miercuri, 23 octombrie 2013

Pentru Grupul de la Arges - Model de contestatie la deciziile emise in baza Legii nr. 241/2013 si alte date!

A. Stimati colegi din jud. Arges, trebuie sa lamurim anumite aspecte legate de procese. In jud. Arges, rezervistii sunt incadrati in 4 categorii de verdicte:

1. Verdicte favorabile in procese individuale conform celui de aici, insotit de un verdict nefavorabil in proces colectiv. In aceasta categorie intra cea mai mare parte a rezervistilor din Pitesti;
2. Verdicte nefavorabile in procese individuale, insotit de un verdict nefavorabil in proces colectiv. In aceasta categorie intra o mica parte din rezervistii din Pitesti;
3. Verdicte favorabile in procese individuale conform celui de aici, insotit de un verdict favorabil in proces colectiv. In aceasta categorie intra cea mai mare parte a rezervistilor din Curtea de Arges si din Campulung Muscel;
4.  Verdicte nefavorabile in procesele individuale, insotit de un verdict favorabil in proces colectiv. In aceasta categorie intra o mica parte din rezervistii din Curtea de Arges si din Campulung Muscel;

Modelul de contestatie de mai jos este recomandat de colegul M.R. din Pitesti si ii vizeaza pe rezervistii din judetul Arges care au decizii irevocabile favorabile in prima serie de procese conform celei de aici, decizii nefavorabile sau favorabile in procesul colectiv si care au primit in mod obligatoriu si decizii in baza Legii nr. 241/2013. Modelul reliefeaza cu exactitate faptul ca deciziile irevocabile favorabile din prima serie de procese, sunt executorii indiferent de verdictul din procesele colective.  


DOMNULE  PREŞEDINTE,


Subsemnatul, ……………, domiciliat în municipiul Piteşti, str.  …………, nr. ….. bloc ……… scara ………, ap. ………, jud. Argeş, CNP ………………, cu dosar de pensie nr. 0355………, depun prezenta

CONTESTAŢIE
La:
Decizia nr. ………/01.10.2013 de repunere în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013, decizie eliberată de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, prin care CONTEST prevederile de la punctul C.

MOTIVELE pentru care contest prevederile de la pct. C şi cuantumul pensiei rezultat în urma recalculării şi revizuirilor, sunt aceleaşi cu cele arătate în contestaţiile la deciziile de revizuire, trimise la Comisia de Contestaţii, la care nu am primit niciun răspuns, la care adaug:

I.           Lipsa temeiului juridic al emiterii deciziilor de revizuire întrucât:

-          Decizia de recalculare a pensiei nr. ……….. din  ………. şi decizia nr. …………. a Comisiei de contestaţii au fost anulate prin Sentinţa civilă nr. ……….. din ………… a Tribunalului Argeş.
-          Prin aceeaşi sentinţă a fost menţinută în plată pensia de serviciu stabilită în baza Legii nr. 164/2001, modificată şi completată şi aflată în plată în luna decembrie 2010.

Sentinţa civilă a rămas irevocabilă prin Decizia Civilă nr. ……./2013 a Curţii de Apel Piteşti.

Consider că  Deciziile de revizuire emise sunt lovite de nulitate absolută din următoarele motive:

În OUG 1/2011, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se prevede:

,, …se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) si b) din Legea nr.119/2010


De asemenea în Anexa 3, Metodologie de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, la art. 1 se prevede:

,, Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor şi recalculate potrivit prevederilor aceleasi legi se revizuiesc conform prezentei metodologii. Aşadar, se revizuiesc pensiile recalculate (o pensie recalculată presupune existenţa unei decizii de recalculare valabilă). Ori, după cum am prezentat mai sus, decizia de recalculare a pensiei mele conform L119/2010  fost anulată, instanţa menţinând în plată pensia de serviciu stabilită conform Legii 164/2001, modificată şi completată şi aflată în plată în luna decembrie 2010.

Cum până la această dată Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale nu a executat Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile,

SOLICIT

·        Să dispuneţi punerea în executare a Hotărârilor judecătoreşti:

-          Sentinţa civilă nr. …………. din ……………. pronunţată de  Tribunalul Argeş în dosarul nr. ………./109/2011;
-          Decizia Civilă nr. ………./2013, IREVOCABILĂ,  pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. ………../109/2011.

