miercuri, 8 februarie 2017

Sinteza răspunsurilor oficiale care ii privesc pe militari, in legatura cu diminuarea pensiilor militare urmare a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, neaplicarea coeficienților de salarizare și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă prevăzute de Legea nr. 284/2010 a salarizării unitare (prin efectele contrare ale O.U.G. nr. 9/2017) si prelungirea termenului de restituire a diferențelor rezultate din recalcularea pensiilor urmare a Art. 66 din Proiectului de Lege privind bugetul de stat pt. anul 2017!

Fără nici un regret dacă 100% dintre militarii în activitate (-/minus unul) și cu mult prea mult peste 99% dintre militarii în rezervă/retragere, se regăsesc în ipostazele descrise!

Răspunsurile oficiale sună cam așa:

1]. Legat de diminuarea cuantumurilor pensiilor militare urmare a Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, comparativ cu cuantumurile stabilite inițial prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

"Sesizarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. ..../....., a fost analizată cu deosebită atenție, concluzia fiind aceea că este perfect întemeiată. În acest sens, suntem abilitați a vă comunica următoarele:

- Nici o conducere a nici unei instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a declarat nemulțumirea față de prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 și care după cum bine ați constatat, are ca efecte diminuarea bazei de inițiere a calcului pensiilor militare de la 80% la 65% și diminuarea plafonului maxim de la 100% la 85%. Acest element demonstrează fără putință de tăgadă faptul că factorii de conducere ai instituțiilor menționate sunt total de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015;

- Niciun ministru, director sau secretar de stat din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a înaintat demisia, urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși Camera Deputaților consideră că cei mentionati si-ar fi indeplinit aceasta obligatie elementară dacă nu ar fi fost de acord cu prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015;

- Niciun membru din cadrul C.S.A.Ț. sau din cadrul comisiilor de apărare din Parlament, nu a demisionat urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși ar fi fost o obligație elementară. Concluzia fiind aceea ca și membrii institutiilor mentionate sunt total de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015;

- Nicio asociație a militarilor în rezervă/retragere și nici un sindicat al polițiștilor nu au organizat vreun miting de protest prin care să își exprime nemulțumirea privind cele constatate de dumneavoastră. Concluzia fiind aceea ca organizatiile si sindicatele mentionate sunt totalmente de acord  cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015.

În ceea ce privește sesizările individuale, nici un militar în activitate nu și-a manifestat în mod oficial vreo nemulțumire în ceea ce privește cele sesizate de dumneavoastră. Element care demonstreaza in mod indubitabil ca toti militarii in activitate sunt perfect de acord cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015.

In ceea ce priveste atitudinea militarilor in rezerva/retragere, este drept că în afară de dumneavoatră mai există încă 24 de militari în rezervă/retragere care ne-au semnalat prin sesizări scrise cele constatate si de dumneavoastră. Numărul acestora fiind însă ignisifiant față de totalitatea celor 170 000 de militari în rezervă/retragere care nu au depus nicio sesizare, Camera Deputaților a ajuns la concluzia că ceilalți 169 975 de militari în rezervă/retragere sunt extrem de mulțumiți cu diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015.

Pe cale de consecință, Camera Deputaților consideră că sesizarea depusă de dumneavoastră deși perfect întemeiată, contravine intereselor marii majorități a militarilor în rezervă/retragere, precum și a militarilor în activitate. Fiind indubitabil faptul că nedepunerea de către cei mai mulți militari a unei sesizări privind  diminuarea cuantumurilor pensiilor militare prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, nu exprimă decât deplină satisfacție a majorității militarilor față de diminuarea cuantumurilor propriilor lor pensii. Lucru care a fost înțeles corect și de factorii de decizie din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale - motiv pentru care nici nu a existat vreo demisie de onoare în rândul acestora, precum si de asociatiile militarilor in rezerva/retragere și de sindicatele polițiștilor - motiv pentru care acestea nu au protestat în niciun fel.

Vă asigurăm că și pe viitor vom răspunde cu aceeași considerație solicitărilor Dvs.!

Cu stimă, 
                     Președintele Camerei Deputaților ....  "


2]. Legat de neaplicarea coeficienților de salarizare și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă prevăzute de Legea nr. 284/2010 a salarizării unitare, urmare a efectelor contrare ale O.U.G. nr. 9/2017.

"Sesizarea înregistrată la Guvernul României cu nr. ..../....., a fost analizată cu deosebită atenție, concluzia fiind aceea că este perfect întemeiată. În acest sens, suntem abilitați a vă comunica următoarele:

- Nici o conducere a nici unei instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a declarat nemulțumirea față de prevederile O.U.G. nr. 9/2017 care anulează în al 7-lea an consecutiv - ordonantele anuale precedente fiind identice in acest sens, prevederile Legii nr. 284/2010 a salarizării unitare privind coeficientii de salarizare pt. armată si pe cele privind acordarea de ajutoare personalului militar, la trecerea in rezerva. Ceea ce demonstrează fără putință de tăgadă faptul că factorii de conducere ai instituțiilor menționate sunt total de acord cu prevederile mentionate din cuprinsul O.U.G. nr. 9/2017.

- Nici un ministru, director sau secretar de stat din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a înaintat demisia, urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși Guvernul României consideră că cei mentionati si-ar fi indeplinit aceasta obligatie elementară dacă nu ar fi fost de acord cu prevederile O.U.G. nr. 9/2017 privind neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă;

- Niciun membru din cadrul C.S.A.Ț. sau din cadrul comisiilor de apărare din Parlament, nu a demisionat urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși ar fi fost o obligație elementară. Concluzia fiind aceea ca și membrii institutiilor mentionate sunt total de acord cu neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă;

- Nicio asociație a militarilor în rezervă/retragere și nici un sindicat al polițiștilor nu au organizat vreun miting de protest prin care să își exprime nemulțumirea privind cele constatate de dumneavoastră. Concluzia fiind aceea ca organizatiile si sindicatele mentionate sunt totalmente de acord  cu neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. militarii în activitate și cu neacordarea ajutoarelor cuvenite acestora la trecerea în rezervă.

În ceea ce privește sesizările individuale, nici un militar în activitate nu și-a manifestat în mod oficial vreo nemulțumire în ceea ce privește cele sesizate de dumneavoastră. Element care demonstreaza in mod indubitabil ca toti militarii in activitate sunt perfect de acord cu cu neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă, asa cum stabileste Legea nr. 284/2010 a salarizarii unitare.

Menționăm că în afară de dumneavoastră, niciun militar nu a mai sesizat în anul 2017 Guvernul României  privind încălcarea  prin O.U.G. nr. 9/2017 a prevederilor Legii nr. 284/2010 a salarizarii unitare, având ca efecte neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă. În aceste circumstanțe, Guvernul României a ajuns la concluzia că din moment ce nu mai există alte sesizari, atât militarii în activitate. cât și cei în rezervă/retragere sunt extrem de mulțumiți privind cele reglementate de  O.U.G. nr. 9/2017.

Pe cale de consecință, Guvernul României consideră că sesizarea depusă de dumneavoastră deși perfect întemeiată, contravine intereselor tuturor militarilor în activitate. Fiind indubitabil faptul că nedepunerea și de către alte persoane a unor obiecții privind neaplicarea coeficientilor de salarizare pt. armata și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă, nu exprimă decât deplină satisfacție a majorității militarilor față de prevederile O.U.G. nr. 9/2017. Lucru care a fost înțeles corect și de factorii de decizie din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale - motiv pentru care nici nu a existat vreo demisie de onoare în rândul acestora, precum si de asociatiile militarilor in rezerva/retragere și de sindicatele polițiștilor - motiv pentru care acestea nu au protestat în niciun fel.

 Vă asigurăm că și pe viitor vom răspunde cu aceeași considerație solicitărilor Dvs.!

Cu stimă, 
                     Premierul  României .... "


3]. Legat de prevederile Art. 66 din Proiectului de Lege privind bugetul de stat pt. anul 2017, care amână până în trimestrul IV din 2017 achitarea diferențelor cuvenite pensionarilor militari cărora în urma recalculării pensiilor, le-au fost stabilite cuantumuri mai mari decât cele în plată.

"Sesizarea înregistrată la Guvernul României cu nr. ..../....., a fost analizată cu deosebită atenție, concluzia fiind aceea că este perfect întemeiată. În acest sens, suntem abilitați a vă comunica următoarele:

- Nici o conducere a nici unei instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a declarat nemulțumirea față de prevederile Art. 66 din Proiectul de Lege privind bugetul de stat pentru anul 2017. Ceea ce demonstrează fără putință de tăgadă faptul că factorii de conducere ai instituțiilor menționate sunt total de acord cu restanțele care se vor institui urmare a neachitarii in volum complet a pensiilor pt. perioada 01.01.2016 - data emiterii deciziei de recalculare a pensiei, in cazul acelor militari in rezerva/retragere carora le-au fost majorate cuantumurile pensiilor urmare a procesului de recalculare;

- Niciun ministru, director sau secretar de stat din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale nu și-a înaintat demisia, urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși Guvernul României consideră că cei mentionati si-ar fi indeplinit aceasta obligatie elementară dacă nu ar fi fost de acord cu prevederile Art. 66 din Proiectul de Lege privind bugetul de stat pentru anul 2017;

- Niciun membru din cadrul C.S.A.Ț. sau din cadrul comisiilor de apărare din Parlament, nu a demisionat urmare a celor constatate de dumneavoastră, deși ar fi fost o obligație elementară. Concluzia fiind aceea ca și membrii institutiilor mentionate sunt total de acord cu instituirea de restanțe in cazul acelor militari in rezerva/retragere carora le-au fost majorate cuantumurile pensiilor urmare a procesului de recalculare, urmand ca acestea sa fie platite cat mai tarziu, respectiv in trimestrul IV din anul 2017;

- Nicio asociație a militarilor în rezervă/retragere și nici un sindicat al polițiștilor nu au organizat vreun miting de protest prin care să își exprime nemulțumirea privind cele constatate de dumneavoastră. Concluzia fiind aceea ca organizatiile si sindicatele mentionate sunt totalmente de acord  cu instituirea de restanțe in cazul acelor militari in rezerva/retragere carora le-au fost majorate cuantumurile pensiilor urmare a procesului de recalculare, respectiv cu faptul ca acestea sa fie platite cat mai tarziu, respectiv in trimestrul IV din anul 2017.

În ceea ce privește sesizările individuale, nici un militar în activitate nu și-a manifestat în mod oficial vreo nemulțumire în ceea ce privește cele sesizate de dumneavoastră. Element care demonstreaza in mod indubitabil ca toti militarii in activitate sunt perfect de acord cu instituirea de restanțe in cazul acelor militari in rezerva/retragere carora le-au fost majorate cuantumurile pensiilor urmare a procesului de recalculare, respectiv cu faptul ca acestea sa fie platite cat mai tarziu, respectiv in trimestrul IV din anul 2017.

In cazul militarilor in rezerva/retragere, menționăm că din totalul de 170 000, cu excepția  dumneavoastră, doar 3 persoane au mai sesizat Guvernul României  privind Art. 66 din Proiectul de Lege privind bugetul de stat pentru anul 2017. În aceste circumstanțe, Guvernul României a ajuns la concluzia că din moment ce nu mai există alte sesizari, ceilalti 169 996 de militari in rezerva/retragere, sunt extrem de multumiti ca în loc sa le fie achitate diferentele rezultate in urma recalcularii pensiilor ca până în prezent, respectiv în aceeasi luna cu emiterea deciziei de recalculare, acestea diferențe să fie achitate în trimestrul IV al anului 2017. Sau mai târziu.

Pe cale de consecință, Guvernul României consideră că sesizarea depusă de dumneavoastră deși perfect întemeiată, contravine intereselor tuturor militarilor in rezerva/retragere care în urma procesului de recalculare au de încasat diferențe rezultate din majorarea cuantumului pensiilor. Fiind indubitabil faptul că nedepunerea de către majoritatea celor in cauza a unor obiecții privind amânarea achitărilor diferențelor până în trimestrul IV al anului 2017, nu exprimă decât deplină satisfacție a majorității față de prevederile Art. 66 din Proiectului de Lege privind bugetul de stat pt. anul 2017. Lucru care a fost înțeles corect și de factorii de decizie din institutiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale - motiv pentru care nici nu a existat vreo demisie de onoare în rândul acestora, precum si de asociatiile militarilor in rezerva/retragere și de sindicatele polițiștilor - motiv pentru care acestea nu au protestat în niciun fel.

Vă asigurăm că și pe viitor vom răspunde cu aceeași considerație solicitărilor Dvs.! 

Cu stimă, 
                     Premierul  României .... "

237 de comentarii:

 1. Ce mai poti comenta? Vorba jidanului cu mortu' pe masa , la priveghi.
  daca intra cineva si mortul este pe masa , ala spune "Ce sa -i faci " iar ruda mortului ii raspunde:"N-ai ce-i face".
  Rand pe rand o sa ne ducem ...pe ultimul drum,tot...prosti si blegi!
  Adio ,ma!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mult prea multi prosti si blegi! Plus cativa si ipocriti, tot dintre cei mentionti! Aferim!

   Ștergere
 2. Gelu
  Nu postez la titl dar vreau sa ma autosuspend pentru un timp....
  Asta pt ca am fost nevoit sa suport zile intregi prostiile unui inept msrcut...e la moda..ce copia si posta de pe bloguri de partid argumente sterpe privind OUG13.
  Cu superioritatea prostului nascut sa moara sclav se credea jurist nu numai ciocsnar!
  Il invit sa:
  -citeasca ast.3/L51/1991 si sa vada unde se incadreaza prozelitii lui
  -sa mearga la stsul si sa ia lectii de drept de la oi!
  A urlat ca ....lupul la luna pt prostii de partid, acest marcut, nici om nici caine!
  Baza legala: hotararea CCR de azi.

  Mai era un vesnic sclav...dar nu-l nominalizez, intrucat el folosea repetitiv aceeasi expresie si se credea ironic; un gramatic!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ca este un papitoi, este clar! Faza este ca prin tupeul prostului, devine mai valoros - chiar daca este un fals valoros, decat ceilali din cei peste 99% dintre ai nostri, care NU au a spune nimic!

   Ștergere
 3. Si MApN va spune ca nu a dorit CD....si astia ca nu a voit Guvenu si ei ca nu a cerut ministrul apararii....cerc on jurul p...ii!

  RăspundețiȘtergere
 4. Un lucru este clar:daca as fi avut posibilitatea de a ramane pe contributiva,de la 1 martie a.c.as fi primit in plus peste 450 de lei,asa ca trebuie sa ma multumesc cu peste 290 primiti din luna asta.Exclud posibilitatea ca salarizarea pe legea unica ne va avantaja in vreun fel.Oricum ,probabil daca voi avea timp voi incerca o exceptie de neconstitutionalitate pe aceasta tema si daca se va rezolva adio legea 223,care oricum ne-a adus numai necazuri si ne va mai aduce.Cel putin nu va striga lumea dupa noi ca suntem privilegiati si ca avem pensii speciale...Se pare ca proiectul Olgutei e mai rau pentru noi decat cel al lui PASLARU ...Vae victis!!!
  O lege care permite unui agent, sef de post de comuna sa aiba o pensie mai mare dacat un fost comandant de regiment de aviatie este nu numai incorecta ci si profund imorala!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In concluzie, ai fost "gonflat" de Boc. Si NU ai avut nimic contra cand au fost diminuate pensiile celor 26 500 de militari in rezerva, in asemenea hal incat unii au si dat coltul din acest motiv!

   Legea 223 NU A ADUS DELOC NECAZURI, MILITARILOR IN ACTIVITATE! GANDESTE-TE NUMAI LA CEI VREO 45 000 DE SGP CARE AR FI TREBUIT SA IASA DIN SISTEM FARA PENSIE SAU CU O CONTRIBUTIVA DE ... 350 LEI!

   In ceea ce priveste pe cei in rezerva/retragere, L. 223/2015 din nou NU a adus necazuri, ci a provocat eventual ceva sicane unoara dintre fostii "gonflati" de Boc/Basescu! Printre care te enumeri si tu!

   Bine macar ca ti-ai dat arama pe fata! Cat priveste "adio legea 223" - este problema ta cate injuraturi si alte cele, vei incasa!

   Ștergere
  2. Sa speram ca nu aveti timp!

   Ștergere
  3. Exceptia de neconstitutionalitate doresc sa o ridic pe articolul care permite numai celor care ies la pensie dupa 1 ianuarie 2016,acestia avand dreptul o perioada de cinci ani de a alege intre 263 si 223 ceea ce creeaza o discriminare intre aceeasi categorie de cetateni.
   Daca se va rezolva aceasta problema voi spune adio legii 223 dintr-un singur motiv :m-am saturat sa mai fiu blamat peste tot ca beneficiez de pensie speciala,cand de fapt noi ar trebui sa primim renta,nu pensie pentru ca nu am contribuit la vreun sistem de asigurari sociale.Daca am fi fost beneficiari de rente conducatorii nu ar fi avut posibilitatea legala sa ne "aranjeze" in fel si chip.
   In ceea ce priveste "gonflarea",daca 300 de lei vi se pare gonflare, atunci va respect concluzia.
   Dupa cate vad,ordonanta 57 va fi discutata in parlament pe la candelele grecesti.
   Nu va faceti iluzii ca salariile din armata vor creste foarte mult.
   Se vor situa pe undeva la nivel de moasa cu studii superioare pentru un maior...

