luni, 31 iulie 2017

News Alert! Conținutul proiectului ordonanței de urgență inițiat de guvern, desființează efectiv pensiile militare de stat, iar cuantumurile pensiilor militarilor aflate în plată, devin "înghețate" pe viață!

Conținutul integral al proiectului ordonanței de urgență, poate fi studiat aici! Exista mai multe surse care prezinta proiectul, printre care si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor - care precizează în clar că este proiect oficial inițiat de guvern si transmis de Ministerul Justiției, spre consultare, sindicatelor din Sistemul Penitenciare (la proprietatile documentului descarcat de aici, figureaza ca autor este Geta Juganaru care este director la Ministerul Muncii, prin urmare documentul este autentic).  

Proiectul de ordonanță care face zob pensiile militarile de stat


În ceea ce îi privește pe militari, cea mai grea lovitură este aceea că odată pensionați, pensiile militarilor devenind  "înghețate pe viață"! Fascistoizii inițiatori ai proiectului eliminând nu doar posibilitatea de indexare a pensiilor militarilor concomitent cu creșterea salariului mediu brut, ci și actualizarea pensiilor militare în funcție de majorările soldelor militarilor în activitate! Ultimul element însemnând de fapt, desființarea pensiilor militare de stat! Atenție! Inflația a fost negativă anul trecut, prin urmare nu au existat în România indexări de pensii urmare a ratei inflației - și aceasta va fi trendul și în anii următori, indexările operate atât la civili, cât și și la militari, fiind urmarea exclusivă a creșterii salariului mediu brut pe economie! Numai că fascistoizii au eliminat pentru militari, acest al 2-lea element de indexare!

ART. VII Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 556 din 27 iulie 2015

ART. 28 se modifică și va avea următorul cuprins: “(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz /salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c).

După cum observăm, proiectul ordonanței de urgență legifereaza (in afara de faptul ca media celor 6 luni se extinde de la 6 la 12), faptul ca baza de calcul se diminueaza dramatic. Dispare orice spor, inclusiv cele de specialist de clasa sau de radiatii, precum si solda de merit.

Alin. (3) se abrogă și următoarele alineate se renumerotează:

"(3) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară, la alegere, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune. 

(5) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării. 

(6) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată. 

(7) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaş, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unei pensii, este media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş. 

(8) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 12 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate ai titularului/susţinătorului în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special. 

Alineatul (1) și alin.(2) al art. 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 29 - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: 

a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28

b) se abrogă 

(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime.

După cum observăm cu stupoare, proiectul ordonanței de urgență legifereaza că la baza de calcul de 65%, nu se mai adaugă 1% pt. fiecare an ce depășește 25 ani de vechime cumulată. Lovitura asupra algoritmului de calcul fiind mai mult decat devastatoare. Pe de alta parte, este demontata minciuna cum ca ordonanta ar avea drept scop mentinerea militarilor in sistem. Este minciuna sfruntată din moment ce ori cu 25 ani vechime cumulata, ori cu 45 ani vechime cumulata, pensia tot 65% din baza de calcul este.

Art. 29 (1) în original: Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: 
a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28; 
b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28
(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare ar care lipseşte din această vechime. 

 ART. 30 se abrogă.

 "Art. 30  în original. Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28."

ART. 59 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art.59 alin. (1) - Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.” Alineatele (2), (3), (4), (5), (6), (7) se abrogă.

După cum bine observăm, prin proiectul ordonanței de urgență, fascistoizii au eliminat complet posibilitatea de indexare și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Inflatia fiind negativa de anul trecut (- 0,5%) - caz în care pensiile nu se mai pot indexa cu vreo rată a inflatiei, rezulta ca pe viitor tot acesta va fi trendul. In absenta indexarii in functie si de cresterea salariului mediu brut (la fel ca la pensiile din sistemul public), pensiile militarilor urmeaza sa fie practic "înghețate pe viață" și să isi piarda puterea de cumparare gradual, an de an, urmând a intra sub nivelul pensiilor contributive care vor continua să fie indexate an de an cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu!

Art. 59 in original: „(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat". 


ART. 60 se abrogă.

După cum observăm cu stupoare, dar si cu iritare, prin proiectul ordonanței de urgență, fascistoizii au eliminat complet posibilitatea de actualizare a pensiilor militare de stat, in functie de majorarile soldele militarilor in activitate. Lucru care înseamnă de fapt, redesființarea pensiilor militare de stat! Cu consecințele aceluiași stigmat al "înghețării pe viață" a cuantumurilor pensiilor aflate actualmente în plată!

Art. 60 in original: „(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie (...)".
 
 ***
La asta ne-a adus toleranța noastră excesivă de a nu impune fasciștoizilor, acordarea de drepturi și libertăți fundamentale și constitutionale egale și pentru militari, la fel ca pentru cetățenii civili! Dar o facem de acum încolo - fenomen la care nu se poate opune nimeni, devenind o luptă pentru drepturi și libertăți fundamentale! Iar dacă fascistoizii politici tot adulează egalitarismul - dar musai numai pe părți, atunci nu cedăm până nu le facem și noi fascistoizilor - bărbați și femei, obligații militare egale în situații de mobilizare/război/campanie, așa cum au și pensionarii militari cu vârsta până la 63 ani - bărbați și femei!

Vă mai reducem aminte pentru conformitate faptul că actuala putere politică provine în urma unor alegeri electorale ilegitime din punct de vedere democratic. Ilegitime urmare a faptului că alegerile au fost organizate pe fondul interzicerii în prealabil, a dreptului fundamental și constituțional ca și militarii în activitate să aibă dreptul să candideze și să fie aleși în funcții de demnitate publică. Element care incalca regulile elementare ale democratiei si care nu a fost solicitat niciodata de poporul român, fiind stabilit cu forta prin legi interne. Urmarea fiind cea care care se vede!

