duminică, 3 iulie 2016

"Ordinul Militar R-26500 Elita" solicită demisiile urmatoarelor persoane din M.Ap.N.: ministrul apărării naţionale Mihnea Motoc, secretarul de stat Otilia Sava, Gl. Bg. dr. Florin Maciu, Col. dr. Zanfir C-tin si Col. dr. Dediu Costel! (Partea a II-a)

Motto: Constituţia României, Art. 118 (1): "Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea (...) democraţiei constituţionale".

Art. 154 (1): "Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii."


***
Materialul este urmare la cel precedent. Este reluat, intrucat am ajuns la un numar mare de comentarii, platforma ingreunand pagina la mai mult de 200 de comentarii.

Reluam partile relevante. Cu mentiunea ca avem rugamintea de a preciza (în opinia Dvs.) la fiecare alineat  in parte din Secţiunea a 2-a "Interzicerea şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale"  (Art. 11, 12 si 13) din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, ce articol este incalcat din Constitutia României? (Bineinteles ca si din Declaratia universala a drepturilor omului, dar devine inutil sa mai facem referiri la acest document, intrucat Constitutia noastra chiar include prevederile  Declaratiei universale a drepturilor omului. Numai ca acestea sunt incalcate/alterate/denaturate prin diverse legi interne). Linia de urmărit: respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetatenilor romani, discriminarea între cetăţeni, limitarea dreptului la muncă, libertatea de exprimare. 

Urmand ca in functie de opriniile exprimate, sa atasam pe parcurs prin metoda intercalarii, la fiecare alineat din Secţiunea a 2-a "Interzicerea şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale"  (Art. 11, 12 si 13) din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, articolele incalcate din Constitutia României.

Proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor este acesta , iar Constitutia Romaniei o regasim aici. Declaratia universala a drepturilor omului este aceasta. Atentie! Încălcările flagrante, multiple şi grosolane ale drepturilor fundamentale, precum şi ale Constituţiei României, în ceea ce îi priveşte pe militarii români, nu există doar în proiectul de lege menţionat. Acestea fiind deja în funcţiune prin prevederi similare existente în Sectiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 (actualul statut al cadrelor militare). Motiv suficient de intemeiat pt. a demonstra ilegitimitatea oricarei institutii actuale a statului (toate coparticipă - de la Guvern si Parlament, la C.C.R.) care incurajeaza, aplica sau asista tacit la încălcarea drepturilor fundamentale si constitutionale ale militarilor romani, în raport cu ceilalţi cetăteni români!

***

SECŢIUNEA a 2-a

Interzicerea şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale

"Art. 11. – (1) Personalului militar în activitate îi este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:

a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii alese;

Observatie. Prima parte a prevederii este constitutionala, insa partea a 2-a incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

Cf. Art. 40 (3) Constitutia nu pemite, intr-adevar, militarilor in activitate să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice. Dar Constitutia nu interzice militarilor in activitate sa desfasoare activitati in favoarea unui candidat sau altuia. In ceea ce priveste candidatii independenti, analizele ulterioare vor demonstra ca in baza Constitutiei, militarii in activitate insisi au dreptul sa candideze pentru a fi alesi, dar ca independenti sau in forme de asociere apolitice. Or, in aceste conditii, ultima parte a Art. 11 a) din proiectul de lege, incalca Art. 15 (1) si Art. 16 (1) din Constitutie.

Nota: Prevederea obstructioneaza inlusiv activitatea de informare desfasurata de presa militara!

b) să candideze pentru a fi ales în administraţia publică, în Parlamentul României, Parlamentul European, precum şi în funcţia de Preşedinte al României;

Observatie. Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:

- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 37: "Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3) , dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3)". Nota: Coroborat cu Art. 40 (3), Constitutia pemite ca militarii in activitate sa candideze pentru a fi alesi în administraţia publică, în Parlamentul României, Parlamentul European, precum şi în funcţia de Preşedinte al României, cu conditia sa nu faca parte din partide/formatiuni politice.
 - Art. 36: "Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv". Prevederea din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor este profund neconstitutionala si antidemocratica, prin obstructionarea dreptului de vot al cetatenilor. Cetatenilor interzicandu-li-se efectiv prin lege interna contrara Constitutiei, sa aleaga militari in activitate in functii de demnitate publica, in conditiile in care armata ocupa primele 2 locuri in increderea populatiei alaturi de Biserica, cu mult inaintea oricaror partide sau formatiuni politice.

- Art. 38: "În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European". Nota: Coroborat cu Art. 40 (3), Constitutia pemite ca militarii in activitate sa candideze pentru a fi ales în Parlamentul European, cu conditia sa nu faca parte din partide/formatiuni politice.
- Art. 41 (1): " Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă".  Prevedererea din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor este neconstitutională si prin faptul ca limiteaza dreptul militarilor la muncă, la dezvoltare profesională multiplă si la un trai decent, în condiţiile în care funcţiile de demnitate publică interzise în mod neconstituţional a fi ocupate şi de militari, asigură o dezvoltare profesională complementară superioară celei de bază, dar si venituri suplimentare importante.

Nota: Prevederea obstructioneaza inlusiv activitatea de informare desfasurata de presa militara!

c) să declare sau să participe la grevă;

Observatie. Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 43 (1): "(1) Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale. 
 (2) Legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanţiile necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.

Nota: Constitutia pemite ca militarii in activitate sa declare sau să participe la grevă. Art. 43 (2) nu acorda nicidecum dreptul statului de a interzice militarilor dreptul la greva prin lege interna,  ci doar dreptul de a stabili conditiile si limitele exercitarii acestui drept. La fel ca in cazul altor categorii profesionale.

d) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic sau sindical, cu excepţia activităţilor ce se desfăşoară în cadrul misiunilor ordonate;

Observatie. Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
 - Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 31 (1): "(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit."
- Art. 39 (1): "Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme".
- Art. 40 (1): " (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere".

Nota: Prin urmare, Constitutia pemite ca militarii in activitate sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice alte intruniri. De asemenea, Constitutia permite ca si militarii in activitate sa se asocieze in sindicate, patronate, alte forme de asociere, cu exceptia partidelor si formatiunilor politice. 

Art. 40 (3)  nu interzice nici macar  participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic, ci doar apartenenta unui militar activ la un partid sau o formatiune politica. Art. 40 (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică". De altfel, acordarea dreptului de participare a militarilor la activitati desfasurate de partide/formatiuni politice, fara a fi membri a niciunui partid sau a unei formatiuni politice, face parte din normalitatea constitutionala. In conditiile in care si militarii au drept de vot, participarea la activitatile desfasurate de partidele si formatiunile politice, fiind cea mai directa si completa modalitate de informare asupra programelor, intentiilor si atitudinilor diverselor partidele/formatiuni politice. Interzicerea acestui drept la informare directa, determinand exercitarea dreptului de vot din partea militarilor,  in necunostinta de cauza!

Nota: Prevederea obstructioneaza inlusiv activitatea de informare desfasurata de presa militara!

(2) Personalului militar în activitate îi este interzis să adere la organizaţii religioase sau de altă natură care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, ori încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare. 

Observatie. Aceasta prevedere poate nu ar trebui sa ne intereseze atât de mult, militarii stând foarte bine la capitolul de respectare a normelor de pastrare a ordinii publice sau in chestiunile legate de moralitate.  Cu toate acestea, trebuie sa o analizam din punct de vedere al acordarii cu Constitutia României 

Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 29 (1): "Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă."
- Art. 30 (1): "Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Nota: Problema de fond este aceea ca prin prevederea mentionata, M.Ap.N. isi asuma rolul neconstitutional de a stabili care organizatie religioasa sau de alta natura contravine normelor de păstrare a ordinii publice, ori încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare? Lucru care intra in conflict nu doar cu Constitutia, ci si cu diverse legi interne tematice.

(3) Personalul militar în activitate nu poate fi asociat unic ori administrator sau conducător al unor organizaţii ori societăţi, cu excepţia celui numit în consiliile de administraţie ale societăţilor şi filialelor acestora, ale regiilor autonome şi ale altor organizaţii/structuri aflate în subordinea ori coordonarea instituţiei militare, precum şi ale celor care îşi desfăşoară activitatea în domenii de interes pentru Ministerul Apărării Naţionale.

Observaţie. Aceasta prevedere este una dintre cele mai neconstitutionale si discriminatorii in raport cu drepturile fundamentale ale celorlalti cetateni romani. Prevedere limiteaza in mod artificial posibilitatea militarilor romani de a obtine venituri in mod legal, si din alte surse decat cele salariale, in conditiile in care activitatile interzise a fi desfasurate de militarii romani sunt printre cele mai mari generatoare de venituri. Prevederea are repercursiuni negative inclusiv asupra propriului nivel de trai si ala familiilor lor.

Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 45: "Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate".
- Art. 41 (1): "Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă".
- Art. 47 (1): "(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent"Nota! Este evident ca prevederea din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, contravine nu doar intereselor militarilor in activitate si afecteaza si familiile acestora, ci limiteaza si masurile de dezvoltare economica la nivel de stat - in conditiile in care orice firma (soceiate comercila) este generatoare de venituri pentru stat si in mod implicit pentru intraga socieatate. 
Art. 135 (1): "Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă". Nota! Din nou este evident ca prevederea din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor care interzice, pe scurt, militarilor in activitate sa infiinteze sau sa detina societati comerciale, este neconstitutionala. ingradind libera initiativa si dezvoltarea economiei de piata.

Observaţie. Cea mai concreta dovada a impactului negativ a prevederii mentionate si care exista si la acest moment in Legea nr. 80/1995 (actualul statut al cadrelor militare - sectiunea a 3-a), s-a regasit in perioada 2011-2016 cand militarilor romani li s-au desfiintat pensiile militare de stat (de serviciu) si care au fost inlocuite in mod abuziv cu pensii  recalculate in sistem contributiv, cu mult diminuate ca si cuantumuri.  Problema de fond este aceea militarilor afectati li s-a limitat in perioada de activitate, dreptul la contributie, interzicandu-li-se prin comparatie cu ceilalti cetateni, sa contribuie la propriile pensii si din alte surse decat soldele/salariile de militari. Cum ar fi detinerea firmelor private propriii (a societatilor comerciale). Chiar si astazi, diversi formatori de opinie extrem de obtuzi din spectrul politic, media sau din societatea civila, militeaza fervent pt. desfiintarea din nou a pensiilor de serviciu. Invocand principiul contributivitatii. Mare parte din respectivele persoane, bucurandu-se insa de drepturile pe care le are oricare cetatean roman cu exceptia militarilor, se afla in urmatoarea situatie: obtin venituri salariale dintr-o anumita profesie de baza, insa in acelasi timp obtin venituri si din diverse activitati economice (detin firme, sunt asociati unici sau administratori de firme etc.). Veniturile mai mari, indiferent din cate surse provin, generand automat contributii mai mari la sistemul contributiv de pensii si implicit pensii contributive cu cuantumuri superioare. Militarilor fiindu-li-se insa interzis spre deosebire de ceilalti cetateni, prin lege interna cu prevederi neconstitutionale si discriminatorii, sa poata obtine si acestia venituri si din activitati economice complementare (asociati unici sau administratori de firme etc.), element care restrictioneaza in mod implicit si posibilitatile de contributie nelimitata, din oricate surse, la propriile pensii calculate in perioada 2011-2016 in sistem contributiv.

Art. 12. – (1) Personalului militar în activitate îi este restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:

a) exprimarea opiniilor politice în timpul serviciului sau în spaţiul public;

Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
 - Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 29 (1): "Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă."
- Art. 30 (1): "Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Nota! Constitutia Romaniei nu interzice sub nicio forma militarilor sa exprime opinii politice în timpul serviciului sau în spaţiul public. Interdictia impusa in mod neconstitutional armatei are ca urmari imposibilitatea luarii la cunostinta de catre institutiile statului, de catre societatea civila, de catre clasa politica, de catre conducerea politica sau profesionala a armateu, dar si de catre mass media, a repercursiunilor nefaste diverselor decizii politice care se rasfrang asupra armatei. 
Pe de alta parte, restrictionarea impusa militarilor in activitate de a nu  exprima opinii politice în timpul serviciului sau în spaţiul public, determina ceea ce s-a intamplat in perioada de desfiintare a pensiilor militare (2011-2016), dar si in prezent. Este vorba despre acele atacuri suburbane mediatice, de natura politica, declansate periodic contra armatei, cu afectarea generala a imaginii acesteia, dar si a credibilitatii armatei. Totul fiind urmare a faptului ca prevederea neconstitutionala din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, determina imposibilitatea de aparare a militarilor in activitate contra unor astfel de atacuri. Cunoastem foarte bine cum in mass media sau pe diverse site-uri, apar periodic diverse persoane cu orientari politice bizare care ii jignesc efectiv pe militarii romani, fara ca ultimii sa aiba dreptul elementar reciproc sa isi apere imaginea.

