duminică, 13 decembrie 2015

Cin' să fie cei mai fraieri cetateni dintre beneficiarii pensiilor de serviciu in afară de militari și polițiști? Repere cu veterani de război umiliți de contăbilițele cu pensii de serviciu pt. 4 ani vechime și cu piloți militari având pensii de "fazani" față de stewardesele civile. Plus alte tenebre din sistemul care face mișto cu ceasul de la gară de militari și polițiști!

PRELUDIU SCANDALOS


Merțanul militar "Sicriul"
"Militarii români care luptă în Teatrele de Operații din Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest nu vor beneficia de niciun ban în plus la pensie.

Decizia a fost luată de Guvernul României, prin Ordonanță de Urgență, la propunerea Ministerului Apărării Naționale (MApN). Oficialii MApN au anunțat, ieri, că toate pensile militarilor vor crește cu cinci procente, începând din 1 ianuarie 2016, prin modificarea Legii 223/2015, privind pensiile militare de stat.

Creșterile nu includ, însă, diurnele militarilor trimiși în misiunile NATO, peste hotare, așa cum au propus, în vara acestui an, reprezentanții Ligii Militarilor Profesioniști (LMP). Președintele Asociației Militarilor Veterani „Sfântul Dimitrie”, Marius Apostol ne-a declarat că, astfel, miliitarii care au luptat în Teatrele de Operații vor primi, conform algoritmului calculat de MApN, o pensie raportată doar la soldă. În cazul subofițerilor și ai maiștrilor militari, cea mai numeroasă categorie din Armată, aceasta este de 1.250 de lei, iar pensia după 25 de ani de Armată, nu poate depăși 800- 900 de lei, „mai puțin decât o femeie de serviciu”, susține Apostol".1. PENSII DE SERVICIU

MAGISTRAȚI:
 
Obligatii de serviciu dupa pensionare: nu au. Obligativitatea serviciului militar in caz de razboi/mobilizare: nu au. Obligatii militare dupa pensionare: nu au.

Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004:


"Art. 81. - (1) Magistraţii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

(2) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din venit, fără a se putea depăşi venitul brut avut la data pensionării.

(3) De pensia de serviciu beneficiază şi magistraţii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală".


Surpriza? Nu trebuie nimeni sa fie judecator sau procuror  pt. a obtine pensie de serviciu ca magistrat. Ci doar sa fie orientat! "Art. 85. - Constituie vechime în magistratură perioada în care magistratul sau persoana asimilată acestuia a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică din fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie sau personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, precum şi perioada în care o persoană a fost avocat, notar, asistent judiciar, consilier juridic sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, potrivit prezentei legi".


GREFIERI, DACTILOGRAFI LA CRIMINALISTICĂ, SECRETĂRIȚE LA NOTARIATE ȘI VECHII EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI

Obligatii de serviciu dupa pensionare: nu au. Obligatii militare dupa pensionare: nu au.

Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

"Art. I. După articolul 684 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 685, cu următorul cuprins:

Art. 68 (5).
(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 3/1, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală.

(3) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în specialitate prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăşi.
Art. II. (1) De prevederile prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii. 
(3) De prevederile prezentei legi, în situaţia îndeplinirii condiţiilor impuse de aceasta, beneficiază şi executorii judecătoreşti, pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o vechime în funcţie de cel puţin 20 de ani".


Avocatul Poporului


Obligatii de serviciu dupa pensionare: nu are. Obligativitatea serviciului militar in caz de razboi/mobilizare: nu are. Obligatii militare dupa pensionare: nu are.
Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şifuncţionarea instituţiei Avocatul Poporului,  republicata: 

"(4) Avocatul Poporului, îndeplinind condiţiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituţională, la data pensionării sau recalculării pensiei anterior stabilite, beneficiază de pensie calculată similar cu cea a judecătorilor Curţii Constituţionale

(5) Perioada de îndeplinire a funcţiei de Avocat al Poporului constituie vechime în magistratură şi vechime în specialitate juridică". 


CONSILIERII SI AUDITORII CURTII DE CONTURI

Obligatii de serviciu dupa pensionare: nu au. Obligatii militare dupa pensionare: nu au.

"Art. 49 (4) Persoanele care au îndeplinit funcţia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet [Nota: un mandat complet are durata de 9 ani, a se vedea Art. 46 (1) beneficiază, la data pensionării, de pensie de serviciu, în cuantumul prevăzut de lege pentru magistraţi". 
 
"Art. 51. (2) Persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern, pe o durată de cel puţin 14 ani în cadrul Curţii de Conturi, beneficiază la data pensionării de pensii de serviciu, în condiţiile prevăzute de lege pentru funcţionarul public parlamentar". 


Proiectul actual de lege aflat in Parlament! Citiți aici și vă minunați!
(2) Persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 14 ani în cadrul Curţii de Conturi, beneficiază la împlinirea vârstei de 60 ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare realizate, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare (...). 

(3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (2) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern, la împlinirea vârstei de 60 de ani, cu o vechime în muncă de 30 de ani, din care la Curtea de Conturi de minimum 4 ani, în care caz, cuantumul pensiei prevăzut la alin. (2) va fi micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea de 14 ani. 

(4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 14 ani în funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi, prevăzută la alin. (2), la cuantumul pensiei se adaugă 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (2), fără a se putea depăşi venitul brut lunar avut la data pensionarii. 
 
(6) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu, se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sectorul public, potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii".Membrii Corpului consular si diplomatic al Romaniei

Obligatii de serviciu dupa pensionare: nu au. Obligatii militare dupa pensionare: nu au

Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României:

"Art. 1.

(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime de cel puţin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice se pot pensiona la cerere şi pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidenţiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internaţionale, pensia de serviciu se stabileşte în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcţiei de ambasador similar în plată în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării.

(3) De pensia prevăzută la alin. (1) sau (2) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi membrii Corpului diplomatic şi consular al României, precum şi personalul încadrat pe funcţii de execuţie specifice, cu o vechime de 12-15 ani. În acest caz, cuantumul pensiei va fi micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală în Ministerul Afacerilor Externe.

(4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în Ministerul Afacerilor Externe prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăşi".

PERSONALUL AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT DIN AVIATIA CIVILA

Obligatii de serviciu dupa pensionare: nu are. Obligatii militare dupa pensionare: nu are. De retinut si flitul dat de o simpla stewardesa intregului personalului aeronautic militar. 

Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania:
 
"Art. 42^1 
(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiaza de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii de pensionare: 

a) piloti, insotitori de bord/membri ai echipajului de cabina cu licenta/atestat de membru al echipajului de cabina, parasutisti si personalul de inspectie in zbor, care au varsta de minimum 50 de ani si au realizat o vechime de cel putin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;

b) navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord naviganti, operatori radionaviganti, ingineri de receptie si control aeronave si ingineri de receptie si control mijloace PNA-TC, care au varsta de minimum 52 de ani si au realizat o vechime de cel putin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist.
 


Art. 42^2
(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care indeplineste conditiile prevazute la art. 42^1 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu in cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate in ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare.
(2) Venitul total brut realizat intr-o luna, care sta la baza calculului pensiei de serviciu de catre casele teritoriale de pensii, reprezinta suma veniturilor prevazute la art. 42 lit. a), b), c) si e) si va fi mentionat in documentul emis de catre angajator, pe raspunderea acestuia.
(3) Pentru fiecare an complet care depaseste vechimea minima in activitate prevazuta la art. 42^1 alin. (1) se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din media veniturilor totale brute prevazute la alin. (1), fara a depasi 100% din baza de calcul prevazuta la alin. (1)".

Art. 42^7
 
De prevederile art. 42^1 - 42^6 beneficiaza, dupa caz, si urmatoarele categorii de persoane:  
b) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist si care, la data pensionarii, detin aceasta calitate; cuantumul pensiei de serviciu calculat conform art. 42^2 alin. (1) si (2) se diminueaza cu cate 2% pentru fiecare an care lipseste din vechimea minima in activitate prevazuta la art. 42^1 alin. (1) si va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare;
 
c) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist si care, la data pensionarii, nu mai detin aceasta calitate; cuantumul pensiei de serviciu prevazut la art. 42^2 alin. (1) se diminueaza cu cate 2% pentru fiecare an care lipseste din vechimea minima in activitate prevazuta la art. 42^1 alin. (1) si va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare (...)".


PAPAGALII DE MILITARI SI POLITISTI

Obligatii de serviciu dupa pensionare: singurii pensionari care au. Obligatii militare dupa pensionare: singurii cetățeni care au.

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat siluită cu modificarile impuse de Guvernul Ciolos prin O.U.G. nr. 57/2015: 


„Art. 29. — (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:

a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
 

b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime.

„Art. 30. — Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”

2. INDEMNIZATII EXTRA PENSII

Aici este un alt capitol in care vom descoperi cum pensia unui militar siluită prin O.U.G. nr. 57/2015, desi este denumita pensie de serviciu, devine ignisfiantă față indemnizatiile acordate unor categorii de cetateni si care nu sunt denumite pensii de serviciu!

Parlamentari 

Obligatii de serviciu dupa pensionare: nu au. Obligativitatea serviciului militar in caz de razboi/mobilizare: nu au. Obligatii militare dupa pensionare: nu au. 

Lege adoptata de Parlament in iunie 2015, retrimisa de Presedintie pt. reexaminare. Si care va fi reexpediata presedintelui pt. promulgare in maxim 2 zile, fara modificari esentiale.  Toate detaliile - aici!

 "Art. 48/1 . - (1) Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, eşalonate după caz, în anexele nr. 5 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale vârstei standard reduse în conformitate cu prevederile aceleaşi legi sau ale altor legi speciale, au dreptul la indemnizaţie pentru limită de vârstă.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1), se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată".

Traducerea? 1 500 lei in plus pt. fiecare 4 ani de mandat, ca bonus la pensia obtinuta de catre fiecare parlamentar. Indemnizatia se adauga la pensia obtinuta de fiecare parlamentar (de la caz la caz , in sistemul public sau in sistemul pensiilor de serviciu - fiecaruia cf. dreptului deschis).  Rezultatul? 12 ani ca parlamentar sunt suficienti pt. a beneficia de o indemnizatie egala cu pensia de serviciu a unui veteran ofiter superior, care activeaza in armata de la 14 ani la 60 de ani.

242 de comentarii:

 1. Exemplu de calcul pentru un politist in activitate:
  9 luni stagiul militar
  5 ani facultate civila, la zi
  1 an si 3 luni activitate in viata civila - conditii normale de munca
  25 de ani activitate ca politist - din care 24 de ani conditii speciale si 1 an conditii normale (participarea la cursuri)
  Ordinul Militar cls. I pt. 25 de ani = 20%
  Media pe 6 luni din Total brut realizat (vezi randul din flutrasul de salariu) = 3000 lei
  Calculul pensiei:
  Baza de plecare = 65% deoarece are 25 de ani ca politist, la care se mai aduna: + 7% (pt. armata + facultate + activitate viata civila) + 12% (activitatea desfasurata in conditii speciale) = 84%
  La 31.12.2011 a avut o contributie la pensia suplimentara de 6% (cu data de 01.01.2012 contributia la pensia suplimentara a disparut prin lege, deci doar cine a avut la data de 31.12.2011 o vechime de 25 de ani de activitate ca politist primeste 9% pensie suplimentara)
  Sa continuam: 84% x 1,06 = 89,04 = 89% (peste tot se aproximeaza in sus peste 0,5 sau in jos sub 0,5)
  Fiindca 89% este mai mare decat plafonul impus de lege care este de 85% se ia in calcul valoarea de 85%.
  Deci: 85% x 1,2 (echivalentul ordinului militar) = 102%
  Prin urmare PENSIA BRUTA va fi: 102% x 3000 lei = 3060 lei
  Calculul pensiei nete (cat ia omul in mana):
  Contributia la sanatate: (3060 lei - 740 lei) x 5,5% = 127,60 lei = 128 lei
  Impozitul pe pensie: (3060 lei - 1000 lei - 128 lei) x 16% = 309,12 lei = 309 lei
  Valoarea totala a impozitelor datorate statului: 128 lei + 309 lei = 437 lei
  Valoarea PENSIEI NETE: 3060 lei - 437 lei = 2623 lei
  PENSIE BRUTA = 3060 lei
  PENSIE NETA = 2623 lei

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mulţumim pentru exemplu! Deci am luat-o toţi în mînă...AviaMucus, vino băiete şi dă-ne şi tu un exemplu, că văd că te dai mare cocoş şi atot-ştiutor pe problema pensiilor noastre! Hai, curaj cocoşelule, să te vedem!

