duminică, 21 mai 2017

Atenționăm încă o data asupra unei diversiuni ordinare! Anularea totală și nu doar modificarea Art. 40 din O.U.G. 57/2015, ar determina și anularea singurei baze legale care a permis declanșarea recalculării pensiilor militare de stat și pt. personalul pensionat anterior anului 2011, cu următoarele consecințe dramatice: anularea deciziilor de recalculare deja emise, rediminuarea pensiilor majorate prin recalculare și oligația de restituire catre casele de pensii a diferențelor rezultate din majorările deja operate!

Notă: Pt. a nu determina confuzii, nu mai facem referiri pe moment la Art. 40 care suspenda actualizarea pensiilor militarilor introdus in Proiectul de Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, urmare a faptului că am reținut că acesta a fost deja eliminat din proiectul L111/2017 (deocamdată, să nu uităm că bătălia principala se va muta la Camera Deputaților)! Numai că nu ne îmbătăm cu apă rece și pornind de la premisa că suma relelor exercitate asupra militarilor este mereu constantă, încercăm să detectăm care va fi și de unde provine bumerangul  care să compenseze eliminarea Art. 40 din L111/2017. Iar anumite indicii determină ipoteza că bumerangul va lovi din zona Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. Actul normativ mentionat fiind in curs de aprobare prin lege, cu sau fara modificari - a se vedea traseul legislativ aici!

Prezentul material este doar o continuare a celui precedent! Impactul nefast care planează asupra a zeci de mii de militari în rezervă/retragere, în cazul anulării Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 - așa după cum solicită cu obstinație liderul S.C.M.D., este prea mare pt. a fi ascuns sub preș. Rugăm în acest sens, a fi sesizată și o altă capcană - care vizeaza întregul personal militar pensionat, prezentată în final!

Există suficienți de mulți militari în rezervă/retragere care consideră că Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 este doar o prevedere normativă care a diminuat cuantumurile pensiilor militare de stat față de cele inițial stabilite de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin reducerea bazei de inițiere de la 80% la 65%, a plafonului maxim de la 100% la 80% și prin raportarea bazei de calcul doar la solde/salarii și nu la veniturile totale. 

Fără a contesta nicidecum aspectele negative menționate, vă informăm încă o dată și de câte ori va fi nevoie, că în același timp Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 a corectat una dintre cele mai mari măgării incluse în Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Legea în original a fost concepută, astfel:

- să fie aplicată imediat, respectiv începând cu data de 01.01.2016, personalului militar ce urma să se pensioneze - ceea ce este absolut normal și corect;

- să fie aplicată imediat, respectiv tot începând cu data de 01.01.2016, personalului militar pensionat între anii 2011-2016, căruia ar fi trebuit să i se recalculeze pensiile contributive stabilite în baza Legii nr. 263/2010, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii (personalul respectiv reprezintă obiectul Art. 110 din lege). Ceea ce din nou este absolut normal și corect;

- dar să nu fie aplicată tot imediat și personalului militar pensionat anterior anului 2011, în cazul căruia Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, sare pur și simplu din schemă operațiunea de recalculare prealabilă, elementar a fi fost efectuată tot începând cu data de 01.01.2016. Personalul militar pensionat anterior anului 2011, constituind obiectul Art. 109 din legea în original. Personal pensionat anterior anului 2011 și care la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, avea în plată tot pensii contributive precum personalul pensionat între anii 2011-2016, doar ca acestea erau stabilite în baza Legii nr. 119/2010 - o lege cu prevederi de calcul practic identice ca și Legea nr. 263/2010.    

De ce au procedat la această crasă discriminare și diferențiere de tratament, inițiatorii Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat? Este evident că din motive financiare. Recalcularea prealabilă și a pensiilor personalului pensionat între anii 2011-2016, a presupus și presupune și majorări de pensii. Iar guvernarea politică de la acel moment, nu a fost dispusă să le suporte. Optând pentru neconstituționala diferențiere de tratament între personalul pensionat anterior anului 2011, față de personalul pensionat între anii 2011-2016.


Ce confuzii fac frecvent unii militari în rezervă/retragere?

1]. Confuzia nr. 1. În urma unor comentarii din materialul anterior, am realizat că și la acest moment, există încă militari în rezervă/retragere pensionați anterior anului 2011, care fie că intoxică cu rea intenție, fie chiar cred cu convingere că eventuala anulare a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, nu anulează/stopează și recalcularea pensiilor celor pensionati anterior anului 2011. Întrucât afirmă opinatorii în cauză, cum că la Art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, zice că se recalculează și aceste pensii. Cu regrete, dar opinatorilor în cauză trebuie să le dăm cu firma în cap! Din următoarele motive:

- unul este de fler primar: dacă legiuitorii (tot actuala coaliție) nu ar fi intenționat de la bun început omiterea recalculării prealabile pt. personalul pensionat anterior anului 2011, nici cei mai proști juriști din lume nu ar fi inventat 2 articole diferite pt. persoane aflate în aceeași situație juridică, articole care să prevadă și același lucru. Cum este cazul existenței Art. 109 pt. personalul pensionat înainte de anul 2011 și articolul 110 pt. personalul pensionat între anii 2011-2016, ambele categorii de personal având în plată la data intrării în vigoare a legii, tot pensii contributive. Când este prea evident că dacă ar fi existat și intenția recalculării prealabile și a pensiilor celor pensionați înainte de anul 2011, cele 2 articole s-ar fi comasat pur și simplu într-un articol unic, cu prevederea de declanșare a recalculării la 01.01.2016, în termenul prevăzute la Art. 110 (12 luni). Și cu asta, basta! Numai că inițiatorii au dorit cu totul altceva, de aceea au apărut și 2 articole cu prevederi diferite!

- un alt motiv ține de citirea cu schepsis juridic! Art. 109 prevede, într-adevăr, faptul că se recalculează și pensiile celor pensionați anterior anului 2011, dar musai "potrivit prevederilor prezentei legi". Această expresie "potrivit prevederilor prezentei legi", este de fapt cea cu schepsis. Întrucât "potrivit prevederilor prezentei legi", nu există prevederi de recalculare prealabilă și a pensiilor celor pensionați anterior anului 2011. În lege, existând în realitate, 2 tipuri de recalculări: una cu aplicare imediată (este o recalculare prealabilă, efectuată în mod independent înaintea oricărei viitoare actualizări - cum este cazul personalului pensionat intre 2011-2016 si care reprezinta obiectul Art. 110) și una inclusă în mod inerent, în cadrul operațiunilor ulterioare de actualizare. Cunoscut fiind faptul că nicio actualizare nu poate fi efectuata și fara o recalculare concomitenta. De aceea a uzitat legiuitorul expresia "potrivit prevederilor prezentei legi", menită a induce în eroare personalul pensionat anterior anului 2011 privind faptul că acesta nu va beneficia de o recalculare prealabilă care să preceadă actualizarea, ci doar de o recalculare subsecventă în cadrul procesului de actualizare, când și dacă va urma o actualizare! 

- un ultim motiv ține tot de citirea elementară. Mulți dintre opinatorii care fie că intoxică cu rea intenție, fie chiar cred cu convingere că eventuala anulare a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, nu anulează/stopează și recalcularea pensiilor celor pensionati anterior anului 2011, ori nu au citit, ori trec sub tăcere, faptul că există chiar un document oficial care afirmă negru pe alb, că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, impune un tratament diferențiat pensionarilor "în etapa de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat". Documentul oficial este însăși O.U.G. nr. 57/2015, iar constatarea care se regăsește în preambului textului O.U.G. nr. 57/2015, nu aparține unor amatori, nici unor politicieni, ci juriștilor oficiali guvernamentali - aceiași indiferent de guvernare și care sunt profesioniști. Extras din O.U.G. nr. 57/2015"Având în vedere faptul că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 şi luând în considerare faptul că în textul acesteia există prevederi arbitrare în interpretare care pot determina diferenţieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat (...)". Și aici punem punct oricărei alte interpretări! Din analiza textului  Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, rezultând cu claritate că diferențierea de tratament la care se referă pasajul extras din O.U.G. nr. 57/2015, este omiterea operațiunii de recalculare prealabilă a pensiilor contributive ale personalului pensionat anterior anului 2011.

2]. Confuzia nr. 2. Recalculare, actualizare sau ambele? Care sunt diferențele? Această este din nou un element de confuzie întâlnit la mulți militari în rezervă/retragere. La modul simplificat, lucrurile stau în felul următor:

- o operațiune de recalculare reprezintă o etapă obligatorie de transformare a pensiilor calculate în baza unei legi anterioare, în pensii calculate după o lege nouă - în cazul militarilor, legea nouă fiind Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. În cazul pensiilor militarilor, legile anterioare după care au fost calculate pensiile, au fost Legea nr. 119/2010 - pt. personalul pensionat anterior anului 2011 și Legea nr. 263/2010 - pt. personalul pensionat între anii 2011-2016. Pensiile calculate pe cele 2 legi anterioare, nefiind militare de stat, ci calculate după principii contributive. Element important: recalcularea acționează întotdeauna din momentul întrării în vigoare a noii legi, în cazul nostru 01.01.2016 fiind data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Cu excepția situațiilor când legea nouă, prevede alte termene. Or, în cazul Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, avem de-a face cu un termen de recalculare care demarează prompt la 01.01.2016 în cazul personalului pensionat între anii 2011-2016 (Art. 110) și cu un termen definit doar la modul generic în cazul personalului pensionat anterior anului 2011 (Art. 109).

- o operațiune de actualizare reprezintă o etapă de acordare/corelare a pensiilor pe parcursul aplicării noii legii - respectiv a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în funcție de modificari ale elementelor de calcul survenite pe parcursul  aplicării legii în baza cărora se achită pensiile. Și aici intervine schepsisul:  întotdeauna actualizarea include și o (nouă) recalculare. O nouă recalculare - dacă a mai fost efectuată cumva vreuna în prealabil, cum este cazul personalului pensionat între anii 2011-2016 (obiect al Art. 110). Și prima recalculare - dacă nu a mai fost efectuată în prealabil, cum este cazul personalului pensionat anterior anului 2011 (obiect al Art. 109). 

Mențiunea importantă nr. 1: În cazul recalculării prealabile, acolo unde există majorări de pensii, acestea se achită începând cu data intrării în vigoare a legii, respectiv de la 01.01.2016. Așa cum de altfel s-a întâmplat și se întâmplă în cazul recalculărilor efectuate până în prezent, cu mențiunea că aceste recalculări prealabile nu ar fi existat  și în cazul personalului pensionat anterior anului 2011, dacă acestea nu ar fi fost introduse expres prin prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015

Mențiunea importantă nr. 2: În cazul trecerii directe la actualizarea pensiilor fără a exista și o operațiune de recalculare prealabilă, acolo unde există majorări, acestea se vor achita doar din luna emiterii deciziilor de actualizare a pensiilor. Și nicidecum de la data intrării în vigoare a legii!

În consecință! Omiterea etapei de recalculare prealabilă așa cum a fost concepută în mod perfid, în cazul personalului anterior anului 2011, constituie și o pagubă materială majoră pt. personalul respectiv, în sensul că fără o recalculare certă care să preceadă o actualizare, acesta pierde toate drepturile de pensie cuvenite a-i fi achitate între data intrării în vigoare a legii și data declanșării actualizării pensiilor. Drepturi care nu ar fi fost pierdute dacă actualizarea ar fi precedată după cum este firesc, de o recalculăre prealabilă. Fenomenul devine cu atât mai acut, cu cât noțiunea de actualizare, nu are în legislație un termen definit de declanșare. Actualizarea fiind condiționată după cum bine cunoaștem, de existența obligatorie a unor majorări de solde/salarii ale militarilor. Majorări de solde/salarii care nu au fost operate până în prezent - la cca. un an si jumătate de la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și despre care există doar niște zvonuri că este posibil să fie operate, nexistând însă o lege în acest sens. Este adevărat că există proiecte de legi, cu termene vehiculate pt. majorarea soldelor/salariilor și care ar urma să fie operate prin  iulie 2017 sau prin ianuarie 2018, însă la modul cert nu există încă lege privind majorarea soldelor/salariilor militarilor. Ca să nu discutăm și de celălalt aspect extrem, și anume că poate să nu existe deloc o astfel de lege nici în viitor,  caz în care este evident că nu s-ar mai produce niciodată vreo actualizare a pensiilor personalului militar!

Cam acestea sunt datele problemei! Și ca să nu mai existe scârbă în casă privind implicațiile eventualei anulări a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, anulare care ar readuce personalul pensionat anterior anului 2011, pur și simplu la starea inițială - adică să rămână cu contributivele în plată până când va fi declanșata vreodată vehiculata actualizare, avem niște mărturisiri smulse cum-necum, unor persoane din interiorul sistemului, extrem de bine informate. Care s-au exprimat cam așa: " - Dacă se anulează pur și simplu Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, cei pensionați anterior anului 2011, cărora vi s-au majorat pensiile prin recalculare, ați BP (militarii cunosc ce înseamnă abrevierea), pt. că rămâneți fără baza legală care v-a recalculat pensiile. Nu doar că reveniți la cuantumurile anterioare mai mici stabilite pe Legea nr. 119/2010, dar dați și toate diferențele înapoi cu începere de la 01.01.2016!" 

Supliment! Vă mai readucem aminte un reper negativ în plină derulare care are legătura directă cu implicațiile nefaste ale posibilei anulări Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015! Până la data de 20.02.2017, în cazul pensiilor recalculate majorate, diferențele rezultate din majorări (diferențe cumulate dintre data de 01.01.2016 - luna emiterii deciziilor de pensionare), au fost achitate cu promptitudine, respectiv în luna emiterii deciziilor de recalculare. Numai că lucrurile s-au schimbat radical sub actuala coaliție de guvernare care a stabilit în mod perfid, prin Art. nr. 67  din Legea nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017, ca diferențele rezultate din majorări să nu mai fie achitate tot în luna emiterii deciziilor de recalculare, ci abia in trimestrul IV al anului 2017. Fiind instituite restanțe serioase care pot cumula de la caz la caz, 15-24 luni de pensii achitate în volum diminuat (termenul maxim este calculat intre data de 01.01.2016 - data maximă a emiterii deciziei de recalculare si care poate fi decembrie 2017), respectiv întârzieri în achitarea drepturilor de pensie restante și cu 8-10 luni de la inmanarea deciziilor de recalculare (de exemplu, in cazul unei decizii de recalculare cu pensia majorata emisa in februarie 2017, restantele pt. perioada 01.01.2016 - februarie 2017, vor fi achitate intre octombrie-decembrie 2017, intarzierea fiind de 8-10 luni). Fiind evident că în cazul anulării Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, diferențele cuvenite a fi achitate personalului menționat în trimestrul IV 2017, rămân bacșiș guvernului!

