duminică, 7 mai 2017

Comunicatul AORR privind condamnarea Art. 40 din Proiectul Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice! Plus ceva despre iminența declanșării unor proteste în uniformă militară de campanie, pe fondul unor grave încălcări de către spectrul politic, ale drepturilor fundamentale și constituționale ale militarilor români!

 PARTEA I

Fulgere deasupra Palatului Parlamentului
Vă readucem aminte că AORR reprezintă o asociație care reunește ofițerii români în rezervă, asociația fiind și membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă C.I.O.R. - NATO (detalii - aici).

Comunicatul este semnat nu doar de reprezentanții AORR, ci și de reprezentanții a mai mult de 30  de structuri asociative militare si ai catorva structuri civile, care sustin demersurile AORR. Nu avem cum sa nu constatam, absenta semnaturilor liderilor centrali ai A.N.C.M.R.R. din M.Ap.N., precum si absenta semnaturilor liderilor S.C.M.D. sau absenta semnaturilor unor lideri celebri ai majoritatii sindicatelor politistilor. Lideri despre care care dupa cum stau lucrurile, devine evident ca nu doresc sa deranjeze "conducerea de partid și de stat" cu acuzații privind încălcarea drepturilor de pensie ale personalului militar în rezervă.


COMUNICATUL AORR
privind
Proiectul Legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice
(5 mai 2017)

"Profund nemulțumiți de prevederea din art. 40 al Propunerii legislative, privind suspendarea pe parcursul aplicării legii (2017 – 2022), a actualizării în funcție de majorarea soldelor/salariilor, a pensiilor militare de stat, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ceea ce reprezintă o nouă și profundă desconsiderare a corpului rezerviștilor militari din partea clasei politice, acțiune ce se înscrie în șirul loviturilor aplicate de guvernările anterioare, la inițiativa Asociației Ofițerilor în Rezervă din România și ROMIL, conducerile a 33 structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă și retragere din domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, reunite în cadrul Forumului de colaborare, au adresat o scrisoare de protest liderilor parlamentari și guvernamentali.

În conținutul scrisorii s-a criticat suspendarea unui drept esențial, dreptul ce dă conținut noțiunii de pensie militară de serviciu și calității de militar în rezervă, care se află în intercondiționare cu militarul activ, suspendare ce echivalează practic cu restrângerea exercițiului unui drept, în situația în care speța nu este incidentă în nici unul din motivele stipulate la art. 53 din Constituția României. De asemenea, s-au reiterat efectele negative pe care un astfel de demers îl are asupra moralului și calității vieții rezerviștilor militari, dar și asupra militarilor activi cărora li se prezintă perspectiva de a fi tratați cu aceiași indiferență după ce ani în șir au servit națiunea cu credință și profesionalism.

Protestul menționat a fost transmis: președinților celor două camere ale Parlamentului; prim-ministrului Guvernului României; miniștrilor muncii și protecției sociale, apărării naționale, afacerilor interne și justiției; președinților comisiilor de apărare, muncă, buget și juridică din cele două camere; liderilor tuturor grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților, directorilor SRI, SIE, SPP și STS.

Au semnat scrisoarea de protest președinții următoarelor structuri asociative (în ordinea din document): Asociația Națională a Veteranilor de Război, Federația Militarilor din România, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SRI, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SIE, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SPP, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din STS, Asociația Diplomaților Militari în Rezervă și Retragere «Alexandru Ioan Cuza», Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Armele Transmisiuni, Informatică și Război Electronic, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu «General Constantin N. Hârjeu», Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Direcția Generală de Informații și Protecție Internă a MAI, ROMIL, Asociația Militarilor Participanți în Teatrele de Operații, Liga Navală Română – filiala București, Federația Sindicatelor Naționale a Polițiștilor și Personalului Contractual, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Română de Propagandă și Istorie Aeronautică, Asociația Națională Democratică de Luptă Împotriva Corupției, Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari, Asociația Națională a Parașutiștilor din România, Asociația de Sprijin a Personalului Militar Disponibilizat, Asociația «ASCOL CLUB», Fundația Mass Communication Power –MCO și Asociația Națională a Pensionarilor din România.

Și-au exprimat acordul și sunt solidari cu forma și conținutul scrisorii Clubul Amiralilor, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere «General Roland Pârlogeanu» - Medgidia, Asociația Aviatorilor Militari în Rezervă, Asociația Cercetașilor Militari în Rezervă și în Retragere, Asociația Cadrelor Militare Femei în Rezervă și în Retragere «Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu», Liga Ofițerilor de Marină Militară, Clubul Parașutiștilor – Caracal, Liga Maiștrilor Militari de Marină și Liga Militarilor Profesioniști.

Ne exprimăm speranța că demersul nostru comun va fi analizat cu responsabilitate de către cei în drept și că, măcar într-un final, munca, dăruirea, sacrificiul și profesionalismul, precum și privațiunile la care au fost supuși cei care au servit țara sub drapel vor fi recunoscute la adevărata lor valoare.

COMITETUL DIRECTOR"


PARTEA A II-A
   
Iminența declanșării unor proteste în uniformă militară de campanie, pe fondul unor grave încălcări de către spectrul politic, ale drepturilor fundamentale și constituționale ale militarilor români!

Această parte nu are absolut nicio legătură cu comunicatul AORR, dar avem obligația să vă înstiințăm. Pe fondul încălcării constante în ultimii 7 ani de zile, a drepturilor de pensionare ale personalului militar, vă anunțăm despre iminența declanșării unor proteste spontane și la momente diverse, sub formă de pichetare a unor instituții de stat sau politice. Proteste care sunt asumate de  diverși militari în rezervă (afiliați diverselor structuri asociative sau pur și simplu independenți) și care se vor desfășura în uniformă militară de campanie. Parte din aceste intenții sunt manifestate la vedere, respectiv pe diverse site-uri de socializare, precum și în cadrul unor grupuri diverse de opinie, mai mult sau mai puțin formale. Același gen de intenții există însă și la nivelul multor membri din aproape toate structurile asociative ale militarilor, insa "pornirile" in cauza sunt deocamdata temperate/ascunse/camuflate/erodate/distorsionate (este drept ca la un mod din ce in ce mai relativ), de diversi lideri ai asociatiilor in cauza. Lideri fideli dintotdeauna "politicii de partid si de stat" indreptate contra intereselor personalului militar in rezerva. 

