vineri, 24 februarie 2017

Care guvernare politică din ultimii ani, să fi fost mai rău intenționată și mai ipocrită, vizavi de armată?

NOTĂ. Materialul are la bază o documentație completă și este adresat în mare parte acelor militari în rezervă/retragere, extrem de mulți, poate cei mai mulți, care s-au raliat unei tabere politice sau alteia! Fără să realizeze că s-au transformat doar într-o masă de manevră de care fac mișto, toate taberele politice! Mișto care se răsfrânge asupra întregii armate!


1]. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original. Initiator guvernul Ponta, adoptată de Parlament cu majoritate PSD & Aliații.

"Art. 28 „(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate (...)"

De retinut o parte pozitivă. Baza de calcul se raportează la venituri, nu la solde/salarii. Exact ca în cazul tuturor celorlalte pensii de serviciu. Fiind arhicunoscut faptul că veniturile oricărui salariat, au un cuantum superior față de cel al soldelor/salariilor. De exemplu, clasicele tichete de masă nu fac parte după definiție din salarii, dar fac parte din veniturile totale ale angajatului.


"Art. 29. (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăși venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie".

De retinut partea pozitivă. Baza de initiere de 80% a calculului pensiilor și o plafonare a acestora la cca. 100% din veniturile brute. Exact ca în cazul tuturor celorlalte pensii de serviciu.

De retinut o altă parte pozitivă. În plafonarea de 100% nu intră elementele particulare ale fiecăruia. Ceea ce este din nou firesc, după cum vom demonstra mai departe!

"Art. 108. Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condițiile art. 29, 30 și 39, astfel:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani".

De retinut partea pozitivă. Contributia pentru pensia suplimentara și/sau contribuția individuală la bugetul de stat, fiind strict individuală și diferind de la o persoană la alta (sunt cazuri și cu contribuție de 0%), se adaugă după cum este normal, plafonului maxim indiferent care ar fi acesta. 


Legea nr. 80/1995 privind statulul cadrelor militare.  "Art. 11 (3). Pensionarii militari decorati cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a şi I beneficiazã de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei". După cum observăm, prevederea acționează independent față de orice algoritm de calcul stabilit de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original.

De retinut partea pozitivă. Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat în original nu se atinge de prevederilor altor legi, care recompenseaza printr-un adaos la pensie, anduranța în serviciul  militar și cariera militară autentică. Ca atare, procentele pentru ordinul "Meritul Militar" se adaugă după cum este normal, plafonului maxim stabilit de Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, indiferent care ar fi acesta.Vă readucem aminte în acest sens faptul că ordinul "Meritul Militar"se acordă strict pentru vechimea ca ofițer/maistru militar/subofițer. În practică există situații în care personalul militar poată să nu beneficieze de nicio clasă a ordinului "Meritul Militar", astfel încât să nu beneficieze de niciun adaos la pensie. Exemple? Pensiile militare se acorda pentru o vechime in muncă de minim 25 ani, din care minim 15 ani strct in serviciul militar. Numai că dacă cei 15 ani în serviciul militar nu sunt exclusiv ca ofițer/maistru militar/subofițer, ci sunt 15 ani care însumează și perioadele de școlarizare sau de stagiu militar, persoana în cauză nu va beneficia de nicio clasă a ordinului "Meritul Militar". Ceea ce este firesc, întrucât din exemplul dat avem de-a face cu un soi de militar mai mult orientat decât autentic, din moment ce din cei 25 ani în muncă, numai 15 ani sunt efectiv în serviciul militar. Ordinul "Meritul Militar" realizând după cum este normal, o diferențiere între drepturile de pensie ale unui militar autentic, față de alt militar care a ajuns în armată la pleasnă!

"Art. 109 (1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine public și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înțelesul prezentei legi și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

(2) Prima actualizare prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional și/sau soldelor de funcție/salariilor de funcție ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special și se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi". 

De retinut o parte extrem de negativă și care constă în formularea "se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi". Și care anulează toate elementele pozitive prezentate anterior. Legea neprevăzând însă nicio prevedere privind recalcularea pensiilor personalului pensionat anterior anului 2011 (care reprezintă cu mult peste 90% din totalitatea personalului militar pensionat), ci doar pentru personalul pensionat începând cu anul 2011 (a se vedea Art. 110/2). În aceste condiții, intenția inițiatorilor și legiuitorilor privind personalul pensionat anterior anului 2011, a fost una de-a dreptul lugubră. Au intenționat pur și simplu să reboteze fostele pensii contributive în pensii militare de stat, fără nicio recalculare și care era elementul vital de revenire la pensiile militare de stat, urmând ca aceste pensii rebotezate să devină real militare într-un viitor nedeterminat, printr-o operațiune de actualizare care ar fi trebuit declanșată în urma unei ipotetice majori a soldelor/salariilor militarilor în activitate. Aceasta fiind păcăleala majoră și de prost gust a guvernării Ponta & Aliații la adresa pensionarilor militari! Initiatorii si legiuitorii planificand sa ramana vechile pensii contributive in plata pana la o proxima actualizare, iar daca aceasta actualizare (si in mod implicit si recalculare) ar fi avut loc vreodata, ar fi urmat ca noile pensii redevenite militare sa fie puse in plata in noile cuantumuri, nu de la data de 01.01.2016, ci din luna in care ar fi fost operata actualizarea (si in mod implicit si recalcularea). De altfel reaua intenție  a guvernării Ponta & Aliații privind pensiile majorității personalului militar (personalul pensionat înainte de anul 2011) a fost demonstrata din plin și printr-un alt element. Conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, orice majorare de solde/salarii determină actualizarea tuturor pensiilor personalului militar, ceea ce conduce implicit si la recalcularea acestora. Vă readucem aminte în acest sens că guvernarea Ponta & Aliații a majorat soldele.salariile militarilor activi cu 10%, fix cu o lună înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Mișcarea nu a fost întâmplătoare, ci rău intenționată, întrucât dacă majorarea soldelor/salariilor militarilor s-ar fi produs după data de 01.01.2016, atunci guvernul ar fi fost obligat să actualizeze și toate pensiile militarilor. Mișcarea perversă s-a produs prin Art. I pct. 4 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 - actele normative menționate fiind ticluite de coaliția Ponta & Aliații, astfel încât să fie ratată orice posibilitate de actualizare a pensiilor militarilor în viitorul apropiat.

2]. Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 a fostului guvern Cioloș (cu sprijin Iohannis/PNL/Soros). Guvernul Cioloș a modificat radical prevederile inițiale ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

De retinut un element extrem de important! Guvernul Cioloș a reușit performanța să modifice o lege adoptată și promulgată, respectiv Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, inainte ca legea să apuce să intre în vigoare în forma sa inițială. Or, foarte mulți specialiști în drept afirmă că Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 a fostului guvern Cioloș este și ilegal și lovit de nulitate! Întrucât nicio lege nu poate fi modificată înainte de intrarea sa în vigoare de catre nimeni, cu excepția emitentului care a adoptat legea. Emitentul care a adoptat Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, fiind Parlamentul României! Fiind evident că în aceste condiții avem de-a face cu o ilegalitate crasă, iar Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 care modifică o lege adoptată de Parlament înaintea ca legea respectivă să între în vigoare, este lovit de nulitate!

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentruelaborarea actelor normative
 
Art. 40/pct. 4 din O.U.G. nr. 57/2015. "Articolul 28 (notă: din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat) se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 28 (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate (...)".

De retinut o prima parte negativă. Guvernul Ciolos a modificat baza de calcul, astfel incat aceasta se raportează la solde/salarii si nu la venituri, precum in varianta initiala a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Acesta este un prim element care determina scaderea pensiilor militare de stat, in conditiile in care este arhicunoscut ca solda/salariul reprezinta doar un element din cadrul veniturilor totale obtinute de un militar, veniturile totale fiind superioare intotdeauna soldei.

Art. 40/pct. 5 (1) din O.U.G. nr. 57/2015. "Articolul 29 ((notă: din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat) se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 29 (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28."

De retinut o a 2-a parte negativă.  Guvenul scade baza de initiere a calcului pensiilor militare de la 80% asa cum prevede  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, la 65%. Este al 2-lea element care determina scaderea cuantumurilor pensiilor militare.

Art. 40/pct. 6 din O.U.G. nr. 57/2015. "Articolul 30 (notă: din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat) se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 30 Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28."  

De retinut o a 3-a parte negativă.  Guvenul scade plafonul maxim de la 100% asa cum prevede  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, la 85%. Este al 3-lea element care determina scaderea cuantumurilor pensiilor militare.

Legat de acest subpunct, precizăm următoarele: la plafonul maxim limitat la 85%, se adaugă contributia pentru pensia suplimentara și/sau contribuția individuală la bugetul de stat in valoare de 3-9% si sporurile aferente ordinului Meritul Militar de 10%, 15% şi, respectiv, 20%. La fel precum stabileste Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original. Poate fi considerată o parte pozitivă, intrucat respecta particularitatile fiecarui militar in parte, insa prevederea este umbrită în totalitate de elementele negative menționate anterior.

Art. 40/pct. 21 din O.U.G. nr. 57/2015 "Articolul 109 (notă: din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 109 (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Aceasta parte este una complet pozitivă.  Elementul principal este acela că prevederile corectează în mod radical, omisiunea sinistră a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original care a sărit din schemă  revenirea la pensiile militare de stat și pt. personalul penionat anterior anulul 2011. Un alt element pozitiv este acela că prevederea legifereaza punerea în plată a pensiilor recalculate de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (01.01.2016) si nu de la data de cand s-ar fi operat actualizarea (si in mod implicit recalcularea) fostelor pensii contributive, asa cum stabilise Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original. Din nefericire, toate aceste elemente pozitive și care ar fi fost elementar să fie introduse de la bun inceput in textul Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, sunt umbrite de prevederile negative mentionate si care in linii mari, determina scaderea tuturor cuantumurilor pensiilor militare.

3]. Legea de aprobare a O.U.G. nr. 57/2015. Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 produce si va produce efecte asupra pensiilor militare. Conform uzantelor legislative, O.U.G. nr. 57/2015 va fi aprobata de Parlamentul României. Cu sau fără modificări asupra Art. 40. Traseul legislativ poate fi urmarit aici, iar decizia finala apartine Camerei Deputatilor. Cu majoritate PSD & ALDE.

Urmarind traseul legislativ, observam ca Senatul cu aceeasi majoritate PSD & ALDE ca si acum, a modificat incă din legislatura trecuta Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, adoptând deja legea de aprobare a O.U.G. nr. 57/2015. Textul este acesta! Dar ce observam legat de modificarile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015? Pe scurt, observăm o meșteșugire juridico-financiară pe care dacă o descâlcim pas cu pas, rezulta că se pastreaza intacte exact toate prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 emisa de fostul guvern Cioloș.

La un moment dat, modificarile aduse de Senat creeaza impresia ca ar fi readus baza de initiere a calcului pensiilor militare la 80% si plafonul maxim la 100%, conform prevederilor initiale ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original. Oare, chiar asa sa fie?

Măgăria este evidentă, nu? Senatul mizand cel mai probabil pe faptul ca militarii ar fi analfabeti in masa, doar a mimata readus plafonul maxim al pensiilor militare la 100%. Intrucat spre deosebire de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat în original, Senatul a introdus in plafonul maxim cu de-a valma si sporurile aferente ordinului Meritul Militar de 10%, 15% şi, respectiv, 20%. Alfel ca in final, ori daca plafonul maxim este cel de 85% stabilit de guvernul Cioloș la care se adaugă sporurile aferente ordinului Meritul Militar de 10%-20%, ori daca plafonul maxim este cel de 100% stabilit de Senatul cu majoritate PSD & ALDE - dar care include sporurile aferente ordinului Meritul Militar de 10%-20%, rezultatul final calculat al cuantumului pensiei, este de fapt tot cum a stabilit guvernul Ciolos prin Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. Ba dacă este să ne legăm de amănunte, calculatoriștii militari chițibușari au stabilit că o pensie cu cuantum maxim (cu elemente de vechime maximă, adaos maxim pt. contributia la pensia suplimentară și adaos maxim pt. ordinul Meritul Militar) poate ajunge la 102% raportat de baza de calcul în varianta Cioloș, spre deosebire de 100% în varianta-cameleon a Senatului! Ca atare, deși Senatul a învârtit-o de la Ana la Caiafarahatul de sub preșul Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 a rămas identic și s-a mai ales și cu un moț de minus 2%! Legat de magaria Senatului, mai este si un aspect care lezeaza si demnitatea militarilor. Introducerea in plafonul maxim cu de-a valma a sporurile aferente ordinului Meritul Militar, anuleaza in fapt existenta decoratiei acordata militarilor prin Art. 11 (3) din Legea nr. 80/1995 privind statulul cadrelor militareFiind evident că in marea majoritate a situatiilor, algoritmul de calcul legiferat de Senat conduce la un plafon de 100% al pensiei sau foarte aproape, si fara cele 10-20% acordate urmare a ordinului Meritul Militar. In consecinta, pt. a nu se depasi acel plafon de 100% in forma adoptata de Senat, nu se poate taia decat din procentele aferente ordinului Meritul Militar, decoratia devenind atsfel o tinichea fara nicio valoare!

În concluzie, analizând pe baza faptelor concrete de natură legislativă prezentate, care guvernare politică din ultimii ani, să fi fost mai rău intenționată și mai ipocrită, vizavi de armată?

NOTĂ. Materialul are la bază o documentație completă și este adresat în mare parte acelor militari în rezervă/retragere, extrem de mulți, poate cei mai mulți, care s-au raliat unei tabere politice sau alteia! Fără să realizeze că s-au transformat doar într-o masă de manevră de care fac mișto, toate taberele politice! Mișto care se răsfrânge asupra întregii armate!

250 de comentarii:

 1. Pare un hatis, dar cele prezentate in material sunt fapte concrete ale celor de la guvernare. Pe baza faptelor trebuie sa rationam, nu pe baze sentimentale sau de superficialitate doctrinara!

  RăspundețiȘtergere
 2. Gelu,
  Greu de raspuns!
  Cea mai brutala a fost cea boc-basescu pt ca a taiat nejustificat veniturile si a deskis cutia Pandorei!
  Am ajuns la concluzia ca guvernarea cea mai rau intentionata, referitor la militarii MApN, este cea care va veni, intrucat va exploata experientele celor anterioare si le va ridica pe noi culmi!
  Pana cand?
  Pana cand #Rezista se va rupe si va matura toata tagma jefuitorilor!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu am mai facut referire si la sectantii portocalii. Este evident ca au facut numai golanii. Problema de fond este urmatoarea: golaniile s-au extins in tot spectrul politic. Sectantii portocalii au avut totusi un element previzibil: taiau cu barda, dar pe față. Cei de acum au adoptat insa o alta metoda, care trebuie sa recunostem, ne și induce în eroare, ne lasa și cu gara cascata. Ne înjunghie pe la spate, dupa ce mai intai ne zambesc in față.

   Ma refer la L. 223/2015 in original? Cum sa scoata frate o lege, care sa ii sara efectiv pe cei pensionati pana in 2011? Sau la legea de aprobare a OUG 57/2015 adoptata de Senat? Cum sa faca magaria asta - mimeaza ca revin la procentele stabilite de L. 223/2015, dar cand aduni, rezultatul iese tot ca Ciolos?

