duminică, 4 decembrie 2016

Solicităm demisia întregului guvern, precum și a tuturor secretarilor de stat desemnați politic din ministerele/instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională! Motivul: H.G. nr. 146/2016 care interzice prin încălcarea legii și a Constituției, aplicarea Art. 121 din Legea nr. 223/2015 și acelor militari în rezervă/retragere care au acționat statul în instanță pt. diminuarea pensiilor lor în perioada 2011-2013!

Situația poate părea ceva mai complicată, de aceea încercăm să prezentăm datele cât se poate de succint! În perioada 2011-2013, diverse instanțe de judecată - în special cele din județul Argeș, au acordat caștig de cauză pe fond, unui număr relativ redus de militari în rezervă/retragere cărora le-au fost diminuate pensiile în baza Legii nr. 119/2010 și a O.U.G. nr. 1/2011, acte normative ale guvernării sectante portocalii. Astfel încât, conform legislației în vigoare, ministerele au rambursat în totalitate sumele de bani cu titlu de pensie, militarilor în rezervă/retragere în cauză. Situația a fost insa doar temporară, întrucât aceasta a luat o cu totul altă turnură.

Vă readucem aminte (sau vă informăm) că în baza legislației haotice românești, în cazurile de pensii și asigurări sociale, restituirea de către stat a diverselor sume către cetățeni, se efectueaza pe baza deciziei primei instanțe, chiar dacă aceasta nu este definitivă.  Problema de haos legislativ, abia de aici apare! Întrucât dacă o instanța de apel pronunță o decizie contrară primei instanțe, decizia instanței de apel este și definitivă. Mai departe,  în baza legislației fiscale care protejează întotdeauna statul și nu cetățeanul, persoanelele cărora li s-au restituit diverse drepturi de pensie în baza deciziilor primei instanțe, sunt obligate să restituie înapoi și în mod integral, sumele de bani încasate. Prin somație, executare silită si tot tacâmul specific unei legislații fiscale de sorgintă fascistă. (Expresia nu este deloc exagerată, fapt pt. care vom explica la final de ce legislația fiscală românească este de sorginte efectiv fascistă).

Situația descrisă anterior s-a produs și în cazul unui număr de militari în rezervă/retragere, în special din județul Argeș. Prima instanță a decis returnarea tuturor sumelor reținute urmare a Legii nr. 119/2010 și a O.U.G. nr. 1/2011. Iar casele de pensii s-au conformat. Cea de-a 2-a instanță nu a mai confirmat însă verdictul primei instanțe. Fapt pt. care casele de pensii au trecut la recuperea sumelor deja rambursate pensionarilor, în baza legislației fiscale actuale. 

Aici au fost 2 situații! Urmare a somațiilor de executare silită înainte prompt de casele de pensii, parte din militarii în rezervă/retragere au depus pur și simplu cash în conturile caselor de pensii, toate sumele acordate în baza deciziilor primei instanțe. O altă parte a fost formată din militari în rezervă/retragere care nu au mai avut posibilitatea să depună întreaga sumă, aceștia fiind executați  silit de casele de pensii, prin popriri de 1/3 din cuantumurile pensiilor. Așa se procedează în România, indiferent dacă pensionarii provin din domeniul militar sau din cel civil. De reținut și un aspect secundar: între decizia primei instanțe și decizia cele de-a 2-a instanțe, pot trece și ani de zile.

Acum urmează un punct care poate crea confuzie, dacă nu este analizat cu atenție! Am precizat că situația descrisă este procedură standard în România, indiferent dacă este vorba despre pensionari militari sau civili! Pe fondul legislației haotice semnalate și urmare a căreia zeci de mii de pensionari erau executați silit, Parlamentul a adoptat în anul 2014, o lege celebră, respectiv Legea nr. 125/2014

Pe scurt, Legea nr. 125/2014 prevede astfel: 

- încetează orice executare silită a unui pensionar, indiferent dacă este civil sau militar, atât timp cât cauza executării silite are la bază fie erorile funcționarilor din administație, fie incoerența legislativă. O astfel de incoerență fiind și restituirea de către stat a unor sume de bani cu titlu de pensii în baza deciziilor primei instanțe, ca apoi în cazul în care  2-a instanță formulează o decizie contrară primei instanțe, pensionarii să fie executați silit, iar statul să își recupereze sumele distribuite;
- casele de pensii vor returna toate sumele deja încasate de la pensionarii executați silit, atât timp cât cauza executării silite are la bază fie erorile funcționarilor din administație, fie incoerența legislativă.

Modul de returnare a sumelor retinute prin executare silită, este stabilit prin Art. 1 (2) din Legea nr. 125/2014, respectiv prin  Art. 20 si 24 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014. Mai exact: în tranșe anuale egale, începând cu anul 2015, în luna octombrie a fiecărui an!

Și acum ajungem la miezul problemei!  O parte dintre militarii în rezervă/retragere cu pensii diminuate între anii 2011-2013, respectiv exclusiv cei care au acționat statul în instanță și au intrat în același timp și sub prevederile Legii nr. 125/2014, se află simultan în următoarea situație legislativă:

-  drept de rambursare a sumelor reținute în termen de 5 ani, începând cu anul 2015, în baza Art. 1 (2) din Legea nr. 125/2014;
drept de rambursare a sumelor reținute în termen de cel mult 2 ani, începând cu anul 2016, în baza Art. 121 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Sumele de restituit fiind aceleași! Diferenta dintre cele 2 legi mentionate, fiind doar de termen. Fiind evident că nicio hotărâre de guvern nu poate fi contrară, niciuneia dintre cele 2 legi.


Cum a procedat Guvernul Cioloș?

În situația descrisă,  Guvernul Cioloș a decis în mod ilegal, ca în cazul militarilor în rezervă/retragere aflați simultan sub incidența a 2 legi cu aceleași obiect - restituirea diferentelor retinute intre anii 2011-2013 (retinerile fiind operate urmare a Legii nr. 119/2010 și a O.U.G. nr. 1/2011 - ambele de trista amintire), dar cu termene de restituire diferite, să eludeze și să încalce prin hotarare de guvern, prevederile Art. 121 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Astfel încât sumele menționate se restituie militarilor în rezervă/retragere, în termenul cel mai dezavantajos - respectiv cel de 5 ani stabilit de Art. 1 (2) din Legea nr. 125/2014. Și nu în cel de 2 ani stabilit de Art. 121 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Cu toate că Guvernul Cioloș are obligația legală și constituțională, ca în astfel de situații, să aplice ambele legi simultan și nu pe cea care dorește.


Art. 1 (2), lit. a si c) incalca prevederile art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 

In consecință, acei militari in rezervă retragere care au avut pensiile diminuate între anii 2011-2013 si care și-au primit temporar drepturile urmare a deciziilor primei instante, dar au returnat prin executare silită acele sume integral sau partial caselor de pensii, nu li se restituie sumele retinute in perioada 2011-2013 in termen de 2 ani precum celorlalti militari in rezerva/retragere care au avut pensiile diminuate intre aceiasi ani 2011-2013, ci in termen de 5 ani! Că așa au vrut mușchii Guvernului Cioloș!

Aceasta este pedeapsa sistemului ticălos pentru acei militari in rezervă/retragere care au indraznit să actioneze institutiile statului, in instanțe!

In conditiile in care este evident faptul că Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016 încalca in mod flagrant atât prevederile Art. 121 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cât si ale Art. 108 (2) din Constitutia Romaniei, pe un fond care poate dovedi pe de altă parte și o rea intenție deliberată  a guvernului in exercitiu, solicităm următoarele:

1]. Fie demisia in corpore a întregului guvern, precum și a secretarilor de stat desemnați politic din ministerele/instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională. Este vizata cu precădere, conducerea politică a M.Ap.N. - urmare a faptului că din informațiile deținute, este vorba de cazuri exclusiv din M.Ap.N., ceea ce determină varianta că prevederile Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016 au fost ticluite in laboratoarele politico-juridice ale M.Ap.N.

2]. Fie corecția în regim de urgență a  Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016, astfel încât și militarii în rezervă/retragere care reprezintă obiectul Art. 1 (2), lit. a) și c), să beneficieze de termenul de restituire de 2 ani prevăzut de prevederile Art. 121 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. În caz contrar, termenul de restituire devenind de 5 ani, aceasta fiind efectul prevederilor Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016.

In cazul în care ne ignorați cerințele perfect îndreptățite, nu spunem cum intenționăm să procedăm! Va fi surpriză vânătorească!  

Semnat: Mr. (r) G. Olescu

[Nota! Am afirmat că legislația fiscală este de sorgintă fascistă. Știți de ce? Din cauză că legislația fiscală românească nu oferă tratament egal în relațiile dintre  stat și cetățean, legislatia favorizând exclusiv statul si administratia publica in relatiile cu cetatenii. Astfel, în baza legislației fiscale actuale, dacă o instituție  a statului constată că are de recuperat din diverse motive o sumă de bani de la un cetățean, instituția statului este favorizată din start de legislație, astfel încât orice cetățean, de exemplu pensionar, va fi executat silit prin popriri de 1/3 din venituri sau prin alte metode. Fără judecată, fără ca cetățeanul să poată cârâi nimic. Legislatia fiscala stabilind prin eludarea justitiei, ca orice impunere a statului catre cetatean, este din oficiu si titlu executoriu. Numai că în situația inversă, cea în care cetățeanul are de recuperat anumite sume de la o instituție a statului, legislația fiscală nu acordă dreptul similar cetățeanului să execute silit instituția, tot din oficiu, tot fără judecată și tot fără ca instituția să poată cârâi ceva. Ci numai pe baza unui titlu executoriu emis de o instanta de judecata. Ba mai mult! Dacă după ani de zile de procese, cetățeanul primește încuviințarea în instanțe să își obțină sumele cuvenite de la stat, legislația fiscală își bate și în acest caz joc de cetățean. Astfel încât prin ordonanțe anuale cum ar fi O.U.G. 57/2015 (a se vedea Art. 15/1) statul își achita datoria către cetățean, dar la mișto, adică în termen de 5 ani de când cetățeanul respectiv și-a obținut drepturile în instanță. Iar ca mișto-ul să fie și mai complet, primele tranșe anuale au valori simbolice (a se vedea Art. 15/1). De aceea legislatia fiscala romaneasca este de sorginte fascista!].


