joi, 16 ianuarie 2014

Daca interdictiile de drepturi fundamentale aplicate militarilor romani ar fi exercitate asupra unei minoritati nationale, Romania ar fi acuzata de fascism!

Este aproape incredibil ce se intampla in Romania cu militarii romani, incepand in anul 2011! La acest moment, militarii romani sunt declarati cetateni cu acelasi regim de salarizare si de pensionare precum toti ceilalti "cetateni". Pare perfect, nu? Inapoia acestui regim, se ascuns insa monstruozitati mascate in alte acte legislative care daca ar fi aplicate unei minoritati nationale sau unei alte categorii profesionale, Romania ar fi acuzata indubitabil, de fascism. Cu toate acestea, despre soarta militarilor romani, nu se sesizeaza nimeni. Pentru a reliefa cat mai bine ceea ce se intampla, nu trebuie decat sa inlocuim in diverse legi cuvantul militar, cu sintagma "minoritate nationala" sau cu  cu denumirea unei categorii categorii profesionale oarecare. Iata ce rezulta:  

I. Legea nr. 80/1995 - adaptata (Statutul cadrelor militare care este mai degraba statutul exterminatilor nationali)

Sectiunea 3 - Interzicerea sau restringerea exercitiului unor drepturi si libertati

Art. 28
Minoritatilor nationale le este interzisa exercitarea urmatoarelor drepturi:
a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda prin orice mijloace sau alte activitati in favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru functii publice;
b) sa candideze pentru a fi alese in administratia publica locala si in Parlamentul Romaniei, precum si in functia de Presedinte al Romaniei;
c) sa declare sau sa participe la greva.

Art. 29
Politicienilor si jurnalistilor le este restrinsa exercitarea unor drepturi si libertati, astfel:
a) opiniile politice pot fi exprimate numai in afara serviciului;
b) exprimarea in public a unor opinii contrare intereselor Romaniei nu este permisa;
c) conditiile in care  vor putea sa prezinte public informatii se vor stabili cu avizul S.R.I.;
d) aderarea la culte religioase este libera, mai putin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de pastrare a ordinii publice, precum si la cele care incalca bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei;
e) constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-stiintific, cultural si sportiv-recreativ, este permisa doar cu avizul S.R.I.;
f) incheierea casatoriei este libera in conditiile legii. Casatoria cu o persoana apatrida sau care nu are exclusiv cetatenia romana este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile B.O.R.;
g) participarea la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau intruniri cu caracter politic ori sindical este interzisa;
h) Politicienii si jurnalistii se pot deplasa in strainatate in conditiile ce se stabilesc prin ordin al S.R.I. 

Art. 30
Profesorii si medicii au obligatia de a nu efectua activitati care contravin demnitatii, prestigiului si normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre didactice sau medicale.
Profesorilor si medicilor le este interzis:
a) sa indeplineasca alte functii decit cele in care sint incadrate, cu exceptia cumulului prevazut de lege, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului;
b) sa fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii ori societati comerciale, cu exceptia celor numite in consiliile de administratie ale regiilor autonome si societatilor comerciale din subordinea ministerelor din care fac parte.


II. Legea nr. 284/2010 a salarizarii unitare. Anexa nr. VII, Cap. 2, Sectiunea a-2:
Art. 92 (1) Cuantumul zilnic al salariului lunar cuvenit cetatenilor din minoritatile nationale se determină prin raportare la numărul zilelor calendaristice corespunzătoare fiecărei luni a anului.
(2) Cuantumul zilnic al salariului lunar cuvenit celorlalti cetateni romani cu exceptia celor mentionati la aln. (1) se determină prin raportare la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.

III. Legea nr. 263/2010 a pensionarii unitare (in care militarii romani incadrati in 2 grupe diferite de munca, au aceeasi majorare de punctaj de 50% - detalii aici).
Art. 18
Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca asa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2).

Art. 100 - Pentru minoritatile nationale 
Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:
a) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, potrivit legii;
b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale, potrivit legii;
c) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in alte conditii de munca, potrivit legii.
[Este similar ceea ce se intampla militarilor in actualul text de lege grupei ALTE CONDITII care are aceeasi majorare de punctaj precum grupa CONDITII SPECIALE, fiind tratata astfel in mod discriminatoriu raportat la perioadele suplimentare de la art. 18 c) acordate la vechimea in munca si care sunt duble fata de grupa CONDITII SPECIALE].

Art. 23
(1) Pe timpul starii de mobilizare sau al starii de razboi se utilizeaza resurse umane, materiale si financiare.
(2) Resursele umane provin din randul cetatenilor de etnie rroma si maghiara cu sau fara obligatii militare, cat si din randul politicienilor care pot fi chemati sa execute prestari de servicii in interes public, potrivit legii.