Protestele se doresc a fi derulate sub această formă - în uniformă de campanie, urmare a convingerii înrădăcinate din ce în ce mai mult în rândurile personalului militar, conform căreia comunicatele, scrisorile, scrisorelele, negocierile dovedite a fi doar de parada sau altele asemenea abordări formale ale spectrului politic, nu au rezultate de niciun fel în privința respectării drepturilor personalului militar pensionat.

Baza protestelor este aceea că factorul politic decident, implementează de ani de zile - inclusiv în acest moment, decizii nefavorabile personalului militar pensionat, sub pretextul unei egalizări în drepturi. Egalizare care se dovedește însă ca fiind doar aparentă, întrucât este abordată dintr-un punct de vedere subiectiv, strict mecanic și de-a dreptul partinic, respectiv doar în părțile care defavorizează spectrul militar. Fără ca spectrul politic decident să țină cont de faptul că legislația română în ansamblul ei, include grave încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale la adresa militarilor români  cum ar fi cele concretizate în existența Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Sau de faptul că aceeași legislație include grave discriminări în rândurilor cetățeni români pensionați, cum ar fi aceea că dintre toți cetățenii români pensionați, doar militarii de carieră pensionați (femei și bărbați) pot fi desemnați să îndeplinească obligații militare în caz de mobilizare/război/campanie. Lucruri existente în legislație și tolerate/încurajate/trecute sub tăcere de către actualul spectru politic și despre care a devenit mai mult decât evident, că propăvăduiește o doctrină periculoasă, respectiv a egalității în drepturi și obligații între cetățeni, dar numai în anumite părți, respectiv în acele părți care defavorizează personalul militar!

În acest context, protestele în uniformă de campanie preconizate a fi declanșate de personalul militar în rezervă, au rolul simplu de a condamna în mod direct, abordarea  subiectivă de către spectrul politic a problematicii pensiilor atribuite personalului militar ca fiind pensii având un caracter special/privilegiat, cât timp același spectru politic este părtaș al unor grave încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale ale personalului militar și părtaș al unor crase discriminări legislative, așa cum demonstrează din plin, analiza întregului cadru legislativ actual care vizează armata. 

Gruparea informală "R-26500 Elita" și-a manifestat în repetate rânduri poziția conform căreia într-un stat pretins democratic, nu poate exista egalitate în drepturi și obligații între cetățenii civili și militari, doar așa în unele părți, respectiv doar în acele părți care afectează drepturile de pensionare ale personalului militar. În condițiile în care drepturile de pensionare atribuite personalului militar,  nu au constituit și nu constituie în esența lor, decât numai o compensare parțială a exercitării asupra personalul militar, a unor crase încălcări de drepturi și libertăți fundamentale și constituționale pe timpul perioadei de activitate,  precum și o compensare relativă pt. tratamentul discriminatoriu impus  dintre toți cetățenii români pensionați, exclusiv personalul militar pensionat și care în situații critice continuă să aibă obligații militare și după pensionare.

Pe baza considerentelor menționate, gruparea informală "R-26500 Elita" consideră că personalul în rezervă pensionat, nu vom avea câștig de cauză în apărarea drepturilor noastre de pensie, prin abordarea exclusiv "pe părți" privind respectarea drepturilor de pensionare ale personalului militar! Nu vom avea câștig de cauză cât timp abordăm aceste drepturi de pensie disociate de gravele încălcări ale drepturilor fundamentale și constituționale ale personalului militar de către spectrul politic (existente în Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare), precum și prin disocierea de obligațiile militare impuse dintre toți pensionarii din armată, exclusiv personalului pensionat din armată (femei si bărbați).

Gruparea informală "R-26500 Elita" se raliază oricărui demers de ordin pragmatic, care să determine spectrul politic românesc, fie să nu mai afecteze drepturile de pensie ale personalului militar - drepturi despre care am stabilit că reprezintă singura compensare rezonabilă a gravelor încălcări de drepturi și libertăți fundamentale și constituționale, exercitate asupra personalului militar! Fie să respecte la modul total, drepturile și libertățile fundamentale și constituționale ale personalului militar, respectiv fără nicio deosebire/defavorizare/discriminare față de drepturile și libertățile de care beneficiază toți ceilalți cetățeni români!

77 de comentarii:

 1. Cu precadere pentru interlocutorii care baga comentarii doar de dragul sa se auda si ei vorbind, incarcand blogul aiurea! Cei adevarati dintre noi si care sunt extrem de putini, isi pregatesc uniformele de campanie, mai cumpara un veston pe masura de pe OLX sau o capela/bereta etc. Razboiul cu gura s-a finalizat ca de obicei, prost pentu noi si ... stiti voi cu ce ... ne alegem de 7 ani, cand luptam vitejeste doar cu ... gura!

  Ii rog pe aceia care cunosc cu precizie ca NU sunt in stare sa imbrace o uniforma de campanie sa isi apere drepturile, macar sa nu ii mai bruieze pe ceilalti! Multumim!

  RăspundețiȘtergere
 2. In consecinta, ia sa vedem cine spune "prezent" in uniforma de campanie. Ceilalti puteti sa va calculati pierderile in continuare pe site-ul de la C. Turzii! Treaba este extrem de serioasa, asa ca va rog a nu dati buluc toti deodata!