Dacă proiectul va fi adoptat în această formă, vor urma în mod inerent, mișcări nemaintâlnite în România din anul 1989. De această dată nu pentru pensii, ci pentru egalitate până la capăt, concretizată în ridicarea tuturor interdicțiilor de drepturi fundamentale și constituționale impuse militarilor români, precum și pentru uniformizarea/egalizarea obligațiilor cetățenești în situații de mobilizare/război/campanie (după modelul legislativ impus pensionarilor militari - cu atributii la mobilizare/razboi/cmpanie până la vârsta de 63 ani (bărbați și femei) sau prin eliminarea oricăror obligații militare impuse pensionarilor militari).

 

C.C.O.M. "R-26500 Elita" 

101 comentarii:

 1. Un mare kakat! Furt la drumul mare... tâlhărie calificată!

  RăspundețiȘtergere
 2. Eu nu cred ca ministrul A.Tutuianu va semna Ordonanta de urgenta in forma prezentata mai sus.
  Mai degraba isi da demisia de onoare dacat sa-si incalce promisiunile..!
  Dragnea sa Limiteze Pensiile mai mari de 10.000 lei(de exemplu)..!
  Dar daca doreste ca PSD sa ia drumul PDL sa continue pe aceasta cale..!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Deja de s-a înscris și a trecut, cu succes, bariera!
   Și intenția de pedepsește...

   PS...și cum rezolva aceasta OUG pensiile actuale și viitoare ale magistraților militari?

   Ștergere
 3. s-a ajuns la acest dezastru datorita unor nesimtiti care si-au permis sa isi faca pensii de peste 10.000 de lei,acum dupa ce-au si-au tras aceste pensii de talhari rad cu fundul de fraierii care au pensii de sub 5.000 de lei.pe ei nu ii mai intereseaza actualizari ca au destul.din cauza lor suferim ,noi astia marunti,si ordonanta este tot in folosul smecherilor,statul in loc sa le impoziteze pensiile nesimtite cu 30% ce sare de 10.000 de lei loveste exact in cei mici cu care puteau sa iasa si ei cu pensie de 3,000 de lei ,acum la mintea guvernului sa iasa cu 2.200 de lei

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu ste adevarat! Este dezastru provocat doctrinar, de minti bolnave, fasciste!

   Eu nu mai vreau deloc pensie militara - de fapt nici nu mai exista dupa proiect, ci vreau ca initiatorii proiectului sa aiba aceleasi interdictii de drepturi fundamentale precum militarii sau sa fie ridicate militarilor interdictiile. Si aceleasi obligatii la razboi si la pana la aceleasi varste, precum pensionarii militari!

   Noi nu mai avem alta calea, decat cea originala a democratiei: tratament egal pt. toti! Este dreptul batalionului din Afganistan sa intre in greva, dreptul oricarui militar activ sa candideze si sa faca si el legi fascistilor etc.

   In fundatura asta ne-a adus toleranța noastră excesivă!

   Ștergere
  2. Eu vreau ca initiatorii sa intre la puscarie!

   Ștergere
 4. DECALOGUL LUI MICUTZU
  O vorba de duh romaneasca spune ,,IARTA PROSTUL CA NU STIE CE FACE...,,. Dar aceasta vorba nu mai este valabila astazi.
  Acum PROSTUL stie foarte bine ce face si este evoluat . Adica este ajutat de servicii secrete straine. Si incep sa imi sustin aceasta afirmatie
  1. Inrautatirea relatiilor cu Rusia
  2. Afirmatiile pastorului general tokes cum ca acum este momentul sa se solicite autonomia tinuturilor....
  3. Diminuarea continua a capacitatii de aparare a tarii , prin dezarmare si anihilare totala a marilor unitati si unitatilor luptatoare pana s-a ajuns la o armata care sa intre pe un teren de fotbal.
  4. Distrugerea totala a aviatiei militare , unitatilor de ApAA a TERITORIULUI , distrugerea sistematica a industriei de aparare ...
  5. Aducerea armatei romane la nivel de reprezentare simbolica atat a armelor terestre, navale cat si a celor cu specific aerian
  6. Numirea in functii cheie ale armatei romane a unor generali care prin acceptarea statutului impus de politicieni nu fac decat sa UMILEASCA armata
  7. Umilirea REZERVEI ARMATEI ROMANE ( singura rezerva existenta acum) prin aducerea ei la statutul DE TIGANI ASISTATI SOCIAL fara drepturi democratice si tarati in mizeria tradarii neamului romanesc de sefi si comandanti activi care nu stiu decat sa stranga din buci si sa aplece capul.
  8. Diminuarea capacitatii de aparare prin desfiintarea stagiului militar obligatoriu si ca urmare a lipsei de pregatire permanenta a unei rezerve gata de lupta.
  9. Transformarea Romaniei intr-o tara bananiera , consumatoare de tehnica militara second hand
  10. Transformarea SEFULUI SMG IN ,, ACTOR MANUITOR DE PAPUSI MARIONETA,, conform nivelului de salarizare din LSU concomitent cu momentul in care mafia politica din primarii isi stabileste salarii cat presedintele statului

  Dragi camarazi atacul concentrat nu este asupra militarilor activi sau in rezerva si retragere. Atacul este de fapt asupra integritatii teritoriale a statului roman . De cand ma stiu pe lume nu am vazut trecerea in rezerva a zece generali SRI in aceeasi zi .... doar in cazul unei tentative de lovitura de stat.
  Dragi camarazi acesti politicieni sunt TRADATORI si submineaza grav capacitatea de aparare a tarii pentru ca sunt constienti ca rezerva nu mai raspunde unei chemari a statului in momentul in care este umilita si batjocorita. Si va mai spun ceva ... Daca nu a atentat nimeni la integritatea statului roman este exact urmarea faptului ca noi existam si suntem inca in putere. Adica putem face fata unei agresiuni. Dar mai vrem ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se pere că mi-ați luat-o înainte!Parcă mi-ați citit gândurile!
   Felicitări micutzule!
   M-ați scutit de o muncă!

   Ștergere
 5. Daca citim cu atentie noile prevederi ale art 28 observam ca solda de grad nu face parte din baza de calcul pentru militari! Chiar asa ?

