sâmbătă, 31 mai 2014

Cum si-au dat D.P.R.P.A.J. si C.P.S. din M.Ap.N. singure cu stangul in dreptul!


Este urmare a cererii prin executor judecatoresc de a pune in executare hotararea definitiva din stanga materialului (4 file), respectiv de a mentine in plata pensia de serviciu. Precizare: executorul a notificat separat M.Ap.N. si C.P.S. - intrucat dupa cum se observa in hotarare, cele 2 institutii au personalitate juridica diferita. Redau integral hotararea, intrucat este important ce urmeaza. Desi nu aveau nicio obligatie sa raspunda la notificari, in mod surprinzator la cea catre M.Ap.N. a raspuns Directia pt. Relatia cu Parlamentul si Asistenta Juridica, iar la cea catre C.P.S. a raspuns C.P.S. In proportie de 90% raspunsurile sunt identice. Si contin aceeasi gafa. Care este monumentala. Sau care poate (putin probabil - dar este) a fost introdusa special sa ne pice fisa la ceea ce avem de facut! Cele 2 institutii afirma ca nu executa hotararea definitiva aducand ca argument Decizia nr. 215/2012 si Decizia nr. 1601/2010 a C.C.R. care stipuleaza ca autoritatea de lucru judecat a unei hotarari definitive se mentine cat timp subzista temeiul legal care a stat la baza pronuntarii hotararii. Cele 2 institutii redau sub forma de extras: "De altfel, Curtea constată că astfel de hotărâri judecătoreşti se bucură de autoritatea de lucru judecat şi determină obligarea autorităţilor publice la plata drepturilor de pensie astfel cum au fost constatate de către instanţele de judecată, însă această obligaţie subzistă atâta timp cât este în vigoare şi temeiul legal în baza căruia au fost pronunţate hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile. În acest sens Curtea s-a mai pronunţat, prin Decizia nr. 1.601 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011, statuând că autoritatea de lucru judecat de care se bucură o hotărâre judecătorească este una absolută pe toată durata de aplicare a prevederii legale care a stat la baza pronunţării hotărârii". Pana aici este clar.  


Numai ca, cele 2 institutii sugereaza  faptul ca temeiul legal care ar fi stat la baza pronuntarii acestuia ar fi Legea nr. 164/2001 si care fiind abrogata, nu mai subzista nici temeiul legal al pronuntarii hotararii definitive - aceasta fiind practic nula. Stimati colegi! Temeiul legal al mentinerii in plata a pensiilor de serviciu, nu este nicidecum Legea nr. 164/2001 asa cum insinueaza cele 2 institutii. Mentinerea in plata a pensiilor de serviciu este doar o impunere judecatoreasca survenita urmare a nelegalitatii penale a M.Ap.N. care ne-a emis decizii de pensii in baza Legii nr. 119/2010 aplicate la acel moment cu H.G. nr. 735/2010 in conditiile care I.C.C.J. suspendase definitiv H.G. nr. 735/2010 prin Decizia nr. 38/07.01.2011. Dar mai bine sa citim temeiul legal. Este precizat la pag. nr. 3 din hotarare. Este art. 14 (7) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Care este in vigoare, deci subzista. "Art. 14 (7)Suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare, pana la expirarea duratei suspendarii". Numai ca durata suspendarii nu a expirat, Decizia nr. 38/07.01.2011 suspendand definitiv  H.G. nr. 735/2010. La randu-i Deciziei nr. 38/07.01.2011 ii subzista temeiul legal care este tot  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 2 ş) si Art.14. Cu alte cuvinte, D.P.R.P.A.J. si C.P.S. si-au dat singure cu stangul in dreptul intrucat din punct de vedere tehnic si juridic, temeiul legal care a stat la baza pronuntarii hotararii subzista si inca foarte bine.

Raspunsurile celor 2 institutii cuprind si alte gafe, dar cea mentionata este cea mai relevanta pentru noi. Dar ofer si un exemplu de gafa secundara sau mai bine spus fie de superficialitate la cote maxime. Sau poate fi altceva: sa ne creada efectivi fraieri. Cele 2 institutii afirma astfel: "In considerentele hotararii, instanta de judecata a retinut ca potrivit art. 6 din OUG nr. 1/2011 s-a reglementat ca "(1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010 se mentin in plata in cuantumurile avute in luna decembrie 2010 incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data emiterii deciziei de revizuire". Este minciuna. Instanta nu a retinut asa ceva, ci pur si simplu aceasta este doar pledoaria juristului M.Ap.N. dupa cum se observa la pag. 2 - ultimul paragraf. Instanta nu a retinut decat ilegalitatea M.Ap.N. de a emite decizii de pensii cu incalcarea unei decizii definitive a I.C.C.J. si a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.