  RăspundețiȘtergere
 3. Comunicati data, ora si locul.....sunt sigur ca vom fi daca nu multi cel putin suficienti pentru a atrage atemtia asupra problemelor noastre, felicitari domnule administrator pentru consecventa si indarjire, este meritul dumneavoastra !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In afara de faptul ca este de evitat vizibilitatea/anuntarea momentului (normal, ori este surprindere, ori nu mai este). Nu stiu daca voi comunica chiar eu. Sunt prea multe focare raspandite care agreeaza acest tip de protest. Izolate, dar multe, foarte multe. Asa ca valvataia poate izbucni de oriunde, oricand.

   Eu as fi vrut sa stiu cu care dintre intelocutorii de pe aici, ma voi intalni atunci cand va sosi momentul. Adica intr-un context mai larg a actiunilor viitoare, mi s-a creat obligatia (fireasca) sa raportez si eu daca sunt prezent doar eu sau suntem 5, 10 sau 100.

   Rog ca orice confirmare, sa imi parvina pe e-mail, cu nume si prenume. Este mai serioasa treaba asa.

   Ștergere
  2. O mobilizare generala si ferma trebuie neaparat.
   Multumesc pt postarea mea cu nr 105. Succes

   Ștergere
  3. Felicitari, dar nu fara riscuri necalculate!

   Ștergere
 4. INSFARSIT ,daca asta nu le este indeajuns guvernantilor ,sa vedem atunci .venim cu familiile noaste acolo unde ne veti convoca

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ma abtin despre oportunitatea prezentei familiilor. Sa vedem ce opinii au totusi si ceilalti colegi din celelalte focare. Imixtiunea imi pare greoaie din moment ce vizibilitatea protestului este uniforma.

   Ștergere
  2. bine , cum veti organiza si hotara

   Ștergere
  3. Gelu,
   Daca familia ne-a fost alaturi mai mereu prin garnizoanele tarii si a suferit in muteniesa le dam sansa sa fie si acum cu noi, dar fara nepoti- copii minori!

   Ștergere
 5. Pe tema. "LOVITURĂ GREA PENTRU MILITARI. Li s-au mărit salariile, dar Guvernul loveşte în pensiile militare. Legea care le taie veniturile"

  http://m.cugetliber.ro/stiri-eveniment-lovitura-grea-pentru-militari-li-s-au-marit-salariile-dar-guvernul-loveste-in-pensiile-militare-legea-care-le-taie-veniturile-319166

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acum ar trebui sa zica ceva presedintele ,fiidca el a promulgat o lege de vare guvernantii nu tin cont .acum chiar ca i-ar folosi

   Ștergere
 6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu, domnule propagandist contra armatei, nu ai dreptate! Din 2 motive esentiale:

   - varsta de retragere este doar o variabila politica. In caz de ... poate fi si 75 ani, printr-o OUG emisa in 2-6 minute;
   - pe timpul mobilizarii, ne lovim de aceleasi ... ahaturi de interdictii de drepturi fundamentale si constitutionale, le fel ca in activitate. Si care sunt prea multe, incat sa le compensam la 'utu-i ma-sa. Dupa ideea ta fascista cf. careia, ar trebui sa fie rasi cei care din rezerva ajung in retragere.

   Probabil ca nu ai observat, dar s-a lasat tacerea peste tot pe forumuri! Si ca sa nu ne mai pacalim vesnic, NU mai vrem nimic altceva decat ce scrie in Partea a II-a! Respectiv, respectarea la modul TOTAL, a drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale ale personalului militar pe timpul perioadei de activitate, fără nicio deosebire/defavorizare/discriminare față de drepturile și libertățile de care beneficiază toți ceilalți cetățeni români! La fel si in privinta pensionarilor militari - NU mai vrem sa fim discriminati dupa pensionare, iar dintre toti pensionarii romani, doar cei din armata sa avem obligatii la mobilizare/razboi.

   In ceea ce priveste imbarligatura ta privind lovirea celor in retragere, nici pe departe! O negociem cu altceva din Sectiunea a 3-a. Pt. ca acea sectiune nu contine doar o incalcare a drepturilor constitutionale si fundamentale ale personalului militar, ci vreo ... 10. Adica in orice situatie, cu tot cu acordarea dreptului de pensie militara fara afectarea acestuia, tot mai raman vreo 7 incalcari de drepturi fundamentale si constitutionale, necompensate cu nimic.

   'nteles ceva domnu' propagandist contra armatei? CINE MAI JOACA PING-PONG CU PENSIILE MILITARILOR, NU SOLICITAM, CI IMPUNEM "JOS SECTIUNEA A 3-A"! ADICA RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE SI CONSTITUTIONALE ALE MILITARILOR, IN EGALITATE DEPLINA CU ALE CELORLALTI CETATENI! IAR LA MOBILIZARE/RAZBOI, ORI TOTI PENSIONARII BARBATI SI FEMEI, ORI NICI CEI DIN ARMATA! PUNCT!

   Ștergere
  2. Asa Gelule, nu-i lasa sa patrunda printre noi.

   Ștergere
  3. Adrian@ tu trebuie sa fii consultat de un psihiatru.Esti in conceptie fascist.Fascistii au exterminat pe criteriul neputintei efortului fizic.Ce ai tu cu veteranii armatei fiindca cei in retragere sunt veterani ai armatei?Ai parinti?In ideia ta parintii tai incepand cu 66 ani ar trebuii sa primeasca pensia diminuata?

   Ștergere
  4. All,
   Este doar Bontasel....!
   Ghinion, A.B. sau B.A.!

   Ștergere
 7. Pentru doritorii de uniforme de campanie. Un cont de FB si cercetati aici https://www.facebook.com/groups/994917067189866/?fref=ts. Tacam complet!

  RăspundețiȘtergere
 8. @Adrian ,nu vreau sa te jignesc, dar esti perpendicular pe cauza , vorbesti PROSTII, judeci ca un popa beat.