   Ștergere
 5. Eu cand v- am spus ca militarii romanistani sunt doar o adunatura de sclavi lasi ,bucurosi la orice resturi aruncate pe jos de guvern (in scarba) credeati ca glumesc ? Cat despre ''asociatile'' miltarilor pensionari si ''sindicatele'' politistilor nu comentez ca nu am antivomitive .Rxxxx sper ca ai inteles ca te lupti cu morile de vant.Daca sper ca iti amintesti ce ti- am spus anul trecut despre OUG 57.Oricum felicitari( ca ai aratat cat puroi e pe rana si cati viermi cu putere de decizie colcaie acolo).

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu NU am inteles decat ca si 'mneata faci parte din cei cu mult peste 99% dintre militarii in rezerva/retragere pe care ii descrii, respectiv cei care "dorm in izmene", asteptand mereu ca altii sa le rezolve problemele!

   In caz contrar, esti somat sa prezinti ca dovada raspunsurile primite de la orice autoritate a statului, la sesizarile tale prin care ti-ai exprimat dezacordul fata de Art. 40 din OUG 57/2015, OUG 9/2017 si Art. 66 din proiectul de Lege a bugetului pe anul 2017! Sunt scurte, identice, doar nr. de inregistrare difera!

   Ștergere
  2. Rxxx.Crezi ca eu am timp de pierdut cu sesizari inutile pe care sa le foloseasca institutiile statului mafiot ca hartie igienica ?Ba sa ma ia si la misto?

   Ștergere
  3. @ Patriarhul din Agora 9 februarie 2017, 09:08. Atunci, poți contempla liniștit in continuare! Tipic majoritatii pensionarilor militari!

   Ștergere
 6. Cand in spitale e saracie lucie si se moare cu zile neplata CASS e crima cu premeditare si genocid organizat .Castiga cei cu pensii de zeci de mii de lei care iar se ingrasa cu sume babane .Prostimea ( vulgul trepanat tv)va murii in spitale tip lagare ,bucurosi ca mai primesc cativa lei in plus la pensie prin neplata CASS .Neimpozitarea pensiilor sub 2000 de lei e o idee buna probabil singura.Cat despre art 66 din buget care va amana pe viata( nu trim. 4 cum credeti acum) plata recalcularilor nu comentez .Lasitatea se plateste.Nu uitati ,""cimitirul e plin de optimisti''.Sau ''daca vreti ca Dumnezeu sa rada spunetii planul vostru de viitor''.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Comentariul nu are legatura cu materialul. Materialul scoate in evidenta printre altele o masa amorfa de pensionari militari, care desi lovita continuu in propriile interese, nu intreprinde absolut nimic sa si le apere (cu cateva exceptii ignisifiante pe ici pe colo)! Nefiind capabila nici macar sa puna mana pe o coala de hartie si pe un pix sau sa scrie un e-mail, si sa transmita astfel stapanilor ca nu este de acord sa fie permanent busita!

   Din datele de pana acum, rezultand ca nici 'mneata nu te afli printre cei cativa care sa fi deranjat stapanirea pt. a-ti exprima dezacordul cu privire la loviturile contra armatei!

   Si in general nu este vorba de lasitate, ci mai degraba de indolenta! In limbaj cazon, se mai numeste "dormit in izmene"!

   Ștergere
  2. Eu da ''recunosc '' dorm in izmene .Probabil se observa .

   Ștergere
  3. @ Patriarhul din Agora 9 februarie 2017, 09:10. Bine macar ca recunosti! Si nu probabil se observa, ci de la mii de ani lumina se observa!

   Ștergere
  4. In timp ce'' dormeam in izmene ''am fost ca boul baltii si la doua ''mitinguri '' organizate de Dogaru - sri cand sparlamentul era gol (Duminica)Si dupa ce am speriat femeile de servicii(u) de la guvern cu cererile noastre, m-am intors acasa( cu cfr) inghetat bocna .Am plecat bou si m-am intors vaca.Si sunt dispus sa mai incerc odata daca apare de undeva un lider cu sange in cardan. Capisci? Daca a-si incerca sa completez scum si cereri pentru wc guvernului probabil ar trebui sa- mi schimb si oglinda la baie .Ar fi plina de scuipat.

   Ștergere
  5. @ Patriarhul din Agora 9 februarie 2017, 10:17. Tu inca nu ai realizat cat de perfid este Dogaru? El a mimat ca apara interesele militarilor doar cand Guvernul a fost condus de sectantii portocalii sau de Ciolos. Cand la Guvern au fost ceilalti - inclusiv acum, Dogaru nu a mai miscat nimic in front! Desi problemele militarilor au ramas aceleasi!

   Vezi ca mai misca ceva Dogaru acum de cand cu Grindeanu legat de Art. 40 din OUG 57/2015? Nimic! Cat priveste Art. 66 din Proiectului de stat pe anul 2017 sau OUG 9/2017, Dogaru se preface ca nu ar sti ca isparvile apartin guvernului actual!

   In concluzie, ai fost si tu folosit de Dogaru! Ca si noi diminuatii in alte vremuri!

   Ștergere
 7. @ All. "Gonflatul" pe stil Boc/Basescu/Oprea isi doreste nici mai mult, nici mai putin, decat redesfiintarea pensiilor militare. (Liviu Po 9 februarie 2017, 00:30).

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. M-ati inteles gresit.Cititi ce v-am raspuns si veti vedea ca am dreptate.Daca psd-ul se tine de program,si punctul de pensie va fi in 2020, 1750 de lei,aratati-mi cine va avea salarii in armata atat de mari incat procentul de 65% plus ceva sa-i dea o pensie mai mare ca pe 263?Faceti calculele si veti vedea ca de fapt legea 223 a fost incorect conceputa,ca sa nu mai spun ca procentul de 80% ni s-a datorat senatorului Serban NICOLAE,caci "fauritorii" pusesera procentul de pornire ca in 164,adica 62%.
   Numai bine si actiune dupa o gandire mai temeinica,pentru ca suntem pe blog la caldura nu in piata la frig...

   Ștergere
 8. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se putea rezolva altfel daca Romanistanul nu era o colonie mafiotizata Plafonare la 120%( 100% plus OMV )si plecare de la 85% fara pastrarea cuantumului avantajos pentru smecheri. Asa nu apareau pensii uriase si era corect pentru toti.Si ca fapt divers nu era nevoie de sume suplimentare deoarece pentru gonflati cei 120% e mai mic decat mii de pensii gonflate la smecheri .Si se facea o echilibrare corecta .

   Ștergere
  2. Daca mai aduci elogii politice unui partid sau altuia, vei fi moderat! Legea 223 a fost ADOPTATA de Parlament, cu EXCLUDEREA celor pensionati inante de 2011 de la RECALCULARE, cu UNANIMITATE de voturi (daca tin minte bine, doar un vot a fost contra, al deputatului-gay - ala cu plete pe nume Cernea). De la toate partidele - stanga, dreapta, centru, nord-sud, est-vest etc.

   In ceea ce priveste Art. 40 din OUG 57/2015, acesta a fost din nou adoptat la misto (forma-cameleon, revine baza din L. 223/2015, dar taie OMM si contributia la pensia suplimentara daca aceste elemente determina depasirea plafonului de 100%), tot cu unanimitate de toate partidele: - stanga, dreapta, centru, nord-sud, est-vest etc.

   Acum Art. 40 zace la Camera Deputatilor! Pe pariu ca va fi adoptat si la CD tot la misto si tot cu unanimitate si tot de catre toate partidele: stanga, dreapta, centru, nord-sud, est-vest etc.?

   In concluzie, orbit de patimi politice, TU nu vezi esentialul! Parlamentarii NU mai au culoare politica atunci cand vine vorba sa dea in armata! Fapt pt. care atunci cand va fi vorba de votul final pe OUG 57/2015, o sa iti prezint lista nominala cu ce au votat favoritii tai contra intereselor armatei.

   In alta ordine de idei, NU ai inteles un smen simplu al politicii! Cand este vorba de legi care necesita si finante, adevaratul tata al uneI legi este MF. Politicul face ciorna legii, iar MF o ajusteaza pana o ia dracu', astfel incat sa se incadreze intr-o marja financiara. Nici Guvernul, nici comisiile de buget din Parlament - indiferent de orientarea politica, nespunand nici pâs contra ajustarii de la MF. Dupa care parlamentarii voteaza la turma, cf. indrumarilor colegilor lor de la comisiile de la buget! In final, MF batandu-si joc de orice lege initiata indiferent de cine, parlamentarii avand doar rol decorativ!

   Un paradox, dar care nu trebuie sa ne mire, este acela ca aproape in toate situatiile, nici premierul, nici parlamentarii de rand, nefiind de specialitate, habar NU au ca MF a determinat o cu totul alta directie a actelor normative initiate/adoptate de ei, decat cea trasata initial! Doar juristii din comisii realizeaza deturnarea intentiilor initiale, intrucat ei asambleaza textul final, fata in fata cu contabilii MF.

   De aceea apar premieri si parlamentari, convinsi ca au emis/adoptat un act normativ bun, cand de fapt textul actului actului normativ asa cum a fost clocit de finantisti si juristi, duce exact in directia opusa!

   Ștergere
  3. Daca vrei sa-ti vorbesc si de A P Vass mă stradiesc si am ce spune nicio problema. Sunt indignat că lumea nu vede esentialul ,adica mie mi se pare că soarta este hotărîta de majoritate nu de minoritate.
   Că adevarul trebuie moderat ,ma supun. Ia vezi in spatele MF ce secretari de stat au fost ca sa nu tii spun eu si sa zici ca mă refer la partide.
   Stai sa se voteze si atunci vei putea sa ma moderezi daca nu am avut dreptate . Deocamdata a fost doar art 66 ca preambul .

   Ștergere
  4. @ Patriarhul din Ciorogarla 9 februarie 2017, 09:21. Legat de afirmatia "Si ca fapt divers nu era nevoie de sume suplimentare deoarece pentru gonflati cei 120% e mai mic decat mii de pensii gonflate la smecheri".

   Stai sa ma gandesc. Mie inca nu mi-a venit recalculata sa ma pot da exemplu. Dar unor prieteni de ai mei in carne si oase, le-au venit recalculatele. Unul a fost "gonflat" de la 2 000 la 3 100, altul de la 2 500 la 3 700, altul de la 3 100 la 4 200. Cel mai tare, de la 3 800 la 4 500. Cam pe aici!

   Si acum sa ne intoarcem in timp, sa ne aruncam un ochi pe niste tabele! Cu pensii "gonflate" cu adevarat, respectiv cu "contributive" mai mari si de 7 ori decat fostele pensii militare pe L. 164/2001. Tabelele sunt aici http://r-26500.blogspot.ro/2015/04/tabel-cu-pensiile-putin-umflate-cu.html!

   De la cca. 3 100 pensie militara (adica la grad si functie) la cca. 12 000 la contributivitate? De 4 ori mai mare? In conditiile in care majoritatea celor cu acelasi grad si functie au ramas tot cu 3 100 sau le-au fost diminuate pensiile?

   Asa ca afirmatia ta este fix ca nuca in perete! Gonflatul ala de 4 ori la contributivitate, are acum vreo 16 000 urmare a indexarilor. Iar omologul lui "gonflat" acum dupa recalculare, a ajuns la ... 4 200. Smecher ultimul fata de colegul lui cu 16 000 "gonflat" de Boc, nu? Nu de alta, dar au fost si colegi, acelasi grad, aceeasi functie, acelasi job. Numai ca "gonflatul" lui Boc cu 16 000 lucra si pe sporuri babane in afara de solda - deh, cica era nenavigant, dar in aviatia lui Ceuasescu, nu si colegul lui "smecher" care se dadea cam gratis in MIG-21!

   Asa ca nu ai inteles nimic, mai ales faptul ca "smecherii" din capul tau, sunt mai fraieri cu mult, decat "gonflatii" reali ai sistemului, creati de regimul portocaliu! Mai priveste o data tabelul http://r-26500.blogspot.ro/2015/04/tabel-cu-pensiile-putin-umflate-cu.html.

   Cum sa ai mai unii o contributiva de 7 ori mai mare decat pensia militara? Iar altii, perfect omologi, contributiva sa le reteze la 1/2 pensia militara? Nu iti ies in ochii, adevaratii smecheri ai sistemului?

   Ștergere
  5. @ tigri 3 9 februarie 2017, 09:54. Majoritatea este doar de forma! Minoritatea decide! Comisiile de buget, pe mana cu MF si cele juridice pe mana cu MJ. Nu au culoare politica, eventual doar de fatada. Astea decid totul, si pt. guvern si pt. parlament.

   Parlamentarii NU stiu ce adopta, nici premierul. M-am convins cand cu L. 241/2013. Cu un articol reintregea pensiile, dar cu altul ni le "ingheta"! L-am luat la impins vagoane, pe un deputat pe care il cunosteam bine. Profesor din urbea mea. M-a chemat la o pizza, convins ca mi-a facut bine. El stia ca mi-a reintregit pensia. Cand i-am aratat si urmatorul articol foarte intortochiat pt. un neavizat si care de fapt conducea la inghetare si i-am explicat faza, mai sa ii cada furculita din mana! Atunci mi-a spus pe sleau cam asa "Majoritatea nu suntem nici finantisti, nici juristi! Votam cum ne zice seful de partid, spunand ca e bun textul bun - cel ticluit de comisii. Si ca alta varianta mai buna nu exista, decat daca aducem noi bani de acasa. Iar noi ridicam mana, convinsi ca am facut un bine!"

   Asa ca minoritatea decide si a decis intotdeauna! Restul constituie doar aparente!

   Ștergere
  6. Rxxx nu ai citit atent.Am scris ca dispare si cuantumul avantajos deci si pensiile gonflate de peste 10.000 lei .De aici si economiile .

   Ștergere
  7. @ Patriarhul din Agora 9 februarie 2017, 11:17.

   Ba am citit foarte atent! Vechea obsesie, plafon de pensii la 10 000, dar musai numai la militari sa fie!

   I-o plafonezi si la doamna judecator de aici cu 12 000 si cu 25 ani vechime? http://www.stirilekanald.ro/sotia-ministrului-de-justitie-care-a-realizat-ordonantele-privind-modificarea-codului-penal-si-gratierea-s-a-pensionat-la-doar-47-de-ani--cu-o-pensie-_77131.html

   Dar la magistratii cu 10 000 euro, le plafonezi si pe alea? Dar la consilierii Curtii de Conturi tot cu 10 000 euro? Dar lui Isarescu cu 5 000 euro? Dar la pilotoo civili cu 40 000 lei?

   TU VREI DOAR LA MILITARI SA PLAFONEZI, ESTE? HAI, DU-TE SI VEZI CE CULOARE ARE LIMBA TA DIN MOMENT CE DOAR PENSIILE DE ...ACAT ALE MILITARILOR TE IMPIEDICA, NU SI CELE MENTIONATE CU ADEVARAT GONFLATE!

   Ștergere
  8. Rxxx. Parca aici era si este un forum cu si despre militari.Cand nu iti convine ce scriu te dai in barci ca altii au mai mult si eu nu zic nimic de ei .Cand am zis ca pensiile alea porcesti ale magistratilor sunt normale sau meritate ? Parerea mea o sti deja .Singurii care au drept la pensii speciale sunt militarii politistii si pompierii datorita riscurilor de crapa repede sau de a fi ranit,imbolnavit ,etc de tanar . ( deci nu poti face prea multa vechime exceptie birocratii din sistem care putrezesc cu tot cu scaun in birouri) .Cam atat.

   Ștergere
  9. @ Patriarhul din Agora 9 februarie 2017, 15:09. Scrie sus de tot ce forum este! Nu despre oricare militar, ci o "Pagina dedicată Elitei Armatei Române, respectiv celor care se mai opun încă experimentului de exterminare desfaşurat de statul roman începand cu anul 2011, contra Armatei în general şi a rezerviştilor acesteia, in mod special!"

   Armata este multa, dar in Elita nu intra oricine. Cu atat mai putin tu si care dupa anumite iesiri ale tale, REPETATE, rezulta ca mai si lovesti in armata!

   Ștergere
 9. Evenimentele din ultimul timp au demonstrat faptul, ca o anumita parte dintre cei care au depus unjuramant militar si au facut parte din SNAp au contribuit la incercarea unei lovituri de stat in Romania.
  Toti acestia trebuie adusi in fata justitiei, degradati militar, activii scosi din sistem iar pensionarii militari deposedati de pensia militara pe legea 223/2015 si inlocuite drepturile de pensie prin stabilirea acestora pe legea 263/2010 prin impartirea punctajului la un stagiu complet de cotizare de 35 de ani.
  In capul listeitrebuie sa fie Manipulare & Dezinformare=tigri3 = avianyk.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Real! Dar in fata carei justitii? Paote din Bulgaria! A noastra este doar parte a sistemului mafiot!

   Ștergere
  2. Tare aș vrea sa am pensia de la av civila numai ca nu se poate ,asa fiind data L223 prin vechimile realizate in ambele tabere.
   Tehnocrat greseala ta a fost ca nu ai insistat la vecinul tau de scară Boc împreuna cu R 26500 sa le împarta la 30 ,ca in nestiintă sa va mai lipsiti din o treime din pensia rezultata prin împărtire doar la 20.
   Dar nu-i tîrziu nici acum.

   Ștergere
  3. @ tigri 3 9 februarie 2017, 10:43. De ce ma bagi in albia in care nu am fost niciodata?

   Problema de fond a subsemnatului este extrem de simpla: apararea drepturilor militarilor autentici! Ca de vedete de salon ca tine, m-am convins si eu si multi altii!