   Aici este faza! Astia au inceput sa ne faca in alte moduri, printr-o inducere in eroare generala! Or, noi nu am avut legiferari in halul acesta pana acum vreo 3-4 ani! Am ajuns ca sa ne asteptam ca indiferent ce spune o lege sau un act normativ in titlu sau in media - sa fim siguri ca in continut este cu totul altceva? Si chiar asa sa si fie? Asta nu mai este normalitate, este curvie politica generalizata!

   Ștergere
 3. Se stopeaza comentariile tip atac reciproc intre useri. Au fost suficiente pe langa tema in materialul anterior, dar care nu au influentat cu nimic Art. 67 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 si care la aceasta ora face ... ravagii! Cum ravagii face si Art. 40 din OUG 57/2015. Si altele!

  RăspundețiȘtergere
 4. Eu stiu urmatorul lucru, cine nu este de acord sa probeze cu aricole din lege, ca:
  - coeficientii actuali de functie, folositi la salarizarea activilor si recalcularea pensiilor pe legea 223/2015, i- a stabilit Guvernul Tariceanu , pt MApN, in decembrie 2006
  - indemnizatiile de comanda au crescut si s-a introds sporul de 10%-15% pt nivelul de acces la inf. clasificate in dec. 2006 tot de Guvernul Tariceanu
  - ultima modificare a valorii de referinta sectoriale s-a produs in octombrie 2008 tot de Guvernul Tariceanu
  - facilitatile la pensie privind anularea CASS si deducerea valorii impozabile mai mici sau egale de 2000 lei s-a datorat Guvernului Grindeanu, din care a facut parte si partidul lui Tariceanu
  Concluzie: de departe cel mai mult rau pt militari au facut guvernele lui basescu: boc, ungureanu, etc. Urmate de guvernarea ponta.
  Eu sunt fan PNL Tariceanu. Nu am de a face cu actuala struto- camila pseudo pnl-fostul pdl-iohannis.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu NU agreez niciun politician. Nici macar NU ma agit sa le cunosc functiile, asa ca imi asum erori daca denumesc functiile in mod eronat. Legat de Tariceanu, aici https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=522afea4-b00c-44ec-802f-be592c406a5c&Panou=1 scrie ca din martie 2014 este presedintele Senatului Romaniei.

   In consecinta, a coparticipat din plin atat la mascarada Legii nr. 223/2015 in original (cu excluderea celor pensionari pana in 2011 de la recalculare), cat si la mascarada formei adoptate de Senat a legii de aprobare a Art. 40 din OUG 57/2015 a lui Ciolos.

   Nu in ultima instanta, NU s-a opus cu nimic Art. 67 din Legea bugetului de stat pe anul 2017!

   In concluzie, fiind vorba de ultimii ani de guvernare vesus armata, Tariceanu a coparticipat din plin la loviturile contra acesteia!

   Ștergere
 5. Pt R-26500
  Calculati-va drepturile de pensie pe legea 223/2015 fara beneficiile guvernarii Tariceanu si Grindeanu atat brut cat si net.
  Folositi coeficientii stabiliti initial de legea 138/1999 vechile indemnizatii de comanda, fara spor de confidentialitate, puneti-va procentual premiul anual, premiile trimestriale si va asigur ca pensia bruta rezultata este maxim 60% din cea care o s-o primiti acum la recalculare nu aplicati deducerile fiscale date din februarie 2017 si va va rezulta o pensie neta aproximativ 50% din cea actuala.
  Restul sunt povesti si rautati, in viata sunt si plusuri si minusuri, important sa fii pe plus.
  Obs. Solda unui cdt R in decembrie 2006 a fost peste 80% - 90% fata de noiembrie 2005.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu am cum! Fiind pensionat pana in 2011, cf. L. 223/2015 in original, raman in plata cu pensia contributiva pana la proxima majorare a soldelor militarilor in activitate! Dupa care mai astept inca maxim 2 ani. Am verificat la CNN, Moscova, Londra si Paris. Nimeni NU stir cand si daca va urma a proxima majorare a soldelor militarilor in activitate, astfel incat sa imi aplic L. 223/2015 in original! Multumit?

   Ștergere
 6. Una peste alta, daca este sa tragem linie si sa adunam, culmea ca rezultatul final general iese la acest in favoarea Art. 40 din OUG 57/2015 a lui Ciolos. Argumentez:

  1]. Daca NU ar fi existat Art. 40 din OUG 57/2015, cei pensionati pana in 2011 nu am fi avut nicio pensie recalculata. Am fi avut in plata aceleasi pensii contributive si azi am fi fost tot in stadiul de asteptare a unei majorari a soldelor militarilor in activitate, pt. a fi declansata actualizarea. Plus un termen de maxim 24 luni pt. actualizare. Dupa actualizare (daca s-ar fi majorat soldele), ar fi avut loc si niste majorari (la unii) si stagnari la altii (la ultimii, mentinandu-li-se probabil in plata cuantumul avantajos). In privinta majorarilor, acestea NU ar fi achitate de la 01.01.2016, ci din luna emiterii deciziei de actualizare/recalculare.

  2]. Daca NU ar fi existat Art. 40 din OUG 57/2015, ar fi urmat pensii de serviciu cu mult superioare ca si cuantum pt. personalul care urma sa se pensioneze incepand cu 2011 si pt. personalul pensionat in perioada 2011-2106 (la ultimii - a se vedea Art. 110 din L. 223/2015 in original. Nicio problema, foarte bine!

  Numa ca pentru cei pensionati anterior anului 2011, nu s-ar intamplat absolut absolut nimic (detalii la pct. anterior). Si atunci?

  3]. Urmare a Art. 40 din OUG 57/2015, au fost si sunt recalculate pensii. Rezultatul final: unele stagneaza (prin mentinerea in plata a vechiului cuantum), alte sunt majorate. In cazul majorarilor, acestea au fost achitate din urma, respectiv de la 01.01.2016. Aici apare o intersectie urâtă cu guvernarea actuala. Care a legiferat tergiversarea achitarii diferentelor la pensiile care urmeaza a fi recalculate, urmare a Art. 67 din Legea bugetului de stat pe anul 2017.

  4]. Este evident ca Art. 40 din OUG 57/2015 a lovit in primul rand, in modul de calcul si recalculare a pensiilor personalului pensionat incepand cu 2011 (diminuarea cuantumurilor). Si deloc in cei pensionati inainte de 2011 care in absenta Art. 40 din OUG 57/2015 si la acest moment ar fi fost tot in asteptarea actualizarii prin majorarea soldelor.

  5]. Cu toate acestea, datele statistice legate de cuantumuri desconspira ca personalul pensionat incepand cu 2011 a cazut tot in picioare. Chiar daca Art. 40 din OUG 57/2015 a diminuat cuantumurile. Intrucat Art. 40 legifereaza introducerea in baza de calcul a unor sporuri consistente rare, inaccesibile celor pensionati anterior anului 2011.

  6]. Este drept ca neaparitia Art. 40 din OUG 57/2015, ar fi putut fi si in avantajul tuturor. Cu o conditie! In cazul celor pensionati anterior anului 2011, sa fi prins in viata o actualizare prin majorarea soldelor militarilor in activitate, plus inca 2 ani necesari actualizarii pensiilor. Teoretic este posibil, dar sigur nu pentru toti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai sunt si alte aspecte. Unul fiind acela si trebuie sa recunoastem ca forma adoptata de Senat - cu revenirea la baza de initiere de 80%, sprijina personalul pensionat mai de tanar care ajunge astfel mai repede la un cuantum maximal al pensiilor. Foarte bine, este un lucrul realist, doar un poet poate avea pretentia ca un militar sa iasa la 65 din ani din armata, cand de 15 ani este deja epava!

   Ca atare, adunand toate aceste date, eu ca pensionat pana in 2011, optez ca decat sa fiu in stand-by pe o perioada necunoscuta asteptand ca poate prind in viata vreo actualizate a soldelor militarilor in activitate pt. a beneficia de pensie real militara prin actualizare, trebuie sa admit ca Art. 40 din OUG 57/2015 a limpezit niste lucruri si le-a pus in ordine.

   Camera Deputatilor care va decide finalul Art. 40 din OUG 57/2015, nu trebuie nicidecum sa abroge totalmente acest articol (așa cum susțin unii prosteste), intrucat o luam de la inceput, iar cei pensionati pana in 2011, iar ajungem in gârlă cu așteptarea infinită a vreunei actualizări! Nicidecum! Camera Deputatilor nu trebuie decât sa modifice ceva din ceea ce deja a adoptat Senatul, astfel încât modul de calcul sa fie raportat la ceea ce s-a dorit in spiritul initial al L. 223/2015. Astfel:
   - modul de calcul trebuie sa se raporteze la venituri, nu la solde/salarii.
   - in plafonul maximal de 100% sa NU intre cu de-a valma elementele particuare ale fiecaruia, respectiv OMM si contributia la pensia suplimentara. Este complet nedrept ca din 20% OMM sa tai niste ani de cariera si implicit niste procente, doar asa de dragul de a nu depasi 100%.

   In rest, Art. 40 din OUG 57/2015 ar trebui sa ramana. Pana la urma, vrem sau nu sa recunoastem, acesta a pus in ordine in puncte-cheie pe care nu le-a facut L. 223/2015 in original.

   In sfarsit, ar mai fi o adaugire la Art. 40 din OUG 57/2015 pe care ar putea sa o faca deputatii si inca lejer! Sa abroge prin legea de aprobare a OUG 57/2015 si acel Art. 67 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 (cel care tergivereseaza achitarea diferentelor rezultate din recalculare).

   Numai ca la modul realist, nu ma astept deloc ca ilustra Camera a Deputatilor sa faca ceva bun in favoarea militarilor! Altfel curvia politica contra armatei, nu ar fi deplina!

   Ștergere
  2. Ai uitat ceva....
   Trebuie sa multumim totusi guvernului Grindeanu pt ca in acel infam art. 67 nu a prevazut returnarea sumelor datorate incepand cu 01.01.2016, esalonat, fara drept la dobanda, in 5 ani, cum se mai obisnuieste!
   (Evident...o gluma sinistra, ....victimele incep sa-si inteleaga si iubeasca calaul!)

   Ștergere
  3. @ Iulian Mares 24 februarie 2017, 16:21. Cam asa este. Poate a gresit cand a copiat prevederile dupa Ciolos. Nu de alta, dar acele prevederi cu tergiversarea achitarii in 5 ani a unor drepturi, se refera doar la drepturile salariale, nu si de pensie. Insa este timp sa ajusteze OUG 9/2017 si pt. pensionari, nu ar fi nimic de mirare.

   Ștergere
 7. Parerea mea este ca si celor pensionati anterior datei de 01/01/2016 trebuie sa li se ofere posibilitatea recalcularii pensiilor pe legea 263/2010 dar in aceleasi conditii ca si la deschiderea drepturilor de pensie pe legea 263/2010 pt activii care opteaza pt acest lucru dupa data de 01/01/2016.
  Adica pt vechimea in serviciu stagiul complet de cotizare cf anexei 6 din legea 263/2010 iar pt vechimea in viata civila cf anexei 5 din aceeasi lege.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Just. Dar ei vor? Si apoi trebuie sa lamurim punctual o chestiune. Ala care vrea pensie contributiva in baza L. 263/2010, ori e dus cu capul, ori a fost fripturist al sistemului. Orice, doar militar autentic, nu!

   Ștergere
 8. Puiu Gheorghe Budau
  razboiul nu este perdut ·

  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

  Funcţia Deputatul Grupul
  parlamentar
  1. Preşedinte Căprar Dorel-Gheorghe PSD
  2. Vicepreşedinţi Raeţchi Ovidiu Alexandru PNL
  3. Rodeanu Bogdan-Ionel USR
  4. Secretari Mocioalcă Ion PSD
  5. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel USR
  6. Membri Andrei Alexandru-Ioan PSD
  7. Apjok Norbert UDMR
  8. Bejinariu Eugen PSD
  9. Cozmanciuc Corneliu-Mugurel PNL
  10. Dobre Victor Paul PNL
  11. Iftimie Neculai PSD
  12. Lupescu Dumitru USR
  13. Olteanu Daniel PNL
  14. Pop Georgian PSD
  15. Preda Cezar-Florin PNL
  16. Sămărtinean Cornel-Mircea PMP
  17. Surgent Marius-Gheorghe ALDE
  18. Vasilescu Lia Olguţa PSD
  19. Vlase Petru Gabriel PSD
  20. Weber Mihai PSD

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. O comisie similara a existat si in Senat. Si care ne-a fript. Iar astia sunt fratii celor din Senat. Si cum corb la corb nu isi scoate ochii ....

   Ștergere
  2. Asadar, presedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională este un Caprar... :)
   Si il mai cheama si Dorel... :)

   Ștergere
 9. cunoasteti pe cineva actionati

  Comisia pentru muncă şi protecţie socială camera deputatilor

  2016-prezent
  1. Preşedinte Solomon Adrian PSD
  2. Vicepreşedinţi Găină Mihăiţă PSD
  3. Oprea Dumitru PNL
  4. Vexler Silviu Minoritati
  5. Secretari Csép Éva-Andrea UDMR
  6. Gâdea Adrian-Ionuţ PSD
  7. Membri Axinte Vasile PSD
  8. Calista Mara-Daniela PNL
  9. Dobrică Ionela Viorela PSD
  10. Dohotaru Adrian-Octavian USR
  11. Jivan Luminiţa-Maria PSD
  12. Mărgărit Mitică-Marius PSD
  13. Neaţă Eugen PSD
  14. Niţă Mihai ALDE
  15. Oteşanu Daniela PSD
  16. Plumb Rovana PSD
  17. Sefer Cristian-George PMP
  18. Seidler Cristian-Gabriel USR
  19. Stativă Irinel Ioan PSD
  20. Stroe Ionuţ-Marian PNL
  21. Zamfira Constantin-Cătălin PSD

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. O comisie similara a existat si in Senat. Si care ne-a fript. Iar astia sunt fratii celor din Senat. Si cum corb la corb nu isi scoate ochii ...

   Ștergere
  2. @p.Gh. Budau
   La OUG cu masuri fiscale pt anul 2016, de la Senat, sub semnatura lui Tariceanu, au plecat propuneri cu argumente solide, inclusiv pt plata ajutoarelor cf L 284!
   Ce face vesnicul presedinte al comisiei de munca, marele deputat din Barlad?....nimic!
   Cine mai sustineau acest amendament?....bine, de okii si gura noastra? G. Oprea si ministrul Dusa!
   De ce nu au dat curs unei prevederi legale? De nesimtire si alte lucruri si mai grave....cum ar fi dresajul cu zaharel, la care f multi dintre noi se comporta deja ca drogatii! Cine era Premier si majoritar in Parlament?
   Ponta si PSD!