  RăspundețiȘtergere
 9. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Decent cu propagandistii contra armatei? Never! Iar limita de varsta pt. retragere a crescut, domnu' cu vechimea imaginara de 41 ani. Atat de multa vechime in pierdere de timp caca habar nu ai de varstele de mentinere in rezerva stabilite inital de L. 85/1995 si care se regasesc la Art. 92 aici http://lege5.ro/Gratuit/g44tsoi/legea-nr-80-1995-privind-statutul-cadrelor-militare/5. Articol realist, pe grade si capabilitati adaptate gradului.

   Varste care in 2011 au fost uniformizate la 63 ani in stil comunist nord-coreean, prin Legea 53/2011 [http://www.legex.ro/Legea-53-2011-111992.aspx]. De s-a ajuns ca la circ, adica si sublocotenentul si sergentul sa fie mentinuti in rezerva pana la ... 63 ani!

   Dar ce stii 'mneata la vechimea aia inaginara de 41 ani ...

   Ștergere
  2. Adriane, daca n-au batutut ei fierul cand era cald, inca de la inceput, cand trebuiau tabarati cu intr-o ofensiva acida pe bloguri, fara menajamente, asa cum o faceam eu, trimiteri de delegatii la Parlament, presedintie, Guvern, in comisii, la prim ministru, la liderii de partid, cu proteste in scris, si Comandorul Tanase sprijinit cu zecile de mii, nu cu 93 de persoane, restul persifland actiunea si criticand atutudinea acestui onorabil ofiter, acum se crede ca o mana de berete si camasi kaki vor intoarce lumea pe dos! Stilul meu incisiv a fost luat in bataie de joc, am fost insultat nepermis si s-a dorit in permanenta retragerea mea de pe bloguri, de parca as fi fost un sabotor, nu un om cu dorinta de dreptate pentru toti, m-am decis la o retragere definitiva ce am s-o fac hotarat chiar de acum! Aici mai mult sunt actiuni ostile indreptate intre noi, nu impotriva dusmanului comun, si m-am acrit de toata povestea asta urata in care m-am bagat ca un prost crezand ca suntem uniti si ii vom invinge! Suntem lipsiti de unitate, ne hartuim fara menajamente, ne sabotam si ne insultam intre noi, nu avem o directie clara si un lider cu toate calitatile unui invingator si castigator cu o vointa de fier! Nu m-am ales decat cu reprosuri urate, un comportament necivilizat si nedemn pentru fostii purtatori ai uniformei militare. De azi, vreau sa uit ca am lucrat candva in Armata, voi fi doar un simplu civil neandreptatit, iar daca tot vorbim de civili, sa aflati ca totusi Adrian are mai mult caracter si atitudine decat un fost militar needucat! Multumesc admin Olescu pentru gazduire, multumesc tuturor celor cu intentii bune fata de mine si care m-au inteles de-a lungul timpului, imi cer scuze fata de cei pe care i-am facut sa creada ca le sunt o povara si va doresc succes in demersuri, desi de astazi inainte m-am lecuit definitiv sa mai cred ceva sau in ceva cu notiunea de dreptate! Dumnezeu sa va ajute!

   Ștergere
  3. In dreptate da crezi!
   Posteaza dar fii concentrat, ... in idei principale, ca asta a deranjat!
   Scrii mai mult decat Sadoveanu... si oamenii rai sunt invidiosi pe tine! 😃 🤗 😅 😪 😷 😈 👹

   Ștergere
 10. Si ca un comentariu rautacios...
  Ramai mai departe cu Mirela proasta!

  RăspundețiȘtergere
 11. Pt Dl Adrian
  De ce nu solicitati ca la civilii pensionari care n-au obligatii militare sa nu li se actualizeze valoarea unui punct de pensie la 1000 lei, incepand cu 01/07/2017 ?
  Nu pot sa inteleg ce comandanti si sefi ati avut in cei 41 de ani, cat ziceti ca ati lucrat ca civil in armata.
  La dumneavoastra se vede o crasa lipsa de respect pt militari, fie ei in activitate , rezerva sau retragere.

  RăspundețiȘtergere
 12. @adrian...prostu 'minune sa ne cam lase in pace , sa scrie unde crede ,pe peretii toaletelor, pe sub poduri etc, asta nu are si n u a avut tangenta cu armata, o fi facut 41 de ani in armata cu bunicul lui cu tot. Blocheaza -l pe idiot!

  RăspundețiȘtergere
 13. Suntem niste amarate de "babe cufurite", luati de aici si apoi clevetiti:
  SALARIUL UNUI LUPTATOR SEAL
  Salariul mediu pentru luptatorii SEAL cu 10 ani de experienţă este de circa 54.000 dolari pe an, adica 4.500 dolari pe lună, scrie ABCNews.com. La câştig se adaugă şi alte beneficii, precum o casă asigurată de Departamentul Apărării sau bani pentru haine. Potrivit unor surse, „The Shooter”, cum a fost numit soldatul care l-a ucis pe Bin Laden, avea un salariu de aproximativ 4.500 de dolari pe lună.

  Unii luptatori SEAL, care excelează în acţiune şi au grade mai ridicate sau sunt decoraţi, pot primi şi peste 100.000 de dolari pe an. Un amiral SEAL poate ajunge la un salariu de 250.000 de dolari pe an.

  RăspundețiȘtergere
 14. Poate va intereseaza si asta d-nule olescu.....sunt 33 de asociatii


  http://m.cugetliber.ro/stiri-eveniment-lovitura-grea-pentru-militari-li-s-au-marit-salariile-dar-guvernul-loveste-in-pensiile-militare-legea-care-le-taie-veniturile-319166

  RăspundețiȘtergere
 15. @olescu
  ma scuzati: abia acum am vazut ca linck-ul postat de mine era postat si de dvs(uite asa
  ca n-am vazut)
  dar poate nu "strica" de 2X.