Nota: Prevederea obstructioneaza inlusiv activitatea de informare desfasurata de presa militara!

b) exprimarea oricărei opinii contrare intereselor României sau forţelor armate în spaţiul public;

Notă. Aceasta prevedere, desi pare intemeiata la prima vedere, are in realitate un caracter extrem de relativ, dar si complet subiectiv si mai ales periculos din punct de vedere democratic. Cine stabileste si cu ce autoritate, care sunt acele opinii contrare intereselor României sau forţelor armate? Ne readucem aminte din nou de perioada 2011-2016, cand au fost desfiintate pensiile militare. Si cand spatiul public a fost invadat de opinii politice si civice total contrare atat intereselor Romaniei, dar mai ales intereselor fortelor armate, exprimate de persoane care in mod paradoxal isi justificau masurile contra armatei, aducand ca argument exact interesele Romaniei. Urmarea masurilor nefaste din spectrul politic si civic: proteste ale militarilor in rezerva/retragere in strada, zeci de mii de procese intentate statului de aceiasi militari in rezerva/retragere, presedintele si premierul de atunci al Romaniei huiduit in public de militarii in rezerva/retragere, spatiile de socializare invadate de militari care is exprimau nemultumirile in diverse moduri. Fiind evident ca urmare a efectelor provocate, nu a fost nici in interesul Romaniei, nici in intereselor fortelor armate, desfiintarea pensiilor militare. Cei care au actionat corect prin exprimarea atitudinilor si opiniilor in interesul Romaniei si al fortelor armate, fiind exact militarii.

Prevedererea din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor are in realitate cu totul alte substraturi. Este vorba de vechi reminscente comuniste in care masurile nefaste ale "politicii de partid si de stat", trebuiau aplaudate de cineva. In vremurile actuale, zona politica rezervand rolul de "aplaudaci" doar armatei , societatea civila  fiind libera in a exprima orice fel de opinii contra "politicii de partid si de stat" indreptate contra cetatenilor. In final, prevederea mentionata in combinatie cu diversele restrictii de exercitare a drepturilor fundamentale impuse militarilor, este doar un instrument al politiei politice si care are ca scop real doar intimidarea acelor militari care ar indrazni sa critice la fel ca societatea civila "politica de partid si de stat". Orice opinie exprimata de militari contra "politicii nefaste de partid si de stat", fiind "taxata" prin legi interne ca fiind contrara intereselor Romaniei si fortelor armate!

Exemplul cel mai bun il constituie chiar materialul prezent. Este evident ca militarii in activitate nu agreeaza incalcarile de drepturi fundamentale ce le sunt impuse prin Sectiunea a 2-a din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor. Cu toate acestea, militarii in activitate nu isi pot manifesta in mod legal si vizibil dezaprobarea, intrucat  Sectiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 (actualul statut al cadrelor militare) si care contine prevederi similare cu cele din proiectul de lege, permite conducerii armatei sa ii "reduca la tacere" pe cei care isi exprima dezacordul, sub pretextul ca ar exprima "opinii contrare intereselor României sau forţelor armate".


Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 29 (1): "Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă."
- Art. 30 (1): "Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Nota: Prevederea obstructioneaza inlusiv activitatea de informare desfasurata de presa militara!

c) înscrierea sau constituirea în asociaţii sau fundaţii cu caracter profesional, tehnic, ştiinţific, educativ, cultural, sportiv, recreativ, caritabil sau de altă natură, dacă activităţile specificate în statutul acestor organizaţii afectează exercitarea profesiei militare, au caracter sindical ori contravin principiului unităţii comenzii, ordinii şi disciplinei specifice instituţiilor militare; 


Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 40 (1): " (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere". Nota! Constitutia României nu interzice miliarilor in activitate decat apartenenta la partide/formatiuni politice [Art. 40 (3)]. Prin urmare, militarii in activitate au dreptul constitutional de a se inscrie in orice aosciatie sau fundatie, precum si in sindicate. Orice alta interdictie impusa prin lege interna, incalcand Constitutia României.
- Art. 41 (5): " Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate". Nota! Acest drept acordat si militarilor prin Constitutia României, nu poate fi exercitat de militari, fiind obstructionat de prevederea neconstitutionala din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor care interzice militarilor inscrierea sau asocierea in sindicate.
- Art. 9 (1): "Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor". Nota! Constitutia României nu interzice nicidecum inscrierea sau asocierea si a militarilor in sindicate, oricare lege interna  contrara fiind neconstitutionala. Constitutia României prevede doar desfasurarea activitatii sindicatelor potrivit legii, si nici decum interzicerea prin lege a activitatii sindicale!

d) exercitarea unor activităţi care afectează ori contravin bunelor moravuri şi normelor de conduită specifice profesiei militare;

Observatie. Aceasta prevedere poate nu ar trebui sa ne intereseze atât de mult, militarii stând foarte bine la chestiunile legate de moralitate.  Cu toate acestea, trebuie sa o analizam din punct de vedere al acordarii cu Constitutia României.  Problema de fond este aceea ca M.Ap.N. isi asuma din nou rolul neconstitutional de a stabili prin lege, reglemantari care pot intra in conflict cu diverse legi interne tematice, substituie Justitia si permite si abuzul de putere/in functie. Ce inseamna "bune moravuri"? Luam un exemplu extrem, pt. a intelege mai bine situatia. Exista profesia de dansator de striptease, legala. Nici Constitutia Romaniei si nicio o lege interna, nu considera profesia de dansator de striptease ca incalca bunele moravuri. Cu toate acestea, daca un militar ar fi surprins ca ar desfasura activitati de streaptease la un al 2-lea job pt. completarea veniturilor sale, conducerea armatei in va desface contractul de munca in baza prevederii mentionate, pe motiv ca militarul respectiv ar fi desfasurat activitati care contravin bunelor moravuri. Desi, nici Constitutia, nici o alta lege tematica si nici Justitia nu considera profesia de dansator de striptease ca ar incalca bunele moravuri. 

e) libera circulaţie în ţară şi în străinătate, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare. 

Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 25 (1): " Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept."

Nota! In consecinta, dreptul la libera circulatie a militarilor in activitate nu poate fi nici interzis, nici restrans. Consitutia nu acorda dreptul autoritatilor statului roman decat de a stabili prin lege conditiile exercitarii acestui drept. Or, prin prevederea din proiect, M.Ap.N. isi asuma din nou rolul neconstitutional de a restrange/interzice dreptul la libera circulatie a militarilor in activitate, prin reglemantari interne, si nu in baza unor legi care sa stabileasca conditiile exercitarii acestui drept. Element ce incurajeza din nou abuzul de putere/in functie, eludarea legilor tematice si substituirea Justitiei.

(2) Condiţiile în care personalul militar poate să prezinte public informaţii în legătură cu serviciul se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei militare. 

Notă. Aceasta prevedere, desi pare intemeiata la prima vedere, are in realitate un caracter extrem de relativ, dar si complet subiectiv si mai ales periculos din punct de vedere democraticLa prima vedere s-ar crea impresia ca o astfel de prevedere ar impiedica scurgerea de informatii despre activitatile si actiunile militare care pot fi valorificate de un potential adversar militar. Ceea ce este perfect intemeiat, numai ca prevederea ar fi putut fi explicita in acest sens. De retinut formularea alunecoasa: "in legatura cu serviciul". In conditiile in care si informatiile despre abuzul de putere/in functie sau actele de coruptie din interiorul sistemului sunt tot in  "in legatura cu serviciul". Cu alte cuvinte formularea cu caracter general care restrange dreptul personalului de a prezenta public informatii "in legatura cu serviciul" este destinata intr-un sens mai larg si intimidarii personalului militar care ar indrazni sa prezinte public fapte din sistem care pot fi reprobabile sau ilegale, fara ordinul conducătorului instituţiei militare. Exemplu real! Intr-o misiune recenta in Afganistan, un comandant pe stil NATO, dar cu apucaturi isterice de scoala veche, si-a umilit intr-un moment de nervozitate propriul sef de stat major si conducator de drept al operatiunilor militare, obligandu-l sa preia atributiile unui soldat simplu. Respectiv sa pazeasca niste ranite, dintr-un motiv pretextat care avea legatura cu atributia nemijlocita indeplinita deficitar de un soldat oarecare. O unitate intreaga, de la soldat la ofiter superior, cunoaste si dezavueaza ce s-a intamplat. Abuzul de putere/in functie fiind evident, la fel subminarea autoritatii propriului sef de stat major, precum si a demnitatii militare si umane a acestuia. Cu toate acestea, urmare a prevederii din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, niciun militar al unitatii respective nu are dreptul sa  prezinte public informatia, decat numai cu aprobarea comandantului unitatii in cauza, adica a persoanei care si-a umilit propriul sef de stat major. Intrucat informatia este "in legatura cu serviciul". 

De retinut! Prevederea in cauza obstructioneaza inclusiv Justitia, intrucat militarilor in activitate le este restrans dreptul de a prezenta public informatii "in legatura cu serviciul", daca acestea nu sunt avzate in prealabil "prin ordin al conducătorului instituţiei militare". Element care a condus si la dezvoltarea caracatitei coruptiei de la general la soldat intr-un caz celebru (cazul concursurilor trucate), descoperita cu multa greutate de Justitie. In conditiile in care o simpla informatie in legatura cu serviciul, prezentata public si la timp fara ordinul/aprobarea "conducatorului institutiei militare", ar fi stopat din faşa extinderea fenomenului!

Nota: Prevederea obstructioneaza inlusiv activitatea de informare desfasurata de presa militara!


(3) Personalul militar în activitate poate adresa rapoarte personale cuprinzând cereri, reclamaţii şi sesizări în legătură cu serviciul, inclusiv pentru a fi primit în audienţă, numai pe cale ierarhică, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare. 

Notă. Si aceasta prevedere, desi pare intemeiata la prima vedere, are in realitate un caracter tot extrem de alunecos, menit sa incurajeze abuzul de putere/in functie. Are stransa legatura cu prevederea din exemplul precedent. Formularea este de asemenea defectuoasa, intrucat prevederea este extinsa asupra oricaror cereri, reclamatii, sesizari sau audiente "in legatura cu serviciul" inaintate nu numai in interiorul institutiei militare, ci si catre oricare alta institutie. Cum ar fi de exemplu catre D.N.A..

Exemplu: Un militar are la cunostinta despre o infractiune/ilegalitate/abatere comisa in propria structura in care este implicat si propriul sef. Dupa cate se observa din formulare, militarul in cauza nu poate sesiza legal infractiunea decat numai pe cale ierarhica, respectiv cu aprobarea propriului sef care este implicat. Fiind evident ca propriul sau sef  nu se va autodenunta niciodata, dand curs unui astfel de cerereri/reclamatii/sesizari. Nici catre esaloanele superioare, nici catre D.N.A.


Observatie. Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 51 (1): "(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor".

Nota: Prevederea obstructioneaza inlusiv activitatea de informare desfasurata de presa militara!

Art. 13. – Personalului militar în activitate îi este interzisă îndeplinirea altor funcţii sau activităţi ori exercitarea altor ocupaţii, cu excepţia situaţiilor şi în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei militare.

Aceasta prevedere nu este doar una profund neconstitutionala, ci este complet halucinantă si nu exista nici macar in actuala Sectiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 (actualul statut al cadrelor militare). Prevederea abiliteaza practic conducătorul instituţiei militare sa impuna orice restrictie personalului militar, nu doar pe timpul activitatii de zi cu zi, ci si in afara serviciului, cu implicatii in viata si dezvoltarea personala si familiala nu doar a militarilor, ci si a familiilor acestora. Aceasta prevedere incalca atat de multe articole din Constitutia României, inclusiv pe cele legate de intimitate si viata privata, incat este posibil sa omitem unele dintre acestea.


Dupa modul de formulare, conducătorului instituţiei militare i se acorda in primul rand dreptul neconstitutional de a interzice militarilor practicarea unor alte sau anumitor profesii/ocupatii/activitati legale, aducatoare de venituri, pe langa profesia de baza. Ne aducem aminte de prevederea neconstitutionala actuala din Sectiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 (actualul statut al cadrelor militare) sintetizata in "Art. 30 Ofiterii, maistrii militari si subofiterii in activitate au obligatia de a nu efectua activitati care contravin demnitatii, prestigiului si normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare". 