Ce concluzii ar mai fi? Tabloul este clar, nu? Asistăm la o intoxicare de cea mai joasă speță, cu repercursiuni nefaste care dacă se vor concretiza, vor lovi în zeci de mii de militari în rezervă/retragere. Intoxicare fiind provenită din partea unor specimene de militari în rezervă/retragere, care sunt vânduți "aparatului de partid și de stat". Fiind evident că dacă am avea de-a face cu persoane de bună credință, acestea nu s-ar "isteriza" pt. a lăsa cu ochii în soare cca. 65 000 - 70 000 de militari în rezervă/retragare (din toate ministerele/similare) care au avut deja pensiile majorate prin recalculare. Pt. că asta înseamnă anularea efectivă a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. Din contră, dacă nu ar fi vândute "aparatului de partid și de stat", specimenele menționate ar trebuie să se "isterizeze" strict pt. modificarea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, în sensul calculării și recalculării pensiilor cu elementele inițiale din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat: bază de inițiere de la 80%,  plafonul maxim de la 100% și raportarea bazei de calcul la veniturile totale - nu doar la solde/salarii. Atât și nimic altceva, caz în care câștigă toată lumea! Evident, mai puțin "aparatul de partid și de stat"! 

Ca aspect secundar, în tehnica uzitată pt. intoxicare am întâlnit și un comportament de tip persuasiv. Ceva de genul: "- Nu discutăm, dom'le, Art. 40 este un articol despre pensii care nu are ce căuta în O.U.G. nr. 57/2015 si care este ordonanta despre salarii!" Așa să fie (de fapt, nu este chiar asa, O.U.G. nr. 57/2015 nu se refera doar la salarii, ci si la masuri generale cu caracter fiscal-bugetar asa cum scrie de altfel si in titlu)! Numai că persoanele în cauză fie că nu stau bine cu logica, fiind joacă la cacealma! Pt. că dacă ar sta bine cu logica sau dacă ar fi bine intenționate, ar trebui ca in locul Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, sa inventeze/solicite/conditioneze/impună aparitia concomitentă a oricarui alt act normativ de modificare și completare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, care să permită înfăptuirea recalculării prealabile (care să preceadă actualizarea) și a pensiilor celor pensionați anterior anului 2011. Prin simpla comasare, de exemplu, a Art. 109 și 110, intr-unul singur - în condițiile de timp privind recalcularea și în termenul prevăzut în legea inițială numai pt. personalul obiect al Art. 110. În caz contrar, doar simpla anulare a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 - fără a pune nimic în loc, produce doar efectele catastrofale la adresa a zeci de mii de militari în rezervă/retragare din rândurile personalului pensionat anterior anului 2011, menționate în material!

FINAL CU TÂLC
(a se vedea ultimul paragraf)

Materialul prezent include și o problema de logică! Din diversele interventii pe marginea materialului anterior, a rezultat că există mai multe tabere de militari în rezervă/retragere, fiecare cam cu ..zda mă-sii: 

- o tabără a celor care nu doresc anularea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 - urmare a faptului că acest articol care a permis declanșarea recalculării și a pensiilor celor penșionați anterior anului 2011, a determinat o majorare a pensiilor în plată pt. cca. 40%  din cadrul personalului menționat;
- o tabără a celor care doresc anularea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, din motive raționale, deși cam egocentriste. Este vorba de categoria militarilor pensionați începând cu anul 2011 cărora în absența Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, li s-ar recalcula pensiile în condițiile inițiale ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu bază de inițiere de la 80%,  plafonul maxim de la 100% și raportarea bazei de calcul la veniturile totale - nu doar la solde/salarii. Egocentrismul constă în faptul că pe această categorie o doare în bască de faptul că personalul pensionat anterior anului 2011, nu mai intră deloc la recalculare;
o tabără care dorește anularea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, din motive de naivitate. Cuprinde persoane pensionate anterior anului 2011, cărora le-au fost diminuate pensiile prin recalculare (doar la modul simbolic, în realitate cunoaștem că au fost menținute în plată vechile cuantumuri). Naivitatea constă în faptul că personalul în cauză consideră că dacă se anulează Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, atunci li se recalculează pensiile în condițiile inițiale ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Ceea ce este fals, doar am stabilit și demonstrat de atâtea ori, că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, nu prevede vreo recalculare înainte de actualizare pt. personalul pensionat înainte de anul 2011;
-  o tabără echilibrată care nu dorește anularea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, ci doar modificarea acestuia, astfel încât să existe recalculare pentru toată lumea, dar cu  includerea elementelor de cuantum inițiale din  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (bază de inițiere de la 80%,  plafonul maxim de la 100% și raportarea bazei de calcul la veniturile totale - nu doar la solde/salarii).
- o altă tabără este formată din indivizi care sunt pe de o parte parșivi, iar pe de altă parte dau efectiv în gropi de fraieri! Sunt pensionați predominant (nu exclusiv) tot înainte de 2011 și doresc tot anularea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. Elementul de parșivenie pe care nu il exprimă, este acela că indiferent cu ce procente le-ar fi efectuată recalcularea, cuantumurile pensiilor lor sunt atât de mari la acest moment, încât cu orice recalculare ar fi efectuate, tot cam la fel le rămân pensiile. Fapt pt. care își leagă speranțe de niște biștari în plus promiși la eventuala actualizare. Exemplu? Dar am sesizat în niște amendamente pe marginea L111/2017, faptul că cine a fost băiat deștept și a activat ca profesor universitar sau care si-a tras un titlu de doctor, are acolo și un plus de 25% la pensie, nu? Și mai sunt și alte plusuri cu dedicații restrânse. Dar de ce sunt fraieri cei în cauză? Respectivii - ademeniți de politic să facă lobby pt. anularea recalculărilor, își imaginează că stoparea/anularea recalculărilor prin anularea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, va asigura sumele necesare acoperirii actualizării propriilor lor pensii prin adaosuri dedicate! Că doar am învățat lecția haiduciei! Respectivii și-au făcut și calcule: pensii majorate prin actualizare în iulie 2017, odată cu intrarea in vigoare a noii legi a salarizării! Fără să sesizeze fraierii, că anularea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, îi trimite de fapt la actualizarea în condițiile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, adică în termen de 24 luni de la majorarea soldelor/salariilor. Actualizare despre care nici macar nu poate spune nimeni cu precizie, daca se declanseaza in termen de 24 luni dupa prima etapa sau dupa ultima etapa de majorari salariale. Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015  fiind de fapt prevederea normativă care a redus timpul de actualizare a pensiilor, de la 24 luni - la actualizarea instantanee operată concomitent cu majorarea sodelor/salariilor. Iar la fraiereala menționată au mai pus botul și alții, din toate celelalte taberele care doresc anularea Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015!
 

225 de comentarii:

 1. Abia dupa ce am rumegat-o mai bine, m-am prins ca eventuala anulare a Art. 40 din OUG 57/2015, in afara de faptul ca ii frige pe recalculatii cu pensii majorate pensionati inainte de 2011, are consecinte si privind termenul de actualizare. Pt. toata lumea. A se vedea ultimul paragraf din ultima parte.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cateva detalii:

   1]. L. 223/2015 in original prevede la Art. 110, recalculare in termen de 12 luni, pt. cei pensionati intre 2011-2016 in baza L. 263/2010.

   2]. L. 223/2015 in original NU prevede recalculare pana la actualizare, pt. cei pensionati inainte de 2011 - Art. 109, cu drepturi de pensie in baza L. 119/2010.

   Insa, daca mai recitim inca o data Art. 109, observam la modul aparent bizar, ca aici intra si cei de la Art. 110. De fapt, nu este nimic bizar. Dupa ce i-a recalculat in prealabil la Art. 110, legea ii baga mai departe la gramada langa cei pensionati inainte de 2011 si nerecalculati pana la vreo actualizare.

   Urmand ca si unii si altii, sa fie actualizati vreodata, ceea ce inseamna pt. cei pensionati inainte de 2011 si prima recalculare, iar pt. cei pensionati intre 2011-2016, a 2-a recalculare. Asa a fost dintotdeauna conceptia legii.

   3]. Daca se anuleaza Art. 40 din OUG 57/2015, actualizarea se va produce cf. Art. 109 (2) din L. 223/2015 in original. In termen de (maxim) 24 luni de la prima majorare.

   Pe cand Art. 40 din OUG 57/2015, ELIMINA acel timp de 24 luni, obligand practic ca orice actualizare sa fie efectuata instantaneu cu majorarea soldelor/salariilor.

   Prin urmare, cei care ati fost directionati sa fie neaparat anulat Art. 40 din OUG 57/2015, sunteti dusi cu intentie pe o pista eronata care produce rau tuturor.

   Mai mult ca sigur ca anularea Art. 40 din OUG 57/2015 este de fapt moneda de schimb pt. eliminarea Art. 40 din L. 111/2017. Acum poate va este clara ambuscada generala in care suntem târâți cu totii! Este diabolica!

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. @ Iulian Mares 21 mai 2017, 07:45. Recunosc ca este cam stufos materialul si necesita concentarre! Dar stii care este faza? Nu prea mai trebuie adugat nimic in plus la Art. 40 din OUG 57/2015. Pt. ca daca acest articol se anuleaza pur si simplu, NU mai poate exista actualizare cum viseaza unii - in iulie 2017.

   Ci numai cf. Art. 109 (2) din L. 223 in original (care si-a pierdut efectele urmare a Art. 40 din OUG 57/2015, dara daca se anuleaza Art. 40 - Art. 109 (2) intra in functiune din plin), adica in termen de 24 luni de la prima majorare! 24 luni calculate cine stie de cand? De cand intra noua lege a salarizarii in functiune, de la ultima etapa de majorare sau cum? Practic in absenta Art. 40 din OUG 57/2015, pot jongla cu termenele de actualizare cum vor.

   Pai in cazul asta, pana si propunerea Fiolei cu inceperea actualizarii in 2019 era parfum, fata de ce iese daca s-ar anula Art. 40 din OUG 57/2015.

   Ștergere
 2. I-ai bagat in ceata pe cei mai in etate!....pt ca este f greu sa tina pasul cu toate capcanele legislative!
  Ei trebuie sa inteleaga ca doar modificarea art 40\L223, privind baza de pornire, este benefica pt toti.
  Acum, personal, ma tem de trocul continutului art 40\l11! Sa nu il vedem adaugat in CD, in legea de aprobare a OUG57!
  Problema profesorilor si dr este discutabila.... nu putem fi asa fatis impotriva lor, intrucat toti am stat in banca!
  Sustin modificarea in bine a art. 40\OUG57, kiar daca printr-un concurs de imprejurari, ce nu tine de mine ca persoana, ma avantajeaza orice varianta, mai mult sau mai putin! Dar, eu ma gandesc si la camarazii mei, kiar si de pe blog, kit ca unii nu gandesc mai nimic, avand mintea mereu sedata de unele si altele.....

  Ștergere

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa inteleaga, dar daca nu citesc legile si nu evalueaza consecintele si se arunca cu capul inainte dupa indemnurile otravite ale Dogaru sau ale altor toxici ... Partidul o sa le dea ceea ce cer!

   Este exact scenariul petrecut la adoptarea L. 223, cand putini au vazut ca atat liderul SCMD, cat si al ANCMRR, cat si liderii sindicatelor din politie, profitand de ignoranta necunoasterii substratului prevederilor legii, au sustinut incurajat magaria cu excluderea de la recalculare a pensiilor celor pensionati inainte de 2011!

   Iar acum, aceiasi lideri ii pune sa isi taie si actualizarea in termen scurt! Asta insemnand printre altele, anularea Art. 40 din OUG 57/2015.

   Ștergere
  2. Dogaru zice ca e bolnav de diabet! De ce nu se interneaza domnia sa in spital sa-si trateze bolile si sta doar pe drumuri sa-si rezolve problemele personale in dauna majoritatii? Du-te, domnule, unde ai vedea cu ochii, unde doresti dumneata, dar nu-ti mai baga mucii in fasolea noastra cerand drepturi personale in numele tuturor! Vrei sa vin la Bucuresti sa te iau de turul nadragilor si sa te scot din Parlament de pe capul politicienilor pe care i-ai zapacit de ani de zile doar cu probleme de ordin personal si de interese de grup de jmecheri?! Si la tv te duci sa bati campii doar pe teme de flecustecuri neserioase, in loc sa bati cu pumnul in masa in numele tuturor si pe drepturile tuturor! De aia nici nu te mai lasa sa vorbesti si-ti dau doar 1 minut la sfarsit de emisiune sa te lauzi cu calitatea de istoric comunistoid-leninist, ca in rest emiti doar elucubratii egocentrice, personale si de grup restrans! La ceanga parpales, mo!

   Ștergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. LA MULTI ANI TUTUROR CELOR CARE-SI SARBATORESC ASTAZI ONOMASTICA NUMELUI DE SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA!

   Ștergere
 4. Nu va mai chinuiti sa disertati pe tema anularii sau mentinerii acestui articol.Problema a fost dezbatuta si s-au convenit niste masuri de corectare gen:
  -ridicarea procentului de pornire si limitare al bazei de calcul;
  -pozitionarea PS;
  -soarta literei"e"
  Tema discutiilor filozofale ar trebui indreptata spre ordinul M-25 referitoare la:
  -actualizari de elemente componente ale bazei de calcul la nivelul 2016 nu la 2009
  -adaugiri de elemente de calcul echivalente cu situatia juridica actuala
  Concluzia: sa se faca dreptate, nimeni sa nu primeasca foaloase / cuantumuri nemeritate si nimeni sa nu fie nedreptatit / discriminat.
  Cu privire la "ciukalata" doar in anul I am mai mancat dupa aia nici macar nu m-am atins de ea, era vesnica ciocolata amaruie , de 25 de grame. Invidiosii ar trebui sa stie ca in norma de hrana intrau si :2 grame de cafea , 100 grame lamai si 100 grame portocale (zilnic) indiferent daca zburai sau erai liber ori in concediu, iar pentru aceste zile toate alimentele aferente le duceai acasa, asta ,doar, pentru "invidiosi"(Norma 7).
  Toti(nepricePUTZII) bat moneda pe drepturile noastre dar niciunul nu sufla un cuvintel despre nivelul de pregatire al unui pilot(care era si infanterist si pilot), despre stresul si riscul suportate( la intrunirea de 35 de ani, cu promotia , dintr-o clasa de 24, am fost prezenti 14 si 10 cruci negre puse pe bancile cu locuri lipsa) , despre bolile profesionale si munca istovitoare in timpul unei ore de zbor si mai ales despre faptul ca la redistribuirea conditiilor de munca , noi, cei cu ALTE CONDITII am ramas la nivelul sporurilor de 50% exact ca cei cu CONDITII SPECIALE, asa este corect dom comisar???