  RăspundețiȘtergere
 16. adrian asta fara sa-mi cer scuze este idiot

  spune idiotul ca are 41 de ani de armata dar este civil??????.......Am vazut idioti multi la viata mea dar adrian este in TOP 5 la idioti categoria grea

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. A fost Pcc, Adrian Bontas la SMFA.... :)) .....
   Eu nu inteleg ce cauta sa scrie aici?
   Fa domnule o sinteze....un copy-paste...ceva,.... si trimite celui care te pune sa intri!
   Nu e mai simplu?
   Ce treaba ai tu aici....ti-a marit punctajul la pensie, este ok, nu ai avut arma militara, nu ai depus juramant in calitate de cadru militar,....cuiva cred ca ai jurat, caci ai muncit prin Baneasa, nu?

   Ștergere
 17. iceparu7 mai 2017, 19:32

  Poate adrian doreste ca parintii sa-i fie exterminati......mai o mostenire,mai o avere.....ceva acolo sa fie.Istoria cunoaste mii si mii de cazuri,filmele sunt cu sutele,de ce n-ar fi si adrian nehalit?......sa moara toti,adrian s-o duca bine.....dar dupa cum comenteaza un lucru e sigur:Il asteapta boschetii daca nu cumva e deja acolo

  RăspundețiȘtergere
 18. Buna dimineata!
  Cine spunea ca unii pensionari nu fac miscare... :)
  PS:Cu putina imaginatie as putea recunoaste si niste useri de pe aici in videoclip. :)

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=927765794025654&id=893529734115927

  RăspundețiȘtergere
 19. Esti tare istet, n-am ce zice, ce-ar fi sa scrii si niste bancuri cu prosti si sa incepi cu tine?

  RăspundețiȘtergere
 20. SERVUS GASCA!
  TERMINAT GALCEAVA INUTILA.

  RăspundețiȘtergere

 21. Se pare ca incep in sfarsit miscarile...
  Miercuri 10 mai , colonelul în rezervă VLĂDUŢOIU NICOLAE ne cheamă la primul protest împotriva celor care ne calce în picioare demnitatea şi onoarea de militari !
  Precizarile vor fi facute pe pagina de facebook -- PENSIONARII MILITARI UNIŢI ÎNTR-O SINGURĂ FORMĂ ASOCIATIVĂ.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Orice iesire in strada trebuie pregatita cu cel putin o saptamana inainte , nu anunti acuma si maine hai la...besearica

   Ștergere
 22. MILITARII SE PREGATESC DE LUPTA!

  Comunicat

  Subiect: Art. 40 din OUG 57/2015 si Art. 40/Proiectul legislativ B161/2017
  In atentia tuturor membrilor SCMD/CNSC

  Joi, 11.05.2017, Comitetul Director al SCMD se va intruni la Pitesti, pentru a stabili calendarul masurilor si actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse in scopul abrogarii articolelor de lege enuntate.
  Actiunile vizeaza toate planurile de protest (stradal, media, in Parlament si in Justitie), graficul acestora urmand a fi comunicat tuturor aliatilor SCMD nemultumiti de proiectul Legii salarizarii unitare sau de consecintele OUG 57/2015 si OUG 95/2014, spre a se stabili programul comun de revendicari si o participare de amploare la actiuni.
  Masurile care vor fi hotarate de conducerea SCMD vor fi publicate vineri, 12.05.2017, pe site-ul SCMD.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. SCMD mai are doar voce, nu si membri. A ramas fara cei mai vehementi membri de cand NU ne-a sustinut PE fostii diminunuati, sa NU ne fie inghetate pensiile cand s-a clocit L. 241/2013.

   Mai departe, liderii SCMD au facut o boacana si mai mare, cand au pus botul sa fie adoptata L. 223/2015 cu excluderea celor pensionati inainte de 2011 de la recalculari.

   In sfarsit, si acum face SCMD o boacana, din comunicat rezultand ca pe liderii SCMD ii doare in ... basca de Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat pe 2017 care amana achitara diferentelor in cazul acelor pensii majorate, pana in trim. IV.

   Mai este si alta faza. Astfel de apeluri sunt cam stereotip la SCMD, singurele concretizate fiind doar cele din epoca portocalie. In vremurile de dupa guvernarea portocalie, apelurile SCMD au fost incisive la indemn, dar la punerea in practica apare imediat o diluare clocita ... cum ca guverantii se conformeaza fara sa mai fie nevoie de proteste, urmand povestea cu ... asa zisele negocieri - iar noi sa stam cuminti, in realitate tacticile astea fiind doar trageri de timp cu scopul salvarii chilotilor si imaginii guvernantilor.

   De retinut! SCMD nu a organizat niciodata un miting cu PSD la guvernare. Si nici acum nu se va intampla. Tacticile subversive spun ca masele nemultumite sunt cel mai bine prostite, cand apar lideri/organizatii/asociatii care cica ... negociaza interesele prostimii. Dovada este simpla: asa numitii negociatori evita pe orice cale ... protestul in strada. Spre bucuria guvernatilor care fac tot cum stiu ei.

   Ștergere
 23. Gelu
  Trebuie facut un inventar al revendicarilor
  -modificarea art.40/ OUG57
  -plata ahutoarelor la iesirea la pensie
  -plata imediata a drepturilor fi din recalcularea pensiilor
  -eliminarea prevederilor pt pensiile militare de stat din art.40/proiectul legii salarizarii si actuslizarea imediata a pensiilor
  -calcularea sporurilor asemeni magistratilor
  -acordarea unot coeficienti de salarizare firesti, nu umilitori, in concordanta cu importanta nationala a SNApOPSN
  -incetarea umilirii Armatei Romaniei
  -sindicat militsr pt activi
  -dotarea armatei prin asigurarea celor 2% PIB, cf Memorandumului politic nu din mila unui lider de partid
  SMG este singurul organ abilitat sa stabileasca prioritatile privind dotarea, prin programele multianuale majore, in colaborare cu Categoriile de Forte
  -incetarea conflictului Clubul Steaua-FCSB (MApN nu are bani pt fotbal profesionist si nici nevoie si nici trebuinta, atat timp cat nu îsi akita datoriile fats de pensionari, iar Capacitatea de Lupta este afectata spre criticul acceptat)
  - .....
  -etc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa este. Nu este greu de facut inventarul. Altceva este extrem de greu: argumentarea.