REZUMATUL SITUAȚIEI 
PENTRU CINE NU ARE RĂBDARE SAU NU O ÎNȚELEGE CU EXACTITATE   

1]. Rezervistul POPESCU a avut pensia diminuata intre anii 2011-2013, urmare a OUG 1/2011.
2]. Rezervistul POPESCU a actionat ministerul in judecata, iar instanta de fond a stabilit ca ministerul sa ii dea toti banii retinuti intre 2011-2013, inapoi. Sa zicem 20 000 lei (exemplul este chiar real, apartinand unui coleg)..
3]. Casa de Pensii s-a conformat (are aceasta obligatie, chiar daca decizia primei instante nu este definitiva) si i-a virat rezervistului POPESCU toti cei 20 000 retinuti intre anii 2011-2013.
4]. Procesul a continuat, insa instanta de apel nu i-a mai dat castig de cauza rezervistului POPESCU, anuland decizia primei instante.
5]. Prin urmare, Casa de Pensii l-a somat sub amenintare de executare silita, pe rezervistul POPESCU, sa dea inapoi cei 20 000 lei. Iar daca rezervistul POPESCU nu i-a returnat pe toti gramada, Casa de Pensii l-a executat un pic silit, retinandu-i 1/3 din pensie.
6]. Rezervistul POPESCU, disciplinat fiind, s-a conformat insa prompt si speriat fiind ca isi pierde casa urmare a somatiei de executare silita, s-a imprumutat in banca si a dat inapoi la Casa de Pensii, cash, toti cei 20 000. Ajungand iar in situatia initiala! Adica fara niciun drept recuperat!
7]. Legea 125/2014 a stabilit insa ca statul sa returneze toti banii pensionarilor somati/executati silit etc., urmare a aspectelor de haos legislativ mentionate. Obligand casele de pensii sa restituie sumele recuperate de la pensionari, dar in 5 transe egale, intre anii 2015-2019.
8]. Rezervistul POPESCU a primit prima transa: una de 4 000 lei in 2015, Ar mai avea de recuperat inca 4 transe a 4 000 lei, in anii 2016, 2017, 2018 si in 2019.
9]. Intre timp apare Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu obligatia sa ii restituie sumele retinute de casa de pensii rezervistului POPESCU intre anii 2011-2013, maxim pana in 2017. Ar mai avea de recuperat inca 16 000 lei, 4 000 fiindu-i deja restituiti in baza L. 125/2014. In baza Art. 121 din L. 223/2015, cei 16 000 lei ar trebui restituiti pana in maxim 2017.
10]. Numai ca vine Guvernul Ciolos cu H.G. nr. 146/2016 care in mod ABUZIV, NU ii mai aplica si rezervistului POPESCU prevederile Art. 121 din L. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Astfel incat rezervistul POPESCU ramane cu termenul cel mai dezavantajos de restituire de 5 ani. Toti ceilalti rezervisti avand termen de restituire de 2 ani.
11]. Urmare a Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016, rezervistul POPESCU isi primeste banii de recuperat la 2 ani dupa esalonul principal: in 2019 si nu maxim in 2017 cum prevede
Art. 121 din L. 223/2015 privind pensiile militare de statSi rezervistul POPESCU  s-a mai agitat si prin procese, a mai fost si executat silit etc. etc.

De ce se intampla aastfel? Ce raspuns sa dam! Ca asa au vrut muschii lui Ciolos, Motoc, Otiliei Sava, R. Pruna si ai/ale celor care au contribuit la ticluirea Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016.

Morala fiind ca rezervistii care indraznesc sa actioneze in instanta institutiile statului, sunt ..uti! Intr-un fel sau altul, mai devreme sau mai tarziu!  De oamenii diabolici care conduc institutiile statului! Precum cei care au contribuit la redactarea
Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016. 


UPDATE CU IZ DE SCANDAL ȘI MAI MARE

Situatia este in curs de verificare! Are legatura cu materialul principal. Insa reflecta o situatie care tine de aceasta data mai degraba de lipsa de profesionalism din interiorul Casei de Pensii a M.Ap.N.

Pe fond, un militar in rezerva din M.Ap.N. a beneficiat in octombrie 2015, de prima transa anuala din 5, urmare a efectelor Legii nr. 125/2014 (a castigat in prima instanta, dar a pierdut la apel, fapt pt. care a returnat cuminte toata suma, cash). Urmand ca in baza legii mentionate sa beneficieze de inca 4 transe, in fiecare octombrie a anilor 2016-2019. 

Ce s-a intamplat? In primul rand ca am stabilit in materialul principal ca militarul in cauza este sarit, bineinteles, din schema de aplicare a termenului de 2 ani prevazut de Art. 121 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, in mod ilegal, urmare a prevederilor malefice ale Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016. Ca atare, este victima a Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016, termenul sau de restituire fiind prin vointa exclusiva a Guvernului Ciolos, de 5 ani, si nu de 2 ani ca la majoritate!

Dar ca lucrurile sa devina si mai explozive.  In luna octombrie 2016, rezervistul mentionat a primit a 2-a transa cf.  Art. 1 (2) din Legea nr. 125/2014. Urmata insa imediat de somatie de la Casa de Pensii a M.Ap.N. sa restituie tranșa respectivă ca fiind (cica) incasata necuvenit. In noiembrie nu a beneficiat de nimic in baza Art. 121 (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, fiind exclus de la aplicarea legii urmare a efectelor Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016. Asa ca circul este complet!

In concluzie, am prezentat un caz de actualitate in care un rezervist cu pensia diminuata intre anii 2011-2013 si aflat sub incidenta a 2 legi privind restituirea sumelor retinute, nu numai ca nu i se mai restituie nimic. Ba mai este amenintat si cu executarea silita!

Nu cunoastem urmarea, dar poate intervine rezervistul in cauza sa ne povesteasca reactia Casei de Pensii a M.Ap.N., la notificarea inaintata de acesta!

89 de comentarii:

 1. REZUMATUL SITUAȚIEI PENTRU CINE NU ARE RĂBDARE SAU NU O ÎNȚELEGE CU EXACTITATE

  1]. Rezervistul POPESCU a avut pensia diminuata intre anii 2011, urmare a OUG 1/2011.
  2]. Rezervistul POPESCU a actionat ministerul in judecata, iar instanta de fond a stabilit ca ministerul sa ii dea toti banii retinuti intre 2011-2013, inapoi. Sa zicem 20 000 lei.
  3]. Casa de Pensii s-a conformat (are aceasta obligatie, chiar daca decizia primei instante nu este definitiva) si i-a virat rezervistului POPESCU toti cei 20 000 retinuti intre anii 2011-2013.
  4]. Procesul a continuat, insa instanta de apel nu i-a mai dat castig de cauza rezervistului POPESCU, anuland decizia primei instante.
  5]. Prin urmare, Casa de Pensii l-a somat sub amenintare de executare silita, pe rezervistul POPESCU, sa dea inapoi cei 20 000 lei. Iar daca rezervistul POPESCU nu i-a returnat pe toti gramada, Casa de Pensii l-a executat un pic silit, retinandu-i 1/3 din pensie.
  6]. Rezervistul POPESCU s-a conformat si a dat inapoi cash toti cei 20 000. Ajungand iar in situatia initiala!
  7]. Legea 125/2015 a stabilit insa ca statul sa returneze toti banii pensionarilor somati/executati silit etc. Dar in 5 transe egale, intre anii 2015-2019.
  8]. Rezervistul POPESCU a primit prima transa: una de 4 000 lei in 2015, Ar mai avea de recuperat inca 4 transe a 4 000 lei, in anii 2016, 2017, 2018 si in 2019.
  9]. Intre timp apare Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu obligatia sa ii restituie sumele retinute rezervistului POPESCU intre anii 2011-2013, maxim pana in 2017. Ar mai avea de recuperat inca 16 000 lei, 4 000 fiindu-i deja restituiti in baza L. 125/2014. In baza Art. 121 din L. 223/2015, cei 16 000 lei ar trebui restituiti pana in maxim 2017.
  10]. Numai ca vine Guvernul Ciolos cu H.G. nr. 146/2016 care in mod ABUZIV, NU ii mai aplica rezervistului POEPESCU prevederile Art. 121 din L. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Astfel incat rezervistul POPESCU ramane cu termenul cel mai dezavantajos de restituire de 5 ani.
  11]. Urmare a Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016, rezervistul POPESCU isi primeste banii de recuperat la 2 ani dupa esalonul principal.

  Si s-a mai agitat si prin procese etc. Ca asa au vrut muschii lui Ciolos, Otiliei Sava si celor care au contribuit la ticluirea Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016.

  Morala fiind ca rezervistii care indraznesc sa actioneze in instanta institutiile statului, sunt ..uti! Intr-un fel sau altul! De oamenii diabolici care conduc institutiile statului! Precum cei care au contribuit la redactarea Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Confirm tot ceea ce a prezentat Gelu în material și în plus menționez că o parte din cei cărora li s-a acordat prima transă (conform L125/2014) au primit în octombrie 2016 ÎNTREAGA SUMĂ RESTANTĂ(inclusiv cea aferentă 2013). Asta apropos de respectarea legilor de cei de la CSP...oricare ar fi acestea L125,L223...sau altele pe care noi nu le știm...