In schimb, in cazul Deciziei Civile nr. 207/2014 pe care M.Ap.N. o aduce ca argument pentru deciziile de impunere ce ne-au fost si ne vor fi expediate, instanta chiar a retinut (pag. 2, paragraful 2) ca "insasi Casa Sectoriala de Pensii a restituit banii tuturor contestatarilor, inca de la data pronuntarii hotararii instantei de fond, astfel incat in mod tacit a acceptat hotararea. Chiar Legea nr. 241 prin care se revine la pensia din luna decembrie este o recunoastere a erorii guvernarii trecute". Acest pasaj este vital pt. contestarea deciziei de recuperare in instanta, intrucat Casa de Pensii face referiri la Decizia Civila nr. 207/2014, insa tot C.P.S. incalca in mod flagrant un element din dispozitivul acesteia. C.P.S. nu se poate prevala de respectiva decizie fara a tine cont de intreg dispozitivul acesteia, intrucat decizia a fost pronuntata doar in conditiile in care instanta a retinut ca C.P.S. "a restituit banii tuturor contestatarilor, inca de la data pronuntarii hotararii instantei de fond, astfel incat in mod tacit a acceptat hotararea".

Si de ce se intampla toate acestea? Intr-un fel e simplu. Consilierii M.Ap.N. incearca sa se salveze si pe ei, si M.Ap.N. si statul dintr-o situatie stupida creata tot de stat si care este urmatoarea: pensia militara in baza Legii nr. 164/2001 si pensia in sistemul public in baza Legii nr. 119/2010 aplicata in acest moment cu O.U.G. nr. 1/2011, sunt 2 drepturi patrimoniale diferite. Acest lucru este constatat si de Institutia Avocatul Poporului in  "Raportul special privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu (ianuarie 2013)" care precizeaza clar la fila 22 faptul ca "pensia de serviciu şi pensia din sistemul public nu reprezintă un singur drept". Caz in care, daca o instanta mentine in plata definitiv o pensie militara (cum este cazul nostru), M.Ap.N. intra in situatia de a executa concomitent o hotarare definitiva a autoritatii judecatoresti - respectiv de a ne acorda o pensie militara, dar in acelasi timp este obligat sa respecte si  Legea nr. 119/2010 aplicata cu O.U.G. nr. 1/2011 care obliga M.Ap.N. sa ne acorde si o pensie in sistemul public. Cele 2 drepturi nu se exclud unul pe celalalt si nu se acorda prin diferenta, ci opereaza simultan. Adica se insumeaza! Cat timp a operat si S.C. nr. 574/2013 a fost perfect pt. M.Ap.N., intrucat ne acorda tot drept de pensie militara la fel precum deciziile definitive de mai sus, institutia fiind obligata sa plateasca o singura pensie (cea de serviciu) - nu doua. Numai ca Decizia Civila nr. 207/2014 a intors situatia de asa natura, incat M.Ap.N. iar este in situatia de a executa o hotarare definitiva care ne mentine drept de pensie de serviciu si o lege care ne acorda drept de pensie in sistemul public. Situatia este penala si daca nu executa hotararea judecatoreasca si daca nu executa legea. Caz in care M.Ap.N. a optat sa execute doar legea, cunoscand ca o hotarare definitiva poate sa nu fie pusa in executare de bunavoie, ci doar in urma executarii silite si/sau a actiunii in instanta penala. Acei consilieri gandesc astfel: daca ar pune in executare doar hotararile definitive ale autoritatii judecatoresti care ne avantajeaza si ne-au reacordat dreptul la pensie de serviciu, noi am fi capabili sa ii actionam in instanta penala intrucat hotararile noastre definitive nu ii impiedica sa ne acorde si pensie in sistemul public in baza  Legii nr. 119/2010 aplicate cu O.U.G. nr. 1/2011. De aceea procedeaza M.Ap.N. astfel! Nu am fi procedat niciodata astfel! Numai ca dupa cum se vede "pe cine nu lasi sa moara, nu te lasa sa traiesti!". Noi am gresit la faptul ca nu i-am actionat de la bun inceput in instanta penala cand au incalcat atat o decizie a autoritatii judecatoresti, cat si o lege a statului, iar acum au prins glas! Deci, cel putin eu o comit pana la capat! Desi, stiu bine ca nu sunt doar eu! Eu asa vad lucrurile si asa am fost consiliat. 

