce au avut si au.
  Teama lor s-a datorat faptului ca MApN, MAI si SRI au fonduri proprii ,pe care si le chivernisesc singuri, ori daca din felia destinata pensiilor ne mai dau si noua ,atunci nu le ramane lor, astfel s-au creat discrepante de neimaginat ,intr-o democratie moderna,diferente de 2-300% intre pensiile militarilor cu aceiasi situatie juridica(grad, functie, vechime) dar din perioade diferite. Speranta noastra de a se face ordine si dreptate este slaba si nu cred ca in timpul vietii noastre , scurte de altfel(media de viata a unui militar este de 67 de ani, iar unuia care a avut stres intens;piloti,scafandri, artificieri,marinari este de 65 de ani), se va rezolva . de ce ? deoarece nu sunt constransi de actualii guvernanti si au interes sa-si mentina privilegiile obtinute prin forta si frauda ,prin incalcarea drepturilor noastre , a celor multi.
  Cum este domnule ca eu , iesit la pensie in urma restructurarii , dar cu stagiu complet(20 de ani efectiv -pilot reactie) sa am pensia de 3 ori mai mica decat echivalentul meu, iesit dupa 2011, cu aceiasi situatie juridica, ba si cu mai putine ore de zbor, ore care nu s-au revazut in calculul pensiei mele, in ce tara traim, in a cui dreptate sa credem?
  Mi-e rusine ca sunt traitor al acestor vremuri si in aceste locuri, cu guvernanti nedrepti si care au interese obscure!
  Nu mai avem mult de trait si poate aceasta este un fel de "avantaj" ca nu vom suporta prea multa umilire si dezonoare dar sa nu dea Dumnezeu cel sfant ca tara sa aiba nevoie de noi...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pt că "asta-i dreptatea socială de stânga a PSD, mult promisă în campania electorală"!
   Așa se va întâmpla și cu transpunerea în practică a mult produselor principii psd, în LUP!
   ....în rest, fiecare își ia atâta libertate și drepturi cat poate și cât i se permite! Valabil și cu ilegalitățile...., NU?

   Ștergere
 29. @All, in legatura cu manifestatia pensionarilor militari si nu numai , din data de 7 octombrie 2017, s-a stabilit locatia:in fata parlamentului, zona camerei deputatilor unde se vor desfasura lucrarile parlamentare NATO, iar pe 4 noe ,la fel , cu pichetarea zonei...

  RăspundețiȘtergere
 30. ora 16.00 - lectie de manipulare. Prostie la Bucuresti: vine ciclonul! se alarmeaza fortele se iau masuri...se dau sfaturi se fac conferinte. FB se pune in miscare si ...panica e gata! Cine citeste acum sa priveasca Harta radar
  http://www.meteoromania.ro/anm2/radarg/index.radar.php
  Toata tarasenia in:
  https://www.dcnews.ro/anm-furtuna-bucure-ti-mesaj-fals-pe-re-elele-de-socializare-reac-ia-pmb_558902.html
  Cat de superficiali putem fi!!! Cata lipsa de cultura, educatie si instructie...pentru ca nu e singurul domeniu unde manipularea lucreaza cu multa ravna, nu-i asa???

  RăspundețiȘtergere
 31. Pentru că în ROU un ministru și un șef de partid, Președinte al CD își permit să răspândească date și informații false, menite să discrediteze Armata României! Oare cum se poate încadra pensl, direct fapta lor, precum și agravarea ei prin amploarea mediatică și scopul urmărit?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. S-a mers prea departe cu marlania fascista! Sa spui ca baza de calcul e de 80% e chir crima, cand ea e de 65% in MApN! Lov habar n-are de nimic, iar dupa ce ne-a distrus si INGHETAT pensiile acum se lauda ca Armata singura isi face pensiile! Seful Casei ar trebui demis in regim de urgenta demis pentru atacurle permanente la pensii, dar m,ai ales pentru tacerea criminala, iar Seful de Stat Major degeaba s-a laudat ca a iesit din cort! Trantoreste acum a soare, satul de trantoreala la umbra...

   Ștergere
 32. De lenesi ce suntem facem multa gargara.Trebuie dat cu el de pamant.Sa i se picheteze domiciliul.Sa fie blocat accesul in sediul PSD.Daca nu se se fac aceste lucruri e ca si cum acceptam ceeace ne face.Asta se cheama masochism.