·        Anularea deciziilor de revizuire şi menţinerea  în plată a pensiei de serviciu stabilită în baza Legii nr. 164/2001, modificată şi completată şi aflată în plată în luna decembrie 2010, cu actualizarea cuantumului conform prevederilor legale în vigoare, restituirea sumelor pentru perioada 01.01.2012 - 30.09.2013.
Celelalte motive, solicitări, sesizări din contestaţiile la deciziile de revizuire ,,subzistă” în totalitate.

Anexe:
-          Decizia nr. …………/01.10.2013 de repunere în plată a drepturilor de
       pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013.
-          Sentinţa civilă nr. …………. din ……………. pronunţată de  Tribunalul Argeş în dosarul nr. ………./109/2011;
-          Decizia Civilă nr. ………./2013, IREVOCABILĂ,  pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. ………../109/2011


 DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

***
Legat de modelul de contestatie, va readucem aminte tuturor ca maestrul-avocat S.I., precum si alti avocati (sau juristi) au precizat ca deciziile individuale irevocabile sunt executorii. Aici poate ar trebui mentionat un amanunt, intrucat se pare ca sunt inca multi care nu cunosc faptul ca deciziile irevocabile pronuntate la Curtile de Apel, spre deosebire de cele sentintele pronuntate de tribunale, nu se expediaza din initiativa institutiei nici uneia dintre parti. Acestea se obtin doar la cererea partilor interesate. Este evident ca M.Ap.N. nu a are nici un interes sa solicite Curtii de Apel asfel de decizii care mai sunt si nefavorabile ministerului. Prin urmare, singura cale de a instiinta M.Ap.N. de existenta respectivelor decizii este ca fiecare rezervist in parte sa si le obtina si apoi sa le expedieze M.Ap.N., solicitand punerea acestora in executare.

Revenind la caracterul executoriu al deciziilor! Sunteti invitati sa studiati si sa folositi referatul cu caracter de indrumare de mai jos care se afla si in posesia maestrului-avocat S.I. si pe care l-a apreciat ca fiind de exceptie. Datele din referat pot fi folosite in diverse situatii: contestatii, procese, sesizari, petitii etc. Esenta referatului este de a demonstra ca intre aplicarea Legii nr. 119/2010 celor care detin sentinte irevocabile de genul celor de aici si subiecti, se interpune intotdeauna o hotarare judecatoreasca. Legea nr. 119/2010 nu se poate aplica unor hotarari judecatoresti irevocabile, si cu atat mai putin OUG nr. 1/2011 si Legea nr. 241/2013 care sunt simple acte normative de aplicare a Legii nr. 119/2010. 


CONSTRUIREA APARARII

1. Pensiile militare au fost desfiintate in baza Legii nr. 119/2010. Legea nr. 119/2010 a fost/este aplicata prin HG nr. 735/2010, OUG nr. 1/2011 (aprobata cu Legea nr. 165/2011) si Legea nr. 241/2013. Dupa cum se observa, nici HG nr. 735/2010, nici OUG nr. 1/2011 (aprobata cu Legea nr. 165/2011) si nici Legea nr. 241/2013, nu produc efecte in mod independent fata de Legea nr. 119/2010. 

2. In baza Legii nr. 119/2010 aplicate cu HG 735/2010, M.Ap.N. a emis decizii de pensii. De retinut: aceste decizii nu au fost emise doar in baza HG nr. 735/2010, ci in primul rand a Legii nr. 119/2010 (scrie in decizii ca au fost emise in baza Legii nr. 119/2010)

3. Deciziile emise in baza Legii nr. 119/2010 (aplicata cu HG nr. 735/2010) au fost contestate in instanta. Instanta a acordat castig de cauza contestatorului, a anulat deciziile si i-a repus in plata contestatorului pensia de serviciu in baza Legii nr. 164/2001. Decizia este irevocabila. 

4. Prin impunerea judecătorească “Menţine în plată pensia de serviciu stabilită contestatorului în baza Legii nr. 164/2001, modificată şi completată şi aflată în plată în luna decembrie 2010”, instanţele anulează în fapt, efectele aplicării Legii nr. 119/2010 contestatorului. In acest caz si actele normative care aplica Legea nr. 119/2010, raman fara efect in cazul contestatorului. 

DE RETINUT: DIN MOMENT CE INSTANTELE AU MENTINUT IN PLATA PENSII DE SERVICIU "BLOCAND" ASTFEL POSIBILITATEA DE APLICARE A LEGII NR. 119/2010 CELOR IN CAUZA, ESTE EVIDENT CA CELOR IN CAUZA NU MAI POT FI APLICATE ACTE NORMATIVE CARE APLICA INTR-UN FEL SAU ALTUL LEGEA NR. 119/2010.