Art. 42
(1) Munca forţată este interzisă.
(2) Nu constituie muncă forţată:
a) activităţile desfaurate de catre cetatenii din randul minoritatilor nationale si personalul cultelor chemate sa execute prestari de servicii in interes public, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;
b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată;

Art. 122 - " (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, cu exceptia personalului Ministerului Finantelor, evreilor si magistratilor".
Art. 123 - "(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia, cu exceptia personalului Ministerului Finantelor, evreilor si magistratilor".
(2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază" (la fel si cu munca de noapte).

Doamnelor si domnilor, tot ce este evidentiat in material, se intampla in Romania, astazi! Dar nu categoriilor mentionate, ci doar militarilor! Si toate cumulate, numai militarilor! Este evident ca toate cele reliefate sunt interdictii de drepturi fundamentale si discriminare in stare pura.  Cele prezentate nu au legatura cu nicio profesie in sine - pot fi la fel de bine aplicate oricarei alte categorii, ci sunt exact ceea ce sunt:  interdictii de drepturi fundamentale si discriminare in stare pura. Care insa nu se aplica nici rromilor, nici evreilor, nici medicilor, nici politicienilor, nici jurnalistilor, ci doar in mod cumulat, militarilor romani! Este evident ce s-ar intampla cu Romania daca una singura din categoriile mentionate ar suporta ceea ce suporta militarii romani. Atat activi, cat si in rezerva. Cand se intampla astfel de lucruri intr-un stat, indiferent carei categorii a populatiei i se intampla - rromi, profesori, armeni sau militari, acel stat este orice, dar numai stat de drept nu se poate numi. Orice dezechilibu creat unui grup intr-un stat in ceea ce priveveste egalitatea in drepturi, trebuie sa fie compensat prin ceva rezonabil. Militarii romani au avut drept compensatie pentru tot ceea ce este descris mai sus, o lege a pensiilor militare. Acum nu au mai ramas decat cu interdictia de drepturi fundamentale si cu discriminarea! Militarii activi pe post de robi moderni, iar cei in rezerva ratacind de 4 ani pe holurile tribunalelor! Iar toate acestea se intampla sub privirile politicienilor romani indiferent de tabara, ale Justiei, ale C.C.R., ale diverselor institutii ale statului roman inclusiv ale C.N.C.D. (o institutie marioneta, dovedit prin faptul ca raspunsul stereotip  pt. astfel de situatii este ca abuzurile impuse prin legislatie unui grup/categorii profesiomale/sociale, nu intra in  sfera atributiilor institutiei), mass-media si ale tuturor cetatenilor romani! In rest, statul de drept este sublim! Vivat Romania! 

Nabucco (Va, Pensiero/Verdi) - Corul Robilor (se potriveste ca o manusa situatiei militarilor romani)


16 comentarii:

 1. -Minoritarii nu primesc solde pentru statutul lor
  -Nici minoritarii nu se simt discriminati de privatiunile militare cand sunt angajati in Armata.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. I. In actuala legislatie, solda este o noua discriminare prin care militarii sunt retribuiti de 3 ori mai prost decat alti cetateni cu care sunt incadrati in aceleasi trepte de salarizare. Conform legii salarizarii L. 284/2010 "unitare", in "sectorul bugetar, "raportul între coeficientul de ierarhizare minim şi coeficientul de ierarhizare maxim pe baza cărora se calculează salariile de bază este de 1 la 15" (art. 4). Cf. art. 3 c), L. 284/2010 asigura "echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală".

   Ce inseamna acest lucru? De exemplu, un locotenent este in aceeasi treapta de salarizare cu un bibliotecar. Conform art. 3, cei 2 trebuie sa beneficieze de "remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală". Remuneratia este egala, dar locotenentul o incaseaza pt. zile "calendaristice" (24 de ore zi si 7 zile din 7), iar bibliotecarul pt. zile "lucratoare" (5 ore zi si 40 de ore pe saptamana). Bibliotecarul nu poate fi obligat sa lucreze mai mult neplatit, locotentul - da.

   Art. 92, anexa VII, cap. II, este elocvent. Militarii fiind retribuiti la "zile calendaristice" sunt de 3 ori mai prost cotati la retributie decat politistii care sunt remunerati la "zile lucratoare", desi sunt in aceeasi treapta de salarizare si au aceiasi coeficienti. Si cica si aceleasi grade echivalente. La salarizare insa, colonelul primeste remuneratie egala cu comisarul-sef, sergentul major cu agentul de politie si tot asa. Numai ca cei din armata o incaseaza la "zile calendaristice" si nu la zile lucratoae precum politistii.