In ciuda tumbelor M.Ap.N., aduc la cunostinta tuturor de ce ceea ce face M.Ap.N. are caracter penal si cum prin pozitia D.P.R.P.A.J. si a C.P.S., M.Ap.N. este 100% in zona penala. Decizia C.C.R nr. 972 din 21 noiembrie 2012: „Efectele hotărârilor judecătoreşti. Înfăptuirea justiţiei, în numele legii, are semnificaţia că actul de justiţie izvorăşte din normele legale, iar forţa lui executorie derivă tot din lege. Altfel spus, hotărârea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluţionarea unui conflict de drepturi sau interese, constituind un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice şi de eficientizare a normelor de drept substanţial. Datorită acestui fapt, hotărârea judecătorească - desemnând tocmai rezultatul activităţii judiciare - reprezintă, fără îndoială, cel mai important act al justiţiei. Hotărârea judecătorească, având autoritate de lucru judecat, răspunde nevoii de securitate juridică, părţile având obligaţia să se supună efectelor obligatorii ale actului jurisdicţional, fără posibilitatea de a mai pune în discuţie ceea ce s-a stabilit deja pe calea judecăţii. Prin urmare, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se situează în sfera actelor de autoritate publică, fiind învestită cu o eficienţă specifică de către ordinea normativă constituţională. Pe de altă parte, un efect intrinsec al hotărârii judecătoreşti îl constituie forţa executorie a acesteia, care trebuie respectată şi executată atât de către cetăţeni, cât şi de autorităţile publice. Or, a lipsi o hotărâre definitivă şi irevocabilă de caracterul ei executoriu reprezintă o încălcare a ordinii juridice a statului de drept şi o obstrucţionare a bunei funcţionări a justiţiei. […] În acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, "dreptul la un tribunal ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o decizie judiciară definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă [...].” Asta ca se invete minte consilierii D.P.R.P.A.J. si C.P.S. ca nu suntem fraieri. Punct!

Pentru cei care nu cunosc cum a fost executat silit M.Ap.N. cu daune si penalitati, culmea pe baza deciziilor definitive favorabile despre care M.Ap.N.  pe noi ne minte ca nu le mai subzista temeiul legal desi acesta este perfect in vigoare, puteti descarca dovada de aici. Primul executor judecatoresc care a pus M.Ap.N. cu botul pe labe in cazul respectiv se numeste Mihai Dima (care este si preot la Biserica "Domnita Balasa"). In continuare se poate descarca de aici si plangerea penala (fara numele persoanei in cauza - este caz individual) contra M.Ap.N. care refuza sa execute in volum complet  decizia executorului judecatoresc. Eu nu am apelat la acelasi executor, ci la altcineva care a impus 1 000 lei pt. fiecare zi intarziere in nepunerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive. Nu conteaza, nu fac reclama! Am comunicat in particular cum am procedat eu. Dar macar sunt impacat ca acum stiti toti ce hram poarta D.P.R.P.A.J. si C.P.S. din M.Ap.N. si statul roman de drept stalinisto-fascist! Si mai ales care le sunt vulnerabilitatile penale!

8 comentarii:

 1. Multumesc!!!Tocmai l-ai eutanasiat si pe Huhurez!!!Care a plagiat ca tampul comunist doar dorinta lui!!!Realitatea e insa cea din material!!!Parerea mea:faceti-i cu ea sculata pana in gatul lor!!!

  RăspundețiȘtergere
 2. Domnule Olescu, va sustin moral, din tot sufletul deoarece eu am ramas cu minus 23.000 de lei in 20 de luni de taiere, neindexarea pensiei pe vreo 12 ani, refuz categoric al instantei de apel iasi care a intors sentinta favorabila a tribunalului vaslui , fapt ce a condus la suportarea de catre mine personal a 2 infarcturi in ziua de 30 ianuarie 2014, carora le-am trecut efectul prin operatie de urgenta la spitalul parhon din iasi dupa ce am fost dus la urgenta cu elicopterul smurd.
  camarad declarat "nesimtit" cu pensia militara de stat, taiata de statul roman.
  Asa sa le stea in gat la guvernantii tradatori romani si sa isi ia luminari de 23.000 de lei, blestematii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. OK. Eu nu am suportat niciun infarct. Cel putin, asa cred. Dar asta nu ma impiedica sa spun adevarul, si nici sa lupt asa cum cred eu. Si stiu sa lupt foarte bine. E drept ca mai mult la modul pragmatic, dar am invatat sa o fac si pe metodele lor "curvaristice"! In ceea ce priveste situatia dumitale? Ce pot sa spun eu? As prefera sa discutam in particular! Suntem mult prea multi care procedam astfel! Vei intelege precis, de ce! Mai exact: ori e surpriza, ori nu este! Si va fi precis! Multumesc si mai ales, multa sanatate! Din partea unui vanator de munte - foarte autentic. Mult prea autentic pt. sistem!