   Ștergere
  2. @ Anonim 4 decembrie 2016, 20:32. Presupun ca esti colegul a carui situatie incredibila, este descrisa in ultima parte a materialului.

   Legat de afirmatia din comentariul tau, rezulta ca am inceput sa fim tratati aleatoriu si pe parti. Poate precizezi, in ce baza au primit cei in cauza intreaga suma restanta? In baza L. 125/2014 (undeva legea 125 ar avea o portita, normele ei de fapt) sau a L. 223/2015?

   La mine, este altfel! Am beneficiat de 2 transe in baza L. 125/2014: una in octombrie 2015 si una in octombrie 2016. La cererea depusa pt. restituirea diferentelor in baza Art. 121 din L. 223/2015, inaintata in luna ianuarie a.c., nu s-a intamplat nimic. Nu am primit niciun raspuns. Normal, ce sa imi raspunda, ei stiind ca nu sunt prea dus la biserica si ca stiu bine ca ei nu au dreptul sa invoce o HG cu prevederi ilegale pt. a nu imi aplica Art. 121 din L. 223/2015.

   In schimb, m-au aburit cu altceva, incercand sa ma lase in coda de peste. Mi-au trimis uUn buletin de calcul urmare a cererii inaintate de mine in ianuarie a.c. Buletinul este corect, dar nu este urmat de nimic altceva, respectiv de aplicarea Art. 121 din L. 223/2015.

   Dupa cum stau lucrurile si cum zona noastra a purtat steagul atatia ani, ar fi cazul sa ne luam uniformele, bocancii, ranitele si sa le facem bucata pe stil NATO! In grupul nostru restrans, pe altii oricum nu ii intereseaza. Spontan, desigur! Altfel nu este surpriza.

   Ștergere
 2. Marian Ailincai! Ai un comentariu retinut care nu are nici in clin, nici in maneca cu prezentul material. Bine?

  RăspundețiȘtergere
 3. Rugamintea este sa distribuiti prin orice metoda. Mi-am facut datoria si am prezentat situatia prin mesaj direct pe contul de FB, premierului, ministrului apararii si secretarului de stat Otilia Sava.

  Este vorba despre o simpla HG care poate fi corectata in cateva minute! Acum sa vedem, ori percutie, ori nesimtire pana la capat!

  RăspundețiȘtergere
 4. Am trimis o stafeta calare pentru comuna Cirlibaba. E bine G.Olescu? Și semneaza domne mr.(rez.) Gelu Olescu, sa vada lumea ca nu esti boierul Golescu...
  Revin cu propunerea mea veche: un avocat va lamureste imediat.
  Sub protectia anonimatului semnez,
  Anonim.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am trecut si grad! Desi fac parte dintr-un cerc altfel, care preferam sa fim degradati, decat tratati la caterinca.

   Asa! Ce zici? Iar cu avocati? Ce dracu' avocati mai trebuie, frate? Nu este clar? O H.G. INCALCA EFECTIV o lege. Legea fiind 223/2015, Art. 121. Legea 121 stabileste termen de maxim 2 ani pt. toti cei cu diferente de restituit, iar HG Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016, baga exceptii de la aplicarea Art. 121 din L. 223/2015.

   Este abuz, este penal! Ce avocati mai trebuie? Sa corecteze HG sau sa isi dea demisiile! Reclama oricum le-am facut, incat sa le iasa pe nas magaria! Cum sa emiti o HG care sa incalce si inca in mod ostentativ, o lege?

   Fiind vorba de incidenta a 2 legi diferite, in lipsa unei OUG care sa stabileasca prioritatea termenului de 2 ani din L. 223/2015 fata de cel de 5 ani din L. 125/2014, aplicarea era simpla:

   - a 2-a transa in octombrie 2016 in baza L. 125/2014;
   - 1/2 din ceea ce ramanea, in noiembrie in baza Art. 121 din L. 223/2015.
   - o transa in octombrie 2017 in baza L. 125/2014;
   - resul in noiembrie 2017 in baza Art. 121 din L. 223/2015.

   Si gata! Nu aveau ce transa sa mai achite in 2018 si 2019, suma fiind deja achitata, cele 2 legi fiind complementare si suprapuse in termene!

   Asa ca fara avocati! Corecteaza HG sau demisiile! Scandal oricum a iesit!

   Ștergere
 5. Gelu
  Ca sa se invete minte sa mai dea statul in judecata?
  Pe cand un HG care sa anuleze hotararile judecatotesti, onclusiv a ICJC sau a CCR?
  De ce nu si a CEDO!
  Nospte mintilor bolnave...

  RăspundețiȘtergere
 6. Cunoscand ca unii bugetari si-au recuperat prin ondtante bsnii taiati de base si au obtinut si dobanxile aferente...pe cand MApN si guvernul se va simti si autosesiza?
  Ca noi nu avem sindicat....

  RăspundețiȘtergere
 7. Record! Aproape 1400 de vizualizari in numai 5 ore. Asta inseamna ca s-a pus din nou in miscare acea linie rosie, la fel ca in cazul vaduvei fentate cu pensia de urmas. Si rezolvata pana la urma.

  Asa ca incercam! Cu multumiri "raspanditorilor", metoda pare sa aiba succes. Multumim si celor care ne monitorizeaza orice miscare si de la o vreme, sunt nervosi pe cei din zona "R-26500"! Dar nu cedam! Asa ca "ochiul si timpanul", notati bine! O fi legal sa modifici prin HG o lege sau nu? Si cine se face vinovat, intrucat ilegalitatea s-a produs deja!

  RăspundețiȘtergere
 8. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI
  O.U.G.(57,cel ce ne ucide batranetile)

  Ordonanța de urgență este un act normativ emis de Guvern în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. Acest tip de act normativ constituie o formă prin care puterii administrative din România (guvernului) i se atribuie drept legislativ, în speță acelea de a da legi, ceea ce în mod normal doar parlamentul are dreptul sa le adopte.

  Ordonanța de urgență este definitî de art. 115 din Constituție, capitolul "delegarea legislativă". Ordonanța de urgență poate fi adoptată doar în situații "extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată".

  Ordonanța de urgență are tradiție și în vechile constituții ale României ("decret", "decret-lege") și este foarte controversată în cercurile discuțiilor teoretice despre separarea puterilor în stat[necesită citare].

  Articolul 115 al Constituției[modificare | modificare sursă]
  (1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care

  --- NU FAC OBIECTUL LEGILOR ORGANICE---.

  (2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe.

  (3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare.

  ---NERESPECTAREA TERMENULUI ATRAGE INCETAREA EFECTELOR ORDONANTEI. -----

  (4) Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora.

  (5) Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgență. Ordonanța de urgență cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

  (6) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

  (7) Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse și ordonanțele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).

  (8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In acest material, nu este vorba de nicio ordonanta de urgenta. Ci de ceva foarte grav: despre o hotarare de guvern care modifica lege. Daca prin ordonanta, chiar poate fi modificata o lege - in anumite conditii, desigur, niciodata acest lucru NU poate fi facut si prin hotarare de guvern.

   Despre OUG 57/2015 am discutat suficient in materialele anterioare si vom discuta cel mai probabil si in viitorul material.

   Rog sa nu amestecam lucrurile, altfel aparem mai ametiti decat suntem! Abuzul de putere, ilegalitatea si incalcarea Constitutiei sunt extrem de evidente prin exact ceea ce prezinta materialul de față!

   Cu OUG 57/2015 este alta poveste, iar ipocritul de avocat al poporului, Ciorbea, tocmai a mirosit destu' in fundul politic si a mirosit ca ar fi constitutionala.

   Dar legat de material si Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016, nu exista niciun dubii! Guvernul a facut abuz clar si cras de putere! Fiind efectiv penal!

   Ștergere
  2. Domnule R-26500,nu mai solicitati demisia acestor guvernanti ci solicitati arestarea lor pentru abuz in serviciu, uzurpare de calitati oficiale si inselatorie. Aceste fapte au fost savarsite de guvern atunci cand a emis oug 57, art 40 si dispus aplicarea lui prin art.45. Cineva mai jos spunea ca ordonanta va fi votata zilele acestea. Probabil, dar mare mirare sa treaca de Parlament asemenea nelegiuire ca art 40 (45). Poate ca aud si cateii puterii ce scotocesc pe aici.

   Ștergere
 9. Am mai spus si cu alte ocazii.
  Guvernul se erijeaza in legislativ!?
  Ma intreb atunci,de ce mai este nevoie de parlament daca legile votate de acesta sunt modificate prin HG si/sau OUG?
  Prin toamna lui 2015,dupa ce presedintele a promulgat l.223,la o discutie cu mai multi militari,am spus asa:"daca se v-a scimba guvernul aceasta lege se modifica imediat ce noul guvern isi intra in atributiuni".
  Toti,acei amici au zis ca sunt nebun.Motivand faptul ca,nu se poate,legea este promulgata.
  Cand s-a intamplat "minunea", au zis ca sunt cititor in stele.
  La noi totul e posibil!
  Statul de drept este ceva pur teoretic. Este ca un Fat Frumos de care am auzit de el numai in basme.