  RăspundețiȘtergere
 6. Securistii, regret! Dar va banez, altfel diluati cauza! S-a incendiat si Facebook, se intinde cu repeziciune!

  Daca porcaria se legalizeaza, urmeaza butoi de pulbere peste Romania. Ceva ce nu am mai vazut de prin '89. Poate si mai rau!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce-i Gelutu contrainformatiile militare prin gradatul AB incearca manipulari?

   Ștergere
 7. Ca sa lase loc de concesii au ignorat solda de grad in definirea bazei de calcul, vor reveni si cu "generozitate" o vor adauga! -asta fiind varianta interpretării analitice pe baza de logica!
  In realitate, proiectul de OUG a fost elaborat exclusiv de către civili, care confunda gradațiile de vechime cu solda de grad si in mintea lor gonflată de importanta muncii in folosul Tatuucului, au inventat termenul "solda de gradații"-opinie tipica analizei laterale.
  In oricare dintre variante, in cadrul ,Ședinței de ,Guvern in care se va adopta OUG, se va repara nedreptatea si solda de grad va intra in baza de calcul,!
  Si ca sa fac haz de necaz, întreb: Mai are cineva comentarii de făcut referitoare la OUG 57/2015?

  RăspundețiȘtergere
 8. se preconizeaza o inflatie de 1,7% in acest an asa ca

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Madam! Inflatie inseamna pe scurt, asa: daca anul asta o roata costa 100 lei si la anul tot 100 lei, inflatia este zero. Caz in care iti pune la pensie zero.

   Dar daca roata se face 110 lei, inseamna ca deja a aparut inflatia. Si atunci, iti indexeaza si tie pensia cu rata inflatiei. Dar nu cu 10 lei - ca sa poti cumpara roata cu acelasi pret ca anul trecut, ci doar cu vreo 2 lei. Asa ca vei avea pensie cu 2 lei mai mult urmare a ratei inflatiei, dar ca sa iei roata tot pierzi mai mult cu 8 lei decat daca ai fi cumparat-o anul trecut! Adica, te-au fript!

   Indexarea pensiei cu rata inflatiei NU este nicidecum majorare de pensie, ci un artificiu relativ de pastrare a puterii de cumparare. Despre care am demonstrat ca NU se poate pastra prin indexare doar cu rata inflatiei, pt. ca inflatia scumpeste nu doar roata, ci totul! Iar tie iti acopera tot 2 lei.

   Ștergere
 9. Si ca sa nu uit! Își mai dorește cineva actualizare in condițiile redefinirii bazei de calcul???

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Normal ca da! Peste 4 ani, soldele celor activi vor fi duble fata de cele de azi. Si atunci, cine ramane Popa Prostu'?

   Ștergere
 10. Dacă le aduc la maxim aproximativ 90% din valorile prevazute a se atinge până in 2022 prin noua lege a salarizarii nu ar fi chiar rău.
  Problema ramâne pentru cei pensionati inainte de aplicarea legii salarizarii care vor fi loviti prin acea doar indexare.
  Probabil din lipsa de fonduri vor suspenda atât pentru pensiile speciale inclusiv militare cât si pentru cele din sistemul public prin noua lege a pensiilor indexarea pe lânga rata inflatiei si cu cresterea cu 50% din cresterea salariului mediu brut pe economie pe perioada implementarii LSU 2018-2022 (lipsă fonduri).
  Pe urma se poate sa o aplice din nou. Oricum cresterea raportata la salariul mediu brut isi pierde valabilitatea prin 2030.
  Cu asa modificari cred ca foarte multi subofiteri si MM cu vechime (nebeneficiari de functii la maxim si indemnizatii de comanda) se vor indrepta spre legea din sistemul public daca noua lege preconizata le va fi favorabila precum L 263.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poftim! Cum sa nu fie rau! Tu nu ai observat ca tie nu iti mai actualizeaza nimeni pensia, urmare a acelor valori? Pt. ca au abrogat complet Art. 60 cu actualizarea!

   Ce spui, priveste exclusiv pe cei care se vor pensiona pe viitor! Pe cand pe noi ne-au fript. In absenta actualizarea, bagi destu' in gura si te uiti cum cresc soldele activilor, iar pensia ta tot aia ramane!

   Ștergere
  2. Da ,despre cei pensionati ulterior este vorba.
   Asa o sa-i tina in sistem cât mai mult.
   Te-ai pensionat ,drum bun si indexare ,cei ramasi o sa mai beneficieze de ceva majorari salariale care nu seamana cu o indexare.

   Ștergere
 11. dar statutul cadrelor militare mai conteaza?

  RăspundețiȘtergere
 12. Reactia ANP in ceeea ce priveste OUG de modificare a legii 223/2015

  http://www.fsanp.ro/2017/07/anp-proiectul-care-modifica-pensiile-de-serviciu-discriminatoriu/

  Personal sunt interesat de chestiune deoarece nu mai am certitudinea ca voi iesi la pensie pe actuala lege chiar daca am incheiat raporturile de serviciu pe 14.07.2017.
  Azi mi-am luat Livretul Militar de la unitate si am semnat ultimele documente pentru dosarul de pensie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sigur o sa aveti pensia așa cum ați calculat dumneavoastră! Doar nu credeți ca generalii care au trecut astăzi in rezerva vor beneficia, iar dumneavoastră nu.
   Pensie lunga cu sănătate!

   Ștergere
  2. Va multumesc! Deasemeni!

   Ștergere
 13. Bineinteles ca da. Este pe alta lege, deci OMM se da in continuare.

  RăspundețiȘtergere
 14. oAMENI BUNI, ASTIA nu mai au bani. cAUTA SI IN PIATRA SEACA. sI CINE PUTEAU FI PRIMII SACRIFICATI ? Cei cu pensii ocupationale, cu prevederi mai bune. Asta e, am prevazut ca vine aceasta OUG, daca imi recititi comentariile legate de LSU.
  Eu cred ca in iarna se va proroga si aplicarea LSU, asa cum ne obisnuisem pe vremea lui Boc, Ponta si Ciolos. Vom vedea. Tin legatura cu fostii colegi, se lucreaza din greu la dosare de pensionare in toata armata si la politie. Un pic de calm, sa vedem textul real, cugetam, ... Sanatate maxima !