Astfel incat de-a lungul vremurilor au aparut ordine interne ale "conducătorului instituţiei militare" care de care mai stupide si neconstitutionale. Cum ar fi de exemplu, interzicerea ocupatiei/activitatii complemantare de simplu taximetrist, pe motiv ca ar fi fost o profesie nedemna. Daca astfel de ordine cu acele profesii considerate nedemne prin ordinul "conducătorului instituţiei militare" ar fi aduse la cunostinta opiniei publice, am descoperi ca 3/4 din angajatii romani indeplinesc in viziunea "conducătorului instituţiei militare", profesii/activitati/ocupatii nedemne. In fapt, la mijloc este vorba despre o mentalitate retrograda existenta la anumiti factori de decizie din armata, cu o educatie  care poarta amprenta vremurilor comuniste si care tine de salvarea unor aparente. Astfel, pentru a-si completa veniturile insuficiente, multi militari (in special soldati/gradati si subofiteri) practica si o a 2-a profesie. Care poate fi de profesor universitar, dar si de vanzator de legume, zidar sau paznic la supermaket. Prevederea din proiectul de de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor acordand in realitate dreptul "conducătorului instituţiei militare" sa stabileasca in mod arbitrar care dintre cele 4 activitati/ocupatii exemplificate ar fi nedemna pt. un militar. "Conducătorului instituţiei militare" stabilind astfel in mod arbitrar ca este ceva nedemn ca un militar sa  obtina legal venituri din activitatile/ocupatiile de zidar, paznic la supermarket sau ca vanzator de legume. Ramanand demna in viziunea unui astfel de "conducătorul al instituţiei militare", doar ocupatia/activitatea suplimentara de profesor universitar!

Pe de alta parte, prevederea din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor,  se rasfrange si asupra vietii private si a intimitatii personale. Formularea activitati/ocupatii se extinde de fapt  si asupra unor domenii, altele decat cele aducatoare de venituri. De exemplu, activitatea unui militar pe o retea de socializate cum ar fi Facebook sau pe alta retea de socializare. Care in urma prevederii mentionate poate fi interzisa prin ordin al "conducătorului  instituţiei militare". Aceasta fiind deja imixtiune in viata privata a persoanei.

Exista si un aspect aparent hilar al prevederii din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, dar care poate naste monstri. Va aproba "conducătorul instituţiei militare" activitatea/ocupatia din timpul liber de a plimba copiii cu caruciorul prin parc sau nu? Sau cainele? Sau va aproba "conducătorul instituţiei militare" ocupatia din timpul liber de a săpa prumbul din grădină sau nu?

Observatie. Prevederea incalca urmatoarele articole din  Constitutia României:
- Art. 15 (1) "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi (...)".
- Art. 16 (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
- Art. 22 (1): "(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate".
- Art. 23 (1): " Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile."
- Art. 26 (1): "Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată". 
- Art. 26 (2): "Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri" .
- Art. 41 (1): "Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă".

Nota: Prevederea obstructioneaza inlusiv activitatea de informare desfasurata de presa militara!

***

Conform Constitutiei României, niciunui cetatean nu ii poate fi interzis prin lege interna exercitarea vreunui drept fundamental, cu exceptia situatiilor si persoanelor prevazute expres in Constitutia României. Singura interdictie pe care o permite Constitutia României a fi impusa militarilor fiind cea prevazuta la Art. 40 (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică". Numai ca Secţiunea a 2-a din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, cuprinde 2 articole intregi (Art. 11 si 13) care legifereaza si alte interdictii  decat cele admise de Constitutiei României .


In ceea ce priveste "Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi", Constitutia României permite in mod exceptional acest lucru, exclusiv pentru situatiile prevazute la Art. 53  (1). Conditionat insa de prevederile Art. 53  (2): "Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii." Pe langa faptul ca restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale aduce atingere evidenta drepturilor si libertatii militarilor, devine evident si caracterul discriminatoriu. Cu alte cuvinte, Constitutia României nu permite restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, in mod selectiv - pt. o breasla profesionala sau alta, ci fara discriminare, respectiv ori tuturor cetatenilor, ori nimanui!

Ca sa nu mai readucem aminte si faptul ca diversele decizii ale C.C.R. consfintesc si faptul ca restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, nu poate fi dispusa etern, ci doar pt. perioade limitate de timp, respectiv pt. perioadele care au generat situatia exceptionala care necesita restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale.


IN LOC DE FINAL

Per ansamblu, apreciem că întreaga Secţiune a 2-a "Interzicerea şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale"  (Art. 11, 12 si 13) din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, încalcă în mod repetat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, precum si Constitutia României. Şi creează un caracter profund discriminatoriu militarilor în activitate români, în raport cu ceilalţi cetăţeni.

În ceea ce priveşte iniţiatorii proiectului de lege menţionat, facem referiri tot la Constitutia României. Art. 30  (7): "Sunt interzise de lege (...) indemnul (...) la ură (...) de clasă (...), incitarea la discriminare (...)." In conditiile in care intreaga Secţiune a 2-a din proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor, contine exclusiv elemente de discriminare a militarilor in raport cu restul societatii! Situatia fiind cu atat mai grava cu cat initiativa apartine conducerii politizate a ministerului apararii si care in mod nu doar evident, ci si de-a dreptul ostentativ, nu apara interesele personalului militar din subordine, ci dimpotriva!

124 de comentarii:

 1. Eu ma consider discriminat si de Art. 10 (5). "(5) La declararea stării de război, a stării de mobilizare, precum şi la instituirea stării de asediu, personalul militar în activitate SI CEL REZERVA chemat conform datelor din ordinul de chemare, încetează exercitarea altor funcţii sau ocupaţii".

  Eu sunt pensionar "nesimtit" provenit din armata, am pana in 63 ani si pot fi chemat la declararea stării de război, a stării de mobilizare, precum şi la instituirea stării de asediu. Sotia mea la fel, si ea a fost in armata. Dar ceilalti pensionari cu varsta pana la 63 ani, de ce sunt privilegiati si nu pot fi chemati?

  In astfel de situatii, nu mai suntem "nesimtiti"?

  RăspundețiȘtergere
 2. Si eu la fel!
  Dar am o sansa si trebuie sa ma orientez rapid spre o profesie fara obligatii militare!
  Care ar fi acestea?.... rog a fi ajutat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Obligatii militare dupa pensionare, nu? Dintre toti pensionarii romani, astfel de obligatii au doar "nesimtitii" de pensionari din armata. Prin urmare, esti deja victima. Dar daca te orientezi si te faci repede parlamentar sau alt demnitar sau magistrat, ai scapat si dumneata!

   De altfel, in privinta obligatiilor militare, intreaga legislatie este un haos total. Astfel:

   - toate cadrele si SGP, in activitate. Barbati si femei. Firesc, este jobul lor cum fiecare are munca sa.
   - cu pensionarii am stabilit: toate cadrele militare in rezerva cu varsta pana in 63 ani, barbati si femei. Nefiresc, ceilalti pensionari sunt privilegiati. Dar nu e numai asta. Vedem mai departe.
   - toti soldatii/gradatii, in activitate sau in rezerva, profesionisti sau nu, cu varsta pana la 55 ani. Aici este o anomalie intreaga. Intre gradatii/soldatii profesionisti exista si femei care au aceleasi obligatii. In schimb, printre gradatii/soldatii in rezerva "amatori" care au efectuat doar stagiul militar obligatoriu pe vremuri, NU au existat femei. Apare o prima discriminare in defavoarea femeilor SGP fata de femeile cu varsta de pana in 55 ani din societate.
   - stagiul militar obligatoriu doar pt. barbatii cu varsta de 20-35 ani. Apare din nou o discriminare fata de femeile cu varsta de 20-35 ai din societate.

   ACUM SA ADUNAM!

   - Un batran/batrana din armata, este apta la razboi/mobilizare la varsta de 62 ani si 11 luni;
   - un cocalar cu varsta de 35-63 ani NU este apt la razboi/mobilizare;
   - o pitipoanca de 20-63 ani nu este apta la razboi/mobilizare.

   Problema de fond este ca exact cocalarii cu varsta de 35-63 ani si pitipoancele cu varsta de 20-63 ani, fac regulile astea stupide pentru obligatiile militare. Pt. ca ei/ele si-au tras drepturi constitutionale, militarii punandu-li-se botnita.

   Am facut referiri la femei. Nu sunt misogin, dar este jenant sa aduci la mobilizare/razboi o femeie-militar cu varsta de 62 ani si 11 luni, prin legi adoptate de niste tinerele bine hranite precum Elena Udrea, isterica de Andreea Paul. Si care s-au autoscutit de astfel de obligatii patriotice. In schimb au desfiintat pensiile militarilor.

   La fel cum nu am sa pricep in ruptul capului cum un rezervist cu varsta de 62 ani si 11 luni poate fi inhatat la mobilizare/reazboi, iar un barbat in putere de seama ministrului ...ulii de 38, NU poate sa faca nici macar un amarat de stagiu obligatoriu!

   Per ansamblu, legislatia trebuie corectata radical in privinta serviciului militar obligatoriu in caz de mobilizare/razboi. Trebuie sa existe aceeasti varsta maxima pt. toti cetateni, indiferent ca sunt barbati si femei. Cu ocazia asta, s-ar lecui toti si toate care ne-au facut "nesimtiti" si care ne fac noua obligatii de la care ei/ele se sustrag!

   Ștergere
  2. Puterea e la ei, hoti, pitipoance, cocalari, sparlamentari adica politicieni.Astia nu isi vor da singuri legi impotriva lor .Pierdere de timp.

   Ștergere
  3. @ brigadierul 3 iulie 2016, 23:25. Puterea lor este relativa. Atat de relativa, incat in cateva minute se poate inversa. Totul. Trebuie numai sa le dam ferm peste bot celor care ne incearca sa ne buna botnita. Si asa devin toleranti, brusc. Daca stam capra din prima, mai si fatam!

   Ștergere
  4. Asa, contempland si asteptand, ....isi fac certitudini ca, noi nici macar nu intelegem porcaria facuta de ei!
   Cumva, or fi reptilieni?

   Ștergere
  5. Am sa vorbesc odata, despre micimea umana a unora, care nefacand nimic in viata, in fapt au facut umbra plantelor, se comporta si acum ca si in anii 50, cand era o mare onoare sa iti rupi oasele cu unelte arhaice la Bumbesti-Livezeni!
   Si ca totul sa poarte un nume, daca ceilalti erau sefi de grupuri sau cuiburi.....ei si-au zis simplu, inspirati din revolutia franceza, "brigadieri",, in fapt niste anonimi briganzi!
   Diferenta specifica este colosala!

   Ștergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Comentariul original a fost sters, intrucat continea limbaj vulgar si atacuri la anumite useri.

   Ideea era cam asa: "Postez aceste cuvinte si aici deoarece sub bagheta dirijorului [nota: a unui alt blog] se incearca canalizarea atentiei spre (...), totul pentru a nu mai insista asupra nedreptatilor ce ni se fac la pensii (...). @F16, nu te mira, chiar nu ti-ai dat seama care-i scopul acestor discutii (nota: de pe celalat blog)?. Este de a ne distrage atentia si de a ne convinge ca totul este OK!"

   @ Viorel Kis 4 iulie 2016, 02:42. Il poti reformula cum vrei, dar nu ne intereseaza nici Cornelius, nici Fuscus, ci doar tema.

   Ștergere
 4. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 5. Interventia ta nu are absolut nicio legatura cu tema. O admiteam si pe langa tema, e normal sa mai socializam, dar ai postat aceleasi lucruri si in materialul precedent. Interventia continea si un mic atac la user. Ideea de baza este sa detectezi niste articole prin Constitutie incalcate de Sectiunea a 2-a din proiect. Si le intercalam in proiect, apoi le dam in freaza cu Constitutia. Eu am inteles ca esti supertehnic, dar parca si tehnicii stiau sa citeasca. Sau nu?

  RăspundețiȘtergere
 6. Şi acum priviţi cu spaimă faţa noastră sceptic-rece,
  Vă miraţi cum de minciuna astăzi vi se mai trece ?
  Cînd vedem că toţi aceia care vorbe mari aruncă
  Numai banul îl vînează şi cîştigul fără muncă,
  Azi, cînd fraza lustruita nu ne poate înşela,
  Astăzi alţii sînt de vină, domnii mei, nu este-aşa ?
  Prea v-aţi arătat arama, sfîşiind această ţară,
  Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,
  Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,
  Ca să nu s-arate-odată ce sînteţi - nişte mişei !
  Da, cîştigul fără muncă, iată singura pornire,
  Virtutea ? e-o nerozie; Geniul ? o nefericire.
  (Scrisoarea a IIIa -fragmnet; Mihai Eminescu).

