luni, 18 septembrie 2017

Solicitare catre membrii grupurilor parlamentare ale PNL


- Adresa oficiala de e-mail a grupulului parlamentar al PNL din Senatul României: pnl@senat.ro
- Adresa oficiala de e-mail a grupulului parlamentar al PNL din Camera Deputaților: pnl@cdep.ro
- Adresa de Facebook a liderului PNL: https://www.facebook.com/ludovic.orban.79?fref=tsAtenție! Solicitarea trebuie înaintată cu simple modificari in titulatura si in text, privind destinatarul, și catre grupurile parlamentare ale altor formațiuni politice din opoziție, cum ar fi USR sau PMP (fara UDMR si alte minoritati - acestea necesita o abordare separata). Ocazie cu care testăm întreaga opoziție privind atitudinea față de armată.

-  Adresa oficiala de e-mail a grupulului parlamentar al USR din Senatul României: usr@senat.ro
- Adrese oficiale de e-mail ale grupulului parlamentar al USR din Camera Deputatilor: cristian.seidler@cdep.ro, nicusor.dan@cdep.ro
- Adrese oficiale de e-mail ale grupulului parlamentar al PMP din Camera Deputatilor: pmp@cdep.ro, eugen.tomac@cdep.ro
- Adresa de Facebook a liderului grupului PMP din Senat: https://www.facebook.com/DorinValeriuBadulescu/?fref=ts 


MEMBRILOR GRUPURILOR PARLAMENTARE

ALE PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL
    

Subsemnatul ……..……………………….………..………….., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………….., CNP ……………………………………, ofițer în rezervă în evidența Ministerului Apărării Naționale, având obligații  militare și după pensionare în situații de război, mobilizare și/sau campanie (până la împlinirea vârstei de 63 ani),  înaintez următoarea:


S O L I C I T A R E

          Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, insist să luați act de faptul că prezenta solicitare, reliefează o situație excepțională care denunță producerea unor grave încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale, precum și ale  principiilor echității și egalității de tratament. Cele menționate fiind exercitate asupra militarilor români

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, în măsura în care doctrina partidului din care faceți parte, respectă drepturile și libertățile fundamentale și constituționale, în egală măsură pentru toți cetățenii, vă solicit să inițiați un proiect de lege, care să legifereze  abrogarea în regim de urgență:

-  a prevederilor Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată, prin care cadrelor militare pensionate cu vârsta până la 63 ani (bărbați și femei), le sunt impuse în mod discriminatoriu în raport cu alți cetățeni, obligații  militare în situații de război/mobilizare/campanie.
Prevederile legislative menționate încălcând în mod grosolan, atât drepturile și libertățile fundamentale și constituționale ale militarilor români, cât și  principiile echității și egalității de tratament între cetățeni.

Menționez în detalierea solicitării mele, următoarele:

1]. Formațiunile politice din coaliția majoritară promovează în ultima perioadă, o doctrina extrem de periculoasă pentru democrația autentică. Doctrină care din nefericire, a fost practicată în trecut și  de către unii membri actuali ai PNL, proveniți din fosta formațiune politică PDL.
2]. Doctrină la care fac referire este de natură retrogradă, încurajând o falsă egalitate în drepturi între cetățeni, respectiv doar în părți secvențiale.
3]. Aduc în atenția membrilor PNL, faptul că în ultima perioadă s-au produs atingeri esențiale ale dreptului la pensie militară de care beneficiază militarii români. Drept de pensie militară  restabilit militarilor români prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, după ce în prealabil, acest drept a fost complet desființat între anii 2011-2016. 

Menționez că ulterior adoptării Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, O.U.G. nr. 59/2017, dreptul la pensie militară a fost din nou afectat prin prevederile Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015. Iar la acest moment, pensiile militare de stat sunt practic redesființate, urmare a efectelor O.U.G. nr. 59/2017 care a modificat de natură atât de radicală prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, încât din pensiile militare de stat nu a mai rămas decât titulatura. [Notă: La modul informativ, menționez că mai există încă o  situație promovată de actuala coaliție majoritară din Parlamentul României, în acest an, contra armatei. Aceasta constă în legiferarea instituirii de către coaliția actuală majoritară,  a unor întârzieri în achitarea la zi și în volum complet, a pensiilor recalculate către militari (restanțe care totalizează 8-10 luni), prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat  pe anul 2017 (articol introdus în lege la inițiativa guvernului precedent al României)]. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, doctrina periculoasă la care am făcut referire promovată de actuala coaliție politică majoritară și aplicată în trecut și de actuali membri ai PNL proveniți din fostul PDL, susține faptul că pensiile militare de stat ar reprezenta un privilegiu pentru militari, element care ar încălca principiile echității și egalității de tratament între cetățeni. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, vă informez în măsura în care nu cunoașteți, că pensia militară de stat nu a constituit niciodată un privilegiu pentru militari. Acest tip de pensie a reprezentat (pe lângă un regim special de salarizare a militarilor – care a dispărut complet din legislație) doar o simplă compensare legislativă, menită să echilibreze într-o măsură cât de cât rezonabilă (nicidecum în volum complet), tratamentul complet nedemocrat și profund discriminatoriu, exercitat asupra militarilor români, comparativ  cu restul societății. Instituirea pensiei militare de stat, având 2 scopuri majore: 