  RăspundețiȘtergere
 15. Pentru ca 65% din baza de calcul ramane batut in cuie, majorarea functiei cu 25% anul viitor nu va duce la pensii mai mari in 2018 fata de 2017, deoarece nu se mai adauga 1% pentru fiecare an ce depaseste 25 ani si se pare ca sporurile au disparut definitiv din calculul pensiei..!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Care majorare in urma majorarii soldelor cu 26%? Nu vezi ca in proiect scrie sec, ca Art. 60 - cel cu actualizarile este abrogat si ala?

   Ștergere
 16. In momentul in care nu se mai actualizeaza pensiile in raport cu activii, asa cum se aude, cine are de suferit?
  Va zic eu, cei cu pensiile mici...!
  Adica...si aia cu 10.000 euro si aia cu 400 euro vor avea pensiile inghetate.

  RăspundețiȘtergere
 17. Mda! Cum-necum, am fost inscris fara voia mea, pe la 4 grupari de militari prezenti pe FB. Printre care si pe la marea LMP.

  Asa ca mi-am facut obiceiul sa propag in acele grupuri si ce se ai intampla rau armatei. Materialul de ieri nu a fost admis de LMP - cel prin care avertizam ce se intampla. Si nici macar cel de azi. Am insistat, urmarea fiind ca am fost dat afara din grup.

  Am si o corespondenta privata, pe care am sa o public cand o sa am chef. Ehe!!! Cei de la PCR si UTC erau moderni in gandire, pe langa ce mi-a fost dat sa vad in acea corespondenta. Perla cea mai mare fiind ca SGP nu au interdictii de drepturi si libertati fundamentale! Cand Art. 25 din legea lor, zici ca au exact aceleasi interictii precum ca drele militare.

  Bine ca m-au scos din grup, fiind astfel liber la osanale pe acel site, aduse politicii de partid si de stat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Gelu lasa mercenarii sa fiarba in suc propriu.Le-ai luat apararea de prea multe ori.Daca nu stiai fiecare soldat, fruntas,caporal are in ranita bastonul de maresal.Adica eu cu binele dupa tine iar tu cu sula dupa mine!

   Ștergere
  2. EU CADRU MILITAR RIDICAT DIN M.A.C. AM VRUT SA INTRU LA LMP, DAR AM VAZUT OSANALLE LA ,,MARETII,, COMANDANTI ASA CA AM LASAT-O BALTA, ORICUM AM O PENSIE DE R....T FARA OMM SI NUMAI 85% CU TOT CU 9% CARE DE FAPT SUNT 4% DIN SUPLIMENTARA

   Ștergere
 18. Cezarica unde esti? A,i vrut fara ciukalata mokka gata s,a rezolvat, dar ca bonus au mai disparut si altele ,actualizari,sporuri, etc.Esti fericit?

  RăspundețiȘtergere
 19. Dar diferentierea intre pensionar si cel care urmeaza sa iasa la pensie , cu date identice,nu este taxata de CCR ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este o Deizie în acest sens,credeți că ăștia mai țin cont?

   Ștergere
 20. Speta.
  Am incheiat raporturile de serviciu pe 14.07.2017.
  In scurt timp dsarul de pensie va fi trimis la ANP si de acolo la Casa De Pensii a MAI.
  Cand credeti ca va fi emisa decizia de pensie?
  In Proiectul de OUG care modifica legea 223/2015 se spune ca cererilor inregistrate si nesolutionate pana la data de 15.09.2017 li se aplica prevederile OUG.
  Mai exact, sintagma "cerere inregistrata si nesolutionata"=neemitere decizie pensie?
  Teoretic doasarele de pensie se lucreaza cronologic dar fara a fi carcotas banuiesc ca se mai fac si exceptii.
  Daca aveam porecla Anacondu si eram general SRI poate nu aveam emotii dar porecla mea este reddog si sunt agent sef principal de penitenciare si oarece emotii am... :)
  Ce-ar fi dom'le viata fara putina emotie? :)

  RăspundețiȘtergere
 21. Am reasezat textul materialului. Astfel incat sa apara in contrast modificarile propuse a fi aduse prin OUG la L. 223, fata de textul original.

  V-as ruga pe pe toti sa cititi bine cuvant cu cuvant si daca am gresit sa ma corectati! La modul personal, simt o senzatie de greata imensa. Iar in fata, ii vad ca si cum am fi noi acum, pe acei evrei persecutati candva in Germania nazista!

  RăspundețiȘtergere
 22. Nu am decat sa repet dialogul lui Celentano cu Firicel in serialul TV- Las Fierbinti : "Ba esti nebun ? Ba esti Prost ? . Ete dialogul pe care il poarta prin similitudine ministresa muncii cu ministrul de la aparare. Daca acest document este veridic , nu pot sa spun decat ca traiesc intr-o tara a nebunilor , a oamenilor fara discernamant. Documentul PUTE de la primele cuvinte a discriminare : lipseste din baza de calcul solda de grad ( politistii o au) , lipseste valorificarea conditiilor de munca , ramane in aer art. 108 ; nu se spune nimic de OUG 57/2015 .Daca calculam dupa aceste modificari si considerand ca pensia suplimentara majoreaza cuantumul calculat la art. 29 si la noul cuantum se aplica sporul OMM atunci cuantumul maxim al pensiei este de 85% din Baza de calcul.Poate pentru cei care vor iesi la pensie cu salariile din 2022 (!) o fi bine.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Proiectul de OUG este real, a aparut pe site-urile sindicatelor din penitenciare, doar nu credeti ca oamenii de acolo se joaca cu asa ceva lansand proiecte imaginare.
   Dealtfel exista si pozitia oficiala a ANP referitoare la acest proiect de OUG.