   Pentru a obtine toate acele lucruri, trebuie cerut altceva de ce se tem si nici nu poate fi refuzat. Iar acel altceva este Abrogarea Sectiunii a 3-a din Legea 80/1995 - care cuprinde exclusiv incalcari de drepturi fundamentale si constitutionale. Aici NU au cum sa o mai dea la intors. Numai pe baza acestei cerinte de care fug ca dracu' de tamaie, se vor inmuia sa faca concesii asupra revendicarilor enumerate de tine.

   Ștergere
  2. Argumentare nici nu prea trebuie intrucat toate prejudiciile sunt produse de apendice perverse la legi, menite sa umileasca, diminueze...etc! Ei...sa argumenteze de ce au dorit raul Armatei, de 27 de ani, de cand le-am dat puterea contranaturii, intr-un moment cand inca nu trebuia.

   Ștergere
 24. Daca impartim mitingurile pe fiecare colonel in parte va banuiesc de rea credinta prin disiparea fortelor, propun ralierea la cei mai numerosi!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Adica? Care sunt numerosii si cine minoritarii?
   Eu credeam ca revendicarile sunt la baza...

   Ștergere
  2. @Iulian.Zice un coleg Mario Soto mai sus 13.04 de un miting pe 10 miercuri, e prea in scurt si probabil minoritar, majoritar inteleg sa-si adune membrii cei ce au semnat documentul trimis de AORR ca memoriu si stabilesc toti o data unica.Corect revendicarile sunt de baza dar si aici e necesara corcodanta de ex. eu nu vreau anularea de tot cum vrea Dogaru a lu' art. 40 vechi ci doar modificarea,si toti trebuie sa aibe acelasi flayer in mana cu revendicari,argumente ca vine unul cu microfonul la tizul meu Cornelius Flavius Fuscus si-l intreaba ce vrei ma? Si el pamfletar la orele 25 zice ca vrea sa-i pocneasca testiculele lui Dragnea, o fi bine? Toti cu acelasi fluturas postat paciulea!

   Ștergere
  3. 😁
   Pe Vladutoiu il cunosc bine...un miting local genereaza energii!
   Dogaru este istorie...
   Pe el l-a animat doar adaosul la pensie pt membrii din Uniunea scriitorilor!

   Ștergere
 25. Parere proprie.Datorita externalizarii serviciului de aparare a tarii in responsabilitatea USA, nimeni nu mai are nevoie de rezerva, nu vom mai fi deranjati niciodata, iar daca solicitam anularea sectiunii 3 din L80 foarte bine o aproba si gata au scapat de noi ca doar e la solicitarea noastra dar la pachet dispare si rabdarea magarului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este deloc asa cum sustii! Toti oficialii romani au o dambla: tin la salvarea aparentelor in fata NATO, UE etc. Lucru care prin abrogarea Sectiunii a 3-a, in cazul armatei ... imaginea poleita cu ... ahat politic, nu mai poate fi tinut sub control.

   Abrogarea Sectiunii a 3-a are consecinte de-a dreptul devastatoare pentru spectrul politic. Simplu exercitiu de imaginatie cu ce s-ar intampla prin abrogarea acestei sectiuni:

   - militarii s-ar putea organiza sindical, pot manifesta liber si pot intra in greva pt. a-si apara drepturile;
   - militarii pot candida la functii publice si pot fonda formatiuni politice .... lucru care pe fondul neincrederii totale a electoratului in partidele clasice, ar insemna disolutia PSD, PNL etc.
   - avand dreptul la libera exprimare, nu mai poate sa vina orice ageamiu care se da analist militar - desi el nici nu a calcat prin armata vreodata, sa spuna ca ce este negru, de fapt este roz etc. Cum nu mai poate orice ageamiu de decident politic sa invoce tabu-ul legat interesul privind imaginara securitate nationala, pt. a justifica gesturi, fapte si atitudini care in realitate orice militar vede clar ca sunt impotriva securitatii nationale.

   Si multe alte lucruri de impact mai rezulta din abrogarea Sectiunii a 3-a (a se vedea dreptul de infiintare firme etc.).

   Abrogarea Sectiunii a 3-a ar reprezinta pur si simplu o revolutie care ar zgudui din temelii superficialitatea societatii politice romanesti. Ca atare, primul pas disperat al spectrului politic va fi sa ofere altceva in schimb armatei, doar sa accepte in continuare sa ii fie incalcate drepturile si libertatile fundamentale.

   Eu am date certe ca cererea de abrogarea a sectiunii a 3-a si care nu poate fi refuzata, creeaza frisoane in cascada multora dintre cei care isi bat joc de armata. Si atunci, de ce sa nu le dam fix peste ceafa cu sectiunea? Nu vezi ca altfel ne fac oricum?

   Ștergere
 26. Pt Dl Iulian Mares
  Toate sectiile sportive ale clubului Steaua trebuiesc desfiintate. Ele sunt de sorginte comunista. Nu au nimic de a face cu o ARMATA DE TIP NATO.
  Da, STEAUA echipa de fotbal a obtinut performante, in anii 1980-1990 mai ales in 1986 dar, acum trebuie sa ne raliem la valorile de tip NATO si UE. In aceste valori, gradele militare nu se obtin pt faptul ca lovesti bine mingea, ci pt faptul ca ai o pregatire de lupta.
  Obs. Belodedici n-avea liceul terminat si un domn ing a fost destinat sa-l ajute. Nu vorbesc de gradele militare ale lui piturca, lacatus, balint, etc.
  Sa nu amestecam lucrurile.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Tehno
   Subscriu ideii tale!
   Inginerii din fotbal sunt asa... ca mustele in capul unuia...nu mai scriu ca ma taxeaza Adminul...

