joi, 24 august 2017

Sesizarea-notificare nr. 4: Către președintele României, comandant al Forțelor Armate și președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării

- Adresa oficială de e-mail a președintelui României: http://www.presidency.ro/ro/presedinte/scrie-i-presedintelui sau procetatean@presidency.ro (prima adresa de e-mail nu permite inscrisurile cu caractere diacritice si nici atasarea de documente; o metoda adecvata poate fi si atentionarea presedintelui printr-un mesaj scurt inserat in prima adresa e e-mail, asupra faptului ca sesizarea completa i-a fost transmisa la adresa procetatean@presidency.ro sau la adresa  csat@presidency.ro);
- Adresa oficială de e-mail a C.S.A.Ț.csat@presidency.ro
- Contul de Facebook al președintelui României: https://www.facebook.com/klausiohannis/?fref=ts
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
COMANDANT AL FORȚELOR ARMATE
și
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ȚĂRII


Subsemnatul ……..……………………….………..………….., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………….., CNP ……………………………………, ofițer în rezervă în evidența Ministerului Apărării Naționale, având obligații  militare și după pensionare în situații de război, mobilizare și/sau campanie (până la împlinirea vârstei de 63 ani)înaintez următoarea:S E S I Z A R E - N O T I F I C A R EDomnule președinte,  precizez de la bun început că solicit să dispuneți analizarea și soluționarea sesizării mele, având în vedere tripla dumneavoastră calitate, respectiv de președintelui al României, de comandant al Forțelor Armate și de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. V-aș ruga, de asemenea, ca în cadrul analizei dumneavoastră, să aveți în vedere și încadrarea din punct de vedere democratic, a doctrinelor politice care au permis de-a lungul istoriei,  interdicții de  drepturi și libertăți fundamentale sau exerciții de discriminare privind obligațiile civice, pentru o categorie sau alta de cetățeni. Astfel de doctrine politice fiind promovate actualmente în România, din plin, de diverse formațiuni politice, atât din arcul guvenamental, cât și din opoziție Nu în ultimă instanță, insist să apreciați în mod rațional, impactul măsurilor adoptate îndreptate contra armatei române, de către guvernul în exercițiu al României. În condițiile în care, în ultima perioadă de timp, situația militarilor români,  a ajuns să fie intens mediatizată, compătimită, exploatată și ridiculizată, inclusiv de publicațiile și site-urile rusești și/sau pro-ruse, cum ar fi Sputnik. Elemente declanșate de către guvernul în exercițiu de la București, din ignoranță sau cu premeditare, exact înainte de derularea unor exerciții rusești de mare anvergură, la granițele de est ale NATO.
CONȚINUTAvând în vedere faptul că la acest moment, legislația internă românească – în speță Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (aplicată ad-litteram și gradaților/soldaților profesioniști prin efectele Art. 25 din Legea nr. 384/2006), încalcă în mod extrem de grav, drepturile și libertățile fundamentale și constituționale ale militarilor români (cadre militare și soldați/gradați profesioniști), atât pe timpul perioadei de activitate, cât și pe timpul perioadelor de reactivare a personalului militar deja pensionat (în situații de război/mobilizare/campanie),În contextul în care  legislația internă românească cuprinde discriminări inadmisbile între cetățeni, privind obligațiile militare - discriminări reflectate prin impunerea către personalul militar deja pensionat, a obligației de a efectua prin reactivare, serviciul militar în situații de război/mobilizare/campanie - bărbați și femei,  până la împlinirea vârstei de 63 ani.  În timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sau identice - bărbați și femei, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, majoritatea cetățenilor neavând obligații pentru îndeplinirea nici unei forme a serviciului militar - în aceleași situații de război/mobilizare/campanie,

Pe fondul în care încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările mai sus menționate, nu sunt compensate prin actuala legislație internă românească, cu absolut nimic rezonabil. Cu mențiunea că în trecut, a existat o compensare legislativă cu rol de echilibru, concretizată printr-o lege specială de salarizare și printr-un regim special de pensionare pentru militarii români. În prezent, nemaiexistând compensare prin lege specială de salarizare. În ceea ce privește compensarea printr-un regim special de pensionare,  aceasta a fost viciată profund prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, și în mod atât de radical prin efectele O.U.G. nr. 59/2017 (adoptată de către guvernul în exercițiu), încât din pensiile militare stabilite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, nu a mai rămas decât titulatura. Pe lângă alte situații cum ar fi legiferarea instituirii de întârzieri care totalizează 8-10 luni, în achitarea la zi a pensiilor recalculate către militari, prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat  pe anul 2017.

Urmare a celor menționate, vă solicit să interveniți cu fermitate, în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale în egală măsură pentru toți cetățenii români – inclusiv pentru militarii români, precum și în ceea ce privește eliminarea discriminărilor din legislație care vizează impunerea unor obligații militare, personalului militar deja pensionat.  Precizez că în sensul celor menționate anterior, este necesară abrogarea din legislația actuală, în regim de urgență:

-          a prevederilor Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată, prin care cadrelor militare pensionate cu vârsta până la 63 ani (bărbați și femei), le sunt impuse în mod discriminatoriu în raport cu alți cetățeni, obligații  militare în situații de război/mobilizare/campanie. (Notă: Rog să luați act  de faptul, că în privința obligațiilor militare în situații de război/mobilizare/campanie, întreaga  legislație românească are un caracter haotic și profund discriminatoriu. Astfel, Constituția României prevede stagiu militar obligatoriu în situații de război/mobilizare/campanie, pentru toți cetățenii cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani. Cu toate acestea, prin  lege internă, femeile cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani, sunt privilegiate, fiind scutite de la efectuarea  stagiului militar, în situații de război/mobilizare/campanie. În schimb, tot prin lege internă, femeile-militar pensionate, au obligația de a efectua serviciul militar și după pensionare, până la împlinirea vârstei de 63 ani. Un alt aspect de discriminare evidentă este acela prin care un pensionar militar – bărbat sau femeie, are obligații militare și după pensionare - până la împlinirea vârstei de 63 ani; în schimb, cetățeni cu vârste mult mai tinere de 63 ani, respectiv  bărbații cu vârste cuprinse între 35-63 ani ani și care nu au efectuat stagiul militar până la vârsta de 35 ani, precum și toți cetățenii-femei indiferent de vârstă  și care nu figurează ca soldați/gradați sau cadre militare în rezervă, au privilegiul de a nu mai avea nici o obligație militară. Aspectele menționate sunt cu atât mai relevante, cu cât realitățile cotidiane demonstrează că diversele curente de opinie, doctrinare sau mediatice, îndreptate contra pensiilor militare de stat, provin în mare parte, de la cetățeni care au privilegiul de a nu avea nici o obligație militară în situații de război/mobilizare/campanie).
Vă informez  asupra faptului, că prevederile Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare - prevederi anacronice și care datează dinainte de adoptarea actualei Constituții a României, nu reprezintă nicidecum atribuții de serviciu, nici ale serviciului militar, nici ale altui serviciu. Prevederile menționate fiind exact ceea ce exprimă titulatura "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți" și care pot fi aplicate la fel de bine oricărei alte grupări profesionale, sociale, etnice, politice, culturale, religioase ș.a.m.d., inclusiv membrilor formațiunilor politice sau instituției prezidențiale. În condițiile în care Constituția României nu permite interdicții de drepturi și libertăți – nici unui cetățean, cu atât mai puțin militarilor români. Constituția României permite doar posibilitatea ca în situații excepționale, să   fie restricționate anumite drepturi și libertăți – nicidecum să fie interzise total, cu condiția bine definită ca restricționarea unor drepturi și libertăți să fie exercitată pe termen limitat - nicidecum permanent, și în mod nediscriminatoriu, respectiv, ori asupra tuturor cetățenilor, ori asupra nici unui cetățean.

Vă sugerez, ca în calitatea dumneavoastră de comandant al Forțelor Armate, să luați în considerare cu toată responsabilitatea, prevederile Art. 118 (1) din Constituția României. În virtutea cărora armata (care nu include doar o componentă activă, ci  și componenta militarilor în rezervă) este singura autoritate subordonată exclusiv voinţei poporului și care are obligația să garanteze (inclusiv) respectarea democrației constituționale. Constituția României neabilitând nici o instituție sau autoritate din statul român și nici o formațiune politică, să interzică militarilor români, prin acte normative interne, exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale sau instituirea unui tratament discriminatoriu, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general.

Vă aduc la cunoștință, în prim plan, și un aspect pe care v-aș ruga să nu încercați să îl ignorați și care este situația de ilegimitate democratică a tuturor instituțiilor/autorităților actuale ale statului român, survenită pe fondul în care aceste instituții/autorități reprezintă rezultatul unor alegeri nedemocrate. Este mult prea evident faptul că alegerile  din ultimii 22 ani, au fost nedemocrate, în condițiile în care diverse formațiuni politice au restricționat poporului român,  prin lege internă, dreptul fundamental și constituțional de a alege orice cetățean în care are încredere că îi reprezintă interesele, cetățeni care ar putea fi la fel de bine, inclusiv membri activi ai armatei. Un drept interzis poporului român, urmare a efectelor Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și care prin prevederea neconstituțională ce interzice militarilor activi să candideze pentru a fi aleși în funcții de demnitate publică,  limitează în fapt, în mod direct, voința democratică a întregului popor român. Popor român care a devenit astfel constrâns, să își aleagă reprezentanții în care are încredere, dintr-o arie de cetățeni restrânsă în mod artificial, urmare a unor legi interne cu caracter subversiv la adresa democrației.

Vă aduc în atenție și faptul că desființarea efectivă a pensiilor militare de către Guvernul României (acesta fiind efectul real al  O.U.G. nr. 59/2017), a determinat promovarea în România, a unei doctrine politice deosebit de periculoase din punct de vedere democratic. Periculozitatea fiind aceea că actuala coaliție politică, încearcă să promoveze o falsă egalitate în drepturi  între cetățeni, respectiv doar în părți secvențiale. Cu mențiunea că astfel de curente doctrinare se regăsesc din plin și în cadrul unor formațiuni politice din opoziție. Or, promovarea egalității în drepturi doar în părți secvențiale, constituie un mutant al democrației autentice, care devine astfel înlocuită, printr-o pseudo-democrație. Demonstrez acest element, prin referințe directe la pretextul uzitat de guvernul în exercițiu, în motivația O.U.G. nr. 59/2017, conform căruia este necesar a fi afectate/desființate pensiile militare, întrucât acestea ar constitui „grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament”. Falsitatea pretextului fiind aceea că guvernul, aplică militarilor români principiile echității și egalității de tratament, în mod discreționar – respectiv doar la pensii, dar nu și în privința respectării drepturilor fundamentale și constituționale. Element care este inadmisibil într-o democrație autentică, unde nu există echitate și egalitate de tratament, aplicată doar „pe părți”, ci totală.

Domnule președinte, vă solicit, ca în tripla dumneavoastră calitate, respectiv de respectiv de președintelui al României, de comandant al Forțelor Armate și de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să luați notă asupra faptului că prezenta sesizare-notificare, reliefează o situație excepțională, care denunță nu doar  producerea unor grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament, ci și existența unor extrem de grave încălcări ale drepturilor și libertăți fundamentale și constituționale ale militarilor români. Elemente care se derulează în acest moment, sub autoritatea și responsabilitatea Președinției României, cât și în calitatea dumneavoastră de comandant al Forțelor Armate.

Precizez faptul că am înaintat atât Guvernului României, cât și președinților celor două camere ale Parlamentului României, sesizări cu aceleași cerințe precum în prezenta.

Menționez că în situația în care în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință de către dumneavoastră, cerințele cuprinse în cursul acesteia nu vor fi reglementate        printr-un act normativ, adoptat de instituțiile/autoritățile statului care au această responsabilitate, nu îmi mai rămâne decât să constat evidența. Respectiv faptul ca statul român,  tolerează și încurajează prin toate instituțiile și autoritățile sale, cu rea intenție, încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările între cetățeni privind obligațiile civice cu caracter general.

Precizez că în situația nesoluționării pozitive a sesizării mele, voi acționa atât individual, precum și în cooperare cu alți cetățeni, atât în interiorul, cât și în exteriorul României, pentru denunțarea și combaterea prin orice metodă, a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale – interzise și/sau restricționate militarilor români de către autoritățile și instituțiile statului român, precum și pentru eliminarea oricărei discriminări între cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general. Respectiv pentru implementarea și în România, a unei democrații autentice.

Anexez ca atașament, în formă sintetizată, prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și acele prevederi care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.


Nume, prenume:                                                                       Data:             
  
ANEXĂNume, prenume:                                                                                    Data:
198 de comentarii:

 1. Trebuie sa ne facem datoria pas cu pas. Spiritele au devenit oricum, extrem de incinse. Fara a face rabat de la material ... prea mult. Scenariul care se produce, este ca la carte:

  - pe 14 septembrie se declanseaza cele mai ample exercitii rusesti de la granita de est a NATO;
  - armata romana a fost destabilizata deja;
  - este scoasa in fata si pusa pe jar si societatea civila, privind pretextul cu cauza justitiei;
  - rezervistii romani si probabil nu numai, sunt contactati in scopul evident al racolarii, exact dupa modelul expus de un oficial ucrainean aici http://evz.ro/razboiul-spionilor-rusia-ucraina.html.

  Despre aceste contactari, va aparea un material separat. Provin nu numai dinspre statele din nordul si din estul Romaniei. Ci si din nord-vestul Romaniei.

  Prin urmare, avem toate piesele. Fiind evident că undeva la București, avem de-a face cu un act complex de tradare, la nivel inalt.

  RăspundețiȘtergere
 2. Pretextul acela pueril cum ca OUG 59/2017 ar fi menita cumva sa impiedice iesirile premature din armata, nu are deloc efectul trambitat. Cererile de pensionare curg in valuri in unitatile operationale, cu rezolutie si dupa 14 septembrie. Oamenii din unitatile operationale - extrem de epuizati dupa 25 ani de serviciu infrnal, au un singur scop - sa plece la limita de 25 ani in serviciu, oricum, cu orice pensie, numai sa plece.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. " (…)Oamenii din unitatile operationale - extrem de epuizati dupa 25 ani de serviciu infernal, au un singur scop - sa plece la limita de 25 ani in serviciu, oricum, cu orice pensie, numai sa plece."
   Foarte exacta punctata realitatea traita de militarii din operativ !

   Domnilor decidenti politici, ATENTIE cu pensiile militare : ESTE ILEGALA SCHIMBAREA REGULILOR JOCULUI PE PARCURSUL DESFASURARII MECIULUI !

   Ștergere
 3. "Declaratia Universala a Drepturilor Omului
  adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948

  Articolul 29
  Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai in cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale.
  In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica.
  Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite."

  fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege,

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inframadit esti, mai! Repeti ca pagagalul ceva ce nici macar NU intelegi. Tu crezi acea carta a fost facuta de comunisti din Romania, cu studii la Stefan Gheorgiu?

   Tu ai vazut ce ai scris?

   1]. In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai INGRADIRILOR stabilite prin lege. Tu stii ce este aceea INGRADIRE? Inseamna RESTRICTIONARE, si NU este acelasi lucru cu INTERDICTIE TOTALA.

   2]. Si acum iti arat grota din minetea ta. INGRADIRILE nu pot fi exercitate decat EXCLUSIV in scopul de ASIGURA cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor ALTORA.

   Stii ce inseamna asta? Ca daca TU, o alta persoana, o organizatie, o institutie, un grup, NU recunoaste si NU respecta drepturile si libertatile altei persoane, altei organizatii, altui grup, atunci cei din prima categorielor pot fi INGRADITI/CONSTRANSI/LEGATI, astfel incat sa RECUNOASCA/RESPECTE si drepturile si libertatile ALTORA, respectiv ale celor din categoria a 2-a.

   Stii ce inseamna asta, aplicat in Romania, nu? Cei care NU recunosc si nu respecta, drepturile si libertatile fundamentale si ale militarilor romani, pot fi si un pic CONSTRANSI sa faca acest lucru, prin INGRADIREA propriilor drepturi si libertati.

   Vai de steaua voastra de securisti in drept, cum ati ajuns sa va bateti joc de drepturile omului, interpretand-o ca Stalin.

   Ștergere
  2. ART. 1
   Toate fiintele umane se nasc libere si EGALE in demnitate si IN DREPTURI drepturi.

   Ștergere
  3. ART. 2

   FIECARE OM SE POATE PREVALA DE TOATE DREPTURILE SI LIBERTATILE PROCLAMATE IN PREZENTA DECLARATIE, declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere SAU ORICE ALTE IMPREJURARI.

   Ștergere
  4. ART. 7

   Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii.

   Toti oamenii AU DREPTUL la o protectie egala IMPOTRIVA ORICAREI DISCRIMINARI care ar viola prezenta declaratie si IMPOTRIVA ORICAREI PROVOCARI la o asemenea discriminare.

   Ștergere
  5. ART. 8

   Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin
   CONSTITUTIE sau lege.

   Ștergere
  6. ART. 19

   Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi nformatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

   Ștergere
  7. ART. 20

   1. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica.

   Ștergere
  8. ART. 21

   1. Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi.

   2. Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa.

   Ștergere
  9. ART. 23

   2. Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala. (Apropo de fostele legi de salarizare, unde militarii erau retribuiti cu aceleasi lefuri pt. o munca de 24 ore din 24 si 7 zile din 7, pt. care alti cetateni prestau 8 ore/zi si 5 zile pe saptamana).

   4. Orice persoana are dreptul de a intemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale.

   Ștergere
  10. ART. 28

   Orice persoana are dreptul la o orinduire sociala si internationala in care drepturile si libertatile expuse in prezenta declaratie pot fi PE DEPLIN infaptuite (deci nu doar pentru unii sau pentru altii).

   Ștergere
  11. ART. 30

   Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act indreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta declaratie. (Or, sectiunea a 3-a, desfiinteaza unui grup - al minoritatii militare, mai multe drepturi si libertati fundamamentale).

