sâmbătă, 19 august 2017

Sesizarea-notificare nr. 1: Către Guvernul României


Adresa oficială a Guvernului României: drp@gov.ro 
Adresa oficială a prim-ministrului României: pm@gov.roG U V E R N U L U I
  R O M Â N I E ISubsemnatul ……..……………………….………..………….., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………….., CNP ……………………………………, ofițer în rezervă în evidența Ministerului Apărării Naționale, având obligații  militare și după pensionare în situații de război, mobilizare și/sau campanie (până la împlinirea vârstei de 63 ani),  înaintez următoarea:

S E S I Z A R E – N O T I F I C A R E

Având în vedere faptul că la acest moment, legislația internă românească – în speță Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (aplicată ad-litteram și gradaților/soldaților profesioniști prin efectele Art. 25 din Legea nr. 384/2006), încalcă în mod extrem de grav, drepturile și libertățile fundamentale și constituționale ale militarilor români (cadre militare și soldați/gradați profesioniști), atât pe timpul perioadei de activitate, cât și pe timpul perioadelor de reactivare a personalului militar deja pensionat (în situații de război/mobilizare/campanie),

În contextul în care  legislația internă românească cuprinde discriminări inadmisbile între cetățeni, privind obligațiile militare - discriminări reflectate prin impunerea către personalul militar deja pensionat, a obligației de a efectua prin reactivare, serviciul militar în situații de război/mobilizare/campanie - bărbați și femei,  până la împlinirea vârstei de 63 ani.  În timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sau identice - bărbați și femei, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, majoritatea cetățenilor neavând obligații pentru îndeplinirea nici unei forme a serviciului militar - în aceleași situații de război/mobilizare/campanie,
Pe fondul în care încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările mai sus menționate, nu sunt compensate prin actuala legislație internă românească, cu absolut nimic rezonabil. Cu mențiunea că în trecut, a existat o compensare legislativă cu rol de echilibru, concretizată printr-o lege specială de salarizare și printr-un regim special de pensionare pentru militarii români. În prezent, nemaiexistând compensare prin lege specială de salarizare. În ceea ce privește compensarea printr-un regim special de pensionare,  aceasta a fost viciată profund prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, și în mod atât de radical prin efectele O.U.G. nr. 59/2017 (adoptată de către guvernul în exercițiu), încât din pensiile militare stabilite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, nu a mai rămas decât titulatura. Pe lângă alte situații cum ar fi legiferarea instituirii de întârzieri care totalizează 8-10 luni, în achitarea la zi a pensiilor recalculate către militari, prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat  pe anul 2017 (introdus în lege la inițativa  guvernului precedent al României).
Urmare a celor menționate, solicit Guvernul României să intre în legitimitate democratică și constituțională în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în egală măsură pentru toți cetățenii români – inclusiv pentru militarii români, precum și pentru eliminarea discriminărilor din legislație care vizează impunerea unor obligații militare, personalului militar deja pensionat.  În acest sens, solicit ca Guvernul României să abroge din legislația actuală, în regim de urgență, respectiv în termen de maxim 10 zile:
-          prevederile Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată, prin care cadrelor militare pensionate cu vârsta până la 63 ani (bărbați și femei), le sunt impuse în mod discriminatoriu în raport cu alți cetățeni, obligații  militare în situații de război/mobilizare/campanie. (Notă: Precizez faptul, că în privința obligațiilor militare în situații de război/mobilizare/campanie, întreaga  legislație românească are un caracter haotic și profund discriminatoriu. Astfel, Constituția României prevede stagiu militar obligatoriu în situații de război/mobilizare/campanie, pentru toți cetățenii cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani. Cu toate acestea, prin  lege internă, femeile cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani, sunt privilegiate, fiind scutite de la efectuarea  stagiului militar, în situații de război/mobilizare/campanie. În schimb, femeile-militar pensionate, au obligația de a efectua serviciul militar și după pensionare, până la împlinirea vârstei de 63 ani. Un alt aspect de discriminare evidentă este acela prin care un pensionar militar – bărbat sau femeie, are obligații militare și după pensionare - până la împlinirea vârstei de 63 ani; în schimb, cetățeni cu vârste mult mai tinere de 63 ani, respectiv  bărbații cu vârste cuprinse între 35-63 ani ani și care nu au efectuat stagiul militar până la vârsta de 35 ani, precum și toți cetățenii-femei indiferent de vârstă  și care nu figurează ca soldați/gradați sau cadre militare în rezervă, au privilegiul de a nu mai avea nici o obligație militară. Aspectele menționate sunt cu atât mai relevante, cu cât realitățile cotidiane demonstrează că diversele curente de opinie, doctrinare sau mediatice, îndreptate contra pensiilor militare de stat, că acestea provin în mare parte, de la cetățeni care au privilegiul de a nu avea nici o obligație militară în situații de război/mobilizare/campanie).
Informez Guvernul României asupra faptului că prevederile Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare - prevederi anacronice și care datează dinainte de adoptarea actualei Constituții a României, nu reprezintă nicidecum atribuții de serviciu, nici ale serviciului militar, nici ale altui serviciu. Prevederile menționate fiind exact ceea ce exprimă titulatura "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți" și care pot fi aplicate la fel de bine oricărei alte grupări profesionale, sociale, etnice, politice, culturale ș.a.m.d., inclusiv membrilor Guvernului României. În condițiile în care Constituția României nu permite interdicții de drepturi și libertăți – nici unui cetățean, cu atât mai puțin militarilor români. Constituția României permite doar posibilitatea ca în situații excepționale, să   fie restricționate anumite drepturi și libertăți – nicidecum să fie interzise total, cu condiția bine definită ca restricționarea unor drepturi și libertăți să fie exercitată pe termen limitat - nicidecum permanent, și în mod nediscriminatoriu, respectiv, ori asupra tuturor cetățenilor, ori asupra nici unui cetățean.
Sugerez în același timp Guvernului României, să ia notă și de prevederile Art. 118 (1) din Constituția României,   în virtutea cărora armata este singura autoritate subordonată exclusiv voinţei poporului și care are obligația să garanteze respectarea democrației constituționale. Constituția României neabilitând nici o instituție din statul român să interzică militarilor români, prin acte normative interne, exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale sau instituirea unui tratament discriminatoriu, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general.