   Ștergere
  2. Va salut cu respect si felicitari pentru perseverenta si ami ales pentru pertinenta sustinerilor! Ca membru scmd as fi vrut ca onor doamna Caloianu sa ne fi prezentat toate aceste aspecte juridice si mai ales Gravele incalcari procedurale ale instantelor care ,judecand revizuirea nu s-au pronuntat,la primul termen pe suspendarea proceselor in baza exceptiei si prezumtiei autoritatii de lucru judecat; mai nou acum noi le raspundem cu materialul clientului din Deciziile de restituire trimise pentru sumele necuvenit incasate dupa ei; aici ei cu manuta lor au scri ca potrvit c. p. cic. de la 1865 art 278 pct 3 hotararileprimei instante sunt EXECUTORII DE DREPT atunci cand au ca obiect pensii din sistemul asigurarilor de stat; L-am intrebat azi pe onor juristul nr.1 din CSP dl. directo adjunct Rosu (asta l-am mai intrebat si la dialogul social de la MANsi nu mi-a raspuns nici atunci)daca recalcularea pensiei mele ,pe care nu eu am dorit-o, nu are ca obiect o pensie din cadrul asigurarilor sociale/ si atunci de ce nu a pus-o in executare la primul termen , la al doilea cand a ramas definitiva ,acum cand este investita cu formula executorie si le-am si notificat ca si dvs, sa faca acest lucru sub sanctiunea executarii silite; mai nou o dau langa cu: " prin decizia... Curtea de Apel... demonstreaza ca noi aplicam corect prevederile OUG1/2011... " ca si cum eu le-as fi cerut asta eu le-am cerut mere si ei imi raspund cu pere; daca noi nu intentam al doilea proces (ca nu ma obliga nimeni ) cu ce imi mai raspundea dl Rosu/ astept dar fara speranta intrucat comanda politica este clara, astia nu ne iau in serios; noi Pitestiul ne gandim serios la alte activitatii care speram sa-i sensibilizeze. Cu stima !

   Ștergere
 3. E PANICA TOTALA LA MAPN!!!CU IZ PENAL!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. DE CE??? Eu cred ca e o liniste mormantala!

   Ștergere
 4. Предупреждение о горе в политических жуликов Понта Опря и Душа! (П. I) Все "мясники" являются военные тоже?

  Бэсеску и Бок еще впереди "parnaiasi"! Но вы, Понта, Опря и Dusa! Я не впечатлен ни запугать чем-нибудь! Любой политик, что "меч псевдо-демократии» уже забиты римского военного (настоящий меч все еще ​​не хватает смелости, чтобы носить -. Вы слишком трусливы, так), вы будете платить! Существует поговорка на ветру, суть клятвы находится в горной охотника! Я понимаю, вам не нравится мне! Ни Дита ни Neacsu ни Смит, ни кто-либо из Marin и других! Беспокойство, не так ли? Конечно - все думают, что как раз и бесплатно в Румынии всегда беспокоит! Я просто предлагаю вам помнить, когда вы дать отчет за. Каждый резервист "убил" - буквально убит из-за ваших делах безрассудных о том, что вы совершаете! Как Бэсеску-Вос убивали людей, и вы делали то же самое! Там нет ничего нового! Но мы извлекли урок мы! Где-то в другом мире, определенное Симона Визенталя удалось привлечь к суду всех тех, настоящий пистолет или фашистского закона, они убивали людей. Помните, что я говорю! Нет угроза, а предупреждение Wake Up! Но если вы убивали людей - и, конечно, убили вы платите точно! Я признаю, что я хороший "кассир", так что я все еще ​​мог "обналичить"! Другие, нет! Я всегда уважал меня и командиров и коллег и подчиненных! Как вы знаете, что сегодня один из командиров и коллег больше уважения со мной случился сердечный приступ - После внесения безрассудным! Как показано ниже! Остановить даже сейчас! Имейте в виду, что рассказывает Ranger! Мошенничество политику!

  RăspundețiȘtergere
 5. Pana nu vedem un "sef" de la M.Ap.N. sau C.P.S. la parnaie, e apa de ploaie. Doar asa poate s-ar mai gandi si ei cand executa ordine slugarnic, batand din calcaie. Altfel, isi vor bate joc in continuare, ca si pana acum.

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!