   Ștergere
 4. E foarte bine Olescule. Ieri am primit raspuns de la presedintie ca urmare a petitiei prin care ceream imperativ sa se intervina pentru stoparea umilirii armatei , rezervei acesteia si pentru introducerea meseriei de militar in nomenclator. Raspunsul este ca petitia mea a fost trimisa la MApN spre solutionare.
  Domnilor care pana acum ajungeati la sute de comentarii la o postare va atrrag atentia ca tacerea e mama prostiei si a fricii. Dusmania impotriva rezervei armatei isi are samanta in insasi miezul MApN. Prin faptul ca nu au dorit majorarea de pensii militare , au inventat tot felul de sporuri si alte chestii care au ajuns in cazul unora si la 150% . Nu s-au gandit ca undeva ceva nu va mai functiona. Acum nu stiu cum sa aplaneze idiotenia facuta si lovesc in pensionarii militari. GRESIT. Fiindca noi nu vrem bani in plus ci vrem respectarea contractului CU TARA (nu cu un partid de cacat) vrem respectarea drepturilor noastre ca unici garanti ai existentei statului si integritatii teritoriale a acestuia. Tradarea vine din interiorul ministerului si ei , cei vinovati vor trebui sa raspunda.
  SA INTELEAGA CA NU VREM BANI , VREM ACELEASI DREPTURI CONSTITUTIONALE CU OMOLOGII NOSTRI CARE AU IESIT LA PENSIE INAINTEA NOASTRA SAU URMEAZA SA IASA IN VIITOR.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Depinde cum ai procedat! Eu am sesizat exact conform modelului. Nu are cum sa imi arunce sesizarea la un oarecare minister, din moment ce sesizarea denunta incalcari de drepturi si libertati fundamentale. Care vizeaza raspunderea unor autoritati cu rang mult mai inalt, decat un minister oarecare.

   Pe de alta parte, mai este o smecherie. De aceea apar mai multe adrese ale aceluiasi destinatar. Smecheria este sa ii fentezi pe consilierii care retin sesizarile, astfel incat macar una sa ajunga in mainle destinatarului-tinta.

   In sfarsit, mai este o chestie de uzanta in adresare. Trebuia neaparat precizat in antetul de e-mail, "In atentia ... exact, a persoanei-tinta" menite sa primeasca sesizarea.

   Eu am reusit sa sparg blocada de 2 ori, confirmat.

   Ștergere
  2. Micutzule vreau sa te asigur de respectul meu pentru ce faci, pentru ca ai hotarat sa faci ceva concret nu doar palavrageala pe bloguri. Daaaar pentru ca exista un dar vreau sa-ti spun ca respectul meu va creste exponential daca ai asculta ce spun si altii. Ce faci tu acum iti garantez ca e pierdere de timp, ai luat-o pe o cale deja batuta si inchisa. Nu e un lucru rau sa te convingi singur cu cine ai de-a face, mai devreme sau mai tarziu te vei convinge singur ca este imposibil sa invingi birocratia si grupurile de interese dar se pierde timp pretios. Dupa cum i-am spus si lui Olescu raspunsurile pe care le vei primi in continuare vor fi citate din Constitutie si legi fara sa-ti raspunda la problemele ridicate, iar daca insisti ti se va baga sub nas Art 10. alin 2 din OG 27/2002. De asemenea te vor redirectiona catre alte ministere sau institutii pana te vei lasa pagubas.
   Pe tine te-au vrajit cu trimiterea la MApN. In primul rand ca nu e de competenta MApN-ului ci de a Ministerului Muncii. Probabil te vor vraji la MApN cu citate din legi sau te vor redirectiona catre Ministerul Muncii. Daca de la presidentie te directionau catre Ministerul Muncii cum era normal, de acolo primeai urmatorul raspuns, tine-te bine, aplicarea directivei privind recunoasterea ocupatiei de militar a fost atribuita, ATENTIE!, MAI-ului, lucru pe care nu cred ca ti-l vor spune birocratii de la MApN. De ce a fost reparizat MAI-ului sau de ce MAI-ul nu face nimic in acest sens poate sa-si raspunda singur fiecare. Asa te vor plimba pana te lasi pagubas. Crede-ma nu ai sorti de izbanda!
   Daca vrei sa faci ceva intr-adevar util adreseaza-te Parlamentului European, ei au instrumentele necesare de a forta aparatul birocrato-politruc sa puna lucrurile in ordine. Nu uita ca si la Bruxelles lucreaza o gramada de romanasi si vei primi piedici si de acolo dar iti pot da cateva ponturi prin care poti sa le tai macaroana neispravitilor.
   Asteapta raspunsurile de la MApN sau de unde te vor mai trimite si ai sa te convingi de ce am scris.

   Ștergere
  3. @ Ein Stein 24 august 2017, 15:43. Te citesti doar pe tine si ai idei fixe. Eu nu am facut sesizari despre pensii. De altfel daca iti arunci un ochi pe sesizare, vei constata ca aceasta incepe cu o atentionare de securitate nationala de tip militar. Iar cuprinsul include o atentionare care tine - culmea tot de securitatea nationala, urmare a faptului ca si incalcarea drepturilor fundamentale tine tot de siguranta nationala. Sesizarea este prea complexa incat sa fie data spre rezolvare ... unui simplu minister.

   Ștergere
  4. Nu inteleg de ce te burzuluiesti la mine, eu zic ca suntem de aceasi parte a baricadei. Eu i-am scris lui micutzu, demersul lui are o mica sansa, foarte mica, sa faca ceva valuri. Pe tine te rezolva repede, iti trimite doua citate din Constitutie, nici nu ma obosesc sa le nominalizez o vor face ei in raspuns, ala ca pot fi restranse drepturile pentru anumite categorii de cetateni si aia ca restrangerea drepturilor se face prin legi plus ca-ti vor enumera o duzina de legi si gata ti-a inchis gura cu OG 27/2002 Art 10.
   Cu cat faci o sesizare mai complexa, dupa cum afirmi, cu atat le vei da mai multe motive sa te plimbe.
   Asteapta primul raspuns si ai sa intelegi ca nu vorbesc din auzite.
   De altfel e laudabil demersul tau fie si prin simplul fapt ca faci un exercitiu de democratie lucru pe care ar trebui sa-l faca cat mai multi romani.

   Ștergere
  5. @ Ein Stein 24 august 2017, 16:59. Ce PM este atat de complex la ssizare? Un link care Sputnik ca sa vada CSAT cum suntem facutu de ... acat la rusi. Si de lemn sa fii, si iti sta in gat sa vezi chestia asta.

   Plus o sectiune CU 3-4 articole din L. 80/1995, pe care nu poti sa o intorci indiferent cat ai vrea. Atat, ura si la gara. Ce este atat de complex aici? Am zis eu ceva de legile pensiilor militare din NATO, de juramantul militar, de privatiuni? Nu! Clar si la obiect. Si atunci?

   Sa iti mai zic si altceva? E problema ta ca tu nu te prinzi de ceva, dar ei s-au prins precis. Cum ar fi de exemplu, ca ... ghici ce? Ceva ce la sta in gat rau de tot! Asta daca tot te pricepi la ... anticipari.

   Ștergere
 5. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
  O persoană care se consideră discriminată se poate adresa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu o petiţie, în termen de cel mult 1 an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.
  Totuşi, dacă o persoana a pierdut termenul de 1 an pentru sesizarea CNCD, ea poate formula o acţiune separată la instanţa civilă, în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.

  Drepturile Omului la CEDO
  În lipsa unei soluții favorabile pe plan intern, după epuizarea tuturor căilor de atac, o persoană se poate adresa CEDO. Deși sistemul CEDO este larg cunoscut ca un garant al drepturilor omului, drepturile protejate de acesta și condițiile de admisibilitate ale unei plângeri nu sunt suficient de bine cunoscute. Numai 3% din totalul plângerilor împotriva României, analizate de CEDO până în 2010, au fost declarate admisibile.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bai, baiete! Mai lasa-ma cu deturnarea atentiei spre gropi de gunoi. CNCD este o institutie care poate fi si desfiintata. Este in subordinea Parlamentului.

   Stii de ce poate fi desfiintata? Am un raspuns clar in aceasta privinta. CNCD, prin niste decizii ale CCR parca (nu mai caut plucl acum), i s-a interzis sa judece incalcarea de drepturi fundamentale si discriminari. Cu exceptia cazurilor de apartenenta sexuala si a minoritatilor ... etnice.

   Cu alte cuvinte, daca minoritatea militara am fi etnie, CNCD poate sa constate si sa decida ceva. Dar cum nu suntem, drepturile rromilor sunt lux pentru militari.

   Si mai scurge-ma cu solutiile favorabile pe plan intern. Dar ce tribunalele din Coreea de Nord, dau solutii favorabile pt. incalcarea drepturilor fundamentale? Sau Venezuela? Sau Cuba? Sau Belarus?

   Si in plus sa mai pierzi TU vremea, daca timp de 22 ani de cand exista acele ..acaturi de incalcari de drepturi si libertati, autoritatile de pe plan intern, nici nu s-au sinchisit.

   Batrane! Eu nu mai vreau sugestii securistice. Ci pur si simplu ca militarii romani, sa aiba aceleasi minime drepturi si libertati fundamentale. Macar ca ... rromii. Ai ceva contra?

   Ștergere
  2. @ Stelian P. Esti securist de scoala veche care nu dai 2 bani pe incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale. Si tot incerci sa deturnezi atentia spre alte directi favorabile politicii securistice de partid si de stat.

   Stai linistit, este abia inceputul. De ieri o parte societatii isi exprima libertatea de a condamna in strada niste chestii legate de justitie. De maine (mai exact de la inceputul lunii septembrie), o alta parte a societatii va denunta tot in strada, incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale pt. militarii romani.

   Uite asa evolueaza societatea si democratia!

   Ștergere
  3. Stelian, de ce nu scrii tampenia asta autoritatilor statale? Te asigur ca isi vor scoate sculele si se vor pisa pe ea, daca e pe hartie, iar daca e on line iti vor da retur cu spam! Gargara asta era pentru domnisoarele de pension odata, candva... Chiar crezi in povesti de Creanga cu ,,drepturile pensisului''?! Alea-s pentru civilizati, nu pentru salbaticii bananieri din Romanistan, sau pentru cretinoizii idioti din Shparlament!! In ce tara credeai ca traiesti, visatorule? De-acum ghioaga si dumnezeii ma-sii, nu mai merge cu lugu laga, mai, mai si drepturile gaozului!!

   Ștergere
  4. @ Cornelius Flavius Ifrim 24 august 2017, 16:06. Face pe prostu' cu intentie. Are 2 obiective simple:

   - distragerea atentiei;
   - inocularea in subliminal a fricii, cum ca " - Vedeti, nu cumva sa faceti prostii si sa protestati pt. acele drepturi. Ca vede lumea buna cum sunt incalcate acestea in picioare in Romania, iar noi trebuie sa cream impresia buna. Mergeti mai bine pe calea infundata, tribunale de partid, CCR desemnata politic etc. Si aveti grija ce spuneti cum e cu drepturile astea incalcate, nu cumva sa fiti bagati un pic si la zdup. Pt. tulburarea oranduirii securistice de drept, in care doar nu toti prostii au drepturi si libertati fundamentale!"

   Ștergere
  5. Cunosc marfa, onorabile! Slugi de partide, lingatori de clante, pupincuristi neocomunisti, pesedisti, sau de aiurea, Ghenerali de paie-penali, cu dosare pe la DNA, gomflati politic cu drepturi de-a dreptul aiuritoare, si care acum isi vad privilegiile in primejdie de a ajunge cu picioarele pe pamant printre muritorii cu pensii de mare c@c@t, ca noi! Le tremura Izmana in cur...peni ca dau si ei de dracul, ca si noi, si ar vrea sa ne indulcim mieros si pupincuristic petitiile la bolsevicii fascistoizi de la putere, sa nu le deranjam pensiile lor periclitate de vehementele noastre! Ba uite ca astia habar n-au ei cat le sap eu pensiile alea frauduloase de Ghenerali politruci, de paie, la radacina, la toate autoritatile si organizatiile non guvernamentale, ca ce au ei depasesc chiar si pe Generalii operationali americani, cu vechi state din teatrele de razboi ale lumii! Din cauza acestor nesimtiri la venituri, acum sufera intregul efectiv de rezervisti, fiind toti blocati pe toate liniile! Cand au manarit pe ascuns aceste pensii, politic si pe sustache, nu s-au gandit ca toate aceste actiuni mafiote se vor afla public si va iesi un scandal cu urmari nefaste pentru toti? Degeaba se framanta ei sa ne bage pumnul in gura, dar chiar sindicatele urla vehement impotriva acestor abuzuri si nesimtiri mafiote, care au intrecut orice inchipuire de lacomie si nesimtire, ca n-au avut macar o frana pana la o anumita suma, cat de cat rezonabila! Cel putin, civilii i-ar manca de vii si ne trateaza pe toti la egal cu pensiile si nesimtirile lor! Nu degeaba in mass media e o campanie impotriva nostra desantata, datorita acestor lacomosi de neoprit, care au vrut pensiile mari si nesimtite doar sa-si intretina amantele dotate cu suzete babby si genunchere anti rana!

   Ștergere
 6. Pana trecem la sesizarea grupurilor parlamentare, interlocutorii care mai au inclinatii militare, sunt rugati sa dea (macar de 2-3 ori pe zi, intrucat situatia se schimba accelerat de la o ora la alta), o cautare pe Google cu cuvantul "Rusia".

  Noutati:

  - aici http://www.digi24.ro/stiri/externe/zapad-2017-ce-acord-international-incalca-rusia-in-organizarea-celui-mai-mare-exercitiu-militar-de-la-sfarsitul-razboiului-rece-782272

  - aici http://evz.ro/rusia-survoleaza-marea-lupta.html

  - http://www.mediafax.ro/externe/rusia-a-trimis-in-misiune-bombardiere-cu-capacitate-nucleara-in-apropierea-coreei-de-sud-si-japoniei-aeronavele-au-fost-escortate-de-avioane-militare-16704476

  - http://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia-pregateste-un-mare-razboi-cu-occidentul-declaratii-ingrijoratoare-la-nivelul-consiliului-de-securitate-al-ucrainei-781180

  Cu o conexiune pt. analiza venita dinspre Ungaria aici http://www.mediafax.ro/externe/vicepremierul-ungariei-toti-cetatenii-ungari-vor-fi-protejati-inclusiv-cei-persecutati-in-romania-16699177

  Ce chestie? Ungaria intervine chiar in aceasta perioada, pt. acordara imunitatii ... etnicilor maghiari persecutati cica in Romania, prin metode aparent legale. Cum or fi persecutati etnicii maghiari prin metode aparent legale, nu se stie. Dar stim bine cum sunt persecutati militarii romani prin astfel de metode. Macar sa aiba si militarii romani parte de drepturile si libertatile fundamentale ale etnicilor maghiari din Romania!

  Oricum, una peste alta, se precipita niste lucruri ... si care se leaga foarte ... sinuos.

  RăspundețiȘtergere
 7. @ User Stelian P. Canta in alta parte. Bruiezi! De aceea, si tu esti la randul tau ... contra-bruiat, astfel incat sa nu iti mai versi ineptiile contra unor simpli oameni, care au incredibilul tupeu de a cere respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, in tara lor! Si pentru militari, in egala masura ca pentru rromi, armeni, sasi, evrei, tractoristi, profesori, croitorese, profesori, membri de partide, agricultori, jurnalisti s.a.m.d.

  RăspundețiȘtergere
 8. Explozie în centrul Kievului, de Ziua Independenței Ucrainei http://www.digi24.ro/stiri/externe/explozie-in-centrul-kievului-de-ziua-independentei-ucrainei-782350

  RăspundețiȘtergere
 9. Avem un mare ghinion, avem un comandant suprem pt care armata a fost " o pierdere de timp", avem un comandant suprem care a fost primul om in stat , informat, cu hemoragia elitei SNAp din activitate. In ultimele luni a semnat trecerea in rezerva si pensionare a cca 50-100 de generali si chestori. N-a schitat un gest, n-a luat o pozitie publica fata de batjocorirea militarilor, activi , in rezerva sau retragere. Era obligat sa analuzeze in CSAT aceasta epurare a personalului destinat apararii Romaniei. N-a facut-o. A mers mana-n mana cu dragnea si olguta. Cel mai mare blat politic actual, cu consecinte imprevizibile asupra capacitatii de aparare a tarii.
  In Romania, rusii, au venit ultima data in decembrie 1989, multi inca-s pe la noi. Consecinta: s-a distrus economia nationala, tara noastra a devenit piata de desfacere, iar romanii au devenit slugi la straini, in tara si peste hotare.
  Daca mai vin rusii masiv in Romania, este posibil ca tara noastra sa se destrame, ca stat unitar. In loc sa sarbatorim la anul, 100 de ani de la marea unire, sar putea sa sarbatorim altceva. udmr prin anumiti lideri marcanti, spune ca Romania ca stat national, exista de 100 de ani. La aceasta varsta se mai si miare, nu ?!.
  Cu privire la restrictionarea unor drepturi fundamentale pt militari: actuaka clasa politica, executivul si comandantul suprem, doresc pastrarea acestei stari de fapt si anularea totala a unor compensatii salariale si la pensie. Asa ceva nu se intampla in nici un stat NATO si UE. Peste tot militarii-s respectati, numai la noi sunt blamati. Se doreste cumva anularea totala a capacitatii de aparare nationala ?.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este real. Dar cu toate acestea, macar nu nu ne-a mai si jignit public. Ca predecesorul lui, Matrozu'.

   Da, sunt suficiente dovezi ca se doreste anularea totala a capacitatii de aparare nationala. Cu prefigurarea unor evenimente turbulente, ce urmeaza a se petrece in interiorul Romaniei ... intamplator, dar concomitent cu desfasurarea celor mai mari manevre militare rusesti.

   Ceea ce declansat Bucurestiul, este doar aperitivul pt. lucruri care vor urma.

   Ștergere
  2. Eu va asigur 100% ca Presedintele nu va semna nici o Lege a Pensiilor si va veti convinge in viitor!