   Ștergere
 10. Banul public nu trebuie investit in bunastarea dusmanilor statului de drept din Romania, categorie din care face parte si Manipulare & Dezinformare = tigri3 = avianyc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Într-adevar banul public nu ar trebui risipit pe hîrtogari de birou (vezi Tehnocrat)cu grupă CN în activitate si CS doar in calitate de pensionar cu loc de muncă deosebit de periculos (la pescuit pe Someș) sau ”cucoane in piata M.Viteazul.

   Ștergere
  2. PS
   pescuit ”cocoane unguroaice” ca sa se inscrie pericolul la art 3/ L51 / 1991 a lui Mareș si Huhurez.

   Ștergere
  3. @ tigri 3 9 februarie 2017, 10:50. De unde stii? Tu pescuiai pe malul opus sau cum?

   Ștergere
  4. @ R 26500
   Eu ,”sri-stui” de serviciu i le livram !!!!!!

   Ștergere
  5. @ tigri 3 9 februarie 2017, 11:41. Dincolo de faptul ca te mananca limba atacand alti useri, L. 51 din 1991 este de ...coma! Cel putin 1/2 din infractiunile de la Art. 3, fiind savarsite chiar de cei care ar trebui sa apere securitatea nationala.

   De exemplu la lit. f): "f) subminarea, sabotajul sau orice alte actiuni care (...) aduc atingere grava drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani sau pot aduce atingere capacitatii de aparare ori altor asemenea interese ale tarii, precum si actele de distrugere, degradare ori aducere in stare de neintrebuintare a structurilor necesare (...) apararii nationale".

   Pai astia cand au desfiintat pensiile militare, retezand maul la 26 500 de rezervisti, au adus atingere clara capacitatii de aparare si au adus inclusiv in stare de nefunctionare structuri din rezerva, necesare apararii nationale!

   Ia securistii au asistat ca viteii, in loc sa intervina!

   Ștergere
 11. Pt Liviu Po
  Un comandant de R de aviatie nu trebuie sa primeasca o pensie mai mare decat un comandant de R de rachete sol aer.
  Drepturile dumneavoastra de pensie pe "falsa contributiva" introdusa printr-o mincina ca politca de stat, nu vi s-au incalcat. Daca nu aparea legea 223/2015 si de la 01/02/2017 aveati acelasi brut ca pensie.
  Actualul guvern v-a marit netul, trebuie sa apreciati acest lucru.
  De ce, actualii piloti pe functii similare functiei dumneavoastra nu ies pe "contributiva" care acum se numeste legea 263/2010 ?
  Au acest drept, dar nu este avantajos.
  Observ si trebuie sa-i aduc cu picioarele pe pamant, ca pilotii cu cat au iesit mai demult la pensie cu atat vor o pensie mai mare, chiar daca sunt zero barat in capacitatea acestora de asi mai apara tara, pe functia de baza.
  Aceste probleme si doleante nu apar la pilotii care se pensioneaza pe legea 223/2015.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
  2. Comentariu cu limbaj calomnios la adresa userului Tehnocrat! Se retine ultima parte "Pensia se plateste pentru ce ai facut pentru tara nu pentru ce poti face in viitor".

   Te corectez eu! PENSIA DE SERVICIU trebuie acordata EXCLUSIV acelor persoane care dupa pensionare, pot fi rechemate oricand in activitate! Aceste persoane fiind EXCLUSIV militarii! Acesta este sensul original al unei pensii de serviciu!

   Daca societatea mai considera ca exista si alte categorii de pensionari care pot fi obligati sa fie adusi la munca si dupa pensionare, atunci si acestia merita pensii de serviciu! Dar pana la proba contrarie, societatea considera doar ca papagalii de militari sunt singurii de care poate fi nevoie si dupa pensionare!

   Ștergere
  3. R xxxx.Adica militarii care sunt prea batrani sau sunt bolnavi si nu mai pot fi obligati sa fie adusi la munca nu mai merita pensie de serviciu ?Sa fie lasati sa moara de foame sau cum ? Fi mai explicit..

   Ștergere
  4. @ Patriarhul din Agora 9 februarie 2017, 15:20. Este cazul sa inchei cu rastalmacirile!

   Observ ca isi sare imdediat mustarul si deviezi discutiile cand iti atrag atentia ca obsesia ta de a fi plafonate doar pensiile militare la o anumite suma, nu este sanatoasa! Ai vreun procuror sau judecator in familie de bagi asa iute apul in nisip cand este vorba si despre plafonarea pensiilor magistratilor sau cum?

   Ștergere
  5. Nu am nici o legatura cu aviatia,dar am dat acest exemplu pentru ca mi-a fost mai la indemana pentru a sublinia ridicolul situatiilor create de aceasta lege.

   Ștergere
 12. Gelu
  Nu pot sa nu intervin
  La 02.02.2017 ANMCR VRANCEA s-a adresat ministrului ap. ap. nat cam pe aceeasi problematica!
  Deci mint continuu!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Hmm! Ultimul comunicat al ANCMRR Vrancea dateaza de prin .... 2012...http://anmcrr-vn.blogspot.ro/. Am gasit ceva proaspat, dar pe site-ul ... SCMD...http://sindicatulcmd.blogspot.ro/2009/10/adresa-ancmrr-filiala-vrancea-catre.html.

   Am citit cu atentie! Problemele ridicate sunt punctuale si sunt intemeiate! Cu toata bunavointa insa, acestea NU ating nici e departe problemele esentiale care constau in revenirea la procentele stabilite intitial de L. 223/2015, nu se refera nici la Art. 66 din Proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2017, nici la OUG 9/2017.

   Ca atare, memoriul conduce catre o directie efectiv secundara! Rezolvarea acelor probleme poate crea un oarecare avantaj financiar, insa numai unei minoritati!

   Memoriul are si ceva bizar in continut! "8. În perioada care a trecut de la ieşirea la pensie din 1999, în 10 ani de zile, nici eu şi nici colegii mei nu am fost chemaţi la C.M.J. Vrancea pentru a face pregătire". ?! Dar noi suntem in 2017! Sa inteleg ca dupa 2009, respectivii au fost chemati periodic la instruire sau cum?

   In final, concluzionez ca memoriul conduce catre o fundatura! Cu exceptia poate a celor mentionate despre contributia la pensia suplimentara! In plus ca este semnat de o persoana de la aviatie pensionata in 1999, aviatorii pensionati inainte de 2001 fiind dovediti ca atunci cand au intervenit, si-au aparat dintotdeauna propriile interese de grup si nu la nivel general!

   Dar ia sa vedem ce a facut tov. comandor (r) ing. Chirica Aurelian la desfiintarea pensiilor militare in 2011? Asa ca mergem la blogul ANCMRR Vrancea http://anmcrr-vn.blogspot.ro/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=11. Si dam fix in asta

   "Către
   GUVERNUL ROMÂNIEI

   - DOMNULUI PRIM-MINISTRU EMIL BOC –

   Membri asociaţiei noastre, cadre militare în rezervă, analizând situaţia pensiilor, salută legiferarea O.U.G. NR.1/2011".

   Bravo, tovarase comandor! Cand vreo 26 500 chiraiam la desfiintarea pensiilor militare, 'mneata proaspat "gonflat" de Boc, salutai normal, legiferarea O.U.G. NR.1/2011. Aia care pe mine m-a lasat fara 40% din pensia militara stabilita in baza L. 164/2001, iar pe altii si fara 90%! Dar asa sunt comandorii epocii de aur! In afara de portofelul lor, nimic nu mai conteaza!

   Ștergere
 13. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Replica OK, continand insa o insulta directa!

   Ștergere
 14. Polemicile dar si dezbaterile pe idei sunt utile intr-o democratie.
  Sunt acuzati politicienii dar se uita ca si pe aici sunt tabere, functie de interes.
  Unii probabil sunt fani Pinochet, altii cred in democratie iar unii probabil nu cred in nimic sau fac parte din secta " Sa ne dea" indiferent cum...
  Democratia inseamna diversitate, printre altele, iar totul are un pret pe lumea asta.
  Unii politicieni cu probleme penale pot arunca cu bani in multime, precum domnitorii fanarioti, pentru a scapa de probleme.
  Aici iarasi intervine diversitatea, pentru unii din multime nu este absolut nicio problema sa accepte asta in timp ce altii nu vor sa plateasca acest pret.
  Batranetea nu este o virtute in sine si nu este insotita intotdeauna de intelepciune.
  Eu sunt inca foarte tanar, am doar 50 de ani, dar observ cu tristete ca unii de pe aici au imbatranit degeaba...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Adevăr grăiești ”trecătorule” !!!!! Continuă !..................

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
 15. @Gelule, nu ti se pare ca, intentionat,lasi sa se inteleaga ca toate drepturile din urma vor fi prorogate pana prin septembrie 2017?
  iata demonstratia:
  Art. 109. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

  (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
  Art. 110. Puneri în aplicare (1)

  (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie
  deci , este vorba de L241 si L119 sau L 263 , nicidecum cele calculate pe baza legii 223/2015 cu completarile ulterioare.
  Spune clar "...conform art 109 (1) si art.110(1)
  si acolo in aceste doua articole din L223/2015 se spune clar la ce se refera
  O zi buna!

  RăspundețiȘtergere
 16. Asa ca:
  HAI LA PROTESTE
  deoarece:

  Ei au bogatii, palate si amante, bani la tescherea si la banca mea, amante tinere si deocheate"..."La spital merg în străinătate. Beizadelele au slujbe aranjate. Şcoala nu a fost o prioritate, doctoratele se rezolvă altfel, iar de săraci chiar nu le-a păsat niciodată. Lor şi poporului le livrează otravă la schimb. Ură şi învrăjbire şi poveşti despre străini care ne vor răul. A funcţionat 50 ani, de ce nu ar funcţiona din nou?"(,spune Vlad Voiculescu).
  Asa ca voi , iobagilor vesnici, bateti-va pentru ei, poate mai primim vreo firimitura din...ce-i al nostru si ni se cuvine.
  Datorita indolentei si nepasarii noastre am devenit o masa de manevra si suntem folositi pentru a-si satisface moftuirile , atat gasca Dragnea (el nu PSD) poate capii imbuibati ai partidului + hotii din celelalte partide + presedintele care nu-i mai breaz decat cei dinainte mentionati...
  Aia hoti, astia hoti iar noi ...prosti de dam in gropi!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rigri 2_De data asta daca sunt proteste vi? Sau faci ca data trecuta cand urlai sa venim toti la miting si cu o zi inainte ai scris ca e sub demnitatea ta sa participi la proteste .Eu nu am uitat.

   Ștergere
  2. Mi-ar pare bine dacă te-ar auzi si Tehnocrat, mares , Cornelius & Huhurez, Vorba ceea , multi si .......

   Ștergere
 17. Daca ati privit cu atentie participantii la mitingurile neautorizate, din ultimul timp veti constata ca peste 90% dintre acestia n-au depus juramantul militar.
  Dar printre acestia si printre cei care au instigat si manipulat cu scopul schimbarii imorale si nelegale a statului de drept, asa cum este el definit in Constitutie, au fost si militari activi si in rezerva sau retragere. Acestia din urma n-au nici o scuza. Eu doresc ca pensionarii militari, care au incalcat statul de drept sau au facut propaganda pt incalcarea statului de drept, sa li se ia dreptul la pensia militara de stat.
  Ce parere aveti ?
  Dar dumneavoastra Manipulare & Dezinformare = tigri3 =avianyc ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vezi sa NU ajungi in alte balarii! In primul ca in Romania NU exista stat de drept, asta este clar si pentru un orb! Statul de DREPT are la baza faptul ca te supui unir legi DREPTE, nu doar ca te supui unor legi! In caz contrar, si Coreea de Nord este stat de ... drept!

   In alta ordine de idei! Zici ca le-ai taia pensiile militari la cei in rezerva/retragere care au facut propaganda pt. incalcarea statului de drept? Ehee! Pai primii care ar trebui sa ramana fara pensii militare ar fi cei tip Iliescu si C. Alexandru si alte cateva duzini din ANCMRR care au sustinut desfiintarea pensiilor militare in 2011! La care s-ar adauga Oprea Gabriel, plus generalita Lupu, plus cateva cohorte de activi la acea vreme, cu mari functii de raspundere, care in mod direct sau pron coparticipare tacita si-au dat acordul pt. desfiintarea pensiilor militare!

   Abia dupa ce le tai pensiile militare la cei mentionati, poti trece si la cei pe care casunezi ca au facut si dres acum in 2017! Bine?

   Ștergere
 18. Gelu...nu ma pot abtine...
  Te rog sa-mi dai voie sa-l scuip in scris intre oki pe aceasta curva politica infiltrata intre militari! Acest pitic intelectual cu dorinte de limbric inept!
  CCR A RESPINS SI SOLICITAREA CELUI CU PANTALONI MARO...CIORBEA. Motivarea salveaza si pe Av Poporului pt monentul lui de ratacire si mai ales lasitate!
  OG13 oportuna legala constitutionala!
  Eliminati puroiul de pe blog! Pt binele tuturor!

  PS...raman doar cititor pana cand nu va dispare de aici!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt mai multi precum cei pe care ii descrii! Tu la cine te referi anume, la maistrul din Sibiu care stergea elicea de praf? Sau la care?

   Intrucat mai este un popa schizofrenic pe aici, care are deja retinute la SPAM un roman de insiruiri fara fond, care oracaie ca daca nu le dau drumul, il cenzurez! Pe popa durandu-l in ... poala ca din cauza nr. lui fara ... numar de comentarii de claca, se atinge rapod nr. de 200, moment de la care nu mai poate comenta nimeni fluent, deoarece se ingreuneaza pagina!

   Ștergere
  2. Mareș ,ca sa nu pun măi in fata ,ordonanta a lui Huhurez șovinul, ca sa stii si tu ce povestesti nepotilor ia de aici si nu mai da cu trombonisme de RTv ,A3 si alti gainari.
   1. Presedintele, CSM -ul si procurorul general nu aveau cum sa întirziie (nu sa stopeze) aplicarea OG 13 decît prin singura posibilitate de a ataca pe conflict institutional la CCR si nu pe fond.Daca se aplica o secunda OG 13,tranghea si gasca erau scapati si ne zimbeau impreuna cu gasca \Basescu ,blaga si alti corifei. Se stia de la inceput ca nu exista sanse ,dar s-a contat pe faptul ca guvernul va retrage ordonanta vazindu-se atacati.
   2. Trezit din visare pe precedent constitutional avocatul poporului a atacat in temei legal OG 13 in vigoare la data respectivă.Lucru recunoscut si de CCR admițind contestatia.
   Guvernul dîndu-si seama ca a facut-o lata si pe fond au probleme la CCR cu OG 13 a abrogat total ordonanta .
   CCR nemaiavind obiectul judecatii ,a uzat de un articol din regulamentul de functionare a CCR care spune ca ordonanta fiind abrogata judecata intrinsecă pe fond nu-si mai are rostul (cu toate ca doua articole din ordonanta erau in vigoare dar au spus ei ca au verificat si ca acestea nu si-au facut efectul).
   Daca isi faceau efectul atunci CCR judeca OG 13 pe fond si dadea o solutie.
   Nemaifiind nevoie de judecata prin eliminarea subiectului judecatii a declarat in baza acelui art din regulamentul de functionare a CCR ca respinsa cererea avocatului poporului.
   ASTA, ca sa fii destept, nu inseamna ca OG 13 este constitutionala.
   Daca OG 14 se respinge in parlament atunci OG 13 producind efecte imediat se va rejudeca la CCR si se va stabili daca este sau nu constitutionala.
   producerea efectelor imediate se poate face doar administrativ printr-o OUG data de guvern. Daca guvernul dnu da OUG sa anuleze efectele cei mai sus mentionati ne râd in nas si posibil ca strada sa se revolte din nou pentru smecherie. Sper ca parlamentul sa nu recurga din nou la stratagema de scapare a lui Dragnea cu orice pret prin opozitie la Iohanis.

   Asa ca nu va mai dati mari specialisti in art 3 si clampanit cu teorii de doi lei ca dati in gropi ..........si va râd specialistii neutri .

   Ștergere
  3. Avocatul suprem! T3-Avyonic-Ion-Ipu!
   Voi citi ce vreau si nu voi mai interveni pana ce nu va pleca la partidul excrocilor tradatori!
   Aici nu se face politica!...aprecieri DA!

   Ștergere
  4. Gelu,
   arunca de pe o stanca latura asta de ... mankurt ...stii tu care!
   Asta e cretin rau! Asta e mai rau decat comunistii ilegalisti cu 2 clase serale!...poate reuseste si merg pana-n ...orasul tradatorului de tara!

   Ștergere
  5. Tigri Sfanta Treime: Aiurezi, bro! Dragnea este cercetat pe dosar fals, pe marturii false pe ura, pe manarii, marlanii si ordine sorosiste, doar, doar sa fie indepartat de la putere, asa ca o lovitura de stat de catifea neagra! Kanci, probe palpabile, materiale si vizibile macar cu lupa, daca nu de pe Luna, bro! Kanci ancheta la fratele si tata lui Kovesi unde sunt probe materiale vizibile din Constelatia Proxima Centauri! Kanci anchete la Iohannis ca l-a favorizat pe ifractorul austriac cu ttrafic de influenta sa razuie fondul forestier, ca a falsificat acte la praduirea caselor, ca a instigat la revolta cu iesirea minorilor si alte fapte penale filmate si alte probe grele in toate actele penale! Alea sunt de arestari, nu barbi date in boasele lui Dragnea baci de pomana! Un iohannist-sorosist vede doar cu ochelarii de cal, dati pe inventar de la CAP Vanju Mare sau aiurea-n tranvai! Va agatati de toate cacaturile, doar, doar cade guvernarea care va da la pensii, solde si salarii! Sa vina inapoi Ciolos sa va mai bage in cur o ordonanta si v-a terminat! De tot, ca asta vreti din toti ficatii!