  RăspundețiȘtergere
 10. Corect, la obiect...si ce folos? Suntem in faza in care fac ce doresc. Ne vor intorce precum vor ei! Si vor actiona asa pana cand nu vor fi deranjati. Credeti ca au fost deranjati pana acum? I-ati deranjat cu ceva? Ei sunt in alta lume! Lumea lor nu mai coincide cu a noastra, de mult! Pana cand spiritul de corp nu va penetra in sferele inalte degeaba ne zbatem. Starea de spirit nascuta si intretinuta, greu, cu putinii useri in raport cu numarul rezervistilor nu va razbi daca nu vom depasi nivelul constatarilor. Tot constatam, de ani de zile, ca aia nu-i buna, ca nu-i legala, ca incalca legea, constitutia, ca e discrimatorie, ca e si nu e... nici noi nu mai stim, fiind partasi la mai multe "scoli" si sustinem cum ar fi mai bine sa.... Teoria, deci, ca teoria. Asta ne va omora! Asta ne baga in cotloanele justitiei. Asta ne va aduce vesnica asteptare a dreptatii. Nu intelegeti ca, azi, justitia nu lucreaza pentru tara? Nici macar pentru armata ei? De ce ar interesa-o ? Cu atatea experiente in justitie, mii si mii, cu cateva reusite, tare putine, e adevarat, unele salutare, dar... timpul trece pentru noi...la o adica, nu mai intereseaza cuantumul care nu se mai echilibreaza odata nici cu al omologului din activitate dar nici de leat...Sunt la granita! In spatele meu sunt cei care au mai avut putere sa lupte, stiind foarte bine pe ce se bizuie, iar, in fata mea, multi, foarte multi, majoritatea de fapt, care, o parte sunt foarte multumiti (beneficiarii!...) iar ceilalti rupti de realitate...(habar nu au de lege, nu-i intereseaza...au alte obiective in viata...pensia? o fi buna si aia la ceva!!!) Ce s-a vrut!? S-a realizat !!! Ne-au rupt! Ne-au anihilat. Precum tara, asa si noi !!!

  RăspundețiȘtergere
 11. Ciorbea, proverb popular :"cumu'-i omu'la chip asa-i si-n suflet".

  RăspundețiȘtergere
 12. ATENTIE
  Pentru cei ce primesc pensiile recalculate pe legea 223 cu modificarile stipulate in OUG-57.
  Pana la gradele de Mr-Lt.col veti avea cuantumurile apropiate de cea actuala (+/- 200--300 lei)
  Cei cu grade mai mici sau mai mari vor avea pensiile mult diminuate.
  Indicat ar fi sa faceti contestatie in care sa mentionati:
  --lipsa actualizarilor(la toate elementele,IC+SM+sporuri sau indemnizatii)care ar trebui egalate cu cele existente la 01.01.2016 la functii si grade echivalente)
  --PS(pensia suplimentara) ar trebui sa fie inafara bazei de calcul
  --lipsa PRIMELOR in baza de calcul(zborul, aterizarile, etc)
  In orice caz, deocamdata, sfatul meu este sa mizati pe vechea pensie(cea calculata pe legea 263/2010) deoarece, daca se va mari punctul de pensie la 45% din SMB, pensiile vor creste cu 38%,iar, daca se vor introduce amendamentele aprobate si se va reveni la Legea 223 se vor face noi recalculari, se va da un nou termen cu alegerea altor perioade de calcul.
  Sarbatori fericite!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bre Anonimus, daca punctul de pensie era 35% si va fi 45% cu cat creste pensia? Raspunsul tau: 38%. Matematica nu e punctul tau forte...
   Nu vrei mai bine sa-ti pui bocancii in picioare si sa tropai prin piata mare? Ca la asta te-ai pricepe mai bine.
   Olescule, nu am spus si sosete de lana ca sa nu intri la banuieli...

   Anonimul adevarat.

   Stai ca m-am prins, ai spus o poveste de Craciun, asa ca ce conteaza matematica. Bre smechere...

   Ștergere
  2. Nu este rau sa solicite in contestatiile la deciziile de pensii, aplicarea legii 223/2015, asa cum a fost promulgata si publicata in M. Of. si care este in vigoare de la 01.01 2016, legea nefiind modificata pana la aceasta data.
   MOTIVE:
   - Legea 2323/2015 nu se afla la 11.12.2015 in perioada ei de existenta (la data intrarii in vigoare a OUG57/2015, art.40, 45); Guvernul Romaniei a intervenit la 11.12.2015, asupra unei legi ce nu exista.
   Conf. legii 24/2000(republicata), art.58(2) pentru ca legea 223/2015 sa poata fi modificata, abrogata, completata, interventiile asupra ei trebuiau sa intre in vigoare la 01.01.2016 si nu la 11.12.2015

   - Guvernul nu avea in perioada 27.07.2015 - 01.01.2016 competenta sa modifice legea 223/2015; conf. legii 24/2000(republicata), art.58(2)competenta apartinea autoritatii emitente a L223/2015, adica Parlamentului Romaniei.
   In concluzie, Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr 57/2015, art.40, 45(partea referitoare la aplicarea art 40)nu contine elementele esentiale, prevazute de Legea 24/2000(republicata) Art. 58(2), pentru a modifica L223/2015, lege care este in vigoare de la 01.01.2016, asa cum a fost promulgata si publicata in M.Of. Nr.556/27.07.2015

   Ștergere
  3. De ce nu vreti sa recunoasteti ca, legea 263/2010 a avantajat pe cei care au iesit la pensie pana la data de 01.01.1998 si pe cei care au ramas in sistemul militar pana la adanci batraneti si care nu au fost restructurati. Nu puteau sa imparta punctajul la 30 (ca la civili)fiindca cei restructurati trebuiau sa aiba cel putin 20 de ani in sistemul militar. Revenindu-se la o formula militara de calcul care pune in evidenta cat de cat ierarhia militara unii au inceput sa fie nemultumiti, in special cei care au iesit pe plus pe legea 263/210. Cum se vede treaba, nemultumitii vin in valuri. Cei care au castigat pe legea 263/2010 acum sunt nemultumiti de legea 223/2015, dar taceau malc cand altii au fost beliti de Basescu.Daca un viitor guvern va imparti punctajul la 30 atunci sa vedeti ce buna este legea 223/2015. Cat priveste sporul de 50% pentru lucrari de exceptie, acesta a fost introdus sa inlocuiasca fondul de protocol al U.M. Bineinteles ca, sporul era dat la cei care se miscau natural si tot protocol faceau numai ca acum intra la pensie si face o mare diferenta intre pensionari provocand alte nemultumiri.
   Nemultumiri apar si pentru faptul ca un agent sef de post a ajuns sa aiba o pensie mai mare decat a unui colonel M.Ap.N. De ce? Fiindca Goprea a facut tot ce e posibil sa se puna bine cu politistii si cu magistratii. Militarii adevarati au ramas la urma si au beneficiat de firimituri.

   Ștergere
 13. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da bre, asa e! Nu veni cu tot familionul sa-mi ceri socoteala... Pentru un rahat de fractie vii cu niste chestii (Coventry,faza pe tara, doi copii, poate si un premiu Nobel, mai stii?). Afla ca eram convins ca 871.7 reprezinta 35% din SMB(M-am inselat, am uitat de indexare).
   Si pe cucuvaie lasa-l in pace, nici nu stie ca ne-am contrat pe o fractie...

   Anonimul brasovean.

   Ștergere
  2. Te-a suparat chestia cu bocancii, nu-i asa? Prea ai sarit la lupta cu tot clanul...

   Ștergere
 14. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 15. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 16. Emitenții HG 146/2016 sunt buni cunoscătorii ai normelor generale de drept.

  Este un conflict dintre legea specială, L 125/2014, de amnistie a datoriilor pensionarilor față de casele de pensii, și legea generală care reglementează pensiile militare, așa cum este Legea 223/2015, lege din care face parte și art.121.
  In teoria dreptului există următoarea rezolvare:

  „Conflictul dintre legea specială anterioară și legea generală ulterioară se rezolvă prin aplicarea conjugată a principiilor potrivit cărora norma specială se aplică cu prioritate față de norma generală - specialia generalibus derogant -, iar o normă specială nu poate să fie modificată sau abrogată decât în mod expres printr-o normă generală ulterioară.”

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt o lula! Poate a normelor de drept militienesc sau de prin Albania! Din moment ce au incalcat Art. 108 (2) din Constitutia Romaniei!

   "Art. 108 – Actele Guvernului
   (1) Guvernul adoptă HOTĂRÂRI (şi ordonanţe).
   (2) HOTĂRÂRILE se emit pentru ORGANIZAREA EXECUTAREA LEGILOR".

   INCA O DATA: "HOTĂRÂRILE se emit pentru ORGANIZAREA EXECUTAREA LEGILOR".

   In consecinta, Guvernul prin H.G. nr. 146/2016 trebuia sa ORGANIZAREA EXECUTAREA LEGII 223/2015. Nu sa o modifice sau sa anuleze prevederi din aceasta. Pt. ca asta fac Art. 1 (2), lit. a) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2016. Modifica/anuleaza/restrange prevederile Art. 121 din L. 223/2015.

   Si pe de alta parte, ce faci, le cauti scuze? Dar cum au fost on stare sa emita OUG 57/2015 prin care au facut praf cuantumurile pensiilor militare, ce ii doare mana sa scoata AZI o alta OUG cu un articol cu 11 cuvinte care sa reglementeze situatia, astfel incat sa nu mai existe porcaria pe care au creat-o?

   Ștergere
  2. @ Huhu Rezea 5 decembrie 2016, 12:03. Si apoi! In varianta ta, cine stabileste daca exista un conflict intre 2 legi? Guvernul si inca prin ... hotarare de guvern intocmita pe genunchi? Nu realizezi ce stupiditati scoti din tine?

   Astia trebuie legati toti si dati cu capul de Constitutie pana se dezmeticesc!