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am mai spus, dar se pare ca fara rost, prima rezolvare este modificarea M 25, prin regandirea art. 15-18 si aducerea la zi a tuturor elementelor ce compun solda. Acest ordin nu respecta Legea 223 actualizata de OUG 57, dar toata lumea tace. Nu scrie la art. 109 (actualizat de OUG 57) ca se aduce la zi gradul, functia si vechimea, iar ID, IC, Dispozitivul si sporurile nu. Acest lucru l-au facut ministrii nostri (MAN, MI). O tot dati cu anul 2009, in anul 2009 la MApN existau aceleasi elemente salariale ca si astazi. Culmea este ca de atunci nu s-a modificat nici un procent la nimic.(nici la sporuri, nici la functie, grad, vechime,ID, IC). Singurul lucru care a aparut este OSCARUL, care exista in Legea 138, dar printr-o intelegere tacita il luau doar cei de la minister si SMG, SMFA, SMFT si SMFN. Al doilea punct este, chiar daca se supara multa lume, repunerea personalului in grupe de munca.Grupele au fost marite de Dobritoiu si Oprea, pentru a nu scadea drastic pensiile recalculate pe L 263. Tot ce este la birou (finante, personal,...) conditii normale, cu pensie la 60. Cei care au treaba cu instructia deosebite, cei cu asanarile speciale si pilotii, scafandrii si parasutistii alte conditii. Nu ca acum cand toti au speciale si el nu stie unde e poligonu. Modificarea art.40 din OUG 57 cu plecare de la 80 si maxim 100. Baza de calcul sa contina toate elementele salariale (inclusiv primele), sau daca nu se doreste acest lucru, pentru ca sunt favoritati unii, atunci nu trebuie sa favorizam pe altii si trebuie sa fie scoase de urgenta sporurile nepermanente (asanari, ore suplimentare la MI, OSCAR)

   Ștergere
  2. Uite ca Dogaru ar vrea baza de calcul la 65%, adicatelea pensiile mici sa ramana tot mici, ca-l doare pe el la basca de pe turul budigailor de astia care au pensiile de tot rasul, dar nici olteanca nu-i proasta si tine cu tot dinadinsul sa elimine toate discriminarile si micimile din tot sistemul de pensii si salarii! Bravo, Oluguta tata, si te pupic dulcic pe pupatoarea ta de zaharel si bezea cu dulceata de trandafiri!

   Ștergere
  3. Guiu,
   Fabulezi....putin!
   Oskar luau 5% din efectivul cf statului!

   Ștergere
  4. @ T2 21 mai 2017, 08:57. NU disertam. Materialul are la baza cererile efective si repetitive ale lui Dogaru de anulare a Art. 40. Iniante in cascda cate premier, vicepremier si presedintele CD. Cereri care daca se infaptuiec, cel care face disertatie esti ... tu.

   In alta ordine de idei, tinand cont de precedent, liderul SCMD este doar cel care a facut publica fapta! Adica NU este singurul care a comis-o! NU am dovezi, dar sunt in stare sa bag mana in foc ca cerri similare au facut si liderul ANCMRR si de la alte asociatii/sindicate.

   Metoda este ordinara si eu ti-am mai spus de ea: zona politica se acopera cu hartii, cum ca deciziile NEFASTE la adresa rezervistilor, au fost luate de fapt la cererea rezervistilor.

   Asa s-a intamplat si la L. 223, cand liderii a cel putin 9 asociatii/sindicate si-au exprimat via satisfactie fata de proiectul L. 223, dar care excludea din fasa orice recalculare pt. cei pensionati pana in 2011. Si asa a aparut legea. Initiatorii ne dau cu tifla fiind acoperiti cu hartii, cum ca asa am cerut noi!

   La fel s-a intamplat si cu L. 241/2013 cand tot liderul SCMD si precis si altii, au cerut OFICIAL sa ni se reintregeasca pensiile, dar in acelasi timp au cerut sa ne fie si "inghetate pensiile". Si asa s-a intamplat. Reintregirea devenind astfel o farsa, legiuitorii fiind iar acoperiti cu hartii - cum ca pensionarii militarii au cerut "inghetarea"!

   Iar acum scenariul este acelasi! NU noi cerem anularea Art. 40, dar de fapt o cer ai nostri in umele nostru. Si legiuitorii iar se acopera cu hartii si o sa spuna ca noi am cerut! Prin Dogaru si altii care fac jocurile "aparatului de partid si de stat"!

   Ștergere
 5. @ Gelu Olescu: @Huhu Rezea de la inceputul inceputurilor ne-a atras atentia cu problema asta belicoasa si i-au sarit in cap unii sa-l contrazica. De aia e bine sa stie toti politicienii ca a elabora, emite si aproba o lege organica sau oug nu este o joaca, mai ales sa n-o dzbati public, intrucat pot sa cuprinda idiotenii ireparabile! OUG 57/2015 cu Art 40, din Lg 223/2015 a Pensiilor Militare a fost initiata si legiferata in viteza sa nu prindem noi de veste, la fel ca Art.40 din 111/2017- Legea Salarizarii Unitare, stiind ei ce stiau ca au in ele un pui de drak de metastaza cancerigena, tot sa nu ne fie noua bine! Tot elaborate de niste jigodii politice fascistoide! Dar ceva este unic la toti belitii astia de politicieni: Indiferent daca sunt de dreapta, sau de stanga, tabara adversa nu s-ar repezi sa indrepte idioteniile celeilalte, atunci cand vin la putere si de bunavoie, dar nici macar la dezbateri in plen legislativ, pana ce nu sunt harachiti intre felinare si balacariti ca la usa cortului, si cei praduiti si sfartecati la drepturi sunt lasati sa se zbata pana la moarte, si nici de le-ar pasa sa repare greseala, asa cum fac pesedistii acum! Bai, puneti dracului mana si reparati idioteniile legislative, ca nici n-ati venit bine la putere si deja ati contractat microbul crimelor legislative de la liberali si tehnoretardati! Cat sa va mai rugam sa luati labele alea jegoase de pe drepturile noastre, canaliilor politice, ca ne-am saturat sa ne mai strigam durerile in vant de ani de zile fara sa ne auda nici un idiot politic! Luati-va drakului porcoaiele alea de bani pentru trantoreala, dar mai puneti labele alea si la treaba sa indreptati ororile care de ani si ani de zile ne chinuie batranetile amarate si ruginite de catanie, nemernicilor! Ca la voturi va milogiti si va tiganiti ca niste cersetori cu mana intinsa, doar pana va vedeti in fotoliile alea de puf, pe urma kanci sa ne mai ascultati si sa va mai tineti de promisiuni! Ne-am saturat, ne-am acrit si ne-am terminat zilele si sanatatea luptandu-ne sa indreptam idioteniile si crimele voastre legilative de ne-au intrat, pana acum, peste jumatate dintre camarazi in morminte, incompetentilor!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cornele,
   Cati ani ai mai muncit cu carte de munca in viata civila?

   Ștergere
  2. @ Iulian, ti-am raspuns si pe Huhu: Dupa ce-am terminat liceul, tata nu m-a lasat sa lucrez decat vreo trei luni, dupa care m-a luat de acolo de la Constanta unde lucram, pentru ca aia nu-mi asigurase cazare si masa corespunzatoare si s-a revoltat pe indiferenta intrepriderii. Pana sa ma ia la armata deci am stat acasa un an si ceva, dupa care m-am dus in armata si imediat dupa asta in Scoala militara. Alea trei luni lucrate am descoperit apoi ca intreprinderea nici nu-mi facuse angajarea legala, desi era comunism, desi aveam cu ei contract, deci n-am nimic in civilie. Oricum, astia se pisa pe ea vechime de civilie! Greseala mea e ca nu m-am dus la filologie si m-am incurcat cu idiotii astia de la Armata care si-au batut joc de viata mea, m-au imbolnavit bagandu-ma in toate vagaunile si acum imi trag suturi in cur fara nici o recunostinta!

   Ștergere
  3. A cam frecat tiparul ,,Cornelus"..cu expediente gen ..pica o friptura si un vin ..scriu nene la foaia lu matale de-i zici jurnal de Onesti !
   Eee..sa-si aminteasca de zilele ferice liber de contract si ...gratulat de unul si de altul (care aveau nevoie de potop de cuvinte sforaitoare )...nene ca ca matale nu mai exista ..poet si scriitor....!!!

   Ștergere
  4. Daca ne fecundam intre noi, este deliciul lor realizand ca sunt frictiuni intre noi si nu exista unitate! Opiniile nu dauneaza, Cezarica, sunt destinate sa le citeasca autistii politici si sa li se deschida ocarinele alea orbete! Doar n-o sa ma pun sa-i pup in bot sau in gaoaza ca un fripturist partinic! Ori le dai cu leuca la cap sa le vina mintea, ori nu mai postezi nimic!

   Ștergere
  5. @Cornele , ti-am mai spus, nu scrie pogoane de material fara continut aplicat (scurt , clar si concis). Nu zic ca nu scrii si lucruri bune dar daca le plasezi printr-un buruienis de vorbe fara substanta...nimeni nu sta sa ti le citeasca si pacat de cele bune. Uneori demonstrezi ca esti un habarnist referitor la subiesctele sensibile.

   Ștergere
  6. @ Tigrisor, am terminat ce am avut pe suflet pe ziua de azi, m-am racorit! De acum va las, dragi camarazi, sa dezbateti problemele, ca ce am avut sa ma racoresc pe suflet am facut-o si ma simt mai linistit, dar sa stie ei ca nu suntem nici indiferenti si nici prosti sa ne manareasca la nesfarsit cu idioteniile lor, si nci n-am sa-mi pun pentru ei manusi de matase! O zi buna tuturor, astfel vazand, pana acum, si pe cei care azi nu s-au dus la biserica sa puna o lumanare si sa-i puna la cetanii pe toti dusmanii nostrii! Eu am aprins candela! Doamne, ajuta-ne!

   Ștergere
  7. Tu ,chiar crezi ca cei din fruntea tarii citesc pe aici?N-au timp de noi.

   Ștergere
  8. Cornele
   Nu prea sunt dispus da cred faza aia cu...fara carte de munca in comunism....dar, hai las de la mine!
   2 ani scl de sof, 8 ani, sof in activitate, accident, apoi...boem?
   Nimic, tata? Si in fapt ce asteptari ai? Sincer!?

   Ștergere
 6. Clar materialul precum ,,Cristalul" !
  Si mai vrem -unitate -.....in cuget si simtiri ..!!!

  RăspundețiȘtergere
 7. fara suparare
  Sincer sa fiu,chestia cu:

  Cornelius Flavius Ifrim21 mai 2017, 09:48
  "Alea trei luni lucrate am descoperit apoi ca intreprinderea nici nu-mi facuse angajarea legala, desi era comunism, desi aveam cu ei contract, deci n-am nimic in civilie"
  EU PUR SI SIMPLU NU POT CREDE(adica aveai contract dar nu erai angajat??...si asta pe vremea lui ceausescu??? Inca nu am mai auzit asemenea enormitate
  si daca ar fi adevarat(asa prin absurd)......am si eu o intrebare retorica
  CE SI CAT CONTEAZA 3 LUNI INTR-O CARIERA????? stiti cu totii raspunsul:NIMIC!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuie sa crezi, altfel dai dovada de idiotenie netratabila, pentru ca la acea interprinderea era o debandada totala, de aia m-a si luat tata de acolo! Am descoperit mult mai tarziu ca ma trecusera pe statul de plata pentru zilieri, nu stiu ce se intamplase cu situatia mea, a fost o mare incalceala, secretara directorului era o boarfa din anturajul lui amoros, o incapabila, ca si cea de la biroul de angajari, si ca sa tac din gura si sa nu ma duc in instanta cu ei am convenit reciproc cu directorul de atunci sa ma scoata din obligativitatea contractului, iar eu sa tac din gura. Sunt de atunci atatia ani...Oricum, plecand in armata si la Sc. Militara contractul era nul! Trei luni sau un an erau tot un vax la vchime! Voi mereu aveti cate ceva de shparlit pe motivatii cacaloide, de parca n-ati avea alte subiecte legislative de dezbatut si treceti pe chestiuni inchizitoriale din portofoliul persoanei mele! Nu va ajunge si nu cumva e prea mult cu obrazniciile la adresa mea? Mai lasati-va dracului de C.I.-smele astea securistic-inchizitoriale sa aflati voi intimimitatile mele, ca o sa dati dracului in pojar si bube dulci de grija mea! Mereu ma puneti in situatia sa ma expun cu chestiuni intime, sa va dau raportul pe chestiuni personale, sa stiti voi totul! Uite ca nu am sa va mai raspund la nici o provocare, ca sa nu va treziti cumva din partea mea si la alte riposte care sa va scurt circuiteze si care i-ar pune pe unii cu botul pe labe, ca la cat sunt de catranit numai de fecundat la cap cu idiotenii nu mai aveam eu nevoie la ora asta! Mie cand imi sare mustarul nu prea agreez sa-mi stea in preajma toti taraie oghiala ca nu prea ma stavilesc la manie! Atentie deci la ciorba fierbite ca frige rau!

   Ștergere
 8. La multi ani tuturor celor cu nume le de Constantin si Elena sau derivate!

  RăspundețiȘtergere
 9. @cornelius
  si banuiesc ,ca in cele "3 luni" pe la 17-18 anisori nu erati chiar director general la Navrom,deci si salariul pe masura la "caratul shpanului cu roaba"Ca dupa aia ati mai stat "acasa" inca 1 an si jumatate si apoi ati plecat "soldica" in armata....ca e usor calculul(nu cred ca ati avut 3000$ salariu):):):) ca sa se vada un piculet la pensie
  Deci mai usor cu minciuna chiar daca dvs visati frumos

  RăspundețiȘtergere
 10. Si in concluzie cum ziceti dvs dom Cornelius:.....liceu kanci/facultate kanci:)daaaa "greturi" cat cuprinde

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Pentru sc.militara de SOf, sau sergenti cu diagonala, nu era nevoie de liceu, pe vremea ceea(...colo sus in vremea ceea / in frumoasa Galileea..St. Hrusca).

   Ștergere
  3. Daaar, ce a facut dupa accident?
   Tot ca zilierul?

   Ștergere
 11. La multi ani avianyc( Constantin, nu?)

  RăspundețiȘtergere
 12. Un fost militar acuza Primaria Onesti de discriminare

  29 decembrie 2010 2 comentarii

  Un plutonier major in rezerva sustine ca Primaria Onesti refuza sa-i acorde ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeana, desi el este invalid de gradul II si are o pensie de doar 470 de lei. Corneliu Ifrim, care locuieste intr-un bloc de nefamilisti din municipiu, ne-a spus ca s-a prezentat la depozitul de alimente de pe Strada Garii, unde a fost refuzat cu brutalitate de functionarele din cadrul Primariei. “M-am dus cu toate actele necesare si am stat o ora in frig, pentru ca doamnele de acolo au intirziat la program – ne-a povestit militarul in rezerva. Mi-au spus ca nu dau ajutoare la militari si mi-au aruncat hirtiile in fata. Am fost tratat cu indiferenta si mi s-a spus ca nu sint trecut pe tabel. De ani de zile nu primesc nici un ajutor, desi sint un caz social, pentru ca am pensie de 470 de lei, sint invalid de gradul II, sotia are gradul I de invaliditate si stam intr-o camera la blocul de nefamilisti Q, de pe Strada Viorelelor nr. 1. Ei dau ajutoarele numai la cine vor ei. Am fost discriminat si tratat in mod abuziv. Am fost sa o caut pe directoarea de la Directia de Asistenta Sociala, dar se ascunde de mine”. Plutonierul major ne-a mai spus ca a facut o plingere la primar, dar si una la prefect si una la Ministerul Administratiilor si Internelor. “O sa fac si o plingere penala, pentru ca nu-i admisibil sa se poarte asa cu mine”, ne-a mai precizat Corneliu Ifrim. Pe de alta parte, primarul Emil Lemnaru sustine ca situatia prezentata de militarul in rezerva este neverosimila. “Noi am acordat la aproape toata lumea aceste ajutoare, cu foarte mici exceptii – ne-a spus primarul. Iar fetele de acolo sint politicoase si nu aveau cum sa-l trateze in mod brutal. Daca nu i-au dat, inseamna ca nu are dreptul sa primeasca aceste ajutoare. O sa discut cu doamna Rodica Taranu, directorul Directiei de Asistenta Sociala, si, daca se incadreaza in conditiile stabilite prin lege, atunci va primi ajutoarele, daca nu, nu. Iar daca a depus si o plingere, aceasta va fi analizata in Comitetul Director al Directiei de Asistenta Sociala”. (George MARTIN)

  RăspundețiȘtergere
 13. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 14. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 15. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acolo unde crezi tu ca NU ne pricepem, eu aplic la o tactica mai simpla. Sun niste prieteni din sistem, foarte priceputi. Care s-au exprimat cam așa - a se revedea inscrisul din material " - Dacă se anulează pur și simplu Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, cei pensionați anterior anului 2011, cărora vi s-au majorat pensiile prin recalculare, ați BP (militarii cunosc ce înseamnă abrevierea), pt. că rămâneți fără baza legală care v-a recalculat pensiile. Nu doar că reveniți la cuantumurile anterioare mai mici stabilite pe Legea nr. 119/2010, dar dați și toate diferențele înapoi cu începere de la 01.01.2016!"