   Ștergere
 19. http://m.cotidianul.ro/binomul-se-regrupeaza-si-baga-carbuni-la-greu-295873/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ca sa NU mai bruiezi blogul printr-un nr. de comentarii in cascada - doar ti-am mai spus ca la atingerea a 200 de comentarii se ingreuneaza pagina, le retin si ti le public pe toate intr-un singur comentariu! Mai ales ca iti spun eu, mici nu prea citeste nimeni ce ... emani!

   Ștergere
 20. Pe ancmrr.ro am gasit un comunicat semnat de Seful departamentului juridic C. Alexandru ca urmare a desfasurarii unei sedinte in data de 19.07.2012 intre anumiti autointitulati reprezentanti a cadrelor militare , structuri militare si comisia MApN privind proiectul pensiilor militare de stat.
  " Delegatia ancmrr a sustinut urmatorul punct de vedere:
  Nr.crt. 1 Noua lege sa nu prevada o noua recalculare a pensiilor militare aflate in plata , urmand ca acestea sa redevina pensii militare de stat printr-un articol din capitolul "Dispozitii finale" al legii."
  Se pune intrebarea: cine i-a mandatat pe cei din conducerea ancmrr sa sustina acest amendament, in numele pensionarilor militari ?
  Din pensiile recalculate in prezent la MApN , rezulta ca acest amendament daca era trecut in lege ar fi cauzat mari prejudicii pensionarilor militari.
  Avand in vedere deviza ancmrr: "PATRIE, ONOARE, DEMNITATe" cred ca s-ar impune o demisie de onoare a intregii conduceri centrale a ancmrr.
  Cei care sunteti membri a acestei asociatii, ce parere aveti ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce mandatat? Asa au primit ordin! De la "gonflatii" lui Oprea, singurii care aveau interesul ca NU cumva sa le fie afectata "gonflatura"!

   De altfel, daca ne aducem aminte bine, nu doar "gonflatii" de la ANCMRR, ci si de pe la SCMD si de la sindicatelor politistilor au sustinut manevra!

   In final, cum era prea evidenta, au transformat-o in alta magarie! Asa a aparut Legea 223/2015 IN ORIGINAL, cand daca iti aduci aminte bine, cei pensionati pana in 2011 eram EXCLUSI de la recalculare! O bagasera pe aia cu ca pensiile vor ramane la fel, se schimba doar denumirea, pana cand vreodata la ... ulivara, s-ar fi actualizat dupa o ipotetica majorare a soldelor militarilor in activitate!

   In ceea ce priveste membrii ANCMRR, majoritatea covarsitoare habar nu au pe ce lume traiesc, ce tot o mai invartim? Singura tangenta cu "PATRIE, ONOARE, DEMNITATe" si dedesupturile legislative fiind ... marele C.A.R.

   Ștergere
 21. Pe mapn.ro gasiti un comunicat de presa ca urmare a Autoevaluarii Departamentului pt relatia cu Parlamentul si iformare publica din data de 07.02.2017 in care se specifica:
  " CPS MApN a recalculat in anul trecut 21727 pensii ( pe baza situatiilor privind soldele pe sase luni ) si 13165 ( pe baza fiselor cu grupele de munca ). Deciziile de recalculare a pensiilor au fost preluate in plata cu operativitate fiind calculate si diferentele cuvenite, dupa caz. Pana la finele anului 2016 au fost platite toate diferentele rezultate din recalculari, astfel incat la acest moment nu sunt datorii catre pensionari"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am primit decizia in octombrie si diferentele de la majorare in decembrie.

   Ștergere
  2. Ti-au fost calculate corect clasificarea, sporurile si vechimea? Nu au modificat cifrele. Sporurile trebuiau sa fie in jur de 34% pentru perioada de dinainte de 2009.

   Ștergere
  3. @ tigri 2
   Da .absolut corect ,fara prime,premii etc.sporurile sunt mai mari după 1999. Ar trebui sa bage la toata lumea sporul de confidentialitate . Unii colegi mai au si spor de izolare. Se cam apropie de dublu la unii sporurile fata de dinainte de 99.

   Ștergere
 22. @R26500 9 februarie 11.58
  Gelu ,multumesc ca mi-ai ridicat mingea la fileu. Foaretadevarat ce spui ,dar da-mi voie sa te completez.
  @ Mares & gasca de la Cotroceni
  Legat de acel art 3 din L51/1991 adus prin discutie de niste conserve toxice care au lînga data de expirare indicativele M ,H , T , C care nu reusesc sa discearna precum ca guvernantii au călcat îndrumati de cineva intr-un rahat si ca a putit rau de tot prin toata tara si toata Europa nu pot spune decit ca sunt depasiti de o generatia noua precum cea de la 1848 a lui Balcescu ,generatie care a depasit in inteligenta si aspiratii generatia de mosieri ramolita si greu de urnit.
  Ei nu discern intre lege si actiune pasnica in strada a niste demonstranti si se dau in stamba cu copilarii de doi bani.
  Gelu ,pe linga ce spune-ai tu ca atentat la siguranta nationala adica slabirea moralului armatei prin taierea nejustificata a salariilor si pensiilor prin legi neghioabe ,da-le te rog o lectie si cu insemna tradare si subminarea economiei si sigurantei nationale prin actiuni de punerea la pamânt a intregii industruii strategice. Povesteste=i lui Mares ca ai posibilitatea comunicarii cum stam cu praful de pusca de la Nitramonia Fagaras, cu Tepro Iasi ,fabricant de turele de T72 falimentat de cehi,cu fabrica de rachete aer sol de la Bod,cu Uzinele de la zarnesti cu combinatele siderurgice de la Resita si Hunedoara , Intreprinderea de avioane din Craiova, cu Petromul dat austriecilor prin contracte secretizate , prin darea distributiei gazelor si a apei catre firme straine, Petromidia data lui patriciu si după aceea evaporata, Uzinele de la Mîrșa,etc si multe alte obiective strategice care asigurau siguranta si securitatea nationala care au in frunte Flota romăna ceasista.

  Spun gastii Mares ca tradator nu este cel care a pus mâna in gît acestor nemernici care au pus in 27 de ani de domnie la pamint intreaga industrie strategica a româniei in asa fel incit in caz de ceva necaz nu mai reusesti sa asamblezi un tanc ,un tun ,un anfibiu blindat , un camion ,o racheta ,etc ci cei care au dat pe sest OG 13 ca sa scape de mîna legii pentru aceste faradelegi. Cine-i sprijina pe astia sa fure in continuare nestingheriti sa nu-si spuna romăn . Justitia daca este corupta se poate redresa prin legi insa hotii nu trebuie scapati prin legi preferentiale. Si sa nu uitam ca sunt si judecatori onesti care au pronuntata sentinte terfelite de mediul public in scopul de a-si scapa clientii.
  Ca atare nici nu se pune problema de tradare sau atentat la securitatea natională ,este vorba doar de stoparea unei mîrsavii recunoscute partial de primul ministru si nimic altceva.
  Iar cei care s-au imbogatit punind ec.strategica la pamânt sa plateasca cu virf si indesat nu sa fie scapati prin OG 13 la miez de noapte. Poate ii acuza si pe astia ”avocatul ” lor preferat Lucescu precum la acuzat si pe Ceasescu. Ar merita din plin.

  RăspundețiȘtergere
 23. Ca fapt divers, dar ce poate urni o problema spinoasa si pentru MApN:
  https://www.dcnews.ro/protest-poli-i-ti-se-a-teapta-un-semnal-de-la-carmen-dan_532219.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mda! Asta este efectul OUG 9/2017, fosta OUG 57/2015, fosta OUG .../2014 si tot asa, din 2011 continuu!

   Intr-adevar, de la Legea 284/2010 au scapat majoritatea bugetarilor la noii coeficienti sau li s-au majorat salariile prin alte ordonante (cum ar fi OUG 2/2017) si legi. Doar militarii au ramas cu coeficientii din .... 2009. Indiferent de guvernare!

   Ștergere
 24. Sa cerem despagubiri pecuniale pentru toata macra pe care le-am bagat-o noi astora in cavitati orale, anale si din arsenalul de congelare familiala!

  RăspundețiȘtergere
 25. COPIAT DE PE CUCUVAIE
  I
  Blogger pop iuliu spunea...

  În data de 09.01.2017 s-a constituit un nou dosar (61D/2017) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 223/2015 (cauza Gabor Tiberiu Mihai).

  Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 223/2015 formează obiectul unui control de constituţionalitate.

  Instanţa de trimitere este Tribunalul Dâmboviţa. Cauza nu a fost suspendată.

  Dispoziţiile criticate au următorul conţinut normativ:

  Art. 28 (extras)
  (1)Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), în care nu se includ:
  e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă.

  Dispoziţiile din Constituţie în raport de care se va efectua controlul de constituţionalitate au următorul conţinut normativ:

  Art. 47
  (1)Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
  (2)Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.

  Art. 53
  (1)Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
  (2)Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

  RăspundețiȘtergere
 26. II
  Art. 115 (extras)
  (6)Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

  joi, februarie 09, 2017
  Blogger pop iuliu spunea...

  Noutati privind pensiile militare pe lista de Camerei deputatilor:
  - PL-x 39/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.110 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat la comisii
  01.02.2017
  - PL-x 42/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare la comisii
  01.02.2017

  joi, februarie 09, 2017
  Blogger Huhu Rezea spunea...

  @pop
  Cu siguranță ca domnul Gabor nu este un cititor al acestui blog dacă numai neintroducerea primelor în baza de calcul l-a nemulțumit.
  Asa cum am mai spus, articolul cu care s-ar putea obține o victorie la CCR este art. 30 al L 223/2-15, în formularea dată prin OUG 57/2015, cel prin care procentul de pensie a fost plafonat la 85%, procent în care au arestat și pensia suplimentară.

  Iata soluția Tribunalului Dâmbovița.

  Tip solutie: Amână cauza
  Solutia pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a disp. art.28 alin.1 lit.e din Legea nr.223/2015 fata de prevederile art.115 alin.6 Copnstitutie, art.47 si art.53 din Constitutie Acorda termen la data de 28.02.2017 pentru cand se vor cita partile
  Document: Încheiere de şedinţă 15.12.2016

  joi, februarie 09, 2017

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. @ tigri 3 9 februarie 2017, 21:31. Ai vise erotice, batrane! Legea 223/2015 NU va mai cadea niciodata! Poate fi modificata, etc. dar este exclus sa fie redesfiintate pensiile militare!

   Din simplul motiv, batrane, ca spre deosebire de precedenta abrogare, acum beneficiaza de pensii militare NU numai noi - cadrele, ci si soldatii si gradayii profesionisti. Adica ceva mai mult de jumatate din armata! Si asa pensiile lor militare au cuantumuri de ..ahat! Dar daca ii intorci la contributive, vor avea pensii maxim 1/2 din cele de acum de ...acat!

   Or daca tu crezi ca risca cineva sa isi puna in cap 1/2 de armata, adica pe SGP, visezi bureti! Sunt harsiti si incercati de asa natura, incat SGP protesteaza sau intra in greva in 2 timpi si 3 miscari. Intrucat au o viata asa de grea, cu solde atat de mici, incat singura lor motivatie care ii mai tine in armata este sa iasa cat mai repede, cu o pensie militara, chiar asa de ...ahat cum este! Daca vii tu acum si le iei si aceasta speranta a inecatului, se lasa cu mare scandal! SGP au o alta mentalitate: nici pe cea a ofiterilor care cica nu protesteaza in strada ca nu este ... demn! Dar nici pe a subofiterilor/maistrilor care sunt speriati de bombe prin traditie! Pur si simplu, SGP sunt in stare sa il ia de gat pe ministru sau pe orice guvern sau pe orice parlament, daca le desfiinteaza cineva speranta inecatului. Si care pt ei este pensia militara!

   Ștergere
  3. Aici nu-i vorba de desfiintare,este vorba de cuantumuri.
   Probabil pentru ca unii sa nu se uite cu binoclul la pensiile unor categorii se va face o noua reasezare astfel ca sa nu se ajunga la exagerari. Exagerari care au impus actualele restrictii cuprinse in art 28 si partial art.40. Depinde de pozitia ministerelor si a MF.

   Ștergere
 27. @ All. Atentie ce spune userul Calin 9 februarie 2017, 19:31. Ne priveste si pe noi! Politistii vor sa protesteze! Era si cazul. Dar stiti pentru ce? Pt. ca militarii si politistii sa NU mai fie luati de 6. Este vorba de NERESPECTAREA Legii nr. 284/2010 a salarizarii unitare privind coeficientii de salarizare pt. armata! Dupa cum stiti, desi legea este in vigoare din 2011, toate guvernele au emis o ordonanta anuala prin care au mentinut coeficientii de salarizare pt. armata, tot pe cei din legea precedenta (Legea 138/1999).

  Multi cunosc ca NU se aplica niciunui bugetar coeficientii de salariare din Legea nr. 284/2010. Ceea ce este fals! Ordonantele anuale "au scapat" de fapt in fiecare an cate o categorie la noii coeficienti sau au inventat deiverse majorari tot pt. alte categorii. Armata ramanand mereu pe loc! De exemplu, OUG 2/2017 a majorat salariile in administratie si la ... artisti. Plus majorarea din invatamant cf. OUG 20/2016. Plus la medici ...etc.

  Asa ca de interdictiile aplicarii Legii 284/2010 au scapat majoritatea bugetarilor la noii coeficienti sau li s-au majorat salariile prin alte ordonante Doar militarii au ramas cu coeficientii din .... 2009. Indiferent de guvernare!

  La modul punctual, politistii vor sa protesteze contra efectelor OUG 9/2017 - care mentine coeficientii de salarizare pt. armata la nivelul anului 2009, fosta OUG 57/2015, fosta OUG .../2014 si tot asa, din 2011 continuu!

  Cu ce ar ajuta pensiilor militarilor, ridicarea embargoului privind coeficientii de salarizare pt. cadrele active? Evident ca s-ar declansa o MARE actualizate a pensiilor militare, tradusa prin MAJORARE! Asa ca trebuie sa salutam initiativa politistilor! Daca nu cumva le baga pumnul in gat din nou propriii lor lideri. Care prin traditie nu protesteaza contra PSD, chiar daca OUG 9/2017 care mentine coeficientii pe loc, este emanatia ... PSD!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Liderii sindicatelor politistilor sunt toti cumparati la bucata de psd .Furtuna intr- un pahar cu apa.

   Ștergere
  2. Legea 284 nu este in aplicare pentru nimeni.
   Au fost doar majorari salariale in procente a brutului la salariile calculate la coeficientii din 20016 ,echivalenti cu,coeficientii din 2009.
   Majorarea salariilor politistilor si a militarilor a fost blocata de recalcularea pensiilor militare. Unele pensii militare depasesc salariile activilor similari in functie cu norma de hrana cu tot intrucît sporurile sunt limitate cf L284 la 30% si asta ainceput sa deranjeze.
   Majorarea salariilor activilor si politistilor presupune si actualizarea pensiilor cf art 60 ,lucru care probabil nu se doreste pina la finalizarea procesului de recalculare sau aparitia noii legi a salarizarii care va anula L 284.
   Unii militari au beneficiat de o crestere salariala mascata prin acordarea a 50% din salariul de merit introdus in solda de functie ca sa nu fie considerat majorare salariala si sa aiba legatura cu actualizarea de la art.60.
   In rest pauza in timp ce la prof., medici, functionari publici au fost majorate procentual salariilebrute, nu modificati coeficientii cf.L284.

   Ștergere
  3. @ tigri 3 10 februarie 2017, 06:41. Hai, mai la peste! Ma grabesc acum sa iti mura in gura! Dar ia sapa tu sa vezi ca personalul din administratia prezidentiala si guvernamentala, beneficiaza de coeficientii din L. 284/2010. Si parca si de la extrene. Inca din luna decembrie ... 2015, prin lege fosta ordonanta a lui Ponta.

   Pe de alta parte am spus ca neaplicarea acelor coeficienti a fost blocata pt. anumite categorii prin emiterea altor altor acte normative care au majorat consistent salariile altor categorii! OUG 2/2017 este doar un exemplu, ai citit-o? Sau NU ai auzit de salarii majorate in administratia, personalul de scena, invatamant si personalul medical? Deci, desi NU li s-au aplicat coeficientii L. 284, altor categorii li s-a creat privilegiul de a fenta neaplicarea! Militarii ... sula!