  RăspundețiȘtergere
 7. Adica, mai direct, noi sa murim in lupta pt a le apara averile furate poporului roman?
  Dar, mai intai nu curatam tara de derbedei, oricare ar fi ei? Intai cu politicienii si coruptii din guverne si administrati centrala!
  Daca constitui un Detasament de Asalt din ei, o fi rau? O fi bine? Nu este corect sa mori pt patrie? Este sublim!
  Nu am inteles de ce ministrii care au mai jurat, jura iar imtr-un nou cabinet? Ce, uita, nu le ajunge odata? La fel si parlamentarii!

  RăspundețiȘtergere
 8. Pentru militari suna cam asa:
  Voi nu aveti drepturi si libertati ca civilii.Nu puteti candida nicaieri,nu aveti voie sa protestati daca vi se incalca drepturile,nu puteti sa va privatizati,nu aveti voie aia sau ailalta.
  In schimb dupa o viata de armata,cand sa iesi si tu la o pensie decenta,vine unul ca acest Ciolosi si iti taie tot ce aveai drepturi dupa o viata de militarie,dupa ce ai suportat rigorile si privatiunile dure ale acestor aberante regulamente.
  Adica,iti taiem ptimele,premiile,plecam cu calculul pensiei de la 65% si plafonam la 85%,nu msi includem contributia la pensia suplimentara precum si OMM,etc.
  Mai pe scurt pe timpul serviciului esti retinut de la nidte activitati perfect constitutionale,iar cand iesi la pensie tot tie care ai suportat toate aceste privatiuni nu iti aplica drepturile castigate de-a lungul carierei militare.
  Astia ori vor sa-si bata joc,ori nu cunosc viata de militarie.
  Si asta se inrampla datorita slugarniciei celor ce conduc destinele armatei in cardasie si cu cei de la MAI si a celorlante structuri militarizate.Astia sunt contra pensiilor militare,sefii care tin de scaun si nu au coloana vertebrala.

  RăspundețiȘtergere
 9. @ Maxim One aka Brigadierul. Plus alte vreo 20 ID-uri. Colaborator reactivat al DGIPI sau SRI (cel mai probabil SRI). Tinta: denigrarea personalului in rezerva/retragere care demasca marsaviile "aparatului de partid si de stat" contra militarilor. Metoda murdara: este clasica, folosita de politia politica indiferent de care minister apartine. Detalii: furt de ID al altor persoane in scop de AUTODENIGRARE a persoanelor in cauza.

  Sa iti fie la obraz, securistoidule! Pt. incercarile tale disperate de denigrare si calomniere a 2 ofiteri superiori in rezerva ai armatei. Plus alte chestii!

  RăspundețiȘtergere
 10. @ Maxim One aka Brigadierul. Celalalt "colaborator" dar al CI, este pur si simplu stilat pe langa tine. Loveste macar doar in noi, in "opozantii" regimului "de partid si de stat". Dar tu, securistoidule, incerci sa inchizi si blogul. Dovada: desele tale interventii maladive pt. a denigra femeile din armata! Pe care ti le-am stopat si asupra carora te-am si atentionat. De fapt nu esti obsedat, ai ca tinta ca astfel de denigrari ale femeilor-militar sa apara public ca ar proveni de pe aceasta platforma.

  Joci murdar rau de tot. Cu cat esti platit sa faci chestiile astea, tovarase securistoid?

  RăspundețiȘtergere
 11. Asa porc e maxim one asta??
  serban
  PS femei in armata: tot respectul!! dpdv al meu am avut in subordine femei (salariati civili) in PC operativ de R Raa pe functii de "plansetisti"(operator control trafic aerian-denumirea oficiala)....constiincioase ,meticuloase intotdeauna foarte politicoase si un pic distante...ceea ce este normal.Credeti-ma ca aveau de lucru si ff multe de invatat...Respect pentru femeile din armata!!
  PS.Am vb doar de acolo de unde stiu si nu discut ce nu cunosc. De multe ori faceau si treaba unei femei de serviciu desi nu le cerea nimeni ci doar asa din constiinciozitate.Se adunau cate 2-3 si se apucau de spalat si curatat.Va dati seama ca eu nu puteam sa le dau un asemenea ordin absurd,dar la inceput am incercat sa le spun ca nu e treaba lor.Raspunsul a fost ferm: Va deranjeaza cu ceva ca facem curat,domnu.....gradu'?>M-am intors pe calcaie si am tulit-o urgent(le mai si multumeam in gand)
  PS2 Nu am mintit nici un cuvant in postarea de mai sus
  serban

  RăspundețiȘtergere
 12. Maxim one asta are state vechi in a spurca oameni , pe toate blogurile de prin 2008 incoace. nu stiu sa existe cineva de pe aici de care sa nu se fi 'luat" si pe care sa nu-l fi contrat. Javra-i javra chiar daca ii pui zgarda cu pietre Swarowski bracelet!

  RăspundețiȘtergere
 13. Viorel & Serban,
  Acum a mers prea departe si i se va infunda!
  Nu mai merge ca in anii 50! La viata mea am citit multe reclamatii anonime, sau semnate sub nume in fals, al unui coleg de serviciu, dar asa gandire si fapte suburbane nu mi-a fost dat sa iau la cunostinta!
  A depasit pragul si va platit! In conformitate cu legislatia....ciudat va fi cand ne vom vedea in sala! Sper sa-i plateasca of coordonator amenda penala, caci daca hotararea va fi altfel....nimeni nu-l va ajuta!
  Sa fiti sanatosi si sa ne vedem de tema in dezbatere, caci chiar estd importanta! Persoana mea, mai putin!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mares vei primii acasa citatia pentru calomnie la fel ca si Huhurez.Am inantat plangere penala la judecatoria sectorului 4 pentru calomnie.Numele meu real e Vasile Ion si daca ai nelamuriri putem comunica pe facebook.Rxxx tu puteai verifica usor ca nikurile mele au acelai IP si nu am folosit nikul nimanui.Astept scuze si dezmintiri.

   Ștergere
  2. Mares cum iti permiti ma sa ma acuzi ca eu ti-am furat nikul ? Acum o sa varbim doar in instanta ca vad ca ai obrazul gros .Cu Huhurez am prima infatisare pentru calomnie pe 27 08 2016 .Vei primii citatie si tu .Voi vechi birocrati si probabil fosto turnatori la CI nu mai aveti rusine? Ba ii mai faceti si pe altii securisti. Astept scuze urgent altfel vei raspunde conform legii.

   Ștergere
  3. @ Maxim One 4 iulie 2016, 15:43.

   1]. Penalizati-va in alta parte. Aici este un spatiu PRIVAT.

   2]. Nu urmaresc IP-uri. De altfel, un IT-ist cunoaste ca treaba cu IP-ul este relativa. Nu te lua dupa afisajul din dreapta, eu insumi pot sa figurez ca in fiecare minut sunt intr-o alta ... tara. E o alta tehnica de detectare, dar nu am voie sa o uzitez.

   In schimb, o poate uzita legal orice institutie abilitata, sesizata in prealabil, care sa detecteze de exemplu, cine este idiotul care incearca sa discrediteze 2 militari in rezerva ca fiind ... gay! Idiotul furand identitatea unuia dintre cei 2 pe care ii discrediteaza, astfel incat intoxicarea sa para credibila. De rahat metoda!

   Cu pregatirea ta din M.A.I., TU cine presupui ca este totusi idiotul?

   PS: A facut o eroare. Are alt cont Google, dar cu ID furat. Nu spun eroarea pe care a facut-o. Sau o spun. Chiar daca faci alt cont Google, locatia emitatorului (este ceva diferit de IP) este aceeasi. Si este pastrata la SPAM! Si este stocata de Google. O pun la dispozitia oricui.

   Ștergere
  4. Maxime,
   Ai tupeu tipic Delatorilor sa mi te adresezi!
   Asa cum ti-a spus Adminul, totul este stocat!
   Sa nu mi te mai adresezi, caci ai pierdut si ce nu aveai!
   Aici se discuta despre cu totul altceva!
   Fara revedere...pe Net!

   Ștergere
  5. Dl Ion Vasile,
   -in primul rand nu ti-am pomenit numele sau numele de postare ci am descris o atitudine si o stare de fapt
   -cei abilitati vor stabili cine este autorul postarilor despre mine si dl. Olescu
   -calmeaza-te!
   -demonstratia a facut-o Huhurez la 04.07.2016 16.23:

   https://www.blogger.com/comment.g?blogID=5214615981587619332&postID=4718015672760205553&page=1&token=1467642610378

   Eu am luat act si atat!

   Ștergere
 14. Contributia la pensia suplimentara si OMM vor trebui incluse separat in calculul pensiilor militare. Orice instanta, interna ori internationala nu poate decat sa dea castig de cauza unui rezervist care cere in instanta acest lucru.Este un drept al fiecarui rezervist , drept care nu poate fi contestat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Afirmativ!
   Dar, conform unor surse vor ca printr-o noua OUG sa micsoreze procentul de plecare incalcul, in asa fel incat acordarea pens suplimentare, OMM si chiar vechimii sa nu depaseasca cuantumul calculat pe OUG57!
   La asta îi duce mintea, sa porneasca dd la 45%, ca la nimeni!

   Ștergere
 15. va pierdeti timpul . dece nu va duceti la parlament . la usaq lui MOTOC ,bateti apa in piua degeaba , cine credeti ca se va uita la ce scriu soferii de avioane , adevaratii miiyari nu latra la LUNA ......auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  RăspundețiȘtergere
 16. Pt Dl Iulian Mares
  1. O lege a pensiilor militare se face in primul rand pt ceice se vor pensiona dupa intrarea in vigoare a legii.
  2. Cei pensionati inainte de intrare in vigoare a legii, vor fi "recalculati" intr-un fel sau altul.
  3. Pana in prezent, legea 223/2015 modificata cu OuG 57/2015 are urmatoarele rezultate: foarte multi oameni de valoare au parasit sistemul activ, incepand cu 1 ianuarie 2016. In viitorul apropiat valul de iesire din sistem, va fii si mai mare. Nici o pensie n-a fost recalculata. Nici o baza de calcul n-a fost actualizata la nivelul datei de 01/012016.
  4. Cadrele de valoare din teritoriu, refuza posturile de conducere, din structurile ce trale, preferand sa iasa la pensie.
  5. Problema in MApN este mult mai profunda. Sunt foarte multe privatiuni care nu sunt compensate de drepturi legale. Chiar si drepturile legale: salarizare, pensie, asistenta medicala gratuita, etc. sunt eludate la vedere, prin reduceri pe baza de OuG sau pe ascuns.
  6. Daca faceti o analiza a intrarilor in sistem, nici o scoala de elita a Romaniei: sc.gen.pt LM sau liceu, pt academiile militare nu mai furnizeaza nimic, pt MApN. Managementul carierei militare se apropie de colaps. Cu fratila n-ai la ce sa te astepti, la altceva.
  7. Procentul aplicat bazei de calcul 80%, 65%sau cat o fii, n-are importanta prea mare asupra sistemului, dar se inscrie in acelasi domeniu: lipsa de respect a autoritatilor statului, fata de privatiunile si sacrificiile cadrelor militare, in activitate, si familiilor acestora.
  8. Modul cum va iesi OuG57/2015 din Camera Deputatilor se va reflecta asupra comportamentului pensionarilor militari, rezervisti in planurile de mobilizare, atunci cand Romania va avea nevie de ei si de noi.
  9. Nu suntem prea departe de Decembrie 1989 cand erau doua realitati, una perceputa din interior de militari si alta perceputa de cdt. suprem si autoritatile publice de stat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dl. Tehnocrat,
   aveti dreptate! Lucrurile s-au degradat mereu la nivelul conceptiei si nu numai!
   Un ex, doar, ca sa subcriu si intaresc ideile de la nr.crt 6!
   Acum ceva ani in urma CLM Craiova s-a desfintat, cladirile si terenul a fost cedat! Nu am date privind baza materiala! Ei bine, anul acesta, el s-a reinfiintat, cu cateva clase, se da si examen pt clasa a IXa si va functiona in fosta cazarma a unui RTrs!
   Pai, ce facem, ma nene, ma? Ne jucam cu banii? Cand am fost
   /suntem seriosi?
   Parca vad la manifestarile din .....23 aug, ce tantos va sta establishmentul Romaniei! Acelasi si la fel ca pe 1 Decembrie 2015! Adica cu tupeu enorm!