   Ștergere
 10. Daca pleci din 65% pt 25 de ani vechime cumulata nu-i prea greu sa ajungi la 102% chiar foarte multi depasesc vechimea cumulata necesara si se simt furati.
  Daca se va pleca din 80% pt 25 de ani vechime va fi foarte greu sa ajungi la 100% pt ca se va face in asa fel ca 100% sa se atinga doar cu 45 de ani vechime cumulata.
  Din informatiile pe care le am, orice modificare la legea 223/2015 este agreata si exista o disponibilitate totala a celor in drept, cu conditia ca anvelopa efortului bugetar necesar platii pensiilor sa nu creasca.
  Asa ca sa nu va bucurati prea mult de plecarea de la 80% unii vor castiga altii vor pierde. Sa nu va surprinda nici faptul ca va dispare omm sau va fi inclus in solda functiei de baza, la fel si cu contributia pt pensia suplimentara luata in calcul doar pana la 01/04/2001 si cu stagiile realizate in viata civila ca civil, care pot fi transferate cu totul pe legea 263/2010 cu stagiul complet de cotizare de 35 de ani. Si nici limitarea tuturor sporurilor la 30%.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este ilogic ce afirmi sau imi scapa mie ceva. In ambele situatii se adauga 1% pt. fiecare an ce depaseste 25 ani vechime cumulata. Normal ca ajungi mai RAPID spre 100% daca adaugi 1% la 80% si nu la 65%.

   A]. 65% = 25 ani vechime cumulata. pt. a ajunge la 100% trebuie inca ... 35 an vechime cumulata. Nu? Total .. 60 ani vechime cumulata? Aproape imposibil de realizat.

   B]. 80% = 25 ani vechime cumulata. pt. a ajunge la 100% trebuie inca ... 20 an vechime cumulata. Nu? 45 ani vechime cumulata. Oricum, mult mai posibil de realizat decat ... 60 ani.

   Clar ca diferenta intre cele 2 baze este de 15 ani vechime cumulata in favoarea bazei de initiere de 80%. Sau mai exact, pt. a ajunge la acelasi lucru - 100%, daca se porneste de la baza de 65%, fiecare este nevoit sa ramana in activitate mai mult cu ... 15 ani cumulati. Acestia pot fi de la 15 ani efectivi (CN), pana la 7 ani si 1/2 (AC), decat daca s-ar porni de la baza de initiere de 80%.

   In concluzie, pt. a ajunge la plafonul de 100%, baza de initiere de 65% te obliga sa lucrezi mai mult in armata cu 15 ani cumulati, decat daca se porneste de la baza de initiere de 80%. Fiind evident ca baza de initiere de 80% este net avantajoasa fata de cea de 65%.

   Pe de alta parte, este ilogic sa pierzi ceva cu baza de 80% fata de cea de 65%. Nu se pierde nimic. Castiga extrem de multi si mai ales personalul care se va pensiona pe viitor. Nu castiga nimic cei cu vechimi matusalemice dintre cei deja pensionati, dar de pierdut oricum nu pierd nimic. Raman cam in aceeasi situatie ca in cazul bazei de initiere de 65%, adica stagneaza. Ca atare, desi stiu unde bati, eviti sa te exprim in clar. Ar trebui sa te exeprimi in clar asupra faptului ca trebuie eliminat plafonul de 100%. Doar asa se pot majora pensiile celor cu vechimi matusalemice.

   Or 'mneata punctezi doar un interes egoist! Ceva in genul - "Pai daca eu raman cu aceeasi pensie de 100% fie ca este baza de 65%, fie ca este baza de 80%, atunci mai bine sa ii ...ut pe altii carora daca scade baza la 65%, nu mai pot ajunge la 100% ca mine!" Asta este, te-am detectat!

   Ștergere
  2. @ tehnocrat 24 februarie 2017, 17:23. Afirmi: "Din informatiile pe care le am, orice modificare la legea 223/2015 este agreata si exista o disponibilitate totala a celor in drept, cu conditia ca anvelopa efortului bugetar necesar platii pensiilor sa nu creasca".

   Ma amuza chestia asta! De fapt, este prezentata fidel in material. In fapt, cand ai pus conditia ca "anvelopa efortului bugetar necesar platii pensiilor sa nu creasca", se poate trage apa pe orice alta modificare. Fiind clar ca cei din zona politica si-au strans deja de mult timp mâinile murdare pe orice problematica legata de armata! Atunci la ce mai sunt disponibili? Sa schime virgulele dintr-o parte in alta, iar noi sa ramanem tot ca fazanii? Mereu numai noi? La personalul de scena a marit anvelopa bugetara, in administartie la fel, la personalul medical la fel, in invatamant la fel. La armata, doar virgule, onoare si patrie!

   Ștergere
  3. Rxxx Sa- i dau o veste proaspata pe care o am de la cineva care e prieten cu Dobre .Se va pleca de la 80% dar nu se va mai adauga 1% pentru fiecare an in plus ce depaseste 25 de ani( cumulat ) ci doar 0,5% .Se va pastra 102% maxim procent castigat Sursa e sigura desi e singulara.Tehnocrat stie si el ceva dar nu tot.PS.Si faptul ca OMM va fi inclus in solda functie de baza se confirma tot din aceesi sursa. Despre sporuri nu stiu inca ninic .Probabil vor ramane la fel.

   Ștergere
  4. A nu se uita ca a fost o varianta de lucru cu plecare de la 40%, din partea celui de la care militarii asteapta cel mai mult! Dpv al meu, atunci si-a dat masura gandirii si potentialelor fapte de aservit politic si atat!
   Sincer, din f multe pdv, nici nu aveam asteptari, ca doar nu-l suspectez de ceva lipsa!

   Ștergere
  5. @ Patriarhul din Agora 25 februarie 2017, 02:01. Nu ma surprinde deloc! Se incadreaza perfect stilului jhidanesc de a face legi! Ori cum o invart, rezultatul final trebuie sa iasa tot ca ei. Eu tot spun mereu sa ne trezim, sa le punem mai intai capsa decisiva, ceea ce inseamna ca trebuie sa LASAM pensiile un pic mai la urma!

   Trebuie sa le dam in cap cu Sectiunea a 3-a sa ii naucim complet, altfel nu obtinem nimic! Pana la urma toate leoarbele din Parlament, sunt produsul unor alegeri ILEGITIME! Alegerile sunt ILEGITIME atat timp cat NU este permis tuturor cetatenilor dreptul de A FI ALES! Iar militarilor activi NU le este permis acest drept! De aceea jhidanii isi fac si de cap si ii desconsidera permanent pe militari!

   Ștergere
 11. http://adevarul.ro/locale/slatina/politistii-pregatesc-proteste-lider-noi-ajuns-batjocura-spun-colegii-1_58ad4e135ab6550cb8b40810/index.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Politistii nu au rezolvat niciodata nimic pentru cei deja pensionati. Ci doar pentru cei in activitate. In plus ca niciun sindicat al politistilor nu s-a ..isat niciodata contra PSD. Si nici acum nu vor fi exceptii!

   Ștergere
  2. Acum daca sindicatele politistilor obtin cresteri salariale se reflecta si in pensie.Desi e posibil ca psd sa faca iar o magarie cum a facut si cu Oscarul care se va da in viitorul apropiat la toti ( acum primesc doar 10%)_care nu l-au avut in 2011 dar nu e considerat marire. Ca de obicei teapa pentru pensionari.

   Ștergere
  3. Patriarh de la UL1,
   -pana cand nu se vor uni intr-un singur mare sindicat.......este doar zgomot!

   Ștergere
  4. @ Patriarhul din Agora 25 februarie 2017, 01:45. Lasa subiectivismul si fii realist! Cresterile salariale se vor reflecta in viitoarele lor pensii, NU si in pensia ta. Ti-am mai spus ca niciun sindicat al politistilor NU a facut niciodata nimic pentru cei deja pensionati. Poftim, esti la pensie! Ai vazut vreun sindicat al politistilor sa miste ceva contra Art. 40 din OUG 57/2015? Dar impotriva Art. 67 din Legea bugetului? Nu! Sindicatele politistilor lupta doar pt. drepturile lor si ii doare in basca de cei deja pensionati! Asa ca nu le mai facem statuie degeaba!

   Ștergere
  5. Calugar insurgent,
   Oskarul se acorda la 5% din functiile prevazute! Stiu ca ai fost nominalizaf de 3 X!
   Daca nu l-ai obtinut este pt ca nu dadeai calcan in ^!

   Ștergere
 12. Dupa aproximativ 5 ani de aplicare etapizata, nu in integralitatea sa a ultimei legi de salarizare unitara a bugetarilor, inclusiv a activilor: legea 284/2010 s-a considerat de cuvinta recalcularea si actualizarea la 01/01/2016 a pensiilor militare, proces care dureaza 2 ani.
  Va apare o noua lege de salarizare a bugetarilor, inclusiv a activilor, undeva in trim 2-3/2017.
  Se pune intrebarea: Dupa cat timp si in cat timp se vor actualiza pensiile militare ?
  Cred ca daca mai traim cel putin 5 ani, varianta optimista moderat, vom primi in plata pensiile actualizate dupa noua lege.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vor fi depuse( de banii aia) coroane la Belu.Si chiar daca vor mai supravietuii cativa militari pemsionari mai ambitiosi probabil vor lua medicamente de prostata mai scumpe.

   Ștergere
  2. Tehno,
   Daca si legea salarizarii, mult cantata de toti, se va aplica etapizat.....iti dai seama?
   2 varianta: etapizat si la pensii sau, la finalul aplicarii legii, in totalitatea prevederilor!

   Ștergere
 13. Olescule,te gandesti numai la tine.La functii egale dece unul iesi la pensie prin 1998 sa aiba indemnizatia de comanda si de dispozitiv mai mici decat tine pensionat in 2010?In plus,de exemplu, tu dece sa ai spor de confidentialitate si cel pensionat in 1998 nu?Vezi ca ,cam tragi spuza numai pe turta ta.Nu e bine domnule chestor.Parca eu te-am facut chestor

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nicidecum. Spre deosebire de multi altii. Ai precis dreptate. Numai ca materialul este despre altceva.

   Ștergere
 14. De Ziua Dragogetelui, urez doamnelor si domnisoarelor, care posteaza aici, sa fie iubite si sanatoase! Doamne, ajuta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Egoistule! Dar ce sunt lesbiene toate? Barbatilor de ce nu le doresti nimic?

   Ștergere
 15. Foarte bine documentat materialul de mai sus!
  O singură observație:la art.28,din legea 223,nemodificata de OUG 57(Cioloș),la alin.1 .....
  La Media obținută se adaugă un spor de 15% în condițiile stab.de conducerea institutiilor(MApN,MI)
  Spor,care nu a fost specificat clar în lege căror categorii de pensionari se acordă!?
  Foarte bine ca ați publicat acest material! Am observat faptul că,si acum după atâta timp, se fac încă confuzii si multi pensionari nu cunosc prevederile legii 223 și a OUG 57.
  Nu mă refer la cei care zi de zi suntem pe acest blog,ci la ceilalți care încă nu au înțeles cum au decurs evenimentele de la facerea legii în vară lui 2015 și până în prezent.Si încă nu s-a terminat această epopee.Legea pensiilor militare încă așteaptă prin cameră să fie finalizată.Greu se mai mișcă aleșii când este vorba de drepturile militarilor.
  Când însă, vine vorba de drepturile lor salariale este suficient o zi!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu ai priceput? Sporul de 15% e pentru baietii cu '' incordarea neuropsihica ""Nu e pentru vulg.

   Ștergere
  2. De acel spor nu mai vorbeste nimeni....a murit la nastere, cu toate ca el ar fi reglat cate ceva:
   -15% pt cei pensionati pana-n 96
   -12% ...pana-n 2000
   -9% ......2011
   ........
   -3%....2016!
   Datele constituie un exemplu!

   Ștergere
 16. Dar cu articolul 22 din lege ce au avut? Ma intreb oare vor discuta in aceasta legislatura plx82/2016? S-ar putea sa-l discute la candelele grecesti...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt prea multe date incat sa le cuprindem pe toate. Asa ca te rog sa explici direct care este șpârla legată de acel Art. 22. Spun asta intrucat multi dintre ai nostri prefera sa afle direct concluziile, fara sa mai are prin textele de lege.

   Ștergere
 17. Excelenta sinteză
  Cu respect va propun spre analiza următoarele
  1 introducerea în solda/salariul de functie a indemnizației de comandă si a sporului de excelenta prin legea unică de salarizare rezolvând astfel si problemele pensionarilor
  2 sintagma funcția de bază este ilegală si neconstituțională pentru pensionarii salarizati conform legii 138/1999,deoarece nu este definită in aceasta lege

  Mulțumesc
  Florin

  RăspundețiȘtergere
 18. Ar fi de comentat și în legătură cu stagiile de cotizare realizate dupa dată trecerii in rezerva până la intrarea în vigoare a Legii 223/2015.

  RăspundețiȘtergere
 19. L 223 e clara in acest sens
  Ma dau exemplu: dupa iesirea la pensie am mai lucrat 8 ani (fara sa fiu bugetar) toti acesti ani sunt inainte de 2016 si luati in calcul pe ultima decizie,anterioara anului 2016....apoi pauza
  L223 prevede(nu retin articolul,dar nu-i greu de gasit si nici n-am chef sa-l caut):
  ".....actualizarea se va face in functie de ultima decizie de pensie"
  PS asta o spun pt ca am observat niste incuiati care doresc sa nu se ia in calcul desi legea prevede>Ei nu castiga NIMIC altii PIERD, adica se merge pe "principiul" dobitocesc precum ca: "sa moara capra vecinului"
  @ tehnocrat: sa-ti readuc aminte ce spuneai despre perioadele lucrate de militari in civilie dupa pensionare?? sunt in articolul anterior.Daca tu vrei sa ma "ucizi" Eu te intreb: Ce castigi?NIMIC!!...sau e doar rautate si caracter gaunos

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt două aspecte aici, pe unii, cu vechime mică ca militari, acești ani ii ajută la recalculare pe legea 223 . Altora nu le folosesc la nimic având deja excedent de vechime ca militari. In schimb unii care au deja 15 ani de muncă în viata civilă sau mai lucrează încă, își pot deschide sau își vor deschide când vor avea anii și vârsta încă o pensie pe legea 223. Cei de la AORR au astfel de propunere introdusă in parlament, prin care cei care doresc pot scoate anii de stagii ulterioare cuprinși în pensiile recalculate pe OuG1/2011 din recalcularea pe legea 223 in vedera valorificării lor in sistemul pensiilor contributive. Au existat și pensionari care nu au făcut cereri de includere a stagiilor ulterioare in pensiile recalculate pe legea 119/OuG 1.