   Pe mine ca persoana, prea mult nici nu ma mai intereseaza cazul. Eu NU m-am dus sa ma imprumut in banca sa le dau cash inapoi tot ce a stabilit prima instanta. Asa ca m-am lasat executat silit!

   Insa, sunt suficienti de multi care s-au dus la banca, panicati ca le ia CPS casa! Au dat oamenii banii inapoi, toti! Platesc si dobanzi pt. ei la banci! Si vina Ciolos cu sleahta lui si ce spune: "Dati-va in puii mei de prosti! Trebuie sa va restituim si voua diferentele ca la toti ceilalti! Dar la caterinca, in 5 ani. Sa va invatati minte sa mai castigati prin instante sau sa dati statul in judecata!"

   Despre lucruri din astea discutam! Nu despre teoria dreptului de militie in varianta imbunatatita la Spiru Haret!

   Ștergere
  3. Ce ușor îi vine să vorbească lui nea Huhu despre conflictul dintre legea specială anterioară și legea generală ulterioară! Ia să fi primit dumnealui o somație referitoare la drepturi "necuvenite" și un răspuns că nu face obiectul L223 art.121, atunci să vezi că, conflictul s-ar fi rezolvat vice -versa ! Ca să nu mai vorbim de aplicarea preferențială a celor două legi în sine (depinde de beneficiar, nu-i așa?)!

   Ștergere
 17. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trebuia sa iti speli rufele acolo! Dar, hai, merge o data ... Si apoi! Tu nici cum nu te-ai invatat minte ca un M.Ap.N. nu are ce cauta printre securisti si militieni de scoala veche?

   Ștergere
 18. Felicitari pentru articol, chiar daca a aparut tarziu, dar mai bine mai tarziu decat niciodata. La reactii nu este cazul sa va asteptati. Ati vazut noul proiect de lege a salarizarii bugetarilor ? DACA SE APLICA.... din vara incepe o noua recalculare. Cred ca celor de la casele de pensii ar trebui sa lise modifice grupa de munca, sa treaca la "alte conditii" !!! Nu termina bine o recalculare ca se apuca de alta. Noua lege este un bun prilej pentru a introduce in salariu de functie sporurile cu caracter permanent existente in acest moment. In acest mod ar fi reparate nedreptatile celor care au iesit inainte de 2000 si care nu au apucat astfel de sporuri introduse dupa 2000 (sporuri de fidelitate, informatii clasificate, specialisti de clasa...etc). Se mai poate repara si realiza un sistem echilibrat, astfel ca fiecare grad si functie ar fi pe craca lui si nu ar ajunge un subofiter de politie la o pensie mai mare ca a unui colonel din armata !!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. @ Traian & tigri2. Cum dracu' se face, dar cand cei pe "R-26500" ii prindem pe astia cu mâța in coada, veneti voi doi si incepeti sa vindeti povesti de ...incurajare. Ce rol aveti? Ce aparati? La acest moment, sinistra, astea este realitatea. Va readuc aminte:

   - guvernul in functie a diminuat de un an, cuantumurile pensiilor stabilite pe L. 223/2015. Asta traim acum!
   - materialul este clar: tot guvernul in functie calca in picioare art. 121 din L. 223. Asta se intampla tot acum.
   - am mai avut un caz cu o vaduva care NU avea 50% pensie de urmas, ci 35%.
   - la recalculare, desi apar si cresteri, la unii este dezastru. Daca NU ar fi cuantumul mai avantajos, ar ramane cu un sfert din pensiile actuale.
   - OUG 57/2015 se VA VOTA obligatoriu in aceste zile. Niciun partid NU misca nimic sa o corecteze. Si tot jafurile de partide vor fi si la anul in Parlament. Iar voi visati la ce NU au facut pana acum, cum ca vor face la anul?

   Si altele! Si veniti voi acum cu gogosi despre viitor? Ce faceti, aparati guvernul pe ultima suta? Asta se intampla ciclic, mereu cand cineva arata cat de groasa este treaba inainte de alegeri, apar unii care incep sa fluture himere ... Ca va fi dupa alegeri bla..bla...bla!

   Ștergere
 19. Va disipati atentia la lucruri care in prezent ar trebui tratate ca loc doi.Voi chiar nu intelegeti ca daca ajung la putere PNL-PDL-PMP-PSR-UDMR-TEHNOCRATI ne-am luat-o?Mai bine vorbiti cu membri de familie,rude,prieteni,vecini sa nu-i voteze.Aveti destule argumente.Nu spun ca ceilalti sunt cu crucea in san dar parca ar fi mai putin cainosi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Astea sunt spaime de om slab! Babele si mosii, nu au decat politica in cap. Ce daca vin astia? Ii dai jos ca in alte tari si gata. Asta inseamna sa te mai si dezlipesti de Antena 3 si sa iesi un poc pe afara.

   Iar daca nu merge, cine te opresti sa iti iei calabalacul si sa te muti in ... Rusia. Iti dau casa, masa, solda, mai ai si pensie din Romania. Si lasi pe balbaiti in plata Domnului si ai scapat de un drac!

   PS 1: Acum hai sa iti zic ceva care iti va placea! Aia de care zici, nu au nicio sansa sa mai guverneze. Pare incredibil, dar lumea a inceput sa se trezeasca. Regula este simpla: acel partid/formatiune care are macar un lider suspect de a fi inhaitat cumva (ONG, firme, cursuri, facultati, semninarii, congrese, alte smecherii) cu Fundatia Soros, este TERMINAT!

   PS 2: Acum hai sa iti zic ceva care NU iti va placea! Si celelalte formatiuni pe ce NU le denumesti, au lideri din Caratita Soros. Inclusiv PSD.

   Ca atare, oricum o dai, tot de-ai lui Soros dai. Listele sunt publice. Toti de la Iohannis la Corina Cretu, de la M. Macovei la Kovesi, de la Norica Nicolai la Ponta, sunt manjiti de aceasta rete Soros http://www.aktual24.ro/reteaua-soros-afla-de-fapt-in-psd-si-pru-soros-s-a-intalnit-personal-cu-ponta-corina-cretu-si-alti-lideri-psd-palada-finantari-grele-de-la-soros/.

   Asa incat, cei nominalizati nu au sanse. Dar vin Soros-istii ailalti pe care NU i-au nominalizat! Iar lumea vrea sa scape si de unii si de altii!

   Ștergere
 20. Este un non sens in ceeace sustii.Aia nu sunt buni,aia nu sunt buni.Atunci sunt buni extraterestri.Voteaza extraterestri.Cred ca ai inceput sa te dai mare.Crezi ca astia tin seama de ce spui tu pe aici?Ii dai tu jos?Ai fost la vreo demonstratie ca sa vezi cata jandarmerie mobilizeaza?Singura posibilitate de care dispui,si aia limitata , este votul.De aia v-am indemnat sa votati pe cei mai putin cainosi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. NU este niciun sens. Este chestie de cultura elementara sa verifici ce si cum. Datele despre cei prinsi in plasa lui Soros, sunt publice. Ce alta dovada mai doresti?

   O iau altfel. Ia inlocuieste Soros cu ISIS.Cum iti pica? Votul este chestie de ALFABETIZARE. Cine are pretentii ca NU mai traieste degeaba, are datoria inaintea sa puna stampila, sa verifice partidul si candidatul! Are de-a face cu Fundatia Soros si totusi voteaza acel partid/candidat, atunci iar o ... muscam! Din prostie o muscam,intrucat NU avem niciun fel de cultura poitica.

   Ștergere
 21. alde matematica,aritmetica,fractii,copii experti in ale matematicii etc.calculele voastre sint egale cu zero atita timp cit nu stim cit va fi salariu mediu brut pentru anul viitor si numai daca prevederea ca punctul de pensie sa reprezinte 45% din acesta va intra in vigoare.numai atunci vom sti care va fi pensia cu adevarat.MAI PE INTELESUL TUTUROR UN PUNCT DE PENSIE VA REPREZENTA 45% DIN SALARIU MEDIU BRUT PE ANUL 2017 CARE INMULTIT CU NUMARUL DE PUNCTE VA DA PENSIA DE PRIMIT PENTRU CEI CARE AU PENSIA IN PLATA PE LEGEA 263/2010,PENTRU CEI CARE AU IN PLATA PENSIE MILITARA MARIREA VA FI CEA STABILITA DE GUVERN RESPECTIV O INDEXARE CU 5,3 SAU 5,4% .nu amestecati marele cu perele de dragul de a demonstra ce mari matemacieni sinteti

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pentru anul 2015, castigul salarial mediu brut pe economie a fost de 2559,50 lei ( crestere reala de 199,5 lei fata de cat a fost in anul 2014) , valoare care se ia in calcul pentru indexarea pensiilor in anul 2017.