Aduc Guvernului României, în prim plan, inclusiv propria sa situație de ilegimitate democratică. Survenită pe fondul în care guvernul reprezintă rezultatul unor alegeri nedemocrate, în condițiile în care poporului român i-a fost restricționat prin lege internă, dreptul constituțional de a alege orice cetățean în care are încredere că îi reprezintă interesele, cetățeni care pot fi inclusiv din rândurile membrilor activi ai armatei. Aceasta fiind încă o consecință extrem de gravă la adresa democrației, rezultată din existența Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Secțiune care prin prevederea neconstituțională ce interzice militarilor activi să candideze la funcții de demnitate publică,  limitează în mod direct voința democratică a întregului popor român, constrâns să își aleagă reprezentanții în care are încredere, dintr-o arie de cetățeni restrânsă în mod artificial, urmare a unor legi interne cu caracter subversiv la adresa democrației.

Atrag atenția totodată, Guvernului României, asupra faptului că prin desființarea efectivă a pensiilor militare (acesta fiind efectul real al O.U.G. nr. 59/2017), sub pretextul că aceste pensii ar constitui „grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament”, a procedat la promovarea unei doctrine deosebit de periculoase din punct de vedere democratic. Guvernul României aplicând militarilor români principiile echității și egalității de tratament, în mod discreționar – respectiv doar la pensii, dar nu și în privința respectării drepturilor fundamentale și constituționale. Element care este inadmisibil într-o democrație autentică, unde nu există echitate și egalitate de tratament, aplicată doar „pe părți”.

Solicit Guvernului României să ia notă asupra faptului că prezenta sesizare-notificare, reliefează o situație excepțională, care denunță nu doar  producerea unor grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament, ci și existența unor extrem de grave încălcări ale drepturilor și libertăți fundamentale și constituționale. Elemente care se derulează în acest moment, sub autoritatea Guvernului României.
Menționez că în situația în care în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință de către Guvernul României, a conținutului prezentei sesizări-notificări, cerințele cuprinse în cursul acesteia nu vor îndeplinite, voi considera că Guvernul României, precum și formațiunile politice care au generat guvernul în exercițiu, tolerează și încurajează cu rea intenție încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările între cetățeni privind obligațiile civice cu caracter general.

Consider că termenul de 10 zile acordat Guvernului României pt. eliminarea din legislatie a aspectelor semnalate,  este mai mult decât suficient, în condițiile în care Guvernul a dovedit o rapiditate extremă în luarea unor decizii - motivate ca având scop eliminarea unor grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament”, așa cum  a fost cazul la adoptarea O.U.G. nr. 59/2017 care a desființat principiile de bază ale pensiilor militare de stat.