5. De la acest moment orice decizie emisa contestatorului in baza Legii nr. 119/2010, in speta cele in baza OUG nr. 1/2011 care este doar un simplu act normativ de aplicare a Legii nr. 119/2010, ulterior pronuntarii hotararii judecatoresti, incalca hotararea judecatoreasca irevocabila. Deciziile emise in baza OUG nr. 1/2011 pana la pronuntarea sentintei irevocabile devin nule, iar cele emise dupa pronuntarea sentintei sunt si ilegale.

6. Niciun act normativ al autoritatii executive sau legislative, nu pot produce efecte asupra unei decizii judecatoresti irevocabile, deci nici Legea nr. 119/2010, nici OUG nr. 1 /2011 sau Legea nr. 241/2013.

7. Pasii urmatori! Completi: executare judecatoreasca, instanta penala si actiune in contencios administrativ (ultima cale necesita in prima faza o cerere simpla care devine procedura prealabila si care se sincronizeaza si cu actiunea in instanta penala). Un alt pas: actiune la CEDO contra statului pentru neexecutarea deciziilor judecatoresti cu cerere de daune. Dintre cei 4 pasi, cei minimi necesari sunt: actiune in contencios administrativ combinata cu actiunea in instanta penala.

ATENTIE!

a) In baza OUG nr. 1 din 2011/Art. 1, sub incidenta OUG 1 intra pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. In baza art. 1/Legea 119, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare: 
a) pensiile militare de stat

b) Legea 119 nu transforma in pensii in sistemul public, pensiile de serviciu mentinute in plata ca pensii de serviciu de catre autoritatea judecatoreasca. Nici o lege nu poate face acest lucru. Deci Legea 119/2010 transforma in pensii in sistemul public, pensiile aflate direct sub incidenta Legii 164, nu pe cele care intra sub incidenta autoritatii judecatoresti. Legea 119 nu incalca deciziile puterii judecatoresti si nu transforma in pensii in sistemul public pensiile militare mentinute astfel de puterea judecatoreasca. 

c) Art. 20/OUG 1 "Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010, ale caror CUANTUMURI au fost stabilite prin aplicarea unor hotarari definitive si irevocabile ale instantelor de judecata se revizuiesc, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii". 

Se observa 2 lucruri esentiale: 

- in baza OUG nr. 1/2011, Casa de Pensii nu poate revizui un DREPT la un tip de pensie mentinut in plata de instante, ci doar un CUANTUM al unei pensii mentinut in plata de instante; 

- daca instanta a stabilit un cuantum, acesta se revizuieste in baza Art. 20/OUG 1 din 2011. Insa, acel cuantum trebuie stabilit unei pensii care se afla/ramane deja sub incidenta Legii 119, deci a unei pensii militare deja transformate in pensie in sistemul public si mentinute sub incidenta Legii nr. 119, si nu unei pensii de serviciu mentinute astfel in plata de autoritatea judecatoreasca. 

Ca Art. 20/OUG 1 sa produca efecte asupra hotararii judecatoresti irevocabile ar fi trebuit ca instanta sa mentina in plata pensia tot in baza Legii 119, dar cu cuantum in baza Legii 164. Dar instanta a mentinut in plata pensie de serviciu in baza Legii 164. Ca OUG 1/2011 sa aiba efecte asupra deciziilor judecatoresti, ar fi trebui ca Legea 119 sa creeze posibilitatea ca si pensiile de serviciu mentinute in plata de instante sa poata fi transformate in pensii in sistemul public. Ori Legea 119 nu prevede asa ceva si nici nu poate si astfel se revine la pct. a).  


Pe langa cele prezentate, fiind vorba de hotarari irevocabile individuale, recomandam sa nu astepte nimeni cu mainile incrucisate, fiecare fiind dator sa isi valorifice atat propriile sanse, dar si in sprijinul reciproc al tuturor. In acest sens, sugeram tuturor celor care detin decizii individuale favorabile sa inainteze petitii individuale catre Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Asistenta Juridica si catre ministrul Dusa, solicitand respectarea hotararilor autoritatii judecatoresti prin punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti irevocabile pe care le detinem. O a 3-a petitie: catre Institutia Avocatul Poporului careia sa i se semnaleze ce se intampla in realitate cu hotararile judecatoresti irevocabile. In sfarsit, o a 4-a petie catre Ministerul Justitiei care sa fie instiintat cum desconsidera structurile de executie ale statului roman, autoritatea judecatoreasca care este recunoscuta doar "pe hartie" putere in stat. 