   II. Poate pe vremuri nu se simteau discriminati, cand se angajau in armata si existenta o compensare pt. interdictii printr-o lege a pensiilor militare. Minoritarii care se angajeaza sunt tineri si nu sunt informati despre aceste discriminari. Le constientizeaza abia dupa inceperea serviciului. Cei care le constientizeaza inainte de inrolqare, fug ca dracu' de tamaie de armata, fiind doar ultima optiune in caz ca nu au nicio alta sansa in viata. Pe de alta parte, printre cei angajati in ultimii 5-10 ani in armata, exista valuri de demisii.

   Pentru eliminarea respectivelor discriminari, exista si varianta inversa: toate interdictiile si restrangerile de drepturi exercitate asupra militarilor sa fie aplicate tuturor cetatenilor. De ex., toti cetatenii sa fie remunerati la "zile calendaristice", niciunul sa nu aiba drept sa isi faca firma sau sa se inscrie in sindicate sau in partide sau sa faca politica. Si toti pensionarii sa fie obligati sa participe la mobilizare, militarii cu ale lor, alte profesii cu ale lor sau pe munci necalificate (de ex. la agricultura sau la deszapezirea soselelor).

   Deocamdata ceea ce este prezentat in material este discriminare in stare pura prin incalcare de drepturi fundamentale. Militarii romani pot purta ca insemn distinct steaua lui David, eventual nu galbena, ci kaki. Nu este posibil decat in fascism sa aplici un regim de salarizare discriminatoriu (remuneratie egala la munca de valoare egala, dar militarii la zile calendaristice, iar ceilalti cetateni la zile lucratoare), sa aplici un regim de pensionare unitar (contributiv) si dupa care sa le agati de gat militarilor si toate acele interdictii si limitari de drepturi fundamentale! Este mult prea mult!

   Ștergere
  2. Ca fapt divers! Ai "furat" o hotarare irevocabila de aici si ti-ai afisat-o pe blog. Afirmi despre decizie ca ar fi devenit irevocabila intrucat CPS nu a mai inaintat recurs. Acuzi intr-un fel si Tribunalul si CPS. Oricum nu ar fi fost nimic ilegal. Dar pe hotarare este scris in dreptul timbrelor (cu pixul) ca hotararea a devenit irevocabila prin decizia CA care a respins recursul CPS ca nefondat si e precizat si nr. Deciziei CA. Decizia CA este aceasta [https://picasaweb.google.com/111627310406784668033/SentintaIndividualaIrevocabilaProcesulNr1#5905353972347765922].

   In concluzie, afirmatiile dumitale sunt false!

   Ștergere
 2. @Huhu Rez18 ianuarie 2014, 16:40 :
  Traiam cu convingerea ca numai "infanterul isi bate cuie in talpa , atunci cind nu are ce face !" ...
  Dar nu este asa , se vede treaba !... Sau chiar un infanter vorbeste !??!
  ----------------------------------------------------------------
  Care-i legatura intre solda si interdictiile/restringerile de drepturi prezentate ?

  Sigur ca da : minoritarii nu se simt discriminati , ca minoritari , atunci cind sint incadrati in armata ... Dar se simt (ar trebui sa se simta) discriminati fata de ceilalti cetateni care nu au acele interdictii/restringeri de drepturi ...

  De ce nu se intelege ca abia , intr-o oarecare masura , proiectul noului statut al cadrelor militare :
  - recunoaste ca interdictiile si restringerile de drepturi sint niste discriminari
  - acele discriminari sint "reparate" prin sporuri (clare si distincte) la solda , drepturi special stabilite , transmiterea acestor "reparatii" si pentru perioada "post-cariera" ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pentru privatiunile serviciului militar, nu discriminari, hai sa avem proprietatea termenilor, militarii au solde care le permit obtinerea unor pensii de 2-3-4 ori mai mari decât cei din profesii apropiate ca pregatire.
   @mosule ti-e teama sa-l contrazici pe Gourcha in traznaia aia....cum ca ar trebui sa primeasca 2 pensii?
   Mergi pe linia autorului ca sa nu-ti stearga si d-tale comentariile.