   Ștergere
  2. Man! Aici este "R-26500 Elita", nu este un site de contabilitate! Citeste mai bine materialul sa vezi cum o stewardesa civila cu 80% baza de initiere a calcului si cu plafon de 100%, se cracaneaza pe ea de ras cum un pilot militar este facut KO de Ordonanta Ciolos! Ultimul avand 65% baza de initiere si plafonare la 85%. Si nici NU are pensia militara calculata la VENITURI, ci la solde/salarii.

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Asra e pensia unui comisar (adica colonel la noi).Probabil ca un agent de politie va avea sub 1500 lei in mana.Vai de capul lor( de 4 ori mai mica decat pensia unui grefier ). .Dar Coarna e multumit vad ..

   Ștergere
  5. @ alfa 13 decembrie 2015, 22:05. Scuze! Inteleg ca ai vrut sa prezinti dezastrul care iese. Si care este real! Insa, pt. decidenti si care NU urmaresc rezultatul catastrofal al calculelor, ci principiul, le sare in ochi chestia 102% x 3000 lei. Durandu-i in cot de catastrofa finala!

   Nu! Trebuie sa tinem cu dintii sa NU fim noi cei mai prosti! Pentru ca exact asa suntem la acest moment. Pensii de serviciu pt. militari si politisti doar ca TITLU! Ia uite la contabilitele din material! Doar de 4 ani au nevoie la Curtea de Conturi pt. a beneficia de pensii de serviciu. Sau la stewardese! Doar 10 ani.

   Ștergere
  6. te rog sa ma luminezi si pe mine alfa, unde este prevazut acel 12%(activitate desfasurata in conditii speciale )nu cunosc actul normativ.Si inca ceva daca a avut doar 24 de ani in grupa speciala si un an in grupa normala tot ca si cadru militar , a primit ordinul militar pentru 25 ani ,20% ? Multumesc

   Ștergere
  7. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  8. Art. 24. din Legea 233/2015, modificată
   La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare, astfel:

   a) 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;

   b) 1 an şi 6 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;

   c) 2 ani, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în alte condiţii.
   Conform celor prevăzute la lit.b) pentru 24 ani lucrați în condiții speciale = 12 ani = 12%
   Conf. legii 80, pentru 15,20, 25 ani în serviciu ca militar, ai 10,15 respectiv 20% la cuantumul de 65%

   Ștergere
  9. multumesc Mihaela,sa inteleg daca din cei 24 de ani 10 ani sunt in alte conditii iese mai mult % s au este pragul de 13, si cu Legea 80, stiam ,dar ma tot aburesc baietii la munca ca se scad cursurile si se da numai la grupa speciala 20 % dar de fapt este pentru perioada care ai fost militar nu are treaba cu grupa .Multumesc mult

   Ștergere
  10. Nu ai pus ciubucurile si ghisefturile ....!!!

   Ștergere
  11. nu m ai nimerit Cezar cred ca sunt amarastean ca tine ,ma interesam si eu sa vad pentru ce am muncit 25 de ani ,plec cu 1500 la pensie s au nu

   Ștergere
  12. @ Volodea - Vladimir
   mai ,muciînbuci ,voi atît sunteti de isteti ca nici macar nu stiti ce sa cereti.
   numai daca o sa cereti poate 300% o sa aveti pensii ca pilotii civili(100% din salariul brut).
   În loc sa cereti salarii corespunzatoare prin noua lege a salarizarii voi cereti 100% ,o prostie.
   Daca in noua lege a salarizarii patriarhul are salar mai mare ca seful armatei nu ma mir de ce ati ajuns aici.
   Pe l 284 a lui Boc un Lt col 9functie in multe locuri de cdt de unitate dupa darea functiilor in jos are coeficient maxim 4,4 iar un secretar de primarie 5,5. Ca sa vedeti cît sunteti de isteti. Ce cereti si ce ar trebui sa cereti ca sa fiti la nivel cu lumea buna.
   Si acum ,
   declaratie avere(site MI -unitati aviatie -decl. avere) salariu brut pilot smurd = 14000-17000 lunar.
   calculeaza tu desteptule si afiseaza rezultatul.
   Haai ca te ajut. La vechime 25 ani. 14000x(65%+20%)+ 20% OMM =14280
   La vechime 20 ani. 14000x(65%+15%)+ 15% OMM =12880
   pensie pe L 164 = 3480 lei
   Acum te vei destepta si vei cere salariu decent si nu 100% care-i o prostie.
   La nimeni nu trece pensia de 100% din salariu brut.
   La nimeni nu intra in pensie veniturile specificate in L 263 art 37.
   Desteptati-va mă.

   Ștergere
  13. ..PS..era pentru ..ALFA....!!

   Ștergere
 2. Răspunsuri
  1. Scrie ca "VA CONTINUA". Nu am deslusit inca datele. Se pare ca aici e altceva. Indemnizatii, nu pensii de serviciu. Adica tot un fel de pensii de serviciu, dar ambalate altfel! Ca la diplomati, ca in cazul proiectului cu primarii. Va urma si continuarea! Tocmai am observat ca l-am sarit pe tov. Ciorbea la pensii de serviciu (Av. Poporului).

   Ștergere
 3. Man!Tot timpul ai căutat să semeni zânzanie. Nu vezi că și așa suntem dezbinați. Dacă ei au să fie sănătoși. Noi, concret trebuie să acționăm doar pentru DREPTUL nostru. Bine că există precedent legislativ, că doar așa putem rigica vocea, repet pentru DREPTUL nostru. Caută ca prin acțiunile tale să coagulezi, nu să dezbini, așa cum ai făcut până acum(Polițiștii sânt civili, sânt plătiți altfel, cei de la penitenciare sânt civili și sânt plătiți altfel, cei din ........, doar noi eram frumoși și prost plătiți) .
  Este cazul să ne unim și să cerem DREPTURILE noastre, căci altfel dăm dovadă că suntem așa cum ne cred guvernanții și nu cum ne credem noi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. http://www.petitieonline.com/petitie_impotriva_modificarii_l223_prin_oug

   Ștergere
  2. TU ai bagat numai niste contre oe aici! Cine a zis sa NU ne unim? Citeste materialul! Sa ne unim in jurul auditorilor sau stewardeselor! Ce o mai invartim atat? 80% baza de initiere ca in cazul tuturor celorlalte pensii de serviciu, plafon maxim la 100% si sa terminam! La VENITURI, ca asa au si ceilalti beneficiari ai pensiilor de serviciu. Daca unii dintre noi au si decoratii gen Ordinul Militar este meritul lor ca mai beneficiaza si de 10-20% urmare a unei alte legi, iar da ca NU au, sa fie sanatosi.

   In rest, te bagi ca musca! Sau la ce zazanie te referi? Ca NU avem dreptul sa ne comparam cu altii care ne fac lucrarea? Ba tocmai ca da! Ca exact de aia ne iau mereu de prosti! Si tocmai Ei ne fac lucrarea! Nu observi ca cei nominalizati sunt exact toti smecherii smecherii sistemului? Iar noi murim de bun simt cu 65%!

   Ștergere
  3. Man! Te apropii de adevăr, dar uiți că decidenții actului normativ s-au consultat cu niște cârpe, care se cred militari. Aici este problema. Aici putem să lovim și să facem demersuri pentru demiterea lor din fruntea instituțiilor noastrte. Dacă militarii în activitate, care au funcții, au onoare așa cun se cere unui bun patriot, să se unească cu noi și să ia atitudine, dacă nu să-și dea demisia, că atunci le este indiferentă pensia militară, care repet este DREPTUL unei perioade de vicisitudini, cum alții nu au.

   Ștergere
  4. @ Mihaela Mihaila 13 decembrie 2015, 23:20. Cum zici? Ca "Dacă militarii în activitate, care au funcții, au onoare așa cun se cere unui bun patriot"? Da! In 2011 cand s-au desfiintat pensiile militare, cei cu functii si-au facut harakiri in grup. De atata onoare! Man! Ocupantul oricarei functii inalte (cea de Cdt. Bg. sau de divizie este una oarecare, nu inalta), este desemnat politic de peste 20 ani. Unde vezi TU onoare in acest caz?

   Nu! Onoarea este ceva mai jos! Cand esti desemnat politic, NU mai ai nicio onoare!

   Ștergere
  5. @ Man 13 decembrie 2015, 23:06. Semnat! Nu pricep de ce unii dintre noi isi ascund numele. [PS: A mai fost o petitie semnata inclusiv de activi. S-a ales praful de ea (http://www.petitieonline.net/petitie/stop_discriminarii_militarilor_romani_stop_persecutiei_politice_si_incalcarii_drepturilor_fundamentale_ale_omului_in_romania_-p49500146.html). Au raspuns toti ca analizeaza si vor lua masuri etc. Rezultatul fiind NUL.

   Este adevarat ca Av. Poporului a facut ceva la modul relativ. A intocmit un raport catre Parlament prin care scria negru pe alb ca RECOMANDA reintroducerea pensiilor de serviciu! Na! Ca acum sunt reintroduse. La misto! Asa ca si TU ai facut o petitie! Sesizand mistoul!

   Succes sa avem!

   Ștergere
  6. Tocmai asta încerc să subliniez, că nu au avut onoare, de aceea suntem în situația noastră, când s-a apelat la ei au zis că ne ajută și iată cum au făcut-o. Acum trebuie să facem tot ce depinde de noi să demisioneze din acele funcții. Și când zic tot, înseamnă să nu ne mai dezbinăm, ci să căutăm modalități de contracarare a acțiunilor ilegale ale guvernanților față de DREPTURILE noastre. Noi nu cerem pomană, nu cerem milă, nu cerem ajutoare sociale, etc, ci în conformitate cu normele U.E., cerem DREPTATE.

   Ștergere
  7. Multumesc. Probabil cei ascunsi sunt activi. OK,am inteles faza cu Av. Pop. dar daca depunem direct la CCR?
   PS: eu vreau sa deschid proces pe mai multe considerente.

   Ștergere
  8. Tocmai asta încerc să subliniez, că nu au avut onoare, de aceea suntem în situația noastră, când s-a apelat la ei au zis că ne ajută și iată cum au făcut-o. Acum trebuie să facem tot ce depinde de noi să demisioneze din acele funcții. Și când zic tot, înseamnă să nu ne mai dezbinăm, ci să căutăm modalități de contracarare a acțiunilor ilegale ale guvernanților față de DREPTURILE noastre. Noi nu cerem pomană, nu cerem milă, nu cerem ajutoare sociale, etc, ci în conformitate cu normele U.E., cerem DREPTATE.

   Ștergere
  9. @ Man 13 decembrie 2015, 23:49. Iti spun direct! NU conteaza numarul de semnaturi, poate fi doar a ta! Tabele atasate cu semnaturi sunt doar asa pt. imagine, dar NU conteaza atat de mult.

   Av. Poporului (el are pensie de serviciu, si-a acordat-o singur, dupa ce noi ne-am agitat pt. noi, tot EL s-a scos) VA INAINTA LA C.C.R. doar o petitie sustinuta meticulos d.p.d.v. juridic. Iar petitia TA, din punctul meu de vedere, are probleme. In petitie trebuie inscris foarte clar sa SOLICITI FERM sesizarea C.C.R. pt. urmatoarele ... (si aici, trebuie sa te consulti cu juristi). EU iti spun adevarul! In caz contrar Ciorbea, va proceda maxim la un raport cu titlu de RECOMANDARE inaintat Parlamemntului, si NU o sesizare directa catre C.C.R. RECOMANDAREA neavand decat un caracter ...