B. Acest punct se adreseaza in exclusivitate grupului procesual Curtea de Arges-Campulung Muscel. Atentie la ambuscada!

Situatia este cunoscuta: s-au pus in plata pensiile de serviciu incepand cu luna martie 2013, iar incepand cu luna octombrie 2013 M.Ap.N. a inceput si rambursarea sumelor retinute de stat in perioada ianuarie 2012-februarie 2013 (rambursarea a inceput aleatoriu si este in functie de sumele de bani care raman la dispozitia C.S.P. luna de luna, dupa achitarea drepturilor de pensie; s-au primit asigurari verbale ca vom primi toti diferentele pana in luna decembrie 2013).  In pofida acestui fapt care constituie in mod evident un succes, raspunsurile C.S.P. inaintate catorva rezervisti din Curtea de Arges si din Campulung Muscel afirma negru pe alb ca institutia a pus in aplicare doar sentinta nedefinitiva din procesul colectiv. O sentinta nedefinitiva se pune in aplicare doar in cazurile de asigurari sociale (salarii, pensii etc.) si este valabila pana la pronuntarea recursului. Legat de acest fapt, sa reflecteze fiecare ce ar insemna un verdict care sa ne fie nefavorabil la recursul din procesul colectiv. Mai exact: in caz de verdict negativ, in baza hatisului legislativ existent - C.S.P. ne poate retine 1/3 din pensii sau mai mult pana cand isi va recupera atat sumele rambursate incepand cu luna octombrie, cat si diferentele dintre pensia in baza OUG nr. 1/2011 si cuantumurile pensiilor de serviciu care ni s-au pus in plata incepand cu luna martie 2013? 

De mentionat si aspecte pozitive: C.S.P. nu mai afirma ca sentintele individuale irevocabile nu sunt executorii, dar nici nu le pune in aplicare, pur si simplu - nu face nici o referire la acestea. Concluzia care se desprinde (intarita si de "sursele" noastre) este ca institutia asteapta dispozitii de la Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Asistenta Juridica, respectiv de la ministrul Dusa - daca sa le puna in executare sau nu! Daca le pune in aplicare, rezultatul procesului colectiv nu mai are nici o importanta, insa pana una alta al 2-lea proces este cel decisiv. Alt aspect pozitiv: C.S.P. precizeaza in scris unui membru al grupului nostru faptul ca pensiile mentinute in plata incapand cu luna martie 2013, sunt si actualizate. De ce este importanta ultima precizare? Este evident ca C.S.P. va actualiza pensiile de serviciu mentinute in plata de autoritatea judecatoreasca si dupa marirea coeficientilor de salarizare, fapt pentru care suntem datori sa facem orice demers pentru a fi (ramane) beneficiarii unor astfel de hotarari! 

In atare situatie, ca si in cazul colegilor din Pitesti, tot sentintele individuale irevocabile constituie baza succesului nostru. Fiind vorba de hotarari irevocabile individuale, fiecare este obligat sa isi valorifice avantajul in interes propriu, dar si in sprijinul reciproc al tuturor, fapt pentru care fiecare este dator sa inainteze petitii individuale catre Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Asistenta Juridica si catre ministrul Dusa, solicitand respectarea hotararilor autoritatii judecatoresti prin punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti irevocabile pe care le detinem. O a 3-a petitie: catre Institutia Avocatul Poporului careia sa i se semnaleze ce se intampla in realitate cu hotararile judecatoresti irevocabile. In sfarsit, o a 4-a petie catre Ministerul Justitiei care sa fie instiintat cum desconsidera structurile de executie ale statului roman, autoritatea judecatoreasca care este recunoscuta doar "pe hartie" putere in stat. 