   Ștergere
 23. @R ai mare dreptate , personal simt o ura desavarsita impotriva noastra si a celor activi, impotriva Armatei si implicit a poporului. Astia vor distrugerea spiritului militar din RRomanika astfel incat ei sa devina nababi, mafioti si capi peste o tara fara stapan!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Viorele esti de un optimism incurabil. Ne-ai dat 100 de vesti bune incurajatoare acum cu leuca dupa ureche!

   Ștergere
 24. R-26500
  In finalul draft-ului de OUG se specifica ca cererile de pensionare nesoluționate pana la data intrării in vigoare a OUG se vor soluționa conform noilor prevederi, fapt pentru care m-a întreb dacă noi vom mai beneficia de actualizare din 30 Iunie 2017?!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Parca suntem la nebuni. Este vorba despre cei care se vor pensiona dupa intrarea in vigoare a OUG.

   In ceea ce priveste actualizarea pensiilor noastre, NU mai exista asa ceva. Scrie clar in draft ca Art. 60 din L. 223/2015 SE ABROGA. Asta este articolul care face actualizarea. Prin urmare, vor creste soldele cu 25% la 1 ianuarie cu 25%, iar noi o luam in mana.

   Ștergere
  2. Intreba de actualizarea din 30 iunie 2017!

   Ștergere
  3. @ Ovidiu B 31 iulie 2017, 19:40. Am priceput. Ma abtin. Daca se aproba catastrofa asta de ordonanta, in conditiile in care nu a iceput actualizarea ... Se incing creierele ...

   Tinand cont de doctrina abordata, ne rezolva precis si cu actualizarea din 30 iunie. De nu se poate!

   Ștergere
  4. Acum e prea fierbinte momentul ca sa ne dezmeticim. Zilele urmatoare v-om realiza catastrofa in integrum.

   Ștergere
  5. Civilii afland de sumele extraordinar de nesimtite ale unora au o ura pe noi de ne-ar manca de vii! Nu o data am primit injurii de la unii spunandu-mi ca suntem trantorii societatii si mancam pensii uriase, nemuncite! Abia dupa ce le-a aratat cuponul s-au domolit si le-am explicat faptul ca doar o mana de invartitori politici si din magistratura militara au pensiile de la TV...

   Ștergere
 25. Pana cand tine cuantumul avantajos? Cu ce ocazie se poate face recalcularea la toate fetele din formatie cu noul algoritm de calcul?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ?! Asta inseamna de fapt, scaderea tuturor pensiilor in plata. Nu mai poate fi pastrat in plata nici un cuantum mai avantajos in cazul recalcularii nr. 2. Cuantumul mai avantajos se mentine doar daca a fost anterior stabilit pe L. 119. Ori, daca apare cuantum avantajos pe L. 119, al 2-lea recalculat pe L. 223. Al 3-lea vine tot pe L. 223. Caz in care gaseste deja un cuantum pe L. 223 - ultimul valabil. Nemaiputand fi mentinut in plata cel stabilit anterior cu inca o lege.

   Dracu' sa ii ia! Astia nu se dezmeticesc pana nu iau niste bombe rusesti in cap!

   Ștergere
 26. Urmariti la ora 20.00 pe moasha Fiola LOV ca va prezenta finalizata de ordonanta avortata! Cine vrea sa-i fie nas pe stil nou?

  RăspundețiȘtergere
 27. Urmaresc acum pe RTv emisiunea cu Olguta Vasilescu.
  E un amestec de ridicol si grotesc ca un astfel de personaj sa hotarasca soarta unor oameni care au fost in slujba natiunii.
  Din pacate asta este realitatea si cand unii spun ca infractorul Dragnea este inamicul public nr 1 al Romaniei unii cred ca este o exagerare sau o gluma.
  Personaje precum Olguta Vasilescu sunt doar niste papusi manevrate de acest infractor.
  Dar asta este democratia, a fost ales democratic acest personaj sinistru.

  RăspundețiȘtergere
 28. Nimeni nu va tine sa nu postati ceea ce va doare la toti factorii responsabili. Iata mesajul meu postat pe pagina de facebook a sefului SMG
  ,, Domnule general Ciuca, daca este adevarat ceea ce se preconizeaza sa se intample cu pensiile rezervei armatei romane, adica sa nu se mai actualizeze potrivit prevederilor L223 ci numai cu inflatia anuala , nici macar cu 50% din cresterea salariului mediu brut , dumneavoastra ca reprezentant al militarilor activi, in rezerva si in retragere aveti obligatia morala si Camaradereasca sa va dati demisia , urmand exemplul sefului armatei franceze. Domnule general am o pensie de 2001 lei care nu o sa mai fie majorata decat cu rata inflatiei . In 2020 in baza legii 263 cu punctaj de 2.15 pensia mea ar ajunge dupa calculele Olgutei la 3800 lei . Plafonarea din aceasta OUG face ca in urmatorii 3 ani pensia mea sa ajunga .... la cat domnule general? Cat estimati inflatia in trei ani? Batjocoriti militarii in rezerva si activii care urmeaza sa se pensioneze . Sa va fie rusine tuturor generalilor care acceptati asa ceva . Sunt curios daca imi raspundeti ....
  Îmi placeVezi mai multe reacţii
  · Răspunde · Chiar acum,,

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ehei, cate i-am trimis eu! Kanci vre-un reaspuns, frate! Dar eu i le trimit prin mail...Azi vad ca mi l-a returnat prin respingere! Cred ca n-a mai suportat sa-l balacaresc, si eu am un stil dat dracului care, probabil, l-a iritat! Ce rau irita adevarul!

   Ștergere
  2. @ Cornelius Flavius Ifrim 31 iulie 2017, 22:53. Te informez ce de astfel de mesaje transmise le mahari, NU se ocupa maharii. Nu au timp de astfel de maruntisuri.

   Adica mesajele tale au ajuns pe la niste SGP sau civili care se ocupa de posta electronica!