   Cred ca ai inteles, in final! "Solicit sesizarea C.C.R. urmare a urmatoarelor motive ... si care contravin Art. ... si ... din Constitutia Romaniei". Doar in situatia asta Ciorbea, pt. a se acoperi cu hartii - NU din alte motive, va inainta petitia la CCR.

   Ștergere
  10. @ Man 14 decembrie 2015, 00:21! OK! Deci TU ca simplu cetatean, NU ai dreptul sa sesizezi direct C.C.R. O poti face in 2 moduri: in urma unui proces in Justitie si NUMAI DACA instanta de judecata considera ca poate fi sesizata C.C.R. A 2-a modalitate: doar prin Av. Poporului. Daca si EL considera ca trebuie sesizata C.C.R.

   Apreciez eforturile! Sunt sigur ca ai inteles si TU in ce razboi contra Mafiei INSTITUTIONALIZATE ai intrat! Sa dea Domnu' sa avem succes!

   Ștergere
 4. Grefierii,(cu studi ''inalte'' liceul) dacă au avut lideri de sindicat care au știut să negocieze, au obținut 80% din baza de calcul, care este media salariilor ultimele 12 luni și nici nu au limită la pensie,plus o indemnizatie lunara de 4200 de lei cum au si diplomatii..

  Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice În vigoare de la 25.07.2015

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu multumiri! Tot 80%, logic nu? Si nici ei NU au atributii de serviciu dupa pensionare, este?

   Ștergere
  2. Pent4ru acest deziderat trebuie activați toți cei care cunosc (Politicieni in sprijinul militarilor) și făcute demersuri pentru amendamente la OUG, în sensul celor ce dorim în fapt. Până acum s-au făcut haotic, și ăștia care se cred acum șmecheri că sunt la putere, ne-au tras-o. Este timpul să vorbim mai puțin și să facem mai mult.

   Ștergere
  3. Pent4ru acest deziderat trebuie activați toți cei care cunosc (Politicieni in sprijinul militarilor) și făcute demersuri pentru amendamente la OUG, în sensul celor ce dorim în fapt. Până acum s-au făcut haotic, și ăștia care se cred acum șmecheri că sunt la putere, ne-au tras-o. Este timpul să vorbim mai puțin și să facem mai mult.

   Ștergere
 5. Aia cu minim 4 ani de la auditori e tare,nene!Eu mai bagam un articol in lege, si pentru aia care ar fi vrut sa se faca auditori ca daca le scade 14 procente din baza de calcul tot raman cu un procent mai mare ca al unui militar/ politist cu 25 de ani vechime.

  RăspundețiȘtergere
 6. @ All. Sunt foarte nervoase "serviciile de partid si de stat", intrucat ai dracu' militari si politisti, vor si ei sa gandeasca! Vor si ei egalitate in drepturi! Si NU vor sa se mai sacrifice pt. contabilitele cu pensii de serviciu pt. 4 ani si pt. stewardesele cu 10 ani! Dati-le ACUM PESTE CEAFA! Cat este calda! 80% baza de initiere din VENITURI, fara porcaria cu limitare la 85%.

  RăspundețiȘtergere
 7. Mister R-26500. eu maine o sa fiu la servici. Pregateste te rog cateva randuri pentru ce imi trebue(asa cum stii Tu,ca ai experienta) si apoi le asez eu in pagina. Ce zici?ca tot esti toata ziua pe blog. As aprecia foarte mult o mana de ajutor.
  Ma pun la somn ca maine sunt "La Datorie". (nu toti sunt la pensie)
  Noapte buna

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. NU sunt toata ziua pe blog! NU ca NU as vrea, dar chiar am si EU alte ocupatii aducatoare de venituri pe langa pensie mea fosta militara, injumatatita, actualmente "inghetata" din 2013. Desi NU sunt nici evreu, nici rrom! Ci militar roman in rezerva. Dar voi incerca! Ai nevoie in mod cert de un jurist istet pe care sa il platesti daca NU iti este prieten apropiat, pt. a lovi acolo unde crezi TU ca exista un punct vulnerabil!

   Ștergere
  2. OK. Multumesc. deja am adus modificari.
   Semper

   Ștergere
  3. @ Man 14 decembrie 2015, 00:47. Oricum, iti mai spun o faza si din experienta de viata, si militara. Care la mine s-a adeverit! Intr-un conflict - de orice gen, castiga aproape mereu cel care loveste primul. Sau - daca ajungi in defensiva, castigi numai daca iti suprinzi adversarul cu ceva complet inedit! Iar TU nu lovesti nici primul, si nici NU surprinzi adversarul cu ceva inedit.

   La astia, INDEDIT este doar cu PARUL! Numai atunci vom castiga!

   Ștergere
 8. Sa ne pregatim de lupta ,sa fim pe "faza" pentru a raspunde la chemare,cat de curand. Doar impreuna vom invinge acest sistem ticalosit,care NE CALCA IN PICIOARE onoarea,tamplele carunte si bravura de care am dat dovada o viata intreaga in slujba patriei. Acesti nemernici nu trebuie sa beneficieze de nepasarea noastra pentru a-si desavarsi gandurile meschine.

  RăspundețiȘtergere
 9. Batjocura, continua ...

  http://www.business24.ro/crin-antonescu/stiri-crin-antonescu/antonescu-despre-recalcularea-pensiilor-militare-o-batjocura-cum-nu-s-a-mai-pomenit-1486509

  RăspundețiȘtergere
 10. @ Volodea - Vladimir
  mai ,muciînbuci ,voi atît sunteti de isteti ca nici macar nu stiti ce sa cereti.
  numai daca o sa cereti poate 300% o sa aveti pensii ca pilotii civili(100% din salariul brut).
  În loc sa cereti salarii corespunzatoare prin noua lege a salarizarii voi cereti 100% ,o prostie.
  Daca in noua lege a salarizarii patriarhul are salar mai mare ca seful armatei nu ma mir de ce ati ajuns aici.
  Pe l 284 a lui Boc un Lt col 9functie in multe locuri de cdt de unitate dupa darea functiilor in jos are coeficient maxim 4,4 iar un secretar de primarie 5,5. Ca sa vedeti cît sunteti de isteti. Ce cereti si ce ar trebui sa cereti ca sa fiti la nivel cu lumea buna.
  Si acum ,
  declaratie avere(site MI -unitati aviatie -decl. avere) salariu brut pilot smurd = 14000-17000 lunar.
  calculeaza tu desteptule si afiseaza rezultatul.
  Haai ca te ajut. La vechime 25 ani. 14000x(65%+20%)+ 20% OMM =14280
  La vechime 20 ani. 14000x(65%+15%)+ 15% OMM =12880
  pensie pe L 164 = 3480 lei
  Acum te vei destepta si vei cere salariu decent si nu 100% care-i o prostie.
  La nimeni nu trece pensia de 100% din salariu brut.
  La nimeni nu intra in pensie veniturile specificate in L 263 art 37.
  Desteptati-va mă sau mo.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. TU fara sa vrei ai desconspirat si un fenomen al prostituarii armatei! Exemple? Ce cauta pilot militar detasat la o institutie civila? Sumele vehiculate de tine NU sunt solde. De ce trebuie sa fie pilotul militar de pe F-16 NEDETASAT la institutii civile, mai papagal decat colegul lui DETASAT la SMURD? Daca vrea la SMURD sau la ROMAVIA, isi da demisia din armata, se incadreaza ca civil si gata! Adica in cazul pilotului din exemplu, armata ii da solda de pomana, cel in cauza desfasurand activitati civile?

   Tu ai dat in vileag fara sa vrei pe "smecherasii" care au abandonat armata! Pilotii militari autentici la o vechime de cca. 25 ani numai in armata, au la acest moment in masa pensii cuprinse intre 3200 si 4500 lei. Cei din exemplul tau sunt cei care au fugit din armata detasandu-se la institutii civile, dar si-au luat pe timpul detasarii si soldele si gradele cu ei!

   Ștergere
  2. Mai ,desteptule
   smurd face parte de ISU care apartine de MI , iar unitatea MI deserveste pe lînga alte misiuni si ISU-Smurd-pilot militar.
   Misiune patrulare mig 21 granita sîrbă si spatiul aerian tari baltice- soldă bruta lunara lanara 18-24000.
   Romavia este o regie autonoma in MApN -SMAva si acum nu mai exista decît in acte.Au fost inchiriati si pentru sefi de state africane,dar s-a terminat.
   Cereti ma salar onorabil in legea salarizarii si nu rahat 100%.
   Daca secretarul de primarie are in legea salarizarii 284 prevazut 5.5 coeficient iar lt col cdt de unitate (functie dupa restructurare) are 4.4,iar seful SMG are coeficient mai mic ca patriahul ce vreti.
   Chiar sunteti beti si nu puteti deschide ochii.
   Bai jmecherilor ,nu mai puneti apa-n horinca mă. Treziti-va si cereti salarii la nivel cu lumea buna si cu responsabilitatile militarului in grila de salarizare si nu 100% din nimic.
   Cu 100% din 2000 = flicht-plicht.

   Ștergere
 11. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 12. Cei mai loviti de legea 223 modificata prin oug 57/2015 sunt cei cu grade mici, subofiterii ,agentii ,maistrii, sgv ,etc.. La astia pensiile vor fi chiar de mizerie intre 800 si 1500 lei.Daca nu se trezesc nici bani de un amarat de paracetamol nu o sa aiba.Se vrea cu orice pret de catre guvernul masonilor (Ciolanis al lui Soros ) iesirea militarilor din sistem pe cale naturala?

  RăspundețiȘtergere
 13. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 14. Pai da dom'ne ca "ie prosti si ei nu vede"padurea din cauza copacilor.Secretul unei pensii bune/decente sta in valoarea salarizarii la activi.....restul inseamna doar copilarii de mosuleti senili
  Capisci?
  Don Corleone
  PS.Eu sunt mai multumit cu 80% din sal.activului de 100 de lei,decat cu 100% din sal.activului de 60 lei....asaaa ca exemplu(exemplul e valabil si pentru activi)
  Vorba unui bun prieten al meu:cand esti prost si viata-i grea!
  De asta n-am mai scris....cam de scarba

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai prostul blogului,chiar vrei sa dezvalui niste chestii despre tine,nu tocmai ortodoxe? Potoleste-te draq ca mi-e sila sa mai polemizez cu tine. Nu te cunosc ,nu ma cunosti si gata!

   Ștergere
  2. Prost ii copilul lui Tac-tu ..!
   Dezvaluie boule ..dar ai grija ca sursa sa fie verificat caci altfe ...la tribunal ne vedem ....