Precizez că în situația nesoluționării pozitive a sesizării-notificării mele, voi acționa atât individual, precum și în cooperare cu alți cetățeni, atât în interiorul, cât și în exteriorul României, pentru denunțarea și combaterea prin orice metodă, a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale – interzise și/sau restricționate militarilor români de către autoritățile și instituțiile statului român, precum și pentru eliminarea oricărei discriminări între militarii pensionați și alți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general. Toate aceste situații, fiind generate urmare a unor decizii și doctrine politice, extrem de periculoase pentru democrația autentică.

Anexez sub formă de atașament la prezentul e-mail, în formă sintetizată, prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și acele prevederi care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.


 Nume, prenume                                                                                                  Data:ANEXĂCu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și prevederile care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.         Nume, prenume                                                                                                  Data:


Difuzat: C.C.O.M. "R-26500 Elita"

40 de comentarii:

 1. Urmeaza zilnic o sesizare-notificare similară, către ceilalți decidenți. Cu mențiunea că nesoluționarea celor menționate în ritm rapid, va aduce situația descrisă, în fața observatorilor NATO, UE si OSCE, participanți in calitate de invitati, la anumite exerciții militare de mare amploare, ce urmeaza a fi desfasurate de adversarii nostri din ... est. Asta ca WC-ul sa devina complet.

  RăspundețiȘtergere
 2. Rugaminte catre interlocutorii de buna credința si care doresc sa coparticipe. Aveti dreptul sa utulizati continutul sesizarii-notificari, cum considerati de cuviinta. Din continut nu mai rezulta nici o cerinta legata de pensii, ci cu totul altceva. Ceva de nerefuzat, de netrecut cu vedere. Ceva de dat în ... bâlbe pt. oricine are un cui contra pensiilor militare.

  Rugamintea fiind sa raspanditi mesajul exact cu cerintele de baza. Oriunde considerati de cuviinta.

  RăspundețiȘtergere
 3. Ritmul si stilul sunt aplicate cumva si de SCMD http://sindicatulcmd.blogspot.ro/. Cu mentiunea ca SCMD comite 2 grave erori:

  - o da intoarsa cu o plangere prealabila. Catre cine? Catre un sistem judiciar care asista de 22 ani, in mod imperturbabil, la gravele incalcari de drepturi fundamentale si constitionale ale militarilor romani?

  - conduce actiunea pe directii secundare, care conduc in garla: catre ministrul muncii. Dar nu ministrul muncii este raspunzator pt. OUG 59/2017. Ci intregul guvern, cu premierul in frunte. OUG 59/2017 NU este ordonanta ministrului muncii, ci a Guvernului Romaiei. SCMD - prin directionarea atentiei spre o tinta secundara, protejand astfel guvernul, dar si pe liderii PSD si ALDE care formeaza guvernul.

  RăspundețiȘtergere
 4. Nu pot decat sa va felicit pentru initiativa.Cu permisiunea dumneavoastra,in tot sau in parte voi folosi produsul gandirii dumneavoastra pentru eventuale petitii.Ati pitrocit-o bine de tot in stilul deja consacrat.Inca o data felicitari.

  RăspundețiȘtergere
 5. Răspunsuri
  1. Sa nu uitam, sa precizam si numerele de inregistrare. Cei care NU precizeaza nr. de inregistrare, inseamna ca NU fac absolut nimic pentru ei insisi.

   Ștergere
 6. Un mesaj pe internet al unui militar activ ."Ne-au luat 62 lei din norma de hrana si au votat majorari de salarii cu pana la 70% Ei sunt aproximativ 600 angajati ai guvernului si presedentiei adica 5000 lei pentru fiecare jegos in plus la salariu.Nu o sa mai rezistam mult sa privim indiferenti.Depasiti orice limita.Nu va dati seama dar sunteti pe marginea prapastiei gunoaie ordinare ce sunteti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Activul s-a adresat destul deelevat,"gunoaie","jegoși",ăștia merită mai mult!

   Am copiat și voi transmite.
   Felicitări,sunteți tare!

   Ștergere
  2. Este de acum 2 ani.
   Reactii recente nu am vazut privind batjocura din legea salarizarii.
   Viorel N.

   Ștergere
 7. La antetul de e-mail (la subiect) poate fi trecut ca titlu "Sesizare privind existența unor grave încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale militarilor români"

  Continutul sesizarii cu datele de identificare personale, poate fi copiat direct in continutul e-mailului, cu mentiunea ca imaginile-captura din anexa trebuie atasate separate la e-mail (una cate una - sunt 5 in total). Sau - se descarca in prealabil toate cele 5 imagini-captura, se deschide un document Word la care ii dam titlul ANEXA, copiem cele 5 imagini intr-un singur document si il salvam in format .pdf. Urmand ca documentul .pdf sa fie atasat la continutul principal al sezizarii din cuprinsul e-mailului.