   Ștergere
  3. Las-o jos ca macane.Te-ai intrebat cum au luat examenele? Dupa 1990 diploma de sing nu a mai fost recunoscuta.Pe cale de consecinta sing.trebuiau sa dea diferente pentru a ajunge ingineri.Au renuntat fiindca matematica nu-i dadea afara din casa.De fapt nici unul nu a profesat.In perioada anterioara anului 1990 erau asa numitele facultati muncitoresti.Chipurile veneau conferentiari din facultati in intreprinderi si tineau cursuri cu muncitorii absolventi de liceu.Spre stiinta ta.In perioada 1963-1968 cand sc.of. aveau durata 4 ani pe langa pregatirea militara se faceau inclusiv cursuri specifice facultatilor tehnice.Daca se intampla sa ai o restanta pierdeai o luna de vacanta asa incat se invata in draci.Notele sub 8 insemna pierderea invoirii saptamanale de 2 ore.Visam noaptea grinzi incastrate,planul inclinat,impulsuri in lagare,derivate,limite ,produsi macromoleculari,diagrama fier-carbon etc.Dupa terminarea scolii cei care aveau pile optineau aprobarea Directiei cadre-invatamant pentru a continua in cadrul facultatilor civile cu scutire de prezenta sau ATM.In principal MApN-ului ii era teama ca odata vazut cu diploma de ing.le spuneai adio. Vezi ca socrul tau a aterizat cdt.sc.of. din fost politruc in CPS .De fapt nici nu trebuia sa stie altceva decat traiasca PCR si sa aiba origine muncitoreasca.

   Ștergere
 27. A aparut si punctul de vedere al Guvernului cu destule modificari la proiectul Legii salarizarii...pe 20 de pagini !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Din care rezulta 2 lucruri mai clare:

   1]. Nu are nimic contra Art. 40. Ar fi fost si culmea, doar in guvern a fost conceput.

   2]. Nu sunt sustenabile majorarile salariale pt. ... armata si politie, doar pt. ceilalti. Cum altfel?

   Ștergere
  2. Pai draftul legii nu a fost discutat si aprobat in sedinta de guvern?
   Eu cred ca i-a luat capul...sau sunt nesimtiti?

   Ștergere
 28. Evrika! Eu zic ca tocmai am descoperit pacaleala camatareasca din proiectul legii salarizarii. Guvernul afirma ca de la 1 ianuarie 2018, angajatii vor prelua in totalitate plata contributiilor de asigurari. Adica angajatorul nu va mai plati absolut nimic (a se vedea la Pct. II - Propuneri si observatii, paragraful 3).

  In consecinta, astia fac asa. Ca sa NU scada lefurile nete actuale prin plata contributiilor de asigurari sociale de catre angajat, cresc salariile doar pe hartie, incat netul va fi tot cam ca acum. Asta este schema camatareasca de import de la Tel Aviv!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17L111PV.pdf (Punctul de vedere l guvernului)

   Ștergere
  2. Este clar ca marele PSD de .... stanga, degraveaza orice obligatie a vreunui angajator fata de contributiile pe care le achita la acest moment pt. angajati. Lasand prostimea muncitoare/angajata sa se descurce intr-un capitalism mai salbatic decat cea mai de dreapta forma a dreptei existente pe Terra! Asta este exact politica sectantilor portocalii, ambalata insa sub steag rosu!

   Ștergere
  3. Adica maresc salariul brut ca sa platesti mai mul la taxare!
   Nu mai zic ca taxarea muncii si redistribuires profitului este total aiurea la noi!

   Ștergere
 29. Dle Admin,am trimis 9 Emailuri la comisiile de Aparare, de Munca si Buget plus 6 senatori din Comisia de Aparare cu propuneri de amendare a proiectului de lege. Sper sa le citeasca si poate se va tine cont de ele...! Daca doriti va trimit si dvstra unul.

  RăspundețiȘtergere
 30. @ R 26500
  Repet mesajul postat la 7 mai in scopul de a intelege toata lumea de pe aici de ce nu se poate face actualizarea in prima faza. Ea se va face cînd vor fi rezolvate specificatiile de mai jos.

  tigri 3 7 mai 2017, 13:16
  Poate având acest model de calcul pe ancmrr Cîmpia Turzii veti intelege si raportul dintre pensii si salarii dupa actualizare.Adica ce spuneam in comentariile anterioare si sterse.
  Tineti cont de faptul ca pe modelul de calcul(care nu poate fi exact pâna la aparitia metodologiei de actualizare) pensiile sunt fiscalizate doar la ce depaseste 2000 prin impozit de 16% in timp ce salariile trebuiesc fiscalizate de la acest nivel cu CAS,CASS,csp-pilon 2,impozit,etc. Ca atare o prima neregula majora care incurca actualizarea in prima faza de implementare a legii salarizarii.

  După actualizare fata de actualele cuantumuri in plata se vor ivi urmatoarele situatii;
  -cresteri ale cuantumului (in general la of si unii MM si Sof cu vechime incompleta-disponibilizati)
  -scaderi ale cuantumului (in general la MM si Sof cu vechime completa si beneficiari de sporuri plus la unii of cu situatii deosebitede salarizare).
  --------------------------------------------------------------------------------
  Motivatia aparitiei art 40 din OG57 - cresteri exagerat de cuantumuri la unele arme
  Motivatia aparitiei art 40 /bis
  -necesitatea reglementarii fiscalitatii pe salarii la nivel aprox cu cel pe pensii
  -rezolvarea in interiorul legii a problemei cuantumurilor rezultate tinând cont de faptul ca ,cuantumurile in plata sunt un drept câstigat si nu pot fi micsorate.
  - elaborarea metodologiei de actualizare cf cu noile modificari care se vor aduce pentru legile pensiilor speciale.