   Ștergere
 15. Foarte bun materialul! acum,poate ca vor intelege foarte multi dintre cei care vorbesc de "pensii speciale pentru militari",cine sunt de fapt cei care au cu adevarat PENSII SPECIALE.Iata asadar cum idivizi pentru care mita si spaga,incalcarea si batjocorirea legilor,sub protectia unei inamovibilitati,a unor statute speciale,mai primesc si PENSII SPECIALE.Se recompenseaza bine tradarea si vanzarea de tara,distrugerea tarii,incalcarea grava a Constitutiei si a legilor,etc.Cand constitutionalitate inseamna nerespectarea legilor si a Constitutiei ,tradarea si vanzarea de tara,poate ca a venit vremea sa ne punem niste intrebaride genul:de ce au murit asasinati oameni nevinovati in decembrie 1989 si nici pana acum nu sunt trasi la raspundere adevaratii criminali si asasini; de ce nu s-a facut acea absolut necesara LUSTRATIE din 1990 si pana acum,de ce si cine sunt cei responsabili de impiedicarea punerii in aplicare a Proclamatiei de la Timisoara din decembrie 1989,......Aceste lucruri trebuie cu obstinatie scoase in evidenta si aduse in centrul atentiei oamenilor.Poate ca astfel vom intelege cine sunt criminalii,tortionarii si vinovatii pentru distrugerea tarii si a romanilor.Sa lasam deoparte propaganda de partid si sa pasim pe drumul REALITATILOR care ne-au distrus tara.Foarte bine ar fi sa se faca cunoscute oamenilor si veniturile acestor categorii protejate politic,faradelegile lor.Nu vi se pare ca in Romania ,justitia este implicata mult mai mult decat trebuie si tocmai de aceea avem si "justitia" pe care o avem?ADEVARUL,asta este lucrul pe care trebuie sa il cerem cu toata forta si pe care trebuie sa il stie toata lumea.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere

  3. Maxim One14 decembrie 2015, 10:53
   Vinovati de mortii ''lovilutiei'' sunt tot aia cu sortulete care au avut interes ( aducerea guvernului Soros) si in crimele de la Colectiv . Astia nu au scrupule( vezi guvernul Ciolanis) si nici mila pentru cifre .Ca asta sunt acum romanistani lasi cifre care dispar cu repeziciune pe cale fortat ''naturala'' ( si cu ajutorul cancerigenului ''codex alimentarius'' si a lagarelor-spitale ,pline de streptococi si stafilococi))Si asa dispare din Romanistan cate un oras pe an ,(adica aproximativ 140 000 de romanistani asa zisul ''spor negativ '').Binenteles unii cu perciuni supravegheaza totul (chiar si nivelul coruptiei in colonia lor.)De mas media manipulatoare plina de acoperiti nu mai zic nimic toata e in mana lor (si toata arata o realitate paralela fata de cea in care traiesc ronanistanii trepanati) .

   Ștergere
  4. @ max
   ai un "fix" cu perciunatii??,ca ne-ai "albit" cu idei putine si fixe......ceva de incalzirea globala nu ne explici??

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. Corleone nu pentru cei ca tine cu sinapsele pustii scriu eu.Daca ai probleme cu postarile mele nu le citii ( ca nu te obliga nimeni).Cat despre incalzirea globala ( legata si de criminalul sistem haarp) ti se pare de gluma ? A uitasem ca exista unii care nu au nevoie de hrana. De fapt asta fac majoritatea romanistanilor ca tine mananca (se uita la tv) si se kaka (si tipa pe net ca sunt vesnic nemultumiti) . Atat si nimic in plus.

   Ștergere
  7. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  8. @ avianyc 14 decembrie 2015, 13:18. Ti-am spus sa o lasi asa. Tocmai mi-am adus insa aminte de ceva. Mai am o cunostinta pilot. Si culmea ca suntem si rude prin alianta. Pana in 2011 sau 2012 a fost pe C-130. Misiuni multiple inclusiv sau mai ales in Afganistan, Iraq, Kosovo etc. Deci in zone de razboi. Cu veniturile sale fabuloase, locuia in chirie in 2 camere cf. 2 in Ferentari!

   Ii stiu si veniturile de cand eram si eu activ! De dinainte de noua lege a salarizarii, cand era liber la sporuri. Avea ceva mai mult ca mine, dar nu ceva de speriat. Mi se pareau chiar derizorii stiind ca frecventa teatrele de operatii.

   In 2011 sau in 2012, si-a inaintat demisia din armata fara drept de pensie. Iar acum este pilot la o companie civila. Si nu mai locuieste nici in Ferentari cu chirie, ci are o vila in Baneasa.

   In concluzie, ceea ce spui tu, a fost valabil intr-o perioada scurta. In care este evident ca ai trait tu, considerand ca asa a fost si inainte de tine si dupa tine. Eu pot sa te pun in direct la telefon, cu fostul pilot pe C-130 sa spuna ce venituri de 2 lei incasa. Iar daca este sa rada curcile, nu pot rade cat de faptul ca un pilot pentru misiuni fara mare risc stil cum a fost patrula pe granita sarba in anul 1999 era remunerat cu 15 000 lei, iar un pilot in misiune de razboi in teatrele de operatii are 1/4 din fata de 1999.

   PS: Mai termina si cu patrula in tarile baltice! Alea erau misiuni de observare in parteneriat. Diferenta mare fata de un C/130 cu antiaeriana tragand dupa el in Iraq.

   Ștergere
  9. Corleone nu pentru cei ca tine cu sinapsele pustii scriu eu.Daca ai probleme cu postarile mele nu le citii ( ca nu te obliga nimeni).Cat despre incalzirea globala ( legata si de criminalul sistem haarp) ti se pare de gluma ? A uitasem pe exista unii care nu au nevoie de hrana. De fapt asta fac majoritatea romanistanilor ca tine mananca (se uita la tv) si se kaka (si tipa pe net ca sunt vesnic nemultumiti) . Atat si nimic in plus.
   Ștergere
 16. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 17. SALUT CAMARAZI! Nobile aspiratii si obiective ne propune un coleg de suferinta (Lancea, 10.12): Adevarul Revolutiei, Proclamatia de la Timisoara, legea Lustratiei etc. De ce sa nu ne implicam si de combaterea efectelor incalzirii globale, Terorismul international, viitorul UE si ..altele. Haideti sa fim realisti si pragmatici! Ne-au fost ciuntite drepturile prevazute de Lg. 223 in mod TICALOS. SUNTEM AFECTATI TOTI MILITARII IN REZERVA CAT SI CEI ACTIVI. Trebuie sa ne focusam pe aceasta problema si sa ne aparam demnitatea si onoarea! Daca reusim, putem sa ne angajam si in rezolvarea altor probleme. Trebuie sa reamintim celor care mimeaza conducerea Romaniei ca Armata si Biserica se afla in topul increderii romanilor. Deci avem obligatii, dar si drepturi! Nu sunt adeptul protestelor de strada si manifestatiilor in forta, dar poate ca trebuie sa inteleaga si Tehnocratii ca Armata nu este o masa anorfa, fara reactie si demnitate. Daca NU REUSIM, ADIO ARME!

  RăspundețiȘtergere
 18. http://aparatoriipatrei.blogspot.ro/2015/12/homeless-act-cuting-military-pensions.html?m=1

  RăspundețiȘtergere
 19. @ R 26500
  Mai ,desteptule ,nu mai rastalmaci adevaruri si scrie prostii pe la ministri si parlamentari.
  smurd face parte de ISU care apartine de MI , iar unitatea MI deserveste pe lînga alte misiuni si ISU-Smurd-pilot militar.
  Misiune patrulare mig 21 granita sîrbă si spatiul aerian tari baltice- soldă bruta lunara lanara 18-24000.
  Romavia este o regie autonoma in MApN -SMAva si acum nu mai exista decît in acte.Au fost inchiriati si pentru sefi de state africane,dar s-a terminat.
  Cereti ma salar onorabil in legea salarizarii si nu rahat 100%.
  Daca secretarul de primarie comunala are in legea salarizarii 284 prevazut 5.5 coeficient iar lt col cdt de unitate (functie dupa restructurare) are 4.4,iar seful SMG are coeficient mai mic ca patriahul ce vreti.
  Chiar sunteti beti si nu puteti deschide ochii.
  Bai jmecherilor ,nu mai puneti apa-n horinca mă. Treziti-va si cereti salarii la nivel cu lumea buna si cu responsabilitatile militarului in grila de salarizare si nu 100% din nimic.
  Cu 100% din 1500- 2000+OMM = flicht-plicht.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu nu vezi ca guvernului Soros si 80% din nimic i se pare prea mult ?

   Ștergere
  2. @ avianyc 14 decembrie 2015, 11:31. NU rastalmacesc nimic, dar te-am prins. Voi, detasatii din aeronautica in zona M.A.I. sunteti cei care ati facut lobby pt. desfiintarea pensiilor militare in 2011. De aceea sunteti si singurii ATIPICI in tot ce sustineti.

   Cei 3 piloti amici ai mei din M.Ap.N., toti pensionati, unul activand oe supersonice - pe MIG-ul tau 21, altul pe elicoptere si altul pe AN/2 transport, au pensii intre 3200 si 4500 lei. Iar al 4-lea care este in activitate la un minister caruia nu ii dau numele intrucat este sub acoperire, nu incaseaza nici in cele mai erotice vise sumele vehiculate de tine, ci o solda oarecare plus niste sporuri de vreo 30%-40%.

   In rest, tu ai dreptate! Te raportezi insa la o situatia punctuala, valabila intr-o anumite vreme. Eu ce sa le transmit acum celor 3 piloti amici ai mei cu pensii intre 3200 si 4500? Ca au fost papagali ca NU s-au detasat si ei la SMURD? Sau cum?

   Ștergere
  3. În strada trebuie iesit pentru asezarea in grila de salarizare la nivel cu ai de la Curtea de Conturi findca nu-s militari mai prejos decît ei ca atributii si misiuni si nu pentru 1005 din nimic. Fiti destepti ca alfel o sa fim tot la periferie.
   Ai care au negociat grilele de salarisare si au pus militarii la nivel cu profesorul,functionaru de primarie,etc ăi nu au nici o vina.
   Daca prostia -i mare cît casa evident ca nu-i loc de intoarcere.

   Ștergere
  4. @ R 26500
   M-ai prins exact de _ _ _ _ ca ma si enervezi cu prostiile tale.
   Ce am spus mai sus nu vezi si nu apreciezi. Stii sa vorbesti doar prostii.
   Pe L 164 acesti piloti nu aveau incluse in solda sporurile prevazute acum pe L 223,identice cu cele prevazute pe L 263.
   Citeste desteptule si documenteazate la L 263 ce-i solda bruta si din ce se compune venitul brut +solda lunara bruta (art 36,37).
   Dupa asta vorbeste ce trebuie si nu prostii.
   Misiune patrulare mig 21 inarmat granita sîrbă si spatiul aerian tari baltice- soldă bruta lunara lanara 18-24000.
   declaratie avere(site MI -unitati aviatie -decl. avere) salariu brut pilot smurd = 14000-17000 lunar.
   calculeaza tu desteptule si afiseaza rezultatul.
   Haai ca te ajut. La vechime 25 ani. 14000x(65%+20%)+ 20% OMM =14280
   La vechime 20 ani. 14000x(65%+15%)+ 15% OMM =12880
   pensie pe L 164 = 3480 lei
   Daca nu-i treceau la MI si-i lasau la mapn nu era aceeasi situatie la aceleasi misiuni fiindca toate reglementarile sunt identice.
   Romavia ce ai fi vrut sa faca cu ea dupa 90 fiindca era fosta baza aeriana de transport a mapn cu potential cît Taromul, nu gluma Sa o fi tinut de decor sau sa faca misiuni de ars gazul gratis.
   Acum te vei destepta si vei cere salariu decent si nu 100% care-i o prostie.

   Ștergere
  5. Tu nu vezi ca guvernului Soros si 80% din nimic i se pare prea mult ?

   Ștergere
  6. @ avianyc 14 decembrie 2015, 12:20. Mai bine las-o asa! Nu rezulta decat ca personalul M.Ap.N. este cel mai prost platit cand executa misiuni in folosul M.Ap.N. Concluziile fiind doua:

   - pilotii militari din M.Ap.N. care NU fug de acest minister oriunde vad cu ochii, au fost si sunt luati de fraieri;
   - toti pilotii care executa misiuni in favoarea unor institutii civile, trebuie sa fie civili.

   Si nu mai spune tu fantezii! Este complet de coma! Prietenului meu bun fost pilot in M.Ap.N. pe MIG 21 cu pensie acum 3200, nu il scot la 6 luni consecutive cu 80% baza de pornire mai mult de 4 000, iar pe fostul lui coleg care s-a orientat sa fie detasat la M.A.I. tu il scoti la 15 000?

   Dar ambii au patrulat pe granita sarba! Adica a patrulat si M.Ap.N. si M.A.I. si S.R.I. Adica este mai destept doar cel care s-a orientat pt. ce minister sa lucreaza sau cum? Ca in caz de razboi, singurul care ramane la "inclestare" este tot cel din M.Ap.N.!