  RăspundețiȘtergere
 33. Cititi va rog pe hotnews,ro articolul de astazi: "Bogdan Hossu, dupa discutiile de la guvern:..."
  Abordeaza ultimele noutati stabilite de guvern-sindicate privind transferul contributiilor de la angajator la angajat . Se doreste numai transferul unor contributii, nu toate.
  Interesanta este urmatoarea afirmatie:
  " In acelasi timp s-a convenit, cel putin aparent, e convenit cu sectorul bugetar ca de fapt in 153 legea de salarizare bugetara, cresterea de 25% pt 01/01/2018 include si transferul de taxe sociale. Deci, practic sectorul bugetar va vedea majorarea de 25% din care se vor scadea taxele sociale -20% pt angajator, deci vor avea o crestere pe net de aproximativ 5%"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta a devenit clar si minciuna a avut picioarele cele mai scurte pt Etapa I!
   Sa vedem daca a II-a etapa va mai exista! Mari reticente.....

   Ștergere
 34. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 35. Aceasta este intrebarea care trebuie trimisa peste tot ! Nu vorbarie ! ESTE NORMAL CA - IN IPOTEZA IN CARE NE REFERIM LA ACEEASI FUNCTIE, GRAD SI VECHIME - SEFII STATULUI MAJOR GENERAL AI ARMATEI ROMANE DIN ANII 1997, 2000, 2005, 2010, 2014 SI...2022 SA AIBA PENSII MILITARE DE STAT IN CUANTUMURI DIFERITE ?!!! Daca raspunsul este NU,atunci aceasta se poate realiza NUMAI prin aplicarea articolului 60 din Legea nr.223/2015, modificat prin OUG.nr. 57/2015 si ...fara "inovatia" din OUG 59/2017 referitoare la asa-zisa actualizare !!!

  RăspundețiȘtergere
 36. Fata neștiută a PSD și a ilustrului Țuțuianu.....

  https://www.bugetul.ro/exclusiv-lista-neagra-lui-tutuianu-dezvaluiri-socante-cum-se-face-justitie/

  RăspundețiȘtergere
 37. După cum bănuiam că se va întâmpla,aleșii locali,se confruntă cu probleme de ordin financiar,după ce și-au alocat din proprie inițiativă fonduri uriașe la salarii.
  Deja,cei responsabili cu strângerea taxelor la bugetul
  local merg la domiciliul celor care încă nu și-au achitat aceste taxe.
  O să vină vremea când așa zisul perceptor de pe timpul lui Moromete să-și facă din nou reapariția?
  Aș vrea un astfel de perceptor dar,unul de la DNA,care să-i întrebe pe acești îmbuibați ai vremurilor noi,cum a fost posibil
  în timp ce marea majoritatea populației a sărăcit,iar ei,politicienii,sau îmbogățit?
  Sursa de informare,un ziar din Oltenia,Gazeta de Sud.
  Am vrut să arăt acest fapt,că tot le-a dublat LOV la 1 iulie salariile aleșilor,în timp ce militarilor le-au fost înghețate
  pensiile.

  PS-zilele trecute,au început filmările la un nou film,continuarea celui existent,Moromeții.
  Să fie o întâmplare......

  RăspundețiȘtergere
 38. Cetateni,
  In zilele de 7 si 8 octombrie a.c. se vor desfasura la Parlament, lucrarile Adunarii Anuale Parlamentare NATO. Constatand ca nu mai avem cu cine negocia in Romania, decat cu Patriarhul, dar si Biserica Nationala este supusa aceleiasi destructurari (prin Diversiunea Pomohaci, in derulare) ca si Armata, Internele si Serviciile, va invitam sa participati la mitingul pe care Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) il va organiza pe 7 octombrie, incepand cu ora 11.00 am, vis-a-vis de intrarea la Camera Deputatilor (alveola din Parcul Izvor), pentru a ne adresa, direct, aliatilor. Ii vom informa asupra tradarii intereselor Romaniei si a intereselor NATO, comisa de doi ministri ai actualului Guvern (Munca si Finante, care fac jocul multinationalelor) si le vom solicita sa ceara explicatii premierului si liderilor coalitiei majoritare.