   Ștergere
 20. @ Moși naivi si inerți
  Dacă tot pus pe analiză luati de aici si analizati.
  1. S-a emis L223 fara posibilitatea recalcularii pentru cei pensionati inainte de 2011. Cine a facut-o ?
  2. S-a modificat L 223 cu posibilitatea recalcularii si pentru cei pensionati inainte de 2011 dar in compensatie s-a introdus art 40 din OG 57 care face un lucru grav ,taie din veniturile legal obtinute de unele categorii supuse la conditii grele de munca si incordare neuropshihica. Deci anvelopa bugetara bat-o vina. Cine a facut asta?
  Și acum sa ne ocupăm de gogoritele cu promisiuni guvernamentale.
  Dna mimistru al muncii Olguta spunea ieri la tv ca in noua lege a salarizarii se va acorda o atentie deosebita salarizarii unitare in zona primarii ,consilii judetene si administratie in general astfel incit sa nu fie diferente de la primarie la primarie sau cj la Cj. Bun de armata nimic.
  Interesant este afirmatia ca salariul minim va creste la 1750 lei iar per ansamblu cu majorarile care vor avea loc in sistem salariul mediu brut va creste de la 3131 lei la 5000 lei . Retineti 5000 lei.
  Va intreb;
  A. Ce valoare vor mai avea pensiile militare si cele civile in general după punerea in aplicare a legii salarizarii la 1 iulie 2017 daca salariul mediu brut se ridica la 5000 lei. Ce efort va trebui facut pentru reechilibrare prin actualizare cf art 60??
  B. Credeti ca pentru a respecta legea guvernul va reusi sa faca efortul cresterii prin actualizare cf art 60 a pensiilor militare?
  C. Credeti ca per ansamblu bugetul va face fata efortului necesar pentru alocarea de la buget catre fondul de asigurari sociale astfel ca la pensiile civile (aprox 4 milioane) raportul salariu mediu brut / punct de pensie sa nu se deterioreze masiv si pensionarii sa ajunga muritori de foame. Adica de la raportul 3.07 in 2016 la raportul 5 după aplic. legii salarizarii.
  Iata prognoza;
  2016 raport SMB/punct pensie
  2681 /871,7 = 3,07
  2017 pina la 1 iulie
  3131/917,5 =3,41
  2017 după 1 iulie 2017 ,conform spuselor d-nei ministru al muncii
  5000 / 1000 = 5
  Stimati ”moși naivi si inerți” sunteti capabili să faceti o analiza de amploare asupra sarcinilor revenite pe linie bugetara guvernului dupa aplicarea noii legi a salarizarii in asa fel incit sa fie echilibru in sistem ?? veti spune ca nu va intereseaza decit problema voastra in mod sigur !!
  Credeti ca guvernul va fi preocupat intii de drepturile militarilor sau de salarizarea primarilor si celor din administratie in asa fel ca sa semneze proiectele pe bani europeni pentru a se putea deconta banii de la UE si realiza acea planificare de absorbtie a 53 mil Euro in scopul degrevarii bugetului de unele finantari? Ce se va intimpla daca nu vin banii de la UE ca si in guv. Ciolos cind primarii,etc nu au semnat proiectele de frica DNA. ?
  Credeti ca vor fi prioritari militarii pensionari in fata pensionarilor civili pentru care guvernul trebuie in mod legal ca de la 1 01 2018 sa demonteze handicapul provocat de rapotrtul SMB/ punct de pensie = 5 fata de 3,28 in 2016.(cresterea pensiilor cu 100% rata inflatiei plus 50% din cresterea SM brut pe ec care va creste de la 3131 la 5000 in 2017 după aplic.legii salarizarii) ca sa nu-i lase muritori de foame. Vor fi bani oare sau se vor lua din anumite bugete?????
  @ Dragi ”moși naivi si inerți” doar facind o analiza globala a fenomenului in care sa includeti si atragerea fondurilor europene ,cresterea economica prognozata posibil a fi sau nu realizata va puteti pronunta in cunostiinta de cauza atit asupra art 40 cit si a art 67 ,OG 9 ,etc. fiindca per ansamblu totul merge conjugat.
  Nu cumva guvernul cu masurile lui sa ne bage intr-o fundatură de să fie nevoie si de un dezastruos art 68 după 67 dar in alta OG.
  Altfel fara o analiza globala bateti apa-n piua ca sa nu stati degeaba acasa.
  Stiu ca voi nu sunteti obisnuiti sa puneti botul decit daca vi se da sau vi se ia ,insa ar trebui sa reflectati serios la cele de mai sus.

  RăspundețiȘtergere
 21. @ moși naivi si inerți
  Fiindcă in mod sigur nu veti citi cu atentie si sensibilitate comentariul anterior va precizez pe scurt dezastrul in care duce guvernarea sistemul social după aplicarea legii unice a salarizarii daca după cum spunea d-na mistru al muncii Olguta la TV salariul mediu brut după alicarea acesteuia de la 1 iulie 2017 va fi de 5000 lei.
  De aici din cresterea salariului mediu brut de la 3131 lei la 5000 lei vine dezastrul pentru buget. Probabil ca doar daca se va face in vreo 10 etape nu se va simti pe plan social.
  Exemplu de efect dezastruos:
  La un salariu de 5000 lei vei obtine un punct de pensie . Cine va avea pe aici salariu brut de 5000 lei? Cine va avea salariul brut 10 000 lei ca sa realizeze 2 puncte de pensie.
  Ce se intimpla cu cei care vor reliza un salariu obisnuit de 2500 lei brut = 0,5 punte de pensie adica 500 lei la nivel 2017. Traieste daca poti !!!! si asta dupa 35-40 de ani de munca.
  Astea si altele conexe dau batai de cap pe buget pentru guvernanti si genereaza art 67 ,etc.
  Si atunci ce va fi prioritar ,pensiile militare sau echilibrul in sistem ?????????
  Analizati per global si trageti concluziile singuri.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inert esti tu! Arunca legea si apoi imediat se face rocada politica. Vin sectantii portocalii cu Chioru' premier si taie salariile cu 75% si pensiile cu 95%. Si gata, s-a rezolvat problema.

   Analizam si per global! Romania este o tara subjugata care isi tine cu premeditare cetatenii pe salarii si pensii de mizerie. Singurul motiv pt. care oferim atractie multinationalelor. Asa este si in Vietnam, numai ca in Vietnam si preturile sunt derizorii, nu numai salariile si pensiile. Este imposibil ca dupa 27 ani de capitalism salbatic si 10 ani de la intrarea in UE, sa ai inca salarii si pensii de 150 euro. PIB este in crestere an de an, ceea ce inseamna ca altceva se intampla incat salariile si pensiile sunt de coma, iar preturile sunt in occident.

   Iata ce se intampla! In afara de salariile si pensiile derizorii oferite romanilor care reprezinta o forma de FURT institutionalizat, si restul banilor se fura tot institutionalizat. Orice contract oferit de la BUGET unui intreprinzator privat, este FURT de la buget.

   Mai departe! FURTUL institutionalizat este dirijat si controlat prin politica statului. De exemplu, cetateanul care din salariul sau pensia sa cumpara un mar olandez, isi fura caciula! Banii lui ajungand in Olanda. La fel si in orice alt domeniu. Iar daca acel cumparator maieste si bugetar sau pensionar, atunci banii de la bugetul de stat necesar achizitiei marului olandez ajung tot in Olanda. Iar olandezii nu pun n loc nimic la bugetul Romaniei.

   Asa ca am analizat global si am tras concluzii! Politicile in Romania trebuie schimbate din temelii. Astfel incat banii romanilor sa ramana cat mai mult tot in Romania. Este de fapt exemplul succesului polonez! O clasa politica responsabila a explicat polonezilor exemplul dat de mine cu marul olandez. Nimeni NU i-a fortat sa faca nimic pe polonezi, dar au inteles exact ce si cum. Asa ca polonezii si-au cumparat produsele proprii, ramandu-le banii in tara. Iar surplusul l-a exportat pe unde a putut, inclusiv in Romania (plina de fructe poloneze, piese de schimb auto si electrocasnice fabricate in Polonia), luand banii altor natii mai fraiere.

   Iti mai dau un exemplu ca sa vezi cum sta treaba la alte natii. Toate natiile din vest au supermarketuri ca si noi. Sa zicem Carrefour. Am fost intr-un Carrefour din ... Italia. Am fost insotit de o ruda de a mea. Care in mod surprinzator m-a atentionat sa nu cumpar produsele decat cu eticheta Made in Italia, intrucat celelalte sunt de ..ahat. Mi-a mai dat si un alt indiciu. Produsele care au etichetele alea scrise marunt in 10-15 limbi asa cum sunt in toate magazinele de la noi, sunt pt. plapumari. Cele scrise doar in italiana sunt adevarate. Am testat. Marci proprii de care NU auzisem in viata mea. De exemplu - detergenti si cosmetice de exceptie, in fata carora Ariel, Colgate si ce mai avem noi, sunt frectii. Apoi am privint mai atent la cumparatori. Italienii isi cumparau produsele lor, iar alte natii (iti dai seama care sunt romani, albanezi etc.), cumparau brandurile alea cu etichete scrise marunt in 25 de limbi.

   Dar nu am incheiat. Intr-o discutie cu italieni get beget, am aflat cu stupoare ca prima lectie economica le este predat inca de la gradinita. Iar lectia este sa isi cumpere produsele lor, daca vor sa fie cat mai multi bani in tara. Cea am spus eu, nu este o exceptie - se intalneste in toate statele vestice ai caror cetateni sunt educati sa nu dea cadou banii muncitii de ei, altora!

   Ștergere
  2. Legat de pensii, in viitorul nu foarte indepartat va urma un soc care tine de adevarata securitate nationala. Si pe care toti politicienii o ascund. Socul este acela al reintoarcerii masive al celor cca. 5 milioane de romani plecati de foame in strainatate. Au inceput deja sa se intoarca - la 50 ani muschii cad si NU mai esti valabil pe piata vestica a muncii. Asa ca revii in Romania. Fara niciun drept, fara nimci, fara nicio perspectiva. Sunt 5 milioane, nu este de gluma. De aici va incepe explozia intregului sistem politic si social din Romania. De la acesti oameni.

   In consecinta, trebuie taiate capetele intregii clase politice actuale si predata stafeta! Aceasta este solutia, restul reprezinta frectii!

   Ștergere
  3. @ sofer la remiza 25 februarie 2017, 11:49. Si NU ne mai da tu sfaturi cu echilibrul in sistem! Echilibrul unui sistem proneste de la un set de reguli, general valabile, aplicabile tuturor. Dara daca incepi in Romania cu interdictii de drepturi fundamentale si constitutionale, aplicabile unui grup de catatenii cum sunt doar militarii, acel echilibru este TERMINAT din fașă! NU te apuci sa faci echilibru dorind sa egalizezi mai pensiile militare cu altele, ci pornesti cu inceputul: mai intai egalizezi drepturile fundamentale si constitutionale. Abia de la acest punct discutam si de altele!

   Ștergere
  4. Să stii că multi din aia din strainatate se vor intoarce in Ro cu pensii de la citeva sute de euro la pensii de pina in 1500 de euro si chiar mai mult.
   Vezi la mine pe fb o buna cunostiinta pilot plecat prin Doha ( D.O)iesit de curind la pensie, pensie 5000 Euro. Altii sunt prin Vietnam ,Ecuador,etc.
   Si pîna se intorc isi fac plinul cu necesarul.
   Ține române pasul cu aștia !!!!!!!
   În privinta produselor romanesti ,spune tu pe ce poti pune mina romanesc in super... la electrocasnice sau alte produse in afara de cele alimentare.
   Sa cumparam toti Dacia ca scrie Dacia peste Renault ?

   Ștergere
  5. @ sofer la remiza 25 februarie 2017, 12:41. Nu este deloc asa! Din cauza ca legislatia romana NU acordeaza deloc drepturile cetatenilor. Ia explica tu, cine, cand si ce pensia acorda statul roman unui roman care a lucrat 10 ani in Romania, 6 in Germania 7 in Spania si 8 in Portugalia? Acel cetaten este mort la reintoarcerea in Romania!

   Si api mai lasa-ma in puii cu exemplele tale cu piloti in Vietnam! Da' ce le dau vietnamezii pensie? In plus ca cele 5 milioane de romani plecati NU lucreaza pe 'jde mii de euro si abia daca ies pe plus la finele lunii cu 200-500 euro dupa toate cheltuielile, chirie etc.

   Cat priveste produsele romanesti, tocmai ti-am explicat ca asta este mafia politica institutionalizata. Asta este vinovata pt. politica dusa! Am ajuns sa platim ca fazanii abonamente telefonice din pensii la Vodafone Franta si la Digi Olanda/Ungaria. Si apoi mai sarim de fund in sus de ce nu sunt bani la buget! Totul este dirijat sa se intamle asa!

   Iti spun eu si care va fii viitorul pensiilor in Romania! Fiecare cu ce si-a strans sub perna. Si cu asta se incheie totul rezonabil. Avem copii sau rude mai tinere! Dar ce facem, ne prefacem ca NU ne batem joc de ei? Ei ce pensie vor avea si de unde? In conditiile in care statul le disperseaza in mod obligatoriu contributia la pensii doar in parte la stat, o parte fiind la acele pensii cica private - dar musai obligatorii. Ei ce pensii vor avea, de unde, in ce cuantum? Nimeni NU spune nimic de impactul care va urma cand cei care se vor pensiona in viitor, vor constata ca pensia sociala de azi este un LUX, fata de ce se va intampla cu ei!

   Si incearca sa NU iti mai expui pe aici teorii kilometrice! In material este vorba despre o bataie de joc generalizata a clasei politice fata de aramata! Despre asta NU poti sa scremi chiar nimic?

   Ștergere
  6. @sofer
   teoretic aveti dreptate cu SMB 5000lei si pct de pensie.Sa nu uitam totusi ca punctul de pensie este doar valoare de referinta.
   Pana acum era ff bine cu mai mult de 3 pct-e pensie(gandeau oamenii).In conditiile dat de dvs 0,5 puncte inseamna in bani mai mult decat cele 2-3 puncte anterioare...si pana la urma banii conteaza ca nu mancam "puncte" de pensie
   exemplu tot de la dvs: 1pct=5000 deci 0,5 pct=2500lei.Eheeee cunosc multi care ar fi fericiti sa aiba un 0,7-0,8 puncte pensie(tot dupa calculul dvs).calculul dvs matematic bun dar logica mi se pare stramba.
   PS cunoasteti multi pensionari cu peste 2500-3000 lei pensie?? Eu nu cunosc.
   Si ca sa radem:daca punctul de pensie ar fi 1.000.000$ eu as fi fericit cu 0,1 puncte de pensie.....nu mi-ar trebui 2-3 puncte dupa cum sustineti

   Ștergere
 22. Ce nu vreti sa intelegeti este ca au reusit sa ne rupa. Adica cei pensionati mai demult avem pensii chiar si de trei ori mai mici ca cei pensionati acum cu aceleasi grade si functii. De aceea vin si raspunsurile ca nu suntem reprezentativi.
  O sa fie din ce in ce mai greu daca nu se face o lege echitabila si care sa rupa apararea de interne si care sa cuprinda aceleasi elemente de calcul pentru toti indiferent de data pensionarii.

  RăspundețiȘtergere
 23. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 24. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si cei cu asta daca salariul mediu brut dupa spusele ministrei creste la 5000 lei după aplicarea legii salarizarii.
   2017
   5000 / 1000 = 5
   2016
   2681 / 871,7 = 3,07
   Deci o scadere a nivelului de cumparare de 1,97 care trebuie recuperat.
   Plus ca va fi o explozie a preturilor tinind cont de noile salarii.

   Ștergere
 25. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 26. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai, eu mai si muncesc, nu stau gratis pe post de moderator toata ziua sa pandesc pe fiecare in timp real, la ce ora emana! Mai ales ca unii mai mult debiteaza, decat emana. La fel si pe FB, la cate balarii primesc si pe acolo, mi-ar trebui timp nu gluma sa ma apuc sa le descalcesc pe toate.

   Ștergere
  2. Ha ,ha!! azi am dat "deactivate" la contul de FB.....doar ca am aflat ca dureaza 15 zile ca sa dispara tot.....orice logare in aceste 15 zile imi reactiveaza contul automat.....Ma feresc ca de dracu' pt ca am constatat ca pe FB nu obtii informatii ci doar te tampesti(nu am vrut sa jignesc pe nimeni doar am spus ce decizie am luat)

   Ștergere
  3. @ Doru Serban 25 februarie 2017, 16:07. Nu te tampesti cat timp ai contul personal pt. relatii de familie si prietenie. Mai faci o poanta, mai vezi ce struguri are colegul de scoala militara, cum au crescut copiii altuita etc. In schimb, daca iti faci in scop politic sau A3, atunci precis te tampesti. Dar nici atunci, inseamna ca erai deja tampit daca ai ajuns sa iti imbraci un cont personal cu stupiditati politice sau de la TV. Motiv pt. care vei fi si ignorat de majoritatea cunostintelor tale!