   Ștergere
 17. @ All. Puteti citi ce spune Iulian Mares, 4 iulie 2016, 15:58. Extras: "La asta îi duce mintea, sa porneasca dd la 45%, ca la nimeni"!

  Acum poate intelege toata lumea esenta materialului. Daca la atat ii duce minte, si pe noi ne duce mintea sa ridicam cortina inapoia careiea descoperim incalcarea CRASA a drepturilor fundamentale si constitutioanale ale militarilor.

  De aceea am spus ca un atac frontal (pensii) care nu este sprijinit de ceva cu adevarat surprinzator pt. cei care tot ne lovesc sub centura, se va termina in craci. Iar surpriza este una singura: sprijinirea atacului cu o celebra manevra de intoarcere. Ei taie la 45%, noi solicitam abrogarea Sectiunilor 2 din proiect si 3 din L. 85/1995. Nimeni NU se poate eschiva incalcarii Constitutiei, nici Guvernul, nici Parlamentul, nici CCR, nici Justitia - absolut nimeni!

  Ca si costuri financiare, costa mult mai mult respectarea Constitutiei, decat niste pensii rezonabile acordate militarilor ca sa NU ceara respectarea Constitutiei. Alegerea le apartine!

  Urmeaza cererea de demisie a intregului Guvern si Parlament, tot pt. incalcalcarea Constitutiei!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Imi permit sa ma exprim pe sleau.nu se obtine nimic decat numai editand un nou decembrie 1989

   Ștergere
 18. Nu sunt sigur dar odata parca unii nu aveau obligatii militare din cauza convingerilor religioase.Sa deveniti sectanti?La cei 70 ani ai mei si cu un infarct este retragere la patrat.La ce sunt astia in stare nu m-ar mira sa ma incalte la o adica.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa ca relaxare! Nicio sansa, tinere! Varsta se poate mari la 75 ani, in cateva minute prin OUG. Cu infarctul o dreg ei cu normele medicale. Ceva tot se gaseste de facut si pt. cardiaci.

   Iar la cadre, dupa cate retin, nu se pune chestia cu a nu avea obligatii militare din cauza convingerilor religioase. Doar la efectuarea stagiului militar obligatorii cand daca invoci convingerile religioase, atunci te obliga la alternativa: ceva fara arma si pe durata mai mare decat cea stagiului obligatoriu. Care sa fie alternativa? De exemplu sa dai cu sapa. Poanta este ca poti sa dai cu sapa tot in linia I, la transee!

   Ștergere
 19. Dl. Olescu,
  Ca tot vorbiti de relaxare....uitati aici, un motiv real de întristare!
  Eu chiar m-am întristat! Ma asteptam la asta, dar modul transant.....

  http://www.dcnews.ro/mobile/brexit-invierea-unor-fantome-din-istorie_510033.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Total de acord. De altfel mi-am exprimat mereu opinia ca treaba este cu totul altceva decat ni s-au spalat creierele. Da, este razboiul greilor Europei contra SUA. Sau invers. Mereu a existat, dar acum a rabufnit. Noi cu cine votam? Cu Germania sau cu SUA? In conditiile in care am fost si suntem folositi si pt. interesele unora si pt. ale altora.

   Eu am spus ca in cazul unuo conflict militar SUA-Rusia, greii Europei fac pasul inapoi. Adica au dat-o la pace deja. Si lasa in fata doar SUA si aliatii strategici ai lor cu rusii. Aliati strategici din UE ai SUA fiind doar polonezii si ... noi!

   Ștergere
  2. Hai sa mai adaugam Franta, Turcia, Grecia???, Spania si Italia!
   Vechiul plan KGB de scoaterea a US din Europa! Se pare ca FRA nj mai acheseaza!
   Acum cativa ani....se vorbeste....ca la un sprit de gl, frantuzul ar fi zis ca...mai voalat, americanului, ca ar fi cazul sa lase Europa singura si sa plece...ca Trt Varsovia este dus!
   Gl US a replicat: -OK, numai sa ne dati voie sa ne luam si mortii!.....s-a facut liniste si spritul a mai tinht 10 min!

   Ștergere
  3. Oricum, dupa cate miros, este stare de deruta si in cercurile inalte din Romania in privinta deciziilor ce trebuie luate pe linie de securitate si aparare nationala. Dar nu se decid inca.

   Timpul trece, iar fiecare zi pierduta in privinta luarii unor decizii corecte, duce Romania din ce in ce mai aproape de hazard.

   Deocamdata tot ce observam este ca structurile de conducere ale statului, in loc sa isi protejeze armata, si-o incita. Abia ne dadusera o lege a pensiilor motivanta dupa 6 de incitare continua, iar Guvernul a taiat prin OUG 57/2015, deci incita. In material apare o alta forma de incitare contra armatei.

   Astfel incat la un moment dat, chiar stai si iti pui intrebarea daca cei care trag fraiele, au vreo natiune despre efectele fatale ale deciziilor lor asupra securitatii si apararii nationale! Daca au, inseamna ca ceea ce fac, fac cu intentie.

   In sfarsit si legat de articolul pe care l-ai indicat dumnata, noi am mai furat-o urmare a unor politici eronate si pe fond de ignorare a armatei si in WW1 si WW2, nu? Asa ca suntem experti sa o furam mereu!

   Ștergere
  4. @ Iulian Mares 4 iulie 2016, 21:02. Eu nu am stiut ca acesta ar fi fost un plan al Vechiului KGB. Eu am urmarit apropierea extrem de dubioasa a unor state NATO de Rusia. Sunt exact cele indicate de tine. Grecii si ungurii nici macar nu s-a ferit, ba au inceput sa se mai si laude.

   Nu am verificat daca exista vreo stire in media, dar un italian imi zicea zilele trecute ca Putin are ... resedinta pe tarmul italian al Mediteranei. Bulgarii au zis sa termine NATO cu manevrele ca le sperie turistii etc.

   Oricum, decizia corecta a Romaniei in situatia creata, este greu de luat. Temerea mea este alta: ca au luat-o deja altii pentru Romania. Respectiv ca europenii sa ne lase tot la ... rusi. Iar americanii sa ne utilizeze un pic ca avanpost militar in niste teste experimentale facute o inclestare punctuala cu rusii. Nu trebuie sa uitam ca armamentele si sistemele trebuie experimentate de ambele parti. Si unde este cel mai bine decat intr-o zona tip NO MAN'S LAND!

   Legat de domeniul militar exclusiv. Daca este sa iau o decizie militara romaneasca, as lua-o! Si asta ar fi urmatoarea: as renunta la Scutul de la Deveselu. Cu conditia retragerii la o distanta rezonabila a armamentelor si sistemelor rusesti care pot lovi Romania cu focoase nucleare. Nu imi deloc gandul ca Deveselu este doar la 500 KM distanta de aceste sisteme!

   Ștergere
 20. Sunt costernat de sensul pe care l-au luat discutiile pe aici, ori s-au descoperit "universurile paralele", devenind din visul unor psiho...(ce doriti), realitate . Vad ca din discutiile serioase despre cum trebuie reparata chestia cu pensiile militare si , mai ales, cu baza de calcul- baza care trebuie sa se alinieze legalitatii si calculului celorlalte baze asemanatoare ( la pensiile speciale din justitie, aviatia civila, etc)=PENSII NEPLATITE DIN FONDUL NATIONAL DE PENSII, asta pentru a nu se mai hlizi pe sticla toate tzatzele de prin judetul violatorilor si a ne acuza ca le"mancam cu doua guri" banutii depusi de ei in cei 60 de ani de munca.
  Noi am avut activitate/munca speciala asa ca trebuie sa fim remunerati in alt sistem, sistem special, din fondul de stat),stat pe care l-am slujit sub juramant.Asa se intampla in toate tarile adevarate si , mai ales in tarile apartinatoare NATO, din care cu onor si spor dar fara salar si pensie la nivel, facem parte. Adecatelea suntem surori, noi Cenusareasa si ei fetele babei.
  Asadar , observ ca unii ati inceput sa vorbiti in termeni APOCALIPTICI gen :
  -scaderea plafonului de calcul al pensiilor la 45% din baza de calcul
  -marirea duratei in rezerva la 70 de ani
  -taierea unor drepturi
  -si ...trimiterea la ocna.
  Fiti cu picioarele pe Pamant, om fi noi delasatori si blegi dar exista pericolul(pentru ei) sa ne indarjim, atunci sa vedeti cum nu va mai sta piatra pe piatra.Treburile se vor indrepta -PANA LA ALEGIRILE DIN TOAMNA!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Korekt! Nu mor caii cand vor cainii!

   Ștergere
  2. @ Viorel Kis 4 iulie 2016, 21:02. Asta este. Incearca sa ne sparga. Daca dau drumul la ultimele 20 comentarii - din care minim 5 tot tu esti tinta ... dar nu le dau drumul. Stii de ce? Tu oricum nu iti vei da seama de ceva. Este acelasi stil turbat dirijat declansat in 2010-2011 contra pensiilor militare. Numai ca atunci am sesizat dirijarea doar cei cu pensiile diminuate, intrucat doar noi eram victime. Tu nu erai! Ei, acum - stilul este acelasi, dar tinta suntem TOTI! Deci si TU! Sau poate mai ales TU!

   Ștergere
  3. Viorel si Corneliu,
   Pornirea de la 45% a fost si este o varianta de lucru, dupa revenirea la minister a delegatiilor trimise prin garnizoane! Ceva gen....vreti pensie suplimentara si OMM, uite ca va dam, plecand de la 45% si ajungeti cel mult laa 100%! In postarile anterioare eu am facut o analiza pe cursuri de actiune si nu se va intampla nimic pana in, cel mai devreme februarie-martie 2017!
   Exista un dar, ....eu nu vreau sa-l scriu! Este prea groaznic!
   Trimiterea la linkul de mai sus nu este intamplatoare!
   Voi de ce credeti ca NSA monitoriza liderii Europei? Avea incredere in ei, sau îi interesau convorbiri de amor ghebos?
   Lucrurile se infierbanta si put! Germania a semnat pt bursa comuna, prin fuziune cu.cea din Uk, cu sediul la Dresda sau Munhen!
   Poporul roman va plati din greu pretul orbirii unor lichele numiti politicieni! Zeci de ani!

   Ștergere
  4. Ma ingrozeste acel 45% sa se mai discute despre el! Nu stiu cine l-a inventat si l-a aruncat in spatiul virtal public!

   Ștergere
 21. De ce unii pensionari militari sunt multumiti si nu-i intereseaza soarta legii 223/ Ei sunt convinsi ca vor ramane cu pensia in plata si nu-si pun problema bazei de calcul al noii legi.Cine sunt acestia?
  Pai sunt:
  - coloneii si generalii care au pensii;le calculate pe Legea 263/2010 si care au avut cate 30 de ani vechime ca militar dar carora pensiile li s-au calculat la stagiul minim de cotizare de 20 de ani, toti acestia au intre 7-15, sunt multumiti si nu fac valuri de teama de a nu pierde aceste cuantumuri=rezonabile;
  -MM de la aviati, marina, parasutisti, care au, tot asa, in jur de 30 de ani vechime si pensii intre 5-10, foarte multumiti si cu teama sa nu-si piarda aceste sume;
  Toti acestia reprezinta cam 20% din totalul pensionarilor militari.
  restul se "lafaie " cam asa:
  -ofiteri,cpt,mr si lt col cu sume intre 2-5
  -MM si SO cu sume intre 1-4
  Acestia sunt cei pagubiti, in jur de 80% dintre pensionarii militari.
  De ce tac?
  -din necunoasterea realitatii sau cunoasterea din 'gura" celor mari si tari,
  -nepasare, lasitate ,indiferenta.
  Eu, impreuna cu alti colegi ne straduim sa il aratam pe DUMNEZEU(ADEVARUL) dar ei il vad numai pe DRACU'(FALSITATEA)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, in jur de 80% dintre pensionari nu sunt informati, habar nu au ce se intampla in spatele cortinei, nu constientizeaza pericolele iminente viitoare!

   Ștergere
  2. Viorele nu este adevarat.Eu am 32 de ani vechime ca militar si nu am pensie intre 7-15.Mai afla ca intotdeauna in cazul meu cu exceptia ultimilor 2 ani,functia a depasit gradul.De acord cu tine ca exista indiferenta la ofiteri dar aceasta se datoreaza cuantumului favorabil.Privind MM si subofiterii,acestia asteapta para malaiata in gura lui natafleata.