   Ștergere
 29. Pt Dl Reddog
  Ati evadat din penitenciar ?
  Felicitari.
  Credeti ca veti fii prins de noua ordonanta ?
  Ei ,si, care-i hiba ?
  Drepturile dumneavoastra de pensi se vir calcula pe actuala lege 223/2015, pt ca o lege , chiar si noua oug, nu se aplica retroactiv. Adica sa zic ase, mai direct, aveti imunitate la noua oug. Puteti da de beute la tati camarazii si prietenii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Teoretic asa ar fi dar de multe ori practica ne omoara... :)
   La cate interpretari se dau unei legi nu m-ar mira nimic.
   Oricum, se anunta framantari in structurile de aparare si ordine publica si voi participa si eu la proteste, din solidaritate, chiar daca voi beneficia de actuala lege.
   Prin neactualizarea pensiilor vor fi afectati in primul rand cei cu pensii mici si iesiti mai demult din sistem ceea ce nu este corect.

   Ștergere
 30. Sugerez sa nu va mai imbatati unii cu apa rece cum ca ar fi si magistratii prinsi. Mascarada este identica cu cea a L. 119/2010. In prima faza, sub aspectul uniformitatii au fost bagati si magistratii in malaxor. Numai ca CCR a decis ca este neconstitutional pt. magistrati - intrucat justitie este putere ... independenta in stat. Vorba vine - e independenta pe dracu' din moment ce judeca dupa legi politicie, iar salariile si peniile magistratilor sunt platite din darile noastre.

  Scenariul este acelasi. Ordonanta va fi atacata un pic la CCR de forma, CCR iar o sa zica ca magistratii sunt intangibili. Ramanand doar ceilalti in malaxor, la fel ca in 2011.

  Asa ca povestea este doar un deja-vu grotesc marca Boc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Gelu
   Magistrații fie ei și militari nu sunt afectați...ei nu se pensionează pe 223!

   Ștergere
 31. Nu e posibil ca legile importante ca salarizarea, pensionarea sa fie stipulate in Constitutie calculate in €si platite la cursul zilei BNR asa fiecare bagaboanta venita vremelnic la guvernare face jumanji in ele!Ori desfiintarea denumirii de pensie si transformarea in solda de rezervist platita de ministerul propriu? Sau renta viagera pe grad,functie?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tizule, astea de care zici, mai sus postare, fac ordonante si legi pe mlaci! Si cum sunt fertile a drakului, au si fluidizarea pe masura!

   Ștergere
 32. Astia au facut de fapt, la fel ca Boc! Diferenta este ca neghiobul de ardelean ne-a injunghiat frontal, iar olteanca pe la spate.

  Daca cititi cu atentie toate elementele din textul de proiect, militarii care urmeaza sa se pensioneze, vor avea pensii mai mici decat contributorii pe L. 263. Mai mult! Contributorii vor avea dubla indexare (inflatie si cu cresterea salariului mediu),iar militarii doar cu inflatia.

  Nemernicii astia NU pot fi pusi la punct decat intr-un mod: NU mai vrem pensii militare deloc - contributive, in schimb vrem drepturi fundamentale pt. armata! Si obligatii militare egale la mobilizare/razboi! Ori toti pensionarii la mobilizare/razboi, ori sa ne lase in pace si pe cei din armata!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Admira pe fuga de LOV la A3! Numai prostii scoate....

   Ștergere
 33. Nu scrie nicaieri ca CPS este obligat sa termine recalcularea pe 223 inainte de 31 dec.Ordonanta buclucasa intra in vigoare pe 15 sept.Mie daca mi,o recalculeaza in nov.-dec pe care act normativ o fac?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ba scrie. In termen de 24 luni calculate de la 01.01.2016. Recalcularea se termina la 1 septembrie. Dupa care intra in vigoare (daca intra), ordonanta LOV.

   Ștergere
 34. Draftul Ordonanței,a fost modificat față de cum a apărut inițial.
  Se pare că art.60 nu a fost abrogat ci modificat cam în se sul art.41 din LSU.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @ Gigi 31 iulie 2017, 21:10. Asa sa fie! Dar unde, cand, cum? Deocamdata avem doar proiectul-dezastru de aici http://www.fsanp.ro/wp-content/uploads/2017/07/OUG-modificare-pensii-31.07.2017.pdf. Despre care penitenciaristii jura ca le-a fost data de guvern, via ministrul justitiei.

   Pe de alta parte, olteanca - mare comunista, dar numai in partile in care ii convin ei, a zis cu gura ei in seara asta la TV ca ... baluba actualizare in functie de majorare de solde.

   Ștergere
  2. Asta,dna LiV,este slab pregătită profesional,nu ea a
   "născocit"acest proiect de oug,ci tot prin laboratoarele,MApN,MaI
   În ceea ce privește,a rt.60,așa este,cineva mi-a telefonat și m-a informat.
   Sper să fie adevărat!

   Ștergere
 35. @ Iceparu
  Am auzit precum că Huhurez a divortat de psd.
  Dumneata încă nu ?
  Fire-ar a naibii . Vă luară Luluța de la muncă vaselina de la rulmenți !!!!! tumna acu când aveati calculele facute pe art 60 si când tehnocrat mai avea 100 de metri pâna la CSP cu cererea de actualizare la purtator.
  @ all
  Care mai vreti 130 %-150% ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pe magistrați cu ce îi afectează la pensionare, pe legea lor?

   Ștergere
  2. @ Iulian Mares 31 iulie 2017, 21:47. Art. V - vezi proiectul de aici http://www.fsanp.ro/wp-content/uploads/2017/07/OUG-modificare-pensii-31.07.2017.pdf! Le scade baza de la 80% la 65% si lor. Si le rade si actualizarea.

   Numai ca este frectie si farsa pt. public din moment ce CCR a stabilit o data ca NU le modifica pensiile decat ei insisi.

   Ștergere
  3. CSM și Danilet îi vor convinge....să își taie din cașcaval!
   Sunt convins.