Referitor la procesul colectiv! In lipsa unei reactii a M.Ap.N. de punere in executare a deciziilor irevocabile din prima serie de procese, acest proces nefinalizat constituie (deocamdata) baza mentinerii in plata a pensiilor de serviciu si de rambursare a sumelor retinute de stat. Cunoastem ca am fost repartizati (cica) aleatoriu la C4R, atat rezervistii din Pitesti cat si cei din Curtea de Arges-Campulung Muscel, complet despre care se cunoaste ca are faima ca nu acorda castig de cauza cetatenilor contra statului, ci doar statului contra cetatenilior. In aceasta situatie, fiecare membru din Curtea de Arges si din Campulung Muscel este dator sa adauge la dosar - inainte de recurs,  urmatoarele probe:

- copii dupa taloanele de pensie din perioada martie-septembrie 2013 care sa ateste faptul ca M.Ap.N. a pus in plata in perioda mentionata, niste cuantumuri identice cu ale pensiilor de serviciu din luna decembrie 2010;
- copii dupa raspunsurile primite de acei membri carora C.S.P. le-a precizat ca baza legala a punerii in plata incepand cu luna martie 2013 a cuantumurilor din luna decembrie 2010, este Sentinta nr. 574/2013 a Tribunalului Arges;
- copii dupa taloanele de pensie din luna octombrie 2013 care atesta ca M.Ap.N. a rambursat sumele retinute de stat in perioada ianuarie 2012-februarie 2013;

Aceste probe sunt extrem de importante in fata oricarui complet de judecata. Chiar daca C4R are reputatia pe care o are, nu ii va fi foarte usor sa pronunte un verdict negativ in urma caruia noi sa fim obligati sa rambursam nu doar sumele restituite incepand cu luna octombrie, ci si diferentele dintre cuantumurile pensiilor de serviciu puse in plata incepand cu luna martie 2013 si cele in baza OUG nr. 1/2011. Dar daca noi nu prezentam probele la dosar, nici avocatul, nici completul nu vor cunoaste care este situatia noastra reala! 

Referitor la aceste probe, tragem si un semnal de alarma in sensul ca lucrurile nu prea mai merg rotund! O parte dintre membrii grupului procesual Curtea de Arges-Campulung mai exact cei din Curtea de Arges, sunt afiliati ANCMRR, altii SCMD, altii - simultan atat ANCMRR cat si SCMD, iar unii sunt independenti. Prin urmare, sunt unii care au si apartenenta la o organizatie sau alta, si altii care nu au nicio apartenenta! Apartenenta nu ne foloseste oricum la nimic in actiunile in instanta. Problema este alta! Nu reusim sa ne mai corelam intre noi ca grup procesual. Toate actiunile in instanta s-au introdus prin eforturile voluntare ale 2-3 membri ai SCMD, in conditiile in care in acest moment filiala locala a SCMD practic nu mai functioneaza decat pe hartie. Cei 2-3 membri (sau fosti membri) s-au saturat de voluntariat si pe buna dreptate: fara sediu si in timpul programului de lucru, timp pierdut, bani pierduti, energie consumata, navete la Pitesti pt. orice hartie a vreunui membru (hartii obtinute in multe situatii cu insistente) si altele. Cei din grupul procesual si care sunt afiliati si la ANCMRR, nu au nicio initiativa desi ar putea sa puna puna umarul la treaba, sa se intereseze de propriul proces si eventual sa stranga si niste hartii intre 2 activitati "culturale" - daca tot au un spatiu la dispozitie. Datorita suprapunerii simultane a titulaturii atat de membri SCMD cat si de membri ANCMRR, exista si o confuzie intretinuta cu buna stiinta de orgolii locale. Sunt membri ai grupului procesual care nu mai cunosc exact sub ce titulatura li s-au pus in plata pensiile de serviciu incepand cu luna marite 2013. Raspunsul corect este urmatorul: sub titulatura de membri al SCMD, mai exact celor vizati de Sentinta nr. 574/2013 (si completata cu Sentinta nr. 7865/2013). Titulatura nu conteaza, dar realitatea este cea prezentata! Cei independenti nici nu mai conteaza in ecuatia aceasta, e clar ca nu pot rezolva problemele tuturor fapt pentru incearca sa se descurce pe cont propriu! Ca o concluzie: grupul procesual este grup procesual si trebuie sa ne descurcam ca atare!