   Ștergere
 28. Hexi Pharma continuă.
  http://www.curentul.info/dezvaluiri/16763-noul-sef-al-corpului-de-control-al-ministerului-sanatatii-a-lucrat-la-serviciul-parcari-al-primariei-oradea

  RăspundețiȘtergere
 29. Introducerea unei noi legi de salarizare pt activi prin aplicarea art 60/legea 223/2015 inseamna atat o majorare cat si inghetare (pensii recalculate mai mici dar pastrarea in plata a cuantumului avantajos) a unor pensii militare actuale . Mai precis se va produce o aplatizare a pensiilor, pt aceeasi functie si grad din cele 6 luni alese pt baza de calcul.
  Inghetarea pensiilor va apare in primul rand la cei iesiti dupa 2011 pe functii crescute artificial de oprea si acum date in jos la nivelul piramidei pe functii si grade de tip NATO.
  Ex cdt de B cei care au iesit dupa 2011 de pe fctie de col, actualizarea se va face la nivel de lt.col.
  Cititi cu atentie M25/2016 anexa nr.2 care prevede ca actualizarea se face cf prevederilor legale in vigoare la data prevazuta de lege la data actualizarii pensiilor.
  Obs la data actualizarii pensiilor fctia de cdt de B este de lt.col.
  Un alt exemplu de inghetare a pensiilor este dat de cei cu sporuri multe, pt ca in noua lege de salarizare se vor limita sporurile probabil la 30%, aviz amatorilor cu spor pana la 50% pt lucrari de exceptie.
  Mai sunt si alte situatii de inghetare a pensiilor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa sa fie! Pana la urma, face parte din normalitate. Daca tot vrem uniformizare nord-coreeana, nu se poate altfel! Ca daca eram in SUA sau intr-o alta tara real democratica, fiecare ar fi murit cu legea in baza careia a iesit la pensie, D. 214/1977, L. 164/2001, L. 263/2010 sau L. 223/2015. Dar daca noi vrem uniformizare retractiva, este imposibil sa nu se intampla si ceea ce ai descris!

   Ștergere
 30. @Luna aceasta se vor stabili bugetele salariale pe categorii si automat se va anula / scoate art 40 din OUG 57/2015 deoarece nu are ce cauta un articol referitor la pensii intr-un OUG referitor la salarii. In acest caz Legea 223/2015 isi va recapata forma originala si "imbracata" in completarile si modificarile stabilite in Senat, coroborate cu amendamentele stabilite pe comisiile camerei deputatilor, se va face, in sfarsit, dreptate. Mastodontii din MApN se vor opune , de aceea este necesara demiterea si schimbarea tuturor celor care ILEGAL au blocat Legea 223 in forma publicata in MO.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Aproape ca este exclus! OUG 57/2015 se refera la amanari/modificari/prorogari ale unor cheltuieli bugetare, din care fac parte si salariile, nu doar salariile. Si cum pensiile militare sunt de achitate de la bugetul de stat ... slabe sanse sa dispara Art. 40.

   Pe de alta parte, daca dispare Art. 40, cei pensionati inainte de 2011, ajungem in situatia initiala a L. 223/2015. Raman in plata vechile pensii contributive si nu mai ramane decat sa asteptam singura modalitate permisa de L. 223/2015 in ORIGINAL sa ne fie transformate pensiile contributive in militare (in afara de rebotezare): recalculare. Cum L. 223/2015 in ORIGINAL induce ca termenul de recalculare pt. cei pensionati pana in 2011, este acelasi cu ACTUALIZAREA, nu ne ramane decat sa asteptam sa fie majorate soldele militarilor activi sa poata fi declansata ACTUALIZAREA! Adica mult si bine!

   Apoi va mai surveni un alt mare scandal! Dar prin recalcularea deja efectuata, au fost majorate anumite pensii si s-au primit si diferenele aferente! Scoaterea Art. 40 din OUG 57/2015 ii obliga pe cei in cauza sa revina la pensiile dinainte de L. 223/2015 si sa dea si banii inapoi!

   Scoaterea completa a Art. 40 din OUG 57/2015 poate avea ca substrat alta smecherie! Dar finantistii si juristii din comisii stiu precis ca in acest mod se exclude recalcularea pensiilor pt. cei pensionati pana in 2011, pana cand va exista vreodata o actualizare a pensiilor urmare a majorarii soldelor. Adica pana cand se vor majora soldele, adica la ... ulivara, guvernul ramane cu bani in plus la buget care vor fi alocati spre alte ... prioritati! Iar cei pensionati pana in 2011, ramanem cu destu' in gura!

   REPET! ANULAREA/SCOATEREA COMPLETA A ART. 40 DIN OUG 57/2015, NASTE DOAR MONSTRI! PT. A NU SE INTAMPLA CELE MENTIONATE, ESTE NECESARA MODIFICAREA LEGII 223/2015 PRINTR-UN ALT NORMATIV (CHIAR SI OUG), CARE SA SUPLINEASCA INSTANTANEU URMARILE RECALCULARILOR DEJA EFECTUATE IN CAZUL ACELOR PENSII DEJA MAJORATE! IN CAZ CONTRAR, IESIE MAI RAU DECAT FARA ART. 40.

   Ștergere
  4. Rxxxx .Numai manipula prostimea. Daca dispare art 40 nu se da nici un ban inapoi.Chiar daca se modifica prin lege OUG 57 art 40 si- a facut deja efectul.Modificarea sau anularea art 40 poate avea efect doar in viitor .Nici o lege sau OUG nu e retroactica cu exceptia legilor penale.

   Ștergere
  5. @ Parintele Vasile 10 februarie 2017, 16:01. Tu spui povesti teoretice despre retroactivitate! CCR a stabilit altfel! Daca se anuleaza efectiv Art. 40, nemaivand baza legala toate sumele primite de tine se numesc incasate necuvenit. Iti trimit o somatie de executare silita si recupereaza acele sume in 2 timpi si 3 miscari, prin popriri de 1/3 din pensie pana dai tot inapoi!

   CCR a stabilit o intoarsa ca la Ploiesti privind retroactivitatea! Cica nu e nimic retroactiv ca sumele ti se restituie de fapt in viitor. Chiar daca diferentele provin din trecut!

   Asa a fost si cu desfiintara pensiilor militare! Chiar daxa eram deja pensionati in baza L. 164/2001, jhidanii de la CCR au zis ca nu e nimic retroactiv ca ni se desfiinteaza pensiile militare! Ca desfiintarea opereaza numai din ziua urmatoare. Desi asta a fost retroactivitate pana in panzele albe!

   Apoi ca sa ne faca sa dam si bani inapoi, au inventat OUG 1/2011, ne-a bagat o recalculcare scurta si am dat banii inapoi constituiti ca diferente intre pensiile militare desfiintate si cele contributive bagate pe gat cu forta.

   Deosebirea dintre mine si tine, este ca eu am trecut prin chestii din astea! Precedentul fiind creat, la anularea Art. 40 NU mai exista nicio baza legala pt. pensiile recalculate majorate si toate diferentele le dai inapoi! Cash sau prin popriri de 1/3 din pensie. Este exact cum am patit eu in procese: fondul mi-a dat castig de cauza si am primit toate diferentele cash, iar la apel am pierdut si m-au executat silit sa dau diferentele inapoi.

   Asa ca daca esti in situatie, si se anuleaza Art. 40 definitiv, esti bun de plata!

   Ștergere
 31. DE unde aveti informatia aceasta, ca ati vazut caanul trecut era gata gata sa razbim si totul a ramas poveste . Inca ceva ,au intrat cumva pensiile pe luna aceasta la vreo banca , fiindca la cec , nu

  RăspundețiȘtergere
 32. si cine sa ii demita ? scrieti asta noului ministru

  RăspundețiȘtergere
 33. APROPO de... art 40 din OUG-57/2015, cel care face tandari legea pensiilor militare si care ne ciunteste din drepturile ce ni se cuvin si care in paralel cu toate celelalte legi si prevederei referitoare la pensii ale altor categorii prevad ca baza de calcul TOATE VENITURILE dintr-o anume perioada, numai noua militarilor ne sunt blocate multe dintre venituri si nu sunt introduse in baza de calcul, sau peste baza. O alta discriminare se refera la drepturi stabilite pe alte legi ,precum OMM si PS care ar trebui adaugate bazei de calcul , baza micsorata prin procente mult sub 100%...
  Uitati ce spune Constitutia Romaniei:
  "

  Constitutia Romaniei Art.115

  CONSTITUTIA ROMANIEI

  TITLUL III – AUTORITATILE PUBLICE

  CAPITOLUL IV: RAPORTURILE PARLAMENTULUI CU GUVERNUL

  ARTICOLUL 115 – DELEGAREA LEGISLATIVA

  Art. 115: Delegarea legislativa
  (1) Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice.
  (2) Legea de abilitare va stabili, in mod obligatoriu, domeniul si data pana la care se pot emite ordonante.
  (3) Daca legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobarii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la implinirea termenului de abilitare.
  Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.
  (4) Guvernul poate adopta ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand obligatia de a motiva urgenta in cuprinsul acestora.
  (5) Ordonanta de urgenta intra in vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
  Camerele, daca nu se afla in sesiune, se convoaca in mod obligatoriu in 5 zile de la depunere sau, dupa caz, de la trimitere.
  Daca in termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizata nu se pronunta asupra ordonantei, aceasta este considerata adoptata
  si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea in procedura de urgenta.
  Ordonanta de urgenta cuprinzand norme de natura legii organice se aproba cu majoritatea prevazuta la articolul 76 alineatul (1).
  (6) Ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica.
  (7) Ordonantele cu care Parlamentul a fost sesizat se aproba sau se resping printr-o lege in care vor fi cuprinse si ordonantele ale caror efecte au incetat potrivit alineatului (3).
  (8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, daca este cazul, masurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei.

  #
  Avem sperante ca ni se va face dreptate acuma , pana la sfarsitul lunii cand se va discuta OUG 57/2015 referitor la unele masuri fiscal-bugetare referitoare la salarizarea unor categorii de bugetari si cand ,in mod logic, articolul 40 se va anula deoarece este un articol referitor la pensii introdus fraudulor intr-un OUG referitor la salarii.
  Daca va fi asa Legea 223 va reveni la forma adoptata de Senat cu adaugirile si amendamentele stabilite de comisiile camerei deputatilor.
  DOAMNE AJUTA!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu se fac presiuni, nu se va intampla nimic.

   Ștergere
 34. @Gelule, nu stiam ca te numesti si TOMA(cel din Biblie)...pai am specificat :"cu modificarile adoptate de Senat si cu amendamentele din Comisiile CD"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu am citit si asta "in mod logic, articolul 40 se va ANULA deoarece este un articol referitor la pensii introdus fraudulor intr-un OUG referitor la salarii".

   Nu eu am zis asta!

   Ștergere
 35. Nu am primit recalcularea dar a intrat pensia pe feb.Fara CASS si cu deducere 2000lei.Acum e simplu de calculat de oricine....stiti desigur

  RăspundețiȘtergere
 36. Nu mi-am putut explica cum un inginer militar de teapa lui manipulare & dezinformare = tigri2 = avianyc poate sa debiteze asemenea ineptii si sa lupte direct impotriva Guvernului Grindeanu, care i-a marit drepturile nete de pensie.
  Dar mi-a oferit singur raspunsul: a avut spor de incordare psihica.
  Ce structuri ofera acest spor ?
  Am auzit ca manifesta zilnic pe Podul Minciunilor din Sibiu ca la domnia sa sa nu i se anuleze CASS si impozitarea doar peste 2000 lei.
  Doreste in cazul domniei sale, aplicarea prevederilor legale a guvernului ciolosi=iohannis. Asa sa-i ajute Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
 37. AORR, ANCMRR, SCMD au facut vreo adresa la Parlament ori la Guvern? Eu cred ca nu. Inca nu-i foarte tarziu.

  RăspundețiȘtergere
 38. Mos Alecu
  https://www.facebook.com/iliuta.ursuleanu/posts/1950594661841761?comment_id=1950606871840540&notif_t=feed_comment&notif_id=1486739899277100

  Poate-si face cineva pomana si-i transmite năucului...

  Ca-s multi năuci pe net ... stiu ! Ca multi năuci de pe net se dau si invatatori ... o stiu si pe asta !
  Un astfel de năuc se tot dă-n stambă pe bloaga ... ca_cum_ca : "Inghetarea pensiilor va apare in primul rand la cei iesiti dupa 2011 pe functii crescute artificial de oprea si acum date in jos la nivelul piramidei pe functii si grade de tip NATO.
  Ex cdt de B cei care au iesit dupa 2011 de pe fctie de col, actualizarea se va face la nivel de lt.col.
  Cititi cu atentie M25/2016 anexa nr.2 care prevede ca actualizarea se face cf prevederilor legale in vigoare la data prevazuta de lege la data actualizarii pensiilor.
  Obs la data actualizarii pensiilor fctia de cdt de B este de lt.col." .

  Problema pusa de nauc este "pi' dos" fata de ceea ce s-a mai discutat p'icișa ... https://www.facebook.com/iliuta.ursuleanu/posts/1908173139417247 .... Acolo era vorba despre "actualizarea" functiilor TRANSFORMATE din "mai mici" in "mai mari" ...
  " ---- la chestia cu coeficientul cdt.R cu cel al cdt.Bg ... Din aceeasi cauza din care nu se echivaleaza coeficientul comandantului de armata de arme intrunite (din trecut) cu cel al comandantului de divizie (din actualitate) , acestia avind aceleasi "atributii" ; sau cel al comandantului comandamentului infanteriei si tancurilor cu nimic - pentru ca acel comandament nu mai exista ...

  ---- venind cu picioarele pe pamint ... echivalarea functiilor se face prin echivalarea elementelor specifice (alea enumerate acolo) , nu pe baza "istoricului" intimplarilor petrecute cu acele functii , esaloane ...
  ---------- pina prin 1994 soldele de functie erau "departajate" , pe grade , prin clase de salarizare ; de ex. functie de maior , cls. 6-8 (of.3 la R - cls.6 ; of.3 la D. - cls 7 ; sef st.mj.B. - cls.8 ....)
  ---------- din 1994 soldele de functie erau "departajate" , pe grade , prin coeficienti de ierarhizare a soldelor de functie ; exemplul de mai sus devine : functie de maior , coef.ierarh.s.f. 2,4 - 2,7 (of.3 la R. - c.i.s.f. 2,4 ; of. 3 la D. c.i.s.f. 2,6 ; sef st.mj.B. - c.i.s.f. 2,7....)
  ---------- din 2007 coef.de ierarh. a soldelor de functie s-au majorat ; exemplul de mai sus devine : functie de maior , c.i.s.f 3,8 - 4,1 (of.3 la R. - c.i.s.f. 3,8 ; of. 3 la D. c.i.s.f. 3,9 ; sef st.mj.B. - c.i.s.f. 4,1....) . Acestia fiind c.i.s.f "in vigoare" la 01.01.16 ... si astazi ...
  ---------- echivalarea despre care vorbeste se intimpla dupa cum urmeaza :
  ------------------- impricinat , cu cele 6 luni din 1993 , solda de functie de mr. cls. 6 ; actualizat (la 01.01.16) , solda de functie de mr. c.i.s.f. 3,8
  ------------------- acest c.i.s.f se inmulteste cu 197,3387 (valoarea de referinta sectoriala valabila in ian.2016 ... si astazi) si rezulta solda de functie actualizata la data de 01.01.16 , pentru functia indeplinita in 1993 , echivalata prin elementele specifice .

  ---- pentru situatia in care niste functii au fost "transformate" se considera a fi vorba despre doua functii diferite : una este aia de dinainte de "transformare" si alta este aceea de dupa ... Impricinatul trebuia sa-si aleaga functia cea mai mare dintre cele doua ... Impricinatul care "n-a prins" transformarea functiei lui ... asta-i situatia ... inseamna ca a fost pe functia "mai mica" !"

  Pentru completarea eventualelor curiozitati cititi si comentariile de la adresa indicata ...

  Năucul despre care vorbim propovaduieste actualizarea functiilor transformate din "mai mari" in "mai mici" ...
  Demonstrarea "năucelii" lui este aceeasi ca mai sus !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai dreptate dar tot sunt niste anomalii.In 1997 solda de comanda procent 6,2%.In 2009 ,45%.In 1997,indemnizatia de dispozitiv 18%.In 2009,25%.Alte sporuri.In 1997 ,ciuciu.In 2016 cat cuprinde.Si atunci te intreb.Cel pensionat in 2016 are 2 perechi si cel pensionat in 1997 are numai o pereche?Si in asta consta mizeria.

   Ștergere
 39. @Gelu spunea:"R-2650010 februarie 2017, 10:18

  Aproape ca este exclus! OUG 57/2015 se refera la amanari/modificari/prorogari ale unor cheltuieli bugetare, din care fac parte si salariile, NU DOAR SALARIILE"
  Eu spun:"Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 privind SALARIZAREA personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare"
  ATAT si la vara... cald.
  Adio ma!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai ai spus singur! ... "măsuri fiscal-bugetare". N-am nicio treaba ca nu tin cu talharii, dar Art. 40 chiar este măsura fiscal-bugetara. Scriptic au dreptate, si nu le avem ce le face. Jhidanii gandesc perfect de perves!

   Ștergere
 40. Am ridicat pensia pe aceasta luna de la M.I. Nu sunt bagati si banii de la CASS. Mai sunt cazuri asemanatoare ? Dar, mai bine vad cuponul cand vine si ma lamuresc,in clar. Sa vad,ca luna trecuta nu am primit cuponul Va multumesc George

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. esti "dus cu capul"??sau esti instigator?
   repet:am un singur partid ROMANIA

   Doru Serban10 februarie 2017, 16:08
   Nu am primit recalcularea dar a intrat pensia pe feb.Fara CASS si cu deducere 2000lei.Acum e simplu de calculat de oricine....stiti desigur

   Ștergere
  2. S-ar putea ca userul George să aibă dreptate. Și mie mi-au intrat banii prin BRD FĂRĂ deducerea de 16% din suma ce depășește 2000 lei și CAS. Suma intrată este identică cu cea din ianuarie 2017. Aștept să văd datele înscrise pe cuponul aferent lunii februarie.