   Ștergere
  3. Ce ar putea sa faca presedintele unei gasti care a lucrat numai cu OG-uri pe sub masa ca sa-și satisfacă plăcerile.
   Nu cumva le-a atras atentia suficient atât în parlament cât si prin ultima forma de împotrivire în strada.
   Nu cumva i-a avertizat ca au votat un buget supraevaluat? Si incepe să se vadă efectele? Si ce mai urmeaza !!!!!!!!!
   Eu chiar cred ca si OG 59 au intentionat să o dea pe sub masa si in scopul de a bloca si majorarea pensiilor cu diferenta de la 15%. Numai ca de data asta nu i-a prins presedintele ci Coarnă: Ghinion monsieur @tehnocrat.
   Câti puscariasi politicieni si hoti din afaceri cu statul erau în libertate daca OG 13 isi facea efectul cel putin 10 minute?
   De ce nu v-ati alaturat presedintelui când a cerut parlament si guvern fara condamnati sau cercetati penal ?
   Cine este acum M.Muncii ? Nu cumva cineva cu catuși la mâini? Credeti că a fost curata lacrimă ? Nu cumva de aici a prins ura asta neinteleasa prin tangenta si pe militari alaturi de politistii care pun catuse si pe sri-istii care le înterceptează furturile.
   Cine este acum seful suprem ? Nu cumva unul condamnat penal si cu un proces in curs în care martorii au declaratii contrare cu ale lui ?
   nu cumva acest sef ”bugetar” a acumulat o avere de n ori mai mare ca a presedintelui ? De ce nu-l intreaba nicio televiziune de unde si prin ce metode samantice a reusit?
   2. Au iesit la pensie generali si colonei cu gramada . Foarte bine . Și așa nu avem trupe pentru câți generali si colonei s-au facut pe banda rulanta fara trupele necesare in spate.
   Bine ca nu au iesit maiori si sofiterii sau MM. Acestia nu se inghesuie fiindca nu ies bine dupa L223 darmite dupa aplicarea OG 59. Ei nu au nici IC ,nici oskar ,etc.
   Ca atare nicio paguba ,au ramas destui care sâ le ia locul si tot parca sunt prea multi în raport cu trupele.
   3 Ce ati fi vrut sa le faca presedintele acestor generali si colonei care au simtit ca daca nu ies acum si ies la pensie pe modificarea cu OG 59 pierd la pensie cu toate majorarile lor salariale?
   Nu credeti cumva ca poate si sefului SMG iar conveni sa iasa acum la pensie împodobit cu toate elementele soldei lunare brute plus niste g-uri adaugate intre care si un Oskar decît sa iasa cu OG 59 cu baza de calcul calculata din net la o formula de solda cu un coeficient de functie 4.35 , plus gradatii 24% si o IC ?
   Eu sunt sigur ca doar onoarea functiei îl mai tine ca activ.
   4/ @ tehnocrat
   Ce ai fi vrut sa le mai faca presedintele acestei găsti aclamate de prostime fiindca cred ei câ le vor mari salariile si pensiile când dintr-o ură nemaivazuta aceasta femeie de la muncă urmata de tot staful in frunte cu seful suprem se razbuna pe militarii de rămd prin ura contra politistilor si sri-isti scotând in fata pensii de magistrati si de generali sinecuri politice de 15 -20 000 lei .
   Daca punem in fata ca o astfel de denigrare la colectiv aduce voturi si ca pe lânga asta poporul nu va fi de acord cu actualizarea majorarilor salariale a unor pensii de peste 15 000 lei ce sa mai spuna presedintele @tehnocrat?

   Ștergere
  4. @ tigri 3 24 august 2017, 20:35. Iti sugerez sa nu mai incurci marfa cu ambalajul, simpatiile politice cu antipatiile etc. Ti-am mai spus ca fiecare are propria realitate, in functie de ce a trait pe pielea lui.

   Explic, da? Intrebi "De ce nu v-ati alaturat presedintelui când a cerut parlament si guvern fara condamnati sau cercetati penal?"

   Iti explic? Pt. ca prima problema a justiei nu este cea ridicata de presedinte, ci cu toata alta. Stii care este prima problema si cea mai grava a justitiei? Aceea ca justitia OBSTRUCTIONEAZA justia, aparand interesele ... statului, adica ale politicienilor.

   Iti dau exemplu! Subsemnatul si inca cca. 150 de persoane avem niste ilustre hotarari judecatoresti definitive care OBLIGA M.Ap.N. sa face ceva! Pana aici, este clar, da?

   Nu este clar! Urmare a faptului ca M.Ap.N. refuza sa le execute si cu asta basta! Deci face pipi pe ele de HJD contra statului. Justitia nici macar NU s-a sinchisit sa isi apere independenta, cand nu era mare lucru sa isi bage un articol de lege in coduri, incat propriile HJD sa nu ramana niste simple hartii!

   Stai, nu te grabi, sa iti arat cum se auto-obstrutioneaza justitia. Trecem la ultima cale existenta in Romania, cand ai HJD si statul NU vrea sa le execute. Executarea silita. Tu stii ce a facut insa justita lu' Peste? A bagat in coduri o manevra in favoarea statului. A decis asa: ca statul NU poate fi executat silit fara ... incuviintare judecatoreasca. Iti dai seama de prostie? Pt. a pune in executare o HJD, definitiva, care este titlul excutoriu doar teoretic, executorul judecatoresc are nevoie de incuviintarea ... unei instante de judecata.

   Si acum se derueaza balciu ... suprem. Aceasta instanta menita sa incuviinteze executarea silita a unei HJD, NU o incuviinteaza. Cetateanul ramane ca prostul cu o HJD in mana. Din cauza ca justitia si-a ...utut proprie independenta cand este vorba de HJD indreptate contra statului. Te-ai prins?

   Si atunci, cum PM sa ma alatur presedintelui intr-o lupta pt. niste polite politice, cand eu stiu pe pielea mea ca justitia are ca prima hiba faptul ca se auto-obstructioneaza si impiedica punerea in executare a HJD adoptate de magistrati ... real independenti, contra statului? Eu ce treaba mai am cu cauza secundara a presedintelui in situatia asta, cand stiu pe pielea mea cum toata justitia este o cloaca politica?

   Ștergere
  5. @ r 26500
   Atata timp cât suntem condusi de penali si condamnati penali prin decizii judecatoresti probabil ca nici noi nu meritam mai mult.
   Cam asta trebuia sa intelegi si nicidecum sa intri in probleme interne ale justitiei.
   Condamnarea definitiva vine de la judecator si nu de la procurori. Si ca atare se respecta inclusiv prin decizia CCR prind participarea condamnatilor la guvernare.
   Eu pun problema ,de ce daca la guvern nu se poate la parlamentul legiutor se poate ?
   Cam asta meritam daca asa gândim! Sa legifereze cum vor împotriva tuturor dusmanilor lor. Numai ca odata cu dusmanii lor sunt loviti si majoritatea nevinovata ! Poate întelegi ceva !!!!!
   Ai putea sa publici si continuarea inspre luminare si lecturare de catre @ tehnocrat.

   Ștergere
  6. Pt că nu este în măsură să ridice nici el piatra și să lovească! Cred că știi ce înseamnă ipocrizie....?

   Ștergere
  7. @ tigri 3 24 august 2017, 21:08. Man, eu am pus problema simmplu sau nu ai inteles-o!

   Cum sa nu ma implic in problemele justitiei? Dar nu traieste din si din banii mei sau ii castiga de pe Marte! Cand voi vedea ca ma invita Ministerul Justitiei sau Iohannis, sa ma roage sa imi puna propria HJD contra statului in executare, pe care acum tot justitia o obstructioneaza, voi reflecta si cum e cu problema penalilor.

   Deocamdata pt. mine, penalii nr. 1 sunt in justitie, care isi bat joc de cetatenii cu HJ definitive, obstructionand executarea silita a institutiilor statului! Retine! Canva, daca aveai o HJD, mergeai cu ea la un executor si ... gata! Apoi, mareata justitie s-a gandit ca nu trebuie ... utut statul si a inventat prevederea ca chiar daca ai o HJD, executarea silita a acelei HJD trebuie incuviintata de ... justitie! Si nu o incuviinteaza! Astia isi bat joc nu numai de cetatean, ci si de propria lor independenta care nu exista decat pe hartie.

   Iata! Ii trimit lui Iohannis al tau, propria mea HJD. Si ma alatura protestelor pt. faptul ca justitia obstructioneaza propriile HJD. Dar Iohannis nu este interesat de aceste lucruri elemementare pt. cetatean, dreptate, justitie, ci de ... altele secundare.

   Ștergere
  8. @ r 26500
   presedintele are o singura varianta in cazul HJD
   Să o trimita spre solutionare spre Mapn , MJ si la papa pius . poate papa il baga in seamă.
   Parca mai am un mesaj nepublicat.
   Nu face obictul cumva ?
   Oricum urmeaza sa le sterg.

   Ștergere
  9. @ T3 24 august 2017, 21:36. Da, parca ai un mesaj nepublicat. Da' ia spune, mai intai, pe cine ai abordat in privinta sesizarii din material? Sau nu prea te intereseaza respectarea drepturilor fundamentale si constitutionale si pt. armata?

   Ștergere
  10. @ R 26500
   Iti raspund sincer contra schimb de marfă..
   Sunt interesat de subiectul ”libertăti cetatenesti” in egala masura cu subiectul privind discriminarea inadmisibila care se face prin neindexarea pensiilor militare de valoare mica prin OG 59 cu rata inflatiei plus 50% din cresterea SMB similar ca la pensiile civile de aceeasi valoare baneasca cu cele militare.
   Cât despre libertati sunt convins ca Dragnea ,fiu de șef de post știe foarte bine câte ”îngradiri în drepturi cetatenesti ” a avut tatul lui în sfera lui de actiune mai ales ca era sef de post în triada cu popa si primaru si fratele care am inteles că a fost politist comisar sef sau sri-st. Cred ca toata triada tinea regim/post cu drepturi si libertati cetatenesti. Nu beau la crâsma decât pe gratis si la separeu cu continuare după ora inchiderii pentru plebe.
   Ca atare nu cred că o sa-l prea lamuresti prin aceste demersuri.

   Ștergere
  11. @ T3 24 august 2017, 22:20. Bine ca ai fost sincer. Adica nu ai facut nimic. Nu esti singurul, faci parte dintr-o larga majoritate de ... dormitori in izmene. Daca te consoleaza cu ceva.

   Ștergere
 10. Nu este legat de tema, dar poate prezinta interes, pt multi cutitori ai acesti blog.
  Astazi in Mo.Oficial nr 688/24.08.2017 a aparut ordinul 1144/1672 cu modelul cererii depuse la ANAF pt restituirea taxei de poluare si timbrului de mediu cf oug 52/2017.
  In Cluj-Napoca, cererea se depune la ANAF parter cam 8 (langa automatul de cafea)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Adrian, ma tem ca tocmai acestor ,,drepturi'' in plus, cerute ca parte componenta la pensii, au stricat de fapt pensiile, ajungandu-se la niste coeficienti de-a dreptul stupefianti si starnind revolta civililor! Se cereau coeficienti de mutare, de deplasare, de stagnare, de cascat gura la Luna, etc, in loc de cei de baza sanatosi si buni, pe langa grupe si baza de calcul de 80% cu maximum de 105%, MM-uri cum erau cam toti de acord si nu se mai facea atata tambalau! Lacomia la cerinte ne-au afectat pe toti...Acum o sa le scoata cam pe toate, din cate am inteles!

   Ștergere
  3. @ Adrian 24 august 2017, 19:08. Niet. Omul s-a exprimat destul de clar. Daca insisti sa tai un drept fundamental unui om, ii compensezi imediat acea nedreptate, cu altceva ... rezonabil. Rezonabil - daca acest lucru este considerat astfel si de ... victime. Tehno face referire la exact ce scrie in sesizare si anume ca "în trecut, a existat o compensare legislativă cu rol de echilibru, oncretizată printr-o lege specială de salarizare și printr-un regim special de pensionare pentru militarii români".

   Deci, a existat echilibru. Pt. 15 categorii de interdictii si restrictiionari de drepturi, statul a recompensat printr-o leafa mai mare si printr-un regim mai avantajos de pensionare.

   Revenind la dilema ta? Nu trebuie sa compensezi neaparat interdictiile de drepturi fundamentale cu ... pensii. Poti sa faci statui, sa le oferi oamenilor cate o proprietate la Miami, orice ... Conditia este simpla. Ce dai in schimbul celor 15 categorii de interdictii de drepturi fundamentale? Moca precis NU tine!

   Pana la urma, vrei sa iti spun ceva? Legat de pensiile astea militare. Salarizarea speciala oricum se dusese dracu' din 2011. A mai ramas, cu chiu cu vai, doar compensarea prin pensia militara. Care - hai sa o spunem pe aia dreapta! Nici pe departe NU acopera cele 15 categorii de interdictii de drepturi si libertati fundamentale. Practic, acea pensie a devenit un compromis la limita. Si cea mai ieftina alternativa pt. stat. O componenta importanta a compromisului fiind in afara de acoperirea celor 15 categorii de interdictii si ... santajul, de a-i scoate pe fraieri din barlog dupa pensionare in situatii de rezboi/mobilizare.

   Iar acum, cum pensiile militare s-au dus dracu' si astea, revenim de unde a pornit compromisul acordarii lor. Si anulam cele 15 categorii de interdictii de drepturi fundamentale si obligatiile militare de a merge la razboi ... dupa pensionare.

   Inca o data, compensarea poate fi efectuata si cu ... flori. Insa, conditia este ca florile sa acopere cele 15 categorii de interdictii. Lucru care este decis si de victime, nu doar de decidenti.

   Acum mai este si o alta situatie. Tehno are dreptate! El a fost deja consumat de sistem. Nu ii mai poti intoarce drepturile si libertatile fundamentale furate, inapoi! Poate ca ar fi fost presedinte acum, la al 3-lea mandat. Cand lt. col. fiind in activitate, a castigat alegerile prezidentiale. Si a ajuns si cel mai bogat om din Romania, urmare a afacerilor cu armament prin firma pe care a fondat-o cand era locotenent. Dar lui i s-au interzis ambele drepturi fundamentale. Pe baza promisiunii existenta in legislatia vremii, cum ca ai tu stat grija de el, si ii dai o pensie decenta. Doar sa nu candideze la presedintie sau sa afaceri cu armament sau macar cu o taraba in piata sa vanda haine de la Europa. Iar acum, dupa ce i-ai consumat libertatea, il minti si ii tai si ce i-ai promis.

   Prin urmare, Tehno nu este diversionist. Eventual disperat cum isi vede viata in urma, cand i-a fost confiscata libertatea de catre un sistem, care ulterior i-a dat un sut in ... ur. Or, asta nu este divesiune. Mai degraba, TU produci diversiune.

   Ștergere
  4. @ Cornelius Flavius Ifrim 24 august 2017, 19:42. Pici in capcana. Despre ce drepturi in plus discuti la militari? In conditiile in care magistratii si consilierii Curtii de conturi, au pe linie pensii de 8 000-10 000 euro pe luna? Si atentie, astia nici nu mai pot avea atributii "de seviciu" dupa pensionare. Culmea ca exact de de la existenta acestor atributii "de serviciu" dupa pensionare, vine si denumirea de "pensii de serviciu".

   Prin urmare, iti sugerez sa ii arati prima data cu degetul, pe pensionarii cu "pensii de serviciu", dar care nu mau au atributii "de serviciu" dupa pensionare. Si culmea, ca astia au pensii medii de 5 ori mai mari, decat ale celui mai "de lux" pensionar militar.

   Ștergere
  5. absolut genial ai pus problema r26500!!!!
   asa trebuie pus problema la discutiile cu guvernul!
   doar atat trebuie spus,nici macar procente!
   le spuneti de aceste 15 interdictii si ce dau ei in schimb!!!
   de ex eu sunt activ si vreau sa fac bani in privat si nu pot!!!
   imi da Adrian diferenta necesara sa am un trai decent???
   ca oricum un sofer de la primarie ia mai mult decat mine!
   ce raspunzi ADRIAN?

   Ștergere
  6. @Gelu Olescu, Pai, si magistratii s-au jucat cu ,,drepturile'' de erau in stare sa ceara si drepturi de dus la closet. La pizdelistii lui Dragan Penal le e cam frica sa se bage peste ei, insa vor fi nevoiti si acolo sa mai suprime, macar de ochii nostrii, cate ceva. Capcana ne-am intins-o noi, adica cei cu pensii ,,nesimtite'' care ei au inventat toata acesta sarabanda de drepturi, dar cu o smecherie: Valabila doar celor care treceau la pensie pe o perioada imediata, si nu la toti sau cei mai vechi pensionati, si de aici a inceput discutii pe discriminari de drepturi. Ele s-au facut pe muteste si discret, dar unii au iesit cu laudele in puiblic si s-a aflat, pentru ca au starnit invidii pe buna dreptate, intrucat discriminarile sunt prin lege interzise, insa...neaplicabile pentru toti!

   Ștergere
  7. @ Antonia Pinguin 24 august 2017, 20:24. Am mai spus. Cand eram tanar si sarac, am facut pe taximetristul. Si era sa fiu data afara, pe motiv ca practic o profesie ... nedemna.

   Am insistat apoi sa imi fac propria firma, cu niste maruntisuri electronice. Iar am fost amenintat ca sunt dat afara. Ca incalc prevederea aia cu nu am drept de firma. Si nu am mai facut-o.

   Mi s-a interzis dreptul la munca, dreptul la un trai decent etc.? Da! Daca discutam de trambitatele pensii contributive, mi s-a limitat posibilitatea de contributie, fiindu-mi interzis sa contribui si eu in plus din activitatea de taximetrist sau din aia cu comerul de electronice? Da!

   De aceea, procentele si poeziile, nu mai au nici o relevanta. Incalcarea de drepturi fundamentale si constitutionale a nascut si naste monstruozitati! Pe asta trebuie marsat pana in panzele albe!

   Ștergere
  8. va rog mult sa le spuneti celor care au contact cu cei din ministere(inclusiv cu LOV) sa puna pe tapet doar acest lucru,de ex eu sunt de acord sa intru in pensie pe legea contributivitatii dar sa ma plateasca pt orele suplimentare(peste 60 de ore lunar=7 zile de lucru la civili,AUZI ADRIAN) si nu se platesc niciodata acestea!!!!!
   daca ar plati acele ore as avea contributie si as sta linistit,sa ma lase cu telefoane la orice ora,nici o bere nu pot sa beau linistit!,ETC
   stie asta ADRIAN?

   Ștergere
  9. Cornele,
   Dar civilul ăsta de dădea prietenul tău și al lui Padina?
   Este omul tău?
   Îți dau 1 lei pe el!
   Mă k ... pe leul tau!
   Și eu pe omul tău!
   ....un juvenil și de replici, dar el spune totul!