   Spune adevarul, poate citeste cineva si dintre pilotii activi. Spune-le direct sa o taie de la M.Ap.N. cum pot, oriunde! Daca tot sunt cei mai prost cotati. Macar daca vine razboi, sa stim si noi o treaba! Ca ne apara detasatii la SMURD in fata Suhoi-urilor!

   Ștergere
  7. De la mapn nu pot sa-ti dau declaratii de avere ca nu le gasesc. la MI sunt pe msite le poti vedea si tu. Cauta un cdt de unitate ia numele dute la declaratii si vezi.
   Pe L 164 nu s-au bagat sporurile la care ai dreptul pe L 223.
   Citeste mai jos din ce se compune venitul pe 263 care trebuie sa fie aproximativ identic cu cel de pe 223.
   Iar cu prostiile aste a pe care le spui mai termina ca te rîd curcile. Cei de la MI,sri nu ai mig 21 sa fata patrula aeriana in tarile baltice sau pe granita sîrba inarmat.
   Si eu ti-am afisat pensie fara sporuri pe L 164 de 3480. Nu am negat,dar doar pe 164.
   Si nu mai separa la noi mapn de mi in privinta reglementarilor care sunt comune indiferent din ce minister ar fi facut parte. Daca unii au mai multe misiuni altii mai putine,oricum selectia la noi se face prin concurs,examene ,probe,vizite medicale,examen pshihologic. Fiecare cu ambitia si norocul lui.
   Eu ti-am dat exemple palpabile de vîrfuri de pensie si nu de ciurucuri unde nu-i activitate.
   Iar daca nu intelegi ca in strada trebuie iesit pentru asezarea la nivel curtea de conturi in grila de salarizare si nu la nivel profesor,secretar de primarie comunala,etc . Militarilor le trebuie salar brut si nu tot felul de salar de baza la care se adauga tot felul de nesalariale(norma de hrana,chirie,etc,etc). Da-i 90 milioane salar brut lunar contabilizabil la pensie si las ca se descurca el cu hrana chiria ,etc insa stie ca la pensie are ca toata lumea buna 80% din 9000 lei si nu 100% din 2000-3000 lei.
   Daca sunteti incuiati asa sa rămîneti. M-am saturat si ma retrag. Aicea este cîmp de nedocumentati nestiutori si neintelegatori de la cei care mai stiu ceva si au trecut prin situatii mai bine pozitionate ca salarizare. Degeaba functie,aroganta la salarizare de nimic. Sa fiti sanatosi.

   Ștergere
 20. Cei de la ANCMRR sustin sus si tare ca pensia suplimentara nu este inclusa in plafonul de 85%.Ei spun ca le-a spus nu stiu cine.Cine are o relatie la casa sectoriala sa se documenteze.Acelasi lucru sustin si cei de pe SEMPREs FIDELIS

  RăspundețiȘtergere
 21. Care sunt nemultumirile unora dintre noi? Mie nu-mi convine ca aceasta OUG,pe langa reducerile si limitarile de 60 / 85% mi-a retezat toate primele orare de zbor,pentru care am platit impozite grase de pana la 60%.Dintr-un milion ce-l aveam de luat pe zbor eu luam doar 400.000 restul se impozita,asta ma doare.in aceasta situatie sunt si parasutistii,tehnicii de aviatie,marina,minerii,artificierii si alte arme tehnice +politia si structurile specifice.Vreau sa se revina la Legea 223,cea aprobata si promulgata de prresedinte.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Legea 223 modificata nu taie aceste venituri calculate la functia de baza.

   Ștergere
  2. tot @t3
   si de ce ai profil nedisponibil?...
   vrei sa-ti explic eu ?

   Ștergere
  3. tot @t3
   si de ce ai profil nedisponibil?...
   vrei sa-ti explic eu ?

   Ștergere
  4. Explica-i odata ...ca murim cu suspensul...!!

   Ștergere
 22. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 23. Da tigri 2 ai dreptate....de ce nu ai spus de la inceput,asa scurt si in schimb ai "batut campii" luni de zile ? Pana si o amarata de prima de Craciun sau Pasti a fost impozitata.....chiar si al 13-lea salariu....pe care il primeam in ianuarie si ma f..tea cu impozitul in februarie......eheee istorie taica,istorie de dinainte de 2001
  Ca deja "ma enervez cu nervii":)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Prima de Craciun nu se calculeaza la functia de baza ,orele de zbor da.

   Ștergere
 24. nu cred ca veti avea sanse de reusita!
  cititi bine:in MI intra tineri cu ideea de capatuiala,sa faca bani rapid prin metode neortodoxe(spaga),un ex.simplu loctiitor sef sectie politie vila la DOMNESTI cu living parter 100mp,asa ca pe sefii din MI pensia este un accesoriu.Acum ref. la mapn,am mai zis,cine naiba sa intre in armata decat cei cu putini neuroni si care nu sunt buni la nimic si se multumesc cu orice suma de bani deoarece nu stiu sa faca nimic in real life.Sefii mari din mapn daca vad ca nu iti convine ceva iti sugereaza sa iei viata in piept si sa te descurci in civilie,ei aducand alti tineri cu creierul gol si tot asa.Scade valoarea oamenilor din sistem dar la ce iti trebuie destepti cand de fapt iti trebuie DOAR CARNE DE TUN.Baietii destepti produc plus-valoare."LEGUMELE"DIN ARMATA sunt bune pt executare ordine si obedienta.Nu va mai agitati ca asa este armata in zilele astea,plina 80% cu "carpe" si curand va ajunge ultima optiune pt angajare(cei care nu stiu sa faca minic vor intra)......

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. situatia militara in regiune nu este roz
   cat de retard sa fii sa intri soldat in armata sa iei 1500 salariu si peste cativa ani sa te trimita in linia intai sa mori pt banii astia?
   pai voi comparati statutul vostru de acum 30-40 ani(primeai chiar si casa) cu ce inseamna sa fii militar acum!!!!!
   asa ca ce pensie sa le dai la niste kamikaze?
   Voi chiar credeti ca sefimea sta doar in salariu?
   unii au parte de spaga,afaceri,influenta si pt astea la orice ordin se executa imediat!
   de aceea in grila noii legi de salarizare militarul este sub angajatul de la primarie.Eu v-am zis ca militarul va fi echivalentul unui simplu angajat cu liceu la stat,sa vedeti in situatie limita cat patriotism vor dovedi militarii platiti cu 1500 de lei!!!!

   Ștergere
 25. Eu interpretez din punct de vedere juridic conform art. 108, astfel : La stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de: a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani; b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani; c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.”
  Conform legii, stabilirea pensiei se face conform art. 28, care menționează baza de calcul la care trebuie adăugate criteriile corespunzătoare de la art. 108 și apoi se aplică art. 29, care calculează procentul de 65%, la care se aplică prevederile literei b) și apoi se aplică art. 30, care limitează cuantumul.
  Juridic cei 3, 6 respectiv 9% se aplică la baza de calcul, așa cum era prevăzut și inițial în lege, deoarece se referă la vechimea cumulată ca plătitor a contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget.
  Merită să consultăm juriștii în legislația muncii?

  RăspundețiȘtergere
 26. Imi face mare placere sa te citez D.C.:
  ,,Vorba unui bun prieten al meu:cand esti prost si viata-i grea!"
  PS. Cata scarba poate produce INDIVIDUALISMUL unor indivizi....ii ceva de groaza ..!!!

  RăspundețiȘtergere

 27. Compunerea Venitului brut conf L 263 si a deciziilor in plata pe 263.

  art 28.modificat la lit. a-p mai adauga cîteva dar sunt doar din familia bugetara L284 ”Sanatate si Învatamînt (garzi, plata cu ora in invatamînt) si de la penitenciare.
  Resstul sporurilor ramîn valabile conf. L 284 familia bugetara ”Armata si siguranta nationala” (toate transferate din vechea lege ia salarizarii in armata L 138/99)

  ART. 33 (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o constituie: a) câştigul salarial brut/solda brută, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II;

  In baza L 263 si la legile speciale (magistrati, Curte conturi, aviatori,diplomati,etc) in afara de 223 nu se iau in calcul la pensie doar;

  ART. 37 (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând: a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale; b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer; c) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare; d) indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni; e) contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, în limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii; f) compensaţiile lunare pentru chirie; g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament; h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; i) indemnizaţiile de instalare; j) valoarea financiară a normei de hrană; k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă.

  RăspundețiȘtergere
 28. Pentru informare
  Funcțiile Președintelui României
  Funcția de veghere la respectarea Constituției
  Președintele României veghează la respectarea Constituției, conform art. 80 alin. 2. Prin acest concept se are în vedere îndatorirea generală ce revine cetățenilor români, ca și autorităților publice centrale și locale, partidelor politice, organismelor care desfășoară activitate economică, organizațiilor de cult, organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, presei ș.a. de a respecta litera și spiritul Constituției. Într-o singură situație, prevăzută expres în Constituție, Președintele ar putea interveni direct pentru a asigura respectarea normelor constituționale și prin mesaje adresate Parlamentului, prin participarea la ședințele Guvernului sau prin recurgerea la referendum. Președintele poate folosi aceste căi pentru a asigura repunerea unui act în legalitate constituțională, dar ele nu sunt exclusiv modalități de a veghea ale șefului statului la respectarea Constituției.

  Funcția de mediere
  Art. 80 alin. 2 precizează că pentru a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Funcția de mediere presupune activitatea de arbitraj, inclusiv concesii reciproce între părțile aflate în divergență, corespunde prerogativei prezidențiale de a veghea la buna funcționare a autorităților publice. Medierea este total nepotrivită restabilirii legalității constituționale, acțiune ce exclude orice fel de compromis sau concesii și presupune intervenția directă, promptă, a Parlamentului în cazul în care Curtea Constituțională ar decide că sesizarea Președintelui privind neconstituționalitatea unei legi este corectă. Medierea între puterile statului este necesară în cazul unui conflict între cele trei puteri constituționale. Ca mediator, Președintele trebuie să fie imparțial, calitate care este facilitată de faptul că acesta nu este membru al vreunui partid politic.

  RăspundețiȘtergere
 29. Solicit degradarea militara a lui iohannis pentru lipsa de respect, in calitate de comandant suprem, pentru Sistemul National de Aparare. DEMISIA iohannis.

  RăspundețiȘtergere
 30. @shulpha(intotdeauna am urat acest cuvant)
  Da la Domnesti cunosc si eu baieti de baieti din MAI cu viloaie....si la Pitesti ....si mai sunt o tona
  Dar ma ingrijoreaza faptul urmator;pe scurt:
  Cunosc fb 2 pompieri autentici,un agent sef politie si un pluto jandarmi
  Absolut toti imi spun
  Neneaaa col. da-o dreak de pensie ca nu stim daca o mai apucam si
  cat, pe noi ne intereseaza AZI !!
  culmea asa imispune si fiu-meu un civil amarat.
  Baaaaa imi vine sa-i bat cand le spun ca nu vor ramane vesnic tineri si mai tarziu vor plange.Dar sunt prosti de prosti!!sistemul i-a tampit.....si cel mai "batran" are fo 32 de ani
  Cam nashpa mentalitate nu-i asa?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. aflati media de varsta a militarilor si veti avea raspunsul la logica cunoscutilor.
   eu lucrez in armata de 23 de ani si nu am avut in perioada asta vreun concediu de sarbatori,toate sarbatorile am fost la munca si jumatate din weekenduri de 23 de ani

   Ștergere
  3. Au dreptate .Cati lucratori din MAI mai apuca pensia ? 1 din 4 .O parte crapa inainte , o parte sunt raniti grav in misiuni ( 1474 in ultimi 5 ani),o parte sunt disponibilizati (daca se incapataneaza sa fie cinstiti si ''nu fac oala pentru sefi"" vezi 10 000 politisti dati afara de braconierul Igas ), o parte nu rezista stresului din sistem si pleaca singuri , iar o parte sunt dati afara dupa ce sunt arestati pentru coruptie .Restul mai apuca pensia adica 25%.