   Ștergere
 22. Legea 125/2014 cf art.1 este o derogare de la legea 263/2010
  Pensiile recalculate cu legea 119/2010+OuG 1/2011 in cf cu art.171/legea 263/2010 la data de 01/01/2011 au devenit pensii in intelesul legii 263/2010.
  Prin urmare, un nr de pensionari au cerut acordarea unor drepturi cf legii 125/2014.
  Cf art 109 si 110/legea 223/2015 la data de 01/01/2015 toate pensiile militarilor au devenit pensii militare de stat incepand cu 01/01/2016 inclusiv pensiile celor care au cerut aplicarea legii 125/2014.
  In asemenea conditii, art.121/legea 223/2015 trebuia sa se aplice la toti, inclusiv la beneficiarii legii 125/2014 pt ca si pensiile acestora au devenit pensii militare de stat, incepand cu 01/01/2016, pensii care nu mai sunt pensii in intelesul legii 263/2010 si nu mai pot beneficia de legea 125/2014.
  HG 146/2016 norma juridica de rang inferior, incalca o norma juridica de rang superior: legea 223/2015 in aplicarea careia a fost data, mai precis a articolului 121/legea 223/2015 prin restrangerea sferei de aplicabilitate a art 121/legea 223/2015.
  Acest lucru inseamna ca HG 146/2016 adauga la legea 223/2015, deci este ilegala si se poate usor obtine in instanta suspendarea si anularea acesteia, dar necesita foarte mult timp.
  Daca asi fi in situatia beneficiarilor legii 125/2014 eu n-as returna nimic CPS.
  As inainta la CPS urmatoarea cerere:
  " Subsemnatul....In conformitate cu art.109/legea 223/2015 modificata cu OuG 57/2015 pensia mea a devenit penise milara de stat si nu mai face obiectul aplicarii legii 125/2014 nemai fiid pensie in intelesul legii 263/2010.
  Drept urmare, solicit restituirea diferentelor intre cuantumurile pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010 si cele stabilite in baza legii 119/2010 si a OuG 1/2011 in conformitate cu art.121 din legea 223/2015."
  Obs.
  A. Baza legala trcuta pe buletinele de calcul a difetentelor, primite de pensionari este art.131/legea 223/2015 nu HG 146/2016
  B. Daca nu se rezolva cererea favorabil, as face plangete penala, la parchetul militar, impotriva directorului CPS pt abuz in serviciu, care este evident: aplicarea unei prevederi legale care se aplica doar pensiilor pe legea 263/2010 unor pensii militare de stat din alta categorie: cele stabilite de legea 223/2015
  C. Cucuveaua amesteca voit lucrurile, pt ca asa considera ca trebuie sa slujasca, in nici un caz interesul tuturor camarazilor, pensionari militari, cu pensii militare de stat.

  RăspundețiȘtergere
 23. In turul ciclist al aplicarii legii 223/2015 sunt multe etape, in care din pacate , in anumite etape, anumite structuri administrative, cu obligatii legale in aplicarea legii, incearca sa triseze. Asa s-a intamplat si cu pensiile de urmas asa se intampla si cu aplicarea art.121 si probabil se va mai intampla in viitor.
  Datorita admin, acestui blogg si chiar a cucuvelei si a altora am castigat etapa cu pensiile de urmas, a triumfat respectul legii fata de faradelegea CPS. Asa se va intampla si cu aplicarea art.121. Nu disperati, incercati sa traiti cat mai mult , cu mult mai mult decat este necesar sa va obtineti toate drepturile legale
  Cand Ana Blandiana a spus ca suntem un popor de plante agatatoare, cred ca in primul rand s-a referit la conducerea structurilor asociative ale cadrelor militare, uncmrr si scmd care nu fac absolut nimic pt apararea drepturilor militarilor.

  RăspundețiȘtergere
 24. Am onoarea să vă salut!
  De la M.A.I.a primit cineva pensia recalculată,buna rea,cum este?
  Va mulțumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La MAI recalcularea e blocata prin ordin de ministru din iulie pana in februarie 2017 .Oficial dau vina pe probleme cu softul .Mafie pe fata deoarece nu vor sa sperie vanatul( alegatorii )La telefon nu mai raspund ( CSP a MAI)de 24 de zile .Oricum majoritatea pensiilor la MAI sunt pe minus peste 80% din ele.Norocosi sunt doar cei pensionati recent si cei cu oscarul adica foarte putini.

   Ștergere
  2. Anonimule,
   Chiar nu esti si tu botezat? ....poate in urmatoarele postari iti invingi si teama! :)))
   Din relatarile anterioare rezulta, fara putinta de tagada, ca destui au primit ceea ce te intereseaza si ca cei cub+ sunt pensionarii din 2011 pana in.ac!
   De ce? ....stiu, dar nu ai intrebat!

   PS- vezi ca pe aici este unul care sustine ca a blocat software-ul CSP a MAI! ...da- i next!

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Mulțumesc Iulian Mares,multumesc mult,sint ofițer de jandarmi în rezervă, fost M.Ap.N-ist,Stanica Marian ,mr.pe funcție de lt.col.,fost la Închisoarea Militara,desfiintata abuziv de col.Cinca ,pe interes,trecuta la jandarmi și iar desființată odată cu eliminarea stagiului militar obligatoriu!
   Vezi nu mi-e frica!
   Aștept și eu ca si voi zile mai bune !
   Dar unde mai bine ca aici te poți informa ?
   Am trimis anonim si strict la obiect să nu mă bag eu neintrebat prea mult în seamă!
   Dar să știți,am singe cachi în instalație,iar pensia este vai steaua ei,2408 brut,acum o să fie una cu o bază de calcul 3446!
   Va salut cu mult respect!

   Ștergere
  5. Ce ti-am spus?
   Agariciul de serviciu isi face treaba ordonata! Un caraghios batran din toate pdv-urile!
   Rusine suida batrana....

   Ștergere
  6. Stanica,
   Sa zic ca numele imi zice ceva....dar nu dam detalii aici!
   Cinca...vai de el....

   Ștergere
 25. Din informatiile pe care le am, la nivelul judetului nostru, pana in prezent NU ! Structurile de jandarmi si pompieri au trimis fisele, dupa ce au chemat colegii si le-au prezentat calculele. La cele de politie NU. Desi recenta rectificare bugetara a alocat in mod expres, 336 milioane lei, pentru recalcularile de pensii militare, oferind o oportunintate in acest sens. O situatie ciudata la serviciul financiar al politiei judetene ! Contabila sefa nu a permis altor angajate sa lucreze la fise, EA FIIND SINGURA care ar fi facut acest lucru, afirmand " termenul este 31. 12. 2017 !!"Urmarea: cu data de 10.12.2016 s*a pensionat !!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stia ea de ce! Si daca s-a pensionat, ce? Se naruie o lume?
   Macar îi poti bate popoul obrazului!
   Iti e rusine? Ramai asa...cu ...jena!

   Ștergere
 26. Domnilor, fata de problema in discutie, este cert: toate pensiile intrate sub incidenta legii 223/2015 au acelas regim. Art.121 precizeaza clar ca diferentele ... se restituie ... in mod esalonat intr-o perioada de cel mult 2 ani. Nimeni nu poate dispune si proceda altfel decat in conformitate cu legea. Daca guvernul a dispus prin HG altfel, este un abuz o infractiune grava. Respectarea legilor este obligatorie in Romania

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Respectarea legii in colonia Romanistan?Tu de unde ai picat din cer ? Numeste macar o lege care se respecta in colonia (de fapt batustana) asta.Atat macar o lege .

   Ștergere
 27. O cestiune importanta si interesanta citita deunazi pe aici: cand nu stiti cu cine sa votati, cu stanga ori cu dreapta, amintiti-va ca hotii fura la fel de bine si cu stanga si cu dreapta. Amintiti-va cine a dat pe de-a moka sidexul si republica si cs resita , cine a dat pe de-a moka si petromul, cine a contribuit masiv la dezmembrarea a mii de fabrici si uzine, cine a praduit flota de pescuit oceanic, cine a amanetat bogatiile din zona insulei serpilor , cine a asistat ori a contribuit masiv la defrisarea unor munti intregi , cine a contribuit la distrugerea unor statiuni balneo-climaterice, cine a acceptat distrugerea industriei romanesti si a sistemelor de irigatii, cine l-a considerat pe nemuritroul Eminescu , cadavrul din debara samd.....Daca toate-acestea fi-vor analizate, poate va veti trezi la REALITATE ! DESTEPTATI-VA ROMANI, CA ATI DORMIT DESTUL!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corect!
   Dar hoti de mana stanga sunt mai putini...., iar cei cu veleitati de ambidextru si mai putini! Daca aplicam intersectia de multimi...ce ramane?

   Ștergere
  2. Lasii isi adorn constiinta spunand ca ei au votat.Si daca votezi ce se intampla se schimba ceva ? Se rotesc tradatorii de colonie la ciolan iar distrugerea si praduiala salbatica continua..De altfel Soros, grupul Bildemberg si clubul de la Roma joaca la toate capetele .

   Ștergere
  3. Lasa-i sa doarma acum e oricum prea tarziu sa se mai trezeasca din cosmar.De altfel daca romanistanii se trezesc( putin probabil ) stapanii actuali ai coloniei nu vor fi milosi cu ei.

   Ștergere
  4. Nici kiar asa...uita-te ls US unde Söros era si mai puternic!

   Ștergere
 28. m-asle caaat de GRESIT rationezi !
  Si tu si altii ca tine care orbecaie pe la esaloanelele care din pacate inca mai decid...in folosul lor !!
  m-Ale ..foarte bine ..ai facut lucrari de exceptie (materializate in hirtii..colorate ..si ..inutile)..dar pentru ASTA ai fost platit !!
  NU ARE NICIO LEGATURA CU O LEGE DE PENSIE CORECT STABILITA..!
  Adica ..o LEGE care are un ALGORITM de calcul IDENTIC..fara elemente in plus sau minus ..de la SOLDAT la ..general ..INTELEGI..? Sunt absolut convins ca NU.
  Las pe altul sa.ti detalieze principiul..ca ma enervez !
  PS.
  Onoe m-aale..cu gandirea voastra gaunoasa ati denaturat insasi ratiunea de a FII a ARMATEI..!!
  Ma intreb ..ala care se pregateste sa lupte pe CORDELINA..nu face o lucrare de exceptie ..??
  Ma intreb ..
  Credeam ca NATO..va pune pe fagasul normal ..dar vad ca inca nu ..
  Muzicantul din fanfara..ii mai de pret decat ..vanatorul de munte ..luptator ..sau infanteristul ..sau tanchistul rachetistul ..etc ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vrajeli de proletar!
   Incerci sa bati cu pumnul in masa in numele clasei munvitoare. Ai ratat momentul si viitorul nu iti apartine!
   Nu amesteca lucrurile!
   Lipsa creierului este si nu este scuzabila!i

   Ștergere
 29. Deja-vu. Ştiu şi finalul, care va veni pe 11 Decembrie.
  Am tot votat ca să trăim bine!
  Am votat numai eroi pozitivi, patrioţi cinstiţi şi competenţi, liderii? Nu ne-a ieşit nici acest exerciţiu repetat de democraţie. Am rămas în acelaşi film cu hoţii şi proştii. De noi.
  Unii s-au săturat şi au plecat care încotro, să joace în filme străine. Vreo câteva milioane. Tot figuranţi. Ceilalţi am rămas în aşteptare.Ăsta e filmul ultimilor douăzeci şi cinci de ani, de care ne e silă!
  Un film din care e momentul să ieşim.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Exact si cu amar ai scris!
   Dar democratia cere vot! Nu renunta!