   Ștergere
 27. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa este! Toate indiciile conduc catre un martie turbulent. Eu vin cum am mai fost si altadata! Insa, de aceasta NU mai accept sa fie diluat protestul de smecheri. Un protest al nostru NU va avea castig de cauza, decat daca schimbam radical interfata. Asta inseamna:

   - DESOLIDARIZARE de la a protesta alaturi de alte categorii;
   - locul potrivit si care NU paote fi altul decat sediul M.Ap.N. si al Cmdm. NATO;
   - in uniforma de campanie (ceva asemanator), decent, fara vuzuzule si poezii senile.

   Si musai cu PACHET complet de revendicari pt. armata - fie ca este vorba de militari in activitate sau in rezera, prima revendicare fiind cea care nauceste din prima pe oricine: respectarea drepturilor fundamentale si constitutionale pt. militarii in activitate. Aceasta este revendicarea nr. 1 care ii va aseza urgent la masa pe decidenti! Sunt capabili de orice, dar NU cumva sa suflam o vorba ca in Romania exista o categorie profesionala/sociala careia ii sunt interzise drepturi fundamentale si constitutionale.

   Orice varianta de protest care NU este facuta cu cap, este destinata esecului! Si mare minune ca aici sa NU intre iar in scena Dogaru ca de obicei, care sa se autoerijeze in lider al unor proteste care vor conduce de fapt in gârlă!

   Pe Dogaru l-am citit de cand cu L. 241/2013 (reintregirea pensiilor). Noi vroiam sa protestam contra parlamentarilor lui Ponta/Oprea care sustineau ca prin legea respectiva sa ne fie "inghetate" pensiile ca la mumii si sa NU ne fie returnate diferentele, iar Dogaru a iesit cu un comunicat - ca cine protesteaza contra celor mentionate este ... basist. Ba mai mult, a trecut la amenintari ca ne toarna ca "agitatori".

   In sfarsit, antipez un martie turbulent. Ramane doar ca noi sa fim isteti si sa ne vedem interesele!

   Ștergere
 28. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu chiar nu mai gresesti cite o tasta mai ales pe telefon ?
   Vezi ca aștept prognoza (starea vremii la pensii) pe luna MĂRTIȘOR 2017.
   Poate nimeresti de data asta vreo 0,15% adevar în previziune !!!!

   Ștergere
 29. Ne descurcam tot mai greu in acest paienjenis! O legislatie facuta praf din interese electorale si mafiote devine o frana pentru societate in ansamblu si izvor de nemultumire pentru toate categoriile sociale. Cand zici ca ai astupat o gaura apare alta. Discriminarile si nedreptatile se tin lant. Asa nu mai merge. Trebuie spalat bine buretele si o "tabula rasa" cred ca se impune de urgenta.
  In ceea ce ne priveste, Admin, are dreptate! Daca mutalaii activi nu misca in front, ar trebui sa punem umarul la construirea momentului "zero" - salarizarea, ca de acolo porneste totul. Politicul a sesizat noroiul legislativ si trage tare pe noua lege a salarizarii unice...dar vorbeste si de o noua lege a pensiilor unice!
  Bun, ne focusam pe prima lege. Vedem unde au fost plasati militarii si cum. (Nu sunt de ignorat actiunile politistilor - putem ajunge usor la remorca lor si ne vom da seama prea tarziu). Daca e necesar urmeaza corecturi...si tot asa...
  M-am uitat prin comisiile de aparare...eu n-am gasit pe cineva "mai rosu in obraz"! Poate stiti voi. Cine poate fi abordat? Multi inca n-au CV-ul publicat, multi sunt economisti, fosti manageri...Vai de noi!
  Daca dorim sa continum implicarea noastra in rezolvarea problemelor, cred ca trebuie schimbata intreaga strategie. In primul rand, ar trebui sa fim organizati intr-o forma oarecare...asa cine se uita la noi? Daca nu, continuam sa dezbatem aici problemele...pentru noi. Dar, discutia e prea mare pentru un demers de acest gen ca s-o rezolvam pe loc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sustinem mitingurile politistilor prin participare efectiva!

   Ștergere
  2. @ ifrim 25 februarie 2017, 15:30. Ce anume revendica? Nu de alta, dar politistii nu au sustinut niciodata un miting pt. pensii, ci pt. drepturi salariale curente.

   Ștergere
  3. Goarna face apel la solidaritate sindicala pt. salarizarea SNApOP.Soldele activilor nu au recul si la noi?( SNPPC.Ro)

   Ștergere
  4. Revendica ajutoarele si pentru pensionari . Probabil e o tactica ca sa aiba la ce renunta la negocieri.

   Ștergere
  5. @ ifrim 25 februarie 2017, 19:47. Pe politisti ii doare in basca. Au lefuri la 8 ore si 5 zile lucratoare, cat militare la zile calendaristice. Au dreptul sa vorbeasca, sa faca miting etc. Ce crezi ca vor manifesta ca militarii sa fie si ei platiti tot la zile lucratoare? Nicidecum! Legat de pensiile noastre, i-a durut in carici cu OUG 57/2015, NU au miscat nimic!

   In consecinta, lovitura principala a noastra trebuie sa fie pt. abrogarea blestematei Sectiuni a 3-a din Legea 80/1995. Din care cauza ni se intampla totul. Abia atunci isi pot negocia si militarii drepturile, la fel ca ceilalti!

   Ștergere
 30. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 31. @ All. Sa tinem mine ce ne spune Patriarhul din Agora 25 februarie 2017, 02:01. Noua tactica jhidaneasca a CD, astfel incat sa iasa tot ca Senatul si Ciolos. Ba si mai prost.

  Citez in extras: "Se va pleca de la 80% dar nu se va mai adauga 1% pentru fiecare an in plus ce depaseste 25 de ani(cumulat) ci doar 0,5%. Se va pastra 102% maxim procent castigat. Si faptul ca OMM va fi inclus in solda functie de baza". Stiti ce inseamna asta, nu? Ca varianta lui Ciolos era parfum! Ramane intrebarea - cand au fost astia din comisii care scot nastrusniciile astea, scoliti la scoala jhidaneasca? Pentru ca la asta asistam, legi si calcule jhidanesti!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
  2. @olescu
   nu cred si dau exemplu de cls-4-a luat intamplator:
   12 ani suplimentar vechime cumulata sa zicem.
   65% +12= 77% este?
   si acum
   80% +6=86 %( in loc de 12 ani sunt doar 6 adica aia 0,5despre care vorbeai)
   sunt 9 procente in plus.....care-i nemultumirea?

   Ștergere
  3. Serban uiti ca dispare OMV ( chiar inclus in solda functiei de baza).Deci te opresti acolo.Iti da cu o mana si iti ia cu doua ...

   Ștergere
 32. În legea unică de salarizare la toate categoriile de bugetari indemnizația de conducere si sporul de excelență au fost introduse în salariul de baza
  De ce nu se poate face la fel si la militari si asfel se rezolvă si multe dintre problemele pensionarilor si se evita zeci de mii de procese
  Mulțumesc
  Florin

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Raspuns :Bugetarii sunt cetatenii cu drepturi civile .Militarii nu.

   Ștergere
 33. @ Doru Serban 25 februarie 2017, 15:15
  Problema se pune tocmai invers. După lege punctul de pensie = venit brut/ SMB
  Ca atare doar la un venit brut de 5000 lei = SMB vei obtine 5000 /5000 = 1 punct pensie = 1000 lei pensie.
  Abia la un venit brut de 10 000 lei vei obtine 10000/ 5000 = 2 puncte pensie = 2000 lei.
  Si acum sa vedem pe unde gasim prin România salarii de 5000 si 10000 lei brut ca să faci la pensie 1 sau 2 puncte de pensie. Cam dificil nu ca nu ar fi pe la stabime si sinecuri. Este vorba insa de milioanele cu salarii brute pe la 2500 lei = la pensie 2500 / 5000 =0,5 puncte pensie = la nivel 2017 =500 lei pensie = catastrofa in viata omului beneficiar de pensie după 35 de ani de muncă.
  Iar daca faci 0,5-0,8 puncte asta inseamna 1000 X 0,5 = 500 lei sau 1000x 0,8 = 800 lei pensie la nivel 2017. Aici este nenorocirea care se abate asupra fortei de muncă.
  Acesta este efectul prin ridicarea in conditiile noii legi a salarizarii a salariului mediu brut pe economie la 5000 lei.
  Guvernul o să aiba mult de furca cu readucerea echilibrului in sistem odata cu cresterea SMB in economie la valoarea spusa de d-na ministru Olguta V. Si asta poate afecta inclusiv alacările bugetare pentru pensiile militare,restante ,etc fiindca presupun ca iar se vor lua bani de la armata pentru alte nevoi,iar pensiile militare sunt platite de la bugetul institutiei de care apartii. Și vor trebui foarte multi bani de la buget pe linga cei de la asigurarile sociale ca sa reechilibreze sistemul in mediul civil.
  De aceea probabil de la an la an art 40 ,67 , OG 9 ,etc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dati-l in ma-sa de punct de pensie, intrucat noi nu avem legatura cu punctele de pensii, ci altii. In Romania exista 3 tipuri de pensii (contributive, de serviciu si private) si doar primul este pe puncte. Va mai urma si al 4-lea, fiecare cu ce a strans sub perna si nici ala nu e pe puncte! Ca doar mancam puncte!

   Noi trebuie sa ne vedem de pensiile noastre de serviciu, cu celelte NU avem nicio legatura!

   Ștergere
 34. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Adica pensiile contributive. Aceasta este una dintre cauze pt. care noua ni s-a prelungit termenul de achitare a diferentelor prin Art. 67 din Legea bugetului de stat!

   Ștergere
 35. Ma tot fac ca nu inteleg si nu pot!
  -nu sunt 5 mil de romani la munca in EU!
  -nu toti muncesc si unii nu au carte de munca
  -daca s-ar intoarce cei care au muncit cu carte de munca, la pensie, ceea ce este greu de crezut, ar fi benefic din multe puncte de vedere
  -cultura democratica
  -respectarea drepturilor
  -respectul muncii si al legii
  -import de tehnoligii si proceduri...etc
  Dar, cel mai benefic pe termen scurt si mediu, este faptul ca acele pensii sunt platite de sistemele tarilor unde au muncit, platiti in tara unde te-ai stabilit! Deci capital intrat moka in tara!
  Fara sa am la baza un studiu stiintific, aproximez ca, in urmatorii 10— 20 de ani, nu vor reveni mai mult de 2-300.000, in cel mai optimist mod de gandire! Au copii, se simt bine, s-au integrat acoli, sunt scarbiti de politicul nostru!....etc!
  Cea mai grava problema este cea a numerosilor reveniti cu doar hainele pe ei, cei mai numerosi, fara contributii la sanatate, dezradacinati, incrancenati, dezamagitii, fara drepturi la pensii! Pe acestia abia îi asteapta primarii, pt ajutoare sociale si transformarea lor in masa de manevra politica!
  20-30 de piloti ce zboara prin contracte individuale, cu operatori aerieni straini, multi din ei pacaliti si la bani, nu inseamna absolut nimic!
  Asa ca...aproximativ 1 mil de asistati social, in plus, in urmatorii 5-10 ani, asta da provocare!
  Ieri mi-a sosit viza de emigrare in Noua Zeelanda!
  Deci, pa!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este eronata afirmatia ca in urmatorii 10— 20 de ani, nu vor reveni mai mult de 2-30000 romani in tara. Sunt multi plecati prin anii '90! Si acum au peste 50 ani, nu ii mai tin muschii. Ei au inceput deja sa se intoarca. Mai sunt si alte faze. Din motive care tin mai degraba de superficilitate, majoritatea romanilor nici NU se agita sa solicite cetatenia statelor de rezidenta. Iar multe state vestice, ti-o dau fix in brate la pensie din acest motiv. Legat de pensii, mai este o fazae naspa! Si statele respective au o legislatie rigida! Iti dau pensie, dar zic sa ai un numar de ani minim DOAR la ei lucrati. Iar ai nostri, schimba si 6-7 state in pelerinaj, neavand in niciunul vechimea necesara obtinerii unei pensii.

   In ceea ce priveste faza cu asteptatul la primarii ... nu prea mai tine. In general, romanii care lucreaza in afara s-au durizat foarte mult. Sunt cu totul alt aluat fata de romanii ramasi in tara. Adica cei din afara sunt in stare sa te ia de gat cu tot cu primarie si dea cu tine de pamant, nu mai tine cu brasoave mioritice - pt. ca au vazut altfel dincolo! Ceea ce nu este deloc rau. Eu anticipez ca de la acesti romani va porni revolutia care va pune Romania la punct!

   Ștergere
  2. Sunt inca optimist!
   Cat despre cei care au muncit prin toate tarile, cam asa este!
   Cat despre primarii....o sa vezi cati tzigani vor fi returnati! La ei ma refeream numai canu i-am nominalizat!

   Ștergere
 36. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bleahh! Ce expresie ai gasit! Sa vezi ce-ti face puriul!

   Ștergere
 37. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu este deloc asa! Bagajul de puncte este achitat de alti cetateni, nu de catre noi. Ca atare, ei ar trebui sa fie eliberati si sa isi puna sub perna pt. viitoarele lor pensii, iar noi sa mancam ... puncte!