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 31. ***t3 & All OUG, modificare art 28,pct"e" in baza de calcul NU vor intra "primele si premiile cu exceptie primei de clasificare..."aici este vorba de PRIMELE ORARE DE ZBOR(incercari,receptionari,parasutari,scyufundari,lucrul cu substante radioactive,explozivi etc). TOATE acestea NU INTRA LA BAZA DE CALCUL.

  RăspundețiȘtergere
 32. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 33. Maine sparlamentarii isi vor vota pensii speciale cu minim 80% din VENITURI si doar cu 4 ani de 'munca''( 1 mandat) pensii care vor ajunge dupa trei mandate si la 7000 de lei .Ramai socat

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu tot nu dau de legea lor! Sa o bagam si pe asta in material. Un link ceva?

   Ștergere
 34. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 35. @shulpha(intotdeauna am urat acest cuvant)
  Da la Domnesti cunosc si eu baieti de baieti din MAI cu viloaie....si la Pitesti ....si mai sunt o tona
  Dar ma ingrijoreaza faptul urmator;pe scurt:
  Cunosc fb 2 pompieri autentici,un agent sef politie si un pluto jandarmi
  Absolut toti imi spun
  Neneaaa col. da-o dreak de pensie ca nu stim daca o mai apucam si
  cat, pe noi ne intereseaza AZI !!
  culmea asa imispune si fiu-meu un civil amarat.
  Baaaaa imi vine sa-i bat cand le spun ca nu vor ramane vesnic tineri si mai tarziu vor plange.Dar sunt prosti de prosti!!sistemul i-a tampit.....si cel mai "batran" are fo 32 de ani
  Cam nashpa mentalitate nu-i asa?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Au dreptate Sti cati lucratori din MAI mai apuca pensia ? 1 din 4 .O parte crapa inainte , o parte sunt raniti grav in misiuni ( 1474 in ultimi 5 ani),o parte sunt disponibilizati (daca se incapataneaza sa fie cinstiti si ''nu fac oala pentru sefi"" vezi 10 000 politisti dati afara de braconierul Igas ), o parte nu rezista stresului din sistem si pleaca singuri , iar o parte sunt dati afara dupa ce sunt arestati pentru coruptie .Restul mai apuca pensia adica 25%.

   Ștergere
 36. @ All. Inca o data avem confirmarea. Cei care dorim 80% baza de initiere si fara plafonare la 85%, adica drepturi egale la fel precum ceilalti beneficieri ai pensiilor de serviciu, cica producem panica mare in randul "serviciilor de partid si de stat".

  Raportasera "perciunatilor" ca noi NU gandim, ci doar executam! Iar acum le dam planul peste cap!

  RăspundețiȘtergere
 37. Dl Dogaru-SCMDSesizare catre Avocatul Poporului


  "Domnule Avocat al Poporului,

  Va informez prin prezenta ca, la Art. 36 al "Proiectului de Ordonanta de Urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare", aprobat in Guvernul Romaniei, in sedinta din 09.12.2015, a fost strecurat, in mod fraudulos, textul unei alte ordonante de urgenta pregatita pentru modificarea substantiala si neconstitutionala a Legii 223/2015, cunoscuta ca Legea pensiilor militare de stat".

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Procedural este bine! Numai ca sesizarea intra in "malaxorul" sistemului ticalosit. Ciorbea va pune pe rol sesizarea dupa ce OUG va deveni aprobata prin lege de Parlament. Urmand ca la CCR Zegrean sa constate ca OUG e aprobata prin lege a Parlamentului, deci e constitutionala. Cum a mai procedat si altadata, in special cand a fost vorba de militari.

   Man! Toate rotitele din sistem sunt pe aceeasi mana! Cetetanul care trebuie executat de sistem, este executat oricum! Astea cu Av. Poporului, CCR, Justitie - sunt doar pt. impresie artistica in Romania!

   Ștergere
  2. Atunci la ce te mai agiti atat, daca tot suntem "executati" anticipat?

   Ștergere
 38. Sociologul Alin Teodorescu emite un verdict socant pentru iohannis. Il compara cu un monarh german Lunwig al II-lea al Bavariei , care a ramas in istorie pentru ca a fost declarat iresponsabil de o comosie medicala. In lumea politica moderna, o comparatie cu Lundwig al II-lea este una dintre cele mai mari ofense. DEMISIA iohanis.

  RăspundețiȘtergere
 39. Il doare in popu de ce spune Alin ...
  Mai IRESPONSABILI sunt cei care l-au votat !! Culmea dupa experienta traumatizanta cu Basoiu ...

  RăspundețiȘtergere
 40. Asta cu "sesizarea" lui dogaru e buna dar pare subtire,subtire rau de tot.O fi doar asa la "oha" ca sa nu zica,ca a stat degeaba?Ma asteptam la articole/paragrafe/alineate...etc......hopaaaa nu mai am baterie....nu eu ci telefonul:)

  RăspundețiȘtergere
 41. Maine sparlamentarii isi vor vota pensii speciale cu minim 80% din VENITURI si doar cu 4 ani de 'munca''( 1 mandat) pensii care vor ajunge dupa trei mandate si la 7000 de lei .Ramai socat

  RăspundețiȘtergere
 42. R 26500
  De la mapn nu pot sa-ti dau declaratii de avere ca nu le gasesc. la MI sunt pe site le poti vedea si tu. Cauta un cdt de unitate av. ia numele du-te la declaratii si vezi.
  Pe L 164 la piloti nu s-au bagat sporurile la care ai dreptul pe L 223.S-au bagat doar cele cinci elemente de pe L 164( cine le-a avut pe toate).
  Citeste mai sus (L 263 art 33 si 37) din ce se compune venitul pe 263 care trebuie sa fie aproximativ identic cu cel de pe 223.
  Iar cu prostiile astea pe care le spui mai termina ca te rîd curcile. Cei de la MI,sri nu au Mig 21 sa fata patrula aeriana in tarile baltice sau pe granita sîrba inarmat.
  Si eu ti-am afisat pensie fara sporuri pe L 164 de 3480. Nu am negat,dar doar pe 164.
  Pe 223 este deja cu totul altceva.Si nu mai separa la noi mapn de mi in privinta reglementarilor care sunt comune indiferent din ce minister ar fi facut parte. Daca unii au mai multe misiuni altii mai putine,asta-i ,oricum selectia la noi se face prin concurs,examene ,probe,vizite medicale,examen pshihologic.Nu te duce sau tine nimeni cu forta nicaieri. Si de la MI se intorc la mapn din diverse motive. Fiecare cu ambitia si norocul lui.
  Eu ti-am dat exemple palpabile de vîrfuri de pensie si nu de ciurucuri unde nu-i activitate.
  Iar daca nu intelegi ca in strada trebuie iesit pentru asezarea militarilor la nivel curtea de conturi in grila de salarizare si nu la nivel profesor,secretar de primarie comunala,etc . Militarilor le trebuie salar brut si nu tot felul de salar de baza la care se adauga tot felul de nesalariale(norma de hrana,chirie,etc,etc). Da-i 9000 lei salar brut lunar contabilizabil la pensie si las ca se descurca el cu hrana chiria ,etc insa stie ca la pensie are ca toata lumea buna 80% din 9000 lei si nu 100% din 2000-3000 lei.
  Daca sunteti incuiati asa sa rămîneti. M-am saturat si ma retrag. Aicea este cîmp de nedocumentati, nestiutori si neintelegatori de la cei care mai stiu ceva si au trecut prin situatii mai bine pozitionate ca salarizare. Degeaba functie,aroganta la salarizare de nimic. Sa fiti sanatosi.

  RăspundețiȘtergere
 43. Cum sa-i dea Dumezeu copii lui iohannis ?
  Dumnezeu vede tot.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stai sa NU pierdem logica.

   1] Parlamentul a adoptat L. 223/2015, iar Iohannis a promulgat-0!
   2]. Vine Ciolos, modifica legea, dand cu flit si Parlamentului si lui Iohannis.

   Mai departe:
   3]. Parlamentul va adopta sau nu, prin lege, flitului lui Ciolos. Daca DA, inseamna ca Parlamentul este la fel ca Ciolos. Si ca ne-a pacalit cu L. 223/2015. Daca NU, inseamna ca parlamentarii sunt seriosi.
   4]. Iohannis va promulga sau NU legea Parlamentului care va aproba sau NU, modificarea L. 223/2015. Si aici este ca dracu'! Iohannis oricum trebuie sa promulge ce adopta Parlamentul!

   Stii care ar fi culmea? Ca Parlamentul sa adopte legea cu modificarea L. 223/2015. Caz in care Iohannis are 2 variante: sa fie consecvent asupra a ceea ce a promulgat anterior si sa trimita legea spre reexaminare sau sa promulge legea din prima.

   Daca o promulga din prima, devine clar ca este pe mana si cu Ciolos si cu Parlamentul. Daca NU o promulga din prima, inseamna ca e serios, dar NU poate decat sa o retrimita Parlamentului pt. reexaminare. Care Parlament i-a va trimite la fel inapoi, situatie in care Iohannis devine obligat sa promulge indiferent ce scrie in lege.

   Hai sa vedem insa miercuri, ce parlamentari seriosi avem! Aici este de fapt cheia!

   Ștergere
 44. @all
  gata am trecut pe laptop.cu cine ma mai cert in continuare? Singur??

  RăspundețiȘtergere
 45. luni, 14 decembrie 2015
  DEMERSURILE S.C.M.D. CATRE GUVERN, PARLAMENT SI AVOCATUL POPORULUI PRIVIND ILEGALITATILE PROIECTULUI DE O.U.G. PRIVIND SALARIZAREA DIN FONDURI PUBLICE IN 2016

  Buna ziua,


  Va informam prin prezenta ca, la Art. 36 al "Proiectului de Ordonanta de Urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare", aprobat in Guvernul Romaniei, in sedinta din 09.12.2015, a fost strecurat, in mod fraudulos, textul unei alte ordonante de urgenta pregatita pentru modificarea substantiala si neconstitutionala a Legii 223/2015, cunoscuta ca Legea pensiilor militare de stat.

  In dezbatere timp de 3 ani de zile, votata in unanimitate si promulgata de presedintele Romaniei in iulie 2015, legea care anula discriminarile din randul rezervistilor militari si politisti, urma sa intre in vigoare la 01.01.2016, aplicarea facandu-se in baza unui ordin comun al MApN, MAI si SRI de aprobare a procedurilor de actualizare si recalculare a pensiilor militare de stat. Sub pretextul necesitatii elaborarii unor norme, art. 36 al OUG mentionata deturneaza practic scopul legii, adancind si perpetuand discriminarile existente.

  Va rugam sa luati act de neconstitutionalitatea procedurii si a prevederilor OUG nr. 57, publicata in MO nr. 0923/11.12.2015, sesizand in acest sens Curtea Constitutionala a Romaniei.

  Va prezentam in atas demersurile Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, vizand impiedicarea acestei ilegalitati, adresate:

  Guvernului Romaniei;
  Membrilor Parlamentului Romaniei;
  Avocatului Poporului.