   Ștergere
  2. Crezi ca se mai poate ?Te inseli.E prea tarziu sa mai speri dupa ce ai acceptat lanturile ..

   Ștergere
 30. Stiti ce se intampla. In mare masura noi suntem vinovati ca asemenea HG, OGU si alte asemenea trec neobservate, ilegale, neconstitutionale, intra in vigoare si ne fac viata amara. Bunaoara, cum sa prevada un HG exceptii de la lege "Beneficiază de prevederile art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, titularii prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia celor aflaţi în una din următoarele situaţii"
  Cine oare o fi intocmiut aceasta HG, domnule(lor), se prabuseste palatul de justitie.

  RăspundețiȘtergere
 31. Nu contest ca sunt toti hoti dar ma mai orientez si dupa cum fura.Una este unul care te lasa in curul gol si alta este cand unul nu-ti ia tot.Trebuie sa fii prost sa uiti cand ti-au luat 25% din salariu si cand au vrut sa-ti praduiasca pensia.Privind fabricile si uzinele lasa-le incolo ca oricum nu erau ale noastre.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar ale cui erau fabricile ? Dar padurile si resursele naturale praduite de straini ale cui erau ? Dar aurul si banii de la BNR ale cui erau?Dar pamanturile arabile ale cui erau?

   Ștergere
  2. Ca sa stii adevarul marii hotii nationale!
   Din momentul in care P. Roman ti-a dat partile sociale inapoi nu mai aveai drepturi legale!

   Ștergere
 32. Teorie sau pragmatism? Daca nu-l avem (pe el, personajul !), cred ca ar trebui sa-l inventam !
  După ce mor, George Bush, Barack Obama și Donald Trump se prezintă la un interviu cu Dumnezeu pentru ocuparea unui post. Dumnezeu îl întreabă pe Bush: Tu în ce crezi? Bush răspunde: Cred într-o economie liberă, o America puternică, o națiune americană unită...bla,bla,bla. Dumnezeu este impresionat de răspunsul lui Bush și îi spune: Bravo, vino și așază-te pe scaunul din dreapta mea! Dumnezeu se adresează lui Obama și-l întreabă: Tu în ce crezi? Obama răspunde: Cred în democrație, în ajutorarea celor săraci, în pacea mondială...bla,bla, bla. Dumnezeu este realmente impresionat de răspunsul lui Obama și îi spune: Bravo, vino și așază-te pe scaunul din stânga mea! În sfârșit, Dumnezeu îl întreabă și pe Trump: Tu în ce crezi? Iar Trump îi răspunde: Cred că stai pe scaunul meu!

  RăspundețiȘtergere
 33. Pt elevii si studentii militari si civili, cu drept de vot:
  Monitorul Oficial 978/06.12.2016 OuG 89/29.11.2016:
  Pt exercitarea dreptului de vot, in perioada 08-12.12.2016 se acorda o calatorie gratuita dus-intors pe calea ferata, de la statia cfr unde face studiile la statia cfr unde domiciliaza, cu tren regio si interregio clasa a II-a.
  Obs.
  A. Cetatenii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea unde au domiciliul
  B. Permisiile elevilor/studentilor militari sunt obligatorii
  Detalii in MOf.

  RăspundețiȘtergere
 34. Administratorul promitea acum cateva zile ca va deschide un subiect cu cine nu trebuie sa votam. Afara ploua!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dogaru are o postare pe siteul SCMD in care explica de ce el nu voteaza democratia si alege calea sovietica. Probabil ce va primi simbrie de la KGB in continuare pentru asta.

   Eu spun ca nu voi vota PSD, ALDE sau PRU pentru ca daca doreau, scoteau ei o lege buna din 2012 si pana in 2015, ori dadeau ei diferentele oprite de Boc si Basescu, ori implementau PLx-82 prin care se anula art. 40 din ordonanta cu 85% din venituri. N-au vrut si de aceea nu-i votez.

   Sau ii votez pe toti. Si anulez votul.

   Ștergere
  2. Voteaza cu cine vrei.Castiga alegerile oricum executantul Soros,grupul Bildemberg si clubul de la Roma iar corectiile procentelor le face oricum automat softul de la BEC prin codul sursa controlat prin satelitii Mo(n)sad .Procentele partidelor sunt probabil deja hotarate.Asa ca distreaza-te si voteaza cu cine vrei.Ca amanunt e posibil ca USR sa aiba deja in soft peste 15% desi in realitate sub 2% Dar de asta {prostirea populatiei)se ocupa sondajele de opinie masluite si platite pe bani grei.

   Ștergere
  3. Gelu,
   Daca nu se intampla prezicerea batranului nebun de la mare....ar fi cazul sa nu mai apara in lume!

   Ștergere
  4. Adica Vasalu...Calugarul....Coldea....il cunostem dupa prostiile debitate!

   Ștergere
 35. Cred ca nu vor treve prea multi ani si vor fi analizate toate pensiile peste 1500 euro(cu prioritate) sa se vada daca au fost corect calculate.Vor fi surprize.........surprize......prea multe invarteli......prea multe nedreptati......prea multi smecheri si smecherasi......cu fel de fel de adaugiri in timp cei cei cu vechime mare sub arme, cu functii de raspundere in armata nu prin locuri caldute au pensii modeste.....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si la magistrat? Si la consilierii Curtii de Conturi? Nu de alta, dar la aia nici portarii nu au pensie sub 1500 euro!

   Ștergere
 36. Umbla vorba prin targ si nu numai ca toate , absolut toate pensiile peste 1200 euro(etapa 1) vor fi verificate la sange! Pentru toti ! Caci smecheri exista peste tot, in toate colturile. Iar cei cu smecherii vor da banul necuvenit inapoi, posibil fara dobanda ca asa-i la noi ! Si asta indiferent cine va ajunge la guvernare !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vasile, iar vii cu fantasmele tale? Ce spui tu este o intoxicare fara substanta! Exista pensii peste 1200 euro, stabilite prin ... 12 legi. Atat in sistemul public, cat si cel militar, cat si al pensiilor magistratilor, consilierilor C. de Conturi, europarlamentarilor si parlamentarilor, executorilor judecatoresti, personalului in aeronautica civila etc. Pensiile sunt calculate la fiecare dupa legea lui, corect in peste 99% din situatii. Pot fi erori materiale pe aici pe colo, dar cate pot fi? 0,0007% din 5 milioane?

   Asa ca daca vii cu o soparla de ... ahat! Tu ai de fapt o alta ceata pe creier! Din cei 5 milioane de pensionari pensionati pe 12 legi, tu bagi soparla ... cf. careia, se verifica la sange ce? Doar pensiile militarilor, nu? Si ce descopera? Nicio ilegalitate, poate vreo cateva cazuri cand a mai gresit vreun operator de la CSP. Asa cum a gresit IN MINUS, in exemplul din materialul precedent. Iar CSP si-a cerut scuze. Sau cum a gresit CSP in cazul descris cu acea urmasa, si din nou CSP si-a cerut scuze!

   Bai, baiete! Eu te-am citit pe tine! Tu de fapt esti un pampleaca ce speri din motive doar de tine stiute, sa vina cineva sa ii taie pensia vreunuia pe motiv ca e mai mare ca a ta! La asta se reduce toata filosofia soparlelor tale!

   Ca in caz contrar, ti-ai fi dat seama ce prostie ai debitat, vehiculand suma de la 1 200 euro in sus. Tie suma asta ti se pare mare, fiind evident ca te raportezi la un sistem cu pensii de ... ahat. Adica la cel militar!

   In caz contrar, baiete, ai fi pus punctul pe "i" si fi ridicat stacheta la pensii adevarate cum au magistratii, aviatorii civili, consilierii C. de Conturi. Pt. care 1 200 euro inseamna o pensie de sters la fund. Iar pt. un militar inseamna lux.

   Asa ca sa nu mai existe scarba in casa, expuneti direct fantasmele, si nu o mai lua pe ocolite! Ce crezi ca magistratii cu 10 000 euro pensie sau Monica Macovei cu 5 000 euro doar ca europarlamentar (mai are si una de magistrat), daca ii verifica, ce descopera ilegal? Nimic!

   Ca atare, visul tau este altul: sa fie taiate niste pensii EXCLUSIV la militari, NU la mahari! Altfel NU iti expuneai creatia cu stacheta de 1200 euro pe aici! Esti foarte ciudat cu obsesiile tale si ci comuismul, dar musai numai la militari sa fie!

   Esti de-al lui Soros cumva si tu?

   Ștergere
  2. Sclavului Vasile,
   Dar sa iti verifice tie sangele...ca e plin de +!
   Uite...eu vreau verificarea piblica a pensiei mele cu conditia sa te filmez cum iei m..., la colt de strada, daca e corecta...pe orice lege!
   Tu...Vasile, esti un mos puturis si senil...nihilist care mai infierbanti doar prostii...din care nu lipseste unul cu C, D...etc
   O suida batrana, scelerata, securistoida si atat!

   Ștergere
  3. Vasalule
   Dar spune, concret...ce ai facut in activitate...ce prestai?
   Cateva domenii, cu liniuta si de la capat!
   Macanitor fara creier...vad ca poti!
   Asa ca raspunde!

   Ștergere
  4. Vasilw...
   Ma uit la ceea ce faci pe bloguri...
   Scrii si stergi de cate 7X!
   Pai, esti normal la cap?....iti fileaza diodele!....ti se ard ledurile?

   Ștergere
  5. @ Anonim 7 decembrie 2016, 20:38. In Turcia, Erdogan si armata au arestat membri ai CC. Pe acei membri suspectati/dovediti ca fiind agenti ai "republicii paralele". Asta m-as fi asteptat sa extragi din material. Nu de alta, dar CCR a avut si are membri ai "republicii paralele". Care declara ce este sau nu constitutional, conform ordinelor lui Soros.

   CCR este una dintre cele mai bune mostre ale existentei "republicii paralele". In 2011 au declarat ca fiind constitutionala desfiintarea tuturor pensiilor de serviciu, mai putin ale lor. Si pe ale celor care gestioneaza finantele tarii din Curtea de Conturi. Adica, in ambele cazuri, Soros s-ia protejat interesele membrilor republicii sale paralele!

   Retine exemplu cu Turcia! Armata NU a facut diferente intre agenti. Saltand inclusiv membri ai C.C. a Turciei! Aceasta este republica si democratia autentica, NU mascarada de la noi!

   Ștergere
  6. @ Anonim 7 decembrie 2016, 20:38. In Turcia, Erdogan si armata au arestat membri ai CC. Pe acei membri suspectati/dovediti ca fiind agenti ai "republicii paralele". Asta m-as fi asteptat sa extragi din material. Nu de alta, dar CCR a avut si are membri ai "republicii paralele". Care declara ce este sau nu constitutional, conform ordinelor lui Soros.

   CCR este una dintre cele mai bune mostre ale existentei "republicii paralele". In 2011 au declarat ca fiind constitutionala desfiintarea tuturor pensiilor de serviciu, mai putin ale lor. Si pe ale celor care gestioneaza finantele tarii din Curtea de Conturi. Adica, in ambele cazuri, Soros si-a protejat interesele membrilor republicii sale paralele care sunt propriii sai soldati si atat!

   Retine exemplul cu Turcia! Armata NU a facut diferente intre agenti. Saltand inclusiv membri ai C.C. a Turciei! Aceasta este republica si democratia autentica, NU mascarada de la noi!

   Ștergere
 37. @all(LMC=La mintea cucosului). 1) La ora asta sunt multi, in multe domenii care au pensii speciale, mari, f mari si fff mari. De altfel, militarii adevarati ar trebui sa fie singurii care sa aiba pensii sa zicem speciale ca urmare a restrictiilor si privatiunilor pe care le suporta de-a lungul carierei.Pensiile militarilor militari nu sunt sub nici o forma speciale .2) Nu cred ca o pensie care pe L164 rezultat de 12000 lei si pe contributeala de 4000 lei ar fi corect calculata. Idem una de 15000 pe L164 si de 5000 pe contributeala.Nu mai vorbesc de pensiile de peste 20000 lei , cum o fi rezultat? Nu am nimic cu pensiile corect calculate si sunt convins ca la militarii-militari, 99% din ele sunt corect calculate. Nu pot sa am nimic nici cu cele smecherite insa am auzit intr-o seara la tv pe unul (cu putere de influenta nu oricare) care spunea ca toate vor intra in morisca recalcularilor intr-o anume perioada.Cei cu pensiile corect calculate nu au de ce sa se teama, restul insa........3)In mod normal , intr-o societate normala nu ar fi posibil ca un smecheras sa aiba o pensie de 15000- 20000 lei ori mai are iar un fost cdt de MU sa aiba o pensie ridicola fata de a smecherasului.Idem cu magistrii -Romania primeste condamnari pe banda rulanta urmare a deciziilor eronate insa ei au pensii enorme.E corect oare?
  4) Ar trebui o lege clara si echitabila pentru toti nu abrambureala si abureala actuala, sustinuta atat de smecheri(vocali) cat si de unii cam LMC.
  5) Asta am vrut sa spun @all si @LMC asa ca nu mai rastalmaciti voi in stilul binecunoscut securisto-cripto-bolsevicesc !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Oricum multumesc pentru acceptul postarii. Asta dovedeste ca dreptatea, demnitatea si onoarea militara au sanse sa mai si invinga uneori.Daca am gresit cu ceva fata de cineva, scuze insa nu pot accepta smecheriile ! Ca nu le pot schimba e cu totul altceva, le doresc smecherilor pensii cat mai lungi si prosperitate deplina insa nimeni nu ma poate obliga sa-i laud si sa-i apreciez pe smecheri.

   Ștergere
  2. Ar trebui sa te alfabetizezi. Te afunzi din ce in ce mai mult in mocirla si faci jocurile unor manipulatori! TU vrei contributiva, este clar. Rezulta din exemple! Si din altceva!

   In primul rand, se vede ca esti tufa. L. 164/2001 este publica, la fel L. 138/1999 a salarizarii. Nici daca esti beat mort, NU poti scoate pensii pe L. 164/2001 de 15 000 sau de 20 000. NU ai acum, NU te lasa matematica.

   TU stii ceva, dar NU ai sesizat esenta! Acele pensii NU au provenit din activitati militare. Acestea NU puteau atinge cuantumurile de 15 000-20 000, decat in cazul unor PARAMILITARI. Acestia fiind:

   - magistratii militari carora legea le lua in calcul diverse sporuri acordate EXCLUSIV magistratilor. Magistrati pe care ii doare in ...basca, intrucat cand a fost desfiintata L. 164/2001, au facut o manevra si s-au integrat cu pensiile de 15 000-20 000 in Legea Magistratilor.
   - extrem de putine persoane militare care au indeplinit functii in companii/societati/alte situatii CIVILE. Si carora NU li s-a mai luat in calcul SOLDA ca la toti ceilalti militari, ci SALARIUL acordat de compania/societatea/activitatea CIVILA, plus derizoria solda de grad. Vrei exemplu? Oprea Gabriel, caruia NU i s-a luat in calcul solda, si SALARIUL de PREFECT! Ca a fost general-PREFECT! Iar ca el au mai fost cativa detasati ca SECRETARI DE STAT pe ici pe colo, adjuncti sau directori la societati CIVILE de aviatie sau la unitati ECONOMICE. Poate chiar si la Loteria Romana sau in staff-urile companiilor petroliere sau de minerit.

   Dar de cel care a avut pensie in baza L. 164/2001 de 2700 lei, iar pe contributiva a ajuns la 15 000-20 000, de ce NU pomenesti nimic? Din cauza ca exemplul devoaleaza foarte clar ca a fost GRANGURE la venituri, de cand ma-sa l-a facut locotenent, pana cand s-a pensionat? Ce venituri a avut asta incat media sa ii dea o CONTRIBUTIVA de 15 000 lei? De unde? Vrei sa stii? Uite cum! A fost mare securist, detasat insa de cand era pui de locotenent, la ROMAVIA ca loctiitor de adjunct. Asa ca a trecut de SOLDA militara de ...ahata, la SALARIU de civil barosan! Si a bagat intre 15 000 LUNAR in buzunar din prima zi de locotent, ajungand la 30 000 sau mai mult cand a ajuns colonel sau general.

   Si asa a ajuns fostul GRANGURE, sa aiba CONTRIBUTIVA DE 15000-20000 de care TU te feresti ca dracu' de tamaie sa povestesti ca ar exista. Frenezia cu care aperi CONTRIBUTIVA, dovedind ca si TU ai fost pui de GRANGURE la venituri dedicate BAROSANILOR sistemului!

   In alta ordine de idei! Ia baga nasul aici [http://r-26500.blogspot.ro/2015/12/cin-sa-fie-cei-mai-fraieri.html] sa vezi cate categorii de pensii de serviciu sunt in Romania?

   Cum puii mei se face frate ca NU ai loc de pensiile militarilor, dar NU ne trag de nas ale consilieritelor-contabile la Curtea de Conturi? Sau ale celorlalte categorii cu pensii de serviciu din material? Si care toti, absolut toti, au baza de initiere de la 80% din salarii fabuloase, si NU de 65% ca militarii din niste solde de ..acat?

   Si mai vorbesti de bolsevici? Tu, mai? Care NU ai loc de militari?

   Ștergere
  3. De altfel, militarii adevarati ar trebui sa fie singurii care sa aiba pensii sa zicem speciale ca urmare a restrictiilor si privatiunilor pe care le suporta de-a lungul carierei.Pensiile militarilor militari nu sunt sub nici o forma speciale.Nu am nimic cu pensiile corect calculate si sunt convins ca la militarii-militari, 99% din ele sunt corect calculate.)In mod normal , intr-o societate normala nu ar fi posibil ca un smecheras sa aiba o pensie de 15000- 20000 lei ori mai are iar un fost cdt de MU sa aiba o pensie ridicola fata de a smecherasului.Idem cu magistrii -Romania primeste condamnari pe banda rulanta urmare a deciziilor eronate insa ei au pensii enorme.E corect oare? Apai , mai draghe domnule daca nici acum nu sesizezi ca nu am nimic contra pensiilor militarilor , apai atunci......? ...........................

   Ștergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!