-  compensarea celor 15 categorii de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, exercitate asupra militarilor români prin Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (aplicată ad-litteram și gradaților/soldaților profesioniști prin efectele Art. 25 din Legea nr. 384/2006). Secțiune anacronică existentă în legislația română dinainte de adoptarea actualei Constituții a României, conținând prevederi care încalcă în mod flagrant, drepturi și libertăți fundamentale, elementare! În timp ce toți ceilalți cetățeni români, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, neavând nici o interdicție și nici o restricționare a unui drept sau unei libertăți fundamentale și/sau constituționale. Privarea militarilor de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, aducând acestora extrem de „grave atingeri principiilor echității și egalității de tratament”, comparativ cu restul societății; 

-  compensarea constrângerii impuse pensionarilor militari, de a avea obligații militare și după pensionare, în situații de război/mobilizare/campanie. Precizez în acest sens, faptul că legislația internă  impune personalului militar deja pensionat, obligația de a efectua prin reactivare, serviciul militar în situații de război/mobilizare/campanie - bărbați și femei,  până la împlinirea vârstei de 63 ani (dintre toți pensionarii, militarii sunt singurii pensionari care au o astfel de obligație).  În timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sau identice - bărbați și femei, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, majoritatea cetățenilor neavând obligații pentru îndeplinirea nici unei forme a serviciului militar - în aceleași situații critice de război/mobilizare/campanie. Element care aduce din nou, „grave atingeri principiilor echității și egalității de tratament”, la adresa militarilor pensionați. 

Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, ca orice cetățean cu convingeri democratice, eu sunt perfect de acord cu respectarea principiilor echității și egalității de tratament între cetățeni. Dar nu sunt de acord sub nici un motiv ca astfel de principii să fie aplicate doar în mod secvențial, respectiv doar la pensii. Ci în toate domeniile care vizează echitatea și egalitatea de tratament între cetățeni. În caz contrar, discutăm de o falsă echitate și egalitate în drepturi între cetățeni, respectiv de promovarea unei democrații pe părți, ceea ce reprezintă un mutant al democrației autentice.
Consider astfel că din punct de vedere al respectării  principiilor echității și egalității de tratament între cetățeni, este inadmisibilă alterarea dreptului la pensie militară sub pretextul că acest drept ar constitui un privilegiu față de alți cetățeni. În condițiile în care formațiunile politice care promovează astfel de doctrine, refuză să sesizeze și faptul că  Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cuprinde nu mai puțin de 15 categorii de interdicții și/sau limitări de drepturi și libertăți fundamentale impuse militarilor români, care încalcă principii elementare ale echității și egalității de tratament între cetățeni! La care se mai adaugă și prevederile discriminatorii ale Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată și care introduce obligații militare doar pensionarilor din armată, dintre toți pensionarii români. Legat de ultimul aspect, caracterul discriminatoriu atinge limite inclusiv de natură paradoxală, în condițiile în care un pensionar militar – bărbat sau femeie, are obligații militare în situații critice (război, mobilizare, campanie) până la împlinirea vârstei de 63 ani, în timp ce alți cetățeni – bărbați sau femei, cu vârste mult mai tinere, au privilegiul de a nu efectua nici o formă a serviciului militar în aceleași situații critice (război, mobilizare, campanie).
Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, vă mai informez  asupra faptului, că prevederile Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare nu reprezintă nicidecum atribuții de serviciu, nici ale serviciului militar, nici ale altui serviciu. Prevederile menționate fiind exact ceea ce exprimă titulatura "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți". Interdicții și restricționări de drepturi și libertăți fundamentale care pot fi aplicate la fel de bine oricărei alte grupări profesionale, sociale, etnice, politice, culturale, religioase ș.a.m.d., inclusiv membrilor formațiunilor politice, membrilor guvernului sau membrilor Parlamentului României. În condițiile în care Constituția României nu permite interdicții de drepturi și libertăți – nici unui cetățean, cu atât mai puțin militarilor români. Constituția României permite doar posibilitatea ca în situații excepționale, să   fie restricționate anumite drepturi și libertăți – nicidecum să fie interzise total, cu condiția bine definită ca restricționarea unor drepturi și libertăți să fie exercitată pe termen limitat - nicidecum permanent, și în mod nediscriminatoriu, respectiv, ori asupra tuturor cetățenilor, ori asupra nici unui cetățean. 
În ceea ce privește implicarea mea de ordin civic, solicit grupurilor parlamentare ale PNL,  să ia în considerare cu toată responsabilitatea, următoarele 4 aspecte: 
- subsemnatul, având calitatea de militar în rezervă  cu obligații militare în situații critice (până la împlinirea vârstei de 63 ani), nu mai sunt dispus ca în situația de reactivare să mai fiu supus celor 15 categorii de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, exercitate asupra militarilor români prin Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. În condițiile în care legislația română internă nu mai compensează cu absolut nimic rezonabil încălcarea celor 15 categorii de interdicții de drepturi și libertăți fundamentale, exercitate asupra militarilor români;