  RăspundețiȘtergere
 39. CUM ESTE POSIBIL???

  Pai intr-o tara de @ cu politicieni de @ si cu un popor naiv si prea rabdator, este posibil orice.
  Intrebarea care se pune:
  PANA CAND ?

  60 de pensionari români au pensii de câte un miliard de lei, adică de 25.000 de euro pe lună. Cine sunt aceștia și cum e posibil?

  Într-o Românie în care mulți pensionari sunt muritori de foame, într-o Românie care și-a alungat din cauza lipsurilor 3,5 milioane de oameni peste graniță, există persoane care au pensii uriașe. Și nu vorbim de 1.000 sau 2.000 de euro, ci de 25.000 de euro / lună. Dacă strigător la cer nu vi se pare o sintagmă potrivită pentru această situație, atunci nu știu ce să mai zic.

  Informația a fost confirmată astăzi de Ministerul Justiției, într-un set de răspunsuri dat pentru HotNews.ro, ca urmare a unei postări făcută pe Facebook în urmă cu două săptămâni de Raluca Prună, Ministrul Justiției.

  Cine sunt cei care au ajuns să încaseze astfel de pensii nesimțite? – 60 de magistrați care se dedulcesc cu peste un miliard de lei vechi pe lună.
  Oare cât va mai tolera românul măgăriile făcute de politicieni și de lipitorile din interiorul sistemului?

  iar guvernantii nostri, neavand indrazneala sa se ia de viitorii lor calai, se iau de Armata si de rezervistii lor, deturnand adevarul si aruncand aceste sume, uriase, in carca bietilor pensionari militari, asmutind toata mass media si populatia impotriva noastra , cu minciuni fabricate .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Informatia a facut valuri in toata presa, acum un an! Ex:
   http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21330842-ministerul-justitiei-60-magistrati-beneficiaza-pensii-peste-1-miliard-lei-vechi-luna.htm
   Comentatorii ne-au bagat si pe noi la inaintare...nesimtitii aia de speciali!
   @tigri2, te legi de dreptul castigat? Te pui de-a curmezisul cu statul de drept? (vai de noi! si de tara asta!)

   Ștergere
  2. Magistratii nu au pensii speciale nicaieri in lume.La noi e mafie de stat

   Ștergere
  3. @calin, in RRomanika actuala, DREPTUL castigat poate imbraca anumite forme si masti, pai ce drept este ala care cu ajutorul unor mediocri ajunsi la butoane si-au tras "pensii" de sute de ori mai mari decat cea minima?? Nu exista asa ceva, nu se poate , asta-i exploatare nesimtita, la sange iar unda de soc cu reglarea trebuie sa mearga pana jos de tot, nu numai la varf, daca nu , la un moment data se va trezi multimea si va restabili dreptul cu sticla MOLOTOV!

   Ștergere
 40. Avem colegi de liceu militar,de sc.of.,de academie,de serviciu,vecini pensionari militari.Sa-i rugam sa vina alaturi de noi .Petitiile scrise reprezinta maculatura fara valoare.

  RăspundețiȘtergere
 41. Proastă întrebare, răspuns excelent...
  Nicio armată nu-şi
  iubeşte ţara precum
  cea a australienilor...
  De aia sunt gata să
  moară pentru ea !
  Pentru cei care nu-l cunosc pe generalulmaior
  Peter Cosgrove, este un australian
  care-şi iubeşte ţara aşa cum orice militar
  o face, indiferent de ţara în care se află.
  Generalul Cosgrove a fost intervievat
  la radio recent.
  Citiţi răspunsul său către doamna care
  l-a intervievat cu privire la arme şi
  copii.
  Indiferent de cum te simţi în legătură
  cu legile, armata trebuie făcută! Dintre
  toate şcolile, ultima a bărbatului este
  ori Armata, ori Puşcăria!
  Iată o parte a unui interviu radio ABC,
  luat de către un reporter de sex
  feminin generalului Cosgrove, cel care
  a fost pe cale de a sponsoriza o
  SCOALA DE COPII DE TRUPA în vizită
  la sediile sale militare.
  Reportera :
  Deci, generale Cosgrove, ce lucruri aveţi de gând să predaţi acestor baieţi tineri atunci când
  vizitează baza d-vs ?
  General Cosgrove :
  Îi învăţăm alpinism, canotaj, tir cu arcul şi tir.
  Reportera :
  Trageri! Asta nu e un pic iresponsabil, nu-i aşa?
  General Cosgrove :
  Nu văd de ce, aceştia vor fi supravegheaţi în mod corespunzător cu privire la gama de arme.
  Reportera :
  Trebuie să recunoaşteţi că aceasta este o activitate foarte periculoasă care urmează să fie predată
  copiilor?
  General Cosgrove :
  Nu văd cum. Nu vor face trageri înainte să înveţe şi să atingă chiar, o armă de foc.
  Reportera :
  Dar le oferiţi posibilitatea să devină asasini violenţi!
  General Cosgrove :
  Ei bine, coniţă, şi matale eşti echipată din naştere pentru a fi o curvă, dar iată nu eşti una, nu?
  Radioul a tăcut 90 de secunde şi atunci când şi-a revenit, acest
  interviu nu a mai fost reluat, reportera fiind destituită!

  RăspundețiȘtergere
 42. Doar prin manifestari de forta se poate rezolva ceva

  RăspundețiȘtergere
 43. Prin SMS,prin toate mijloacele moderne de informare a pensionarilor militari,sa fim cu toții la miting.
  Trebuie să ne trezim odată,sa nu mai dormim în cizme.
  Altfel,peste câțiva ani,vom fi muritori de foame,după o viață ìn slujba țării,a cetățenilor acestei țări.Ajunși la o vârstă în care avem mai multă nevoie de o pensie DECENTĂ,pt.că medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe,preturile au ajuns peste media din UE,taxele si impozitele vor fi tot mai mari de la an,la an.
  Deci,avem toate motivele să mergem la miting să protestăm legal ìmpotriva nedreptăților guv.făcute rezervistilor.
  LOV,Dragnea & CO,să nu creadă că rez.militari sunt PARIA societății,bătaia de joc a politicienilor,sacrificații de serviciu ai țării ca să le fie lor,aleșilor, bine!
  Treziți-vă,că ați dormit destul!

  RăspundețiȘtergere
 44. Dobitocii joaca ruleta ...ruseasca. Nu se ating de procurori si judecatori si ne baga pe noi cei din armata si servicii la inaintare mizand pe faptul ca suntem fraieri si discplinati. Dar daca treaba se impute in jurul nostru si noi suntem chemati in unitati atunci se cheama ca glontul s- a oprit on dreptul tevii. Oricat de inamic asi fi cu Ivan, la un pahar bun iti orice adresa de pulimec.Militarii intre ei se ajuta in anumite situatii indiferent de care parte sunt. O fi un pamflet ..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acum frică de pârnaie și confiscarea averilor furate unește toată clasa politică!
   Frăția hoților!

   Ștergere
 45. URMARITI B1 TV LA ORA 18.00

  TUDOR BARBU & MIRCEA DOGARU
  Dezbateri despre drepturile militarilor activi si rezervisti.

  RăspundețiȘtergere
 46. Sa le demonstram ca nu suntem fraieri.Poate ca ne-am convins in sfarsit ca vorbele nu-si mai au rostul.

  RăspundețiȘtergere
 47. @Hopa, vorbi si terchea- berchea al nostru, cezar, meserias cu inalta
  calificare>>>strungar ...la oi !
  Ce=ai vorbit mai neterminatule acum doi ani, ca tu nu ai doua vorbe legate cap-coada, tu vorbesti ampulea, in dodii, la plesneala, creierul tau este atrofiat...