   Ștergere
 22. http://www.alternativenews.ro/2016/07/afirmatie-de-necrezut-pensionarii-primesc-pensii-prea-mari.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tocmai de aia dam drepturi constitutionale egale si militarilor precum ale idiotului, astfel incat:

   - idiotul sa fie obligat sa faca stagiul militar obligatoriu ca sa poate fi mobilizat precum pensionarii militari, respectiv pana la 63 ani precum pensionarii militari - barbati si femei;
   - aceleasi obligatii pt. nevasta-sa, mama lui, fiica lui etc. etc.

   Si cu asta, idiotii se linistesc subit. La fel si idioatele!

   Ștergere
  2. @ calaretul singuratic Valabil 4 iulie 2016, 22:13.

   Asa de curiozitate! Al caelea ID este asta?

   Ștergere
  3. Eu as razui definitiv, de la prima schimbare de ID! ORI NUME INTREG, ORI PSEUDONIM FIX, DAR CONSTANT PERMANENT! O data vede nasul pasarica hinei!

   Ștergere
  4. Ce e ala id ? E un fel de IQ?La mine e mic sub 50.

   Ștergere
 23. @R26500,Sunt convins,ei se aseamna cu javrele marunte aflate intr-o haita de caini mari care latra,faceti proba, veti observa ca numai javrele latra , apoi cainii adevarti se iau dupa ei.Ce putem face , fiecare padure cu uscaturile ei. sa stii ca tocmai latratul acestor javre m-a intarit si incurajat , luptand cu mai mult patos pentru obtinerea drepturilor, amintindu-mi ca sunt bistritean de-al lui Cosbuc care spunea "Al meu si pentru calul(dreptul )meu/ ma iau de piept cu D-zeu"(El Zorab).
  Sper sa vina mult mai multi alaturi de noi sa lupte pentru adevar si corectitudine. Pe mine nu ma sperie orice saltimbanc, ofiter /oier.

  RăspundețiȘtergere
 24. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 25. Tinta sunt eu, deoarece am curajul sa ma iau cu ei de piept si le intuiesc miscarile, anticipat ca la sah, sport pe care-l stapanesc. Sahul, rebusul,matematica si ...ocultismul.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Se vede ca esti o persoana o-culta si inteligenta in mod sigur.Eu dau in bobi citesc in ghioc si am vazut acolo cresterea inevitabila a pensiilor militare de stat.

   Ștergere
 26. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. BA DA PROSTALAU MAI ESTI!!!TU CREZI CA ASTIA AU LUNGIT DEGEABA VARSTA DE MOBILIZARE LA CADRELE MILITARE???AIA TINERI SUNT PULARAI INTRE 20-35 ANI FARA ARMATA!!!PE ASTIA CINE II INSTRUIESTE LA RAZBOI DIN MOMENT CE TRUPELE REGULATE LUPTA, MAMA TA CUMVA???MARE DOBITOC ESTI!!!

   Ștergere
  2. All,
   Nu aveti sansa cu Bontas! El este PCC la SMFA si este un vechi client al blogului!
   A lipsit o vreme....., tratament si recuperare la Obregia!
   Acum, se vede treaba ca, tratamentul nu a dat randamentul scontat si ....., Adrian revine! Afectiunea lui este degenerativa, dar noi trebuie sa-l incurajam!
   Asa ca......Hai, A. Bontas, nu te da învins! Medicina va progresa!
   Sanatate revoltatule! ..Maxima!

   Ștergere
 27. @calaretul idiot, nu am nevoie de "aprecierile", sfaturile si "destainuirile" tale, ai inteles "maxime", Vasile sau Ion? Daca vrei sa discuti asa cum se cuvine unor foste cadre militare ,bine, dar daca nu si vii cu tot felul de mistocareli de adolescent care a picat la evaluarea nationala, atunci hais la turma celui din Cimisoara!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. O sa-ti raspund alta data pasaroiule negricios .

   Ștergere
 28. @" ave ciurdar imperator" Vezi ca ti-au intrat caprili-n holde si tu bantui pe net.
  Te cam roade invidia vis a vis de pensiilor altora(cu toate ca ar mai trebui adaugat 45% la acest cuantum), dar ce putem face daca la viata mea am muncit cu tovarasa Moarte sub scaun , pe vremea cand tu te imbatai si vindeai TABuri la clanurile lui Carpaci.
  Acuma, cand cainele moare de batran tu nu poti trai de grija altuia!

  RăspundețiȘtergere
 29. Voirele,
  Vrei sa ai proces....la Haga?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Esti un fin analist�� adica esti chiar baiat de baiat��

   Ștergere
 30. Tinta nu este bontas nici viorel kis,tinta sunteti voi, si noi care mai insemnam ceva in apararea nationala. Nu sunt vizate persoane, sunt vizate potentiale privind capacitatea de lupta. Nici bontas nici kis nu mai sunt capabili sau n-au fost capabili niciodata sa piloteze un elicoper in lupta sau alt mijloc de lupta penetrant.
  Sunt doleante,vise sau ordine de indeplinit, ordine renumerate, si atat, nimic mai mult.
  Exista o lugica, egala cu capacitatea de lupta,nu fiti ilogici, cei ce-ati servit tara candva iar acum n-o mai puteti servi: CIOCUL MIC.
  Pensia militara este o expresie a muncii in MApN si a capacitatii de a incadra si indeplini atributiile la mobilizare. Nimic mai mult sau mai putin.


  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mi-ai atras atentia in sensul bun. Am recitit de cateva ori. Asa este, ceva NU este uniform in "pedepse". Loviturile par concentrate, intr-adevar, exact pe personalul cu atributii la mobilizare/razboi, respectiv :
   - pe militarii in activitate (materialul de fata este cea mai buna dovada);
   - pe acei militari in rezerva cu atributii la mobilizare/razboi, macelarirea repetata a pensiilor lor fiind tot cea mai buna dovada.

   In orice situatie, ce se intampla nu este decat "subminare/sabotare cu "arma legislativa" a capacitatii de aparare s Romaniei. Este mai buna decat nuclearele!

   Ștergere
  2. Adaug!
   Inclusiv pt cei ce vor sa urmeze cariera militara! .....un slt avea 1700-1800 cu tot cu norma! Acum sa tot fie 2000, destui sa mori aparand tara!

   Ștergere
  3. @ Iulian Mares 5 iulie 2016, 19:12. Am mai intrebat. Dupa vechile scripte, la mobilizare/razboi se dublau soldele. Ce prevederi exista acum?

   Fiind complet stupid sa ai aceeasi salarizare si pt. 8 ore/zi si 5 zile pe saptamana si pt. 24 ore zi si 7 zile din 7. Mai ales in conditiile in care concentrarea pt. razboi/mobilizare poata dura nu luni, ci ani si ani de zile?

   Aici este si un smen pasnic. In caz de mobilizare/razboi, un civil care va lucra tot cu ora ca si pe timp de pace, poate obtine venituri salariale incomparabil mai mari decat un militar cara ii apara viata 24 de ore si 7 zile din 7.

   Asadar, exista vreo prevedere pt. armata la aceasta ora care sa maresca soldele pe timp de campanie/mobilizare/razboi/campanie? Sau militari mor in zadar la razboi, fiind platiti tot ca opt-oristii?

   Ștergere
  4. Nu am avut domeniu OM, dar daca inainte de zevzera era X 2,5 banuiesc, ca, macar a ramas neschimbat! Sincer, nu mi-am pus problema! Am impresia ca sunt si alti coeficienti de incadrare! Nu sunt sigur....
   Poate va raspunde un fi....!

   Ștergere
 31. Nu cred ca este intentie de "subminare/sabotare".Cred ca este mai mult indiferenta si prostie.Nu este de dorit dar se vor trezi la realitate numai atunci cand le va intra parul in fund.Niste comentatori la postul TV B1,ieri seara, faceau pronosticuri precum ca Europa in viitor se va confrunta cu razboaie civile.Daca se va concretiza va fi cel mai urat lucru.In alta ordine de idei ,armata isi va recapata prestigiul atunci cand stagiul militar va deveni obligatoriu.

  RăspundețiȘtergere
 32. Grevă la primării şi la consiliile judeţene. Care sunt revendicările angajaților.-> http://bit.ly/29j2KV0

  Mircea Georgescu : "Ce sa-i faci, asa se intampla cu salariile in fapt mici ale bugetarilor cu exceptia celor din politie, armata si magistratura, intr-o tara in care IN MOD PRACTIC ( NU SI OFICIAL DECLARATIV in anii 1997-2000 cat si in anii 2005-2008 inclusiv), tara a fost condusa politic tot de guverne si parlamente care au aplicat din punct de vedere financiar-economic aceeasi politica DEZASTRUOASA tot mereu stangisto-stangace, care au descurajat PROFUND pe potentialii investitori si intreprinzatori CU INTENTII ONESTE in economia Romaniei, IMPINGANDU-I PE CEI MAI MULTI DINTRE EI FIE SPRE FALIMENT, FIE IN CEL MAI BUN CAZ SPRE A-SI MUTA ACTIVITATILE LOR IN ALTE TARI CARE LE OFERA CONDITII FISCAL-ECONOMICE LEGISLATIVE MULT MAI BUNE, imbogatind in felul acesta bugetele nationale ale altor tari si SARACIND si mai mult pe cel al Romaniei de unde fie au plecat, fie au dat faliment FORTAT, fie unde multi NICI NU S-AU GANDIT SA INCERCE SA INVESTEASCA in conditiile mai sus expuse !!!"
  ______________________________________
  Vedeţi care este "feelingul" despre lefurilor celor din armată, poliţie şi justiţie? Interesant că golanul de Georgescu compară lefurile militarilor cu ale magistraţilor...Dacă ai noştri şefi sunt de tot rahatul şi nu ies pe sticlă să le dea peste dinţi...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cine? Sefii armatei sa paraseasca scaunul? Fugi d-ne de aici,vreti sa si-l piarda?

   Ștergere
  2. Structura responsabila nu este in subordinea sefului SMG!

   http://www.mapn.ro/structuri/dirp/index.php

   Ștergere
 33. Pensionarii in general si pensionarii militari in special nu au mijloace de constrangere a guvernantilor spre deosebire de salariatii bugetari.Ganditi-va de ce mijloace concrete dispuneti si atunci actionati.Discutiile interminabile pe internet seamana mai mult a latrat la luna.Actionatul in justitie seamana cu o frectie la un picior de lemn.Demonstratiile mai ales de tip Dogaru sunt o furtuna intr-un pahar cu apa.Statul cu mainile in san si asteptatul sa mai pice ceva nu este benefic.Magistratii mai mult sau mai putin se sprijina reciproc fapt pentru care guvernantilor le tremura pantalonii in fund.Popilor le mai pica cate ceva neimpozabil.Armata activa o mare muta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Magistratii dau decizii judecatoresti cum vor muschii lor si nu raspund penal pentru asta .Numai vorbesc de politrucii de la CCR care pur si simplu adauga articole la Constitutie dupa cum li se scoala (si mai ales lui Soros si ONG - urilor lui ) .Alt exemplu din deciziile aberante ale CCR: doar pensiile magistratilor nu pot niciodata diminuate deoarece ei sunt mai ""smecheri' iar Constitutia ""nu permite""👇👇👊 .La vulg si la fraierii militari e permis orice abuz ca asa e Constitutional.De aia Rxxx iti spun ca CCR NU v-a permite niciodata ca militarii sa fie platiti la ora sau suplimentar pentru Sambete si Duminici . S-ar deschide cutia Pandorei si ar trebui sa permita militarilor sa iasa la pensie la 39 de ani ( cel mult 42 de ani cu dispensa si teste fizice dure ) ca in NATO.Ori noi nu suntem in NATO ( si cu cu drepturi pentru militari ) ci suntem doar furnizori de carne de tun ieftina .Nu mai zic ca o mare parte din armata la noi e formata din ofiteri cu burdihan dedulciti la trai bun pe spinarea subordonatilor .Iar piramida gradelor la noi e inversata (fata de NATO) si nu se poate face nimic deoarece sunt interese mafiote si politice in joc ( de fapt tot aia).Asa ca CCR nu va trezi niciodata ''marea muta'' si va pune imediat batista pe tambal.

   Ștergere
  2. @ Vasile Ion NEValabil. Prima parte a opiniei este OK. In partea a 2-a dai insa complet cu mucii in fasole. Din urmatoarele motive:

   1]. Poate la tine in M.A.I. mare parte din 1/2 armata si 1/2 functionari publici civili (asa este format M.A.I) este formata din ofiteri cu burdihan dedulciti. In M.Ap.N., armata din M.Ap.N. fiind si in NATO spre deosebire de semi-armata din M.A.I., raportul ofiteri - subofiteri este in medie de 1:3. La fel ca in orice armata NATO. Asadar, nici piramida gradelor nu este inversata in M.Ap.N.