Dupa punerea in plata a pensiilor de serviciu incepand cu luna martie 2013, unii dintre noi au intrat intr-o stare de "liniste" desi recursul in procesul colectiv bate la usa, iar un recurs nefavorabil poate avea efecte dezastruoase. Cei carora li s-au rambursat sumele retinute, sunt la fel de "linistiti" desi acelasi recurs poate intoarce oricand situatia. A aparut si un alt curent de opinie care induce "linistea" Legii nr. 241/2013 in sensul ca "ce daca pierd la recurs, Legea nr. 241/2013 spune ca nu mai dau nimic inapoi". Pentru cei cu opinia mentionata, le sugeram sa citeasca bine legea si sa se consulte si cu un avocat sau cu un jurist, intrucat e foarte posibil sa ajunga la cu totul alte concluzii. Mai este o situatie: sunt care au primit decizii de pensii in baza OUG nr. 1/2011, altele decat cele anulate prin Sentinta nr. 574/2013 (si completata cu Sentinta nr. 7865/2013). Desi au primit alte decizii, le pastreaza in "sertare" in loc sa se deplaseze la avocat si le introduca pe rol in proces separat individual (in aceasta situatie nu mai poate exista actiune colectiva din moment ce majoritatea nu au primit decizii ulterioare celor anulate de instanta, caz in care fiecare trebuie sa descurce pe cont propriu). In sfarsit, si o ultima opinie care nu mai are de-a face cu nici o logica si care se rezuma astfel: "Mare smecherie, imi retine 1/3 si gata!" No comment intrucat ceea ce sfideaza logica nici nu merita comentat! 

Pe acest fundal, se pare ca sunt colegi care asteapta sa ii roage altcineva sa predea probele si sa se deplaseze tot altcineva la Pitesti in locul lor pentru a le introduce probele la dosar. Sunt de asemenea colegi care au primit si alte decizii in afara de cele anulate de instante, dar care asteapta ca tot altcineva sa intenteze un nou proces in locul lor. Realitatea este ca nu trebuie sa se mai bazeze nimeni pe altcineva si fiecare trebuie sa isi valorifice la maxim toate sansele. Aici apare si o situatie paradoxala: colegi cu 1000-2000 lei castig la cuantum, in loc sa preia initiativa si sa isi apere interesele si care nu sunt deloc de neglijat, asteapta ca cei care au castigat sume infime la cuantum sau chiar au pierdut la cuantum, sa stranga probele, sa le introduca in dosare si restul, in loc sa fie exact invers. Sau macar sa isi introduca propriile probe in dosar! Mai apare un paradox! Cu exceptia a vreo 2 membri, nimeni nu tine legatura cu avocatul privind modificarile survenite in propria situatie! Ori cei 2 membri nu pot cunoaste cine si daca a mai primit cineva vreo decizie sau daca i s-au restituit sau nu sumele etc. Iar in lipsa documentelor justificatoare atasate la dosare, oricum nu conteaza ceea ce ce s-a si intamplat in realitate! Prin urmare, fiecare e dator daca vrea sa isi apere interesul, sa tina legatura si cu avocatul si cu ceilalti membri ai grupului procesual si sa isi introduca la dosar oricare nou document care ii poate apara/demonstra situatia juridica. Semnalul de alarma conduce la ideea ca in conjuctura creata, daca situatia ramane tot asa, devine evident ca cea mai buna solutie este aceea de a ne disjunge (desparti) dosarele, astfel incat fiecare sa isi poata maximiza sau diminua propriile sanse - fiecare cum doreste. Prin urmare, avem treaba! Cine merge pana la capat - merge, iar cine nu vrea sa isi apere interesele, este problema respectivului! 

Semnat: G. Olescu [Sunt convins ca oamenii rationali cunosc cu precizie ceea ce au de facut si vor face! Celorlalti le urez (uram)succes!]. 

Nota! Nu are legatura cu continutul materialului, dar poate fi relevant pentru altceva. Retinem explicatiile primite de la M.Ap.N. cum ca rambursarea sumelor pentru grupul Curtea de Arges-Campulung Muscel este in functie de sumele de bani care raman la dispozitia C.S.P. luna de luna, dupa achitarea drepturilor de pensie. Am primit asigurari  ca toti din grupul procesual vom primi diferentele pana in luna decembrie 2013, nefiind fonduri suficiente pentru a rambursa simultan diferentele tuturor. Chestiunea in sine are legatura cu o legenda care se vehiculeaza conform careia M.Ap.N. ar avea fonduri la dispozitie pt. plata oricaror sume de rambursat in baza Legii nr. 241/2013. Daca M.Ap.N. are probleme de rambursare in cazul a doar 51 de persoane, poate realizeaza toata lumea cam ce fonduri are M.Ap.N. in realitate pentru astfel de situatii si cam care ar fi timpul real de rambursare a unor sume pentru un numar de zeci de mii de persoane!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!