  RăspundețiȘtergere
 48. Incercati un studiu de caz...
  Punct de impact... București, putere 100Mt, direcția vântului S-N, sau orice direcție doriți!
  Accesați link-ul!

  http://nuclearsecrecy.com/nukemap/

  RăspundețiȘtergere
 49. @tigri2 22 septembrie 2017, 14:14
  Si cand stai sa te gandesti, treburile sunt atat de simple! Ei zic ca dreptul castigat e drept castigat! Si nu se ating de cuantumuri...e mare magarie! Cei care (cateva sute sau mii), prin frauda, au ajuns la sumele astronomice, vor fi pusi deoparte - e drept castigat (!?). Prin simpatie suntem si noi pusi deoparte - prin inghetare...Vad ca nimeni, dar absolut nimeni nu pune problema cum s-au obtinut acele pensii. Nimeni nu face trimitere la legile in vigoare, daca au fost respectate adliteram...Un sentiment crunt de neputinta ma cuprinde cand vad ca politicul, media si mare parte din populatie e de-a curmezisul nostru! Daca nu mai vor armata s-o spuna clar, dar nu chinui generatii intregi care s-au sacrificat pentru tara asta. Inca odata, sustin ca niciodata n-am mai fost in situatia asta. Rezervistii au libertate dar nu au arme! Activii nu au libertate, au arme dar...sunt lasi!!! Nu mai e vorba de solde si pensii acum, e vorba de existenta unei structuri vitale care poate sa mentina statul asta pe linia de plutire. Sunt oripilat de lipsa de reactie a comandantilor militari...Chiar atat de mult ne-am denaturat? Chiar acolo am ajuns sa ne vindem, in interese personale, interesele subordonatilor? INTERESELE TARII??? Sunt dezolat si nimic nu ma mai poate linisti pana cand nu vad ca cineva va pune piciorul in prag! Va fi acel cineva?

  RăspundețiȘtergere
 50. @admin...treburile se precipita. Tensiunea creste si nevoia de informatie devine tot mai mare. E tare greu sa dialoghezi in conditii de cenzura. Daca cenzurai la cateva ore comentariile, fa bine si da-le drumul si sterge-le la cateva ore pe cele indecente, hai sa zic sa nu sifoneze blogul. Dar nu cred ca se va intampla asta...suntem prea amarati sa mai apelam la arme murdare! Ce ziceti, dragi comentatori?

  RăspundețiȘtergere
 51. Mult mai tinerii mei colegi.Cand veti intelege ca armata nu cerseste ci impune?Daca in luptele duse de noi, mai varsnici, in perioada 2011-2013 ,veneati langa noi alta ar fi fost situatia acum.Bataia de joc se va repeta atata timp cat veti acceptati sa fiti palmuiti.Intelegeti ca a trecut vremea vocabularului decent.Veniti la mitingul din 7 octombrie hotarati sa impuneti si nu sa cersiti.Guvernantii trebuie sa respecte Constitutia nu numai sa ceara altora.Cine nu respecta deciziile CCR trebuie sa suporte consecintele.

  RăspundețiȘtergere
 52. @All, nu va mai mirati precum muta cand vede pula. La marea "Consfatuire " a unor asociatii de "meletari" conduse de "mari" comandanti de osti ,generali cu Calea Lactee pe umeri(AORR, SLP si altele) in prezidiul suprem au fost cativa reprezentanti ,parlamentari ai PSD(3 darabe) si d-l binefacator Luca din partea MApN. Dupa ce s-au laudat unii pe altii de au umplut pampersii de emotia clipei (inaltatoare), toti cei care au avut o(r)noarea sa dea mana cu reprezentantii Satanei , si-au jurat in barba ca nu se vor mai spala pe labe pana la a doua venire a Domnului apoi au incins o hora ca la Capalna si au declarat cu emfaza ca "noi pensionarii militari suntem foarte multumiti de masurile luate si nu avem nicio obiectie impotriva OUG-57 sau OUG -59, intelegem situatia creata si vom milita...spre inalte culmi ale comunismului!
  Mama lor de JAVRE!!!(cu cuantumuri formate din cinci cifre)

  RăspundețiȘtergere
 53. @ All. Mai ales pt. cei care va imbatati cu sperante privind mitingurile ... tipice, domestice, dirijate, controlate. Nu le baga nimeni in seama.

  Vestea buna este ca tot prin octombrie (posibil mai devreme) incep si mitingurile ... atipice. In uniforme de campanie, cu banere pe (confidential) si pe orice institutie militara unde lucreaza militari romani. Cu cererea simpla de respectare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale angajatilor militari.

  Din surse confirmate: stapanitorii nu au greturi cu mitingurile ... dirijate, de ordin domestic. Astea au fost, sunt si vor fi sub control. Dar au frisoane in cazul aparitiilor manifestatiilor ... nedisciplinate, atipice, asimetrice!