   Si tot astfel de oameni mai priceputi, iti arata ca daca se anuleaza Art. 40, actualizarea este impinsa iar la ... ulivara.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. @ Adrian 21 mai 2017, 14:55. Continutul abreviatiilor face parte din argoul militar, respectiv din limbajul familiar al tuturor armatelor lumii.

   In ceea ce priveste intrebarile dumitale ... iscoditoare! Si care au caracter personal! Te-am intrebat eu cumva, daca mai faci sex sau de cate ori pe saptamana? Nu!

   Dar daca tot ma intrebi daca sunt sau nu multumit cu pensia actuala ... Eu nici macar NU ma agit pt. niste cuantumuri. Doar ca m-am saturat sa fiu hartuit continuu de 7 ani, de un sistem idiot. Statul s-a folosit de serviciile mele, m-am pensionat, iar dupa ce pensionare, respectiv dupa ce s-a folosit de serviciile mele, statul a inceput sa ma hartuiasca. Ba mi-a desfiintat pensia militara, ba mi-a ras la un moment dat 1/3 din ea, ba mi-a inghetat-o, ba m-a executat si silit o data tot legat de pensie etc. Ba am fost declarat si "nesimtit" in media

   Hartuirea aceasta trebuie sa ia sfarsit! Acesta este de fapt cel mai grav element, hartuirea. Problema este ca aceasta hartuire conduce la 2 lucruri: fie la o ingenunchiere totala, fie la o rezistenta totala. Eu nu vreau sa ingenunchiez. Ba din contra, daca astia mai continua cu hartuirea in halul asta, ma gandesc serios sa ma transform eu in vanator si sa ii ingenunchiez eu pe ei. Nu este idealism, exista metode suficiente! Mai ales intr-un anumit context.

   Raspuns final la curiozitatea dumitale? Vreau sa fie stopata hartuirea de catre stat a oricarui cetatean! Indiferent pt. ce motiv.

   Ștergere
  4. De acord cu d-voastra, cat priveste hartuirea. Problema este ca ne-au divizat, pe unii chiar antagonizat ! Oare mai apucam sa vedem tot acest circ / haos , eliminat ?
   Cu stima.

   Ștergere
 16. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 17. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bontasel,
   Adica a fost la CAP sau IAS?

   Ștergere
  2. Bontas,
   Eu nu am fost incuiat in cazarma, din f multe motive profesionale dar, tu esti f incuiat de crezi soparle cu 3 luni fara carte de munca, mai ales din greseala! IAS sau CAP....ca zilier da...in rest, bagi palavre!

   Ștergere
 18. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. "domnule" adrian.Nu v-am adresat NICIODATA nici o vorba.Ma mai "cert":):) eu cu unii si altii. Pe "dvs" ce va ..ute grija?? si culmea despre altii!! ce se intampla? sunteti "mama ranitilor sau maica tereza"?
   RETINETI!! Nu m-am adresat NICIODATA la adresa "dvs".Daca asa vorbiti nu aveti decat,dar in familia dvs nu cu mine si nu aici!!.....adica niciodata!
   PS ati citit... "bai asta"?

   Ștergere
 19. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar raiul Sp. 9, este al tau?

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
  3. @ Adrian 21 mai 2017, 13:13. Perturbi ca de obicei, prin atacuri la alti useri. Regula unui blog/site este sa faci referire la material, nu sa ataci alti useri. Iar pt. socializarea intensa, sunt recomandate site-urile de .... matrimoniale. Pe bune acum!

   Ștergere
 20. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 21. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 22. La un semn deschis e cortul si s-apropie de blog
  Adrian,titrat se pare, calare pe-un inorog
  --Tu esti Gelu ?
  --Da-nvatate!
  --Am venit ca sa va cert,
  De nu, sparg al vostru blog si il fac din viu, inert.
  --Orice gand ai Adriane ce din satra ai sosit,
  Cat suntem atati' aice n-avem teama de-un tampit!
  Despre partea ascultarii insa, muceo sa ne ierti
  Vii cu slove desucheate si tampenii sa ne certi,,
  Veziti de treaba straine, Adrian Copil Minune
  Noi slujim vietii reale , nu un visator ca tine!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Like! Cum aveti unii talentul asta, omule? Macar nu o mai faceti moca! Faceti o manevra si declarati-va si voi "creatori" ... si pac 50% la pensie in plus! Asa s-au facut unii oameni - din pix, pe cand noi ceilalti cautam in ceata cate 1-5% pt. conditiile de munca, anii pierduti, grad, functie etc.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
 23. Dle Olescu, cred ca scrii cu doua maini in acelasi timp..! Eu scriu cu un sigur deget..pe telefon.
  Si eu cred ca pentru cei pensionati pana in 2011 nu se punea problema recalcularii pensiilor militare.Trebuiau recalculati numai cei iesiti la pensie dupa ianuarie 2011 deoarece aveau pensii calculate pe contributivitate conform
  Legii nr.263/2010.Baza de calcul este aceeasi si la Legea 164/2001 dar si la Oug.57/2015: Solda de Functie, de Grad,de Comanda,de Merit, Gradatii si Dispozitiv..! Deci pensiile calculate dupa 2011 trebuiau recalculate dupa aceleasi elemente ca si la ceilalti.
  Un lucru este foarte sigur: cand 2/3 din pensii sunt recalculate cine credeti ca-si permite sa Anuleze Art.40 din Oug.57, mai ales ca in 3-4 luni se finalizeaza recalcularea pensiilor militare ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Hmmm! Eu am mai spus ca fiecare are propria realitate! Cum sa crezi domnule, ceea ce afirmi? Dumneata NU ai aflat inca, faptul ca pensiile militare pe L. 164, au fost DESFIINTATE in 2011? Si ca celor pensionati pe L. 164, li s-au stabilit alte pensii dupa calcule CONTRIBUTIVE, in baza L. 119/2010?

   In consecinta, la data intrarii in vigoare a L. 223/2015, cei pensionati inainte de 2011 aveau pensii CONTRIBUTIVE in plata, iar cei pensionati intre 2011-2016 aveau tot pensii CONTRIBUTIVE in plata! Doar legile de stabilire difereau, la unii era L. 119/2010, iar la altii L. 263/2010!

   Si atunci, cum zici? Ca din moment ce si unii si altii aveau pensii stabilite in sistem contributiv, acestea trebuiau recalculate in vederea transformarii in pensii militare de stat, doar la cei pensionati intre 2011-2016? Asta este buna rau de tot!

   Sa o luam altfel? Eu am fost pensionat anterior anului 2011. Mi s-a desfiintat pensia militara in baza L. 164/2001, iar in loc mi s-a pus o contributiva diminuata cu vreo 30%. Ulterior mi-au lasat de mila in plata vechiul cuantum pe L. 164, dar mi l-au inghetat! Iar Art. 40 din OUG 57/2015 mi-a majorat acel cuantum cu ... 36%. Iar dumneata zici ca NU trebuia sa imi fie recalculata pensia? De ce?

   Vrei sa iti mai spun ceva? Pai desi mi-a fost majorata pensia la recalculare cu vreo 36% fata de cuantumul fostei pensii militare pe L. 164 - in baza Art. 40 din OUG 57/2015, omologul pensionat intre 2011-2016, tot m-a batut cu vreo 10% la recalculare. Iar dumneata zici ca eu nu trebuia sa mai fiu recalculat deloc? Adica sa am la acest moment cu cca. 46% mai putin decat recalculata omologului meu pensionat intre 2011-2016? Si asta ani buni, pana cand va fi urmat acea visata actualizare? Pe bune acum!

   Eroarea principala pe care o faci este de fapt ca NU cunosti ca noi cei pensionati pana in 2011, am avut tot pensii CONTRIBUTIVE in plata, chiar daca anterior am avut pensii militare! Ti-am dat exemplul meu si este intalnit pe scara larga, nu sunt caz singular!

   Aaah! Ca exista si pensii calculate pe L. 119/2010, stabilite prin recalculare, care NU cresc prin recalculare, este o alta discutie! Dar 40% au crescut. Ceea ce demonstreaza ca in absenta recalcularii, acestea ar fi continuat sa ramana de ... ahat fata de recalculatele celor pensionati intre 2011-2016! Si atunci, de unde pana unde - unii sa intre la albi, iar altii la negri?

   Ștergere
  2. Iata L. 119/2010 http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L119-2010.pdf. Ce scrie acolo? Scrie ca pensiile militare de stat "devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii"? Adica contributive la fel ca si pensiile in baza L. 263/2010 valabila pt. cei pensionati intre 2011-2016? Scrie clar, nu?

   Mai departe, iti povestesc pe scurt ce s-a intamplat. Mi-au transformat pensia in puncte la fel ca si celor pensioanti pe L. 263. Mi-au ras vreo 2 ani si 30% - fara pastrarea cuantumului avantajos.

   Iar anul 2016, ne-a gasit si pe cei pensionati inainte de 2011, si pe cei pensionati intre 2011-2016, cu niste contributive in plata! Si atunci, daca tot am trecut TOTI de la 01.01.2016 la pensii militare de stat, cum faci acest lucru fara recalculare dupa principiile L. 223 si la cei pensionati anterior anului 2011? Nu ai cum, evident! Este clar ca in pretentia pe care o emiti - de nerecalculare si a pensiilor celor pensionati pana in 2011, cei pensionati anterior anului 2011 am fi ramas in plata tot cu pensiile contributive calculate la puncte! Cum vine asta? Unii cu pensii calculate pe puncte si altii militare calculate dupa L. 223? Iar cei pensionati pana in 2011, ar fi trebuie sa ne prefacem ca am avea si noi pensii militare, desi erau calculate pe puncte contributive?

   Ștergere
  3. Trebuie un seminar....curs de o saptamana!...Cu teme de rezolvat, studiu coordonat, note, corigente!
   De vina nu sunt oamenii...ci kkaturile astea multe de legi, OUG si HG care au produs numai aiureala in capul saracilor oameni!
   Kiar imi vine sa ....

   Ștergere
 24. @Gelule, nu te mai mira ca "mare-i gradina Domnului...".Aici fiecare "canta" la "instrumentul " lui, omologat sau nu, unii in foi de ceapa ,altii in stropi de apa...de ploaie sau oboiul dintre ..oaie. Anii trecuti ,o babuta din ...Vaslui, ii spune ,telefonic, fostei ministre a muncii, Mareana Campeanu : "...da shi maica unii mananca cu doua guri, sa avem toti penzii egale ca toti am munshit".
  Pai asa zic si eu TOTI pensionarii militari, de la soldat la general, sa avem pensii egale...4000 de euro / luna!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si tu scrii versete?
   Nu vezi ca pensia 2000€ produce efecte la defectati? Dar 4005?
   Toti am munsit...nu? Are dreptate baba aia! Unii o data pe an altii de 7-10 X/trimestru!
   Sa fim egali...ca fratii gemeni sau cei de la casa de copii! 😎

   Ștergere
  2. Cornel este invidios...El nu mai are muza!

   Ștergere
  3. Cezar,
   Scrie la un poem cu transhumanta de 15 ani...Nu a gasit editorul!
   Asa ca lipeste afise cu catrene pe garduri...

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Pocnind cu pusca la un tzoi,
   In zori de zi, el beat fiind
   Uitat-a TAB ul in zavoi
   Si nu i-ar fi trecut prin gand
   Ca din maior cu mers profund
   Cu cizme si vipusca-n rand
   S-ajunga baci la oi.

   Ștergere
  6. 🙏 🖕 🐏 🐑 😎 😅

   Ștergere
 25. Eu spun ca asa au gandit cei care au croit Legea 223/2015, si in nici un caz nu sunt de acord cu aceasta logica.Da, asa este TOATE PENSIILE trebuie revalculate( cum de altfel se si intampla in prezent).Ma numar printre cei recalculati dupa Lg.164/2001 prin 2004..2007, apoi recalculati,revizuiti conf.Oug1/2011 (am pierdut 500 lei)si din nou recalculat in 2016(mai putin cu 20 lei). Acum am in plata, ca valoare vorbesc, pensia din 2009 indexata deabia in 2016 cu 5% si in 2017 cu 5,25%.Astept restituirea diferentelor retinute in anul 2013, in trim.4 din avest an.
  Asa ca am trecut prin aceleasi furci caudine ca ceilalti 26499 pensionari militari( cred ca am primit mai bine de 10 Decizii de pensii pana acum ).

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Leon
   Faceti diferenta intre recalculare si actualizare... suntem toti pe L223 acum!
   In trim 4 va veni Mos Craciun la dv, caci ati asteptat kiar prea mult!

   Ștergere
 26. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 27. @Iulian, nu vreau sa fiu catalogat precum Nastratin Hogea , care orice facea sau spunea nu era pe placul tuturor, fiecare isi dadea cu presuPUTZUL. In fond ne exprimam un punct de vedere ,chiar daca uneori pentru a preveni "stentuirea" mai facem haz de necaz ca orice am spune , orice am face , nu ne ia nimeni in seama. Singura lor teama este iesirea violenta in strada si "murdarirea imaginii"(false) de liniste, pace, bunastare si multumire fata de conducatorul partidului iubit.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Categoric....
   Dar, eu kiar am admirat replica in versuri data lui Bontasel!

   Ștergere
 28. @ T2
  Cu multumiri pentru bunele intentii numai ca ”avianyc nu merge cu,”constantin”.
  Cu regrete ca ai renuntat la ciukalata după primul an fiindca era amaruie;
  Oricum meriti o ”recompensă” !!

  tigri 2 ,mare pilot
  Și poet la escadrilă,
  Are legea lui a face,
  NORMA 7 să se vadă ,
  Și în pensia-ncasată.

  Când incâ mai activa ,
  Ciukalata nu-i plăcea ,
  Că amăruie era.
  Numai că el nu stia,
  Că la creier ea lucra,
  Cu cât mai neagră era.