   Ștergere
 11. @R-26500
  Nu ar fi rau sa va faceti si niste copii pe hartie cu ceea ce ati trimis pentru ca nu care cumva sa va treziti ca ati trimis altceva...Sunt multe modalitati de a trimite e-mailuri de pe alte adrese catre institutii etc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Suna cam a ... frica sau mi se pare mie? Da, este posibila si o inscenare, totul este posibil in pseudo-democratia instalata in Romania. Numai ca sa nu uiti, ca ce este scris aici (sesizarile, adica) sunt captate inclusiv de martori de peste tot. Americani, rusi, chinezi, francezi etc.

   In final, dar si Nelson Mandela a tras-o rau pe vremea apartheid-ului, pt. drepturile si libertatile fundamentale. Doar ca la el in tara - minoritatea era a negrilor, nu a militarilor ca la noi, in rest nu este mare diferenta. A facut si incatusat pe seama insistentei cu care a aparat drepturile si libertatile fundamentale ale minoritatii sale persecutate. Iar in final, a ajuns presedintele RSA.

   Ștergere
 12. Muine, adicatelea Vineri, trebuia sa se convoace staff-ul pezdelist in frunte cu Dragan Super Penal pentru soarta penziilor speciale si cele civilesti. Din pacate, mimoza Lola Lov Fiola este pe ciclul de sezon cu o dismenoree, adicatelea dureri provocate de unele resturi din ultimele lupte greco catolnice corp la corb cu noul sau amantloid! Si, atunci, guzganul rozaceu, Dragan Bulibasa Penal, a amanat discutarea finala a penziilor ,,speciale'' saptamana viitoare, tot in zona folclorica a Neptunului. Soarta noastra in acesta sedinta se va decide! In mod sigur 100%. Dar nu disperati: Toate masurile lor anti constitutionale se vor discuta si in Sparlament, si la cati fani iubitori au cei doi, care formaza binomul penal...Opozitia si grupul Ponta sunt cu noi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine ca ai anuntat. Sa inchidem cercul sesizarilor catre guvern. Premierul stie, Dragnea stie. LOV stie. Trebuie anuntati direct si ministrul apararii si de interne. Nu de alta, dar foarte posibil ca premierul sa nu ii fi informat si sa tina doar pt. el.

   Ministrul apararii si cea de la interne, sub a caror obladuire directa se intampla cele mai mari incalcari de drepturi si libertati fundamentale din Romania. Ambii contrasemnand fara scrupule, OUG 59/2017.

   Ștergere
  2. ce bine ar fi daca ati lasa scrisul fara pamflet ca nu ne distram aci

   Ștergere
  3. @Luminita, e reala: S-au amanat discutiile pe saptamana viitoare ca n-a putut Olguta sa vina. Poate ca Luni sau Marti.
   Va asigur ca tot ce trimiteti lui Dragnea este citit, dar nu va raspunde niciodata. M-am folost de un siretlic sa-l incerc. Cu ocazia asta i-am transmis ca, daca as avea ocazia sa ma aflu fata in fata cu taranoiul needucat pus la Armata cioban, l-as flegui intre ocarine pentru nesimtirea de a nu citi macar petitiile, neavand pretentia de a le da si curs, si i-am propus ca atunci cand se va afla cu el la un spritz sa-l educe sa dea curs acestor petitii cum este normal si legal!
   Siretlicul? Ii tot scriam la modul semi vul si ma accepta. Nu stiam totusi daca sunt citit de-a dreptul. Atunci l-am injurat ca pe stadion, dar foarte vulgar! Imediat mi-a dat acele retururi cu multe explicatii in engleza. Cand am lasat-o moale, n-am mai primit acele retururi. L-am apreciat ca macar ma citeste, desi i-am zis-o de la obraz ca-l urasc personal si pesedeul lui bolsevic ca mi-a distrus pensia mea, cat si ale camarazilor mei rezervisti, si am sa lupt impotriva lor, dar l-am apreciat putin ca are o ramasita de caracter ca citeste mesajele de pe telefonul sau mobil, nu la fel si pe taranoiul needucat, perfid, gretos si ignorant de la Aparare, dupa cum am specificat mai sus!
   Pana la mijlocul anului viitor se vor recalcula toate pensiile, va asigur! Din nou.

   Ștergere
  4. Pana in Octombrie, Legea pensiilor trebuie sa fie gata, dar nu si supusa aprobarii, caci mai intai vor fi dezbateri publice. Dezbaterile astea le-am mai vazut noi anul asta pe undeva, si tot ce au vrut ei au facut ca ne-am trezit cu placinta OUG 59! Sapatamana viitoare doar se pun de acord intre ei cu pricipiile de baza, mai adauga sau mai scad articole conform bursei zvonurilor sau sa nu fim atacati in asemenea hal incat sa aiba dusmani in plus, ca oricum sunt in continua scadere pe sondaje si Ponta le sta cu parul ridicat la colt sa le fure electoratul. Ceva schimbari vor fi, insa pomenile pe coeficienti vor disparea cu certitudine, ca si pensiile gomflate, reduse pe lege astfel incat sa nu se poticneasca la CCR. Taina este la baza de calcul, dar se pare ca e batuta in cuie pe 65% minima, maxima iar nu se stie cu exactitate, grupele de munca oricum sunt in discutii. Pana ce nu se da public nu stim exact ce va fi, e clar!

   Ștergere
 13. La
  Acum 99 de ani Unirea Mare s-a înfăptuit grație tributului de sânge al oștirii și sub acoperirea frontierelor, în special în V de către UM sub comanda directă a MS Regale!
  Că răspuns, un guvern autist, cu un an înaintea Marii Sărbători, lovește în elementul de comandă control-C2 al întregului SNAOPSN! Și nu întâmplător, ci concertat!
  Ferească-i Dumnezeu să nu fie cu ordin de afară, căci cu ghearele rapace își vor sapa singuri mormântul!
  Sau....mai bine sa și-i îngroape cei ale căror interese le servesc, căci nici țărână țării nu-i suportă!...
  Cum draku vine asta? O țară săracă cu politicieni superbogati!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai sesizat bine. Ofensiva este concertata. Are legatura clara cu ceva extem de naspa pt. toti romanii.

   Nu m-as mira prea tare, daca in perioada urmatoare, vom asista la ministri si alti demnitari de rang inalt, posibil si lideri de partide ... arestati. Pt. complot sau ... altele asemenea. Cel putin asa se intampla in state normale, in situatii de subminare a suveranitatii si in cele de inalta tradare.

   Ștergere
 14. ALTA traznaie ,zice ca de la 2019 se va acorda prin legea salarizarii 15% pentru complexitatea munci , la cam toate domeniile ????? si specifica cui nu se aplica .. alta aiureala

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Luminita, ei zic multe, dar legea adopata prin Prlament este sfanta si credibila. Astia mint de ingheata si focul din soba! Se lauda ca fac, ca dreg, la cateva zile schimba macazul si se dezic...M-am acrit de minciunile lor, mai ales ale Fiolei, care are un tupeu fantastic de a duce in eroare si de a minti ca o...scoaba!

   Ștergere
 15. Olescule@Acest Adrian nu este altcineva decat Bontas si pe cale de consecinta nu merita onorat cu un raspuns cu atat mai mult cu cat individul propaga idei fasciste.In unele comentarii, subtil,individul cere ca valoarea pensiei sa fie invers proportionala cu varsta.
  Individul bantuie inclusiv pe Rezervistul unde fara nici o retinere umbla cu chichite si ataca pensionarii militari .In toata activitatea sa pe internet se simte ura viscerala la adresa militarilor.
  El stie foarte bine ca in MApN individul ca angajat a beneficiat atat inainte de 1990 dar si dupa 1990, de prevederile codului muncii lucru care pentru militari nu exista.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Un diversionist cu mai mute fete. Mai posteaza si intr-un stil - aproape de nerecunoscut, dar cu alt limbaj. De maidan - adica. Este aceeasi persoana.

   Ștergere
 16. Centrală nucleară Paks, Ungaria. Budapesta, ode pentru Putin. Care viziteaza luni Ungaria. Pt. judo cica. Intamplator, adica exact, inainte de inceperea "Zapad 2017"

  https://www.dcnews.ro/centrala-nucleara-paks-ungaria-budapesta-ode-pentru-putin_555341.html

  RăspundețiȘtergere
 17. Ungaria si Rusia au ceva in comun: Aspiratia la teritoriile romanesti! Ii leaga asa de tare ca, ,,intamplator,'' se gratuleaza cu fel de fel de ,,nimicuri,'' insa doar ca sa le intareasca starea cooperanta. La o competitie de judo, un sef de stat are o sala sau birou special de ,,cazare,'' de suprafata, dar trebuie si intampinat cuviincios de omolog, si nu cu martori. Ceea ce discuta ei acolo nu este obligatoriu si pentru gura casca din staff, sau de aiurea. Telefonul cu fir rosu putand fi interceptat intre state, acolo se pun la cale vizionari de harti cu viitoare configuratii statale! Intelegeti? In hoanghena sa nu te increzi nici in vise...Dar nici in znacioc!

  RăspundețiȘtergere
 18. O recomandare pe baza unei experiente anterioare. Ca sesizatea sa junga direct la presedinte, eu zic ca am reusit.

  La CSAT am avut leapsa in 2011-2012, trasa de o umbra a sistemului pe nume Ion Oprisor http://csat.presidency.ro/. In sensul ca problemele grave de securitate semnalate, le-a pasat la ... CPS si ... DMRU.

  Asa ca acum, in adresa catre CSAT, am precizat ca sesizarea este inaintata spre aducerea la cunostinta a tuturor membrilor CSAT, inclusiv a presedintelui CSAT si a generalului Nicolae-Ionel Ciuca.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si a ministrului justitiei "Sesizare în atenția tuturor membrilor C.S.A.Ț., inclusiv a președintelui C.S.A.Ț., a ministrului justiției și a șefului Statului Major General". Cu adaptarile de formulare, de rigoare.

   Ștergere
  2. Treabă cu pasatul documentului la Ministerul de resort este f cele....derobează de sarcina luării unei decizii!
   Problema este puțin altfel...Președenția ar trebui să se adreseze ministerului prin Premier sau cel mult SGG!
   Dar nu este normal că atunci când cineva îți solicită un lucru sau reclama ceva, tu să-i dirijați petiția, pentru răspuns,, tocmai spre cel parat! Este așa o lașitate....
   Referitor la activități extrașcolare serviciu...
   Prin 2007-2011, aveam un șofer care lucrând în ture, în timpul liber mai baga și taximetrie...Categoric că eu știam, dar nu aveam nicio poziție!
   Cineva, mult peste mine, a indus ideea că am avantaje și de asta nu iau poziție....Nebunul nu ținea cont de nimic, până când i-am zis, în glumă că eu sunt acționarul majoritar al firmei, dar sunt mascat!
   Gelu,
   Îți dai seama unde poate merge invidia la noi? Dar prostia?
   Referitor la Bontaș!....
   Fiind, la a 3 generație, în ramura, băieții i-am stopat, la început am crezut că Adrian este doar un regulat al vieții lui mici, pe care a dus-o! Eu am fost format că odată ce am declarat nu și te-am și scuipat, atunci nu rămâne, pe veci!
   Ce face idiotul? Nu numai că ne împroașcă cu laturi pe blogul H, de mă sună cunoscuții, prietenii....etc, dar același lucru făcea și pe Rezervistul, blog pe care eu nu intrasem și pe care l-am accesat total întâmplător!
   Deci cea mai clara bârfa de curva masculină!
   Bun...asta nu-i tot! Că sa fie cât de cât veridic își ia drept aliați inca 2-3 secături, unanim recunoscute și opozante mie, cât și ție!
   Acum ce face piticul?...simplu...:
   Vine și linge cu o limbă lunga acolo unde a scuipat, pe principiul că blogul este liber și are drept la opinie!
   Pai, Adrianei, tu, neghiobiile, după ce au supt 20% spor MApN, că civil puturos, acum vii să mă jignești pe mine, acasă kiar?
   Daca ai văzut filmul "Dueliștii" și pt tine a fost doar un film artistic, află că pt noi a fost și este un mod onorabil de viață!
   Și dacă tot l-ai văzut, sper că au reținut finalul, pt că eu nici nu uit și nici nu iert, pe pământul ăsta, kiar dacă ești un civil...
   De uitat, uită prostii, de iertat să te ierte popa, dar eu o rezolv in codul onoarei pe care voit ai întinat-o!
   Așa că...tu scrie acum, cât
   ai degete ...mana, cap, corp....scrie lipitoare scârbavnică unde poți și ce poți, căci totul are un pret, pe lumea asta! Iar tu l-ai ignorat cu rea voință! Și asta este f grav!

   Ștergere
  3. @ Iulian Mares 25 august 2017, 06:11. Ce naiba, nu cunosti metodele propagandei securistice? Una este discreditarea celor care nu se supun "politicii securistice de partid si de stat". Este cea mai rudimentara dintre toate, dar este inca eficienta. Bontas pe asta a invatat-o si pe asta o aplica. Discrediteaza cu scopul spargerii oricarei nucleu care expune pe tapet problemele militarilor si care apara interesele militarilor.

   Asta cu discreditarea este una din metodele uzuale folosite si in mass media pt. a scapa de o persoana incomoda. In general, prima afirmatie conteaza pt. public, restul nu mai are importanta. Dupa un prim succes, discreditarea se intoarce insa contra celor care o promoveaza, pe masura ce insista.

   Pana la urma, hai sa fim seriosi, cine in afara de cine nu le cunoaste stilul, mai bute botul la unul ca Adrian sau Cezar? Sau cine nu mai observa directionarile lui T3? Etc. s.a.m.d.

   Ștergere
 19. Totusi... cine are initiativa in DEMOLAREA peniilor militare? Nu ministrul muncii? Ma intreb ce treaba are cu pensiile militare? Armata nu are legatura cu legislatia muncii. Nici cu contributivitatea. Vedem, zilnic, tot felul de indivizi, care zbiara ca rezervistii au pensii ... nesimtite. Indivizi care, numai cand deschid gura arta o profunda dusmanie fata de Armata. Ma intreb, in acest timp, unde sunt cei care ar trebui sa vorbeasca despre Armata? Daca mai exista cineva care reprezinta Armata.
  Pe de alta parte, din toate initiativele prezentei guvernari, incepand cu vestita OUG 13, asta e singura care a prins. As zice ca a gasit terenul slab. Minciuna si diversiunea a reusit sa transforme Armata in dusmanul si parazitul poporului. ASTIA NE CONDUC....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De aceea trebuie abrogata Sectiunea a 3-a in totalitate. Indivizii de care pomenesti, acuza ca babele, pe fondul in care militarilor activi le este interzis sa ... reactioneze.

   Simpla abrogarea sectiunii in cauza va pune ordine imediata in lucruri. Imagineaza-ti ca acum, toate ...urvele si fatalaii care se isterizeaza contra pensiilor militare, prin studiouri de TV, nu au langa ei, nici un militar activ care sa reactioneze. Sau sa fie contratu macar telefonic de un militar activ. Urmare a faptului ca militarilor le este interzis sa se exprime. De aceea, fufele si fatalaii aceia isi si fac de cap.

   Alta devine insa situatia, cand de exemplu, un SGP sau subofiter sau ofiter. iritat aflat in misiune prin Afganistan, si facut de cacao la B1TV, intervine liber in emisiune si ii ... ute in gura pe propagandistii care nu au loc de pensia lui.

   Este vitala abrogarea Sectiunii a 3-a. Pentru absolut toti militarii. Aceasta sectiune nenorocita este ca o camasa de forta pusa pe militari, pt. a putea fi executati apoi la liber.

   Ștergere
  2. poporul este dezbinat fiindca asa le este convenabil , au facut asta numai aruncand pe piata salariile militare , diersiune , poporul nu mai este cu voi

   Ștergere
 20. @ Gelu Olescu & Iulian Mares: Doar cel putin 10% v-am trimis pe Yahoo ce am trimis si ce am primit la si de la greii statului, senatori, deputati, diferiti oameni politici, toate compartimentele si greii MApN, ministrii si ziaristi, analisti politici, etc. Nici unul nu mi-a reprosat ca sunt foarte vulgar, revoltat si manios pentru ca am fost distrus la pensie si blocat! A trecut vremea linsului clantelor, milogelilor in genunchi, cersetoriei si a slugarelilor la mafiotii talhari! Cine te fura cu ceva este talhar, bandit, penal, un nenorocit, si ca atare ii vorbesti, i te adresezi si te comporti cu el tot ca cu un mafiot, ca sa fii inteles, pentru ca vorba buna si frumoasa nu este pe intelesul si placul acestor idioti iremediabil! Eu bat si shut ca masina de cusut! Cand o sa ne redea drepturile inapoi, jos palaria si scot vulgul din vocabular, pana atunci asa cum se comporta ei cu noi, ca borfasii, tot ca borfasul ma comport si eu! Amin.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este bine sa scrii măscări!
   Eu nu am primit nimic...

   Ștergere
 21. Apropo: Am primit respunsuri si prin posta, astept o Comisie de la Ministerul Muncii la domiciliu, insa am specificat ca, daca in componenta se afla si un membru de partid PSD, cu carnet, il scot pe usa cu suturi in cur si-i dau afara pe toti! Nu admit decat lucratori specialisti in probleme sociale, fara tangente mpartinice pesediste, eu stergand din telefon si din memorie sau prietenie orice are legatura cu fascismul si bolsevismul pesedist, si chiar de as crapa de foame si lipsuri si as haladui pe strazi fara casa, eu sa nu mai aud de vre-un nenorocit de pesedist care mi-au distrus sperantele si pensia!

  RăspundețiȘtergere
 22. T3@manifesti o atitudine de pupincurist pentru Iohan incat provoci greata.Vezi ca esti si tantalau.Armata isi face generali si colonei cat ii e necesar.Nu esti avansat daca nu esti pe functie.
  Iohannis are obligatii care nu trebuie sa fie scrise ci ele izvorasc din calitatea de comandant.Un comandant suprem nu trebuie sa aiba grija sa nu aiba o armata prost platita,prost echipata,prost dotata.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rectific.Un comandant suprem trebuie sa aiba grija sa nu aiba o armata prost platita,prost echipata,prost dotata.Chiar nu-ti spun nimic nemultumirile rezervistilor?