  A 2- varianta presupune imprimanta cu scaner. Se copiaza continutul sesizarii cu tot cu imagini (7 pagini sunt in total) intr-un document text (care poate fi salvat si in format .pdf), se printeaza, SE SEMNEAZA, se scaneaza si se salveaza in PC. In continutul e-mailul se inscrie sec doar "Subsemnatul ...., domiciliat ...., va inaintez IN ATASAMENT la prezentul e-mail, o sesizare-notificare care denunță existența unor de grave încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale ale militarilor români și care implică intervenția în regim de urgență a Guvernului României.

  Documentul anexat cuprinde 7 file.

  Nume si prenume: ....."

  Se ataseaza documentul in prealabil scanat, semnat si salvat in PC, la e-mail si ... gata.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu am adoptat prima varianta, cu urmatoarea precizare. Dupa ce am trecut o data continutul propriu-zis al sesizarii (cel de pana la anexa) in e-mailul propriu-zis, am atasat la e-mail 2 documente text in format .pdf (poate fi si Word). Un document cu cele 5 imagini-captura cu titlul anexa la sesizare si unul cu continutul sesizarii propriu-zise. Ambele documente cu nume, prenume si data.

   De ce am trecut inca o data la atasament continutul propriu-zis al sesizarii (cel de pana la anexa), din moment ce l-am integrat deja in continutul e-mailului? Din 2 motive:

   - unul este acela ca foarte multe institutii au casute de e-mail care nu recunosc caracterele diacrilice, receptand documente care in loc de ș, î, ț, ă - apar niste semne ciudate. Acest lucru, alaturi de distorsionarea formatului initial, mai poate sa apara si din cauza neconcordantei lingvistice intre diferitii furnizori de adrese de e-mail.

   - al 2-lea motiv este simplu: avand deja cele 2 documente atasate la e-mailul expediat guvernului, pot sa le descarc si sa le expediez si altor membri ai guvernului - cum ar fi catre ministrul apararii sau catre cel al muncii. Asta ca nu cumva sa disimuleze ca NU stiu despre ce este vorba.

   Eu asa am procedat.

   Ștergere
 8. FELICITARI PENTRU INITIATIVA SI INITIATORULUI ACESTEI PETITII-PROTEST! Am trimis-o peste tot unde am adresele guvernamentale, la institutiile de stat ce au legatura cu pensiile militare si nu numai, la personalitati politice si in alte directii, sub motivatia s-o fac repetitiv pana cand simt ca vor deveni oricum receptivi! MAI MULTE ASTFEL DE PETITII, MAI MULTE SANSE SA SENSIBILIZAM CLASA POLITICA, DACA SE VREA SI EXISTA UN DRAM DE SERIOZITATE SI RECEPTIVITATE!

  RăspundețiȘtergere
 9. Iata pricipalii ,,beneficiari'' a acestui demers: Presedintele Rmaniei, Prim Ministru, Guvernul Romaniei, presedintii celor 2 Camere decizionale si tuturor componentelor din aceste doua institutii, Biroul Muncii de pe langa Guvernul Romaniei, Ministerul Muncii, Ministerul Aparariii, Sefului de Stat Major si tuturor compartimentelor componente, Casa Sectoriala de Pensii MApN, D.lui Senator Nicu Falcoi, altor senatori si deputati, D.lui Valerian Vreme-presedinte PMP Bacau, Redactia ziarului Curentul, Alin Asavei, redactor Radio Connect FM-Onesti, Postul local Kit TV-Onesti, Alexandru Cristea, fost coleg redactor ziarul Ora 25, Onesti, fost primar interimar Onesti si actual presedinte PRSO-filiala Onesti, urmand ca maine sa continui trimiterile si la alte adrese.

  RăspundețiȘtergere
 10. Corneliunsson,
  Acum kiar ai ce trimite, nu bâzdâganie tale, "literatura" de sertar…!
  Doresc aceleași obligații militare că Dragnea, Ponta, Tudose, KWI, Orban, Cocos, Simu, Codrin Ștefănescu, Tutuianu, LOV, Carmen Dan, Boc și &!
  Vreau sa fiu că ei! Îmi doresc răul!
  Căci mi-a fost "mult prea bine până acum!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si aceleasi drepturi si libertati fundamentale. In conditiile in care risti sa te reintalnesti cu aceleasi interdictii, daca vei fi mobilizat. Ceea ce NU este deloc exlus, ba este chiar extrem de probabil - dupa cum suna conteztul extern pe termen apropiat.