  Iar acum se vede faptul,
  C-a pirdut momentul frate,
  De-a ne demonstra cu japca,
  Că-i mult mai inteligent ca ” LAIKA ”

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Waw! Cenaclu claaar!
   O epopee ceva? Epopeea lui Ghilgames-2017...nimic?
   Aviatorul...tot poet!
   Ati starnit furia lui Corneliunsson si nici nu vreau sa stiu ce va urma! 😎😃

   Ștergere
  2. QED...ce insemneaza talentu mai frate !
   Ce bine l-ai zugravit...nici ca Iphone 8 nu reuseam....,

   Ștergere
  3. Cezar
   Daca se maresc, in iunie, soldele activilor cu 20%, cu cat iti revigoreaza pensia viagera?

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. m-Ale stai sa transmit datele lu Mos Alecu ! Numa el are ABAC....!!

   Ștergere
  6. Categoric....o enciclopedie la purtator! Cand o auzi ca sunt de la mine....iar sunt impostor?! 😎

   Ștergere
 29. @avianyc, mai nene, pe aici cu totii ne cunoastem, avem identitati clare , chiar daca mai folosim IDuri diferite, pe cand tu esti un intrus, o scarnavie umana, care te ascunzi si in spatele necunoscutului jignesti pe toata lumea cu "mistourile" tale ieftine, fara'sare si piper' / substanta.
  Tu o vorba buna nu stii a spune, o idee nu o duci pana la capat , iar cand incerci sa faci o analiza spui numai tampenii arogandu-ti niste titluri care nu te definesc-esti ca un latzel care se plimba din "raiul "tarfei, in barba popii si apoi in mustatza motociclistului. daca vrei sa vorbesti ca un OM identifica-te, daca nu, sa stii ca unora ne este cam scarba de prezenta ta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Parca nu stii cine este in fapt?

   Ștergere
  2. Vai ,vai, t2, ce ușă de biserică ești tu !!!!!!!

   Ștergere
  3. CEZAR21 mai 2017, 18:18

   Cu tractorul ..cu sfarleaza ,
   Io gazam de zor,
   Haleam CiuKKalata Moca...
   Cam amara si cam ..neagra
   La Colorado ..aveam spor..!
   Trageam ...tare-pe tarlaua
   Cu cartofii infloriti!
   Kilaream din greu la ..dusman ,
   Fara a banui o clipa
   Ca luptam cu ... maritul - mare ,
   Zeu ..OTAN !

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 30. Abrogarea unui act normativ , fie el si art 40. oug 57 , presupune automat inlocuirea cu un alt act normativ. Neretroactivitatea legii nu aduce atingere efectelor deja produse deci nimeni nu poate fi afectat . Speriem colegii cu propriile fantome din mintea noastra. Nu exista nici un precedent in acest sens. Solicitarea anularii art 40 /oug57 de fapt este o solicitare de modificare sau emitere a unui act normativ care sa fie in concordanta cu Legea pensiilor. Concluzia este ca avem in fata doua posibilitati . Ramanem asa sau obtinem mai mult . Nimeni nu va pierde nimic.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dna Gabriela
   Pe cine reprezentati? DLAJ?
   Dar baza de plecare 65%?
   Dar anii de contributie la pensia suplimentara?

   Ștergere
  2. @ Gabriela Ionescu 21 mai 2017, 18:19. Nu stiu daca este chiar asa! Este vorba despre ANULAREA unui articol si atat - Art. 40, care aplica/modifica o lege - L. 223. Cand ANULEZI acel articol 40, legea modificata de Art. 40 - adica L. 223, produce efecte in forma sa initiala, fara modificari.

   Sa exemplific! Art. 40 modifica L. 223, in sensul ca actualizarile NU se mai fac in maxim 2 ani cum zice Art. 109 (2). Ci instantaneu, adica in luna majorarilor de salarii. Bun ! Ai acum ANULEAZA Art. 40! In acest caz, nu revii din oficiu la prevederile initiale ale Art. 109 (2) si stai la rand la actualizare 24 luni? Ba da! Si atunci?

   Ștergere
 31. Dle.Mares, in Noiembrie 2016 am primit Sumele retinute pentru anii 2011 si 2012.Poate vin de Sf.Andrei si sumele retinute in anul 2013.
  Pensia mea este recalculata conform Art.40 din OUG.57/2015...poate mai tarziu se revine la procentele din Lg.223/2015 !

  RăspundețiȘtergere
 32. T2
  Gata cu ”hârjoneala”. Promit ferm !
  De mâine abordăm problemele numai în stilul tău ”forte serios” si cu precizie maximă in informatii !

  RăspundețiȘtergere
 33. Intra Olguta pe Romania-TV cu precizari- acum !

  RăspundețiȘtergere
 34. D-le Iulian Mares , baza de plecare se poate modifica . Contributia la pensia suplimentara se poate include integral . Este limpede , clar si cert ca este loc de mai bine si ca precizarile Legii 223 pot fi aplicate . Insa daca mentalistii militari care vorbesc in numele nostru , nu stiu sa actioneze in campul tactic de lupta mentala sau sunt cameleoni , ce putem face noi ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Waw....deja sunt fericit!
   Daca imi spuneti si ca niste rsi au conceput art40/OUG57 si niste draguti vor sa indregpte greselile, cele fara de voie, precum si coeficientul meu de functie de 2,74 ....nu pot sa zic decat: ce bun esti stapane!
   Hai sa fim seriosi...cine a elaborat art.40 s 40 Bis?
   Nu fac parte din cei care-si iubesc calaul, ba mai mult il astept!
   Boc....sa te feresti! Si Traian! Cred ca ati vizionat Duelistii? Este o kestiune de onoare si am fost jignit si furat mereu...solda si pensie, fara ca macar calaul sa-si fi cerut scuze!
   Si acum ...eu sa cred in principii juste de elaborare a legilor cand am fost mereu lovit prin legi cretine?
   Mentalistii actoneaza cu dreptul fortei ultimului cuvant...nu cu forta dreptului!

   Ștergere
  2. Mentaliștii militari sunt de două tipuri:
   - Cei care in simbioză cu puterea politică, și juridică stabilesc regulile pentru toți ceilalți;
   - Cei cărora li se aplică aceste reguli și care se opun când consideră ca nu sunt bune, corecte, echitabile, suportabile;
   Dacă cei din prima categorie sunt buni, rolul celor din categoria a doua este doar de feedback.
   In cazul nostru concret prima categorie este intr-o simbioză totală cu ăilalți corupți și venali, de mai sus de ei iar cea de-a doua, la fel ca marea masă a românilor, deși au cam invățat, ce-i drept mai mult lăutărește, cam ce se face intr-o democrație, nu prea știu cum s-o facă. Civismul, neînsușit și nestăpânit in toate aspectele dar practicat este mult mai păgubos decât abstinența.

   Ștergere
 35. Cred ca Gabriela Ionescu are dreptate ! Este ceva de contrazis ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @ Gabi Ionescu :Foarte bine ca a intrat o Doamna inteligenta , educata si calma pe Blog ; Multumiri ! Asteptam de mult ca cineva instruit sa faca aceste precizari , pe care le consider legale ! Cu mult respect !

   Ștergere
  2. Cand se vor respecta principiile de drept...are perfecta dreptate si dna, dar cand legea se face cum vor unii....atunci, nu are!
   Daca era asa noi nu mai scriam acum pe blog, cac nu aveam ce!
   Sau scriam despre vacante, pescuit, nepoti...etc!
   Vezi?

   Ștergere
 36. Iată,încă o dovadă,dacă mai era nevoie,despre faptul că,cei ieșiți la pensie cu data de 01.01.2011,pe L.263/2010 și recalculati cnf.art 110,L.223/2015,au primit noile decizii pe plus.De ce?Foarte simplu! Au fost ..utuți pe L.263/2010.
  În schimb,cei recalculati,revizuiți,pe 119/2010,unii au câștigat,alții au pierdut.
  Dar,și cei care au pierdut,au fost aduși la cuantumul avut în 2010,făcânduli-se doar pe jumătate dreptate,după cum bine se știe,pensiile lor nu au mai fost indexate ulterior.Ei,si-au recuperat și diferențele.

  Art.40,introdus în OUG.57,s-a vrut,îtradevăr, să se facă dreptate și celor ieșiți anterior anului 2011 dar,cu parșivitatea binecunoscuta politicienilor noștri,ne-a ras un procnt de cca,35℅.
  Știți foarte bine,procent de plecare de la 65℅,în loc de 80℅,sporuri neincluse,samd.

  Deci,prin ideea de a face o dreptate,s-a făcut o altă nedreptate! Tipic politicianist!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @ Gigi
   Nu mai fa comparatii intre sistemul de calcul pe L223 cu sistemul de calcul pe L 263 identic cu cel de pe L119.
   Pe L 119 si L 263 au fost majorate in mare masura fata de L164 pensiile pentru cei cu vechime completa si sporuri consistente .
   Metoda de calcul pe L 223 mareste pensiile acolo unde sau ales 6 luni cu venituri incluse mai mari decăt in ultima luna baza pentru pensia pe L164 fata de L164 si o micsoreaza fata de L 164 acolo unde veniturile pe cele 6 luni sunt mai mici decît cele din ultima luna.
   Fata de cuantumurile pe L 119 sau L 263 pensiile recalculate pot as fie mai mari sau mai mici functie de vechime si veniturile incluse in cele 6 luni.
   Art 40 a incurcat lucrurile dar in mare lucrurile stau cam asa .
   Momentan chiar daca ar fi actualizati la parametrii prevazuti la 01 01 2016 majoritatea sof si MM si o parte din of nu ar atinge cuantumurile in plata rezultate pe L 164 (of) L 119 si L263 la Sof si MM cu vechime completa.

   Ștergere
 37. Multumesc d-le Eugen . Mai este ceva omis in toata povestea asta . De ce soldele militarilor nu sunt la nivelul celor din sanatate ? Cred ca de fapt asta este tinta pe care mentalistii nu vor sa o vedem. In grile sunt incluse toate sporurile si se creeaza iluzia maririi cand de fapt o sa observam ca aceasta zisa crestere este doar din cuvinte. Un sublocotenent sa fie inclus in grila la nivelul medicului rezident . De aici este punctul de plecare catre adevarul pe care ni-l dorim cu totii .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @ D-na. Gaby : Cum poti sa raspunzi asa de rapid ? Felicitari ! Sa-ti spui parerea mai des , daca consideri ca e nevoie ! Sper sa mai intervii , dupa caz ! Cu respect !

   Ștergere
 38. După umila mea parere spun ca nu prea intelegeti multi sensul legii. Multi încurca recalcularea-actualizarea la 01.01 2016 cu a doua actualizare prin majorarea soldelor activilor.
  Daca legea ar fi fost antamata corect ea trebuia sa prevada doar doua lucruri simple pentru a elimina discriminarile;
  -recalcularea cu prima actualizare la 01.01 2016 ar fi trebuit prevazuta in asa fel încît sa aduca toti pensionarii la acelasi nivel ca si coeficienti de grad ,functie ,indemnizatii,etc corespunzatori datei de 01.01 2016. Se putea face si prin prin M25.
  - a doua actualizare care se face doar odata cu majorarea salariilor activilor nu ar mai trebui sa faca altceva decât ceea ce spune legea adica sa majoreze soldele de grad si functie actualizate deja la 01 01 2016 pentru toti militarii si politistii cu procentele corespunzatoare majorarii soldelor de grad si functie ale activilor similari prevazute a se efectua la 01.07 2017 si in continuarea aplicarii LSU.
  Doar domnul Guiu Gheorghe a sesizat foarte bine acest aspect insa nimeni pe aici nu baga in seama ce-i bun si documentat. O simpla modificare a M 25 urmata de actualizarea la parametri identici pentru toti pensionarii la 01.01 2016 ,apoi dupa terminarea acestei operatiuni actualizarea tuturor pensiilor cu procentele prvazuta de lege de la 01.07 2017 incepând.
  Altfel iese harababura de nedescris.

  Cuantumurile avantajoase in plata rezultate din deciziile de pensie militara emise dupa 01 01 2016 ramân in plata chiar daca cuantumurile care ar rezulta din prima actualizare a pensiilor ar fi mai mici.
  Aceste cuantumuri ramase in plata se vor indexa anual cu rata inflatiei prevazuta de art 59 din L 223 si 102 din L 263.
  Pentru aplicarea actualizarii in urma majorarii salariilor activilor cf art 60 din L 223 se va emite o metodologie ,dar nici intr-un caz cuantumurile avantajoase in plata nu vor fi micsorate daca in urma actualizarii acestea ies mai mici decât cele în plata.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Metodologia de actualizare este emisă deja. Vedeți Anexa 2 a Ord M25.
   Vorbești prostii!
   Doar cuantumul recalculat este stabilit în Decizia de recalculare. Cuantumul rămas în plată este stabilit de lege prin art. 111.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. @ Huhurezea
   Daca ai fi citit mai atent ai fi inteles ca am spus ca toate modificarile de aducere in regula alegii se pot face prin modificarea actuala a M25:
   Acest lucru se putea face la emiterea M25 fara a fi nevoie de intoarcerea legii in parlament inainte de promulgare.
   Timpul va demonstra . Trebuie doar sa fii atent la evolutia evenimentelor.
   Cuantumurile in plata stabilite prin a doua decizie de pensie militara devin cuantumuri în plata si ramăn in plata si după actualizare daca cele actualizate ies mai mici. Nu mai bateti darabaua cu prostiile prev.in art din L 223 in neconcordanta cu deciziile CCR.
   Vor urma modificari in sensul celor spuse mai sus.
   Atentie in mod special la ultimele doua aliniate.

   Ștergere
  4. @avianyk
   Iar vorbești prostii.
   Hg-urile și Ordinele de ministru sunt acte normative de rang inferior legii sau ordonantelor de urgenta si nu pot modifica prevederile acestora.
   Cuantumul mai favorabil în cazul actualizării este un drept care nu poate fi acordat prin Ord. M25

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  7. Eu nu am vorbit de cuantumuri ci am vorbit de actualizarea tuturor pensionarilor la 01 01 2016 la coeficienti (IC,ID ) identici prin modificarea M25.
   Cuantumurile sunt o alta problema si sunt stabilite de CCR.
   Nu poti sa intelegi ca in mod normal la prima actualizare care s-a facut la recalculare prin M25 trebuia sa se prevada egalizarea tuturor pensionarilor la valorile coeficientilor corespunzatori similarului activ la 01 01 2016 iar acum la a doua actualizare functie de majorarea soldei de grad si functie a activilor sa se mareasca toate pensiile actualizate deja la 01 01 2016 prin recalculare cu procentul corespunzaror 20% -5,.........
   Asa acum normal ca nefacându-se aceste operatiuni efortul bugetar pentru punerea ambelor masuri dintr-un sut este foarte mare si se va face doar dupa ( vezi precizari la 21.02 -reglare fiscalitate intre pensii si salarii ,etc)
   Cuantumurile in plata sunt o alta problema si au drumul stabilit prin decizii stabilite de CCR.
   S-a terminat cu epoca Boc.

   Ștergere
 39. Ignoranții pot să ceară abrogarea art. 40 din OUG 57/2015.Nu e obligatoriu ca să se și producă abrogarea.
  Uitați ca articolul a trecut deja, cu amendamente, de Senat? CD nu poate ignora acele amendamente.
  Este o nebunie să abrogi un act normativ care a produs efecte un an și jumătate!