   Ștergere
 23. Vreau sa-i dau un raspuns acestui limitat tigri tri, care n-anvatat nimic de la profesorul domniei sale ELIANU, profesor universitar doctor docent:
  A. Imi este rusine ca sunt contemporan cu dumneavoastra, despre camaraderie nu poate fi vorba.
  B. Il iubiti pe iohannis, iubirea- i oarba. Atata puteti, nimeni nuva cere mai mult.
  C. Ce putea sa faca iohannus ? Nu ma ce-o spus in martie 2015, la Bilantul MApN pe 2014:

  RăspundețiȘtergere
 24. Zice Prim Ministrul Tudose: ,,Vor recalcula toate pensiile in plata! Nu e normal ca un General, veteran de razboi, de 90 de ani, sa ia 10% din pensia unui Colonel iesit la pensie la 49 de ani!"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Când i s-au stabilit pensia nu era general, cu toate scuzele de rigoare, dar avansările post activitate, în timpul pensiei nu contează financiar!
   Să-i fie rușine lui Tudose...este și porc și măgar...trebuia să majoreze indemnizațiile viagere ale veteranilor din WW2 și cele ale văduvelor și mutilatilor,, nu ale țăranilor de primari, miniștri...etc!
   Tudose ești un porc...și lângă tine are loc și Tutuianu, că ministru de resort!
   Pt că manipulați ordinar!
   Regele și guvernul MS dădeau pământ veteranilor și văduvelor....voi grade neacoperite financiar și minciuni cu cisterna!

   Ștergere
  2. Gradul de general fiind atribuit in rezerva nu presupune si o pensie de general! Consilierii Prim Ministrului Tudose sa citeasca legile!

   Ștergere
  3. Cine il opreste pe Tudose sa-i mareasca pensia generalului,veteran de razboi,de 90 ani astfel incat sa o depaseasca cu 10% pe cea a unui colonel iesit la pensie la 49 de ani?
   Dobritoiu este depasit de evenimente.Stelele mari le-a dobandit pe criterii politice,adica a fost avansat dupa trecerea in rezerva la fel ca Oprea.In plus are si o tinichea agatata de coada.

   Ștergere
  4. pai ne recalculeaza cand li se scoala lor huooooooooooo

   Ștergere
 25. Bun. Un prim bilant legat de ultimele sesizari. De fapt aceeasi sesizare, cu adresanti diferiti. Desi continutul sesizarilor este identic in proportie de minim 95%, pentru particularizarea adresantilor conteaza exact cele 5%. Stiu ca unii s-au grabit. Au luat prima sesizare - particularizata pt. guvern, si au trimis-o tot asa cum era partucularizate pt. guvern, si la parlament si la presedintie si pe unde a mai ajuns. Ceea ce este o eroare - exact de diferentierea aceea de 5%, depinde cine decide asupra rezolutiei. Ideea diferentierii fiind ca fiecare adresant sa fie obligat sa rezolve sesizarea, de sine statator.

  Avem si primele rezultate. Rezultatele scontate care demonstreaza ca strategia aplicata - de a NU mai cere pensii, ci drepturi si libertati fundamentale si eliminarea discriminarii aceia la mobilizare/razboi, ii socheaza pe decidenti. Invatati pana acum sa nu facem altceva, decat sa ne referim la pensii. Iar ei ne-o trageau in barba, directionand astfel de sesizari la misto catre un minister sau altul care aveau legatura cu pensiile. Ministere care eventual ne trimiteau un raspuns tot la misto si ...gata.

  De data aceasta, situatia s-a schimbat. Obiectul sesizarii creeaza rumoare si deranjeaza la cel mai inalt nivel. Pt. ca nu pot contra cu nimic sesizarea si nici nu o ma pot pasa la misto la ... CPS. Cu siguranta ca orice decident care primeste o astfel de sesizare, are senzatia ca ii fuge scaunul de sub ... ur. Asta fiind si ideea principala.

  Dupa cate am realizat, s-a declansat ceva de anvergura, la toate nivelele. Asa ca intuitie - dupa tonul adoptat de decidenti, presupun ca ni se va oferi ceva in schimbul acceptarii sa inchidem ochii macar la vreo 2-3-4 restrictionari de drepturi din cele vreo 15 cate sunt in Sectiunea a 3-a. Iar oferta va fi legata de ... pensii. Foarte buna, negociem, dar sa vedem mai intai oferta, sa nu fie tot vreo pacaleala.

  Pana se decid ei - si trebuie sa o faca repede, pt. a ne lua o marja de siguranta, noi continuam prin sesizarea grupurilor parlamentare, unul cate unul. Deja am contactat un astfel de grup (din opozitie), dispus sa initieze fara rezerve, proiect de lege in parlament, care sa ridice toate acele interctii si restrictionari.

  Inchei avand acum certitudinea ca metoda abordata, cea cu denuntarea interdictiilot de drepturi si libertati, este cea mai eficienta si care nici nu poate combatuta sub nici o forma. Abia de acum incolo, devine palpitant!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am la sesizari si reclamatii, scrise sau rimate, cat toti rezervistii la un loc! Bune, rele, dar am atras atentia prin ineditul formularilor, nemai vazut pana acum in Romania, prin mdul meui de adresare ciudat, in versuri, vulgar si pe directia absoluta a scaderii si blocarii pensiilor si drepturilor militarilor! Scrie una decenta, normala, intelectuala pana la Schopenhauer sau Freud, fezandata si parfumata ca se vor sterge cu ea la Cur...tea de Casatie, dar baga una de cioban, agresiva si pe ultimatum ca le va sari in ocarine ca diagnsticul de cancer in metastaza!

   Ștergere
  2. FFFFF putini pot face petitii in versuri genialule!
   Poate te acuza de hartuire.... :))

   Ștergere
 26. Intrebare de curiozitate! Exista cineva de la MJ (penitenciare) sau din MAI, care si-a insusit sesizarile si a reactionat? Dar de la SRI, STS sau SIE? Daca da, pe unde au ajuns sesizarile voastre?

  Pt. functionarii publici din MJ si din MAI, chiar am si eu dilema. Dilema fiind ca daca la pensionare primesc grade militare si ajung in rezerva, carui statul se mai subordoneaza cand sunt in rezerva? Celui de functionar public unde nu exista grade militare, sau tot L. 80/1995 din moment ce au grade militare in rezerva? Oricum, cei in cauza trebuie sa fie atenti cand jongleaza cu trimiterile la L. 80/1995, sa nu cumva sa fie luati la misto de propriile ministere ca ei de fapt sunt functionari publici ... e incurcatura aici.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Onorabile, mii de rezervisti de la MI au obtinut grade fiind pensionari in rezerva! Eu stiu cazuri din Focsani, Buzau, Bucuresti si toata tara e impanzita cu astfel de cazuri, la noi sunt, insa la alt mod si pe activi, dar fara stagiul minim, ci cu incalcara normelor, dar cine sa faca audit pe asa ceva?

   Ștergere
 27. Gelu,
  Pensia suplimentară, ilegal confiscată prin nevalorificate cf. L223/2015 = Pilonul II de pensie!
  Acesta este un furt calificat al statului la adresa cetățeanului militar!

  În această situație, consider că acest furt generalizat reprezintă octombrie. 16 al discriminărilor asupra militarilor, întrucât prin furt deliberat și calificat militarii au fost deposedați abuziv!

  Guvernului,
  Dă-mi banii mei, pe care mi i-ai furat precum tâlharii!...cu dobânzile,scuzele adecvate, precum și cu C/valoarea daunelor morale cauzate!
  Nu vreau sa fiu furat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dupa parerea mea ar trebui desfiintat.Este anacronic si in dispretul economiei de piata.Credeti ca s-a mai pomenit undeva in lumea asta ,poate doar in Coreea de Nord ar mai fi posbil sa fii obligat sa dai banii tai unde vor ei.Daca treaba ar fi fost benevola mai intelegeam si eu vaiete s.a.m.d.

   Ștergere
 28. Am mai afirmat si repet: tabula rasa mai salveaza infernul legislativ nascut de nenorocitii astia !!! Habarnisti politici ajunsi conjuctural la butoane, alimentati amagitor de "specialistii" gurmanzi de interese cu dedicatie...Nimeni nu s-a gandit la urmari, la faptul ca actiunea lor poate aluneca usor in tradarea intereselor acestui stat! La un strain gen reprezentant NATO nu am pretentii (ce poate sa judece? - sunt problemele lor interne, sa le rezolve!)dar presedintele - comandantul suprem, CSAT, guvernul (!!! - acoperit de ridicol prin necunoasterea realitatii), seful armatei care se acopera cu gloria celui mai bun subordonat pe care l-au avut penalii si afonii cocotati in turnul lor de fildes...dar, activii? Iar, repet: a venit timpul sa-si spuna parerea si activii pentru ca au depus un juramant, nu fata de fetele plesnite de sanatate din fruntea tarii ci fata de milioanele de romani care, manipulati ordinar, ar renunta fara remuscari la armata care le-a asigurat linistea pana acum! Unde am ajuns!?! La 64 ani simt ca nu mi-am facut datoria, asa cum scrie Constitutia! Acum, e prea tarziu! Cei mai tineri, simt pericolul dar inca n-au curajul deciziei. Mai traiesc cu un pic de speranta!

  RăspundețiȘtergere
 29. Da , eu sunt fost ofiter superior sef de serviciu in MAI-Jandarmi, si am trimis absolut toate notificarile spre decidentii destinati si am adaugat si Raportul special al Avocatului poporului si decizia nerespectata de guvernanti odata cu aderarea la Nato privind soldele activilor.Deocamdata nu am primit nici un raspuns la e-mailurile trimise.

  RăspundețiȘtergere
 30. Ce a spus iohannis in martie 2015 la bilantul MApN: "Valoarea suprema a institutiei dumneavoastra sunt oamenii in uniforma , femei si barbati, militarii de toate gradele, care in tara sau in teatrele de operatii din afara tarii isi fac datoria.
  Este datoria noastra sa le asiguram un statut profesional , dar si pensii decente dupa trecerea in rezerva"
  Cateva luni, mai tarziu , guvernul lui: ciolosi, o taiat din drepturile de pensie, a rezervei operationale si generale. O urmat semnarea legii salarizarii unitare a bugetarilor, unde activii, in frunte cu seful SMG, sunt la limita de jos a societatii. S-o facut ca nu vede hemoragia arteriala, a activilor din sistem, in primul rand a celor din comanda si conducerea structurilor militare, de la toate nivelurile.
  Pt tigri tri: cand il vedeti pe iohannis intrebati-l va rog, cum sta si ce parere mai are despre " valoarea suprema din MApN".

  RăspundețiȘtergere
 31. Pe RoTV am auzit din Dobritoiu ceva ce nu-mi vine să cred .
  spune omul ca la MAI doar militarii beneficiaza de pensii militare ,politistii nu având statut de functionar public cu statul special.
  Spune omul adica intreaba de ce ministrul de interne nu stopeaza platile compensatorii pentru cei care se pensioneaza momentan.
  Daca ati mai vizionat careva hai sa lamurim lucrurile .
  Omul asta chiar a luat-o pe aratura sau nu stie ca este in functiune L153 care abroga L284/2010 si nici nu prevede acordarea de plati compensatorii sau ajutoare la trecerea in rezerva.
  Oare a facut-o la derută sau chiar nu stie ca politistii beneficiaza de pensii militare?
  Oare Dogaru care-l tot lauda de la el se inspiră când o ia si el pe arătură ?
  Spitalul 9 mic copil ........ Doamne fereste cu asa habarniști !
  Daca vorbea civilul Ilie Serbanescu mai ziceam ,dar de la un asa zis general .........nu ma asteptam........

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai, nu e singurul personaj cu stele mari pe umeri care nu stie ce e sub el ! Situatia in care am ajuns este si consecinta atitudinii nefaste a acestor personaje, cocotate pe o scara falsa a valorilor, mult mai vizibila si influenta cu acordul tacit al...nostru !!!

   Ștergere
  2. Ii intereseaza doar de burta lor.In rest somn si pace...sau mai bine tacere.

   Ștergere
  3. T3.... o singura intrebare!

   Corect, L153 abroga dreptul privind ajutoarele la iesirea la pensie si produce efecte in viitor, de la data promulgarii! Ca una inseamna plati compensatorii, conform defunctei OUG-7 si alta ajutoare cf L284, asta este o poveste doar pt cei care vorbesc si nu citesc!
   Cei iesiti la pensie anterior L153 au dreptul suveran al platii ajutoarelor, sau L153 taie acest drept ot toti, inclusiv pensionati anterior, caci pe acest mod de gandire poate ar trebui extinsa sine die legea, .... si cei care au beneficiat de plata ajutoarelor (10, 15,20) sa returneze banii?

   PS-eu stiam ca doar categoria de legi reparatorii are actiune in trecut, retrocedand bunuri si valori confiscate abuziv de comunistii bolsevici, daaaaar, mai stii? Ca tot se vorbeste ca aceasta globalizare nu inseamna gloaba pentru gloabe, ci un curat neocomunism!

   Ștergere
  4. @ Mareș
   OUG -7 a fost transpusa mot a mot în legea salarizarii 138/1999
   Legea 138/1999 a fost transpusa mot a mot in legea 284 /2010 în privinta recompensei cu plati compensatorii si ajutoare la trecerea in rezerva.
   Platile compensatorii se aplica in cazul pensionarii anticipate din motive de desfiintare ,functie ,unitate ,etc
   Aici intrevine si cazul acelei d-ne chestor de la interne pensionata la 42 de ani cu 18 000 lei careia smechereste i -s-a desfiintat functia de functionar cu statut special (chestor) si după pensionare a fost reincadrata pe acelasi post care a fost transformat imediat in post de pmc.(motiv de plângere penală in instanta depusă de Coarna).
   Aici pe baza L284/2010 care nu s-a aplicat niciodata dar este similara cu L138/99 (dupa care se stabileste baza de calcul pentru recalculatii pe L 223 pâna la aplicarea L153/2017) acesta d-na chestor beneficia si de plati compensatorii ,plati compensatorii blocate prin OUG-rile repetate date de la an la an.
   L 153 nu mai permite /specifica nici acordarea de ajutoare si nici plati compensatorii în plus prevede abrograrea L284/2010 iar la art 62 din anexa privind salarizarea SNApOP specifica expres ca drepturile nereclamate in termen de 3 ani se prescriu.
   Ca atare d-nul general Dobritoiu vorbea pe lângă subiect.
   OUG-urile repetate care proroga aceste drepturi si acum L153 nu dau posibilitatea de admitere in justitie a unei plângeri pe aceasta tema deoarece nu exista baza legala pentru motivarea plângerii.hau ,hau nu tine in instanta chiar daca moral esti indreptatil la acel beneficiu.
   L153 actioneaza pentru viitor insa OUG-urile plus alte prevederi privind prescrierea actioneaza pâna la data intrarii in functiune a L153 -01.07 2015.
   Cei care ies cu vechime completa la vârsta standard de pensionare beneficiaza doar de ajutoare nu si de plati compensatorii.
   Un caz similar s-a intâmplat cu profesorii când au fost pacaliti de Androneasca cu majorarea salariala de 50%.
   Dupa ce au venit la guvernare nu au avut fonduri sa puna in aplicare majorarea. Au lasat insa legea sa curga nepusa in aplicare ,adica fara sa-și dea seama ca aceasta produce efecte.
   După ce profesorii si-au revendicat drepturile in instanta Boc a dat aceste ordonante continuate de Ciolos si psd de prorograre anuala a acestor drepturi intre care si ale platilor compensatorii si ajutoare pentru militari.
   Ca atare profesorii au câstigat in instanta drepturile doar pentru perioda cât legea a produs efecte (mai bine de un an de zile)si nu si pentru perioada cât drepturile au fost prorogate de acele ordonante.
   Cei care au dat in judecata si-au câstigat in mod esalonat aceste drepturi platite esalonat de stat in vreo patru ani parca.
   Ce a fost sub OUG-urile de prorograre date din an in an nu s-au cîstigat.
   Militarii care nu au beneficiat de aceste drepturi nu au nicio perioada de acest gen in care legea sa fi produs efecte fara actiunea acestor OUG-uri. Daca existau astfel de perioade neacoperite de aceste OUG-uri si pentru militari se puteau admite plângeri si câstiga în instanta.
   În rest foarte complicat si doar in mare masură prin vointa politica .
   Dar cum la noi se poate intâmpla orice reparatii...........sa fie intr-un ceas bun.

   Ștergere
 32. Sunt comentarii retinute. Multe. Motivul nu il mai constituie injuriile, ci faptul ca nu se refera la material. Li se vor da drumul dupa ce trecem de furtuna.

  Si o sugestie. Userii care tot vreti sa socializati pe langa tema, ar fi mai bine sa va dati nr. tel. si sa va povestiti intre voi, in particular, ... ce vreti voi voi. Dupa regula de bun simt, ca cel mai amarat sa dea doar un ... bip celui mai instarit.

  Cu aviz pt. T3, Cornel, Adrian etc. Sper ca dimineata sa nu mai regasesc 250 e-mailuri de la aceeasi persoana. Nu de alta, dar trebuie sa sap prin acele e-mailuri repetitive, sa le gasesc si pe cele care ma avertizeaza ca trebuie sa platesc facturile sau altele asemenea. Merge 1-2-5, dar nu ... 250.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai fac pauza ca m-am naucit dracului de atatea lupte greco-catolice cu morile de vant, ca scriu cate 500 de petitii la cate un dobitoc sa-i deschid creierii aia ingusti de numit politic in functie, fara nici o calitate intelectuala, si primesc un singur raspuns de analfabet si autist ca petitiile au fost redictionate spre ,,solutionare, cica, tot catre calaii pensiei mele! Fascismul asta idiot, bolsevic, pesedist, cand dracului scapam de el? Cand dracului vom scapa de Lola Lov Fiola si Dragan Super Penal, macelarii pensiilor militare?

   Ștergere
  2. Apelati cu incredere serviciul debit direct.Eu am ceva ani de cand mi-am luat gandul de la facturi.Numai bani in cont sa fie...Numai ca astia ne-au pus gand rau...

   Ștergere
 33. Protestele din P Victoriei s-au diluat!
  Oare acestea sa fie cauzele?

  https://www.dcnews.ro/mobile/proteste-pia-a-victoriei-cinci-ipoteze-pentru-care-manifesta-iile-s-au-oprit_555414.html

  Sau, exact ceea ce nu se doreste a spune? Inca!

  RăspundețiȘtergere
 34. Franta ne-a arata totul! ... :))

  https://media.dcnews.ro/image/201708/w670/macron2_66802300.jpg

  Sau

  https://www.dcnews.ro/mobile/nathalie-loiseau-poza-viral-la-cotroceni_555481.html
  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai, linc-urile astea sa le citim cu dictionarul de limbi straine?