  Toate aceste probleme vor fi rezolvate de catre ministerele de forta in colaborare cu M.Muncii si cel de finante.
  Când vor fi rezolvate aceste probleme se va trece le urmatoarea etapa ,poate mult inainte de 2022.

  RăspundețiȘtergere
 31. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Man! Citeste ultimul articol. Este negru pe alb ca toata partea de contributii de asigurari - nu doar de asigurari sociale, este preluata de angajat. Asta inseamna contributii de asigurari mai mult decat duble fata de cele de astazi, suportate de angajati!

   Ștergere
 32. Pt dezinformare tigri3
  Nu v-am confundat niciodata cu un absolvent de AMT-ingineri, sunteti un subinginer cu ifose si aere de absolvent de studii superioare. In realitate ati absolvit studii postliceale si cam la nivelul asta ati ramas. Nici nu astept nimic de la dumneavoastra.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Tehno ,cred ca tu faci parte din generatiile care au făcut liceul după scoala de ofiteri.
   Studii postliceale erau doar la AM (Academia Militara Generala).
   ATM erau studii superioare alaturi de medicina militara.Singurele scoli de nivel universitar atât la nivel cadre didactice (prof dr, conf dr,etc) cât si echivalare diploma . Singinerii faceau scoala foarte serioasa cu aceleasi cadre didactice care predau si la ing . Atât la ing cât si la sing se faceau toate politruchiile plus tactică care se faceau la AM(1+1/2 semestre) plus specialitatea pura inginereasca.
   Balint am inteles ca este un baiat foarte inteligent si cu merite.
   Duka am inteles ca dadea examenele separat de grupă.

   Ștergere
  3. In mintea cu fluturi 3/4+3=postliceala! Invatau de rupeau... Iordanescu are ASE si este anagramat!
   Dar nu asta e problema....
   Daca te doare sub burta de salarii...mergi pe un blog de activi! 😁😃
   Aici sunt pensionari....si mai taci cu impozitarea la pensionari....ca pensia provine din solde impozitate!
   Ti-am mai zis si altii...nu te da kurkan cand esti ratoi oparit!
   Lasa teoriile ...le cunostem...avem tinere de minte! Tu vad ca nu ai de tot repeti teoria gasita pe net!
   L-ai mintit pe cdor Susanu, un mai Senatului nu ai dat ca iti tremura kilotii, dar tii cursuri nude!
   Hai, PA!

   Ștergere
  4. Tehno , sunt sigur ca tu faci parte din generatia care a făcut școala militara inaintea liceului.

   Ștergere
  5. Deh, bine ca nu a facut cursuri la Gradistea, ca tine!
   Faci ce faci si ca un kokalar nativ imputzi atmosfera!

   Ștergere
  6. T3@Sing?Singura diferenta intre voi si MM era ca faceati cu un an mai mult.Voi sunteti similarii fostilor ofiteri tehnici.In loc sa va zica ofiteri tehnici v-au zis sing.Pe voi va incadrau sefi ai atelierelor de reparat tehnica militara,functie de maior si acolo inghetati pana la adanci batraneti.Aveati in subordine 2-3 MM si 3 soldati din care unul era la Statia de incarcat acumulatori.

   Ștergere
  7. Ice,
   Cred ca ai dreptate %, dar asta tine de mania grandorii impricinatului! Sa te dai ceea ce nu esti in fapt, este trufie in forma maximala!

   Ștergere
 33. Nu am crezut ca acesti oameni vor putea produce atata tulburare si isi pot lega atatea laturi degat:
  -nerezolvarea modificarii legii 223 prin OUG-57
  -amanarea platii diferentelor rezultate din recalcularea pensiilor
  -o lege a salarizarii cu cei mai mici coeficienti pt militarii din SApOPSN
  -amanarea recalcularii pensiilor pt 5 ani, cf viitoarei legi a salarizarii
  -skimbarea sistemului de impozitare
  -degrevarea angajatorului de plata a contributiilor de stat si aruncarea sarcinii in spatele angajatului
  -neasigurarea de la inceput a acelui minimal 2% din PIB, deziderat asumat politic de toti
  -jignirea sefului SMG pt simplu motiv ca isi doreste pt Armata României cel putin un B RaAA Patriot
  -neactualizarea pensiilor militare in tandem cu cele civile, carora pe langa cei 9%+ si cresterea pct de pensie li s-au adus si alte facilitati privind incadrarea in grupe de munca
  -trenarea discutiilor politice privind dotarea, prin akizitie, a 2 corvete, tancuri si transportoare, asta in situatia cand submarinul zace fara baterii si ekipaj instruit; dati-l domne lui Abass, la Calarasi sa-l taie macar, daca nu va mai intereseaza, asta in timp ce in WW-II aveam 3 bucati si cam 6 avioane pe lacul Razelm! Decolare-aterizare pe apa!
  -am uitat ca ne mai trebuie inca una EAv, F-16!
  -ne "mandrim" ca am reusit sa saltam in grila de salarizare un SGV, sg./Mm cls.5 la nivelul salariului minim pe economie! Rusinos! Acestia nu sunt necalificatii tai Dragneo, de la firmele de curatenie din Constanta!
  -dar, cate nu am uitat noi, inclusiv eu, ca sa acuz!
  Pt toate acestea si inca de 5X pe atatea motive, trebuie sa iesim si sa ne facem auziti!
  La modul cel mai zgomotos si profund!

  RăspundețiȘtergere
 34. Acum a devenit certitudine.
  Iceparu și tehnocrat au făcut școala militara pe fuga marș după care s-au înscris la liceul cu frecvență redusă. La absolvirea liceului i-au făcut lt maj. Iar după bacalaureat căpitani.

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!