  Pe scurt, sa invatam sa protestam ... eficient! Un rezervist protestatnd - dar imbracat musai in uniforma de campanie sau un simplu baner agatat pe gardul unei institutii militare (fie ea si mixta), fac inmiit mai mult decat 2000-3000 de vuvuzele adunate in tarc la Izvor. Cetateanul protestand in blugi, este doar un civil a carui voce nu este oricum ascultata de nimeni!

  RăspundețiȘtergere
 54. S-a dat STRIGAREA! Rezerviștii, chemați la unitățile militare din 24 septembrie!

  https://www.bugetul.ro/s-dat-strigarea-rezervistii-chemati-la-unitatile-militare-din-24-septembrie-iata-motivul/

  RăspundețiȘtergere
 55. Polonezii nici nu uita si nici nu iarta!
  Uite, ca intelegand dimensiunea uriasa a apararii tarii au constitui rapid Fortele de Aparare Teritoriala!
  Asa a procedat si ROU in 68, dar acum nu numai ca politicienii nostri nu au cap si viziune, ei distrug parte din rezerva strategica de regenerare a fortei!
  Eu, totusi mai cred ca Dragnea poate fi, cel mult, un bun Cdt.BI, iar Olguta poate fi un ofiter de logistica f bun, sef esalon transport munitie pt FAI (forte pentru actiune imediata)!
  Le urez succes in pregatirea pentru lupta, intrucat sper ca vor fi kemati la pregatire in zilele urmatoare!
  Numai cu vesta antiglont, casca pe cap, AKM la piept, pistolul la sold si masca pe buca vor putea gandi corect la OUG si LUP...

  RăspundețiȘtergere
 56. Polonia gandeste, politicienii romani doar distrug.......

  https://m.activenews.ro/externe/NATO-raspunde-la-Zapad-2017-cu-Dragon-17.-Mii-de-trupe-ale-Aliantei-au-inceput-exercitii-millitare-in-Polonia-dupa-amenintarile-de-securitate-din-partea-Rusiei-146239

  RăspundețiȘtergere
 57. SA O IA De mana PE OLGUTA SI IMPREUNa CU MOLUSCA DE CHIRIAC SA SE DUCA LA MOBILIZARE

  RăspundețiȘtergere
 58. Fiti seriosi.Pe guvernantii romani ii apuca frisoanele sa dea arma in mana cetateanului.Nu veti vedea trupe teritoriale chiar daca inamicul probabil ar fi la frontiera Romaniei.Astia sunt in stare oricand sa semnalizeze la dreapta si sa o ia la stanga.Va amintiti de "interesul national"?
  Olescule@crezi ca dupa 21 ani de pensie mai am uniforma militara si mai ales de campanie?Cine te opreste sa te echipezi kaki sau mozaic?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tati,
   Vii in cea de ceremonie, cu stilet, centura fir si eghileti! :))

   Ștergere
 59. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 60. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 61. Va rog foarte frumos, chiar din tot sufletul sa-mi trimiteti acest material pe Mail unde vreti voi!Va zic sincer ca le pot trimite absolut peste tot, in regnul animal politic, doar daca Adminul Olescu, sau bunii mei prieteni, mi le trimite mail, sau colegii, si jur ca sunt inca zeci sau sute de exemplare, eu avand un stil simplu de trimitere, dar foarte exact pe ministere, partide sau personalitati politice si toate administratiile. Sunt exclent la transmis aceste petitii, primesc confirmari, si v-as ruga sa mi le trimiteti!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar de ce trebuie trimis pe e-mail? Cand in maxim 5 secunde, ai dat copy-paste si il introduci in continutul propriului e-mail?

   In al 2-a rand, ti-au mai explicat si altii, iar eu subscriu. Dupa modul in care iti formulezi plangerile/sesizarile - un caracter nu doar pur general, ci efectiv alambicat, combinat cu un sarcasm de gust indoielnic, ca decident/cititor nu iti ramane decat sa te indoiesti de calitatea expeditorului, respectiv sa il ignori. Ca sa nu iti spun direct, ca ne faci pe toti din armata, de ... ahat. Pe bune!

   Ștergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!