  RăspundețiȘtergere
 40. Pt Dna Gabriela Ionescu
  Constitutia Romaniei "art 115 Delegarea legislativa
  (8) Prin legea de aprobare sau de respingere (nota: OuG) se vor reglementa, daca este cazul, masurile necesare cu privire la efectele juridice pe perioada de aplicare a ordonantei"
  Asa ca, OuG 57/2015 art 40 a produs efecte la circa 70.000-100.000 pensionaro din SNAp, ordine publica si securitate nationala+ functionarii din penitenciare.
  Ca se anuleaza sau se modifica art 40/OuG 57/2015 este mai putin important.
  Foarte, foarte important este ce se va hotara in legea de aprobare a OuG 57/2015 privind efectele produse de art.40.
  Cei care solicita anularea art.40 vezi Dogaru nu sufla nici o vorba de ceea ce doreste sa se faca cu pensiile deja recalculate. Pt ca o simpla anulare a art.40 nu inseamna ca inceteaza efectele ordonantei 57/2015 si se recalculeaza sau nu se recalculeaza toate pensiile pe legea 223/2015 forma initiala. Nu inseamna nici ca pensiile deja recalculate raman asa, iar cele care se vor recalcula se vor recalcula dupa forma initiala a legii.
  Ce spuneti stimata doamna, daca in legea de aprobare a OuG 57/2015 la art 40, se specifica faptul ca: incepand cu 01/01/2018 indexarea prevazuta de art 59 din legea 223/2015 se aplica la cuantumul recalculat ?
  Dar daca prin legea de aprobare a oug 57/2015 se specifica faptul ca anumite sporuri, printre care si cel pt lucrari de exceptie, nu se iau in calcul la stabilirea drepturilor de pensie militara cf legii 223/2015 ?
  Da, sunt de acord ca nu va pierde nimeni nimic, nici nu se vor da bani inapoi, dar, cred ca vor fi multe pensii inghetate.

  RăspundețiȘtergere
 41. @ Toti participantii la Blog : Consider ca este cazul sa nu mai apara cazuri de exprimari indecente , avand in vedere ca apar si sper sa apara mai multe pareri ale unor foste colege (Doamne) , cu care s-a lucrat sau colaborat pe linie financiara sau juridica . Multumesc anticipat !

  RăspundețiȘtergere
 42. E vorba de Eliminarea art. 40 din Legea salarizării unitare, nu de art.40 din alta lege.......
  Are ca efect aplicarea actualizării pensiilor militare potrivit art. 60 alin.(3) al Legii pensiilor militare. Astfel, toate pensiile militare vor avea de la 01 07 2017 cuantumul recalculat, nu cel în plată, majorat cu 14,75% , ca urmare a majorării soldelor activilor cu 20%. De ce 14,75%? Pentru că, potrivit art.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @ Sophi M. : Rog completati prezentarea explicatiilor ! Multumesc !

   Ștergere
  2. @eugen barbat
   Imi permit sa va raspund eu si sper ca nu ma insel

   20%-5,25%= 14,75%(5.25% reprezinta indexarea pe acest an)Mi se pare corecta o actualizare de 14,75% la care sa nu se adauge si indexarea ca doar nu se da "bonus la bonus"...eu cred ca este corect asa
   Daca ma insel va rog sa ma contraziceti dar la modul elegant si cu argumente

   Ștergere
  3. @ Doru Serban :Si eu cred ca este corect ; Presupun ca se va face la fel si in 2018 , 2019 .....conf. L111/2017 aprobata . Cu respect !

   Ștergere
  4. O abundență de doamne prin spațiul public mai ceva ca la 8 martie. Schimbarea de sex pe internet e mai ușoară, mai rapidă și fără costuri decât cea hormonal/chirurgicală.
   Pentru rigurozitate vin cu doua completări la comentariul făcut:
   1. Dacă se va face actualizarea pensiilor la 01.07.2007 ( funcție de ce va prevedea legea salarizării în forma în care va fi promulgată) vor fi actualizate doar pensiile recalculate la acea dată. Pensiile militare de stat nerecalculate nu vor putea fi actualizate pentru că conform art. 60, al. 1, lit. a aceasta se face potrivit gradului militar avut la data trecerii în rezervă și a mediei soldelor de funcție pentru cele 6 luni alese din ultimi 5 ani. Asta presupune că pensiile care se vor recalcula mai târziu vor fi actualizate simultan dar actualizarea va acționa de la 1 iulie 2017.
   2. În proiectul legii salarizării la art. 37, al. 2, litera b se prevede că ”începând cu 1 iulie 2017 soldele de funcție ale personalului militar se majorează ÎN MEDIE cu 20% față de nivelul acordat pentru luna martie 2017”, iar la litera c, ” Stabilirea nivelului concret al majorărilor prevăzute la litera b, pe funcții se face prin ordin comun al ordonatorilor principali de credite din instituțiile publice de apărare ordine publică și securitate națională, fără a depăși nivelul prevăzut de anexa VI pentru anul 2022. ”
   Presupunând că va rămâne așa și forma promulgată a legii, acea majorare e în medie cu 20% poate însemna, la stabilirea prin ordinul Ministrului, o majorare cu 40% pentru militarii profesioniști, cu 15% pentru maiștri și subofițeri până la gradul de plutonier/MM cl. II și 10% la ofițeri până la gradul de căpitan. Aș că acel procent mediu de 14,75% care spuneți că se va aplica la actualizarea pensiilor militare recalculate să nu prea fie valabil.

   Ștergere
  5. Kara,
   Facem comunism? Prin procente, periodic, incercam egalitarismul?
   La pensii se va actiona diferentiat sau 20/100 pt toate?
   Nu stiu?...nici nu am mai prins asa ceva.

   Ștergere
  6. @ Mares
   Eu am citat textul proiectului de lege și ce posibilități oferă ordonatorului principal de credite, mi-e greu să cred că ai greutăți în a-l înțelege. Fiind vorba de o aplicare în etape poate acționa unde e nevoie mai stringentă. Deocamdată criza e la militarii profesioniștii. Coloneii nu plecă iar dacă pleacă este cu ce-i înlocui. E posibil ca în forma finală legii la unele funcții să nu fie nici o actualizare. Când vorbesc de forma finală nu mă refer la cea optimist-ipotetic promulgată spre sfârșitul lui iunie ci la cea cu n-șpe modificări din 2022. La pensionari acționează la fel ca la activi, dacă nu se vine cu alte surprize-surprize. Toate chestiile noi au un început.

   Ștergere
  7. Nici nu sm greutati in a intelege....dar la alti bugetari nu prea este kiar asa! 😎
   Ex. Medici-asistente-infirmiere, învatamant, magistratura, administratie...etc!
   Sincer, eu m-am saturat sa ne oferim noi pt experimente sociale si financiare...pe principiul ca au jurat si tac!
   Eu nu mai sunt dispus sa tac!
   Poate cei care nu au greutati in a intelege magaria ce ni se pune in fata!

   Ștergere
 43. Cornele@nu as zice ca Braila era o vagauna.Timp de 10 ani periodic mergeam la esalonul suparator care avea sediul la Braila.In concluzie cam cunosc cu ce se mananca Braila.
  Pentru mine e curios pe cine ai suparat de au trimis un ofiter de auto la mina?Pe timpul impuscatului cei proveniti din clasa muncitoare adica cei ce au lucrat ca muncitori aveau prioritatea prioritatilor.
  Mr.Padina@nu inteleg de unde pana unde s-a iscat o ura de moarte intre tine si Kis Viorel.Spun ura de moarte fiindca te-ai referit la stenturile lui.Sper ca referirea se datoreaza necunoasterii semnificatiei" stenturi" si deaceea ma stradui sati comunic ce inseamna stent si dece se face uz de el.Kis este cardiac si a trecut pe langa deces.El a avut opturari de peste 80% a unor vase de sange vitale si era in pericol sa aiba sau chiar a avut un infarc miocardic.Infarctul miocardic daca a avut norocul sa-l depasasca lasa sechele pe viata.Chiar si cu stenturi Kis este permanent in pericol fiindca exista posibilitatea ca stenturile sa se infunde.In ceeace il priveste trebuie sa duca o viata sportiva,adica fara fumat,fara alcool, regim alimentar,efort fizic redus iar contact sexual adio amanta,control medical periodic.Personal nu-ti doresc sa ai parte de coronografie si stentare dar atentie ca se poate ca sfanta natura sa te bucure cu un bat in cur.Daca te-am adresat o expresie neadecvata imi cer scuze si retine ca nu am facut-o intentionat.Sa ne auzim cu bine.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corect.
   Să auzim numai de bine

   Ștergere
  2. Corect ...
   DAR..El este liber in virtutea acestor necazuri ..sa ma faca ..CRIMINAL...??!!
   Cunoaste el ce s-a intamplat la Timisoara ..stie ce am facut eu ..??
   Are vreo proba..atata timp cat parchetul ..nu m-a intrebat nici macar odata de sanatate ..??
   Ba m-a intrebat ..cand am venit cu TAB-ul impuscat ..cu peste 28 de lovituri pe blindaj si 4 roti fleasca ...
   Daca are atatea ce se ...bate atata cu caramida in piept..nu exista vreunul sa nu-l fi amenintat si injurat ...

   Ștergere
  3. PS...
   Din ce atitudine are ..asta ne-ar baga in pamant pe toti fara regrete sau compasiune ....
   Este o rusine ca la o pensie de aproape 4000 sau chiar mai mult ..sa te dai atata cu curul de pamant ...!!

   Ștergere
 44. Este evident ca M25/2016 este un act juridic care incalca unele prevederi ale Legii 223/2015 , lege in aplicarea careia a fost dat.
  Pt ca in primul rand se echivaleaza functiile din cele sase luni ale bazei de calcul cu o functie existenta in plata la data de 01/01/2016, functie care are anumite elemente: indemnizatie de dispozitiv 25%, salariul de merit 20%, indemnizatie de comanda 10%-50%, etc.
  Aceasta functie echivalenta trebuia trecuta in decizia de recalculare.
  Daca de la dogaru si sindicat n-am nici o asteptare , nici nu cred ca inteleg M25, in schimb de la ancmmr, a carei membrii sunt cei mai napastuiti de M25 cu ilegalitatile lui, ar trebui inceputa o actiune in instanta de suspendare si anulare a M25/2016, asta daca doresc sa nu faca blat cu ministerele si institutiile care au aprobat M25/2016 si sa accepte nedreptatile ilegale facute asupra membrilor lor.

  RăspundețiȘtergere
 45. Huhu Rezea, este bine ca veniti din nou cu precizarile necesare pe acest blog. Poate revine si Dul Trofin Vasile..!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 46. 1.Cu privire la art 40 din proiectul legii salarizarii unice a bugetarilor, lucrurile sunt simple, n-a produs nici un efect, nici n-avea cum.
  Acest art 40 trebuie eliminat din proiect si atat. Este suficient.
  2. In anvelopa lui Olguta, care nu se largeste nici nu se adanceste, are deci un volum constant, incapem toti si activii si pensionarii. Problema este ca volumul de masa bugetara va fi acelasi, din acest volum se platesc si activii si pensionarii. Daca la activi apar unele cresteri neprevazute, la pensionari se va intarzia aplicarea art.40
  Cum ?
  Foarte simplu. De ex in MApN:
  CPS are doar baza de calcul, elementele sunt la cmj
  Se mai da un M25 bis, cu o aplicare tot de 2 ani sau mai mult, pt ca cei 500 de oameni angajai pe perioada determinata, pleaca la 31/12/2017, iar CMJ trebuie sa se descurce cu personalul propriu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Fiind vorba de actualizare...ce asa mare problema?
   Pensiile sunt calculate deja dar constrangerile bugetare fac sa se dea drumul la decizii cu robinetul semideskis!
   Actualizarea este o problema de introducere de noi date pe softwarw!
   Gresesc eu?...Ce treaba are CMZ cu actualizarea? Ei au cam transis toate datele....

   Ștergere
  2. Nu prea e așa. CMJ actualizează elementele primit de la deținătorii statelor și le trimite la CSP, aceasta face calculul final al pensiei. Cei de la CPS cu anumite parole pot intra in baza de date a CMJ-urilor dar și a deținătorilor de arhivă. Am impresia că și cei de la CMJ pot accesa câte ceva de la CPS și deținătorii de arhivă. Inclusiv celebrele fotocopii cu statele de plată de pe vremea lui Oprea/Marin sunt accesibile.

   Ștergere
  3. @ Karadeniz
   Colegul se referea la faptul ca la CMJ se vor face modificarile bazei de calcul in cazul in case se modifica art 40 din OG 57 si se aplica art 28 fara restrictii.
   CSP face doar etapa finala .

   Ștergere
  4. @ t 3 21.49
   Deși aparent s-ar putea, practic va trebui mers tot la unitățile care dețin arhivele. Doar de acolo s-ar putea extrage corect alte elemente ale soldei, în cazul în care baza de calcul va fi modificată. Nici statele de plată nu sunt suficiente pentru a diferenția unele din ele ci mai trebuie consultate și alte documente financiar-contabile, iar în unele situații și OZU.

   Ștergere
  5. @ Karadeniz
   Cmj -urile detin de la arhive adeverintele de venituri in care sunt specificate toate elementele salariala din cele sase luni alese.
   Dintre acestea CMJ selectioneaza pentru baza de calcul doar cele admise comunicate pe lista cu coduri descifrate de DFC (cf L223 cu art 40 din OG57) .
   Cele care nu intra in baza de calcul ramân în adeverinte si se pot introduce de CMJ daca se elimina restrictiile la art 28 si retrimite baza de calcul actualizata la CSP.
   In acceptiunea DFC si CMJ se considera sporuri permanente sporurile sub acelasi cod din adeverinta care figureaza in fiecare luna din cele 6 luni consecutive alese.
   Detin adeverinta de la arhiva la cerere identica cu cea trimisa de arhiva la CMj.
   Din 6 sporuri mi-au fost introduse/acceptate in baza doar 3 sporuri restul au ramas nevalorificate in adeverinta.
   Cine nu si-a ales perioada de 6 luni in baza adeverintei eliberata de arhiva si s-a bazat pe statele de plata a putut lua plasa zdravana.
   Si eu m-am bazat pe o perioda buna din listele atasate la deciziile pe L119 numai ca din adeverinta de la arhiva in baza L223 au rezultat alte periode cele mai bune deoarece sporurile admise s-au paltit cu 2-3 luni intârziere.
   Pe listele copiate de pe state afisate la decizii pe L119 figurau lunile cele mai bune ca fiind altele insa veniturile prevazute acolo nu erau admise in baza de calcul si atunci luam plasa.