   Ștergere
 41. despre "nauc"
  adica eu cand aveam functie de lt.col, aceasta se transformase deja in functie de cpt.(cu conditia ca cel care va veni pe functie o va avea de cpt....cel ca mine care eram deja lt. col. asa era asa ramaneam asa am iesit la pensie)Asa este si acum
  Deci sa revin: naucul incearca sa imi spuna ca daca sunt lt.col. voi avea pensie de cpt.??? sigur asta e NAUC!! ca tembel parca e un termen mai dur,dar nu depaseste realitatea
  Deja ma vad degradat in functie si grad datorita unor nauci...rad de nu mai pot din cauza prostilor.Las' ca-i bine si asa! Ne mai distram cu ideile idioate ale unora

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Gresit. Nu esti degradat din grad daca functia pe care ai avut-o prevede gradul de capitan.Doar la actualzare vei primii banii de pe coeficientul actual( probabil mai putini doar daca functia actuala are coeficient mai mic).Gradul ramane .Mos Alecu are dreptate.

   Ștergere
  2. Calugare PM!
   Ai turnat plumb in cap.....aveai si unde!
   Coeficientul functiei este dat de denumirea ei si nu invers!
   Asta este!

   Ștergere
 42. Care nu ati ametit de tot! Ce ziceti, Art. 66 din Proiectul de lege privind bugetul de stat, amana cumva pana in trim. IV 2017 si plata diferentelor rezultate din actualizarea grupelor de munca? Eu zic ca da!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Logic.De unde crezi ca s-au dat de la buget bani pentru pomeni si s-a asigurat cresterea salarilor in invatamant si sanatate ?La MF se jongleaza cum vor cu banii chiar daca ( teoretic) sunt capitole bugetare separate .Iti amintesti cum facea Ciolos (la sfarsitul anului ) rectificari ''pozitive'' (de miliarde) in timp ce bugetul era pe minus la incasari inca din iulie 2016 ?S-a luat vreo masura ? A fost demis cineva?

   Ștergere
  2. In procesul de recalculare a pensiilor pe art. 109 pot apărea sume în plus și din modificarea grupelor de muncă, e drept că nu la toți căci mare parte au deja pe vechile decizii vechime cumulată ce depășește posibilitățile de valorificare ale legii 223, deci și acestea intră tot în aceleași diferențe de pensie doar că pensia recalculată cu nr. xxxx/2, mai mare sau la fel cu prima deczie de recalculare, intră în plată începând cu luna februarie sau următoarele funcție de luna când s-au făcut cererile pentru grupe de muncă, la cei care au făcut. Până când au fost scoase vechile tabele de pe site-ul CPS erau, la 22 noiembrie, 42.944 cereri depuse.
   În legea bugetului de stat pe 2017, în forma aprobată de parlament și care urmează a fi promulgată, conținutul articolului 66 a fost renumerotat cu numărul 67.
   Art. 66 menține numărul de posturi ale clerului ce primește de la buget sprijin la salarizare la nivelul lui 2016.
   http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2017/pr007_17.doc;1.pdf

   Ștergere
  3. desigur,sigur,absolut DA! gata ca mi-am terminat "stocul" de cuvinte pe ziua de azi.
   PS ....din pacate iti dau dreptate.E "batut in cuie"

   Ștergere
 43. @ tehnocrat
  Poate vrei să-ți fac o reclemație la CCR precum că acordarea grupelor de munca retroactiv pentru pensionarii lui Boc de la Cluj ar fi neconstitutionala.
  Așa că baga lustru cu cremă de ghete la statuia lui Mathias Rex pînă ma răzgîndesc.
  Si lasa totul în voia Domnului !

  RăspundețiȘtergere
 44. https://www.cititulnudoare.ro/veste-ingrijoratoare-din-germania-banca-centrala-isi-retrage-rezervele-de-aur-din-america/

  RăspundețiȘtergere
 45. @ tehnocrat 10 februarie 2017, 08:39

  MANI _MANI _PULA _re a la Cloj
  si-un PRAZ de tiliorman
  Doar ATÎT !

  RăspundețiȘtergere
 46. 1.strategia fiscal-bugetară – documentul de politică publică ce stabileşte obiectivele şi priorităţile în domeniul fiscal-bugetar, ţintele veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat şi ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, precum şi evoluţia soldului bugetului general consolidat

  RăspundețiȘtergere
 47. @ Tehnocrat, Mares si nu in ultimul rând Huhurez.

  Puteti voi screme o dezmintire credibila despre cine îsi bate joc de pomanagii de la Cotroceni adusi cu autobuzele pentru 100 lei ca sa behaie.
  Si nu va intreb întîmplator.

  Ieri seara cineva i-a pus în mîna unui demonstrant o pancarta cu o lozinca scrisa în engleză.
  Un report de la DIGI 24 îl întreaba.
  - Nene pentru ce demonstrati ?
  - Vrem demisia presedintelui
  - Dar pa pancarta ce ati scris ?
  - Draga nu stiu fiindca nu știu citi.

  Ce zice-ti voi cind face asta inconjurul lumii ?

  Sustineti dreptatea si adevarul ! Nu sustineti hotia , jmecheria si luatul de proști a romănilor onești!
  Altfel veti fi mereu niste farisei ordinari !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu stie sa citeasca inseamna ca e prost pentru ca a fost pacalit de un ''smecher '' ? Omul ala nu are si el dreptul sa protesteze impotriva nazistului tradator de colonie ? Mai ales ca nu a dovedit nimeni ca la protestul de la Cotroceni s-au primit bani.La protestul din piata Victoriei s-au primit bani oficial (platindu-se ziua de munca de catre corporatii experte in evaziunea fiscala ).Pe semnatura.

   Ștergere
  2. Tigri 3 am inteles ca tu ai returnat suma primita in plus comparativ cu cea primita in ianuarie pe motiv ca este de la PSD+ALDE.
   Popa zice sa fie primita .
   Poate ne luminezi si pe noi privind realizarile notabile ale lui Malai Mare
   in 2 ani.Tu ce drapel ai arborat?Am vazut in piata si drapele ale Frantei,Germaniei,Italiei si Canadei.

   Ștergere
 48. Sunt pareri diverse, dar eu sunt sigur ca actualizarea pe art.60/legea 223/2015 nu va folosi aceleasi eleme ca recalcularea pensiilor pe art.109/110 din lege.
  Va dau mai multe motive:
  - dispare salariul de merit, credeti ca cei care l-am avut ne da in pkus 15%-20% fata de cei care ies dupa august 2017 cand nu se mai regaseste acesta ?
  - se limiteza indemnizatia de comanda posibil la 15% si noi care am avut 45% ramanem cu acest procent iar cei care ies la pensie dupa noua lege de salarizare vor iesi cu 15% ?
  - daca la noi o gradatie a fost 6% si dupa noua lege va fi 2,5% noi ramanem cu 6% pt o gradatie iar cei care ies in viitor vor primi 2,5% ?
  - acelasi lucru se poate spune si de sporul de dispozitiv
  - credeti ca de ex din trei cdti de B (acelasi B aceeasi UM) care s-au pensionat in 2009, 2012 si cel ce se va pensiona in 2017, cel din 2012 va fi actualizat pe fctie de col iar ceilalti pe lt.col ?
  Obs. Poate nu stiti ca fctiile de la lt.col. inclusiv in sus vor fi prevazute doar cu academie militara. Nu va doresc, dar reflectati si la posibilitatea actualizarii pe art.66 tinadu-se cont la ofiteri si de nivelul de pregatire. Da, la recalculare s-a facut o derogare, dar, nu bag mana in foc ca se va face si la actualizarea pe art.66.
  In rest, ceasuri bune, bucurati-va de cresterea netului facuta de Guvernul Grindeanu si mergeti in piata si cereti demisia acestuia, daca atata puteti sa pricepeti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am onoare sa va salut!
   Am făcut eu o simulare prin diminuare sporurilor așa cu ați arătat si dumneavoastră. Pornind de la noile solde de funcție si grad, care pentru ofițeri sunt cu circa 200% mai mari decât cele actuale, solda lunară bruta rezultata este cu puțin mai mare decât cea actuala.
   Marea nedumirire, așa cum o enunțați si dumneavoastră, este determinata de modul in care vor fi avute in vedere procentele sporurilor in cazul celor care beneficiem de pensii militare.
   Conform actualei Legi, la calculul /recalcularea pensiilor au fost menținute sporurile la procentele pe care cei in cauza le-au avut in cele 6 luni alese, asta convenind desigur legiuitorilor întrucât atât numeric cât si procentual sporurile au fost mai mici decât cele actuale.
   Părerea mea este ca in eventualitatea unei noi legi a salarizării cadrelor active se va modifica si legea pensiilor militare.

   Ștergere
 49. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 50. M-am uitat pe cps.mapn.ro
  Salariul net , ianuarie 2017 la ofiteri functii de comanda : max = 5510 lei, minim = 3205 lei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Recomandare.
   Consultați declarațiile de avere a cdt.,prof universitar.,conform.universitatea.din Academiile militare inclusiv ATM și vedeți salarii.
   O să înțelegi de ce art 40 a eliminat plata cu ora din baza de calcul.

   Ștergere
 51. Pe ancmrrcturzii.ro am gasit un sondaj de opinie privind recalcularea pensiilor pe legea 223/2015:
  Pensie recalculata
  - mult mai mare(peste 50%)=13.79%
  - semnificativ mai mare (intre 25%-50%)=28,16%
  - mai mare (2%-25%)=28,16%
  - aproximativ egala (-1%-1%)=8,05%
  - mai mica (-2% si -25%)=13,79%
  - semnificativ mai mica (-25% si -50%)=4,6%
  - mult mai mica (sub -50%)=3,45%
  Obs. La acest sondaj au participat si piloti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. S,au recalculat peste 1/3 din pensiile MApN dar in sondajul respectiv sunt doar cca 200 participanti,pt. o mai mare acuratete camarazii recalculati ar putea apasa o tasta acolo ca acei colegi fac treaba f. buna.Cei care suntem pe stand-by nu o sa va cerem bani imprumut !

   Ștergere
 52. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 53. Buna dimineata!
  Se pare ca dl. col. Mares nu poate sta departe de camarazi chiar daca in ultimul timp e cam suparat si putin dezorientat.
  Nicaieri nu este ca acasa chiar daca acum familia este cam dezbinata.
  Asa se intampla in preajma marilor evenimente din istoria unei natiuni, intervine emotia... :)
  Eu ii urmaresc postarile cu placere si interes ( altfel spus, sunt cu ochii pe dumnealui ca pe butelie ) chiar daca uneori ma gratuleaza cu apelative deloc magulitoare.
  Ce ma deranjeaza cu adevarat este ca uneori cand scrie DINAMO foloseste tasta U in loc O.
  Bill Shankly, o legenda in lumea fotbalului spunea:
  "Unii oameni cred că fotbalul este o chestiune de viaţă şi de moarte. Sunt foarte dezamăgit de această atitudine. Vă pot asigura că fotbalul este mult, mult mai mult decât atât." :)
  Cand vine pe la Pontul Euxin sa-si intalneasca amicul, pe Paisie, acest Rasputin de Dobrogea, poate ma invita si pe mine. :)
  As fi onorat sa-l cunosc, la un pahar de Murfatlar si o tochitura dobrogeana. :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Posibil sa-l invit pe Mares la pescuit pe iahtul meu personal cu numele Ioana 23 ( (facut de mine in 4 ani ) ancorat acum in portul Tomis .Cu escala in comuna Corbu.Asta daca nu are rau de mare .Dar si pentru asta am pastile.Reddog daca Mares te vrea nu e problema puteti veni amandoi.Pe yaht incap lejer 5 persoane.O singura conditie fara telefoane ca de restul ma ocup eu.Putem ancora pe price plaja sa pescuim si sa vorbim linistiti.

   Ștergere
  2. Redule.suparat da. Dezorientat nu.
   Au fost timpuri si ma rele...
   Sunt convins ca nu ma pot pune cu prostii cu atat mai mult cu cat prostul cu ceva scoala!
   Ma gasesti la Corbu...aproape de plaja...prscuiesc, vanez, pun capcane....laturi. Traiesc ca un amish si tin legatura cu lumea cu o statie Pantzer!
   U....semnifica urletul lupilor!
   Si ador rau pe cei care primesc mariri fi la pensie si apoi injura ca birjarii! Ca nimeni nu aduce bani de acasa...asta este o alta poveste dar tehnokratii duceau acasa!
   Chiar...cu 1-2 exceptii sunt in somaj?
   PS
   Pt lamuriti: unii au ramas 1-2 ani pe functii mai mici gradlui sau pana la pensionare...ca masira sociala, pastrand coeficientii avuti anterior! Nu mai dezvolt.....dar cineva trebuie sa spuna sa nu-si faca iluzii, pt ca acele situatii erau exceptii! Ekivalarea se face pe titulatura functiei din stat nu dupa exceptia de conjuctura sociala!
   Cam mult scris...dar esti unul cu care se poate conversa....exceptie facand mankurtii...incepand cu prima litera a alfabetului!

   Ștergere
  3. Patriarh UL2
   Nu am rau de mare....2 saptamani am stat in submarin....in imersie, tocmai pe la Stavanger!
   Daca ai ambarcatiune...punem tricolorul pe I. Serpilor!

   Ștergere
  4. Vorbim .Pe Insula serpilor nici o sansa.Daca te apropii mai mult de 12 Mm te avertizeaza radio ( can 16) sa pleci urgent.Ucrainienii au radare militare puternice acolo .Din larg de vad numai stanci.

   Ștergere
 54. Ai dreptate MAREŞ " echivalarea se face după titulatura funcţiei din stat" . Eu am avut funtia de colonel iar recalcularea mi s-a făcut pe lt. col. urmând ca actualizarea să mi se facă din nou pe colonel pentru că între timp funcţia mea după ce scăzuse la lt.col. a crescut la colonel. Dacă ai fost cdt. B pe functie de col. iar functia a devenit de lt.col. actualizarea pensiei ţi se va face pe lt.col.

  RăspundețiȘtergere
 55. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este simpatic si decent in relatiile cu alti useri, chiar nu inteleg ce ai cu el!? Ca ii face ca la usa cortului pe unii din politica, este treaba omului!

   Ștergere
  2. Stii ce ma deranjeaza? L-a depasit pe cosmonautul de la Baiko(k)ur, acel avyamuc de Sighii, ca nici de ala nu scapi ca de raie cand incepe sa scrie tot felul de ineptii.

   Ștergere
 56. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 57. De la 1 iulie a.c.creste punctul de pensie la 1000 de lei.Am o intrebare:cei carora nu li s-a recalculat pensia conform 223,vor primi pensia conform 263 cu valoarea punctului de pensie de 1000 de lei?
  Daca ei primesc,cei carora li s-a recalculat pensia primesc si ei sau nu?Daca nu ,nu cumva se creeaza o discriminare?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu mai exista legatura cu punctul de pensie, numai cei care au iesit la pensie dupa 01.01.2016 si au ales Legea 263.

   Ștergere
 58. Dogaru da ca sigura ca va exista un MOMENT CULMINANT AL INSURGENTEI ANTINATIONALE IN
  PERIOADA 10-15 MARTIE 2017. Asta corespunde cu Ziua Ungariei. Si ma tem ca de aceasta data, este foarte posibil ca Dogaru sa aiba dreptate. http://sindicatulcmd.blogspot.ro/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dogaru este rusofil si nu este o noutate ce jocuri face.
   Cu oameni de tipul lui e o mare problema, Romania membru NATO plateste pensii ( si salarii ) unor tradatori rusofili.
   Cu ungurii care ar fi noutatea ca isi doresc autonomia unui " Tinut Secuiesc" ?
   Problema ar fi cu romanii din Ardeal care deja sunt scarbiti de politica de ciocoi de tip nou a infractorului Dragnea&Co
   Raman la parerea ca acest Dragnea este inamicul public nr 1 al Romaniei si va risca sa arunce Romania in aer pentru a-si scapa pielea.

   Ștergere
  2. Se crucesc analistii de pe televiziuni la ce debitează dogaru.

   Ștergere
  3. @ tigri 3 12 februarie 2017, 06:25. Nu comentez legat de Dogaru. Dar mai distreaza ceva la tine! Cica "analistii de pe televiziuni" ... Cea mai tare ocupatie de taiat frunze la caini din Romania! Intra in aceeasi categorie cu "analistii politici". "Analistii" astia sunt niste terchea-berchea, care nestiind sa faca nimici concret in viata, indruga ... analize!

   Ștergere
  4. @ tigri 3 12 februarie 2017, 06:25. Si acum! Tu fiind cam izolat pe unde traiesti pe acolo, iti sugerez ca pe 15 martie sa iesi la o plimbare prin Harcov. Vor fi ca in fiecare an mari manifestatii din alea de circ cu husari mustaciosi in stare bahica, steaguri cu roata pe ele asemanatoare celor tiganesti, discursuri mitice, Ungaria mare ...bla...bla...

   Asa ca sa iti dovedesti patriotismul, infinge-te intr-una din gloatele care isi serbeaza Ungaria aia a lor care de fapt nu a fost niciodata mare si ia tu scoate tu un steag ... romanesc! Si apoi sa ne povestesti experienta ... daca mai apuci!

   Ștergere
  5. @ reddog 11 februarie 2017, 22:00. Imi atrage atentia lejeritatea omului fara griji, aflat la sute de kilometri de Harcov. Transpusa in expresia "Cu ungurii care ar fi noutatea ca isi doresc autonomia unui " Tinut Secuiesc" ?