   Ștergere
 11. Eliminarea din statut a celor semnalate nu se poate face dacat prin instanta,cu exceptie de neconstitutionalitate

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este fals. NU uitati! Este o constatare de incalcare FLAGRANTA a unor drepturi fundamentale si constitutionale. Prin urmare, este o situatie de gravitate exceptionala, care necesita masuri de urgenta. Nu taraieli prin tribunalele patriei.

   Cel mai sigur si rapid, rezolvarea presupune 2 metode:

   1]. Prin OUG emisa de guvern sau lege adoptata in regim de urgenta de Parlament.

   2]. Prin metodele uzitate in statele in care au fost sau sunt incalcate drepturile si libertatile fundamentale. In RSA, de exemplu, cam aceleasi interdictii le-au fost impuse de exemplu, negrilor, pe timpul politicii de apartheid. Iar negrii nu si-au castigat drepturile fundamentale, in instantele sud-africane, ci ... altfel. In nadejdea instantelor, ai acum ar fi foat apartheid in RSA.

   Pe de alta parte, acele interdictii de drepturi fundamentale si constitutionale dateaza de ... 22 ani. Producandu-se sub ochii instantelor si ai CCR. Iar Dvs. apelati sa judece ceea ce este evident, la un instrument al sistemului care a tolerat timp de 22 ani, grave incalcari de drepturi fundamentale si constitutionale?

   Problema este simpla, domnule! Ne jucam cu orice, dar niciodata cu drepturile si libertatile fundamentale. Cel mai indreptatit sa judece situatia si sa actioneze, este exact cel care are pus calusul pe gura. Si nicidecum altcineva!

   Ștergere
  2. Si mai este un detaliu, prezentat si in material. Dvs. ce faceti, apelati la o institutie ilegitima sa decida cum este cu nerespectarea drepturilor si libertatilor fundamentale. Am spus ilegitima, nu ilegala.

   Stiti de ce si CCR este ilegitima? Ca si Guvernul sau Parlamentul? Din simplul motiv ca in Constitutie zice negru pe alb ca orice cetatean ARE DREPTUL de a fi ales. Cf. Constitutiei, si militarii activi au dreptul sa candideze si sa fie alesi, in Parlament, la Presedintie etc. Acest drept este suprimat de 22 ani, prin lege interna, nu prin Constitutie.

   Prin urmare, toate parlamentele din ultimii 22 ani au caracter ilegitim, fiind desemnate cu incalcarea Constitutiei, respectiv prin suprimarea posibilitatii ca poporul roman sa aleaga ca reprezentanti de incredere si dintre militarii ... activi. Mai departe, niste parlamente desemnate in mod ilegitim - respectiv cu alesi provevind dintr-o arie restrictionata, au desemnat la randul componenta membrilor CCR. Lucru care atrage insasi ilegitimitatea CCR.

   In situatia data, solutia corecta nu este decat una singura: revenirea la originile democratiei. Care presupune obligatoriu, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, in egala masura pt. toti cetatenii, indiferent de rasa, etnie, apartenenta profesionala sau sociala, religie, cultura etc.

   O luam si altfel? Incercam sa aplicam interdictiile de drepturi fundamentale din Sectiunea a 3-a din L. 80/1995, comunitatii evreiesti sau maghiare sau rrome din Romania? Stiti ce inseamna asta, nu? In mai putin de 24 ore, Romania ar fi pusa la zid pt. incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale, poate chiar si bombardata la propriu. Si atunci, de ce sa inchidem ochii pt. faptul ca respectivele incalcari sunt aplicate in mod paradoxal, asupra minoritatii ... militare din Romania?

   Ștergere
  3. Exact, eu să particip la apărarea țării, iar alții la știuci și cu cracii în sus!
   Eventual să primim Directiva Politică de la un guvern, CSAT și Președinte in exil!?!
   Bingo, impostorilor, în secunda unu vom inkise și filtra frontiera terestră, maritimă și spațiul aerian!
   Detașament de asalt va facem, cu pistolul Carpați și 6 cartușe la voi, scârbele dracului!
   Am ajuns să-mi fie greață de establishmentul României!
   Epigoni retardați, ați năruit o țară!