   Ștergere
 36. Se pare ca pe circuit pentru avizare este un Proiect de OUG care se refera numai la modificarea Legii pensiilor militare; pensiile speciale nu apar in acest proiect..!
  Se pune accent acum pe faptul ca Pensia neta nu trbuie sa depaseasca Solda Neta a activului..!
  Trebuie sa fie pe undeva acest nou proiect.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta ar fi o solutie. Se indexeaza, se actualizeaza etc. - dar daca depaseste solda activului, se plafoneaza. Insa deocamdata avem ca document de lucru, proiectul acesta http://www.fsanp.ro/wp-content/uploads/2017/07/OUG-modificare-pensii-31.07.2017.pdf.

   Ștergere
 37. 24 de luni calculate de la 01.01.2016 inseamna 31 dec.2017.Unde scrie ca recalcularea se termina pe 1 sept.?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu scrie. Dar ritmul rezulta din nr. de recalculari saptamanale. Mai sunt de recalculat doar ... 7000. Si au ritm de 2000 pe saptamana.

   Ștergere
  2. Gelutu lasa-ma cu ritmul ca acesta poate fi incetinit, suspendat la ordin verbal deoarece sunt legal in grafic dar preconizeaza o economie de 13 lei de asta ma tem!

   Ștergere
 38. Pt Dl R-26500
  Nu vreti, sau nu vi se da voie sa publicati toate punctele de vedere.
  Sa stiti ca asa tinti gunoiul sub pres si nu ajutati pensionari militari. Nu-i ajutati nici pe activi.
  Stiti ce a spus Olguta la A 3 ?
  Netul pensionarului nu va depasi netul activului.
  Si eu ce-am spus in comentariu ?
  Faceti ce doriti, dar daca doriti reactii in cunostiinta de cauza, este bine sa nu cenzurati comentariile.
  Apropo, cei mai napastuiti vor fii activii care se vor pensiona dupa noua OuG, nu actualii pensionari militari.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, ti-am retinut un comentariu care suna a apara cu orice pret politica de partid si de stat! Si care dupa cum suna, este menit sa induca in eroare oamenii.

   Si acum induci in eroare oamenii! Pt. ca am auzit ce a spus Olguta si a zis cu gura ei in seara asta, ca ... baluba actualizare a pensiilor militare functie de cresterea soldelor.

   Pe de alta parte, documentul catastrofal pe care lucram NU este gurita Olgutei care debiteaza numai generalitati - dar care a precizat (probabil fara sa isi dea seama) ca ne-a ras actualizarea functie de majorarile de solde, ci documentul acesta http://www.fsanp.ro/wp-content/uploads/2017/07/OUG-modificare-pensii-31.07.2017.pdf

   Iar din documentul prezentat rezulta cu claritate, ca in absenta indexarii cu 50% functie de majorarea salariului mediu brut si in absenta actualizarii functie de majorarea soldelor militarilor in activitate, TU, EU, noi toti, vom muri cu acelasi cuantum al pensiei ca in prezent.

   Prin urmare, NU doar activii sunt napastuiti, ci si noi! Ba ma mult! Tinand cont de faptul ca activii se pensioneaza cu 65% dintr-o solda majorata anual cu 25%, iar noua NU ni se actualizeaza pensia in functie de majorari, rezulta ca prostii nr. 1 suntem TU, EU, noi cei deja pensionati!

   Ștergere
  2. Tehno,
   Uiți că LSU de face eșalonat?
   Poate ai alte date....tu ce vrei? 500 acum, sau 5000 peste 5 ani?

   Ștergere
 39. 65% ? Fără o minima diferentiere functie de grupele de muncă?
  Asa procedeaza escrocii când o dau în bara si cauta solutii la repezeala..
  Acum vor fi toti ”tehnocrati ” mos Aleci” ,birocrati sub neon si alti iubitori de egalitarim .

  RăspundețiȘtergere
 40. Va informez ca documentul anexat mai nou la modul integral in material este real. Si va spun si de ce! Intram pe Penitenciare si il descarcam de aici http://www.fsanp.ro/wp-content/uploads/2017/07/OUG-modificare-pensii-31.07.2017.pdf

  Bine? Este in format .pdf. Il deschidem, dam click pe proprietati document, iar la autor descoperim numele ... Geta Juganaru. Apoi sapam pe net sa vedem cine este Geta Juganaru? Pe care o descoperim cu prenume intreg, respectiv Georgeta Juganaru la ... Ministerul Muncii http://www.mmssf.ro/j33/index.php/ro/minister/declaratii-de-avere-si-interese/210-personal-de-conducere/576-juganaru-georgeta. Mare Director la Direcţia Asigurări Sociale.

  Ca atare, documentul este foarte autentic, si este produs in gradina Olgutei Vasilescu!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. După emisiunea de pe B1 cu Coarna in dialog cu activii (sotii ale activilor) timp de 2 ore si după indemnul acestuia sa-si depuna dosarele de pensie fara ezitare au modificat documentul.
   Din câte se pare i-a speriat amploarea fenomenului si dezvaluirile celor care au sunat.

   Ștergere
  2. @ tigri 3 31 iulie 2017, 22:57. Extrem de posibil! Coarna a dezvaluit de fapt, ceea ce s-a mai intamplat de cateva ori in sistem. Cand vrei locuri de munca pt. odraslele muritoare de foame care au stat pe Facebook, ii faci politisti, dar nu sunt locuri.

   Asa ca bagi o alarma sa ii sperii pe cei care ocupa functii sa iasa la pensie ca daca nu vor iesi cu pensii de mizerie mai tarziu! Fluturi si niste proiecte de OUG sau lege pt. a fi mai convingatori. Fraierii fug repede, si pac ... raman locuri pt. nepoti si nepoate.

   Dar chestia asta se intampla inca de la OUG 7/1998, perioadic. Da, este schema mafiota in stil barbar!

   Ștergere
  3. Aveti dreptate. Tuta aia de ministru la interne a spus ca vor angaja din sursa externa 4000 de politisti. Nepoti, nepoate, VERISOARE,...
   Va multumesc pentru materialele postate si pentru informarea foarte bine documentata.
   Viorel N.