  Cu stima si multumiri,
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU

  RăspundețiȘtergere
 46. Baaaa avyanucule ma faci sa strig dupa tine?
  stai dreacu' aici ca ai dreptate.daca citeai mai sus ai fi vazut ca sunt de acord cu tine si e perfect logic ce spui....ca esti tu politian sau apv-ist ma doare la spitz
  mai sus am scris:
  prefer 80%pensie din sal de 100 lei decat 100% din sal de 60 lei(asaaa ca exemplu)
  concluzie:salariile activilor trebe marite(alea de baza fara carpeli de genul,norme,sosete,chirii,fulare si spor de prezervative sau o.b.-uri
  vrei pensie decenta=salariu/solda decenta
  punct

  RăspundețiȘtergere
 47. Pentru informare
  Funcțiile Președintelui României
  Funcția de veghere la respectarea Constituției
  Președintele României veghează la respectarea Constituției, conform art. 80 alin. 2. Prin acest concept se are în vedere îndatorirea generală ce revine cetățenilor români, ca și autorităților publice centrale și locale, partidelor politice, organismelor care desfășoară activitate economică, organizațiilor de cult, organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, presei ș.a. de a respecta litera și spiritul Constituției. Într-o singură situație, prevăzută expres în Constituție, Președintele ar putea interveni direct pentru a asigura respectarea normelor constituționale și prin mesaje adresate Parlamentului, prin participarea la ședințele Guvernului sau prin recurgerea la referendum. Președintele poate folosi aceste căi pentru a asigura repunerea unui act în legalitate constituțională, dar ele nu sunt exclusiv modalități de a veghea ale șefului statului la respectarea Constituției.

  Funcția de mediere
  Art. 80 alin. 2 precizează că pentru a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Funcția de mediere presupune activitatea de arbitraj, inclusiv concesii reciproce între părțile aflate în divergență, corespunde prerogativei prezidențiale de a veghea la buna funcționare a autorităților publice. Medierea este total nepotrivită restabilirii legalității constituționale, acțiune ce exclude orice fel de compromis sau concesii și presupune intervenția directă, promptă, a Parlamentului în cazul în care Curtea Constituțională ar decide că sesizarea Președintelui privind neconstituționalitatea unei legi este corectă. Medierea între puterile statului este necesară în cazul unui conflict între cele trei puteri constituționale. Ca mediator, Președintele trebuie să fie imparțial, calitate care este facilitată de faptul că acesta nu este membru al vreunui partid politic.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Prietene avem noi presedinte din 89 ? Confunzi cu guvernatorul ceea ce altceva..

   Ștergere
 48. Lu' boul asta de dogaru sau idiotului care i-a scris textul i-a fost lene sa scrie intr-un document oficial cuvantul'atasament" sau "attachment".....a scris "atas" cum scriu eu la curve cand le trimit poze deocheate?
  Baaa ce bou e si asta!!
  auzi:"va prezentam in atas.."
  pai o fi ciorbea un bou da' asa cevaaaaa......

  RăspundețiȘtergere
 49. Ca să nu vă mai certaţi aiurea, ia luaţi voi ceva de-acilea. Poate unii se vor convinge, dacă nu erau deja.

  http://www.evz.ro/scandalos-militarii-care-au-luptat-in-afganistan-pensii-mai-mici-decat-o-femeie-de-serviciu.html#

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu multumiri! Atasat la material. Aceasta este calea corecta! De urmat. Este foarte clar ca se incing spiritele.

   Ștergere
 50. In atentia d-lui Dogaru SCMD
  Conceperea si trimiterea unei scrisori deschise catre :
  Presedintele Romaniei, Parlament, Ambasada SUA si Ambasadelor UE, fostilor Presedinti ai Romaniei, inclusiv Maiestatii Sale Regele Mihai, precum si catre presa
  Cateva idei. ref la continut :
  1. Pe data de 1 Decembrie, de Ziua Nationala, Comandantul Suprem a asistat cu mandrie la defilarea militara, eveniment de natura sa sporeasca increderea poporului in Armata Romana.
  2. Pe 9 decembrie, simbolic, zi de doliu pentru militarii activi si in rezerva. Guvernul a modificat printr-o OUG, in mod neconstitutional, Legea organica 223, privind pensiile militare, votata in unanimitate in Parlament si promulgata de Presedintele Romaniei, in luna iulie 2015. In Ordonanta, sub pretextul clarificarii unor necorelari din Legea 223, au fost incluse reduceri semnificative ale pensiilor………
  3. In contextul actual de securitate regionala si europeana, apreciem ca inducerea unor tensiuni nejustificate in randul militarilor, umilirea si desconsiderarea acestora…..
  Repet, sunt doar cateva idei care trebuie lucrate si completate.

  RăspundețiȘtergere
 51. http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42142/Modific%C4%83rile-la-Legea-pensiilor-militare-publicate-in-Monitorul-Oficial-Cum-se-vor-stabili-acestea-din-2016.html

  RăspundețiȘtergere
 52. ARNOLD14 decembrie 2015, 14:29
  Clar ...te-ai referit la activi si sustii sa le mareasca incadrarea in clasa de salarizare din Legea..Salarizarii..???
  Daca nu ..te-ai strofocat degeaba ...adica DEGEABA...!!!

  RăspundețiȘtergere
 53. Cea mai mare parte a proprietatilor imobiliare a familiei iohhannis isi are originea intr-o retrocedare imobiliara bazata pe acte false. In ultimii 14 ani iohanis si carmen a castigat peste 300000 euro din acest spatiu. A pierdut in instanta.Banii de unde-i da ? Probabil din drepturilelegale de pensie amilitarilor. DEMISIA iohanis.

  RăspundețiȘtergere
 54. @ tiz t2
  Tigri 2 ”avianyc are dreptate in ce spune.
  Acolo sunt alte prime necalculate la functia de baza (prime de craciun,paste,etc).
  primele orare sunt calculate la functia de baza.
  Documenteaza-te cu sporurile care intra pe 223 modificata din L 284/2010 anexa VII familia bugetara ”APARARE SI SIGURANTA NATIONALA......”
  Nu va mai luati după R 26500 ca spune numai prostii.
  Militarii după cum spunea ”avianyc” trebuie sa iasa in strada pentru incadrarea corespunzatoare a militarilor in grila de salarizare in noua lege la nivelul Curtii de Conturi.
  În Romania nimeni nu depaseste dintre speciali 100% din salariu chiar daca pornesc de la 80%. Problema-i ca ei au salariu nu maruntis chiar daca nici la ei nu intra diurnele,si alte venituri specificate la lit a-p. (clarificate în L 263 art 37).
  Deci salarii decente care sa conteze la calculul pensiei si nu salarii de baza cu tot felul de adaosuri nesalariale,(norme de hrana,norma de chirie,etc,etc)si nu 100% din salarii brute de nimic chiar daca includ anumite sporuri.

  RăspundețiȘtergere
 55. Pestele de la cap se-npute. Capul este iohannis. Cand o vedeti pe carmen cu toale de firma concepute de dizaineri nationali si internationali, ganditi-va ca acolo sunt drepturile de pensie a militarilor.

  RăspundețiȘtergere
 56. Incercand o ,,sintetizare" cred ca am putea spune ca :
  OG..nu-i chiar catastrofala ci are si parti bune...caci :
  1..clarifica fara tagada recalcularea pentru toti ! (admitem ca R-123..avea dreptate ...)
  2...elimina oportunismul jegos al unora ! (care puteau sta si pe functie de caporal atata timp cat din sporuri isi umpleau geanta )
  Inplicit rezulta ca :
  A..in parlament singurul obiectiv urmarit trebuie sa fie imbunatatirea rezonabila a procentelor ..60...85... 1....Nu inlaturarea ordonantei !!
  B...pe termen mediu si lung mingea ii in terenul activilor !! Doar ei pot lupta ..pentru imbunatatirea SALARIZARII !! Salariu f.bun = pensie decenta ...
  Zic si eu ..!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Esti doar un idiot util .Mai ai pana sa avansezi si sa ajungi porcar la GAZ cum te reconanzi .

   Ștergere
  2. N-are rost sa jignesti max.!
   asta doar te descalifica si nimic mai mult

   Ștergere
  3. N-are rost sa jignesti max.!
   asta doar te descalifica si nimic mai mult

   Ștergere
 57. Dogaru nu s-a prins de șmecheria guvernului si vorbeste public haotic ca de obicei.
  Guvernul a introdus aceasta modificare (fara titlu si nr de OUG) in OUG care prevede masuri fiscal -bugetare asigurîndu-si astfel siguranta insuccesului in caz de atac la CCR.
  Pe ratiuni bugetare guvernul poate emite astfel de OUG si sunt constitutionale.
  Aici este vorba doar de procedura ,dar publicarea în MOf 923/11.12.2015 incurca treburile.
  Av poporului o poate sesiza si la decizia CCr intoarce in parlament. Si atunci se asteapta decizia parlamentului.
  Pîna vor avea succes cei pensionati in 2016 in procese pe ratiuni bugetare stabilite de guvern mai dureaza.

  RăspundețiȘtergere
 58. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu ne spui o noutate. Avem si noi destui pe-aici.

   Da, asa e normal ca militarii sa fie incadrati intr-o pozitie superioara in grila de incadrare, dar cine s-o faca?

   Ștergere
  2. Se impute rau treaba .Serviciile au primit ordin sa posteze (sub acoperire) pe toate forumurile si pe ''face buci '' despre ce buna e ordonanta criminala 57/2015 si sa intervina {prin acoperitii din presa } pentru a manipula vulgul militar (idiotii utili ) Campania va incepe la Realitatea Tv inceoand de maine . Asteptati-va la manipulari grosolane (desi si cei din servicii sunt revoltati ) de OUG 57 /2015.

   Ștergere
 59. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Apropo de idiotii utili unul 'Cezar'' va spune ceva ?

   Ștergere
 60. Răspunsuri
  1. Lasa oglinda porcare sau nacar scuip-o cum faci de obicei .

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 61. @ All. Parlamentari NU vor avea pensii de serviciu, ci indemnizatii. 1 500 lei in plus la pensia obtinuta de la caz la caz de catre fiecare parlamentar, in sistemul public sau in sistemul pensiilor de serviciu - fiecaruia cf. dreptului deschis, pt. fiecare 4 ani de mandat exercitat, in limita a 3 mandate. Deci, si generalii nostri parlamentari isi vor mai adauga 4 500 lei la pensia lor militara!

  Insa, parlamentarii NU ar trebuie infierati. Pana la urma, ei au votat corect L. 223/2015. Totul depinde insa de cum vor vota miercuri Ordonanta Ciolos! Aceasta este proba suprema!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu fi naiv R xxx.. Sparlamentarii sunt toti de vanzare .Iar acum pkateste gras Soros prin guvernul Ciolanis.Asa ca vor vota cum li se spune.

   Ștergere
 62. Nu mai puneti botul la toate prostiile pe care vi le baga pe gît pe aici acest caporal numit R 26500 (singurul zice el detinator al adevarului in orice domeniu). O fi facut academia la ”arme intrunite”?

  RăspundețiȘtergere
 63. Aho,aho,copii turbati,
  de la mapn-adunati,
  Pe la 10 turmentati,
  stati un pic si ascultati ,
  pe la dugheana nu dati,
  ca acolo-aveti confrati.
  Mos Alecu , mare scula,
  i-o dadu cioloș drept-n figura,
  Iar Olescu , mare șmecher ,
  scăpa degetele-n stecher.
  Iar acum cu mic ,cu mare ,
  sa le trageti o urare,
  Mîine anul se-noieste,
  Și pensia se-ofilește.
  Urati mai,hăi hăi.

  RăspundețiȘtergere
 64. miercuri se voteaza bugetuln in totalitate , ordonanta sa vedem daca avocatul poporului va face trimitere la dle zegrean, si poi in camera deputatilor dupa anul nou . dogaru a facut o interventie , sa vedem ce o sa mai fie , pana atunci scrieti versuri....

  RăspundețiȘtergere
 65. Pentru "tigri3" : "Tigrul" a mancat stricat/Si se-apuca de urat./De cum se scola din pat /Trage sticla de sub pat./Bea pana se ameteste/Siapoi el ne gangareste./El are pensie nare/C-a avut pulanul tare/Mare militian pe strada /Ce primea odata spaga/Acum e pensionar/Dar si mare ca....ar./Ca tot romanul poet/Scrie versuri la....closet./Arunca si cu cascheta/In ciorba lui tanti Veta./Iar aceasta sparata/Ii mai zice incodata :/esti un prost,nu esti barbat/Ciolos pensia ti-a luat!/Urati mai la militieni /Ca sunt fii de "boureni"./Hai,hai! Manati mai!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 66. Aho, aho, copii turbati ,
  de la mapn-adunati,
  de la Cezar parcă frati,
  Și de Lancea educați,
  stati putin si ascultati,
  în pahare nu turnati,
  Ca veni cu binisoru,
  Ciolos si Iohan cu sporu.
  Le dădură , le luară ,
  si vă făcu viata-amara.
  Crîșmărita-i supărata ,
  că pensia-i scăpărată.
  și bodega nedotată.
  Mai urati mai flucăi,
  hăi ,hăi.