   Ștergere
 12. Iuliane, ce bine ca ai pus pe insectar nume de insecte vorace de mafioti-cocalari sa ,,fomit'' olteneste pe ele si pe toate jigodiile fasciste si bolsevice care ne-au sarit la beregati sa ne drujbareasca, de fapt noi avand pensiile, in general, mai mici decat femeile de serviciu, soferii, closetarii, electricienii, lustruitorii de bombeuri si bastoane, deschizatorii de sticle si prohaburi, caca- pipi-mumu-istericalele din Shparlamentul Romanistanului si hahalerele de slugareli! Sa nu uitati sa tastati, fartatilor, si silaba PET ca va apare ,,petitii on line,'' 2 ca numar si diferite intre ele, pentru ca astia au obligatia sa le dirijeze catre autoritati. Eu am sa le trimit pana la voma!

  RăspundețiȘtergere
 13. Felicitari!
  Cred ca prin eliminarea art. 28 din Legea 80 si apoi infiintarea unei formatiuni politice care sa reprezinte interesele militarilor din MApN, ale jandarmilor, pompierilor, serviciilor, dar si ale politistilor si "penitenciaristilor", ar fi practic imposibil sa se rateze participarea la guvernare.
  Nu cunosc exact cifrele, numarul total al activilor in uniforma si al pensionarilor militari proveniti din toate aceste structuri, poate faceti dvs R-26500 un calcul... Inmultind cel putin cu trei, pentru ca este clar ca familiile tuturor nu vor lipsi de la urne, facand deci abstractie de alte categorii de cetateni scarbiti de intreaga clasa politica de dupa 1990, ne putem face o idee despre forta unei astfel de formatiuni, daca ar fi unica si daca ar fi condusa competent, cu o tactica si o strategie ireprosabile, onestitate, solidaritate si curaj asa cum doar militarii le pot demonstra...
  Nu stiu ce sorti de izbanda are in viitorul apropiat acest demers si ce va urma... dar este evident unul salutar, pasivitatea ar ucide incet dar sigur increderea militarilor in tot, in toti si mai ales in ei insisi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu trebuie nici un calcul. Trebuie sa spunem niste lucruri pe nume. In realitate, intregul popor roman este scarbit de atitudinea intregii clase politice. Prin urmare, exsita sanse multiple ca nu doar familiile de militari sa isi trimita militari in Parlament sau la Presedintie etc. Ci intreaga societate.

   Intrebati de sorti de izbanda? Depinde de noi - cum ne miscam, societatea recepteaza oricum ce este corect argumentat. Totul progreseaza.

   Va dau un exemplu simplu. In urma cu vreo saptamana, am pus in fata unui intelectual rasat si etnic si persoana publica - adept inversunat al egalitatii in drepturi la pensii si de orice gen, Sectiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995.

   Dupa ce a citit-o cu atentie, a ramas stupefiat. Intrebandu-ma daca nu cumva acea sectiune, provine dintr-o lege care dateaza de pe vremea lui Ceausescu? Apartinand si unei minoritati etnice, a spus clar ca daca acele interdictii ar fi aplicate etniei sale, nu ar avea dubii ca tara din care provine, ar intra in razboi cu Romania pe tema nerespectarii drepturilor si libertatilor fundamentale pt. etnia sa.

   Situatia este oricum aceeasi, singura diferenta fiind doar aceea ca etnia careia ii sunt incalcate cras drepturile si libertatile fundamentale, este etnia ... militara.

   Majoritatea cetatenilor romani constientizeaza ce inseamna drepturi si libertati fundamentale si nu sunt in nici o situatie de acord cu interzicerea lor, nimanui. Numai ca nu cunosc cum si cui sunt incalcate, respectiv ... in mod selectiv, militarilor.

   Ștergere
 14. Citiți și va cruciți ce poate debuta tuta ăsta, care se bate cu pixul in p_..inept, că a tradus și studiat legislația altor state! Cât de perversă este toanta asta, specialistă în italiană!...:

  https://www.dcnews.ro/mobile/olgu-a-vasilescu-despre-concediul-lui-zuckerberg-faliment-scria-pe-noi_554775.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va cruciti , va cruciti degeaba tuta asta da legea in 10 zile , asta are ceva la cap . dar maine se discuta la MERIDIA legea asta . zice ca vin si cei de laarmata , inseana ca o face unitara? doamne fereste , nu au main facut una unitara ? chiar asa de slbi sant generalii nostri de se lasa prostiti:Dar numai DRAGNEAeste vinovat sa fiti siguri ha ha sa vina DNA si sa ii ia

   Ștergere
  2. Luminita, cam la asta ii duc capul pe cei doi reptilieni: Sa faca o Lege Unica a Pensiilor, cu categoriile speciale incadrate mai separat, cumva, cu anumite avantaje fata de civili, si am prins asta chiar din gura viperei cu sutien pe la inceputul verii...Oricum, veselie nu prea va fi! Dar limitarea la soldele activilor va transa absolut totul, asa va fi si la civili sa nu se depaseasca salariul. Acum poate sa bage si sporuri de cumetrie, de botez, de mers pe jos, orice, pentru ca acumulate toate nu vor depasi soldele activilor in plata. Traiasca in moarte adanca Partidul Bolsevic-fascistoid din Ruinastan!