   Nu, nu este nicio noutate! Numai ca se pare ca ai uitat sau nu ai stiut niciodata, cum in 1990 putin a lipsit sa ramanem fara minim 3 judete. Poate iti aduci aminte macar de la TV cele 2 saptamani de batalii, evenimentele de la Tg. Muresc. Locuiam in zona atunci. La acea vreme a restabilit ordinea armata! Pe mana lui Chelaru, caruia romanii ar trebui sa ii faca statuie.

   Problema astazi este ca au trecut niste ani, lucrurile au evoluat de asa natura, situatia tot tensionata este, insa problema cea mai grava acum este de fapt ca acum armata nici macar nu mai poate interveni. Decat "sub acoperire", altfel dau in noi cu tratatele internationale.

   In rest, apropo de lejeritatea afirmatie tale! Ia imagineaza-ti, de exemplu, sa fii tanar locotenent, in patrula in Harcov, intr-un oras intrat in transa urmare a excitarii etnice. Patrula fiind atacata prin surprindere de o mica hoarda cu sisuri, sabii si alte din astea! Membrii patrulei fiind inarmati doar decorativ, adica fara munitie, asa era ordinul. In sfarsit, toti membrii patrulei fiind cercetasi, mai stiau ceva bataie, ca sa nu spun ca de fapt toti erau practicanti de arte martiale, iar 2 erau asi! In final, patrula a invins, nu asa usor. Nu au fost pagube nici pt. Romania, nici pt. armata. Eventual doar pt. locotenent si un soldat, crestati un pic cu sisurile de hoarda in valtoarea inclestarii. Dar a trecut.

   In consecinta, ti-as sugera sa nu mai vorbesti de acea zona cu lejeritatea bucuresteanului aflat in 1990 la 400 km departare de bataliile de la Tg. Mures si Harcov! Doar romanii nostri si armata care traiesc acolo, pot aprecia corect si in timp real ce se intampla in zona. Si tot ei sunt primii si ultimii romani ramasi la impact in caz de intemperii in acea zona!

   Ștergere
 59. Maine se implinesc 149 de ani de cand....
  Alexandru Ioan Cuza, Carol I și respectul față de armată

  El însuși având gradul de colonel, Alexandru Ioan Cuza, domnitorul evenimentului din 24 ianuarie 1859 intrat în istorie ca ”Mica Unire”, a fost preocupat de situația militarilor din armata română – grade inferioare și superioare – precum și a familiilor acestora.

  La data de 12 februarie 1864, la inițiativa sa, în Parlamentul țării se votează proiectul de lege pentru organizarea armatei în RomâniLegea din 15 februarie 1868 (Completată)

  EXTRAS:

  1. Funcţionarii Statului, civili, militari şi eclesiastici, care vor servi cu bună credinţă şi onestitate vor avea dreptul la pensie astfel:

  - Militarii după împlinirea vârstei de 50 de ani, civilii şi eclesiasticii după împlinirea vârstei de 60 de ani.

  Proporţia de a avea drept la pensie:

  - pentru 18 ani serviţi în cariera militară sau 20 de ani în serviciu civil şi ecleziastic, dreptul la pensie este de jumătate din retribuţia de mijloc primită în ultimii cinci ani;

  - pentru 25 de ani de serviciu în armată sau 30 de ani ca civil sau ecleziastic pensia este de 3/4 din retribuţia de mijloc ce s-a primit în ultimii 5 ani;

  2. În termenul de retribuţie de mijloc se calculează leafa postului care a fost cel mai bine retribuit.

  3. Nici o pensie nu poate fi mai mare de 18 mii lei pe an.

  4. Pensia se calculează începând cu intrarea în vigoare a legii de faţă.

  5. Timpul servit în campanie de către ofiţeri, civili şi ecleziaşti, ataşaţi la armată se va socoti îndoit la calcularea pensiei.

  6. Văduva funcţionarului, militarului sau ecleziastului va primi jumătate din pensie, până la o nouă căsătorie. Văduva cu copii va prini 3/4 din pensie, iar în caz de căsătorie, copii vor primi 1/2 din pensie. Dacă militarul decedat nu era căsătorit părinţii pot primi pensie în cuantum de 1/3 din pensia cuvenită.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. SRI-ul are prevedere in statulul lor plata catre parintii copilului decedat si necasatorit a unei indemnizatii lunare.Cei de la armata de ce nu au prevazut acest lucru?Sunt destui parinti care si-au ingropat copii veniti pe scut de prin deserturile lumii ,care sunt vai de mama lor ,fara servici,fara pensie si fara sprijin la batranete.VAE VICTIS !

   Ștergere
 60. Maine se implinesc 149 de ani de cand Cuza a facut dreptate Armatei si un an si 2 luni de cand Ponta a abdicat si ne-a lasat in...(rima) cu legea pensiilor militare (223)

  RăspundețiȘtergere
 61. Tigri2 are totuși perfecta dreptate. Demențul din Onești nu e deloc simpatic,este numai un imbecil agresiv
  Cei vechi și adevărați știu ca la mina erau trimiși numai bețivii și incompetenții. Ca e handicapat nu e un motiv sa bântuie liber pe bloguri.Sa fii ofițer în rezerva și sa bălăcăresti țigănește președintele ales și cdt al armatei tarii tale,asta nu o poate face decât un suflet de țigan jegos,mehlean si fără de DUMNEZEU. Te rog insistent sa nu cenzurezi asta,sa vadă și Prostul ca nu suntem toți ca el!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ar trebui sa te spamez pt limbaj! Numai ca imi atrage atentia ceva la tine! Cica "Sa fii ofițer în rezerva și sa bălăcăresti țigănește președintele ales și cdt al armatei tarii tale ...". Imi aduci aminte de unii ciudati care la fel ziceau cand il balacaream si il huiduiam pe pacaliciului de Basescu. Nu cumva ai pretentia sa fi adus osanale si nenoricitului care ne-a taiat pensiile si a jignit public ofiterii in rezerva, doar asa ca era "președintele ales și cdt al armatei tarii tale"?

   Fiecare om are dreptul nu numai sa balacareasca, ci sa il stranga si un pic de cravata, pe oricine ii afecteaza demnitatea, libertatea, sanatatea, existenta, familia etc.! Fara nicio exceptie, nici macar pt. "președintele ales și cdt al armatei tarii"!

   Ștergere
  2. Am onoarea sa va salut!
   Cred ca nu trebuie sa-l judecam pe domnul Cornelius Ifrim, domnia sa este un camarad care este greu încercat de viața, are probleme de sănătate atât dansul cât si soția căreia ii este foarte devotat. Sa nu uitam ca dansul se ocupa si de întreținerea mamei sale, fapt care dovedește ca este un om cu suflet mare, fapt ce trebuie respectat.
   Referitor la limbajul folosit uneori, domnul Cornelius Ifrim beneficiază de circumstanțe atenuante, scrierile sale sunt de tip pamflet pentru ca dansul asta face, este jurnalist pamfletar la o publicație locală. Va mulțumesc!

   Ștergere
  3. Intelegem, intelegem ca-i bolnav ,dar este este bolnav si cu...capul.

   Ștergere
  4. @ tigri2 12 februarie 2017, 11:02. La modul realist, am vazut si pe aici si pe altundeva, pe altii mult mai dusi cu ... capul. Faza este ca dupa ce nici nu constientizeaza, ii acuza tot pe altii ca ar fi dusi cu capul. Ca in bancul cu ...nebunul! "- Ma tu esti nebun, ce tot tragi sfoara aia dupa tine prin curte toata ziua?!" La care nebunul: " - Dom' doctor, nu sunt nebun. Mai intati am incercat sa imping sfoara, dar se ... indoia ...!"

   Ștergere
  5. F-16 etc.-Incerc sa ma abtin sa-ti vorbesc urat.Mananci rahat cu perje.Ce spui tu a fost la inceput.In ultimul timp nu puteai promova daca nu executai un stagiu de 6 luni la mina.Devenise sarcina de partid.Imi aduc aminte ca sotia un tanar ofiter exceptional, a divortat tocmai din acest motiv.
   Daca tu il pupi in cur e treaba ta.Uite ca altul nu vrea.Si ce daca e presedinte.Ori s-a nascut presedinte sau e unsul lui D-zeu.Primeste ce merita.

   Ștergere
 62. Generalul Mircea Chelaru: “Aşa începe nenorocirea. Să ştiţi că niciun război nu a început dintr-o dată”

  „Întreaga economie şi finanţele româneşti sunt ciuruite de pompele sugative de vlagă românească ale transnaţionalelor. Dacă o luăm de la controlul bogăţiilor subsolului şi până la exploatarea criminală a pădurilor, până la controlul tuturor resurselor de apă, până la, dacă vreţi, controlul şi subminarea întregii teritoriatăţii agricole a României. Şi pot continua cu enumerările. Mă miră faptul că oamenii aceşti nu ies cu sutele de mii în stradă să întrebe de ce ni se taie pădurile, de ce ni se scoate aurul din subsol, de ce nu mai avem flotă, de ce nu mai avem nicio bancă românească, de ce copii noştri sunt captaţi, ca inteligenţă, şi se duc înafară. Şi aşa mai departe. Aşadar, sunt multe interese deasupra naţiunii române (…) Iar noi sunem la o vânătoare interinstituţională, a unor instituţii faţă de alte instituţii, lustruindu-ne care suntem cei mai prolifici în a arăta naţiunii cât de grozavi suntem”.

  „La ora actuală, echilibrul între puteri este grav zădărnicit. Este competiţia între puteri care duce la distrugerea şi vlăguirea de energie a naţiunii. Se distruge ultimul reazem de coeziune naţională. Pentru că, dacă aţi văzut acum, românii sunt cei mai dezbinaţi chiar în momente în care la frontierele noastre, deasupra noastră, în aerul pe care îl respirăm, sunt bacilii ticăloşi ai războiului şi ai răzbunării. Putin se întâlneşte la Budapesta, urmează să vină Trump acolo, aţi văzut iniţiativa societăţii secuieşti de a produce Republica Interioară Secuiască. Am primit şi eu telefon din Budapesta, de la prietenii noştri, că şi în Budapesta sunt foarte mulţi români, aşa cum în Bucureşti sunt foarte mulţi unguri. Iar acolo, pe panourile publicitare, s-au transmis continuu imagini de la protestele din Capitală şi din alte oraşe ale României, iar în limba maghiară se subtitrează că sunt proteste pentru autonomia ţinutului secuiesc. Asta este realitatea. Deci, pe panourile publicitare din Budapesta se întâmplă asta. Nu pe toate, doar pe unele dintre ele. Dar e suficient. Aşa începe nenorocirea. Să ştiţi că niciun război nu a început dintr-o dată. Toate au fost pregătite, iar indicii de identificare ai acestor consecinţe sunt cât se poate de nefavorabili nouă”,

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Așa începe . Numai că noi trăim prost fiindcă cei de la butoane au fost de nestăpânit 27 de ani.
   Daca pe nea Nicu l-au împușcat pentru că ” a subminat economia nationala ”,pentru astia ce pedeapsa ar trebui infintata /inovata/ în afara de ceaa capitala.
   Este normal ca atunci cind cineva le pune mîna-n gît sa-și faca propriul cod penal si sa se gratieze functie de necesitati din 4 în 4 ani?
   Multa ură intre cetateni si cetateni si natiunile conlocuitoare se propovaduieste prin politicieni si prin tembeliziuniule care zic că ”iau atitudine” prin analistii lor de doi bani veghetori de proprii interese.
   Și atunci vine si dezbinarea.În rest cetatenii de rând sunt la locul lor si-si vad de treaba fara zînzanie.

   Ștergere
  2. @ tigri 3 12 februarie 2017, 10:04. De fapt, noi traim prost din alt motiv. Aveam o trasatura de popor cam naspa. Atitudinea civica este agala cam cu ... zero. Ma gandesc, ca exemplu, la niste proteste din Franta. Cauzate de marirea varstei de pensionare. Milioane de francezi au iesit in strada, Parisul ardea la propriu. Iar protestatarii nu erau predominant pensionari, ci altii. Inclusiv ... liceeni!

   Mai avem o trasatura naspa! Incultura in masa. Apropo de protestele actuale! Bizar! In conditiile in care 5 milioane de romani sunt alungati de foame pe meleaguri straine, iar alte milioane traiesc in Romania sub limita de saracie, apar protestatari care vocifereaza pe teme secundare cum ar fi ... amnistia! Si care nu tine nicidecum de ... foame, indiferent cum ar fi rezolvata!

   Dar mai apar si multe alte trasaturi bizare ale speciei noastre! In peregrinarile mele periodice prin diverse tari occidentale, am ramas surprins de 2 aspecte aparent minore:

   - nu am regasit posturi TV doctrinare de spalat creiere precum A3, Realitatea TV, Romania TV, B1 TV si mai nou Digi TV. Dar nici cetateni - si aici este punctul forte, dornici sa le fie spalate creierele cu astfel de posturi TV. Asta inseamna ca natiunile din vest au evoluat atat de mult, incat percep realitatea cum este si nu cum le este inoculata de altii! De aceea aceste natiuni si reactioneaza masiv si compact, cand ceva nu merge - pe baza a ceea ce sesizeaza ca nu merge, nu pe baza a ceea ce li spune ca nu merge.

   - in tari vestice cu mult avansate fata de Romania, am descoperit ca au un internet de ... coma. Nu mi-a venit sa cred cand deunazi, solicitat fiind sa acord asistenta unei familii de romani care locuieste in alta tara - cu 3 laptopuri in casa, 4 telefoane si 2 SMART TV, am descoperit ca viteza maxima de internet in acea tara - indiferent de retea si abonament, era de ... 20 Mb/s download si 1 Mb upload. Pe direct, ca pe wireless intotdeauna scade cu cca. 1/3. In conditiile in care eu am 60 Mb si downloas si upload, pe wireless. Fapt pt. la acea familie cand intrau 1/2 din aparate pe wireless, toate mergeau ca mortul. Nu mi-a iesit nicio solutie, nici nu are ce sa iasa din moment ce operatorii nu au de unde scoate o viteza mai mare.

   Unde vreau sa ajung? Eu am fost de mai multe ori in acea tara. Chiar am sesizat ca tinerii lor in loc sa fie mereu cu ochii in niste telefoane ca ai nostri, nu aveau acelasi comportament. In anumite zile, ieseau cu sutele si miile in niste parcuri si ... discutau ... care cu cine apuca. Legand lucrurile cu internetul lor de coma fata de cel din Romania, am ajuns la concluzia ca totusi acea tara este foarte isteata! In sensul ca internetul lor inapoiat, este de fapt un lucru educativ pozitiv. Obligand cetatenii sa iasa din lumea falsa virtuala si sa dea cu ...urul de viata reala! Doar perceperea corecta a realitatii dand nastere la progres.

   Concluziile le poti trage singur! Cand ai o 1/2 natie (cei peste 45-50 ani) indobitociti de televiziunile de propaganda, si alta 1/2 de natie (cei mai tineri) indobitociti de internet, rezultatul este o natie capul etern in nori!

   Care desi moare de foame sub orice guvernare, in loc sa protesteze din acest motiv si care este intemeiat, protesteaza pt. amnistii si codurile penale. Stii cum este? Ca in chestia aia cu 75% din romani au WC in fundul curtii! Dar nu se vede de la strada, din cauza BMW-ului de la poarta.

   Ștergere
  3. O analiza pertinenta.Felicitari!

   Ștergere
  4. Așa-i cum zici.Naspa multe pe la noi supreficialitate si indiferenta in toate domeniile cît duce trenul.Putină concordantă cu realitatile si evolutia socio- economică din spectacolul lumii.
   BMW-uri cît vezi cu ochii, casa cu 10 camere dar cultură IOK, mizerie din greu peste tot în concubinaj cu manelele la maxim si facatorii de manele. Și nu iesim ci parca ne afundam.

   Ștergere
 63. Admin,eu pe Base l-am iertat de mult.El ne-a spus cel puțin în fata,direct,,fără ocolișuri,ca ne va taxa PT ca am întins mana și avem pensii nesimțite.(o imbecilitate evident)Dar pe ponta,drăgnea și multi alții care ne-au dus și ne duc cu zăhărelul, ca pe copiii tâmpiți de mai multi ani din viata noastră nu ai pot ierta! Demențul sa respecte măcar funcția,dar în bezna mintii lui bolnave nici asta nu e posibil. Sa continuam cu toții sa mulțumim partidului care ne nedreptățiți.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu nu contest ca cei de care ai faci referiri sunt mitomani in ceea ce priveste legile esential pt. militari. Cu toatea astea, tinand cont de anumite realitati, nici eu nu pot fi mitoman. Si nu pot sa te mint cum ca in luna aceasta mitomanii nu ti-ar fi ingrosat pensia! Ca doar nu te vei minti singur, este!

   Deocamdata mitomanii au punctat, incat hai sa fim realisti privind rezultatul! Rezultatul fiind ca in ceea ce priveste legile stricte in beneficiul armatei, ce dormeau ai nostri in izmene pana acum, dar cu ingrosarea generala a pensiilor din luna asta, vor trece la somn si mai multi!

   Ștergere
  2. Sa-i iubim fierbinte pe cei care ne-au taiat pensiile!....era si un sindrom, parca, victima isi iubeste calaul!
   Cat despre asta....sa sirigam in cor: KWJ SALVEAZA ROMANIA! EL, CEL MAI CINSTIT DINTRE HOTI SI CEL MAI MORAL DINTRE IPOCRITI!
   Asa da!....suntem nebuni?