   Ștergere
  6. @All, in cazul in care art.28 va aparea in forma MEDIA VENITURILOR BRUTE IMPOZABILE nu mai vad rostul defalcarii pe grad, functie, vechime , dispozitiv si alte elemente , din moment ce ele sunt cuprinse in acea suma, ci doar actualizarea sumelor la data de azi, asemenator punctelor de pensie, numai ca media nu se va face la toata perioada de activitate ci, doar , la una de varf, cele sase luni alese.
   Necazul cel mare este ca nu se doreste acest lucru pe principiul "caprei vecinului" a invidiei din partea "greilor" care au castigat mult pe contributivitate datorita perioadei de raportare --numitorul 20--ei stand in armata si peste 3 decenii,iar acuma , admiratoarele lor s-ar necaji vazand ca cel care a activat in jurul a 20 de ani s-ar putea apropia de cuantumul lui"supraponderal". Multi spun ca este meritul lor ca au stat atat de mult in activitate, dar nu este asa, nu au niciun merit ci a fost un joc al intamplarii si al smechrelilor, tinand cont ca trei sferturi din Armata a fost desfiintata si personalul trecut pe linie moarta, cu promisiunea ca vor avea locuri de munca si cu "mituirea" unei brume de salarii compensatorii pe care daca ar fi cazul sa le cuantificam la data de azi ar reprezenta doar o treime din cat primesc azi la stagiu complet.
   Totusi, se pune o intrebare, oare cuantumurile obtinute dupa Legea 223, nu cumva vor fi mici in comparatie cu cele pe 263 tinand cont ca pe 263 se mai adauga un procent de 25-50% la grupele de munca, in acest caz tot mai bine, pentru noi toti, ar fi pastrarea articolului 40 din OUG-57/2015 dar cu amendamentele aflate in comisia de munca, cu actualizarea tuturor elementele la data de azi.

   Ștergere
  7. Noapte buna tigri 2.
   Tragem nadejde la mai bine.

   Ștergere
  8. T3- 22.32
   De acord cu ce spui doar că unele din elementele salariale nu erau trecute ca rubrici distincte pe pe statul de plată și nici cel care le extrage din stat sau cel de la CMJ nu le poate detalia in lipsa a ceea ce am spus mai sus. Dacă toți ar fi cerut elemente de la arhive pe ultimii cinci ani, câți ți când le-ar fi primit oare? Câți dintre noi mai știau coeficienții diverselor elemente salariale și alte date necesare. Chiar dacă unele din ele există in memorii acestea erau și sunt încă clasificate, inclusiv pentru titularul memoriului accesul se face doar prin raport scris la șeful CMJ.
   De exemplu am văzut decizii în care erau trecute și sporuri care apăreau doar o lună din cele 6, iar plata unor sporuri cu 1-3 luni întârziere face ca unii să beneficieze de sporuri din lunile anterioare celor alese. Am convingerea că în anumite situații și aici au fost făcute niște adăugiri pentru unii ca și la legea 119.
   Deși existau norme financiare comune au existat diferențe de lucru, inclusiv de acordare a unor sporuri diferite de la o unitate financiară la alta nu mai vorbesc de unități care erau arondate financiar eșaloanelor superioare ori altor unități. Cu OZU într-o parte și statele în altă parte nici Dumnezeu nu mai descâlcește ce-i acolo.
   Am văzut multe omisiuni și alte mizerii în câteva zeci de decizii studiate până acum. Iar mulți dintr noi nu mai reacționează, nu mai au chef de contestații. Balamucul ăsta din 2010 încoace și-a atins scopul.


   Ștergere
  9. @ T2 21 mai 2017, 22:36. Hmm! Ce spui tu este un fel de ..maca-contributivo-militara. Cum sa nu faci defalcarea! Daca in 2018 - de exemmplu, se mareste doar solda gradului tau la 10 000 euro, cum faci sa iti actualizezi pensia? Daca nu faci mai intai defalcarea elementelor?

   Ștergere
  10. @ Karadeniz
   Am cerut la inceputul lunii ianuarie 2016 adeverinta de venituri de la arhiva doar pe doi ani care-i stiam a fi cei mai buni . Puteam sa cer pe cinci ani dar stiam ca cei trei nu sunt avantajosi.
   Nu am primit adeverinta in ianuarie pe motiv ca DFC nu le-a dat instructiuni in acest sens.
   In luna Februarie DFC a emis catre arhive model de adeverinta si ordin sa elibereze adeverinte celor care solicita.
   Astfel ca in februarie pe la sfîrsit m-am trezit cu adeverinta de la arhiva pentru cei doi ani solicitati si mi-am putut stabili perioada de 6 luni alese in deplina cunostiinta de cauza si cea mai buna din ultimii cinci ani desi am fost nevoit sa introduc in cele 6 luni si o luna de concediu in care mai figura doar sporul de clasificare. Cele pe timp efectiv lucrat nu mai figurau in acea luna.
   Adeverintele de venituri model DFC emise de arhiva la cerere sunt structurate pe modelul deciziei de pensie in prima parte cuprinde elementele soldei brute ca valoare si procente cf de grad functie cf L138/99 (sgr,sf,gradatii,SM,IC,ID). Apoi in continuarea rubricilor din tabel urmeaza g-urile codificate ca valoare baneasca( g1 -cod x =suma ,g2 .....gn)
   Am cerut la DFC decodificarea si am primit o lista cu semnificatia codurilor.Cu aceasta ocazie m-am documentat si cu ce sporuri sunt admise si care nu sunt admise.
   La 26 februarie in deplina cunostiinta de tot ce trebuie am trimis cererea de recalculare(inclusiv pentru modificarea grupei pentru doi ani de zile) confirmare de primire la 1 martie 2016.
   In luna octombrie am primit decizia si in dec 2016 diferentele rezultate din majorarea cuantumului fata de L119 (cuantum pe L 119 mai mare ca pe L164).
   Ca atare adeverintele contin absolut toate elementele din statul de plata necesare unui calcul corect prin alegerea in cunostiinta de cauza a celor 6 luni.
   Nu mai este nevoie de niciun Memoriu Original fiindca in statul de plata sunt evidentiate toate modificarile cf de grad si functie. Si am fost modificari abundente mai ales in perioada 95-2002 atât la grad cât si la functie.
   Acelasi tip de adeverinta s-a emis si pentru CMJ asa ca au toate datele la zi.
   La momentul in care am trimis cererea am atasat chiar si adeverinta in original primta de la arhiva. Calculul pe direct cf M 25 nu l-am trimis dar stiat deja unde bate pensia. Anexa aia 1b este doar o îmbârligatura ca sa se spuna ca elemente soldei brute cf L128/99 s-au raportat la solda functiei de baza prevazuta de L284/2010( sgr,sf,gradatii +IC). Rezultatul pe direct fara trecere prin anexa 1b este acelasi.
   Daca la CSP si DFC ar fi fost interes pentru informarea corecta a pensionarilor si urmasilor de pasii care trebuia facuti pentru a nu se insela nimeni in perioada aleasa prin specificarea pe verso cuponului de pensie a urmatoarelor indrumari.
   1.Depuneti pâna la data de.......cerere pentru recalculare grupe de munca
   2. Cereti depozitului de arhiva sau UM (daca nu s-a desfintat sau predat arhiva la depozit) adeverinta de venituri pe ultimii 5 ani sau pentru anii care va intereseaza.
   3 Calculativa in baza adeverintei de venituri primita de la arhiva (cf modelului emis de DFC)perioda de 6 luni cea mai favorabila.
   4 Depuneti catre CSP pâna la data de 30.06 2016 cererea de recalculare a pensiei.

   De la promulgarea legii pâna la punerea in aplicare a fost timp suficient.
   Depozitele de arhiva au emis in timp oportun (30 zile) adeverintele daca cererile s-au depus inainte cu cel putin 2 luni inainte de 30.06 2016.
   Costa ceva daca se facea asa . NU . La MAi pe spatele cuponului au fost informati cu o parte din aceste cerinte de mai sus. La mapn nimic.

   Ștergere
  11. PS
   @ Karadeniz -continuare la 07.37

   Am spus si se pot vedea pe Huhurez si Elita aceste lucruri de la pct 1-4 prin februarie -martie 2016 insa nimeni nu le-a bagat in seama.
   Multi membri din ancmrr de care apartin mi-au urmat sfatul si după primirea adeverintei chiar le-am facut la foarte multi peste 100 calculele pentru alegera in baza adeverintei a perioadelor cele mai bune si au iesit foarte bine . Inclusiv la foarte multi urmasi care in lipsa aeverintei ar fi inghitit galusca rau de tot daca ramâneau in baza ultimelor 6 luni de activitate (mai ales acolo unde au fost in anumite perioade din ultimii cinci ani si multe g-uri in plata). Plus la foarte multi colegi de pe teritoriu.
   Eu sunt un sistematic si asa fi facut.
   Chiar si Huhurez si Elita puteau afisa atunci un topic cu aceste îndrumari dar nu au facut-o.

   Si atunci vi se pare curios daca mai suna câte unul ratacit si cere indrumari sau intreaba pâna când poate depune cerere de recalculare sau modificare grupe de munca.

   Numai de bine domnule Karadeniz.

   Ștergere
  12. @ tigri 3 07.37
   De acord cu ce spui referitor la posibilitatea unora de a decide în cunoștință de cauză în alegerea perioadei cele mai favorabile cu următoarele amendamente. Să nu fi făcut cerea de alegere a celor 6 luni înainte de a apărea modificările la lege și documentele ulterioare de aplicare, să fi studiat bine legea pensiei în forma ei inițială și modificările ulterioare, să fi stăpânit binișor legislația specifică, să fi fost un cititor fidel al blogurilor specifice.Asta exclude cam peste 90 % din pensionarii militari in în cazul legii 223 și a recalculării este valabil pentru cei care puteau alege perioade anterioare și ulterioare intrării în vigoare a legii 138/1999. Pentru cei de dinainte de 1999 soarta era deja pecetluită cu sau fără cunoașterea veniturilor ori a legislației.
   Referitor la solicitarea adeverințelor de venit depinde unde se făcea solicitarea, in cazul depozitelor de arhivă garantez că la mulți ar fi expirat data de 30 iunie 2016 și nu ar fi primit nimic. Am văzut cereri făcute de cei ce s-au pensionat in 2016-2017 în baza art. 19 și care deși au cerut date de la depozitul intermediar de arhivă al forțelor navale doare pe 1-2 ani, rezolvarea a durat câteva luni.
   Că întâmplător ori prin studiu unii dintre pensionarii militari au devenit destul de pricepuți în a jongla prin hățișul legislației înșelătoare a pensiilor militare e o realitate, cum la fel este o realitate că legislația prost întocmită și mai ales normele de aplicare realizate taman de colegii activi din structurile de apărare au permis, pe motiv de economii financiare, ca unii să poate fi păcăliți ori autopăcăliți în acest proces derulat din 2010 și care iată se va întinde până prin 2012 dacă nu și mai mult.
   Nu mi se mai pare curios nimic in această țară cu excepția normalității, mai ales după ce am văzut cum arată normalul și prin alte părți ale lumii. Anormal mi se pare că am ajuns în situația în care dacă aș afla că un atac terorist ar fi distrus clădirea parlamentului în care s-ar fi aflat toți parlamentarii, membrii guvernului și președintele pe lângă durerea normală resimțită pentru un astfel de carnagiu al unor ființe umane nevinovate aș resimți cred și o oarecare satisfacție a răzbunării. Oamenii ăștia ticăloșiți din fruntea țării nu ne batjocoresc doar munca și activitatea depusă în slujba acestei nații ci ne mutilează inclusiv sufletele.

   Ștergere
 47. Tehnocrat sunt de acord cu tot ce ai afirmat. Exista aceste posibilitati. In fapt care din ele se vor materializa ? Eu cred ca se va indexa cuantumul favorabil iar sporul pt lucrari de exceptie o sa ramana . Si chiar baza de calcul e posibil sa creasca.

  RăspundețiȘtergere
 48. @ Huhu Rezea
  ”Ignoranții pot să ceară abrogarea art. 40 din OUG 57/2015.Nu e obligatoriu ca să se și producă abrogarea.”
  Corect. Art 40 va fi rezolvat in sensul dorit de foarte multi din armele de elita (art 28)doar daca cei din ministere isi vor da acordul priviind modificarea/suportarea anvelopei bugetare destinata pensiilor.
  În alte privinte art 40 ,el trebuie doar modificat si nu abrogat. Orice s-ar întâmpla însa efectul in privinta recalcularii este nul atâta timp cât a produs efecte.Efectele produse rămân in vigoare.
  În privinta eliminarii art 40 din LSU.
  Atâta timp cât prin recalculare nu au fost actualizate toate pensiile la valorile indicilor soldei lunare brute prevazute la 01.01 2016 si pentru celelalte componente ale soldei brute cf L 138/99 (IC, ID,etc) actualizarea pensiilor in plata la 01 07 2017 prin majorarea soldelor activilor nu influenteaza anvelopa destinata cu procente semnificative atata timp cât 60% din pensii sunt si ramân sub cuantumurile in plata.
  D-na Olguta nestiind probabil acest aspect s-a referit la situatia in care pensiile prin recalculare -actualizare ar fi fost aduse la parametri identici din toate punctele de vedere nu numai a cf de grad si functie iar acum ar fi trebuit majorate toate cu procentul mediu de 20%. Si atunci au dedus ca fiind o suma mare sa aplice art 40. După ce probabil i s-a explicat cum stau lucrurile a renuntat la art 40 din LSU.
  Oricum el nu va fi aplicat in sensul actualizarii la aceeasi parametri identici pentru toti pensionarii prevazuti la 01 01 2016 pâna cănd nu se va regla fiscalitatea intre pensii si salarii si emiterea unoi metodologii de actualizare cf art 60 a cuatumurilor avantajoase care unele rămân in plata si dupa aplicarea actualizarii la 01 01 2016.
  Doar dupa ce se va evita scoaterea de pensii mai mari ca salariile similarilor si se va lamuri prin hg situatia cuantumurilor avantajoase ramase in plata si dupa aplicare art 60 se va pune in aplicare si actualizarea la valori identice cu cele de la 01 01 2016 a tuturor pensionarilor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. OLGUTA sa nu vorbeasca prostii , sa se informeze nu sa arunce cu tampenii

   Ștergere
 49. Cu privire la salarizarea medicilor.
  Credeti ca executivul si legislativul le cresc spectaculos drepturile salariale, ca o recunoastere in plan social, a importantei actului medical ?
  Nici vorba de asa ceva, este doar o masura , care se ia la fel si in mediul privat, pt asigurarea fortei de munca.
  Aceasta masura s-a luat si in alte state din UE din Zona rasariteana a UE.
  Ex. Ungaria.
  La fel ca in Ungaria si la noi , dupa cresterile salariale in domeniul medical, apare si reversul medaliei: mita si cadourile vor dispare din sistem, chiar daca vor dispare somitati din sistem. Se vor imbunatati conditiile de exercitare a actului medical. Va apare o concurenta benefica pe piata fortei de munca, pt ca profesionistii din domeniul medical nu prea mai au motivatie sa plece din tara.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tehno la noi nu este UE.
   Pâna se leapada mafiotii de pe Dâmbovita de metehne mai curge multa apa . La fel si in Ardeal. Când esti la mâna lor la stat mai ai sansa doar functie de cât pui în plic. Nu pui vine altul si pune.

   Ștergere
  2. Va trebui sa fie....esti pesimist si te bazezi, poate, pe faptula magistratilor le-a crescut si le va creste salariu - 220000 lei/ luna - si actul de justitie, precum si increderea oamenilor in el, lasa de dorit! Si cazurile de luare de mita sau injustitie\justitie la comanda politica curg ca Cibinul!
   A se vedea cazul arhivei SIPI si nu numai!

   Ștergere
  3. Daca s-a ajuns ca in tari etalon precum Germania sa se primeasca atentii in sistemul medical ,ce sa mai vorbim de Romania .
   In cazul SIPA tare as vrea sa se faca lumina si in cazul procurorul sinucis Panait .

   Ștergere
  4. Sa se faca...cazul Panait cred ca este minor, ceva can-can!
   Se prefigureaza altele si mai tari!
   In afara de banii din tirajul ziarului, cred ca Andronic are si alte interese!

   Ștergere
  5. TOTUSI nu este drept , medicii au salarii mari , astia sant medici ? sant macelari . cunosc destuimedici care au cumpara 7 apartamente pe care le auinchiriate ,cumpaate pe numele rudelor .Nu sant de acord cu salarii asa de mari ,

   Ștergere
  6. Vorba aia...virala: "GHINION!"

   Ștergere
 50. https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20475#

  RăspundețiȘtergere
 51. CEZAR22 mai 2017, 07:57

  Corect ...
  DAR..El este liber in virtutea acestor necazuri ..sa ma faca ..CRIMINAL...??!!
  Cunoaste el ce s-a intamplat la Timisoara ..stie ce am facut eu ..??
  Are vreo proba..atata timp cat parchetul ..nu m-a intrebat nici macar odata de sanatate ..??
  Ba m-a intrebat ..cand am venit cu TAB-ul impuscat ..cu peste 28 de lovituri pe blindaj si 4 roti fleasca ...
  Daca are atatea , ce se ...bate atata cu caramida in piept..nu exista vreunul pe care sa nu-l fi amenintat si injurat ...inclusiv pilot ..vezi ..

  PS...
  Din ce atitudine are ..asta ne-ar baga in pamant pe toti fara regrete sau compasiune ....
  Este o rusine ca la o pensie de aproape 4000 sau chiar mai mult ..sa te dai atata cu curul de pamant ...!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. PS1..
   Este raspunsul la o interpelare a lui I"Teparu facuta mai sus ..
   Era vorba de ..BEL..
   Nu cunosti tu I"Teparu cati morti mi-a violat asta ..a rascolit tot cimitirul..vrei sa pun aici ..din ce mi-a transmis in particular ..??
   I"Teparu ..te rog sa-mi dai un singur exemplu in care EU am injurat primul pe cineva ..sau daca am injurat ..pe cineva ..
   Asa ca nu te mai da ,,mama ranitilor '....
   Ipochimenul care vrea neaparat 15000 pensie daca-i bolnav ..sa se trateze ..nu sa infinteze partide de 2 bani ..sa umble pe la portile Parlamentului etc ..
   Ai auzit ce a zis Olguta aseara ..legat de marira bazei de plecare ...???
   ,,Daaa.. dar ..se ajunge la pensii de ..tine-te bine 6000 de EURO !!!!
   Ajung ..eu sau TU....daca nu- atunci CINE..????

   Ștergere
  2. Magistratii, curtea de conturi, anaf, aviattia civila, romatsa...etc

   Ștergere
  3. Astia joaca in alta liga ..si nu-i treaba noastra !
   Era vorba de ..militari ...!!!???

   Ștergere
  4. Tu traiesti pe o insula izolata?

   Ștergere
 52. Pana la aceasta ora Comisia pentru Munca nu a depus Raportul favorabil cu Amendamente Admise la L 111/2017..!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Crezi ca de asta le-a ars lor vineri?
   Ei....au dat buluc la cabinetele parlamentare din teritoriu!
   Sambata, la 07.00 erau pe pozitii si deja aveau consultari cu cetatenii din colegii!
   Cinste lor, alesilor!

   Ștergere
 53. Si o dedicatie sa se simta ..bine..!
  **

  Cu tractorul ..cu sfarleaza ,
  Io gazam de zor,
  Haleam CiuKKalata Moca...
  Cam amara si cam ..neagra
  La Colorado ..aveam spor..!
  Trageam ...tare-pe tarlaua
  Cu cartofii infloriti!
  Kilaream din greu ..dusmanul ,
  Fara a banui o clipa
  Ca luptam cu ... maritul - mare ,
  Zeu ..OTAN -ul!

  RăspundețiȘtergere
 54. Visinescu a fost dibuit dupa o jumatate de secol, intr-o buna dimineata, mascatii...D-zeu nu doarme, le vede pe toate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. SANT NISTE CRETINI,c ar trebuii sa le faca hotilor astora?

   Ștergere
 55. Buna dimineata! :)
  Respectul se castiga!
  Inclusiv in penitenciar, pentru politicienii infractori!

  http://m.cugetliber.ro/stiri-eveniment-invatati-sa-ii-respectati-asta-e-diferenta-dintre-voi-si-ei-ei-mor-pentru-tara-voi-va-imbolnaviti-la-dna-si-in-puscarii-320552

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu ma pot abtine si acest linck va ajunge pe net,iar si iar pana cand vor pricepe.aproape in fiecare zi ma intalnesc cu unii si altii si mai vb despre armata.Raspunsul este invariabil si suna cam asa: care armata nene,ce armata....glumesti??.....vai de noi (lumea incepe sa-si dea seama ca sunt "in curul gol" si noi si ei)

   Ștergere
  2. Demersul jurnalistilor de la ziarul constantean Cuget Liber este admirabil, constant publica articole pro militari.
   Multumim!

   Ștergere
 56. FIZICA CUANTICA SI AUTOVINDECAREA

  Prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, dar si prin manie, ura, suparare, noi putem produce modificari atat in trupul nostru, cat si la multi kilometri in afara noastra.

  Tragand linie, este bine sa retinem urmatorul aspect: desi creierul emite si el campuri electromagnetice, oamenii de stiinta au aratat ca undele electrice produse de inima sunt de o suta de ori mai puternice, iar undele magnetice sunt de 5.000 de ori mai puternice decat cele generate de creier.

  Astfel se explica de ce vindecarea se obtine mai repede printr-o sustinere afectiva decat doar printr-un proces de gandire, pentru ca noi emitem mai multa energie prin intermediul inimii decat prin intermediul creierului
  Concluzia? Gandurile si sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata lumea.
  In atare situatie putem spune ca adevarurile biblice incep sa fie de actualitate...cu puterea gandului vom putea calatori prin Univers si vom putea "muta muntii din loc"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Gandurile si sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata lumea.
   **
   Ce idiot fara tigle pe mansarda ......!!!

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Cezare,
   Am cam înghetat la replicile pe care le-ati schimbat.
   Pe tine te vedeam agatat în dosarul revolutiei si bagat 20 de ani la ”norma 3+1/4” iar pe el cazut pe spate cu 3-400 pe cadranul tensiometrului.
   Grija mare ca nu-i de glumit.
   Eu m-am imunizat la atacurile si injuraturile lui suburbane/subumane .Asa din când în când drept replica îi mai trag din mers câte un șut sub coadă de se ridică de profundor si-mi văd de drum. Latra si-i trece.
   El tot el râmâme.
   Cine a zis ca pe câine nu faci veci slanină nu a gresit deloc !!! Bâzzzzzzz
   Nu l-a lecuit pe el mos Alecu -feisbukistul !!! Ha ha

   Ștergere
  4. Corect, dar nici din retardati nu poti scoate oameni...

   Ștergere
  5. Cu privire la influenta gandului asupra materiei, este un subiect pentru oameni"cititi" nu pentru pazitori de turme de capre raioase. Este mult prea mult pentru gandirea ta ingusta.

   Ștergere
  6. ...,,iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata lumea.
   ***
   Boulene materia nu prea este posesoare de ADN ..ci doar celulele ..vii.....viata ADN+ARN..

   Ștergere
  7. Baaa a aparut si Goa'uld?? sau ataca Klingonienii??:):)
   PS si eu care credeam ca startrek s-a terminat.....ghinion de nesansa in seria a II-a:):)

   Ștergere
  8. Din putzul gandirii sau noaptea mintii

   "Gandurile si sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifica in mod direct materia din care este structurata lumea."

   Mie imi trebuie ceva reparatii la mobila din sufragerie.....se poate cu ADN-ul? ca tamplarii "este scumpi":)

   Ștergere
  9. La cati suntem pe aici"3 lulele 3 surcele" eu va propun sa mutam un pic orbita lunii ca ma cam deranjeaza noaptea atunci cand e senin si luna plina...mare 'branza"! folosim un pic ADN-ul si rezolvam "problema"...."prostii" aia de la NASA inca nu s-au prins,nici NATO,nici rusii,nici chinezii,cum pot ei sa "schimbe" structura materiei.....mare noroc avem noi la Urziceni!! inconstientilor!!!!:):)
   Mai zic unii ca sunt "cititi" dar au scris cu ghilimele....Mi se pare normal cu ghilimele:):)
   PS asta a fost mai tare ca emisiunea LasFierbinti

   Ștergere
  10. Doamne iarta-i ca mult sunt gogomani, habar nu au pe ce lume traiesc, in primul rand aceasta teorie este dezvoltata de marii fizicieni ai lumii, n-am inventat-o sau gandit-o eu, in al doilea rand subiectul este prea sensibil pentru niste urechi si creiere de dobi.

   Ștergere
 57. Dpdv Juridic, OUG 40/2015 a produs efecte juridice, astfel ca un drept castigat in baza unei legi/OUG anulata ramane DREPT CASTIGAT. Asa spune legea , dar mai ales legislatia europeana care prevaleaza in fata celei romane.Asa ca nu cred ca este cazul sa alarmam lumea.....este parerea mea, sper sa nuimi sariti acum in cap si sa spuneti ca iau apararea unora si altaora.....

  RăspundețiȘtergere
 58. DREPT pierdut ce pensionar daca acesta a iesit la pensie p legea 223 siluita cu art 40din oug ciolanis . trebuie sa se revina la legea 223 asa cum a fost promulgata si sa se faca eventual norme de aplicare noi pentru ce va uma , dar nu au dreptul sa faca fel de fel de neorociri

  RăspundețiȘtergere
 59. VAD ca nimeni nu ridica de problema grupelor de munca avute la pensionare .Ma refer la grupa AC ,pentru care a fost platit de institutii dar pensionarul a primit doar coeficient ca la grupa speciala .

  RăspundețiȘtergere
 60. @Mirela , "fumurile" din capul unora impiedica o judecata corecta si limpezita, ei merg pe principiul "daca pe mine nu ma influenteaza ceva ,inseamna ca nu exista sau nu trebuie folosit" = egoisti/prostanaci/rautaciosi...ciobani proveniti din incrucisarea unei femei cu un catar.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine ,ar problema exista , pe ultima decizie de pensie pe care o am dupa ce s-a recalculat si pe legea 263 mi s-a pastrat grupa demunca ,cu vechimea data de grupa AC ,dar atat ,platta tot cu grupa speciala ,Nu am vazut nicaieri vreo explicatie , avand in vedete ca aceste grupe au existat . sau mai exista? este o discutie care ar putea sa ne salvezein caz de recalcușare in minus a pensiei , cineva sa discute asta acum in CD.ani la rand am fost pagubiti

   Ștergere
  2. Vezi ca mirelamarinescu este femeie si nu e cazul s-o jigneasca nimeni.Despre alte familii nu stiu si nu discut.Si sotia mea este femeie(bineinteles) iar eu nu sunt catar.....nu contest ca poate sunt si cazuri de astea pe undeva pe planeta.....de la tokio pana la urziceni....uuuuppps!!

   Ștergere
  3. mirelamarinescu@91722 mai 2017, 11:54

   ce-ti mai place cuvantul "siluit".....aoleo ce-ti mai place!! il repeti la fiecare 2 postari(plus"recalcușare"):):)

   Ștergere
 61. scuze greseli "de greseli"....fara numar

  RăspundețiȘtergere
 62. dactilografie??? am si uitat ce era acum 2000 de ani,ca eu sunt mai hodorog

  RăspundețiȘtergere
 63. „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa privată a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”

  Cei care nu au rabdare sa citeasca tot articolul sa lectureze macar concluziile...

  https://semneletimpului.ro/social/drepturile-omului/libertatea-de-exprimare-de-la-uz-la-abuz.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Kiar te pregatesti de pensie!
   Mai bine, fa raport si mai stai 1 an....sa se limpezeasca Dunarea! 😎

   Ștergere
  2. Dunarea nu se va limpezi...
   Oricum, la pensie nu voi fi departe de Dunare, am aplicat pentru un job pe nave de croaziera care fac Dunarea si Rinul.
   Imbin utilul cu placutul, platit sa vad lumea... :)

   Ștergere
 64. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 65. @All, am lansat aici un subiect mai sensibil privind influenta materiei (structurii ei) cu ajutorul gandirii umane si ,surpriza, cine credeti ca au reactionat , doi carora "nu le ajunge bracinarul pentru a-si incinge izmenele" adica au comentat un subiect care este tabu pentru gandirea lor primara, gandire ramasa de pe vremea socialismului, cand au fost indictrinati cu teoria materialist dialectica despre lume si viata(ba, uneori ma fac pe mine ca am fost secretar de organizatie de baza,in sens de a -si bate joc, ei , niste neica nimeni, rataciti prin lumea asta). Ei nu admit alte idei, alte teorii, ar trebui resetati dar le lipsesc gigaramii din "memorie".
  Baa!!!(cezar&serban)voi ati auzit de problema fundamentala a filozofiei :
  "
  Problema fundamentală a filozofiei este raportul dintre gîndire şi existenţă, conştiinţă şi materie. Lumea se explică prin recunoaşterea existenţei, materiei ca factor prim şi cauză a realităţii, iar idealismul se afirmă prin totalitatea de fenomene spirituale.
  Această problemă este fundamentală fiindcă fără precizarea raportului dintre material şi spiritual nu poate exista nici un fel de filozofare, nici o filozofie adevărată. Toate celelalte
  probleme (ontologice, gnoseologice, etice ş.a.) devin filozofice numai dacă le privim prin prisma problemei fundamentale.
  Problema fundamentală constă din două laturi
  -ontologică şi gnoseologică. Prima latură trebuie să răspundă la întrebarea: care i factorul primordial? Cine pe cine determină
  (materia determină conştiinţa ori invers conştiinţa materia)? În dependenţă de ceea ce se ia ca factor primordial
  -materia sau ideia, toate sistemele filozofice se împart în
  materialiste şi idealiste.
  Paradigma ontologică
  reiese din admiterea existenţei ca realitate şi principiu în
  explicarea lumii. Ea răspunde la întrebarea ce e primar?
  În dependenţă de răspuns putem evidenţia următoarele curente:
  Materialismul este un curent filozofic care consideră că existenţa este primară din considerentul că natura/materia există real
  şi nu este determinată nici de un factor spiritual sau de principii nemateriale.
  Existenţa, lumea sunt infinite,necreabileşi indistructibile.
  Materialismul afirmă că conştiinţa este secundară, fiind produs al dezvoltării materiale şi reflectare a lumii materiale.
  Idealismul afirmă primordialitatea spiritualului, a raţiunii în raport cu materia.
  Susţine că spiritualul există pînă la natură, pînă la lucruri şi este cauza lor. ."
  Mai lasati naibii spritul si coada caprei si cititi, ca ati ramas la nivelul frecventatorilor de birt si de stana.
  Neshte tzerani!

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!