   Ștergere
 15. @Cornelius F.I. Spuneti-mi va rog, in perioada de mina cum ati fost incadrat la grupa de munca alte conditii,sau speciale?Gasiti acest lucru in decizia de pensie...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @Liviu: M-au incadrat la ,,speciale.'' Ei fac o golaneala: Desi am luat prime lunare si semestriale pentru ca intram in subteran, si era obligatoriu sa intrii, intrucat te trimiteau cu Ordin de serviciu prin alarmare primit de la agent acasa ca sa pleci in cateva ore cu primul tren, deci in misiune ca la razboi ca sa te poata agata la insubordonare in cazuri speciale daca refuzai intrarea in mina, ei, frate, afla ca acum nu ne gaseste cica pe nimeni ca am fi intrat in subteran, ci doar ca am insotit trupetii la si de la mina, chipurile s-au pierdut dovezile, dar sunt state de plata, aveam marca sa pot sa-mi iau lampasul, masca de gaze, echipamentul de protecti si sa mananc la intrarea in mina, protectia muncii pe care o samnam permanent, Scoala de mineri de la Dalja si alte dovezi, si golanii fac asta numai si numai sa nu ne dea in grupa ,,alte conditii'' mult mai avantajoase, dar de fapt ne-au furat coeficientii si ne-au acordat niste ani in plus. Am cap coada numai speciale. Vezi ca si perioadele de Canal tot ,,speciale'' se acorda, eu avand doua. Daca se fortau sa-mi gaseasca dovezi aveam acum alte conditii, dar sper ca acum la contestarea deciziei sa-si rupa un oscior sa ma gaseasca cu dovezi, eu contestand punct cu punct toata decizia si declarand-o ilegala, fraudata, abuziv calculata numai pe minus, anti constitutionala si frascista!... Din Iunie, nici acum nevaenindu-mi rezolvarea acesteia. Si la Canal trebuia tot alte conditii, ca numai pielea mea stie prin ce am trecut si ce-am mai suferit si acolo zi si noapte!

   Ștergere
  2. Ce spuneti nu ar trebui facuta o sesizare la MApN pe aceasta tema pentru a intoduce la AC si "deportarile" la mina ,canal etc.Efectiv au fost misiuni de lupta similare cu Afganistan.Si acolo erau accidente de munca mortale destul de numeroase,poate mai numeroase ca in teatrele de operatii.

   Ștergere
 16. Este o parere personala Ar fi f.bine ca inainte de dezbaterea in Parlament sa se cada la o intelegere unionala cu toate partidele din opozitie, asupra pensiilor. In felul acesta,nu se va mai schimba legea,in functie de cine este la a putere. Ar avea un caracter stabil, inlaturadu-se si zecile de mii de reclamatii inutile Asemenea intalniri de interes cu partidele din opozitie pentru interasul tarii au mai existat si in cazuri mult mai grele

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu, George!..... Ori ei că noi, ori noi că ei!
   În ambele situații trebuie să plătească că i-am dus în spate și i-am suportat, precum stejarul lichenii!
   Plaga asta ce își arogă drepturile conducerii trebuie "dată cu capul de pereți" și înlăturată odată pentru totdeauna! Împute tot ce atinge!
   Toți derbedeii sfertodocți, toți frustrații, toți gângavii, toate leprele și curvele au ajuns politicieni....iar excepțiile tind spre 0 absolut!
   Odată trebuie să se aleagă...Noi sau Ei! Mi-e greață absolută de politicieni ca profesie!
   Atenție...nu umpleți paharul mâniei...că nici în gaura mamei voastre nu scăpați, cum nu a scăpat nici ăla de se credea veșnic!

   Ștergere
 17. A-ti vazut de ce Dragnea este atat de suparat pe armata? Singura data in viata lui cand si-a ras mustata a fost in armata, cand a fost obligat de un caporal. Are dreptate omul. Acum poate sa-i rada si el pe toti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar smulsă cu patentul?
   Ta-su a fost șef de post, frate-su comisar!
   El?...posibil arestat!?