   Ștergere
  2. Huhu Rez! Militarii au solde care le permit obtinerea unor pensii de 2-3-4 ori mai mari decât cei din profesii apropiate ca pregatire? Este complet fals! Citeste legea salarizarii L. 284/2010! Militarii si civilii sunt in aceleasi trepte de salarizare si au aceeasi coeficienti de salarizare cu cetatenii civili cu care sunt echivaleti ca nivel de pregatire. Profesiile sunt deja echivalate si au aceeasi retributie. Exemplu! Coeficient: 2.69-2.96. In functii de coeficienti, locotenentul este echivalat de la = stenodactilograf (2.69), pana la asistent universitar (2.96). Fiind profesii echivalate (considerate identice ca nivel de instruire si responsabilitate), se incadreaza in aceiasi coeficienti de salarizare, deci remuneratiile sunt egale "pentru munca de valoare egala". Aparent, in realitate locotenentul e luat de "fraier", intrucat avand solda si nu salariu, e remunerat la "zile calendaristice", iar stenodactilograful si asistentul universitar sunt remunerati la zile lucratoare. Rezulta ca desi sunt in aceleasi trepte de salarizare si beneficiaza si de aceiasi coeficienti, remuneratia unui locotenent prestata in 24 de ore = valoarea muncii unui stenodactilograf pt. 8 ore.

   In concluzie! Este evident ca in conditiile aceleiasi remuneratii - nu conteaza ca este denumita solda sau salariu, un cetatean trebuie sa fie anormal sau sadomasochist sa aleaga sa devina locotenent (orice grad militar) pt. a fi obligat sa castige aceiasi bani muncind 24 de ore si 7 zile din 7 cat pt. cat castiga un stenodactilgraf (orice profesie echivalata fiecarui grad militar) in 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana si sa isi mai "traga" si zecile de interdictii de drepturi fundamentale prezentate in material.

   Ștergere
 3. @Huhu Rez19 ianuarie 2014, 10:46 :
  Greu îi (ar trebui sa fie) cu inconsecventa si incoerenta gindirii ! ...

  ---------------------------
  La : "...nu discriminari, hai sa avem proprietatea termenilor, militarii au ..." .

  DISCRIMINÁRE s. f. ... 2. diferențiere restrictivă de drepturi pentru o parte a populației unei țări...
  Sursa: MDN (2000)
  A DISCRIMINÁ ...(persoane) A lipsi de egalitate în drepturi; a limita în drepturi (în comparație cu ceilalți cetățeni).
  Sursa: NODEX (2002)

  Ia sa vedem : " Secţiunea a 3-a
  Interzicerea sau restrangerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi
  Art. 28. - Cadrelor militare in activitate le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi: ...
  Art. 29. - Cadrelor militare in activitate le este restransă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel: ..."

  Nu cumva aceste prevederi legale reprezinta DISCRIMINARI fata de ceilalti cetateni ai tarii ????.

  RăspundețiȘtergere
 4. @Huhu Rez19 ianuarie 2014, 10:46 :
  La : "...solde care le permit obtinerea unor pensii de 2-3-4 ori mai mari decât cei din profesii apropiate ca pregatire." ....

  Mai zilele trecute Huhu (pe blogul cu acelasi nume) il certa pe "colonelul" ... Colonelul era nemultumit ca pensia lui nu cuprinde si o suplimentarea datorata pregatirii , iar Huhu ii "iesplica"_ca pregatirea este cuprinsa in veniturile care genereaza pensia pentru toti cetatenii ...
  Acum aflam ca "pregatirea" militarilor este cuprinsa cu "supramasura" in solde/pensiile acestora ...
  Măi , să fie !...

  Cu multa vreme in urma am demonstrat cum îi cu "supramasura" platirii militarilor :
  "• mos alecu a scris:
  10 Iulie 2011 la 5:55 pm
  @Stelian P. 9 Iulie 2011 la 8:08 pm :
  Pentru ca :
  - asa cum declarati prin alte parti , nici dvs. nu aveti incredere in cunostintele pe care le mai aveti intr-ale ‘martimeticii’
  - nu ‘face bine la creiere’ sa fiti atit de ingrijorat/revoltat ca militarii ar avea tupeul sa se gindeasca sa aiba solde mai mari fata de salariile personalului din invatamintul universitar/preuniversitar sau ale (doamne fereste) personalului din cler …
  va prezint situatia retributiilor pe ora ale categoriilor solicitate de dvs. in alta perspectiva .
  La baza scarii ierarhice :
  - invatamint universitar – 7,8 lei/ora
  - invatamint preuniversitar – 5,0 lei/ora
  - preot – 4,2 lei/ora
  - militar – 1,6 lei/ora
  La capatul superior/maxim al scarii ierarhice :
  - preot – 51,8 lei/ora
  - invatamint universitar – 35,2 lei/ora
  - invatamint preuniversitar – 24,9 lei/ora
  - militar – 11,31 lei/ora
  ........"
  (://militar.infomondo.ro/actualitate/in-sedinta-din-data-de-6-iulie-2011-curtea-constitutionala-investita-in-temeiul-art-146-lit-a-din-constitutia-romaniei-a-solutionat-obiectia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-legii-privind.html/comment-page-3#comments)

  Sper ca exemplele prezentate sint suficient de "profesii apropiate ca pregatire." ....