   Ștergere
 41. Ne musca de cur gadea raspopitu,ciuvica, avocata alice draghici si nu-l lasa pe Coarna sa vorbeasca prin tactica suprapunerii,acesta se lupta cu toti pe lege nu folclor.Respect Coarna!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este de mirare! Asa s-a intamplat si in 2011! Cand au fost bagati la inaintare toti acoperitii politiei politice infiltrati in mass media.

   Ștergere
 42. In aceste zile mai apare o OUG prin care se vor majora soldele si salariile din MAI cu 10%...a afirmat Premierul Tudose( inclusiv politistii) in aceasta seara la A 3..!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Leon, Din nou in eroare, pentru personalul militar din MAI, cuantumul brut al soldei de functie se majorează cu 15%, iar ca noutate pentru polițiști, cuantumul brut al soldei de functie se majorează cu 10%.

   Ștergere
 43. Atentie la ce a spus T3. Reiau si eu. Coarna a dezvaluit de fapt, ceea ce s-a mai intamplat de cateva ori in sistem. Cand vrei locuri de munca pt. odraslele muritoare de foame care au stat pe Facebook, ii faci politisti sau militari sau procurori - ca doar merge inca rasnita, dar nu sunt locuri libere.

  Asa ca bagi o alarma sa ii sperii pe cei care ocupa functii sa iasa la pensie ca daca nu, vor iesi cu pensii de mizerie mai tarziu! Flutura sistemul si niste proiecte de OUG sau lege pt. a fi mai convingatori. Fraierii fug repede, si pac ... raman locuri pt. nepoti si nepoate.

  Numai ca chestia asta se intampla inca de la OUG 7/1998, perioadic. Da, este o schema mafiota in stil barbar! Retin cu exactitate o faza, cand undeva in zona decembrie 2005-2006, zeci de ofiteri/subofiteri au fost amenintati/li s-a transmis verbal, ca daca NU isi depun cererea de pensionare pana la 1 ianuarie, risca sa iasa fara ... pensie ... deloc, adica someri. Si oamenii au dat buluc sa plece! De fapt, nu s-a redus niciun post, ci au fost diminuate niste functii! Aparand pe ele nepoti, nepoate. sotii, amante etc. Dupa care functiile au fost ridicate din nou!


  Iar istoria pare sa se repete in aceste zile, la indigo! Nu cred ca DNA are vreo putere sa stopeze coruptia legislativa! Pt. ca asta este coruptie legislativa in toata regula!

  RăspundețiȘtergere
 44. Radu Tudor a făcut praf Guvernul - câțiva miniștri pot pleca acasă! In sfarsit, Radu Tudor isi face treaba, lovind in plin!

  Demsca de fapt vechea metoda evreiasca de facut rost de bani: pensiile trebuie taiate ... la fel ca in 2011, pt. ca banii taiati sa ajunga in vistieriile vanzatorilor de rachete ... Patriot.

  Restul aici https://m.ro.sputnik.md/politics/20170731/13843659/radu-tudor-pfar-guvernul-ministri-acasa.html?mobile_return=no

  RăspundețiȘtergere
 45. Ati auzit ce-a spus maestrul de sah Tudose:
  Reportera"-dar cu pensiile magistratilor?"
  Raspuns "- pensiile militarilor sunt in cuantum mult mai mare deoarece sunt foarte multi
  -,magistrati sunt putini"
  Ce sa intelegem ca de serafimi si heruvimi nu ne atingem? iar despre ingeri nu vorbim si mai ramane pulimea= militarii si politistii?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt toti agenti de influenta ai americanilor! Cateii astia de americani au produs numai rau Romaneia! NATO, NATO si tac ca prostii - la fel ca si 2011, cand Armata Romaniei demonstra in strada!

   Acum inteleg de ce toate statele mai de soi, au scos toate bazele americane de pe teritoriile lor! Astia nu fac doar experimente militare pe pielea noastra, dar ne taie si pensiile ca se le cumparam toate prostiile, unele antice!

   Au pregatir si reusit inflitrarea si colonizarea, fiind experti in asa ceva! Singura noastra alternativa fiind sa imit celelalte state care au dat bazele americane afara!

   Ștergere
  2. Cu magistratii doar se stie! Sunt primii agenti racolati de americani sa le transpuna politica, sub semnul falsei democratii!

   Eu stau ca fraieru' cu HJD in mana si altii vreo 150 cu castig contra statului, si NU o executa nimeni! Pt. ca este indreptata contra statului! Si atunci, ce rol mai au magistartii astia? Decat sa implementeze falsa democratie?

   Ștergere
  3. Pai cum dreak nu sunt bani pt.pensiile militare dar pt. Patrioate la mana a IIIa de 3,8 mld.si corvete FARA LICITATIE sunt?Datorita acestor achizitii matusalemice taie pensiile militare.Recomand miting ambasada ca din cauza fiarelor bagate pe gat ne matrasesc pe noi.Nu ne ataca nici un ivan nu ne mai aratati maimuta manipulatorie cu zona fierbinte.Cine a facut sa fie zona fierbinte eu? Ei as!

   Ștergere
  4. Alooo scmd,ancmrr,in aceste zile de restriste adica tot cu circuit inchis nu? De parca am platit ani de zile cotizatie la Olescu&cucurez sa-mi descarc pasurile la ei.Ati facut pact de coabitare hahalerelor.mircea fa-te ca lucrezi!

   Ștergere
 46. Sa ne mai descretim putin fruntile... :)

  http://m.ziare.com/social/comentarii-primarul-din-alexandria-a-angajat-detectivi-particulari-ca-sa-dibuiasca-postacii-anti-teleorman-1475614

  Si comentariile sunt pe masura, mi-a placut in special unul care spunea ca urmatorul pas e angajarea de killeri... :)

  Sa mai spuna cineva ca nu avem o tara fascinanta. :)

  RăspundețiȘtergere
 47. Varianta dupa sedinta PSD+ALDE

  http://www.fsanp.ro/wp-content/uploads/2017/07/OUG-modificare-pensii-31.07.2017.pdf

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!