  RăspundețiȘtergere
 67. În M. Of. nr. 0925 din 14 Decembrie 2015 a apărut Act nr. 954/09 Decembrie 2015,
  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României.
  Citiți și vă minunați.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 68. Sa vad eu daca va mai arde sa scrieti poezii si sa mai faceti misto de miercuri incolo.In loc sa treceti la treburi serioase sa luati legatura fiecare cu cine puteti pentru a impiedica modificarea L223, va arde de copilarii. Ar trebui sa fiti mai seriosi ca astia citesc toate aberatiile (unora) scrise aici si daca vad ca o luam in gluma sa vedeti ce pensii in gluma ne vor da si ei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa stii ca chestia cu asa-zisele "glume", nu este intamplatoare. Face parte din metodele clasice folosite de servicii pt. deturnarea atentiei de la problemele acute. Metoda se numeste "diluarea conflictului prin ridiculazarea lui". Am intalnit-o si la protestele "Colectiv" - chestia cu "doresc servicii medicale ca in vest, dar ei nu platesc asigurari de sanatate".

   Asa si cu asa numitele "glume" bagate de unii pe aici. Scopul "diluarea conflictului creat intre militari si Guvern in legatura cu pensiile militare, prin ridiculazarea lui". Unii autori nu o fac cu intentie, numai provocatorii!

   Ai auzit ala care te semnezi tigri3? Ia zi tu cu ce serviciu de informatii este pe mana? Amprenta iti pute oricum. Sau vrei sa iti spun eu?

   Ștergere
  2. Serviciul de antiterosism pe ”Elita”. Primul vizat esti tu, EU, Olescu , Lancea, mos Alecu si un ametit Vladimir.Restul sunt doar militari.

   Ștergere
  3. Bravo.Asta am si dorit, sa iti starnesc atentia , ma bucur ca ai inteles mesajul meu "scris printre randuri"(si explicat pe intelesul tuturor de catre tine).Ps . pentru toti camarazii onesti --- Atentie la cei persuasivi care posteaza aici!!!

   Ștergere
  4. Raspunsul a fost pt R-26500 14 decembrie 2015, 20:37

   Ștergere
 69. @ All. Tot sapand in alte legi, am ajunse pe la prietenii nostri juristi din "aparatul de partid si de stat". Despre care am descoperit ca si-au tras statut de ... magistrati.

  Surpriza? Nu trebuie nimeni sa fie judecator sau procuror pt. a obtine pensie de serviciu ca magistrat. Ci doar sa fie orientat!
  Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004, "Art. 85. - Constituie vechime în magistratură (...) perioada în care o persoană a fost avocat, notar, asistent judiciar, consilier juridic sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, potrivit prezentei legi".

  V-ati prins acum? Asta intrucat prea ridica unii in slavi niste tanti numite in functii "de specialitate juridică". Sau diversi neni juristi. Si pe care ii doare in bikini de pensiile militare de stat. Respectivii tintind oricum pensia de magistrat. Ce simpla era smecheria! Avem astfel de specimene si la Guvern si la Adm. Prezidentiala.

  RăspundețiȘtergere
 70. Maxim One14 decembrie 2015, 15:34 are mare dreptate cu ce zice "Se impute rau treaba .Serviciile au primit ordin sa posteze (sub acoperire) pe toate forumurile si pe ''face buci '' despre ce buna e ordonanta criminala 57/2015 si sa intervina {prin acoperitii din presa } pentru a manipula vulgul militar (idiotii utili ) Campania va incepe la Realitatea Tv inceoand de maine . Asteptati-va la manipulari grosolane (desi si cei din servicii sunt revoltati ) de OUG 57 /2015."
  Luati si bagati la cap ca nu e de joaca !!!
  Incercati si faceti tot ce depinde de voi pana nu e prea tarziu.

  RăspundețiȘtergere
 71. @ tigri 3. Esti somat sa precizezi la ce serviciu de informatii ai invatat tehnica "diluarii unui conflict prin ridiculazarea lui"! Exact asta faci! Ridiculizezi faptul ca militarii si politistii fierb urmare a modificarii L.P.M.

  Valabil si pt. clonele tale, toti avand acelasi tic de a scrie absolut toate cuvinte dupa reguli gramaticale expirate, respectiv cu "î" si nu cu "â"!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Serviciul de antiterosism pe ”Elita”. Primul vizat esti tu, EU, Olescu , Lancea, mos Alecu si un ametit Vladimir.Restul sunt doar militari.

   Ștergere
  2. @ tigri 3 14 decembrie 2015, 20:47! Hai, ma! Mai nou asa ii spui tu la sectia de propaganda politica? Antiterorism? Da' frati mai ai pe acasa? Se vede de la o posta ca ai fost scolit la D.S.S.

   Ștergere
  3. stai rău cu adulmecatu, domnule de la fortele specializate pe furat din gradini, cotete, afumători zîcînd ca-i supravietuire in conditii vitrege.

   Ștergere
  4. @ tigri 3. Domnu; scolit la fosta Directie a Securitatii Statului! Afla ca eu cunosc tehnica de manipulare in inversarea rolurilor astfel incat teroristul sa para antiterorist si invers. Desi nu de la D.S.S Se foloseste de zeci de ani peste tot.

   Adevaratul terorist este cel care a atentat primul - la o viata, la un bun, etc. nu antiteroristul care la randul lui l-a aruncat in aer pe teroristul atentator. Desii ambii au folosit aceleasi metode, doar unul este terorist, cel care a INITIAT totul!

   Iar in cazul de fata legat de L.P.M., Guvernul Ciolos este atentatorul terorist initial. Ca sa NU mai discutam de faptul ca este atac terorist de amploare, vizand un intreg sistem de aparare a unei tari. Orice combatere a acestui tip de atentat terorist, fiind antiterorism pur.

   Dincolo de niste pensii, eu chiar imi fac datoria gratuit de a contracara acest tip de terorism. Cum sa NU ripostezi, tata, cand este al 2-lea atac in ultimii 5 ani asupra intregului sistem de aparare! Asta este terorism in toata regula.

   Iar tu prin ceea ce faci, esti de partea atentatorului initial contra intregului sistem de aparare. Acesta este terorismul autentic, ceea ce faci tu!

   Ștergere
 72. @Admin. Daca vrem sa vedem tabloul complet...stiu ca cere un pic de timp, in monitorul oficial de azi a aparut si treaba cu diplomatii. (a semnalat si Nicu/14 decembrie 2015, 18:58) Oricum, cu cat citesti mai mult, iti vine sa te sui pe pereti. Suntem paria societatii !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am atasat si legea lor, dar fara norme metodologice intrucat ne intindem prea mult. Toti, absolut toti beneficiarii pensiilor de serviciu, pornesc de la 80% si fara plafonare la 85%. Diplomatii si-au bagat tot ce inseamna venituri si indemnizatiile si tot.

   Este o chestie urata aici! Hai ca noi am fost cadre nesimtite etc, etc. Numai ca sistemul s-a impiedicat si de niste SGP amarati si care sunt soldatii si gradatii profesionsiti. Ciolos oferindu-le o mare pensie de serviciu de maxim 4-5 milioane?

   Nu! Este prea mult! Astia sunt atat de nesimtiti intrucat nu stiu decat de Nagan! Apropo de ce auzeam azi la o frizerie unde nimeni nu stia cam am lucrat in armata. Unde oameni diversi vorbeau intre ei ceva in genul ca Romania isi va reveni numai in urma unui razboi! Mare dreptate au!

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. vor zice ca oamenii muncesc in uzine,ei se spetesc sa ne dea noua solda pentru frecat teava pustii la rece.civilii zic ca cei din armata au salarii mari si nu fac nimic.apoi ce propune mario parca ii zice rebeliune....

   Ștergere
  4. Shulpha glasuieste -- "vor zice ca oamenii muncesc in uzine" -- care uzine ???
   Si ,ce alta solutie vezi pentru iesirea din aceasta situatie?

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 73. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ar mai fi cei din servicii dar aia sunt condusi acum de perciunati ca unguent

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 74. Dacă mai dau mâine. Pensii speciale pentru parlamentari, primari și
  Al
  ți aleși locali suntem ultimele găini!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. O sa dea.Urmeaza pensii speciale pentru profesori cu cel mult 4 ore de munca pe zi si 4 luni vacanta platita . Cine poate oase roade boii la munca si ore suplimentare neplatite .

   Ștergere
 75. Luaţi de citiţi:

  http://www.snapromania.ro/comunicat_899_buget_de_austeritate

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Haaa haaa haaaa..Am ras cu lacrimi . Cine are solda( salariu la ei ) functiei de baza de 3000 de lei ?(atentie oug 57 nu se mai refera la venit ca vechea 223) .Probabil sefii de inspectorate .Si daca aia iau pensie 3000 lei brut adica cam 2500 net inseamna ca un agent nu trece de 1300 de lei pensie. Sindicatele politistilor ii prostesc pe fata pe cotizantii lor ca sa ascunda blatul facut de acoperitii din conducerea sindicatului cu guvernul.Stai ca mai e putin pana la 01 01 2016 si ai sa vezi pe forumuri urlete de durere( pentru primii pensionari care au pus botul ) .Oricum apreciez umorul sindicatelor e de buna calitate .Haaa haa haa ..

   Ștergere
 76. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 77. Pregatiti prastiile si falanga a la Machedon ca purceaua este
  moarta in cotet" ,nu asteptati compasiune de la niste impostori,noi suntem,pentru ei,"osul'sau "broscoiul" din gat,politihotii astia ne sunt dusmani!

  RăspundețiȘtergere
 78. Șase organizații din domeniul transporturilor vor organiza joi, 17 decembrie, un protest la care vor fi mobilizate aproximativ 9.000 de mijloace de transport persoane - autobuze, autocare și taxiuri, a anunțat, luni, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).
  Un protest de amploare se va desfășura între orele 10,00 — 15,00, în fața sediului Guvernului României. Cererea de autorizare a mitingului de protest a fost înregistrată în data de 11 decembrie la PMB și a fost aprobat luni, 14 decembrie 2015.
  Potrivit Agerpres, aproape 1.000 de camioane vor fi parcate în locuri stabilite de comun acord cu Primăria Municipiului București.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si bineinteles ca noi stam si ne uitam la ei....ca la noi curajul se manifesta doar in vorbe pe site-uri....

   Ștergere
  2. Maine vin 3000 de ciobani in capitala sa-si apere cainii .Bravo lor.

   Ștergere
 79. Ma bucur ca aici frustratii se pot linisti !!! Pe langa abjectii, nu au nimic in cap !!!!Da-le Doamne minte, ca a arunca cu vorbe urate inseamna doar ceea ce nu le dai !!!

  RăspundețiȘtergere
 80. Ia vedeţi voi acilea ce-a găbjit gru-ul:

  https://docs.google.com/document/d/1BW-qd0lNpLq_k4QikeplB3uB_pahfKZ-lRFtoJGR9TA/edit

  De-acu puteţi să vă jucaţi în calcule...Aviaru, ţi-am dat date! Hai rezovă problema!
  PS. Nu mai umbla travestit pe-aici pe blog că...nu-i frumos.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Şi-aici:

   https://allsoldotorg.files.wordpress.com/2015/09/anexa-vii-cap-i-armata.xls

   Ștergere
 81. Ia cititi aici sa vedeti oameni hotarati------http://scmdfiliala1arges.blogspot.com.es/

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Aviz securistii care au primit dispozitii de infiltrare, in scopul destabilizarii coeziunii si cooperarii intre militari!