- subsemnatul, având calitatea de militar în rezervă  cu obligații militare în situații critice, până la împlinirea vârstei de 63 ani, nu mai sunt dispus să îmi asum astfel de obligații. În condițiile în care alți cetățeni cu vârste mult mai tinere, nu au nici o obligație militară în aceleași situații critice. Consider că este inadmisibil ca un bărbat sau o femeie din spectrul politic sau de oriunde și care blamează existența pensiilor militare pe motiv că ar reprezenta un privilegiu, să nu aibă nici o obligație militară în situații critice,  în schimb eu să am astfel de obligații după pensionare, până la împlinirea vârstei de 63 ani;

-  prevederile Art. 118 (1) din Constituția României. În virtutea cărora armata (care nu include doar o componentă activă, ci și componenta militarilor în rezervă) este singura autoritate subordonată exclusiv voinţei poporului și care are obligația să garanteze respectarea democrației constituționale. Constituția României neabilitând nici o instituție sau autoritate din statul român și nici o formațiune politică, să interzică militarilor români, prin acte normative interne, exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale sau instituirea unui tratament discriminatoriu, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general;
-  situația de ilegitimitate a tuturor membrilor prezenți in  Parlamentul României și în alte funcții de demnitate publică. Ilegitimitate survenită pe fondul în care toate alegerile  din ultimii 22 ani (mai exact, din anul intrării în vigoare a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare) au fost complet nedemocrate. Caracterul nedemocrat este cauzat de faptul că diverse formațiuni politice au restricționat poporului român, prin lege internă, dreptul fundamental și constituțional de a alege orice cetățean în care are încredere că îi reprezintă interesele. Cetățeni care ar putea fi la fel de bine, inclusiv membri activi ai armatei. Un drept interzis poporului român, urmare a efectelor Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și care prin prevederea neconstituțională ce interzice militarilor activi să candideze pentru a fi aleși în funcții de demnitate publică,  limitează în fapt, în mod direct, voința democratică a întregului popor român. Popor care a devenit astfel constrâns, să își aleagă reprezentanții dintr-o arie de cetățeni restrânsă în mod artificial, urmare a unor legi interne cu caracter subversiv la adresa democrației autentice.
Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, precizez că aceleași solicitări pe care vi le-am adresat, au fost înaintate în prealabil și membrilor formațiunilor politice din coaliția parlamentară majoritară, guvernului României, precum și Președinției României. Toate instituțiile menționate eschivând tratarea cerințelor principale și care nu se referă nicidecum la acordarea unor privilegii legate de pensii, ci la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale ale militarilor români - în egală măsură precum pentru ceilalți cetățeni, precum și la eliminarea oricăror exerciții de discriminare între cetățeni, privind obligațiile militare.  În condițiile date, fiind evident că formațiunile politice care dețin majoritatea parlamentară,  precum și instituții și autorități importante ale statului, promovează în mod deliberat, doctrine periculoase la adresa democrației autentice. Doctrine care aplică militarilor, un tratament diferențiat și care conține o serie de elemente identice sau similare, practicate cândva în istorie, în regimurile de fascism și/sau de apartheid. 
Doamnelor și domnilor parlamentari - membri ai PNL, realizez faptul că la acest moment aveți posibilități limitate de legiferare, însă consider că acest element nu vă împiedică nicidecum să apărați respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale ale militarilor români - în egală măsură precum pentru ceilalți cetățeni, prin diverse alte metode. În acest sens, solicitarea mea constituie și un test pentru formațiunea politică din care faceți parte, privind înțelegerea gravității elementelor semnalate. Menționez că am atenționat atât grupurile politice care formează coaliția majoritară din Parlament, cât și guvernul și președinția României, asupra faptului că nerezolvarea aspectelor semnalate, pe cale instituțională, va declanșa în mod inevitabil, o reacție tipică națiunilor în care  drepturile și libertățile fundamentale ale unor cetățeni,  sunt încălcate în mod flagrant de diverși decidenți politici, precum și de instituțiile și autoritățile statului.

În măsura în care PNL este interesat de respectarea principiilor democrației autentice, anexez sub formă sintetizată, prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și acele prevederi care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.


Nume, prenume:                                                                               Data: 


ANEXĂ  


 Nume, prenume:                                                                               Data: