miercuri, 9 octombrie 2013

De la 1 ianuarie 2014 se maresc substantial soldele si reintra in functiune intr-o forma noua si O.U.G. nr. 7/1998! Sa ne calculam pierderile!

Diverse surse (unele sunt publice, de exemplu aici si aici), indica faptul ca de la 1 ianuarie 2014 intra in vigoare noii coeficienti de salarizare pentru personalul bugetar, deci si pentru militari. Militarii activi spun si ceva de un fel de ordonanta necesara pensionarii unor generali. Datele corelate converg catre faptul ca de la 1 ianuarie 2014 ar urma sa se aplice in volum complet Legea nr. 284/2010 a salarizarii personalului bugetar care include "la pachet" atat noii coeficienti de salarizare, cat si "ordonanta" la care fac referire militarii activi!

Legat de aceasta chestiune, materialul de fata are urmatoarele scopuri:

- de a ne forma o idee despre cuantumul estimativ al pensiilor pe care ar fi trebuit sa le avem in plata incepand cu data de 1 ianuarie 2014, daca acestea ar fi ramas pensii de serviciu;
- de a dezamorsa propaganda atintita contra celor care au fost blamati ca au beneficiat de indemnizatii de comanda si/sau solde de merit, care insa exista si astazi;
- de a dezamorsa propaganda atintita contra celor care au fost blamati ca au beneficiat de solde (salarii) compensatorii in baza O.U.G. nr. 7/1998, care insa exista si astazi (cel putin in lege);

Dupa cum cunoastem atunci cand ne-am pensionat in baza Legii nr. 164/2001, cuantumul pensiilor era determinat intr-un anumit procent din ultima solda. Majoritatea am depasit lejer 90% din ultima solda in activitate, apropiindu-ne sau atingand pragul de 100%. Pentru a ne forma o imagine cat de cat exacta a cuantumurile pensiilor pe care ar fi trebuit sa le avem de la 1 ianuarie 2014 daca nu s-ar fi abrogat legea pensiilor militare, nu trebuie decat sa incercam sa ne amintim ce procent raportat la ultima solda atingeau pensiile noastre militare la data pensionarii, apoi sa aplicam acel procent la solda in plata de la data de 1 ianuarie 2014. 

A. Sa ne calculam cuantumurile pensiilor raportate la soldele militarilor activi.

Legea nr. 284/2010, Anexa nr. VII, Cap. II, Sect. a 2-a, Art. 3

(1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.
(2) Solda lunară se compune din solda funcţiei de bază, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.
(3) Solda funcţiei de bază este formată din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă. Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru soldele de funcţie.

De retinut! Pt. a nu exista confuzii, solda funcţiei de bază care cuprinde doar elementele precizate anterior este o solda minimala care in realitate se ia in calcul doar la acordarea ajutoarelor la trecerea in rezerva. Aceasta solda a funcţiei de bază este inferioara ultimei solde in activitate. Are caracteristic faptul ca reprezinta tot o solda lunara, dar fara alte sporuri, majorari sau prime cu exceptia gradatiilor de vechime si a soldei de comanda (fosta indemnizatie de comanda). Din tabelele de mai jos  rezulta insa ca in majoritatea cazurilor, chiar si o astfel de solda a functiei de baza (solda de funcţie + solda de grad + gradaţii, chiar si fara solda de comanda) tot este net superioara pensiilor aflate in plata actualmente.  


TABEL CU COEFICIENTII DE IERAHIZARE (SOLDA/SALARIUL DE FUNCTIE)

Nr. crt.
Funcţia
Nivelul studiilor
Clasa de salarizare
Coeficienţi de ierarhizare
minim
maxim
minim
maxim
1.
Şeful Statului Major General, secretar de stat - şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţie şi Pază
S
-
105
-
13,10
2.
Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe, adjuncţii directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi adjuncţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază
S
-
103
-
12,41
3.
Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliţie, director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
S
98
102
10,97
12,11
4.
Funcţii corespunzătoare gradului de general-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
S
94
97
9,94
10,70
5.
Funcţii corespunzătoare gradului de general-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie
S
90
93
9,00
9,70
6.
Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare
S
84
89
7,76
8,78
7.
Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare
S
71
83
5,63
7,58
8.
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare
S
62
68
4,51
5,23
9.
Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare
S
56
61
3,89
4,40
10.
Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare
S
47
54
3,11
3,70
11.
Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/penitenciare
S
41
45
2,69
2,96
12.
Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare
S
39
40
2,56
2,62
13.
Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant
S
-
37
-
2,43
14.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/şef
S
39
40
2,56
2,62
M
37
38
2,43
2,49
15.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. I/plutonier adjutant
S
37
38
2,43
2,49
M
34
35
2,26
2,32
16.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a II-a/plutonier major
S
34
35
2,26
2,32
M
32
33
2,15
2,20
17.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a III-a/plutonier
S
32
33
2,15
2,20
M
30
31
2,05
2,10
18.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a IV-a/sergent major
M
28
29
1,95
2,00
19.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune*))
S
39
40
2,56
2,62
M
37
38
2,43
2,49
20.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent - agent şef principal de poliţie/penitenciare
S
32
38
2,15
2,49
M
28
36
1,95
2,37
21.
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de poliţie/penitenciare debutant(sergent major)
M
-
27
-
1,90
22.
Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V-a/sergent
M
-
26
-
1,86
23.
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa I

-
25
-
1,81
24.
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a II-a

-
24
-
1,77
25.
Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a III-a

-
23
-
1,72
26.
Funcţii corespunzătoare gradului de fruntaş

-
22
-
1,68
27.
Funcţii corespunzătoare gradului de soldat

-
21
-
1,64

TABEL CU SOLDELE DE GRAD 
(aplicabile de la 1 ianuarie 2014, datele sunt furnizate de S.N.A.P. - descarca de aici)

Ofiţeri:

- general, amiral, chestor general de poliţie
531 lei
- general-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie
513 lei
- general-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie
504 lei
- general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare
495 lei
- colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare
468 lei
- locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare
441 lei
- maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare
432 lei
- căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare
414 lei
- locotenent, inspector de poliţie/penitenciare
405 lei
- sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/ penitenciare
387 lei
Maiştri militari:

- maistru militar principal
369 lei
- maistru militar clasa I
360 lei
- maistru militar clasa a II-a
342 lei
- maistru militar clasa a III-a
333 lei
- maistru militar clasa a IV-a
324 lei
- maistru militar clasa a V-a
315 lei
Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare:

- plutonier-adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare
369 lei
- plutonier-adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare
360 lei
- plutonier-major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare
342 lei
- plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare
333 lei
- sergent-major, agent de poliţie/penitenciare
324 lei
- sergent
315 lei
Soldaţi şi gradaţi voluntari:

- caporal clasa I
312 lei
- caporal clasa a II-a
305 lei
- caporal clasa a III-a
297 lei
- fruntaş
288 lei
- soldat
270 lei

Pentru a determina insa o valoare cat mai exacta a pensiei calculate pe baza ultimei solde, trebuie sa procedam astfel:

1) Sa determinam valoarea soldei lunare. La minim aceasta este formata din: solda de functie (coeficient de ierarhizare conform tabelului x 800 lei ) + 3% pentru fiecare 3 ani vechime (maxim 7 gradatii) + solda de grad (conform tabelului). 

2) In practica este insa aproape exclus ca cineva sa beneficieze doar de elementele care stau la baza calculului unei solde lunare minime. Pentru a determina o valoare cat mai reala a soldei lunare, in functie de fiecare caz in parte, la valoarea soldei de functii trebuie sa adaugam indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi salariale (acestea sunt prevazute in Legea nr. 284/2010, la Anexa nr. VII). Exemple:

- Solda de comanda de până la 25 % din solda de funcţie/salariul de funcţie pentru cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii de comandă beneficiază lunar de solda/salariul de comandă. De retinut: este singurul gen de majorare care face parte din solda funcţiei de bază;
- Prime pentru condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză ori depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum şi pentru activităţi specifice la calamităţi naturale:

- locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase
37-50 %;
- locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase
16-30 %;
- locuri de muncă sau operaţiuni periculoase
până la 16 %.

- Pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de până la 15 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
- Pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
- Pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, un spor de până la 15 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
Pentru munca cu grad ridicat de risc (personalul care execută, conduce, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30 %, calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază;
- Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de o compensaţie de 30 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază;
- Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50 % calculată la solda/salariul funcţiei de bază. (Dreptul prevăzut anterior poate fi acordat pentru cel mult 5 % din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30 % din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite);
- Pentru personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 15-20 % din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază;
- Etc. - restul in Legea nr. 284/2010, Anexa nr. VII.

3) Sa nu uitam! Acele solde indiferent cum ar fi calculate, sunt solde si nu pensii militare. Desi estimativa, cea mai lejera metoda de a ne forma o imagine despre cuantumul actualizat al pensiei militare este de a aplica respectivelor solde procentul atins de pensiile noastre militare la data pensionarii fata de ultima solda. O a 2-a metoda este cea a Legii nr. 164. Indiferent de metoda, in absenta unei legi a pensiilor militare, este evident ca incepand cu data de 1 ianuarie 2014 ne indepartam vertiginos de soldele militarilor in activitate, ceea ce nu s-ar fi intamplat daca ne-ar fi fost mentinute pensiile militare.  

B. De la 1 ianuarie 2014 se reactiveaza O.U.G. nr. 7/1998. Studiu de caz.

Ordonanta mea e de 52 595 euro
Ne aducem aminte prea bine despre faptul cum propaganda contra pensiilor militare infiera cu "manie proletara" faptul ca multi dintre noi fie am beneficiat de salarii compensatorii, fie de de indemnizatii de comanda sau de solde de merit. La pct. A am demonstrat ca exista si in prezent si vor exista atat indemnizatii de comanda (denumite solde de comanda), cat si indemnizatii de merit (spor pentru lucrari de exceptii). Mai ramanem sa demonstram cum este cu reactivarea O.U.G. nr. 7/1998. 

Legea nr. 284/2010, Anexa nr. VII, Cap. II, Sect. a 2-a, Art. 20 

(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:

Vechime efectivă:
- până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 5-10 ani - un ajutor egal cu 6 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 10-15 ani - un ajutor egal cu 8 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 15-20 ani - un ajutor egal cu 10 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 20-25 ani - un ajutor egal cu 12 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- între 25-30 ani - un ajutor egal cu 15 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;
- peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază.

Legea nr. 284/2010, Anexa nr. VII, Cap. II, Sect. a 2-a, Art. 3

(3) Solda funcţiei de bază este formată din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă. Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru soldele de funcţie.

Studiu de caz: general-maior. Nu conteaza care, poate fi chiar sefa DFC. In timpul unor explicatii ramase de pomina, renumita doamna tuna si fulgera cum ca cei carora ne-au fost diminuate pensiile, n-ar trebui sa ne mai revoltam intrucat am beneficiat si de salarii compensatorii in baza prevederilor O.U.G. nr. 7/1998. Asadar, care este valoarea salariilor compensatorii de care va beneficia doamna general?

Solda functiei de baza: 
-  solda de functie: 9,70 x 800 lei = 7 760 lei;
- gradatia 7 de vechime: 7 760 x 21% = 1 630 lei (calcul sumar - finantistii pot interveni); 
 - solda de comanda: 7 760 x 25% = 1 940 lei;
-  solda de grad:  504 lei;

Total solda functiei de baza: 11 834 lei.
Total compensatorii: 11 834 x 20 = 236 680 lei (cca. 52 595 euro). Asta da ordonanta! Si cu cat patos ne mai infiera doamna pe noi!UPDATE

Prin bunavointa dl. Mr. (r) R.M. caruia ii aducem multumirile cuvenite (la acel material s-a muncit, nu gluma), va punem la dispozitie si calculele comparative detaliate. Acestea demonstreaza fara echivoc cateva lucruri:

- o lege a pensiilor militare este incomparabil mai avantajoasa pentru militari decat actuala legislatie;
- avantajul creat unei parti a rezervistilor in baza Legii nr. 119/2010 s-a pierdut sau se pierde cu repeziciune;
- calculele demonstreaza cu usurinta ceea ce stim de fapt cu totii: Legea nr. 241/2013 este o "leapsa" clara la adresa rezervistilor cu pensii diminuate.

Materiale de consultat: 
Poate aceste materiale pur tehnice ajung si pe la propagandistii exaltati ai lui Gabriel Oprea si pe la alti "huhurezi" care tot se amagesc singuri si incearca sa ii mai induca in eroare si pe altii ca ceea ce s-a intamplat a fost in avantajul rezervistilor! 22 de comentarii:

 1. Dl. GELU,
  Trimiteti-mi, va rog, o adresa de e-mail la adresa mea marristea@yahoo.com, pentru a va trimite cateva materiale legate de subiect.
  Verificati adresa mea pe blogul SCMD Pitesti.
  Cu stima,
  MR

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. M-am conformat! Am primit deja ceva de la Dvs. printr-un alt coleg, nu stiu daca este exact ceea ce doreati sa imi expediati. Aveti drept de publicare. Bun venit in Elita! Cu aceeasi stima, G.O.!

   Ștergere
 2. Interesant materialul. Vi l-am promovat caci merita ! O zi grozava !

  RăspundețiȘtergere
 3. As dori sa va trimit trei raspunsuri pe care MApN mi le-a trimis la petitiile mele. Unul dintre ele ne lamureste cu legea pensiilor. Veti putea constata obedienta, nepasarea, superficialitatea si indolenta unor persoane din conducerea MApN.
  Astept un mail de contact la : giurtel@yahoo.com.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vi s-a transmis adresa. Daca doriti sa intrati in contact cu o anume persoana din cele inscrise in partea dreapta, mergeti pe profil si veti gasi adresa de contact.Sunteti cunosct ca o persoana onesta, fapt pentru care vi s-a acordat si drept de publicare directa. Prin urmare, puteti publica chiar si Dv. respectivul raspuns sau cum doriti!

   Ștergere
 4. După cele scrise de dumneavoastră am calculat estimativ raportat la pensia în plată la 01.10.2013 și la o funcție și grad echivalent avut la data pensionării. Rezultatul este că am o pensie de cuantum cam 50% din solda ofițerului în activitate, cu gradul și funcția pe care am avut-o eu la pensionare. Având în vedere că la actualul efectiv și structura de acum a Armatei, a avea funcția și gradul cu care m-am pensionat, este accesibil unui număr foarte limitat de persoane, mă declar relativ resemnat cu această situație... Asta este!

  RăspundețiȘtergere
 5. Din calcule estimative mi-a ieșit că dacă aș fi în activitate la gradul și funcția avută când am ieșit la pensie, așa avea acum o soldă brută cel puțin dublă față de pensia brută pe care o am în plată la 01.10.2013. Având în vedere această situație corelată cu actualele efective reduse ale Armatei, și paragina din unitățile unde am activat, mă consider resemnat cu această situație...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pacat ca v-ati resemnat! Cam pe acest element se bazeaza si "stapanii": pe faptul ca cei mai multi cedeaza mereu fara lupta!

   Ștergere
 6. Stimati colegi,
  Dragi camarazi care cu buna stiinta si mai ales cu buna credinta v-ati dedicat intreaga viata si toate eforturile slujirii patriei invesmantati in uniforma Armatei Romaniei si indurand cu darzenie, onoare si stoicism privatiunile (recunoscute si apreciate cu adanca recunostinta de catre toate popoarele acestei planete - cu exceptia Statului Roman Actual !!!) serviciului de aparator al gliei strabune, ma adresez dumneavoastra, acum, dupa ce sacrificiile pe care le-am facut cu totii - de foarte multe ori, dureroase pentru noi si membri familiilor noastre - sunt rasplatite de guvernele propriei tari cu BATJOCURA si MANIPULARI UMILITOARE, demne de smenari de coltul strazii!
  V-as putea reaminti ca multi bravi generali si ofiteri romani, proaspat reveniti de pe fronturile celui de-al Doilea Razboi Mondial IN CARE AU LUPTAT PENTRU REINTREGIREA TARII SI A NEAMULUI, au fost rasplatiti cu moartea in inchisori sau in cel mai bun caz, cu aducerea acestora in cele mai injositoare situatii!
  Am facut aceasta remarca pentru a va demonstra (daca mai era cazul. desi sunt convins ca sunt fapte binecunoscute de dv.) ca aceasta este o practica veche la noi, la romani!
  Intotdeauna cand acest neam a fost in pragul unei catastrofe majore, politicienii de toate "orientarile" si guvernantii vremelnici au strigat infricosati dupa singura forta organizata si disciplinata a acestui popor, intrecandu-se in lihgusitoare promisiuni, pentru ca dupa trecerea furtunii sa redevina aroganti, nesimtiti si mincinosi. De ce v-ati asteptat ca aceasta generatie sa se comporte altfel?!?
  Mai greu de digerat este faptul ca acum, mai mult ca oricand, lichelele politicianiste s-au folosit de cozile de topor din interiorul organismului militar - organism, dupa umila mea parere, grav bolnav si pe cale de a sucomba. Domnilor, noi toti cei care acum suntem in rezerva, suntem vinovati - intr-o proportie mai mare sau mai mica - de ceea ce ni se intampla. In 1989-1990 romanii doreau altceva! Si priveau (inca) la armata cu respect si speranta. Pe care noi, cei activi atunci, le-am inselat-o! Cum? Lasandu-ne calcati in picioare , umiliti si batjocoriti de toti aventurierii si haimanalele care ulterior...
  SI IATA CONSECINTELE, la aproape 25 de ani. Nu v-ati fi asteptat la asta, nu? Ma veti considera ingamfat, probabil, daca va voi spune ca eu ma asteptam. Si nu pentru ca as fi geniu, sau ghicitor in stele. Ci pentru faptul ca inainte de pensionare, acum opt ani, cand inca mai traia tatal meu, calculandu-mi pensia si comparad-o cu a lui (care fusese egal in grad cu mine si pe o functie oarecum similara) mi-a fost mie rusine! Pensia mea era dubla!
  Deci, cam astfel stau lucrurile domnilor si dragii mei camarazi. Am fost cu totii ATUNCi si ACOLO si ne-am lasat DEZONORATI! Acum platim momentul de slabiciune!
  Sigur, as minti spunand ca nu m-as bucura daca am putea determina aceasta obscura clasa politica de profitori sa revina la pensiile de serviciu corelate cu salariile activilor. Numai ca...NOI DEJA NU MAI REPREZENTAM PENTRU EI NIMIC !!! Mai mult, "generalimea" rezervista care ne-a adus AICI si care poarta vina in proportie de 99% pentru actuala situatie, se-neaca in continuare in orgolii, luptand pentru sefii de asociatii iluzorii, sau si mai bine, capatand sinecuri de la exact calaii Armatei Acestui Neam, pe care-i aduleaza si-n partidele carora si-au gasit posturi de lustragii si pup-in-dos- isti.
  Si doar Ei sunt cei care i-au promovat si i-au mangaiat pe crestet pe de-alde oprea, zisu, lupu et company!
  Regret ca a trebuit sa va-mpartasesc aceste ganduri deprimante! Si nu o luati ca pe o resemnare. Consider ca asta este o dovada de realism.
  Oricum, daca va apare acea forta si vointa pentru a lupta, puteti conta si pe mine!
  Va doresc multa sanatate dv. si celor dragi si apropiati din familii.
  Am onoarea sa va salut!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In primul rand, va doresc bun venit alaturi de Elita! Consider ca avem ceva in comun, si poate mult mai mult! Nu detaliez, dar are legatura cu ceea ce s-a intamplat ofiterilor Armatei Regale si apoi in 2011, ofiterilor romani ai Republicii. Per ansamblu, aveti dreptate in tot ce spuneti! Totusi, Dvs. ati urmat A.I.S.M., deci sunteti Comandant! Sunt sigur ca ati observat si bresa favorabila militarilor romani care sa ne conduca spre victorie. Daca doriti sa publicati, nu aveti nici un fel de oprelisti! Va solicit doar o adresa de e-mail valabila! Multumesc!

   Ștergere
  2. Aveti perfecta dreptate in tot ceea ce spuneti.Problema este ca ne lipseste unitatea de actiune si asta s-a vazut in toate sicanele dintre SCMD, ANCMR, cei neinregimentati in vre-o forma de organizare sindicala.Iar batjocura promovata la nivel de politica de stat se adreseaza tuturor categoriilor sociale, este adevarat, cu un plus semnificativ pentru rezervisti.

   Ștergere
 7. este un materila excelent, dar o sa se spuna ca actioneaza pentru viitor acum mai putem sa ne zbatem pentru a se face lumina in conditia de munca ,,,ALTE CONDITII p ca ai asimilat-o ci grupa speciala cu toate ca acum actualiilor din activitate li se ia un proceny mai mare decat la speciali trebuie sa ia cineva problema asta si sa nu se lase .. si mao situatia aplicarii hg 1294[2001 fara modificarilr ulteroioare care eliminase discriminarile legea 14[2008... acum in parlament se discuta discriminarea pe grupa 1 numai la civili ...cei din rezerva sa ramana discriminati?

  RăspundețiȘtergere
 8. nu e posibil ca un subofiter cu gradul de plt. adj. sa aiba venitul mai mare decit ca un plt.adj.pr. cu aceiasi functie amandoi , dar principalul cu vechime mai mare decat adj.

  RăspundețiȘtergere
 9. DOMNILOR,GENERALI SI OFITERI imi pare rau ca trebuie sa declar iar ce am simtit,vazut in 30 ani de armata.Nu a-ti luptat ptr.un corp unitar al armaei,intodeauna a-ti cautat sa demonstrati ca sunteti ELITA! DA,SUNTE-TI dar nu singuri. armata are si soldati,subofiteri si maistri militari s

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. asa este, ofiterii au facut totul numa pentru ei si ca fiu convingator vedeti diferenta la salariu intre maistrii/subofiteri si ofiteri comparand anii 1995 si acum

   Ștergere
  2. Nici acum nu lupta nimeni pentru unitate! Nici generalii, nici ofiterii, dar nici subofiterii, maistrii militari sau soldatii. Sau mai exact sunt prea putini care fac ceva concret pentru unitate. Efectele sunt devastatatoare. Niciun militar roman (cu exceptia a catorva carora justitia le-a dat castig de cauza) nu mai are drept de pensie militara ceea ce reprezinta o mare dezonoare. Militarii au salarii egale cu politistii fiind considerati egali, insa in timp ce pentru ultimii salariile sunt calculate ca la civili (8 ore/zi si 40 pe saptamana), la militari snt calculate la zile calendaristice (24 ore/zi si 7 zile din 7). Plus diferente fundamentale de statut (de ex. - drept de asociere sindicala pentru politisti, nu si pentru militari). Si multe altele! Soldatii si gradatii profesionisti sunt dati afara la 50 de ani (teoretic, in practica rareori pot depasi in armata varsta de 40-45 de ani) fara niciun drept, in timp ce in armatele NATO - omologii lor au drept de pensie militara dupa 20 de ani de serviciu militar. "R-26500" reclama toate aceste situatii - valabile de la general la soldat, deci actionam pentru un corp unitar. Dvs. ce faceti in acest sens?


   Ștergere
 10. Toate aceste discutii, oare, vor avea un rezultat? Sau sunt noi subiecte de enervare sau nu stiu cum sa le numesc... ceea ce duce la noi probleme de sanatate pentru pensionarii militari, unul dintre ei fiind si sotul meu... cred ca este "o bataie cu morile de vant", nimeni nu mai face nimic...DIN PACATE!
  Domnule Anonim stiti c un ofiter care a fost comandant de unitate de la 32 de ani, cu grupa I, cred ca stiti ce insemna asta, are o pensie mai mica decat un subofiter ce a fost DS-ist???... asta s-a facut... s-a bagat si "intriga" intre categorii de personal.... este mare, maaaaaaaaaaaare PACAT!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este incredibil cum si cat de usor se arunca cu vorbe urate si comparatii cand este vorba de subofiterii armatei romane.Doamna draga e cazul sa va treziti si sa nu mai aruncati cu laturi in subofiteri.Numai sunt subofiterii de acum 60 de ani care aveau 7 clase, acum majoritatea au absolvit facultati diverse si mastere, pe langa Scolile sau Institutele Militare absolvite initial, haideti sa avem un pic de respect pt. aceia care duc greul in armata atat la pace, dar mai ales la razboi.Ceea ce i se intampla sotului dvs. clar nu este corect , dar nu subofiterii sunt de vina !

   Ștergere
  2. Doamna draga nu stiu de cand sunteti in armata dar cand am terminat eu scoala militara diferenta salariala dintre un tanar sergent major si un tanar locotenent era de 200 de lei .... acum un sublocotenent care abia a terminat academia are salariul aproape cat al unui subofiter cu peste 25 de ani vechime in armata ... oare este normala aceasta diferenta?

   Ștergere
 11. Respectul si ordinea in armata nu se discuta,sunt litera de lege,dar diferenta care se face de mult timp intre ofiteri si maistri si subofiteri este mizerabila si de neconceput,pentru unitatea armatei.Ex:vezi coeficientii de salarizare.

  RăspundețiȘtergere
 12. Dar de salariul unui profesor de matamatica ,de liceu , cu vechime de 25 ani : 1900 roni , ce parere aveti ? Si viitoare pensie de 1200 lei ? Asta pt. ca a venit vorba de onestitate ! Cred ca am renunta cu bucurie la dreptul inutil de asociere al profesorului in schimbul unui mic spor de 50 lei ....plus la dreptul de a face " afaceri ?? " contra a doar 100 lei , s.a. ...Hai sa nu facem apel doar la unirea ofiterilor cu subofiterii -- sa ne gandim si la ceilalti bugetari care merita mult mai mult si au salarii de mizerie , fara nici un spor care in tarile europene nu sant platiti cu sal. de muncitor necalificat , aproape de sal . minim ! Dar egoismul este prea mare pt. asta ?

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Aviz securistii care au primit dispozitii de infiltrare, in scopul destabilizarii coeziunii si cooperarii intre militari!