   Ștergere
  3. Sub deviza;
   ”îti promit orice numai sa ma votezi” se vor ascunde mereu fenomene greu de stapinit precum;
   -daca parlamentarii sunt hoti,penali si mai stie cine ce adunaturi de partide de ce celelalte creaturi de partide de la presedinte de consiliu judetean pina la ultimul primar de comuna nu ar fi si ei la fel?
   -daca ministrul de interne este prins luînd șpaga in birou si este saltat de ce nu ar face si subordonatii indiferent ca sunt militarizati , functionari publici cu statut specal sau functionari din administratie la fel?
   -de ce daca ministrul sanatatii si directorul de spital sunt niste numiti politic corupti nu ar putea fi si medicii si asistentii medicali la fel?
   - de ce daca in numele partidului ministrii invatamintului fac afaceri cu Microsoft ,cu licitatii pentru manualele scolare trucate nu ar putea trece si profesorul elevul sau studentul contra unui bacșis?
   Ma opresc aici. Sunt trei domenii vitale pe unde se perinda si abuzul in serviciu pe linga alte infractiuni. Daca doriti ca sa fie o oglinda cit mai fidelă a situatiei de fapt din ”draga noastra țărisoara”mai puteti adauga.
   Si atunci pîna cind? Se zice ca pestele se impute la cap si se curata de la coada!
   Numai ca daca la cap pute degeaba il mai cureți de la coadă!
   Asa poate ne putem raspunde fiecare singuri de unde trebuie incepută asanarea si cine ar putea sa o facă .

   Ștergere
 64. Orice eveniment iși are importanta lui in viata si destinul unui popor.
  După OG 13 cel putin știm cel putin în ce tabara suntem fiecare.
  Lucrarea insa trebuie continuata si lucrurile armonizate in sens pozitiv.
  În acest sens de împăcare a părtilor (vorba lu” A3” tv) il cadorisesc azi pe ”vecinul de peste deal” Huhurez cu un mesaj de la o ”vîlceană ” pe care am naturalizat-o sibiancă.
  Sper ca in urmatoarea etapă sa-l pot naturaliza si pe el cel putin 75,99% în crez sibian.

  https://youtu.be/lbq3XEk6STc

  Iar pentru ”pretinului” pregatit pentru export in exil la TR, Tehnocrat ,ca sa-si bage mintile in cap si sa nu mai rataceasca pe căi nebatătorite îi ofer o lectie de la tanti Veta.

  https://youtu.be/gxYkhDj8W-E

  Mareș rămâne în continuare în ratacire profunda pîna cind se va da pe șest o noua ordonanta de genul OG 13! Împreună cu Tehnocrat în spirit de sprijinitori ai firmelor românesti si ”buni români” isi pot depune economiile la ”CEC BANK” ca sa poata Udrea si Basescu sa mai cumpere o mosie pe linga Nana , mosie care va fi amortizata din subventiile de la APIA provenite din bani europeni la care tot noi ”proștii ”cotizăm.

  RăspundețiȘtergere
 65. Ratacitii momentului sunt ratacitii istoriei!
  Cand Forumul german s-a declarat si a obtinut in instanta ca este continuatorul Grupului Etnic German si obtine cladiri confiscate de rege in baza Conventiei de Armistitiu....adica presedinte FG...KWJ versus primar KWJ!
  G.Et.G. a fost o organizatie nazista...interzisa ulterior in toata lumea.
  Apoi, dupa ce ajunge Presedinte semneaza o lege care interzice propaganda nazista si cultul criminalilor de razboi...lege initiata de Crin!
  Astea sunt datele....nu postari pe net, fie si youtube!
  Dar, sa sustinem Ipocrizia contra propagandei si mistificarii de partid!
  Au fost si vremuri mai grele si naparcile tot au murit in oprobiul poporuui...nu a populatiei!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ciudat e ca evreii au tacut din gura desi magaria asta ilegala ii afecta direct.Daca o organizatie romanistana facea acelasi lucru era scandal planetar.Acum imtelegi ca noi romanistanii suntem considerati suboameni ,sclavi buni de exterminat fara nici un drept ?Crezi ca genocidul hexi pharma care continua si acum sub alt nume e ibtamplator ?

   Ștergere
 66. Cei mai curati romani....îi intalnim din plin la USR si PNL!
  Stiu....ei fac dus dimineata si seara...si sunt "romanii mei", iar ceilalti cam put pt ca se spala de 2X/saptamana!
  Gata...i-am impartit!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Plicusor Dan nu poate justifica un teren de 1 milion de euro la Predeal.DNA tace.

   Ștergere
  2. Hai domnule,chiar asa este?
   Pai,in piata strigau hotii! hotii!
   Aaa,acum inteleg,catre el strigau!?Adica,catre Nicusor!?

   Ștergere
 67. Asa zice o institutie internationala....
  https://www.dcnews.ro/mobile/modificare-majora-pentru-studen-ii-de-la-buget-recuperarea-prejudiciului-sondaj_532430.html

  RăspundețiȘtergere
 68. Pt Manipulare & Dezinformare = tigri3 = avianyc
  Ati spus ca in drepturile dumneavoastra de pensie s-au inclus doua sporuri: pt incordare psihica si de pericol.
  Am doua intrebari pt dumneavoastra:
  1. Sporul de incordare psihica l-ati primit pt dezinformare si cel de pericol pt manipulare sau invers ?
  2. Aceste doua sporuri le-ati avut in perioada aleasa pt baza de calcul sau vi s-au itrodus ulterior datorita activitatii dumneavoastra dupa pensionare ?
  Avem un punct de vedere comun: ca pula peste se impute prima data, din aceasta cauza el se taie prima data.
  In schimb privim diferit rezolvarea problemei, cand aplicam acest punct de vedere la societatea noastra.
  Eu sustin demisia presedintelui iohannis si alegeri prezidentiale anticipate iar dumneavoastra treceti cu vederea mirosul de la putrefactia capului pestelui.
  Acest lucru se datoreaza probabil faptului ca undeva pe drumul pe care l-ati strabatut de la depunerea juramantului militar si pana in prezent, v-ati pierdut o parte din caracter.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa erau pe vremuri somnambulii din Scornicesti!
   Spor de incordare pshihica aveau parca doar pilotii!
   Avea si personalul th?

   Ștergere
  2. Iti spun eu...
   Dinti de Aur 24k versus consilier/calauza pt trafic de copii!

   Ștergere
 69. Lectura...lectura obligatorie...intelegi pulsul si vezi realitatea lumii in care traiesti citind zilnic tot ce poti prinde: si din stanga si din dreapta si de sus si de jos, si d-aici si d-afara...TOT!
  ...Nu e bine! Nu e bine deloc ce se intampla!
  Daca noi, scriitori si cititori p-aici, suntem dezbinati, e rau pentru noi. Putin probabil pentru tara (in actualele conditii, motivul e pur particular). Nu mai zic de ceilalti 80% (?), fosti militari, care au rupt-o cu militaria si sunt interesati de pensie exact cat civilul care a prins o "afacere micuta" dar indestulatoare care completeaza cuantumul pensiei si care , nu de putine ori, ramane nesemnificativ si de ignorat chiar si in cazul in care cresti capre in ograda parintilor. Suntem generatii aici, destul de inaintate in varsta, cu putini reprezentanti care au reusit sa se "agate" de internet. Noii veniti, repeta aceleasi probleme, ca un deja vu, cu care "veteranii" se lupta din 2010! Mereu si mereu aceleasi probleme!
  Sa vedem PADUREA !!! Nu pomii. Si padurea e armata tarii, rezerva ei si legile care le guverneaza! Principiile si tintele noastre! Sefii, fosti sefi, incerca sa ramana ...sefi. Interesele sunt variate, multe (si ei, foarte multi!)...ei intre ei nu se inteleg si transmit incertitudinea si dedingrolada mai jos.
  Problema e ca noi, ca natie, am ajuns sa nu ne mai intelegem intre noi.
  Trec peste faptul primordial: unde nu este justitie, nimic nu e - tenta e dureros de apasata!
  Statul de drept, atat de clamat - fara justitie e stramb!!! Dar, ce se intampla frizeaza ridicolul. Cu alte cuvinte, da! o scanteie, poate da foc la cosmelie! (suntem patiti, nu?).
  Pe plan mondial, lumea se rasuceste cu fundul in sus, draga noastra Uniune sta sa crape, ne-am trezit cu fundul in doua luntrii - una udata de "balta" si una esuata pe fluviu in sus. Dar, spre nenorocirea noastra - fara prieteni! Si noi, ce facem? Ne balacarim in propria mlastina, nasita cu mult sarg de prostia care incepe sa ne caracterizeze. Suntem jalnici!
  Chiar nu se gaseste un comandant de osti sa puna piciorul in prag? Circul serviciilor e ceata care vrea sa intunece mintea plebeilor. Dezbina, dezbina, dezbina si vei fi stapan!!! Urata treaba! Aservirea e buna pentru carmuitor...sclavii sau grabit sa dezincrimineze tradarea !!! Juramantul s-a birocratizat...dai cu pixul! Raspundere? Vax!
  Sclavii s-au rasculat. Se gandesc numai la salariul din luna curenta - in rest nu conteaza. E bun! Le place! Cui nu-i place sa plece! Intamplator sau nu, ultimii, care trebuie sa plece, au fost votati in majoritate. Ei, multumitii, n-au votat, fiind tare ocupati. Acum impun schimbarea regulilor, pentru ca au fost amenintati ca-si pierd painea!
  E o tragedie! O suport in familie, o suporta comunitatea, o suporta tara! S-o rupem!!! In doua, in trei , in cate s-o putea! Stapanul sa fie multumit! Ce mai conteaza de unde ne tragem? Ca suntem de acelasi sange, ca au murit romani cu milioanele sa ajungem aici! NU - nu mai conteaza nimic...nici haita de lupi care stau in jurul nostru gata de atac! (Am nascut si crescut monstri!!! Unde ne-a fost mintea?)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corect. Cu mentiunea ca haita de lupi nu poate lua nimic romanistanilor.Sti de ce ?Sclavilor romanistani nu le mai apartine absolut nimic in colonia asta.( exceptie datorile BNR).Asa ca acum se bat lupii intre ei folosinduse de oi ( vulgul trepanat tv,) .Care oi tocmai fac acum culori cu telefoanele in piata '' Victoriei ''in loc sa lupte sa redevenim tara. Atat ii duce capul intr- o colonie de rahat cu 42 000 de biserici si nici macar un spital dotat conform normelor europene.

   Ștergere
  2. Calin
   Intreaba-te de ce nu i se intampla asta Poloniei sau Ungariei?
   Raspunsul te va lamuri!

   Ștergere
 70. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 71. Mi-e mila de mine, mi-e mila de noi, niște naivi notorii cu pretenții de cunoscători, analiști politici, sociali,militari, geopolitici ca r.tudor de la a3(eu nu îl vad decât în OBOR, sa vândă marda, cine nu știe ce este marda sa citească pe BARBU), care nu putem înțelege ca tara unde am servit, nu ne-am vândut forță de muncă contra unui salariu ne-a aruncat de mult la coșul de gunoi. Noi, în naivitatea noastră mai credem încă,ca porcii din politica ne cunosc, ne respecta, nu se folosesc de noi decât la greu.Este ridicol sa te crezi inteligent când idolul tău este ponta,și alți borfasei ca tari,liveata(ce diminutiv de handicap AT și bomboanica lui tata rurala)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Gresit. Nu toti suntem naivi.Dar oamenilor( obisnuiti sa inghita ce au defecat ziaristii acoperiti de la televiziinile perciunatilor) daca le spui adevarul (crud) fara fardul_din mas media incep sa te urasca (asta ca sistem de aparare) iar pentru asi adormii constiinta prefera sa te considere nebun( calea cea mai usoara) .Tu F- 16 pupincuristul sorosistului Ciolanis esti tot un manipulator de duzina al republicii paralele dar cu ceva basini de strut. Sfatul meu e sa o lasi jos ca macane .Chiar daca voua va plac ratele.Prietenii stiu de ce..

   Ștergere
  2. Nu te supara, iti produc cumva afecte Liiceanu, Tismaneanu, Baconschi, Cartarãrscu, Plesu, Gotziu, Nicusor Dan, Clotilde, Matilde, Cosette & co, sau esti adeptul maniheismului in forma pura?
   Daca DA, afla ca ei nu asteapta la Obor sa cumpere marfa proasta si ieftina, cum nu asteapta nici ceilalti!
   Numai ca, urand pe unii si spoliind pe ceilalti, tu si urmasii urmasilor tai veti astepta mereu si la chiar la rand sa cumparati ceea mai proasta marfa, pana cand veti ajunge sa credeti ca este singura!
   De fapt ai si inceput sa crezi....Oare ce este mai rau? Sa furi portofele sau sufletele si mintile oamenilor? Alege tu!

   Ștergere
  3. O gluma de P. Victoriei!

   https://www.dcnews.ro/mobile/proteste-guvern-cea-mai-tare-gluma-de-la-opera-iunea-tricolorul_532468.html

   Ștergere
 72. Un crampei de istorie factuala, pentru ca unele concluzii nu se lasa asteptate!
  Formele de atragere nu difera cu mult, iar gl. Phleps ar fi mandru ca FDrG este continuatorul GEtG!
  Si, azi, nu mai iau in calcul ca filozofia istoriei consta in ciclicitaea ei!

  http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=18&article=9972

  Sau

  http://m.romanialibera.ro/special/documentare/cum-a-ajuns-un-sas-ardelean-general-in-ss-353955


  RăspundețiȘtergere
 73. Am intrat in dispozitiv?
  https://www.dcnews.ro/proteste-oug-rezervi-tii-atac-la-iohannis_532486.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In dispozitivul ...ulii, care nu are nici in clin, nici in maneca cu interesele noastre. Pe noi ne intereseaza, pe scurt:

   - Art. 40 din OUG 57/2015, care NU are de-a face cu niciun protest fata de Iohannis, ci la CD cu majoritate PSD/ALDE;
   - Art. 66 din Proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2017, care din nou NU are de-a face cu niciun protest fata de Iohannis, ci fata de Guvern - pt. ca guvernul a initiat proiectul si guvernul a introdus acel Art. 66 de ...ahat;
   - OUG nr. 9/2016 (acele articole care NU aplica militarilor in activitate, coeficientii de salarizare din L. 284/2010, nu le acorda nici ajutoarele la trecerea in rezerva prevazute de L. 284/2010 si mentine porcaria de prevedere a tergiversaii restituirii unor sume prin hotarari judecatoresti definitive - respectiv in 5 ani de la data obtinerii hotararii) - care din nou NU are de-a face cu niciun protest fata de Iohannis, ci fata de Guvern - pt. ca guvernul a emis OUG 9/2017 cu acele prevederi de ...ahat, contra militarilor.

   In consecinta, liderii ANCMRR s-au bagat ca musca in ..acat, ca dintotdeauna! In loc sa isi adune turma de 35 000 de cotizanti CAR si sa protesteze contra unor acte normative concrete indreptate contra militarilor, 2 fiind adoptate de Guvernul Grindeanu, iar unul stand in pixul parlamentarilor coalitiei lui Grindeanu!

   Ștergere
 74. F 16 = manipulare & dezinformare = tigri3 = avianyc

  RăspundețiȘtergere
 75. eu am vazut interviul cu victor orban premierul ungariei.A fost simplu: cati puscariasi avem in plus fata de ce prevad normele europene? ....x puscariasi i s-a spus.Orban a decis a doua zi: Ok mai avem nevoie de 8 puscarii.Se vor face in 6 luni si am rezolvat problema.....simplu nu? fara amnistie fara gratiere.Asa cred si eu ca e corect.....ca la chinezi "e si mai corect":)
  PS statistica china 2016:
  10122 functionari publici condamnati la moarte prin impuscare pt coruptie(pedeapsa se executa in 10 zile de la pronuntarea sentintei(factura glontului nu o mai plateste familia,asa cum era pana acum,o plateste statul):):)
  352000(aprox) condamnati la inchisoare intre 20 si 30 de ani tot pt coruptie si tot functionari publici
  O sa zica unii: Baaa da aia sunt multi.Eu raspund deja: Nu are importanta numarul
  De asta China in ultimii 20 ani a ajuns unde este acum.Verificati!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aceasta este rezolvarea corecta! Vinovat pt. NEREZOLVARE, este in exclusivitate MINISTERUL JUSTITIEI! Intrucat pt. a construi noi inchisori, magistratii, procurorii, DNA si toata cohorta - ar trebui sa faca economii la sporurile fara numar de care beneficiaza!

   Apropo de falsa legenda a DNA! Daca tot se lauda ca recupereaza prejudicii de 'jde miliarde de euro, EU nu as mai da niciun sfant acestei institutii de la bugetul de stat! I-as lasa in schimb mai mult, respectiv i-as lasa la dispozitie toate'jde miliardele de euro recuperate, cu care se lauda! Sa isi plateasca lefurile, sa se autointretina etc. Sume care precis sunt fix ... sula, adica institutia este in paguba totala la balanta cat cheltuieste versus cat recupereaza! Dar macar asa NU s-ar mai lauda in fata fraierilor ca face, drage ...

   Ștergere
  2. Noi...am abolit pedeapsa cu moartea la pace!
   De amnistie nu a amintit nimeni...numai Plicusor Ban...ca el nu prea citeste...doar incita!

   Ștergere
 76. Cred ca si pt DNA si ANAF e simplu: Sa incaseze 15-20% din confiscari/valorificari......ia sa vezi ce o sa puna "osul la treaba"(dar fara salarii)

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!