   2]. La tine in M.A.I. este posibil sa fie cum spui tu. Dar in M.A.I. nu este armata, ci semi-armata. Pompierii si jandarmii au statut de militari, iar politistii au statut de civili. Din referintele tale in care nu faci referire la SGP, apare o mare problema! TU te referi de fapt la politistii din M.A.I. cand te referi ca 1/2 ar fi ofiteri. Dupa stiinta mea in M.Ap.N. sunt undeva la 12 000 de ofiteri, 35 000 de subofiteri si cam 25 000 SGP. Prin urmare, unde vezi 1/2 ca fiind ofiteri, cand ofiterii reprezinta nici 17% din totalul efectivelor?

   Mai am o dilema. Cum se poate trai bine pe spinarea subordonatilor in M.Ap.N.? Ce faci, ca ofiter ii iei norma de hrana a SGP sau cum poti trai mai bine? Sau conservele pe perioada aplicatiei? La M.A.I. poti sa iei intr-adevar 1/2 din SPAGA primita de subordonati. Dar la M.Ap.N. ce iei subordonatilor? Ei NU ma au de unde lua spaga sa dea jumate sefului? Ce le iei? Sireturile de la bocanci, tuburile de la cartuse, naveta saptamanala sau ce?

   Eu te-am mai avertizat de multe ori ca ce debitezi TU nu corespunde deloc cu situatia din M.Ap.N. Apropo de burdihane. In M.Ap.N. s-a cam incheiat si epoca aia! Un fost coleg de-al meu a crapat chiar luna trecuta dand probele sportive obligatorii! Nu cumva moda burdihanelor tot in M.A.I. a ramas neschimbata? Fie ofiter, fie subofiter? Pe bune acum, daca facem comparatii, mie mi se pare ca cei din M.Ap.N. ofiteri/subofiteri/SGP, arata chiar a manechini pe langa politistii tai!

   Asa ca bai, baiete! In ultima parte, ai zguduit-o rau de tot! De acum incolo, cand vei face afirmatii precum cea din ultima parte, NU iti va aparea comentariul decat numai daca prezi concret structura sau persoana criticata! Adica sa vada lumea concret ca TU vorbesti de M.A.I. cand te referi la armate! Cand colo, in acel minister este o semi-armata.

   Ștergere
  3. R26500,
   Confirm! MAI nu a dorit sa bage in lege obligativitatea probelor sportive!
   Eu nu eram scutit de ele, inclusiv in aprecierea anuala trceam rezultatele si datele antropometrice! Examinarea se de de 2X / an, avand dreptul la o reexamijnare, cu o comisie! Am avut colegi care au fost nevoiti sa reia probele, (grade f mari), care sunt conform NATO!
   Ca, spre pensie, am facut putina burta, recunosc....mancam pachetul lt col si al cpt cdor....., dar nici burtoaca de 1 tona, ca a agentilor de 30-40 ani!

   Ștergere
  4. Bai baiete (R) iar bati campii ca de obicei .In ce armata NATO unul din cinci militari este ofiter iar unul din doi militari este subofiter ?( dupa datele tale).Asa ceva poate la bulgari rusofoni mai gasesti .Cat priveste burdihanul facut de unii ofiteri pe spinarea subordonatilor intra pe forumuri la liga militarilor profesionisti si ai sa te lamuresti cum sunt folositi sgp ca sclavi pe plantatie .

   Ștergere
  5. Cu cine te certi? Nu te vad, nu te aud!
   Sunt plictisit de replici cu .......

   Ștergere
 34. Este trist sa constatam ca in loc sa fie preocupati de obtinerea si mentinerea unor pensii decente dupa zeci de ani de sacrificii sub drapel unii rezervisti(daca o fi rezervisti ori poate nu sunt!) isi pierd vremea cu trancaneli inutile, cu jigniri, apostrofari care nu fac bine nimanui si altereaza perceptia civililor asupra calitatii rezervistilor.Alte categorii au stiut sa-si sustina eficient drepturile( interventii la obiect la legislativ, presiuni asupra celor de decizie, interpelari , expuneri de motive intemeiate , prezentarea situatiilor concrete) .Si atunci, de ce oare rezervistii nu fac acelasi lucru? E drept, liderii lor nu sunt de talie , i-au cam tradat pentru interesele lor personale meschine insa se presupune ca un fost comandant de formatiune (si sunt destui fosti acum in rezerva) nu poate fi decat lider ! Si atunci?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. anonim din 06.07.2016 09.32@asta e.Atunci e atunci.Cand o mare parte din viata lui a fost obligat contrar vointei lui ,sa bata din pinteni si sa spuna ca a inteles acum cand afla ce e libertatea foarte greu e posibil sa-l bagi in front sub o comanda unica.De aceea trancaneli inutile,apostrofari care nu fac bine nimanui.Este nevoie de un lider autentic care stie sa-si impuna vointa cu orice pret.Pana acum putini si neautentici au avut curajul.

   Ștergere
  2. Cam ai dreptate, dar noi fiind pensionari nu prea avem multe optiuni! La fel si pensionarii civili!
   Ti-ai facut treaba, " ai iesit din sistem", esti cam pa, cu greu reusesti sa impui un anumit set de valori! In plus, nu avem experienta gen lupta sindicala, revedndivicari..etc!
   Poate afilierea sindicatului si a altor asociatii la cele ale rezervistilor din armatele UE si/sau NATO! Sprijinul acestora ar fi benefic!

   Ștergere
 35. @ All. Am cam incheiat cu intercalarea. Este prima data cand am citit Constitutia cu repetitii. M-a crispat ce au fost in stare sa scoata din ei legat de Art. 13.

  Pur si simplu, aceasta este violata in privinta militarilor de zeci de ani de zile sub ochii nostri. Ironic este faptul ca parintele Constitutiei, Antonie Iorgovan, exact noua ne-a acordat dreptul sa intervenim in caz de viol al Constitutiei, prin Art. 118 (1).

  In care scrie ca ne subordonam exclusiv voinţei poporului nu doar pt. apararea nationala si altele, ci si pentru garantarea .... democraţiei constituţionale. Iorgovam ne-a acordat autoritatea, in rest depinde doar de noi daca ne indeplinim obligatia sau nu!

  RăspundețiȘtergere
 36. R26500,
  Iorgovan a fost ofiter Trs, stiai?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu am stiut! Acum realizez niste lucruri. El a aratat lumina armatei prin Art. 118 (1), iar noi ne-o stingem singuri!

   Ștergere
  2. Am gasit ceva: "... s-a înscris în anul 1964 ca elev la Liceul Militar "Ștefan cel Mare" din Câmpulung Moldovenesc, pe care l-a absolvit în anul 1966. Apoi, pentru încă un an a fost elev la Școala militară superioară de ofițeri "Nicolae Bălcescu" din Sibiu".

   Ștergere
  3. A fost avansat lt(r),.....pt ca se imbolnavise la plamini!
   Atunci scolile erau unite, cu arme diferite, trs, gr, ge chiar, pana au plecat la R. Valcea, iar trs si-a tras gard cu Balcescu!

   Ștergere
 37. @ All. Din informatii directe. Militarii in activitate din M.A.I., respectiv pompierii si jandarmii si cere care au acelasi statut cu militarii din M.Ap.N., lupta pe viata si pe moarte cu sistemul, in justitie. Cu invocarea exceptiei de neconstitutionalitate la CCR. Stiti pentru ce? Sa Nu ma fie platiti ca pagalii la "zile calendaristice". Vor nediscriminare fata de colegii lor politisti din M.A.I. si fata de alti bugetari, adica solicita remuneratie la "zile lucratoare".

  Calculele preliminare stabilesc ca prejudiciul adus militarilor prin smecheria cu "zile calendaristice" in conditiile in care au salarii egale cu politistii - dar care le au calculate la "zile lucratoare", este de 40% in minus pt. militari fata de remuneratiile cuvenite.

  In ceea ce priveste militarii din M.Ap.N. Dupa cate vedem, Otilia Sava, Maciu si cei 2 colonei, in loc sa faca ei ceva sa atace ei la CCR faza cu "zile calendaristice", scot romane cu interdictii si limitari de drepturi constitutionale la adresa militarilor!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si Directia juridica se bate! Dar, in instante cu fostii Of, Mm si Sof care isi cer ajutoarele legale!

   Ștergere
  2. Rxxx. Nu mai pui palma Otiliei ?De ce te iei acum de femeile din armata? Esti misogin? Lasa fata in pace.

   Ștergere
  3. @ Vasile Ion NEValabil 6 iulie 2016, 16:35. In material sunt contestati 4 barbati si o femeie? Unde este misoginismul?

   Pe de alta parte, intre mine si tine este o mare diferenta de eticheta. EU nu mi-am vazut niciodata colegele in ipostazele descrise de tine frecvent. Si pe care le apreciezi ca fiind uzuale in MAI. Da, la civilii din M.A.I. poate vor fi si ce ai afirmat TU. Dar NU ma intereseaza nici asa.

   Oricum, legat de subiect, confirmi ca amestecul artificial creat la pensiile militare, de care beneficiaza si militarii, dar in mod bizar si functionari civili din MAI, este una dintre cele mai erori legislative ale Romaniei. Chiar ma simt lezat sa fiu bagat in aceeasi oala cu unul ca tine care si-a descris colegele in repetate randuri ca pe niste centuriste.

   Ștergere
  4. Stai linistit baiete ca nu te baga nimeni in aceeasi oala cu mine .Suntem total diferiti si ne despart doar cateva mii de carti .

   Ștergere
  5. @ Vasile Ion NEValabi l6 iulie 2016, 23:39. Am observat. Daca adun cratimele pe care fie le mananci constant, fie le pui alandala, precis ne despart cateva mii de carti!

   Ștergere
  6. Ai dreptate domnule ''NEValabi''😁

   Ștergere
  7. R-26500
   Eu stau dincolo de Biblioteca Nationala! Concluzia:
   -ne despart cateva milioane de carti!
   :)

   Ștergere
 38. Vom avea antrenor la nationala coloniei un strain fost drogat ,betivan notoriu si mare amator de prostituate.Perfect pentru Romanistan.

  RăspundețiȘtergere
 39. Un exemplu de sistem C2!
  Un filmulet! Nu sunt sigur daca este Drona sau UAV, echipate cu armament!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scuze...nu am pus link-ul!

   https://www.youtube.com/embed/eBEU-OiEvII

   Ștergere
 40. Iorgovan daca are vreo importanta a fost coleg in liceul militar cu Chelaru
  Cine stie daca exista tari membre NATO in care armata are sindicat?Daca exista asa ceva urgent asociere.Poate o asociere generala in tot NATO.O asemenea realizare ajunge imbatabila.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si cum faci asociere legala daca astia prin Sectiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 (actuala acum), incalca Constitutia si NU permit militarilor in activitate asocierea sindicala?

   NU aceasta este cheia. In statele NATO, unele armate au sindicate, altele nu. Cheia este respectarea propriei noastr Constitutii de catre legislativ, executiv si de catre CCR. Foarte grea cheie!

   In plus ca avem o sarcina si mai ingrata! NU observi ca Sectiunea a 2-a din proiectul din material este opera unor juristi cu uniforma chiar din sistem? Lor NU le-a cerut nimeni sa introduca Sectiunea a 2-a, iar ei au introdus-o totusi. Incalcand chiar Art. 30 (7) din Constitutie si care interzice "incitarea la discriminare".

   Ștergere
  2. In F.A. belgiene, prin 2000, erau vreo sase sindicate.

   Ștergere
 41. Am studiat trei pensii recalculate dupa legea 223 , una de la MAI si doua din Armata(aviatie si tancuri). Un reper precis si fara gres este trinomul punct de pensie, salariul mediu brut si coeficientul/VRS, daca toate sunt ok si pensionarul este in parametri de 100% se va castiga 69,945% in comparatie cu venitu transformabil in pensie din acea perioada.
  mai multe detalii nu dau deoarece "ochiul si timpanul" functioneaza!
  Sper ca o sa fie bine , ca sa nu fie rau!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Păi măi Viorele, e cam de rău...Evaluat grosier nu s-ar cîştiga mai nimic, asta din ce spui tu acolo.