  RăspundețiȘtergere
 5. @Huhu Rez19 ianuarie 2014, 10:46 :
  La : "@mosule ti-e teama sa-l contrazici pe Gourcha in traznaia aia....cum ca ar trebui sa primeasca 2 pensii? " ...

  - unde este vorba (la acest articol) despre chestia cu doua pensii ?
  - unde a fost vorba despre acea chestiune si eu am sustinut acel punct de vedere ?
  - unde am dovedit eu ca , de frica patronilor de bloguri , imi cenzurez comentariile ... pentru a le fi pe plac ?
  Hai , dom'le , sa fim seriosi ! ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vrei sa spui ca d-ta nu citesti articolele gazdei?
   Iti dau eu citatul:

   „In acelasi timp, fara vreo legatura cu O.U.G. 1/2011, Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. ii revine in mod egal obligatia sa puna in aplicare si deciziile irevocabile ale autoritatii judecatoresti, deci sa ne achite si pensii in baza Legii nr. 164/2001. Este paradoxal, dar aceasta este realitatea! Pentru a intra in legalitate, respectand atat legile statului, cat si pe cele ale autoritatii judecatoresti, institutia trebuie sa ne achite 2 tipuri de pensii.”

   Ștergere
 6. @Huhu Rez19 ianuarie 2014, 20:05
  Se vede traba ca trebuie sa repet :
  - unde este vorba (IN ARTICOLUL LA CARE FACEM COMENTARII ACUM) despre chestia cu doua pensii ?
  - unde a fost vorba despre acea chestiune si eu am sustinut acel punct de vedere ? La articolul "joi, 9 ianuarie 2014 Flagrant pe neindependenta Justitiei si pe haosul din interior! In atentia presedintelui Romaniei, premierului Ponta, C.C.R., Ministerului Justitiei si I.C.C.J.! " (din care este preluat citatul) am avut eu vreo interventie in care "am mers pe linia autorului ca sa nu-mi stearga si mie comentariile." ?????

  Hai , dom'le , sa fim seriosi ! ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Fii serios si spune-i autorului ca abereaza!
   Umbli cu fofârlica ! Si tacerea este o aprobare....

   Ștergere
 7. Dupa cum constat a mia oara, unii sunt foarte satisfacuti de ceea ce li se intampla pensionarilor militari din 2008 incoace. Si incearca sa ne convinga si pe noi ce bine ne este, doar ca nu ne dam noi seama.
  Curat murdar, monser !
  Se pare ca s-a stins lumina pe blogul, pardon, strada unora.

  RăspundețiȘtergere
 8. @Huhu Rez21 ianuarie 2014, 17:42 :
  Vad ca cineva vrea sa se hirjoneasca cu mine ... uitind faptul ca si din simple hirjoneli se poate iesi cu zgirieturi ...
  ---------------------------------------------

  Din cite retin eu neparticiparea la un scrutin nu se contabilizeaza nici la "pentru" , nici la "contra" ...
  Iar TACEREA este o forma de neparticipare la scrutin !
  ---------------------------------------------

  Sa reluam ...
  Deci : "Si tacerea este o aprobare." .

  Vad ca Huhu n-a tacut acolo !
  Dar nici nu a scos vreo vorbuliţă despre cele doua pensii !
  Conform sentintei date , asta inseamna ca Huhu era de acord cu cele spuse de autor !
  ---------------------------------------------

  De la data si ora publicarii acelui articol , blogul a mai fost deschis de vreo 7.500 de ori ...
  Sa zicem ca au fost numai vreo una-doua mii de cititori unici ...
  Si acestia au tacut ... deci au aprobat (!!!) ...
  Chiar daca Huhu ar fi "votat" (vorbit) contra celor spuse de autor ... acest numar al celor care au fost "pentru" , versus singurul "contra" ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru cel cu "contra" ...
  E chestia aia cu "cind doi iti spun ca esti beat , te duci si te culci !" ... darmite cind ti-o spun una-doua mii de cetateni ...

  RăspundețiȘtergere
 9. Se pare ca aveti mult timp de pierdut cu "lamurirea" lui huhurez.
  Eu nu.
  Asa ca succes in munca de lamurire va urez !

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!