   Ștergere
  2. @ tigri 2 @ ole
   Ca sa vezi tigri 2 cîta logică matematică ai în cap ca sa spui numai prostii pe unde apuci.
   D -na Olguta V.(Ministru al Muncii) a spus ieri pe tv ca in urma ridicarii nivelului salariilor prin noua lege a salarizarii SALARIUL MEDIU BRUT PE ECONOMIE se preconizeaza a se ridica la 5000 lei.
   Acum ca sa nu mai vorbesti prostii calculeaza tu cam cu cit trebuie sa ridice guvernul punctul de pensie ca echilibrul sa fie cel putin la niveleu anului 2016 cind salariul mediu brut era de 2681 lei iar p.pensie de 871,7 lei ,adica raport de 3.07.
   Și daca se ridica punctul de pensie la 1000 lei odata cu intrarea in functiune a legii salarizarii(1 iulie 2017) dezechilibrul intre SMB si p. pensie se mareste fata de 2016 la 5000/1000 = 5
   5 - 3,07 = 1,97
   Ca sa fie din echilibrul de la nivelul 2016 guvernul ar trebui sa aduca la 01.011 2018 punctul de pensie la 1000x1,97 = 1970 lei.
   Pricepi motane ?
   De unde sa scoata guvernul bani pentru a dace la 01.01 2018 punctul de pensie de la 1000 la 1950 lei pentru ca sa nu scada raportul intre SMB si punctul de pensie adica puterea de cumpărare a pensionarului.
   Plus ca odata cu cresterea SMB la 5000 lei vor veni majorari de preturi peste tot care scad si mai mult puterea de cumpărare.
   Si atunci ce credeti ca va face guvernul ca sa nu scape lucrurile de sub control in cazul in care nu va avea bani suficienti ca sa completeze partea bugetara de la pensiile civile.
   Aproape 100% va proceda la rectificari luind bani de la bugetele ministerelor considerate de serviciu la asa ceva precum cel al apărarii.
   Și cum toate revendicarile ,majorarile,etc trec pe la MINISTERUL FINANTELOR acesta functie de situatie va analiza si va spune ,da asta se poate ,pentru asta se da art 40 ,pentru asta se da art 66 ,pentru asta OG 9 ,etc
   Si poti tu sa propui si luna de pe cer fiindca totul se dirijeaza de la M de Finante functie de problemele prioritare de rezolvat in sistem.
   Iar pensiile militare nu stiu sau nu cred ca cineva le mai considera prioritare. Că vor rezolva niste probleme ale legii in cadrul unei anvelope bugetare stabilite asta este posibil.
   Si nu uitati ca in cf cu legea odata cu majorarea soldelor prin legea unica a salarizarii trebuie activata actualizarea cf art 60, după care tot cf legii 263 la 01.01 2018 guvernul trebuie sa rezolve si celelalte milioane de pensii prin corelarea cu majorarile care vor duce SMB -reper pentru cresterea punctului de pensie - la 5000 lei.
   Deci bani si bani si multi bani pentru punerea in aplicare in urma legii salarizarii aproape concomitent atit a prev legii 223 art 60 cit si a legii 263 privind indexarea si cresterea cu 50% din creserea SMB de la 3131 la 5000 lei.
   Ca atare totul se va decide la MINISTERUL DE FINANTE indiferent de ce propuneri vor face sindicatele ,ministerele ,etc.
   Programul de guvernare psd este ambitios insa daca nu vin fondurile europene prognozate si nu se realizeaza cresterea economica de 5.2 prognozata atunci poate fi un colaps de rasunet cu repercusiuni in multe domenii inclusiv la pensii.
   Cred ca acum vei intelege . Degeaba spune Olescu si altii ca noi nu avem legatura cu punctul de pensie. Adevarat ,numai ca la asa nevoi de onorare de promisiuni nu se stie ce va decide M de Finante ca fiind priotar in bugetare.
   Ii va onora pe cei care mor de foame cu o pensie de 1000 lei /luna sau pe cei cu 3.4-5-7 mii lei pe lună ??????? Asta inseamna aducerea echilibrului per general si nu ocupare de cazuri particulare (pensii speciale sau militare).
   Iar daca voi vedeti ca și cum in tara asta importante ar fi doar problemele militarilor si nu vedeti lucrurile per ansamblu si prin prisma amplelor promisiuni facute de psd-alde este problema voastra. Evident ca fiecare incerca tragerea focului la oala lui problema-i insa ca repartitia este pe la M de finante care cam decide ce se poate si ce nu.
   Promisiunile inseamna bani ,bani ,foarte multi bani . Realizarea lor si apoi asigurarea sustenabilitatii pe termen lung presupun un guvern responsabil si incadrat cu profesionisti nu cu superficiali si habarnisti.Și fara hotie.

   Ștergere
  3. Sincer-nici macar nu ma obosesc sa citesc tampeniile tale, asa ca faci cum te duce sfera aia de cap, umpluta cu...vid.

   Ștergere
  4. Categoric!
   Dar, creascand salariile, pensiile, afacerile si bugetul pensiilor creste!
   Oricum, la noi este prezervat!

   Ștergere
  5. Ei, stai sa vezi macar drafgul integralwl legii!
   Una este declaratia politica si akta partea tehnica! Nu te ambala pana nu vezi!

   Ștergere
 38. @mares
  cu tot respectul dar la afirmatia dvs ca romanii vin printre altele cu citez:
  "....-import de tehnologii si proceduri...etc" chiar ca am inceput sa rad(sau trebuia sa scriu "kiar" ca dvs)

  eu stiu cativa care tot "importa tehnologii si proceduri" dupa ce schimba pampersii babaciunilor sau sterg praful de pe mobila strainilor:):)singurele "tehnologii si proceduri" le aduc tiganii plecati la furat

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ha,ha,ha
   Și să vezi cîti mai pleaca in plus cînd văd ce salarii fac aștia la bugetari.

   Ștergere
  2. Ai o mentalitate retrograda. Eu stiu vreo 5 milioane in tara care merg la WC tot in fundul curtii. Imi aduci aminte de teoria unei babute intr-o discutie cu mine. Ceva in genul cum ai spus tu ca pampersii si praful - cum ca ar nedemn pt. ea. Iar babuta isi inchide caloriferele ca nu are cu ce plati caldura, dar e ... demna ce basca mea. Aceeasi teorie am auzit-o la o snoaba, care a terminat si ceva la Spiru Haret. Iar acum castiga 1500 pe luna ca ... vanzatoare la un hypermarket. Chitaie de foame, sta in casa luand aerul parinitilor, dar e ... demna si ea. In principiu, teoria pe care o prezinti tu, apatine unor ... neputinciosi. Care intra in panica si daca isi parasesc propria locuinta, daramite sa mai mearga la mama dracu' la mii si mii de km departare.

   Nu in ultima instanta, eu am gramezi de rude plecate in afara. Am cateva rubedenii care mai muncesc si ce spui tu - eu nu consider a fi o rusine, dar am si rude care si-au tras ... firme in alte state, cum am rude si asistenti medicali in alte state sau in invatamant. Si culmea ca am 2 rude, fosti militari care si-au inaintat demisia de tineri. Unul este cu firma in tara straina, iar unul de la SMURD Romania a ajuns tot la SMURD - dar in alta tara. Cu mentiunea ca la inceput nu i-a asteptat nimeni cu covrigi in coada nici acolo. In final, au reusit ambii. Problema de fond este poata alta: in alte state daca esti bun - nu neaparat geniu, si iti vezi de treaba ta, te ridici, iar statul-gazda iti vine in sprijin. La noi, tot relatiile raman la putere in domeniul de stat. Iar in cel privat, trag te tine pana crapi, te plateste si la limita, iar cand nu mai poti, iti da un sut in fund.

   Oricum, mi se pare mai rezonabil sa stergi praful sa iti castigi existenta cinstit, decat sa schimbi pampersii ... politicienilor. Pt. ca asta fac majoritatea dintre noi!

   Ștergere
  3. @Serban
   Si pampersii tot de ei au fost adusi! Si in definitiv conteaza? Procedura consta ca sunt platiti kegal, de catre primarii si fac vekime la pensie!
   Termiba cu prostii de genul K, intelegi sau, vreiin slavona? Glumesc, sau nu?!

   PS- iti afuci aminte ce masini de spalat aveam noi, pana la primele de import? Te uitai ca la asteroizi! Sa fim rezonabilli!
   Esporful de tehnologie are la baza libera circulatie a fortei de munca, altfel spalai cu Albalux 9!

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 39. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 40. tigri 2- punctul de pensie se mareste la 1000 lei incepand cu 01 iulie nu cu 01 martie. Aşa aiurai si cu impozitul de 10% in loc de 16% la ce depaseste 2000 lei. CEL MAI NEINFORMAT participant la discuţii tu eşti. Îţi place sa te bagi ca musca.......

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
  4. ha ha ha ,pensiile civile se maresc nu militare

   Ștergere
 41. -SMB-5000lei,pâna în 2021,nu anul acesta!
  -PP,1000 lei-din iulie ac.nu din martie!
  -Din martie creste pensia minima,de la 400 lei, la 520 lei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Până in 2001 se întîmplă multe . Să fim sanatosi.
   Cu astia nu poti fi sigur de azi pe mîine darmite pîna in 2021.

   Ștergere
 42. Caz concret.Individ angajat in Spania ,printre altele sofer.Urmeaza sa aiba drept de pensie cu minim lucrat cu carte de munca de 15 ani.Dupa cat am inteles are ani lucrati in Spania mai multi.Se asteapta la o pensie de 1200 euro la care se adauga si anii lucrati in Romania.Detine ca proprietar in Romania un apartament si o casa la tara renovata precum si o casa in Madrid.Copii lui lucreaza in Spania si sunt proprietari de apartamente.Soferul precum si copii acestuia nu intentioneaza sa se revina in Romania.
  Alt individ ,in 2019 face 15 ani de lucru in Madrid si mi-a spus ca se asteapta la o pensie in jur de 900 euro.Individul lucreaza ca om sendvis la un magazin de bijuterii.Intentioneaza spre deosebire de fiul sau sa se intoarca in Romania.Cei ce lucreaza in strainatate cu carte de munca si au minim 15 ani vechime cand ajung la varsta de pensie nu se potrivesc cu multi dintre noi.
  Multe femei sunt angajate in Italia cu carte de munca ca ingrijitoare de batrani,batrani care le asigura cazare si masa.In Anglia ,familie tanara cu doi copii este angajata la Crucea galbena si nu intentioneaza sa mai revina in Romania.In Canada,partea engleza,cine are chef de munca castiga destul de bine.
  Sunt si familii care lucreaza ca sezonieri in Olanda si Danemarca.
  In concluzie nu trebuie sa absolutizam.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu cunosc o singura persoana care beneficiaza deja de o astfel de pensie. Nu cunosc detalii, decat ca s-a chinuit vreo 2 prin Romania sa lege lucrurile intre cele 2 tari. Majoritatea romanilor sunt angajati legal in strainatate. Singurii care o vor musca sunt cei angajati in strainatate, dat tot la firme ... romanesti.

   In alta odine de idei, Italia si Spania sunt statele care acorda cele mai mari facilitati la obtinerea unei pensii de catre imiganti, fara a fi nevoie sa fii si cetatean a acelor state. Dar celelalte state sunt varza, in special cele saxone. Daca intrebi acum ce drepturi de pensia va avea un roman care lucreaza legal in Germania, toti dau din umeri.

   Problema principala este ca majoritatea imigrantilor NU lucreaza in acelasi stat. Cativa ani in Franta, alti cativa in Irlanda, altii cativa in Spania etc. Problema fiind ca niciun stat nu iti acorda pensie daca ai lucrat mai putin de ... 15 ani (zic si eu) doar in acel stat. Daca ai lucrat 11 apoi ai plecat inca 9 in Grecia, ai furat-o complet cu pensia!

   Ștergere
  2. @iceparu
   In concluzie vorbiti ca base: ce ba nu va convine? emigrati!!
   imi permit sa va dau un sfat....dvs de ce nu emigrati daca e asa de bine?

   Ștergere
  3. Problema este reglementata de Consiliul european prin asa zisa pensie pontentiala.Daca ai cumulat numarul de ani necesari pentru plata unei pensii prin stagii indeplinite in doua sau mai multe tari,in tara in care iti deschizi dreptul de pensie,de exemplu Romania unde stagiul minim pentru a primi o pensie este de 15 ani si varsta de 65 de ani, primesti banii pentru numarul de ani lucrati in tara si bani de la celelalte tari unde ai lucrat.Singura conditie este ca sa fi lucrat cel putin un an cu contract legal de munca in tara de la care astepti primirea banilor pentru pensie.Prin urmare,daca ai lucrat 5 ani in Romania,5 ani in Italia,3 ani in Grecia,1 an in Franta si 1 an in Spania,primesti drepturile calculate pentru cinci ani platite de Romania,5 ani platite de Italia,3 ani de Grecia,1 an de Franta si 1 an de Spania.Plata se face prin transfer bancar la cursul zilei.

   Ștergere
 43. Răspunsuri
  1. In luna iulie toate pensiile civile cresc cu 9%.Militarii si politistii ( cunoscuti ca cei mai prosti din curtea scolii vorba unui '' cantaret cu gura '') nu mai au acum pensii civile dar nici militare cat timp nu li se recalculeaza conform legii 223 .Si chiar daca li se vor recalcula vreodata pensiile tot nu vor primii banii din recalculari niciodata ( calendele grecesti inseamna de fapt ipoteticul trim 4).Daca ramaneam cu pensii contributive pe 263 macar luam 9% .Asa o luam pe cea mai lunga dintre cele mai scurte. Iar li se da la cioc militarilor, politistilor si pompierilor. In curand pensiile amarastenilor militari adica sgp ( considerati de guvernanti ultimii oameni deoarece nu li se aplica nici macar salariul minim pe economie,) vor fi la jumatatea pensiei unei femei de serviciu.Asta daca nu au deja inca de acum .Ma gandesc sgp- ei astia sunt chiar atat de prosti ( sau astia nu inteleg nimic)de accepta orice umiilinta ? Daca nu se organizeaza inseamna ca astia chiar sunt prostii planetei si isi merita soarta.Organizare pentru ei nu ar trebuii sa insemne asa zisa asociatie ''liga militarilor'' unde sunt cenzurati salbatic ,organizatie condusa si sponsorizata de fapt de gropista Otilia (nevasta sereistului) in interes personal .Armata cu cai de lemn era odata o vorba ..

   Ștergere
 44. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 45. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 46. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 47. Ce ma surprinde pe mine, in legatura cu drepturile de pensie, sunt doua categorii de pensionari militari:
  - unii care au obtinut pensii cu atat mai mari fata de camarazii lor cu cat nu mai puteau sa-si indeplineasca juramantul militar datorita varstei. Acest lucru s-a datorat lui oprea si basescu prin recalcularea drepturilor de pensie pe legea 119/2010+oug 1/2011
  - altii si-au valorificat stagiile civile ca civili, fara nici o legatura cu SNAp, dupa pensionare, imoral si neconstitutional, fara sa-i oblige nimeni, prin impartirea la stagiul complet de cotizare de 20 de ani.
  Ambele categorii l-au pupat in fund pe oprea.
  La ambele categorii le spun urmatorul lucru, nu numai eu: pensiile si soldele se platesc din aceeasi pusculita, din bugetul destinat apararii.
  Cu cat mai puteti contribui la APARAREA ROMANIEI cu atat veti avea pensii mai mari.
  Puteti privi si altfel problema.
  Unii dintre dumneavoastra aveti pensii prea mari, prin incalcarea Constitutiei Romaniei, datorate stagiilor in viata civila.
  Daca ati obtinut candva foloase necuvenite pt activitatea desf. in civilie militati in continuare sa mai obtineti inca o data foloase necuvenite.
  Va spun ca s-ar putea sa platiti retroactiv.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. L. 119/2010 NU a recalculat drepturi de pensie, ci a desfiintat pensiile militare.

   Ștergere
  2. Are si omul o părere plus niste fixuri si atât.
   Face totusi două greseali .
   1.Bugetul apărarii se defalca din bugetul de stat care cuprinde si capitolul ”pensii”.
   Ca atare contributia la Apararea României nu este altceva decit o contributie la bugetul de stat care de fapt este un fel de luat din buzunarul drept si pus in buzunarul sting.
   Asa că, contributiile sunt la bugetul de stat si nu la al apararii.
   2. Foloase necuvenite nu exista ,exista doar drepturi conform legilor in vigoare.

   Ștergere
 48. @iceparu
  va rog sa nu faceti dintr-un caz particular(aia cu soferul) un caz general.....e o mare greseala!! credeti ca mai sunt alte 4mil de romani cu carte de munca in UE???.....nici macar 5%.....si aia vai de *ula lor cand se vor intoarce.Are dreptate olescu!
  PS @iceparu
  ce facem(adica nu ce facem ca nu-i treaba mea/noastra) cu "pustanii" de 25-30 chiar si 35 de ani care o freaca la "rece" aici in RO pe la coltul blocului,pe la pacanele si locuiesc cu parintii inca la varsta asta
  Aici vreau sa va aud "discursul".....probabil ca nu ati aflat ca exista si astia??? ohooooo si cati sunt!!
  Va *ute grija de aia plecati! Pai cei care au plecat au avut si curaj,stiu si meserie(valabil si pt "meseriasele" din vaslui si"sugitzeava")
  ce a ramas aici?? invariabil ce intrebi ca se pricepe....el raspunde:fac de toate.De fapt astia care raspund asa NU STIU NIMIC.Feriti-va de ei!!
  PS Ii gasiti in orice carciuma de cartier laudandu-se cu "meseria hac,hac"......apa de ploaie

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
  2. Majoritatea covarsitoare lucreaza legal. Legislatia privind munca la negru este atat de drastica in statele vestice, incat daca o incalci, risti ca angajator sa mori de foame. Nu numai ca primesti amenzi colosale, dar iti inchide statul firma si nu poti sa mai redeschizi firma decat dupa un numar mari de ani de interdictie.

   De altfel, chestiunea este extrem de logica si civilizata. Statul nu beneficiaza de nimic de pe urma angajarilor la negru, ca atare isi taie singur bugetul daca tolereaza astfel de lucruri.

   Am mai spus si stiu bine ce spun. Altfel se lucreaza la negru in vest. Pe firma inregistrata in ... Romania. Astfel de firme le intalnim pe scara larga in vest. De exemplu, o firma de constructii din Paris. Este de fapt SRL in Romania. Are angajati romani. Pe cartea de munca din Romania are oficial salariul minim, 700 lei sau cat o mai fi. Angajatorul din Paris care este patronul firmei din inregistrata in Romania, ii da insa 1 200 euro in mana la negru. Numai ca romanul plateste pt. pensie din aia 700 lei in Romania. Lui ii ajung pe muchie cei 1200 euro la Paris, dar contributiva lui raportata la 700 lei salar oficial, va fi de 400-500 lei cand va veni vremea. Doar asa se poate lucra la negru in vest. Adica tot noi le-am exportat si chestia asta. Este o adevarata caracatita aici. Angajatorul de fatada care este roman, primeste bonusuri substantiale de la angajatorul real care este francez. Francezul nu risca nimic, iar firma fiind romaneasca este in ... legalitate.

   Fenomenul este tipic romanesc! Pai de fapt in Romania se intampla pe scara larga asa ceva. Culmea, mai putin la mutinationale. Patronul da la pace cu omul sa ii treaca minimul pe economie, ca sa nu plateasca dari mari la stat. Iar in mana ii da de fapt de 2-3 ori mai mult. Omul este de acord ca oricum nu are ce face. In final, viata trece si la pensie fostul angajat se trezeste ca a contribuit cat de o pensie sociala pe luna cu care moare de foame.

   Alta manevra care se practica pe scara larga in Romania. Majoritatea angajatilor din anmite sectoare private, lucreaza si 16 ore pe zi. Iar pe fisa apar 8 ore. Daca trece 16, angajatorul trebuie sa plateasca mai multe dari. Asa ca iar il pacaleste pe angajat. Si ne mai miram de ce nu sunt bani suficienti la bugetul de stat! Cum basca mea sa fie daca angajatorii ii fura pe angajati, statul il ...ute pe angajatori, angajator fura si el statul si tot asa ...

   Ștergere
 49. Caz real

  Ca sa nu mai bata iceparu "campii si campiile"....ca eu nu vb din plictiseala
  ....................................................................................
  Vă puteți aștepta ca vârsta de pensionare să fie mai mare în unele țări

  Caroline, din Franța, a lucrat în Danemarca timp de 15 ani. Spre sfârșitul carierei, a revenit în Franța. La împlinirea vârstei de 60 de ani (care este vârsta legală de pensionare în Franța), a solicitat să iasă la pensie. A avut însă neplăcuta surpriză să constate că avea o pensie foarte mică.

  Este adevărat că, la 60 de ani, Caroline are dreptul la partea franceză a pensiei. Însă partea daneză i se va cuveni doar când va împlini 67 de ani, pentru că aceasta este vârsta legală de pensionare în Danemarca (pentru grupa de vârstă în care se încadrează Caroline).
  ................................................................................
  si... PS a fost cu contract de munca si cu taxele platite la zi....cate milioane de romani sunt cu taxele la zi in UE???....soferul ala?? sa rad sau sa plang?

  RăspundețiȘtergere
 50. Au inceput sa existe cazuri in care statele comunitare in care au lucrat straini contributori la sistemul de pensii , nu doresc sa acorde pensii ci inapoiaza banii pe care strainii i-au adus contributie. Acesti straini, printre care si romani, nu isi vor mai permite sa traiasca acolo si se vor inapoia. Pensii in Romania? Canci. In curand incepe distractia....

  RăspundețiȘtergere
 51. A devenit deja traditie ca la ore de seara, anumiti useri sa isi dea la gioale reciproc, pe fond de expresii .. bolborosite. Hâââc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cred ca razele lunii sunt vinovate!

   Ștergere
  2. Mizeaza pe scaderea vigilentei si oboseala okilor! Tehnici de comando..:))

   Ștergere
 52. Mos Alecu
  https://www.facebook.com/iliuta.ursuleanu

  De multe ori am tot spus ca-i bine sa se "mîrîie" ... dar sa se "mîrîie" destept !
  Ca , daca se "mîrîie" cu timpenii , se va spune : "da-i in 'zda mă-sii , că-s niște tîmpiți !" .


  Dar au aparut si alti invatatori !

  Iaca ce spune unu' dintre ei : "sofer la remiza25 februarie 2017, 17:48
  @ tigri 2 @ ole
  Ca sa vezi tigri 2 cîta logică matematică ai în cap ca sa spui numai prostii pe unde apuci.
  D -na Olguta V.(Ministru al Muncii) a spus ...ca in urma ridicarii nivelului salariilor ... SALARIUL MEDIU BRUT PE ECONOMIE se preconizeaza a se ridica la 5000 lei.
  ... cam cu cit trebuie sa ridice guvernul punctul de pensie ca echilibrul sa fie cel putin la niveleu anului 2016 cind salariul mediu brut era de 2681 lei iar p.pensie de 871,7 lei ,adica raport de 3.07.
  Și daca se ridica punctul de pensie la 1000 lei odata cu intrarea in functiune a legii salarizarii(1 iulie 2017) dezechilibrul intre SMB si p. pensie se mareste fata de 2016 la 5000/1000 = 5
  5 - 3,07 = 1,97
  Ca sa fie din echilibrul de la nivelul 2016 guvernul ar trebui sa aduca la 01.011 2018 punctul de pensie la 1000x1,97 = 1970 lei.
  ........ Plus ca odata cu cresterea SMB la 5000 lei vor veni majorari de preturi peste tot care scad si mai mult puterea de cumpărare. " .

  Si mai spune ... : "sofer la remiza25 februarie 2017, 16:05
  @ Doru Serban 25 februarie 2017, 15:15
  ... După lege punctul de pensie = venit brut/ SMB
  Ca atare doar la un venit brut de 5000 lei = SMB vei obtine 5000 /5000 = 1 punct pensie = 1000 lei pensie.
  Abia la un venit brut de 10 000 lei vei obtine 10000/ 5000 = 2 puncte pensie = 2000 lei.
  Si acum sa vedem pe unde gasim prin România salarii de 5000 si 10000 lei brut ca să faci la pensie 1 sau 2 puncte de pensie. ...Este vorba insa de milioanele cu salarii brute pe la 2500 lei = la pensie 2500 / 5000 =0,5 puncte pensie = la nivel 2017 =500 lei pensie = catastrofa in viata omului beneficiar de pensie după 35 de ani de muncă. .... Iar daca faci 0,5-0,8 puncte asta inseamna 1000 X 0,5 = 500 lei sau 1000x 0,8 = 800 lei pensie la nivel 2017. Aici este nenorocirea care se abate asupra fortei de muncă. " .

  ...individul nici nu stie sa citeasca : "ministra" muncii a spus ca DATORITA CRESTERII SALARIILOR SALARIUL MEDIU BRUT PE ECONOMIE se preconizeaza a se ridica la 5000 lei. ...
  ... salariul mediu pe economie nu se stabileste "din burta" de catre cineva ! Salariul mediu pe economie SE CALCULEAZA lunar , de catre INS , pe baza datelor raportate (privind salariile real platite) de catre agentii economici care au salariati . Deci pentru a exista salariul mediu de 5.000 lei vor exista real platite salarii a caror medie va fi 5.000 lei . Ca urmare impricinatii respectivi vor "acumula" relativ acelasi numar de puncte de pensie (nu numai 0,5 - 0,8 puncte cum ...calculezi tu) ca si atunci cind salariul mediu era de vreo 2.800 , salariul lor fiind tot pe la 2.800 !

  Ca sa nu mai spunem ca , la relativ acelasi numar de puncte , valoarea punctului de pensie va fi corectata cu inflatia si 1/2 din cresterea salariului mediu . Inflatie despre care , chiar tu ... spui ca va creste datorita cresterii salariilor !... Daca s-ar adauga (la valoarea de 1.000 lei a punctului de pensie) 1/2 din cresterea SMBE (5.000 - 2.800 = 2.200) ... adica vreo 1.100 lei , asta ar face un punct de pensie de vreo 2.100 lei ... La asta trebuind a se mai adauga si "inflatia" despre care vorbeai ... Iaca_ca ti s-a dus dracului toata "limbăreala" ta !
  Ca sa nu mai spunem ca la relativ acelasi numar de puncte de pensie (obtinute din salariile a caror medie este de 5.000 ... ca si atunci cind se obtineau din salarii a caror medie era 2.800) , prin dublarea valorii punctului de pensie , se vor dubla pensiile !

  E simplu sa faci "lozincăreala politica" ... da-i greu sa intelegi cum "functioneaza" sistemele despre care "limbărești" !

  RăspundețiȘtergere
 53. Cea mai mare nenorocire a Romaniei a fost renuntarea la proprietatea de stat asupra industriei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Numai asta?Dar vânzarea pământului?A băncilor,a tot ce a fost profitabil?

   Ștergere
  2. Bancile au fost date gratis dupa ce intai au fost praduite de tot capitalul .Exceptie BCR care s-a vandut cu 2,7 miliarde de euro, bani furati ulterior direct (prin masonii lui Tariceanu si loja P-due)din fondul ""separat" in care au fost depusi.Dar cel mare jaf bancar a fost la Bancorex peste 11 miliarde de dolari .Vinovati nu avem cum nu avem nici pentru disparitia flotei.

   Ștergere
  3. @agonisteanu:):)
   aici mintiti cu nerusinare cand spuneti ca au fost date gratis(ar spune un politician sau P. Roman):):)
   Au fost vandute pe un dolar/euro sau cativa centi.....pai ce asta-i gratis??
   sper ca stiti de gluma:):)

   Ștergere
 54. @ Moși naivi și inerți
  Neața bună ,
  ce să vă mai povestesc pe aici.
  A,era să uit,in primul rând, vă plăcură ”mitingul spontan” prin adunarea cu autobuzele a niste trepănati care habar nu au pe ce lume traiesc sau ca traiesc cu privata-n fundul curții.
  Si acum sa vă zic ce-mi spune mie flerul cu care miros javrele din politica.
  Uite asa flerul îmi spune că javra asta politica numita dragnea nu se va lasa până nu va face prin noua lege a salarizarii salarii uriașe in primul rând sefilor de CJ,primarilor si celor din administratie ,apoi celor din învătamânt,poate si din sanatate si în ultimul rând vor așeza la egalitate cu niste functionari amărâti din primarii si militarii adica sistemul SNApOp, adica ne vor trata ca pe ultimele găini.
  De acceea militarii trebuie sa se solidarizeze cu miscarea sindicală politista a lui Coarna singura care in momentul de fata poate sensibiliza guvernantii pentru o asezare corespunzatoare si meritorie a militarilor si politistilor in grila de salarizare a noii legi preconizate.
  Altfel vom fi din nou bataia de joc al unui politic care urmareste doar sa-și satisfaca clientela tratînd militarii ca pe o piatra de moara de gâtul economiei.
  Vezi si formarea bugetului în prima faza când au alocat doar 1.35 % si doar după interventia presedintelui au dat 2%. Sper ca presedintele sa-i mai pună la punct încă odata si in privinta salarizarii militarilor.
  Asa că lîngă Coarna băieti pîna se rezolvă problema .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @sofer/remiza
   eu aici vreau sa va contrazic: dar nu pot!!
   PS aia "cu 2%" sunt povesti.De fapt este doar 1,35% iar restul asa numitele "credite angajate"pe viitor adica cevaaaa.....blaa!!!
   Sa admitem ca creditele(scuzati cacofonia) vor fi acordate.Da e OK!! dar toti stim ca vor trebui returnate si stim/banuim ca o sa usture tare de tot la buzunare.De unde? tot de la noi!
   Pt armata 2%? ok!......dar parca asta cu "creditele angajate" care nu exista de fapt pute rau,dar rau de tot.....O tot visez pe angelina jolie si imi fac o *aba.....daaa daca vine aia si zice: Baga banu ba tarane!!(banuiesc ca stiti de gluma,altfel sunteti/suntem terminati(fara ghilimele)

   Ștergere
  2. Eu nu am vazut asa, dar, ma rog....am si dioptrii..:

   http://www.limba-romana.net/lectie/CACOFONIA--Definitie-si-exemple/61/

   Ștergere
 55. "Inapoi in Comunism. Politist cercetat pentru ca a fost la miting in afara programului" http://www.cronicipebune.ro/inapoi-comunism-politist-cercetat-pentru-ca-fost-la-miting-afara-programului/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Olescule,te faci ca nu observi ca NEAMUL LUI MANIVELA mananca salam sasesc pana se constipa?

   Ștergere
 56. Gelu,
  Nu imi place ca se iau discutii de aici si se mistocaresc prin alte part!
  Seamna cu barfa!
  Nici userii de aici nu ar trebui sa le afiseze!
  O data am fost tinta, acum e alt user.....nu e frumos!
  Ai ceva de spus....scrii aici, nu preiei si faci pe desteptul!
  Nici sa importi mistocareala de 2 bani nu este ok!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa e de cand lumea. Si in spectrul militar. Sunt de regula oameni singuri, extrem de izolati, care avand prea mult timp la dispozitie si mintea mult prea odihnita, vorbesc, debiteaza, isi imagineaza, inventeaza, diseca firul in 'jde mii, filozofeaza ... Pe unde apuca, nu mai conteaza ... birtul.