   Ștergere
  2. Dă-l draku de retardat,cu mustața lui cu tot.
   Ăștia sunt bolnavi după averi.
   Nu va-ți săturat de 28 de ani de această burghezie proletară?
   Dintr-o țară în care produceam tot ce era necesar,ba mai și exportam ,am ajuns să importăm până și ace de cusut,nasturi,chibrituri,
   brice și ca...ce.
   Acum se încearcă distrugerea ultimei redute,rezerva armatei române!
   Dacă nu vom lua măsuri urgente de a împiedica aceste măsuri criminale,ne merităm soarta!
   Generalii armatei române,ce fac?

   Ștergere
 18. Gelule,
  Am ajuns aman2 VIP...pt Adrian Bontaș...pe mine mă citează cu copy/paste din postările de aici, pe tine te acuză că îl blokezi!
  Din întâmplare am intrat pe blogul Rezervistul și, ... întrucât Huhurez a inkise blogul, el a găsit unde să spurce, ca de obicei...

  RăspundețiȘtergere
 19. pe contul meu de facebook am distribuit aceasta postare...pana la aceasta ora am 55 de redistribuiri !!! concluzia care se trage este ca sunt multi suparati si ingrijorati. e nevoie de cineva care sa coaguleze aceste nemultumiri ! scmd este usor dezintegrat, iar ceilalti doar mimeaza. am incercat sa postez la 2 grupuri de pensionari militari si am fost cenzurat fara mila, ba chiar si amenintat !...ce este de facut ? chiar nu exista nici-un sindicat cu sange in instalatie ?!

  RăspundețiȘtergere
 20. Trebuie cerut libertati democratice pentru militari.Imaginati-va Cod al muncii,sindicat si drept de greva al militarilor.Studiati existenta CADA si a Grupului de initiativa a Actiunii pentru dreptate militara si veti vedea dece guvernantii din acea vreme s-au straduit sa le anihileze.Ce va lipseste sa va ridicati la nivelul acelor oameni chiar daca unele idei nu mai sunt de actualitate?

  RăspundețiȘtergere
 21. Am facut un calcul rapid in ceea ce priveste bugetul asigurarilor sociale de stat.Ceva nu pusca bine.Dupa calculele mele ar trebui sa fie contributii per total (cei doi piloni obligatorii) de 65 de miliarde de lei(cu contributii de numai 33.3%).In legea bugetului,suma este de doar 57 de miliarde.Hai ca 4 miliarde se duc la pilonul II,dar tot e o diferenta de 4 miliarde de lei...Nu cumva cei 4 miliarde de lei asigura o marire de salarii la cei 250000 de functionari din primarii cu 1333 de lei pe luna aferenta unui an,sau 2666 de lei pe luna aferenta unei jumatati de an,deoarece legea 153 a intrat in vigoare de la 1 iulie?Aici ar fi trebuit eficientizarea:lege ca personalul dintr-o primarie sa fie de maxim 1/1000 din populatia unei localitati.De exemplu la o primarie dintr-o localitate de 13000 de locuitori sa fie 13 salariati mari si lati...nu 140 sau mai stiu eu cati.Totusi vorbesc prostii pentru ca in acest caz unde s-ar mai angaja, bineinteles pe baza de examen foarte corect si anuntat din timp toata nemurimea primarilor,viceprimarilor ,secretarilor,consilierilor etc.
  De asemenea ar cam trebui renuntat la pilonul II.Acesta a fost "importat" pentru a crea niste locuri de munca foarte bine platite unor prieteni de-ai marilor zilei...Ungaria a putut,Polonia a putut.De ce nu am putea si noi?
  Prin urmare,ca si concluzie, am descoperit unde s-a dus actualizarea noastra de pensii.La neamurile lor...

  RăspundețiȘtergere
 22. Cateva randuri in spate R a spus ca tara este tarata catre razboi civil. Are dreptate si trebuie sa fim pregatiti. Civilii sunt cretinizati de 27 de ani iar conducerile structurilor de aparare nu au nici o credibilitate. Armata este pe cale sa fie distrusa iar atacul impotriva bisericii este in plin avant. Este chestie de timp


  RăspundețiȘtergere
 23. Huhu,
  Îți mulțumesc fierbinte că m-ai blocat pe blogul tău! Este al tău și faci ce vrei! Rămâi cu Adrian Bontaș și Petre Padina, zis și Cezar-Pistolarul 89!
  Cred că te reprezintă...

  RăspundețiȘtergere
 24. Ba se poate face printr-o O.U.G. care să modifice Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare eliminînd articolele incriminate în sesizare.
  Sesizarea de față trebuie transformată într-o petiție care să oblige Parlamentul format cvasiexclusiv din ticăloși să modifice legea, fiindcă, evident, guvernul nu va emite o asemenea O.U.G.!

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!