   Ștergere
  2. @ Viorel Kis 6 iulie 2016, 23:18. Din ce spui tu acolo, mie imi rezulta ca astia invart cifrele, dar tot cu pastrarea conceptiei initiale. Care este simpla: oricum recalculam, pensia in plata nu trebuie sa depaseasca in nicio situatie pe cea contributiva stabilita in baza L. 119/2011. EU zic ca te ametesc!

   Ștergere
 42. @ Vasile Ion Valabil 6 iulie 2016, 23:12. In primul rand ca am afirmat 1:3. In alta ordine de idei, armatele NATO sunt de 2 tipuri: cu SGP si fara. Mai exista si al 3-lea gen: si cu SG cu stagiul militar obligatoriu.

  Astfel ca apar diverse combinatii. Dar cu o anumita constanta. Constanta este aceea ca nr. de ofiteri este de maxim 20% din totalul: subofiteri + SGP + SG cu stagiu obligatoriu. Cu alte cuvinte exista si state NATO unde nu exista SGP sau SG, atributiile in cauza fiind indeplinite de subofiteri. Dar nr. de ofiteri este tot de maxim 20%.

  De altfel, TU daca erai baiet istet, ai fi luat structura de baza de lupta a armatei si care este batalionul independent. Si numara. Are 630-700 de oameni, functie de specialitate. Si apuca-te si numara ofiterii, subofiterii, SGP ce vrei TU. Vei gasi maxim 52 de ofiteri, iar restul subofiteri + SGP. Cat rezulta? De la 7.5% la 8.5% ofiteri.

  Acum, daca TU ai o instruire militara primitiva, incearca sa inlocuiesti pe cei 52 de ofiteri de comanda si stat major? Cu cine? Sa te vedem. Abia astept sa ma iau cu mainile de burta de ras! Dar sa vad ce debitezi din tine mai intai?

  PS 1: Precis ma vei intreba de unde apare diferenta per total de la 7.5%-8.5% la un batalion structura de lupta, la cca. 17% per totalul armatei. Aici este o alta problema. Cine ai vrea sa te opereze, de exemplu, un ofiter-medic sau un subofitter-medic? Dar un comandament de deivizie de lupta, cu cine ai vrea sa fie incadrat asa ca buni strategi? Cu SGP sau cu ofiteri. Etc. Tovarase, penibil esti de mult timp. Dar TU dupa ce ai sarit gardul, ai mai ramas si pe afara!

  PS 2: Acum TU habar NU ai oricum, cum este organizarea in M.Ap.N. Explica-ne totusi cum este dezmatul in M.A.I. sa pricepem si noi cum 1/2 sunt ofiteri. Eu ti-am demonstrat ca in M.Ap.N. NU este adevarat. Noi stim ca MAI este plin de 'ntelectuali si savanti! 1/2 ofiteri si 1/2 subofiteri. Dar explica-ne si noua totusi, la concret, cum este organizat MAI pe inteligente!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scurt .La MAI toti sunt inteligenti fara exceptiei .Daca nu erau se duceau a MApN 😁

   Ștergere
  2. Un Cdm. CA NATO, de nivel operativ, are aproximativ 3000 de functii! Poate avea si mai multe, in anumite conditii!
   Oare sunt de SGP, Sof sau Of?
   Latrarea unor idei cu inversarea proportiei ma duce cu gandul la adunarea soldatilor din Octombrie rosu, 1917, din revolutia bolsevica!
   CEKA traieste inca?

   Ștergere
  3. R-26500,
   Cineva, un cunoscator, sa povesteaca cum s-au dat diferentele la Academia Cuza, pt asigurarea licentei in drept, precum si doctoratele, ca acolo era indrumator Gabi Oprea!
   Sau cum a facut Blaga si Igas numiri politice, astfel incat un sef de birou, echivalentul unui col. a fost schimbat din functie cu echivalentul unui mr! Din acelasi birou!!!?

   Ștergere
  4. 3000 de masoni slugoi infigatori de scobitori cu stegulete in harti.(acum cu soricelul) Foarte folositori👄👄👄👄 .

   Ștergere
  5. Nu-mi aduc aminte sa te fi iertat!
   Asa ca esfe mai bine sa nu ai comentarii la postarile mele!
   Ai inteles?

   Ștergere
  6. Da, asa se organizeaza, planifica si conduce operatia!
   La manivele era altfel? Ai invatat undeva, E-V-N-S, ca nu se face asa?
   Scrie la Cdm. Op. Napoli, ca sa aiba de ce rade in wek!
   Mai si ...taci, ca numai aberatii indrugi!

   Ștergere
 43. Daca frizeaza ceva absurdul, in proiectul de statut, in primul rand, este art.127.
  "Ministrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum si asimilatii acestora, civili, aflati in functie in cadrul institutiilor militare beneficiaza de drepturi materiale stabilite in prezenta lege pt cadrele militare in activitate, echivalente ofiterilor cu grad de general, respectiv de amiral"
  Militarii au drepturi materiale datorita activitatilor desfasurate, programului de munca, ingradirea unor libertati si drepturi fundamentale, riscurilor la care se supun pe timpul carierei, juramantului militar, etc.
  Civilii din enuntul art.127 n-au nici o legatura cu militarii dar vor drepturi materiale egale cu ofiterul cu cel mai mare grad, pe timp de pace, din sistemul militar.
  Toti, militari activi, in rezerva sau retragere, ar trebui sa facem tot ce este posibil ca art.127 sa fie scos din statut, mai ales ca acesti "civili" au facut, in ultimii ani mult rau militarilor.

  RăspundețiȘtergere
 44. Olescule,cand faceam trimitere la sindicatul militarilor ma refeream SCMD.Acesta sa se afilieze dupa care usor ,usor cu presiune se ajunge si la activi.
  Ar fi bine de inteles ca daca vreti sa cuceriti pe cale constitutionala puterea trebuie pus de un partid sponsorizat de un similar Soros.Cum pe scena politica romaneasca nu mai e loc la centru atunci ori stanga-stanga ori dreapta-dreapta.Un neica nimeni-DD-a reusit iar voi dece nu?Totul sa vreti si sa terminati cu ciondanenele prostesti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vorbesti de "cale constitutionala". De curiozitate, dumeata ai citit materialul? La fiecare punct in parte iti este demonstrat cum Constitutia este INCALCATA in picioare de ALTII exact in ceea ce priveste tratamentul acordat armatei! ALTII care au emis legi neconstitutionale contra armatei si continua sa o faca. Iar singura "cale constitutionala" de respectare a Constitutiei in privinta armatei, este tot Constitutia prin Art. 118 (1) care obliga armata sa intervina fara sa astepte indicatiile nimanui, pt. "apararea democratiei constitutionale". Intervine, abroga toate magariile de legi interne NECONSTITUTIONALE care obstructioneaza drepturile si libertatile armatei acordate de Constitutie, dar calcate in picioare de imbecilii politici prin legi interne. Iar democratia continua cf. vointei poporului fara sa mai fie alterata si intoxicata.

   Chiar NU realizezi gravitatea celor prezentate in material? Desi Constitutia acorda armatei absolut toate drepturile si libertatile pe care le au ceilalti cetateni mai ptuin cel cu asocierea in partide, de-a lungul vremurilor niste cretini au calcat in picioare respectivele drepturi, permitandu-si sub paravanul lipsei noastre de reactie, sa emita legi organice NEconstitutionale, potrivnice armatei. Materialul de fata este cea mai buna dovada. In privinta armatei sunt calcate in picioare cel putin 20 de articole din Constitutie.

   La nivel pragmatic, armata NU are decat 2 variante: fie respecta Constitutia, fie respecta legile organice cu caracter NEconstitutional. In situatia creata, este imposibil sa pretinzi ca armata respecta Constitutia cat timp asista tacit la adoptarea unor legi neconstitutionale chiar contra armatei. Deci, armata incalca chiar la aceasta ora Constitutia. Si nu va vani nimeni din afara sa oblige armata romana sa isi indeplinesca obligatiile care ii revin cf. Constitutiei!

   Ștergere
 45. Pt Dl Viorel Kis
  Sunt mai multe variabile, decat trinomul dumneavoastra.
  In plus:
  - contributia suplimentara la buget, dupa 1 aprilie 2001
  - grupa de munca alte conditii
  - indeplinirea unei functii superioare, cel putin 6 luni consecutive in ultimii 5 ani de activitate
  - incadrarea sau imputernicirea pe o functie din alt corp profesional
  - prevederi de solda de functie, clasa de salarizare, coeficient de ierarhizare din alt corp profesional
  - perioada in care se aleg cele 6 luni consecutive
  - actualizarea fisei matricole, existente in dosarul de personal
  - profesionalismul si responsabilitatea celor care introduc elementele salariale din cele 6 luni consecutive
  - procentul din "alte elemente salariale =g) care mai fac parte din baza de calcul, in conformitate cu art.28/legea 223/2015 modificat cu OuG 57/2015
  - modul cum pensionarul a ales cele 6 luni consecutive
  - etc.

  RăspundețiȘtergere
 46. @tehnocrat, ma mir ca tu , clujan fiind te lamentezi in ditirambi spumosi asa de dragul contrarii "adversarului".Expliciteaza-te in legatura cu unele variabile adaugate de tine la acel trinom, gen:"
  - contributia suplimentara la buget, dupa 1 aprilie 2001=unde se introduce acest element pentru actualizarea cuantumurilor?

  - grupa de munca alte conditii
  - indeplinirea unei functii superioare, cel putin 6 luni consecutive in ultimii 5 ani de activitate
  - incadrarea sau imputernicirea pe o functie din alt corp profesional
  - prevederi de solda de functie, clasa de salarizare, coeficient de ierarhizare din alt corp profesional
  - perioada in care se aleg cele 6 luni consecutive
  - actualizarea fisei matricole, existente in dosarul de personal
  - profesionalismul si responsabilitatea celor care introduc elementele salariale din cele 6 luni consecutive
  - procentul din "alte elemente salariale =g) care mai fac parte din baza de calcul, in conformitate cu art.28/legea 223/2015 modificat cu OuG 57/2015
  - modul cum pensionarul a ales cele 6 luni consecutive...bla, bla ,bla
  Ce legatura au toate aceste chestii cu ce-am incercat eu sa spun?

  RăspundețiȘtergere
 47. @R26.500, Onorabile, in coperta postarii ceri demisia haitei flamande de hiene si sacali care au facut un varzoi murat cu penziile militare, discriminandu-le in mod criminal, dar ce-ar fi sa se duca si putin mai mult decat mult dreakului dupa tat-so Stalin?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Avocatul poporului e foarte revoltat ca infractorii scriitori de brasoave primesc doar 20 de zile in plus la ’liberare''De OUG 57 nu sufla o vorba sa nu se/supere stapanii

   Ștergere
  2. Ai facut tu solicitare?
   Cand?

   Ștergere
 48. Ati postat (email) pe site-ul dlaj-mapn aceste opinii, din cadrul articolului, despre legea in cauza, in cadrul dezbaterii publice? Daca nu, pot fi preluate si depuse ca atare?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1]. Materialul este legat de precedentul. In precedentul este precizat ca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ pot fi trimise la adresa de e-mail: dlaj@mapn.ro în termen de 10 de zile de la afisare, calculate de la data de 30.06.2016.

   2]. Pe site-ul M.Ap.N. nu se poate opina nimic transparent in acest sens, ci doar in mod particular, prin expeditie individuala sau de grup, la adresa dlaj@mapn.ro.

   3]. Fiecare persoana care considera intemeiat acest material cuplat obligatoriu cu preceentul, este libera sa preia ce considera de cuviinta sau tot si sa isi expedieze opinia/sugestia propunerea la adresa dlaj@mapn.ro

   4]. In atentie! Sugestiile/opiniile/propuneriile anonime NU se iau in considerare, cf. legii.

   5]. Adresa de expeditie: dlaj@mapn.ro

   Ștergere
 49. Incalcarea Constitutiei. ARTICOLUL 115
  (1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care🔚🔚 NU fac obiectul legilor organice.
  (2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.
  (3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
  (4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.
  (5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1) .
  (6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale,🔚🔚🔚🔚 NU pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

  RăspundețiȘtergere
 50. R 26500
  -Crucea Caraiman a fost data in administrarea MApN, pt reparatii; Bg.2 VM si-a gasit de lucru pe bani putini!
  -ai si am cunoscut tupeisti si nesimtiti, dar te intreb cat poate fi de gros obrazul unui nesimtit? Oare poate fi si de 1 metru?.....nu fac referire la nicio persoana, ci asa, "in general"!

  RăspundețiȘtergere
 51. Ehei... De cand nu se mai valorifica pielea de magar la metru... Fineturile astea se dau la tona. Dar nu e prost cine cere, ci cel ce accepta.

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!