   Ștergere
 57. Buna dimineata!
  Pensiile militare, loto 6/49 si poporul! :)
  Intamplare reala la care am fost martor, ieri 25.02.2017, undeva la o agentie Loto din Constanta.
  Personaje:o doamna, angajata a Loteriei Romane, o alta doamna undeva in jur de 50 de ani, un tanar de 25-30 de ani care juca la pacanele, si doi domni undeva la 60+, probabil pensionari.
  Si evident subsemnatul. :)
  Asadar, discutii amicale, despre viata, cunostinte ( clientii erau oarecum familiari fiind vecini de cartier)
  Eu completam biletele la loto dar, avand atentie distributiva, deh, defect profesional, :) scanam audio-vizual incaperea.
  La un moment dat, se vorbeste de bani si soacre ( unde se poate vorbi mai mult de bani ca intr-o agentie Loto) si angajata Loto spune ca pe ea o mai ajuta si soacra cu bani.
  Ceilalti mirati: Da!
  Evident, spune aceasta, are pensia mai mare decat salariul meu.
  Un pic de rumoare...
  Serios?
  Da, si are pensie de urmas.
  Auditoriul, un pic descumpanit dar si curios.
  Dar unde a lucrat sotul soacrei dumneavoastra.
  Angajata, cu o sinceritate debordanta: A fost militar, colonel la penitenciar.
  Tanarul de la pacanele nu a spus nimic dar a tresarit, avea si un tatuaj interesant pe gat... :)
  Ceilalti au mormait ceva dar greu de spus ce gandeau...
  Am platit si am plecat si nu am prins finalul dar, probabil, a fost interesant si aprins... :)
  Intamplarea este absolut autentica, pun chezasie onoarea mea.
  Morala: Vizitati agentiile loto ( dar nu numai ) nici nu stiti ce lucruri interesante puteti afla. :)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Interesanta stupiditatea angajatei! Ea chiar credea ca si lucreaza ceva. Agentie de stat, caldurica, nu produce nimic. Doar ruleaza banii oamenilor carora le goleste elegant ... buzunarele. Si se mai da si in stamba!

   Ștergere
  2. Di vinî îi colonelul ca l-a lasat pe fi-su s-o ia definitiv pe a mai proasta din discoteca!
   O lua de cateva ori si gata!..... :))

   Ștergere
  3. Reddog@Cineva minte de ingheata apele.Nu a existat Militar, la penitenciar.Poate a pus semnul egalitatii intre militian si militar ceeace nu e corect.Daca aveai simtul demnitatii trebuia sa-i pui tampon.
   Sofer@Tu crezi ca noi cei 26500 uitam ca PDL ne-a ars la buzunar.Pana sa se constituie USL madam Campeanu urla cat o tineau plamanii impotriva pensiilor militare.Dupa un timp cand am intalnit-o a schimbat partitura.Tu chiar ne iei de prosti?Alt deputat fost pedelist actualmente mare liberal ,fost membru in comisia de control a SRI tuna si fulgera impotriva pensiilor militare.Cand i-am spus ca militarii i-au dat indemnizatie de revolutionar a lasat-o mai moale.Mie sa nu-mi spui ca rata inpunge.Cat priveste presedintele tau las-o mai moale ca iese cu noroi in poarta.

   Ștergere
  4. @reddog
   eu nu "le am" nici cu loto nici cu pacanele nici cu bautura asa cum zic unii
   Dar ca fapt divers si te confirm: te-ai intalnit cu soacra-mea:):)(care sa spun de-a dreptul NU STIE cum arata o carte de munca pt simplul motiv ca nu a avut asa ceva niciodata) mai mult nu am ce comenta
   PS ba da pot comenta: 50% al ei e un pic mai mare decat 100% al meu dar nu am fost fruntas desi parca imi aduc aminte cine se "scoala de dimineata".....sa nu ziceti ca nu stiti:):)??

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. @iceparu
   Angajatii sistemului penitenciar au fost militari pana in 2004.
   Apoi a survenit demilitarizarea, actualmente fiind fpss.
   Statutul fpss este reglementat de legea 293/2004.

   Ștergere
 58. Cititi si cruciti-va!

  http://m.activenews.ro/stiri-educatie/%C8%8An-judetul-procurorului-%E2%80%9EPortocala-olimpicii-de-la-limba-si-literatura-romana-au-fost-pusi-sa-denunte-%E2%80%9Ecalitatea-de-element-dusmanos-a-lui-Ilie-Moromete-printr-un-%E2%80%9Eraport-scris-adresat-conducerii-de-partid-141339

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cititi si asta pentru a va forma o parere obiectiva. :)

   http://mobile.hotnews.ro/stire/21635579

   Ștergere
 59. Pt Dl reddog
  Eu in locul dumneavoastra nu plecam din agentia loto. Asteptam reactii .
  Si le spuneam: dati copii, nepotii, fratii, surorile sau mergeti dumneavoastra sa lucrati ca ofiteri in penitenciare. Sa vedeti cum se castiga o paine printre hoti, borfasi, violatori si criminali.
  In Romania sunt 5 institute de invatamant superior care pregatesc ofiterii de penitenciare:
  - Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu
  - Academia Tehnica Militara din Bucuresti
  - Institutul Medico-Militar din Bucuresti
  - Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti
  - Academia de Informatii Mihai Viteazu din Bucuresti

  RăspundețiȘtergere
 60. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 61. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Punerm si mie doua kile asa mai mari.De madagascaritate.

   Ștergere
 62. Graia unul ca s-a vandut pamant strainilor .Este adevarat dar constituie o simpla constatare.Imediat dupa 1990 s-au constituit asociatii agricole.Ce te faci insa ca in fruntea lor s-au cocotat hotii care au inceput marea praduiala.Oamenii scarbiti au iesit din asociatii.Multi au arendat pamantul arendasilor romani dar care dau atatea produse incat valoarea lor este mai mica decat valoarea subventiei.Populatia satelor fiind depopulata si imbatranita dar si fara utilaje prefera sa-si vanda pamantul.Treaba este ca strainii dau un pret mult mai bun decat cumparatorii autohtoni si pe cale de consecinta romanul vinde strainului.
  Strainul isi ia produsele si le vinde in tara de origine unde preturile sunt mult mai mari pe cand producatorul roman nu are desfacere iar daca mai vinde ceva in Romania o face la pretul pietii care este mult mai mic.Produsele cerealiere le vinde strainilor pe pret infinit de mic fiindca strainii au pus mana pe spatiile de depozitare.voi mancati fructe de la marile magazine de tip Kaufland si Carrefour dar nici nu stiti ca ele sunt ionizate si pline de pesticide si insecticide.De fapt prin ionizare fructul este deja mort.Bucurati-va.Toate produsele din marile magazine sunt conservate cu metabisulfit iat spirtoasele contin arome sintetice.De fapt spirtoasele sunt produsul fermentatiei amidonului din cereale.Vinul este apa plus diverse numai struguri nu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cam totul e otravit intentionat .De aia populatia Romanistanului scade cu 1 milion (pe an) si apar 100 000 de noi cancere in fiecare an .Avem cea mai mica speranta de viata din Europa ba chiar mai mica ca a multor tari africane .Genocid organizat pe care nimeni nu-l vede.Ba li se pare stapanilor coloniei ca nu crapam destul de repede de aia apar si '' solutii de rezerva"" ca Hexi Pharma ( care continua sub alt nume)care mai aduc inca 60 000 de morti fortate in fiecare an .De alfel codul criminal codex alimentarius desi e adoptat ( si e obligatoriu) de toate tarile UE ,singura colonie care il aplica fortat e Romanistanul.

   Ștergere
 63. Ne-am mai certat(eu cu huhu) dar de data asta cititi si "o sa va cada falca" Mie mi s-a intamplat.
  merita citit pe bune!

  http://www.huhurez.com/2017/02/observatii-pertinente-pentru-viitoarea.html

  RăspundețiȘtergere
 64. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 65. S-a dat drumul la deciziile de recalculare la M.A.I.

  RăspundețiȘtergere
 66. Legat de pensiile militarilor si ultimele evolutii in societatea romaneasca, am o propunere:
  - beneficiarii legii 223/2015 care uneltesc sub orice forma impotriva statului de drept, pierd dreptul stabilirii si platii pensiilor pe baza legii 223/2015.
  Acestia beneficiza de drepturi de pensie cf legii 263/2010 prin luarea in calcul a stagiului complet de cotizare maxim cf anexei 5 din legea 263/2015 (35 de ani).
  Acest lucru ar trebui sa i se aplice printre primii lui manipulare&dezinformare= tigri3=avianyc. Si nu numai lui ci tuturor care au depus un juramant militar.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si eu am o propunere ca toti gagautii care vin cu aiureli pe aici sa fie trimisi la reeducare sau...in alta parte!

   Ștergere
  2. Daca aveti senzatia ca domnul Oprea va facut vreun cadou pentru stagiu complet de cotizare la 20 de ani ,cititi cu atentie decizia ICCJ nr.11 din 2015 si veti vedea ca sperietura cu 35 de ani stagiu complet ,pentru cei care au fost disponibilizati si trecuti in rezerva cu drept de pensie pana in 2005 nu exista.

   Ștergere
  3. Statul de drept? Care stat de drept ?Ti se pare ca traim intr-un stat de drept ?

   Ștergere
 67. Hopa, a aparut alt calau al perioadei de trista amintire, care alaturi de Visinescu ar trebui sa cam "guste" din fructul puscariei-cezar muci pastorul care ameninta, cu arma din dotare, poporul iesit sa-si ceara drepturile. se vede ca nu s-a dezbarat de vechiul obicei, el, tot timpul a fost contra drepturilor pensionarilor militari si i-a atacat leaderii. Lupul(oierul) isi schimba IDul , din Padina in cezar, dar naravul de turnator si tortionar ,NU!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
 68. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 69. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 70. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 71. D-nul Rică 27 februarie 2017, 16:52,
  Ne puteti da ceva mai multe amanunte, cum s-au recalculat la ei -in sus ,in jos - ar fi bine de stiut ,sa ne facem si noi o idee. Nu de alta dar am auzit atatea zvonuri ca nu stim ce sa mai credem .Cu stima.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In ritmul (melcului cu frana ) care se recalculeaza la CSP a MAI trebuie sa ai mostenitori ambitiosi care vor sa traiasca mult .Probabil ei vor primii decizia de recalculare .Cat priveste banii ( doar daca ai de primit) spune-le tot lor ( mostenitorilor ) sa stie si ei.Tu oricum nu mai ai nici o sansa in viata asta sa-i primesti.

   Ștergere
  2. Eu am primit diferentele la pensie, cuvenite strabunicului meu, fost jandarm, pensionat in 1926! M-am bucurat de ei, intrucat d-nul Isarescu mi-a actualizat suma cuvenita, la data de 01.04.2016!

   Ștergere
  3. @Iulica.Nu cheltui banii, sunt drepturi incasate necuvenit deoarece pe Flamanzii din 1907 strabunicul d-stra i,a imbolnavit de pneumonie cu gloantele lui reci!

   Ștergere
  4. Gresit! Inaintasul meu a fost in paza Palatului Regal, Palatului Peles si a Rezervelor Nationale!

   Ștergere
 72. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @Gargarin
   Doar pentru pensiile militare calculate pe L 263.
   Este vorba doar o majorare a punctului de pensie cf programului de guvernare.

   Ștergere
 73. pensii recalculate MApN
  27.02.2017 33.152

  Moamaaa astia au luat "viteza"....deja astept postasul:):)

  RăspundețiȘtergere
 74. Ambii nepoti ai mei si-au dat recent demisia din MApN ( (erau sgp)Cel care era licentiat e deja profesor la liceul Mircea cel Batran .A plecat de la o solda de kk de 1300 lei( in medie peste 250 de ore de munca lunar in ture cu asa zisul '''spor de noapte 37 lei lunar) la un salariu ca profesor de 2400 lei ( maxim 90 de ore de ore lunar adica 4 sau 5 ore zilnic ).Ce nu poate intelege (inca) e cum e sa ai concediu platit atatea luni ( plus prima de vacanta)asa ca asteapta vara sa plece in concediu cateva luni fara griji.Celalt nepot a semnat un contract( pentru Norvegia) ca sofer de tir pe 3500 euro .Pleaca luni si el din colonie .( era sofer pe camion la MApN)I-am felicitat pe amandoi pentru decizii.In MApN nu aveau din pacate nici un viitor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Calugar insurgent!
   Gresit propavaduiesti!
   Puteau avea un trecut glorios! :))).....acum au ratat ocazia! Probabil la indemnul tau!

   Ștergere
 75. Buna ziua!
  De citit: https://docs.google.com/document/d/12apotP2tCkjcdxwgqDzt-4dgAao5q3htnZ43yovVYRQ/edit

  RăspundețiȘtergere
 76. De pe 01.07.2017 toate pensiile cresc cu 9%!.....Olgutza Finutza!

  RăspundețiȘtergere
 77. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 78. Când începi sa analizezi înainte ceea ce vrei să comentezi și să confrunți documentele și sursele de informare pentru a nu face confuzii. Câți trebuie sa-ți mai spună că între întâi martie și întâi iulie sunt totuși patru luni ca timp, că nu-i tot una creșterea pensiei sociale minime garantate, care-i un ajutor dat de stat celor ca nu au muncit suficient timp sa ia o pensie, cu creșterea valorii punctului de pensie și ca declarațiile ministrului muncii chiar dacă e o caratistă bună, nu-s valabile fără o bază legală.
  Majorarea punctul de pensie cu 9%, pana la 1.000 de lei, înseamna o majorare a tuturor pensiilor aflate in plată, care se calculează în funcție de acest punct de pensie. Chiar dacă pensiilor speciale li se va majora de la întâi iulie partea contributivă, pensiilor militare de stat nu li poate aplica nimic în lipsa unui act normativ.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Olguta a spus ca vor beneficia si politistii si militarii pensionati!
   Dam credit ministrului? .....dam, caci e roscata ca vulpitza pe spinare!

   Ștergere
 79. Dpvd ai istoriei, un istoric sadea transeaza realitatea,....dar, probabil o fi si el PSD-is sau doar intelectual roman 100%?

  http://m.activenews.ro/stiri/Istoricul-Ioan-Scurtu-despre-%E2%80%9ESchimbarea-la-fata-a-Grupului-Etnic-German-din-Romania-Sper-ca-presedintele-Iohannis-va-face-o-cerere-de-anulare-a-sentintei-din-28-mai-2007-decizie-unica-in-Europa-prin-care-a-fost-reabilitata-o-organizatie-hitlerista-141397

  RăspundețiȘtergere
 80. @ Gargarin
  Te cuprinsă emotiunea la creiere?
  Poate de la 1 07. 2017 mai sigur!

  RăspundețiȘtergere
 81. Aștia care dau credit oricui și la orice au o denumire anume.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai bine o "denumire anume" decat niciuna!

   Ștergere
  2. Din materialul:

   http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4739-cp-program-de-guvernare-27012018?highlight=WyJjcmVcdTAxNWZ0ZXJlYSIsInBlbnNpZWkiLCJkZSIsImxhIiwxLCJpdWxpZSIsImNyZVx1MDE1ZnRlcmVhIHBlbnNpZWkiLCJwZW5zaWVpIGRlIiwiZGUgbGEiLCJkZSBsYSAxIiwibGEgMSIsImxhIDEgaXVsaWUiLCIxIGl1bGllIl0=

   Rezulta cf numarului de pensionari pe tara, 5,26 mil, ca majorare de 9% se aplica la toti pensionarii! Eu cred ca nu este tocmai bine sa ne molipsim cu pesimism!

   Ștergere
 82. Singura prevedere legala privind indexarea pensiilor militare in 2017 este cea prevazuta de art.59/legea 223/2015 care s-a aplicat cu data de 01/01/2017.
  Putin probabil sa mai fie alta in 2017. Nu exclud in schimb o introducere in drepturile de pensie la cei care n-au avut si a salariului de merit. In vara se finalizeaza la activi introducerea salariului de merit la toti, in solda functiei de baza.
  Daca s-ar introduce la toti pensionarii militari salariul de merit s-ar rezolva o nedreptate cu un efort financiar neglijabil.

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!