   Ștergere
 35. @Olescu
  Dilema ta privind gradele militare este justificata atat timp cat nu exista un act normativ care sa reglementeze situatia. In acest moment oricine se poate considera militar si daca are ceva influenta pe langa politic o poate oficializa prin introducerea in statutele profesionale. Nu se doreste limpezirea apelor, guvernul recunoaste importanta Clasificatorului Ocupatiilor insa refuza cu incapatanare sa se conformeze directivelor europene obligatorii. Dau un citat din Nota de Fundamentare prin care recunosc ca este esentiala recunoasterea ocupatiilor:

  "Trebuie subliniat faptul că nomenclatorul COR este deosebit de important pentru implementarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. Contractul individual de muncă are ca element de bază ocupaţia conform Clasificării ocupaţiilor din România. Ocupaţia influenţează de asemenea o serie de aspecte ale relaţiilor de muncă ce ţin de: completarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor; dobândirea de calificări şi de noi competenţe care sporesc capacitatea de adaptare a salariaţilor la noile cerinţe ale unui mediu în schimbare; asigurarea de condiţii adecvate de sănătate şi securitate în muncă; salarizare; condiţii speciale de acces la ocupaţiile reglementate; asigurarea de condiţii adecvate concrete de muncă, de echipamente individuale de protecţie şi de muncă pe care salariatul trebuie să le utilizeze."
  Asta e link-ul pentru cine vrea sa citeasca intregul document.
  http://gov.ro/ro/print?modul=subpagina&link=nota-de-fundamentare-hg-nr-1116-18-12-2013

  Recunoasterea ocupatiei de militar este ESENTIALA pentru reglementarea activitatilor din domeniul care ne priveste. Totul se leaga de acest act normativ. TOTUL!
  De asta am subliniat ca initiativa lui micuztu e de mare importanta insa cu sanse foarte slabe de reusita. Sunt interese mult prea mari pentru a nu se recunoaste ocupatia de militar si aplicarea directivei europene obligatorii.
  Eu cred ca nu mai are rost sa risipim cuvinte, situatia este extrem de clara. Nu sfatuiesc pe nimeni ce sa faca dar sa citeasca documentul, sa evalueze situatia si apoi sa faca ce crede de cuviinta.  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Intrebarea necesita un raspuns concret. Daca in activitate esti politist sau la penitenciare si inaintezi petitie dupa modelul din material, in vederea eliminarii interdictiilor de drepturi si libertati fundamentale, CE PREVEDERI SI DIN CE LEGE LE SOLICITI ABROGAREA? Pt. ca in material se face referire la L. 80/1995. Iar politistii si penitenciaristii cat sunt IN ACTIVITATE NU se supun acestei legi, nefiind militari si neavand grade militare. Iar la pensie sunt ca ... ula, adica s-ar cam supune L. 80/1995 - avand grade militare in rezerva.

   Este clara intrebarea sau nu? Tu cum ai facut sesizarea? Sau dai doar sfaturi altora?

   Ștergere
  2. @Olescu
   Eu nu am facut sesizari ci petitii inclusiv la PE de aceea am considerat sa va ajut sa nu facti aceleasi greseli ca mine. Trebuie sa intelegi in primul rand ca actiunea de petitionare e una cu un singur cartus. La al doilea nu mai ai dreptul, citeste OG 27/2002. Daca nu o fundamentezi cum trebuie nu mai ai dreptul la alta petitie, mai mult risti sa le tai macaroana altor petitionari.
   Tu trebuie sa intelegi ca politisti si penitenciaristii au recunoscute ocupatiile fata de militari. L 80 e un statut la fel cum au si ceilalti. Multi ii plangeau de mila lui Ciuca, ca e platit ca un papusar dupa LSU. Pai e perfect normal, atat timp cat papusarul are recunoscuta ocupatia si asupra acestei ocupatii se aplica celelalte acte normative, ex. Codul Muncii, insemana ca el desfasoara o activitate legala. Problema e ca Ciuca neavand recunoscuta ocupatia intervin doua optiuni, ori nu il plateste pentru activitatea pe care o depune aceasta nefiind recunoscuta ori il echivaleaza cu o ocupatie deja recunoscuta legal, adica papusar. Ei au ales a doua varianta.
   Mai mult, ocupatia de militar nefiind reglememntata oricine poate pretinde ca executa acea activitate. Chiar acum dadeau o stire la TV ca padurarii vor si ei pensie militara(speciala) pentru ca au munca periculoasa si ii bate hotii de lemne. Daca au suficienta influenta in politic sigur vor obtine ce cer pentru ca nu ii impiedica nimic legal, isi vor trece in statutul lor ce le trece prin cap.
   Daca nu te-a convins motivatia guvernului din link intreaba-te de ce exista atata incapatanare in a nu recunoaste ocupatia de militar si de ce toate tarile din lume se supun acestei reglementari mai putin Romania. Amintesc, e obligatorie.
   Priveste comentariul lui Mares de mai jos cat e de indignat si ai sa intelegi ce sunt in stare sa faca pentru a nu se intra in legalitate.
   Nu mai insist, fiecare face ce crede de cuviinta, consider ca mi-am facut datoria.

   Ștergere
 36. De asemenea vreau sa va atrag atentia supra unui aspect, vad ca unii deja ati inceput sa primiti raspunsuri asa cum v-am spus.
  Trebuie sa intelegeti ca cei carora le trimiteti petitii va considera inamici si nu concureti in a rezolva o situatie pe care o aduceti in discutie. Vor face tot posibilul sa conserve situatia actuala, indiferent care e ea. Nu puteti sa invingeti un aparat birocratic excesiv de numeros care nu doreste sa se faca valuri si sa se schimbe ceva, pentru ei e bine asa, de ce sa se schimbe? Ganditi-va ca voi sunteti painea cea de toate zilele pentru sutele de mii de birocrati, in plus peste numarul necesar functionarii unui stat normal la cap. Marea majoritate nu au pregatirea necesara si nici dorinta de a face ceva, cum au fost angajati cred ca nu e un mister pentru nimei.
  In petitiile pe care le trimiteti nu intoduceti absolut nimic de care s-ar putea lega un birocrat pentru a va trimite la plimbare, petitia trebuie sa fie foarte scurta, cateva randuri, nu introduceti legi, articole de legi, principii, etc. se vor lega de orice chichita pentru a va plimba de la o institutie la alta pana va lasati bagubasi.

  Cum vad eu o petitie robusta privind COR cu 10 grupe adresata Ministerului Muncii:

  Doresc sa aflu de ce Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune implementarea ISCO 08 la nivel de 10 Grupe Ocupationale inca nu se aplica si in Romania? Conform regulamentului in cauza aplicarea acestuia este obligatorie si nu optionala iar masurile acestui regulament trebuia sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2011.

  Foarte scurt, nu dati detalii decat cele de identitate obligatorii, nu va exprimati nemultumirea fata de ceva, nu va declinati calitatea de militar, pensionar, nu scrieti principii, nu faceti referire la acte normative, etc. Se vor agata de orice scrieti in petitie pentru a va plimba de la o institutie sau alta.
  Cu certitudine vor cauta cate ceva dar le veti ingreuna foarte mult munca si aveti sansa sa primiti un raspuns cat de cat concret. Astfel aveti sansa sa trimiteti raspunsul oficial ca atasament in alta petitie impotriva guvernului catre Parlamentu European.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1]. Te-as ruga sa mai termini cu COR si cu ISCO. Materialul este despre cu totul altceva. Eu am facut si o sesizare pe aceasta tema la MMPS. In primul rand ca nici nu prea stiau bine despre ce este vorba cu COR etc. In al 2-lea rand au dat si un raspuns cum ca au transmis la MApN inca de prin '907 toamna sa codeze specialitatile/grupele etc. Poate or fi si facut treaba asta. De unde stii ca nu este clasificata/trecuta la secret treaba, la fel cum face si HG-S 1019/2010 cu grupele noastre de munca?

   2]. Multumim pentru sugestii. Tu cui ai scris in sesizarea ta ca ceri statului roman sa respecte depturile si libertatile fundamentale si pt. militari? Asa ca sa nu murim ... prosti. Este ca nici macar NU te-ai obosit sa sesizezi asa ceva?

   3]. Poate renunti sa NU mai dai sugestii, fara ca mai intai sa citesti tu insuti, sesizarea. Dar complet. Stii ce inseamna asta ..." voi acționa atât individual, precum și în cooperare cu alți cetățeni, atât în interiorul, cât și în exteriorul României, pentru denunțarea și combaterea prin orice metodă ...."

   Ia gandeste-te ca cele mentionate ti se adreseaza chiar tie. Adica esti preavertizat si undeva ca daca nu intri in legitimitate de buna voie, vei intra cu ... biciul. Mai inainte fiindu-ti indicata si propria ta ilegitimitate - pt. ca esti cam ilegitim in functia ta de decizie - unde ai ajuns prin suntarea democratiei, din moment ce ai interzis si militarilor sa candideze ca sa ii aleaga liber ... poporul. Adica te-ai ales cam singur. Asa ca petitia este ... foarte buna. Desteptule!

   Iar nemultumirea ti-o exprimi precis cand constati ca unui cetatean i se incalca drepturile si libertatile fundamentale. Pt. astea au murit milioane de oameni in cursul istoriei. Iar eu sa ... nu imi exprim nemultumirea, zici? Ba o exprim ... Fix cum le sta mai rau in coaste. Sa nu uiti ca sesizarea are un ... termen. Dupa care - daca mai este cazul, urmeaza celalalt pas. Dar ce crezi ca am greturi sa denunt cele cuprinse in sesizare la Cdm. NATO din Bucuresti? In nici un caz.

   Ștergere
  2. Ce sa fie trecut la secret mai? Ca esti militar, colonel, sergent, maior, soldat? Tu ai habar cum ti s-a facut contractul de munca si cum ai fost raportat la REVISAL? In niciun caz colonel.
   Codarile alea de care zici tu sunt ilegale, incalca legislatia muncii.
   Daca ai ceva inteligent de spus, spune, daca nu, sari peste comentariile mele.

   Ștergere
  3. @ Ein Stein 26 august 2017, 11:22. Ai praf de creta in stanva de creier? Iti spun ca ai dreptate. Dar de inteligent ce esti, nu observi ca pierzi. Pana NU reusim sa ne recastigam drepturile si libertatile fundamentale. Un parlamentar sau un ministru militar activ, rezolva problema cu COR in 2 timpi si 3 miscari.

   Prin urmare, Cap de Piatra (Stein inseamna piatra), toate se fac in ordinea logica. Altfel, te lupti cu morile de vant. Iar inceputul este cu abrogarea acelor nenorocite de interdictii de drepturi fundamentale.

   Ștergere
 37. Buna ziua,
  Va rog sa binevoti a-l ruga pe ministrul apararii sa comunice public prin ce act normativ a delegat atributiile care ii revin din Legea nr. 167 din 12 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, publicata in Monitorul Oficial nr. 599 din 14.7.2017.
  Ma refer expres la prevederile art. 4, punctele 3,4 si 17.
  Va mai rog sa-i solicitati doamnei Vasilescu sa raspunda public de cand armata, partea de salarizare si pensii, face parte din “domeniile sale de activitate”, sintagma utilizata in mod expres pentru delimtarea competentelor ministerului pe care temporar il conduce in Hotararea 12/2017/12.01.2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 44 din 16.01.2017.

  Va multumesc pentru amabilitate,

  Cu sincer respect,

  Dan Vasiliu

  RăspundețiȘtergere
 38. Il bag in ma-sa pe psihopatul care a incercat sa imi sparga contul de e-mail si de Facebook. In plus ca de bou ce este, are si ghinion ... penal.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Posibil B. A. ..... Că tot se da IT-ist!....
   Oricum...sunt destui interesați..., mai ales acum, în zilele astea fierbinți!
   Daca ai programul specific...este o joaca de copii!

   Ștergere
  2. @ Iulian Mares 26 august 2017, 22:23. Da, dar sunt stupizi de prosti. In afara de parola, am confirmare prin SMS prin cod unic - care se schimba de fiecare data, pe un nr. de telefon, plus pe al 2-lea nr. tel. de rezerva.

   Iar pe mine m-au anuntat prin SMS, exact Google si Facebook, pe ambele nr. de telefon. Ce nu stie fraierul ala de hacker incepator, ca setarile confidentiale de cont, indica in afara de locatie ... si dispozitivul de unde a fost incercata hacker-eala aia de 2 lei, ba chiar si OS, precum si ora, minutul si secunda. Elemente ce pot fi utilizate ca probe clare ... de procuratura.

   Au fost saltati altii mai isteti pt. goange din astea, daramite un amatorist care de bou ce este, habar nu are ca si-a last amprentele penale peste tot!

   Ștergere
  3. Cine altul decat un priceput in calculatoare, si este posibil ca acest ciochist sa fie din partea partii ,,vatamate'' a binomului penal pesedist!

   Ștergere
  4. Dan Vasiliu, avem un ministru al Apararii confuz, ignorant, paralel si paralelogram, inca nu stie pe ce planeta kaki se afla ca nu s-a dezmeticit, si din prima zi l-au zapacit lingatorii de clante si pupincuristii de serviciu! Acum hiberneaza, pardon, saliveaza la naturile vii, in miscare, pe undeva pe la Neptun, iar cand se intoarce, isi reia somnul cu capul pe birou, lasand problemele noastre pe mainile slugilor! Pa!

   Ștergere
  5. Ma gandesc la unul respins si caruia nu i s-a mai permis postarea ineptiilor!

   Ștergere
  6. @ Cornelius Flavius Ifrim 26 august 2017, 22:37. Priceput de prost, eventual. Ai nr. de telefon, OK? Daca iti bagi optiunea 2 de securitate, tu nu temai poti loga la e-mail sau pe Facebook, decat numai dupa ce primesti un SMS de la furnizorul de e-mail sau de Facebook, cu un cod de identificare. Altul la fiecare logare. Ca la Internet Banking. Numai tu poti vedea acel SMS si acel cod.

   Ștergere
  7. Una peste alta, cei de la departamentul anti-hacker de la Facebook si care sunt si cam mistocari, mi-au trimis pe telefon ceva cam asa: "Eram convinsi ca nu ai fost tu. Dar ne-am facut datoria!"

   Pt. ca idiotul care a incercat sa ma hacker-easca, nu stie lucruri elementare. Orice PC, telefon sau tableta, au ID-uri unice. Iar eu mi-am declarat toate sculele mele, la Google si la Facebook. Prin urmare, daca incerc sa intru in cont de pe alte scule, decat de pe cele declarate, se aprinde ... alarma. Iar boul care a incercat sa ma sparga, a intrat inevitabil de pe ... sculele lui. Si a declansat alarma.

   In sfarsit, ii mai transmit idiotului ca sunt membru voluntar si in ... Insider Program. La Microsoft. Adica le probez programele de operare si transmit statistici, propuneri de imbunatatiri, date despre disfunctionalitati, nepotriviri de hardware, chestiuni legate de securitate etc. Asta ca ... idiotul care incearca sa imi sparga conturile, sa inteleaga ca este atat de descoperit in incercarile lui penale, incat la ora asta ... i se cunoaste si culoarea hartiei igienice cu care s-a stres la ..ur in seara asta.

   Ștergere
  8. Oricum, a fost un idiot care, neavand cuvintele de acasa sa le posteze aici deschis, daca avea ceva pe suflet, a incercat cu un act de sabotaj penalsi, indiferent cat s-ar feri, raman amprente electronice sa-l divulge! Cei de la centru nu-s pra bucurosi sa intervina pentru descalcirea acestor taine, de teama ca se raporteaza evenimente ce sa umbreasca activitatea on line per ansamblu.

   Ștergere
 39. Pt Dl Dan Vasiliu
  Legea 167/2017 cf Art IV, intra in vigoare la trei luni de la publucarea in Mo Oficial, adica 14 octombrie 2017.
  Daca muierea asta, olguta vasilescu isi mai baga nasu, unde nu-i fierbe oala, incepand cu 14 oct 2017, fiti sigur ca i sa-l intreb pe ministrul MApN, de ce nu respecta legea.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tehnocrat, 100% ca individul nici nu-ti va citi petitia! Cunosc eu marfa asta pesedista, caruia ii zice ,,tzaranoiul!'' Trage concluzii macar din porecla de botez!

   Ștergere
  2. @ Cornelius Flavius Ifrim 26 august 2017, 22:53. Replici ai mereu! Dar este ca habar NU ai ce cuprinde Legea 167/2017 cf Art IV? Stii cum e? Povesti si pamflete scrii, asta primesti si ca raspuns! Poate incerci sa fii mai pragmatic cand combati. Pt. ca nu poti combate cu generalitati pe nimeni, ci aplicat ... pe un text de lege, ordonanta, Declaratia Universala a Drepturilor Omului etc. Asta inseamna insa sa fii pragmatic, chiar si sa mai si citesti ... daca vrei sa fii si eficient. Altfel, gura sloboda fara acoperire, baba chioara se cheama!

   Ștergere
  3. Ca sa intelegi L167 trebuie sa ai alaturi si pe cea veke!
   Noutate...infiintarea Statului Major al Apararii, clasificarea fortelor dupa rolul si locul in operatia strategica, misiunile lor, cat si dupa gradul de operationalizare!
   Dar, tot romaneste s-a facut, intrucat principalele directii ce trebuiau sa intre in SMA au ramas tot la ministru!
   Tot noutate, ...fortele destinate pt lupta de rezistenta, in integralitatea lor, sunt in subordinea SMA, prin CNMC! In plus, skimbari pe ici oe colo a denumirilor unor structuri, gen: era Directie, acum este Directie Generala.....etc!

   Cornele, poti solitita loc in baze de tratament-refacere si pasunat in poligoane!
   Asta ca sa nu te omori cu cetitul si sa-ti rapeasca timpul pretios al creatiei literare, de o inestimabila valoare, practica si teoretica! Deci, forja tata dar, nu mai zice ca esti rezervist!

   Ștergere
  4. Pentru ,,tzaranoi'' nici nu ma obosesc in explicatii, el fiind interesat mai mult de Comisia SRI, sa bage la apa cativa tablagii cu microfoanele in dormitoarele amantelor si cocotelor pesedistilor de la varf, decat de problemele noastre. De cand a venit pe functie, n-a avut activitate decat de lasat sa fie vrajit si adormit cu lapte si miere de consilierii care i-au raportat ca e liniste si pace in tot Sisemul militar, si ca nu sunt probleme, sa nu iasa la suprafata manariile lor de s-a ajuns in situatia grava a nemultumirilor si a activilor si a rezervistilor, primii plecand pe rupte speriati de ce se intampla la pensii, rezervistii fiind suntati grosolan la pensii, iar acest sef ne zambeste pasiv pe sticla TV si ne spune senin ca in Armata e foarte bine!

   Ștergere
 40. Imi spunea un prieten cand eram tanar, nici acum nu-s batran, pt ca ramanem tineri prin copii nostrii :" Graiul dulce, cur viclean, caracter de moldovean" se referea la unul marangoci, doi metri sub pamant, secretar utc A-4, sef st maj si imputernicit la cda D Dej, mazilit de mihaila, secretat consiliu politi pcr D Dej. Am multi prieteni de familie din Moldova. Dar, acum pot sa zic ca acest nestimabil ifrim cornelis flavius, mi-a adus aminte de ce-mi spunea prietenul meu acum 20 de ani. Deosebirea este ca ifrim cornelius, este din arma si specialitatea AUTO.

  RăspundețiȘtergere
 41. @Dan VASILIU
  Nu va suparati,dar pentru a fi mai rigurosi este vorba despre art.I,punctul 4 si subpunctele 3,4si 17.Probabil din aceasta cauza e atata graba cu legea pensiilor unice,pentru ca din data de 14 octombrie a.c. ministerul muncii nu mai are ce "cauta" in ograda ministerului apararii,fie chiar si cu privire la pensiile militare de serviciu...De asemenea ministerul este obligat sa ne apere interesele.
  Nu vor introduce contributivitatea pentru militari,care si pentru civili, este pur si simplu TOXICA si NOCIVA in tipul nostru de economie emergenta si in conditiile in cazul in care timp de 27 de ani s-a lucrat pe contracte de 2,3,4 ore cate 8,10 sau chiar 12 ore pentru a nu plati taxele si impozitele.Cei care au "patit" asta se vor trezi la varsta de pensie cu cate 200-250 de lei/luna, pentru o viata de munca.In alta ordine de idei,contributivitatea se calculeaza incorect prin folosirea ca numitor a salariul mediu brut gonflat de salariile foarte mari din domeniul bancar,asigurari,petrol si gaze,intr-o economie unde,85% din salarii sunt la nivelul salariului minim pe economie.De asemenea pilonul II trebuie eliminat rapid pentru ca pur si simplu este nesustenabi,ca sa nu mai vorbin despre faptul ca cei care cotizeaza sunt obligati sa-si "acumuleze "banii aici...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De la introducerea lui prin lege, de la o anumită vârstă, Pilonul II a fost obligatoriu!
   Entitățile financiare folosesc banii oamenilor în plasamente, iar lor le dau o dobânda insignifiantă!

   Ștergere
 42. In nesintirea si obligatia executarii unor ordine transmise de afara, Bogdan Chirieac nu se lasa cu una cu doua, ci folosindu-se de 1-2 exemole reale, prin tehnica manipularii ordinare si diversioniste improasca mereu cu noroi!
  Morsa nu are adresa de mail operationala, ca l-as intreba la ce suma plateste CAS sau CASS?
  In fapt, cand contul tau a strans 6 de zero, in €, mai conteeaza viitoarea pensie?
  Dar, ca sa stim cu cine avem de-a face, va propun sa cautam prin inteligentul google ce afaceri reusite are in CV, venerabilul analist, in fapt un recenzor al sintezelor publicatiilor de profil din lumea intreaga!
  Iata, cum el, cel mai cinstit dintre pamantenii in viata, publica idiotenii abia rasuflate, incercand sa puna presiune pe un guvern subtire, ducand in derizoriu unele masuri bune si exacerband prostia si ura viscerala, intrucat, el, idiotul, nu spune cu subiect si predicat cine sunt cei cu pensiile uriase, plasand astfel macularea asupra celor care au fost blamati public, prin propaganda guvernamentala! Si, va rog sa retineti ca nu gratis, pentru ca nicio televiziune nu-ti sustine ideile inepte decat pe avantaje financiare, ce conduc in publicitatea comandata, de catre firmele ombilical legate de putere!

  https://www.dcnews.ro/mobile/chirieac-scenariu-dezastruos-pentru-romania-acolo-sunt-problemele_555639.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ACEST CHIRIAC stie cineva ce hrampurta pana in 1989 de este asa de nenorocit , chiar nu ii baga nimei pumnul in gura acestiu porc? uite ies in strada iar lighioanele , astia cred ca legile se fac in strada . IMI ESTE SILA

   Ștergere
  2. Chirieac uraste din ficati Armata, cred ca era un plavn in stagiul militar obligatoriu, un anapoda pe invers la comenzi, a fost corect instruit si a ramas pe creier cu anumite reminiscente oligofren-obsesive de razbunare...

   Ștergere
  3. Ai perfecta dreptate. La o discutie, un sustinator al ideilor(???!!) lui Chireac, om cu pregatire si diplome mi-a reprosat "Cat m-au ...egulat astia ca tine in Armata...". Din pacate, vedem cu ochiul liber ca sunt multi de genul asta. Au un cuvant de spus si-l spun. Nu conteaza efectul. Platesc o polita tuturor APV-lor fosti si actuali.

   Ștergere
 43. @Olescu
  Scuze m-a cam luat valul.
  Asta e ultima mea interventie pe COR asa ca te rog sa citesti cu atentie doar ce scriu aici fara sa presupui altceva.
  In unul dintre articole ai cerut plata militarilor sa se faca la 24 de ore, foarte bine. Uite urmatorul scenariu, zice Olguta, da bai e corect ca militarii sa fie platiti la 24 de ore nu la 8. Aceasta masura se poate aplica doar prin Codul Muncii, se adauga un articol in cod care prevede ce am scris mai sus si gata, nu se poate aplica. De ce? Pentru ca Codul Muncii lucreaza cu grupe ocupationale, Ciuca pe care tot il vaitam, va fi platit tot la 8 ore pentru ca el e echivalat cu papusar nu cu militar, pentru ca aceasta din urma, ocupatia, nu exista. Codul Muncii este strans legat de COR. Repet citatul din motivatia guvernului:
  "Trebuie subliniat faptul că nomenclatorul COR este deosebit de important pentru implementarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată."
  Nu spun eu cat de important este COR, guvernul spune ca "este deosebit de important", hai sa nu ma credem pe mine ca poate spun prostii, hai sa dam credit guvernului. Toti spuneti pe aici ca la MAI salariile sunt mai mari chiar daca sunt platit pe aceasi lege cu aceiasi coeficienti. Pai e normal pentru ca anumite prevederi din Codul Muncii, la ei, se aplica pentru ca avand grupa ocupationala prevederile din cod au efect pe cand militarii neavand nu se aplica, nu mai revin cu exemplul lui Ciuca.
  Mai apar de asemenea situatii ciudate, politistii cat sunt in activitate sunt functionari publici iar la pensie sunt militari. Cam ciudata metamorfoza, nu crezi?
  De asemenea este perfect indreptatita si solicitarea padurarilor, de ce la pensie sa nu fie militari? Conversia s-ar putea face extrem de usor, isi trec in statutul lor ceva de genul, padurar de padure mare echivalat cu general cu o stea, padurar de padure mica-mijlocie echivalat cu colonel, padurar de zavoi echivalat cu plutonier si tot asa. Culmea e ca ar fi perfect legal atat timp cat ocupatia de militar nu este definita, adica acelasi scenariu ca la MAI.
  Si ca incheiere, daca guvernul spune foarte clar cat de important este COR-ul si ca fara el multe masuri nu se pot aplica si totusi se opune cu o incapatanare iesita din comun, atunci de ce sa nu ii fortam sa-l aplice pentru ca e obligatoriu. Nu mai spun ca aici imi miroase a abuz in serviciu si ar cam fi o tema pentru DNA.Repet recunoasterea ocupatiei de militar este mult mai importanta decat presupui iar codificarea functiilor militarilor dupa niste chestii secrete este complet ilegala.


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Atentie! Din ce spui, vezi ca unele stari de lucruri NU mai sunt valabile de vreo 2 luni. Cf. noii legi a salarizarii unitare, intrate deja in vigoare, de la 1 iulie 2017, si militarii sunt remunerati la zile ... lucratoare. Daca in altele am esuat, pe asta macar am reusit-o!

   Vezi aici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446

   Anexa VI, art. 86.

   "(1) Cuantumul zilnic/orar al elementelor soldei lunare cuvenite personalului militar se determină prin raportare la numărul zilelor LUCRĂTOARE corespunzătoare fiecărei luni a anului/durata normală a timpului de lucru". Deci, dupa zeci de ani de discriminare cum ca militarii sa fie remunerati la zile CALENDARISTICE, s-a incheiat cu prosteala. Lupti 8 ore de luni pana vineri si gata. Daca este nevoie sa lupti mai mult de 8 ore pe zi sau in week-end, banul jos! Fix ca la ceilalti oameni ai ... muncii. Eu i-am felicitat atunci pe militarii activi care au reusit in sfarsit, ca dupa zeci de ani de discriminare, sa intre intr-un regim normal de munca. Pt. noi este tarziu, am fost ... cobai.

   Legat de cele mentionate, sa vezi lucruri palpitante. Cand dupa prima aplicatie de 30 zile non-stop, o sa beleasca ochii Ministerul Finantelor ca urmare a normlitatii prevederii mentionate, trebuie sa scoata fonduri salariale minim ... triple (cam la asta duce plata la tarif orar), sa achite lefurile militarilor.

   NOTA: Daca esti curios, sa citesti si Art. 86 (2). La politisti si cei de la penitenciare, legea s-a intors. Adica - daca au chef ministrii lor sa faca misto de politisti si penitenciaristi, poate sa le taie macaroana si sa ii plateasca la fel ca pe militari in trecut, adica la zile ... CALENDARISTICE. Art. 86 (2): "(2) Cuantumul zilnic/orar al elementelor salariului lunar cuvenit polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se determină prin raportare la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă/durata normală a timpului de lucru, CU EXCEPTIA SITUAȚIILOR PENTRU CARE DREPTURILE CUVENITE SUNT PREVĂZUTE A FI ACORDATE PENTRU ZILE .... CALENDARISTICE.

   In orice situatia, militarii activi au ... punctat teribil si merita felicitati!

   Ștergere
  2. Da, dar am o problema. Cand eram tanar ofiter faceam cel putin 3 servicii de zi pe unitate/luna. Pentru asta lipseam de la programul subunitatii 6 zile. Acum, pontat la tarif orar, daca nu sunt platit ar trebui sa-mi asigure inca 3 zile libere pentru fiecare serviciu, deci 9 zile. Total 15 zile lipsa de la programul de pregatitre pentru lupta. Ce Armata e asta? Sper sa inteleaga stapanirea si sa plateasca nu sa dea liber.

   Ștergere
 44. Cu Bogdan Chireac asta, trebuie sa avem o discutie ... democratica. Sub forma unui protest la unul din sediile unde mananca ... acat. Cu banner ca cei de la Green Peace afisat pe acel sediu.

  Intra imediat si propagandistii in ... malaxor. Cu asta incepem.

  RăspundețiȘtergere
 45. Invit pe cei doi colegi de salon, f cunoscuți, să posteze aici daca ai idei concrete!
  Când vorbești sau scrii despre persoana ce nu este prezenta de numește doar bârfa, iar indivizii sunt curve masculine!
  Așa este domnilor AB, C?

  RăspundețiȘtergere
 46. Se vorbeste ca Molusca ar fi fiu de gl. de securitate.Printre altele Molusca a facut si pe ghidul la Oficiul National de Turism ocazie cu care si-a facut si sarcina de turnator la secu.Chemat de CNSAS sa-si clarifice situatia a refuzat.Individul dupa 1990 a intrat in niste afaceri cu SRI precum si cu ficele lui Voiculescu.Nu are studii care sa il califice drept jurnalist.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Te referi la Motorola?
   Da, este absolvent de Politehnica! În grupă cu Dorin Cocoș!
   Colegi de armata, la Plenița!
   Ta-su a fost ofițer la MApN!

   Ștergere
  2. Sa vezi cine ne toaca marunt, marunt. Si nu e greu deloc. Nimeni nu le da replica acestor dusmani ai Armatei. Oare o stii vreodata individul ce viata ducea un APV-ist care incepea culesul porumbului in Insula Mare in septembrie si is facea norma si in ziua de Craciun? Nu mai vorbim de Afganistanul de azi.

   Ștergere
  3. Am gasit pe internet inregistrarea unei convorbiri intre Molusca si Cocos.Un dialog suburban de care si cei mai inculti oameni s-ar rusina.Jigodie care se da intelectual.

   Ștergere
 47. In peregrinarile mele prin Pirinei, cautand steagul pierdut al legiunii a VII, care a incercat sa-l opreasca pe Hanibal "am cules "urmatoarea balada:

  BALADA CEZARULUI


  Pelinas,pelin amar
  Auzit-ati de-un cezar
  Petrica din Cimisoara
  Ce ne face de ras, tara.

  Frunza verde de mohor
  Acest frate-a lui Ficior
  Din prostesc exces de zel
  Facu-n piata macel.

  A iesit la drum procletul,
  Corigent cu alfabetul
  Se crede pe TAB ,calare
  Nici macar rusine ,n-are.

  Si ca sa luati aminte
  Nu am mila de morminte
  Fac,in viata , ce vreau eu
  Cu surorile ...Caceu !

  Geaba muri Ceausescu,
  Caci eu si cu Visinescu
  Si cu alti tortionari
  Mitraliam in pietari

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ar fi OK, daca ai adauga si sugestia ofiterului italian. Care a auzit ca in Romania, niste derbedei care nu dau 2 bani pe incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale militarilor romani, tot ei denigreaza armata!

   Daca nu ma inseala memoria, sugestia ofiterului italian fiind: " - Dar de ce nu ii arestati pe derbedei!" Sugestie perfect normala. Este asa sau nu?

   Ștergere
  2. T2,
   Admirabila balada folclorica culeasa!
   Sfat: da-i voie Stanei Izbasa, sa o puna pe melodie si sa o cante in Piata 700 si la Catedrala! Inregistreaz-o la proprietati intelectuale si nici pensie nu-ti mai trebuie, caci banii curg din drepturile de autor! Stie Izbasa, caci "a facut dreptul!"

   Gelu,
   Bag seama ca, italienii sunt pragmatici si gandesc direct!
   In sfarsit, gl. Ciuca a indeplinit un obiectiv major: Statul Major al Apararii!
   Ca nu este el kiar ca in NATO, ca-i lipsesc cel putin 3 dierctii....ei, este romanesc, o noua varianta! Principiul "unitate in diversifitate", din UE a fost implementat si in OTAN, caci de interoperabilitate cu final in comuniune am si uitat! Asa da domnule, felicitari!
   Acum stim de ce a fost mut 2 luni! Lucra intens!

   Ștergere
 48. Oripilat de furtul salarizarii, oe text de lege, Coarna se revolta si vrea plata cu ora, ca la altii....:))

  https://www.dcnews.ro/mobile/dumitru-coarna-propun-la-ministerul-de-interne-plata-cu-ora_555712.html

  RăspundețiȘtergere
 49. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 50. Am trimis sesizari la Presedintele Romaniei, Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor. Astept feed-back.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Puțin....:))
   Corneliunsson de laudă că el trimite câte 8-9 pe zi, aceluiași destinatar!
   Deja are o poveste gen baladă de sertar în care-și exprimă păsurile! Un fel de neofolclor, nu departe de emisiunea Acces direct!
   Uite că de poate și asta!

   Se spune că în 41, lui Antonescu i-a adus șeful de cabinet solicitarea lui lPS ca un episcop decedat sa fie dus la groapă pe afet de tun.
   După ce a citit i-a replicat șefului cabinetului, mai mult retoric, că nu se poate așa ceva!
   După 1 minut de gândire a scris rezoluția:
   "Cine dracu a mai văzut popă pe afet de tun?
   APROB, că să de vadă!!!"

   PS-cine dracu a făcut depeșă în versuri, 42 de strofe?
   Corneliunsson șoferul, așa se definește,... ca să de vadă arta petiționară, ridicată pe culmi măiastre!

   Ștergere
  2. Nu cred ca suntem la intrecere de petitii. Importanta este asumarea celor scrise si transmiterea in nume propriu catre cei de la putere. Voi trimite si catre guvern si MApN.

   Ștergere
 51. Am fost invitat la Milano de catre cuscrul meu sa particip la o discutie despre situatia batranilor proveniti din armata vis a vis de cei activi. Toate discutiile se purtau in limba engleza.Am tinut si eu un mic speach si am prezentat pe scurt cum suntem umiliti si ni se ciuntesc drepturi, cum mass media, cu acordul guvernantilor, ne umileste si ne calca demnitatea in picioare.Prima reactie a fost a unui pilot italian, activ, un maior de vreo 35 de ani:"Mama mia,As much as possible, arrest everyone and politicians and journalists. You have been part of the EU for over ten years, do you have other laws? "(Of mama, cum este posibil, arestati-i pe toti si pe politicieni si pe jurnalisti, faceti parte de peste zece ani din UE , voi aveti alte legi?"
  Sincer va spun , imi era rusine ca sunt roman, la acea masa a discutiilor era un somalez ,unul din Mali,un austriac( cuscrul meu)fost Lt .col .ing .in armata austriaca si un pilot italian, un amic de-al meu.Ma priveau cu multa compasiune!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu cred ca era numai compasiune in privirea lor. Cred ca au inteles si de unde vine diferenta dintre tarile lor si Romania. Politrucii romani sunt interesati numai de perpetuarea lor la ... oala cu smantana si nu de propasirea unui neaam. Si ... din pacate, asta se intampla de sute de ani. Cand au avut romanii ARMATA? Sigur in anul 1919 dar meritul a fost al Frantei nu al politrucilor romani. Politrucii se pot impauna cu DEMOLAREA Armatei nu cu intarirea ei. Asta ii mira pe militarii straini. Cum pot conducatorii si formatorii de opinie dintr-o tara sa atace cu atata dusmanie propria ARMATA...

   Ștergere
 52. Buna ziua,

  Ma bucur ca postarea mea anterioara a starnit cateva reactii.
  Va rog sa cititi aici: https://lege5.ro/Gratuit/ge2dgojsgq4q/hotararea-nr-12-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-muncii-si-justitiei-sociale/1
  unde puteti observa ca si in acest act legislativ aflat in vigoare Olguta nu are de sa-si bage nasul in pensiile militare.
  Si aici sintagma "domeniu sau de activitate" este prezenta.
  Va rog sa-mi permiteti sa remarc limbajul destul de nepotrivit pentru imaginea noastra ca militari in rezerva.
  Totusi, sa ne respectam intre noi, daca dorim sa ne respecte altii.
  Fara suparare!

  Cu respect,

  Dan Vasiliu

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Te referi la povestea cu Antonescu?
   Scuză-mă, dacă ești un practicant asiduu!.....istoricii, studiind documente și arhive au publicat, nu eu, căci nu sunt istoric!

   Ștergere
 53. Are cineva vreun raspuns oficial in legatura cu Art. 122/lg223/2015-
  ,,În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot
  opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.,, ?
  1.La cine se refera?
  2.Daca nu ii vizeaza inclusiv pe cei pensionari aflati in plata la data intrarii in vigoare a legii, care a fost spilul acestui articol ?
  multumesc ! cu deferenta

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Avantajează pe activii gen piloți pe C-130 Hercules și Spartan J-27, ce au zburat de 2/săptămână în Irak, Bosnia și Afganistan!

   Ștergere
  2. Se refera la persoanele ale caror drepturi de pensie se deschid incepand cu data intrarii in vigoare a Legii 223/2015 , adica 01.01.2016.Pentru pensionarii ale caror drepturi de pensie au fost deschise anterior datei de 01.01.2016 , nu li se aplica dispozitia respectiva.

   Ștergere
  3. Teoretic da, se poate opta pe legea care este cea mai avantajoasa fiecarui caz in parte, practic NU, cel putin in multe din UM din M.Ap.N. contabilitatea nu a prezentat militarilor aspiranti la pensionare, simulari ale cuantumului pensiei atat pe L263/2010 cat si pe L223/2015, astfel incat sa poti alege varianta cea mai buna! In consecinta, toti am mers cu valul, pe varianta L223/2015, probabil mai avantajoasa sau poate...NU!

   Ștergere
 54. Pe la televiziunile de cimitir, unii ciocli, printre care si CHIREAC, blameaza pensiile militare ca ar fi fost calculate cu stagiul de cotizare de 20 de ani.
  Spre aducere aminte sa-i spunem acestei "marmote" urmatoarele:

  "Decizia ICCJ nr. 11 din 25 mai 2015 - Stabilirea stagiului complet de cotizare pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in intervalul iulie 1977-31 martie 2001
  în Legislatie, 20 Iulie 2015
  AvocatNet.ro Premium

  Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 11 din 25 mai 2015 (Completul competent sa judece recursul in interesul legii), prin care s-a stabilit ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977-31 martie 2001 este: - 20 de ani in cazul celor care au lucrat efectiv in grupa I de munca; - 25 de ani in cazul celor care au lucrat efectiv in grupa a II-a de munca, conform art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare; - 30 de ani (in cazul barbatilor) si 25 de ani (in cazul femeilor), pentru cei care au lucrat efectiv in grupa a III-a de munca, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 522 din 14 iulie 2015."

  In conul de umbra al informatiilor circula patru variante de lege a pensiilor, in unele suntem si noi implicati, iar masurile impotriva noastra sunt urate!

  RăspundețiȘtergere
 55. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc domnilor Iulian, Trofin, Tigri2, Radu pentru opiniile, inteleg, personale ! Speram ca cineva are un raspuns pe tema de la Casa...
   De ce insist ?Nu am inteles care e motivul prezentei acelui articol si ce leg are cu legea 223 ! E ceva ce mie imi scapa....Adica, de ce doar ,,ei, si de ce doar ,,3 ani,, ....Zile frumoase, Domnilor !

   Ștergere
 56. Revenind la aceeasi tema, art 122/lg 223/2015, haideti sa vedem ce, si cum spune, OUG 57/2015, cea care modifica/completeaza Lg pensiilor militare

  ,, Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ART. 122
  Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, precum şi urmaşii
  acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii
  sectorială competentă, îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, cât şi
  cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul
  unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta în
  termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru modul de
  calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările
  ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016."
  Nu intamplator intreba daca are cineva vreo opinie a casei de pensii asupa acestui articol...Eu am depusa o solicitare in aest sens de vrun an si ceva ....Inca nu am primit raspuns....Mai astept !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Raspunsul CPS a MApN la o petitie se primeste in aproximativ o luna, prin urmare cred ca trebuie sa contactati CPS si sa cereti lamuriri in privinta intarzierii raspunsului la petitia inaintata de dv. in urma cu un an!

   Ștergere
  2. Deci s-a prelungit la 5 ani!
   Este valabil doar pt cei ce ies la pensie după intrarea L223!
   Că sunt 3 sau 5 ani....ce importa?
   Sa se hotărască oamenii și pt detalii, ce au avut in vedere, întrebați la DJ sau la Comisia din CD!
   Pe noi nu ne ajută cu nimic!
   V-am scris mai sus pe cine ar avantaja....

   Ștergere
  3. S-a ratacit plicul, sau s-a aruncat in teancul cu propuneri, ele fiind de ordinul miilor. Multi au cerut sa se repete cele 6 luni alese, dar legea incremeneste clar ca o singura data alegi acele 6 luni. Sa vedem pe noua lege a pensiilor surprizele, cand ne putem trezi poate cu oug 57 scoasa, ori contopirea Lg 263 cu 223, ca vad ca Tudose e mucles ferm sa dea amanunte

   Ștergere
 57. http://www.stiripesurse.ro/s-a-dat-alarma-for-ele-aeriene-din-sudul-rusiei-in-stare-de-alerta-doua-submarine-in-misiune_1215668.html

  Rușii își testează capacitatea de reacție și starea operativă a FA din Regiunea Sud!
  Este de bine!?
  Oare de ce?

  RăspundețiȘtergere
 58. ADMIN & COMP. sa-mi mai trimiteti si mie petitia de mai sus in alb pe Google s-o mai trimit la autoritati: ifrimcorneliu@yahoo.ro Nu ma trageti de urechi, dar ma pricep mai bine daca mi se trimite in alb la rubrica Subsemnatul ca s-o complectez si s-o trimit! Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Frână poet naiv!
   Tu nu au limite?
   Poate te alegi cu un proces, doua, de n-ai bani nici să ajungi la București!
   Ți-ai făcut damblaua, înțeleg accidentul la cap, dar prea mult lignit și turbă strică!

   Ștergere
 59. Nu va jucati cu legea 263/2010.Daca o modifica ceva in genul la civili aproape toti vom plange cu vorbe.Ce isi face omul cu mana lui se cheama lucru manual.

  RăspundețiȘtergere
 60. Intimidari reciproce intre super puteri, isi arata muschii si jamboanele caramelizate pe estacadele si puntile copailor si corabiilor fara vele! Un Chef gastronomic i-ar baga la cuptor si s-ar termina spectacolul cu copane de cocosei catolnici si gaini ordodoxe decongelate!

  RăspundețiȘtergere
 61. Aveau in program sa vina pe 23 august dar Romania nu s-a conformat
  Pe actualii corifei ai puterii, majoritatea cu grave probleme penale, ii intereseaza doar elaborarea unor legi care sa-i salveze de puscarie, ii doare-n cot de situatia Romaniei, ca dovada atacul furibund impotriva Armatei si a Bisericii, totul pentru destructurarea tarii si slabirea puterii de riposta. Scopul lor trecerea la o noua etapa istorica RRomanika Sclavagista!

  Cea mai mare misiune economică

  Maior a spus că dacă România doreşte investiţii străine, trebuie să aibă o legislaţie eficientă.

  "Dacă vrem investiţii străine, este bine să avem o legislaţie eficientă, care să trateze toate aceste aspecte în favoarea mediului debirocratizat, lipsit de suspiciuni în privinţa corupţiei, în care un investitor străin vine în România să investească, pe lângă celelalte aspecte menţionate: fiscalitate, predictibilitatea, stabilitatea sistemului fiscal", a adăugat George Maior.

  El a spus că în această toamnă va avea loc în România cea mai mare misiune economică din istoria relaţiei româno-americane, fiind peste 200 de companii americane care doresc să investească în România. "Şi toate aceste lucruri bineînţeles că sunt evaluate de structura privată din Statele Unite care vrea să investească în România şi cu cât există mai mare predictibilitate, transparenţă şi claritate în ceea ce vrem să facem în domeniul juridic, cu atât mai mare va fi succesul dorit de domnul Dragnea în atragerea investiţiilor străine", a adăugat Maior.

  RăspundețiȘtergere
 62. 48 de magistrați, inclusiv de la cea mai înaltă instanță, au decis și ei să rupă definitiv foaia de pontaj, ieșind la pensie!
  Modelul este clar, marca SNAOPSN!
  Așteptăm valul II și III!
  Baftă tuturor, mai puțin acelora care nu au făcut dreptate militarilor!

  RăspundețiȘtergere
 63. Care este secretul nepublicării în continuare a datelor (numărul) pensiilor militare recalculate de către CPS-MApN ? Oare diferenta de 4546 pensionari au dispărut dintre noi ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dacă deschideți acum pagina CPS o sa vedeți că a apărut tabelul cu ceva elemente care par a justifica întârzierea. Cert este că numărul deciziilor recalculate emise săptămânal a scăzut astfel ca unii din cei 4333 de pensionari nerecalculați încă. la actualul ritm vor primi deciziile inclusiv prin luna octombrie plus alte decizii de recalculare ce vor fi emise iar după rezolvarea unor contestații.

   Ștergere
 64. Una peste alta, idiotenia politicienilor romani care nu au alta treaba decat sa isi ... ută propria armata, ne distrage atentia de la ce se intampla in est la 3 minute de zbor de racheta fata de Romania. Si inca nici nu au inceput oficial manevrele Zapad 2017 (cica pe 14 sept. incep oficial).

  Pana la urma, se confirma amplitudinea scenariului prefigurat de diversi oficiali ai NATO si nu numai. Manevrele cica sunt planificate oficial in coastele Poloniei, dar ... aviatia rusa şi-a testat nivelul de reacţie al forţelor aeriene şi al sistemelor antirachetă un ... flancul sudic. Plus 2 submarine aduse tot in ... flancul sudic!


  Prea ampla desfasurarea de forte si prea legata, incat sa nu ... Dar poate este mai bine asa!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Clasic, dar cu mijloace moderne: Grupul de Armate Nord și Grupul de Armate Sud!
   Acțiune concomitentă sau decalată în timp!
   ... și LOV, matematiciana juristă, in dreptul muncii o arde la mijlocul cu LUP!
   Dar, dacă nu apucă să o implementeze? Ce deziluzie...
   Mai aud și pe matracuca aia de secretară de gimnaziu că face școlarizare pt agenți și sof din MAI de 1 an! De ce nu la 45 de zile, că la clocitoare? De mărirea numărului de școlarizați nici nu a auzit! Ce sa mai zic de module de școlarizare!
   Vorba aia, urâtă, a lui Brâncuși: "Când am plecat v-am lăsat săraci și proști și când m-am întors v-am găsit și mai săraci și mai proști!"

   Ștergere
  2. @Iulica.De aici rezulta ca tineretul de azi e mai inteligent, fasnet ei pot invata intr,un an cat m,am chinuit prostu' de mine in patru!

   Ștergere
 65. Unde esti T3,te-ai dat la fund?Nu mai stiai ce sa faci sa-l pupam in fund pe Iohan si uite ca Iohan nu misca un deget in apararea armatei a carui comandant se da?
  Nici in favoarea profesorilor nu se manifesta cu toate ca provine din randul lor el si nevasta-sa.Asa or fi toti care intra in politica,uita de unde pleaca?Eu zic ca tine de caracter.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Recomandat să pupati tot unde ati pupat. De salarii si pensii se ocupa guvernul. Iohan a fortat 2% . Restul depinde de cei la care ati pupat.

   Ștergere
  2. @Ice.Foarte bine face ca nu misca un deget pt. militari.Sa nu uitam ca inainte de alegeri cum ne mobilizam paciulea sa votam psd ul,si cum faceam noi aliante cu alde si PUR , ma-n gura de prost, nu mai avem nevoie de partid mamut ca face boacane, iar presedintele de la opozite sa le mai puna jujeu.Capisci?

   Ștergere
  3. T3@Hai sa zicem ca noi nu am pupat dar cu tine care ai pupat din greu cum ramane?

   Ștergere
 66. Zapad 2017 , primele consecinte.
  De pe fluxul de stiri al MAI:
  Azi in Guvern, s-a dat un HG privind cresterea cifrei de scolarizare la agentii de politie si subofiterii din MAI, in anul de invatamant 2017-2018 de la 1434 locuri la 8190 locuri. Scoala s-a redus de la 2 ani la un an. Promotia 2016-2018 va finaliza cursurile in decembrie 2017.
  La MAI au un deficit de personal de 20.000 de oameni, deficit accentuat si de iesirile la pensie !!!.
  Obs. M-astept ca multi sgv din MApN sa migreze spre MAI.
  Nu cred ca va trece mult timp, cand MApN va fi obligata sa aduca sgv din strainatate, poate India, Vietnam, etc sau sa recruteze refugiati islamisti, de pe principalele rute de afluire spre Vest.

  RăspundețiȘtergere
 67. Zapad, in rusa inseamna Vest. Asa ca te poti si astepta la musafiri nepoftiti din stepa. Baiu-i ca daca vin, nu pleaca repede.

  RăspundețiȘtergere
 68. Prin urmare recalcularea a fost incheiata de catre CPS.In acest interval de 20 de luni, ne-au parasit 4333 de camarazi .Dumnezeu sa-i odihneasca!

  RăspundețiȘtergere
 69. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 70. @tigri 3, avianyc, costica tziganul ...mai "ingerul din vedeniile lui Iezechiel", toate aceste iesiri din ritm ,cu sume astronomice se puteau rezolva cu LIMITARI, fara a-i obstructiona pe toti, otova. vad ca esti mai naiv decat cei ce cred ca toata lumea are pensii nesimtite de 40.000 pe luna , fiindca asa spune Televiziunea moroilor si a strigoilor.
  Stabileau o limita printr-un ordin al MApN (M 24,5)in care se specifica clar, plafonul maxim rezultat nu poate depasi valoarea soldei brute sau solda sefului (Cdt.) armei respective.
  Noi am propus toate acestea dar mafiotii nu au fost de acord asa ca au taiat in carne vie si vezi unde s-a ajuns ca doar catorva le-au crescut pensiile, vorbesc la MApN ca la MI au crescut zdravan, datorita multor sporuri -consistente!
  Unde mai9 pui ca celor din grupa ALTE CONDITII chiar si pe legea 263 au fost jumuliti de 50%...

  In cadrul discutiilor dupa Consfatuirea de la Milano (Intre generatii de militari), dupa ce am ridicat problema pensiilor si salariilor noaastre , m-au intrebat daca se respecta cifrele stabilite in doua anexe(activi si pensionari) , conditii impuse la primirea in NATO si la care tara noastra s-a angajat , ceva gen :"cuantumul soldelor si al pensiilor militare se va stabili in raport de SMB al statului respectiv respectand un anumit raport" Am inteles ca ar fi cam 2,2 SMB pentru un ofiter superior...

  RăspundețiȘtergere
 71. Ca urmare a faptului ca armata Romaniei este redusa la 3 trei peluze de stadion iar dotarea este kk si ca urmare a faptului ca dobitocii nu au inteles ca aducand injurii si umilinte armatei active si in special celei in rezerva ( care asa mistocareasa cum este ea, dar este data dracului)nu fac decat sa destabilizeze tara in fata rusilor si sa puna presiuni pe Putin sa utilizeze prostia din Carpati ca arma de distrugere in masa a unui popor idiotizat bazat doar pe actul de vanzare cumparare pana la nivel de tara si institutii.
  Marele erou a spus ,, popor ingrat,, dar eu spun bai popor tembel cat te bazezi tu pe art.5 al T...NATO? Pai pana sa se intruneasca Congresul; sa dea acordul de interventie , la ce mistocareala aveti in tara , in momentul in care Trump da acordul , la noi se pune indicator in rusa cu traseul de la Babele.... Bai popor tembel tu trebuie sa intelegi ca politicienii te mint si iti fura banii si ca nici un american sau canadian sau francez nu se jertfeste ca sa poti tu sa existi ca vanzator cu diploma de licenta. Bai popor tembel , singura armata care te poate apara este ARMATA TA si te apara cu ceea ce o DOTEZI TU. Si nu uita bai tembelule ca daca situatia se impute , primii care vor urca in avioane particulare, de linie sau pe vase cu oi sunt politicienii care ti-au dat m...ie atatia ani si ti-au umilit armata. Asa ca atunci cand iti faci militarii ,, maimute cu epoleti,, sau mai stiu eu cum ....mai bine trage aer in piept si gandeste-te cat esti de prost.Pacalici.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cineva a recomandat articolul din link:

   http://www.b1.ro/stiri/externe/amploarea-schimbarilor-genereaza-un-risc-pentru-functionarea-eficienta-a-soldatilor-exodul-ofiterilor-polonezi-semne-de-intrebare-privind-capacitatea-guvernului-de-la-varsovia-de-a-gestiona-armata-cheie-a-nato-178209.html

   Ștergere
 72. Și,dacă mai era nevoie,iată o știre care atestă faptul că,politicienii noștri se pi.e pe noi de militari ce suntem:
  Militarilor decedați în cumplitul accident din Jud Argeș le-au fost eliberat Certificatul de deces.
  Ce credeți că știe negru pe alb.
  Că,nu au fost în misiune și moartea a survenit nu datorită faptului că aceștia se afla în serviciu,ci în afara acestuia!
  Doamne,Dumnezeule,în ce țară trăim!
  Stirea,am preluat-o de pe site-ul DCnewz.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se scriu toate astea pe certificatul de deces?

   Ștergere
 73. Ministrul Tutuianu a da dispozitie si in aceasta seara CPS emite Deciziile de pensie de urmasi pentru familiile celor morti in misiune..!
  Maine va avea si un rezultat al anchetei ordonate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ceva nu a fost f clar acolo...
   Trebuie văzut și concluziile și propunerile comisiei de cercetare a evenimentului produs...

   Ștergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Aviz securistii care au primit dispozitii de infiltrare, in scopul destabilizarii coeziunii si cooperarii intre militari!